Рақам 24
Дар асоси нақша 17
Намуди ҳуҷҷат Қонун
Ном бо забони тоҷикӣ Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи савдои электронӣ”
Ном бо забони русӣ Проект Закона Республики Таджикистан “Об электронной торговле”
Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

   Қаблан чунин санади меъёрии ҳуқуқӣ мавҷуд набуд.

Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

   Ранее  такого нормативного правового акта не было.

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

Лоиҳа

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДАР БОРАИ САВДОИ ЭЛЕКТРОНӢ

030.190.000

Қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятиро дар самти савдои электронӣ танзим намуда, ба ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ равона гардида, фаъолияти озоди савдои электрониро таъмин менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

 

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- савдои электронӣ – фаъолияти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ оид ба хариду фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасониҳо, ки бо истифода аз низоми иттилоотӣ, шабакаҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва расмиёти электронӣ ба амал бароварда мешавад;

- шабакаҳои иттилоотию коммуникатсионӣ - маҷмӯи воситаҳои барномавию техникӣ ва дигар намуди шабакаҳои алоқаи электроние, ки ба манфиати иштирокчиёни муносибатҳои савдои электронӣ бо мақсади ҷамъоварӣ, коркард, нигаҳдорӣ, паҳнкунӣ, инъикос ва истифодабарии маълумот, мураттаб карда шудаанд;

- расмиёти электронӣ - тартиби (қоидаи, дастури) анҷом додани амалиёти электронӣ вобаста ба аҳдҳо;

- иштирокчии савдои электронӣ - шахсе, ки савдои электрониро амалӣ, инчунин ғайримустақим дар амалисозии аҳдҳои электронӣ иштирок ё ба иҷрои он мусоидат менамояд;

- шахсе, ки савдои электрониро амалӣ менамояд – шахсони воқеӣ ва ҳуқукие, ки ба фурӯши мол, кор ва хизматрасонии пардохтшаванда бо истифода аз паёмҳои электронӣ машғуланд;

- паёми электронӣ – шакли пешниҳоди иттилооте, ки тавассути шабакаҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва расмиёти электронӣ омода, ирсол, қабул ва нигоҳ дошта мешавад;

- ирсолкунандаи паёми электронӣ - шахсе, ки паёми электронӣ мефиристад ё дар махзани маълумоти қабулкунандаи паём саҳифаи баҳисобгирӣ тартиб медиҳад;

- қабулкунанда (адресат) - шахсе, ки ба ӯ паёми электронӣ аз тарафи ирсолкунанда ё миёнарави иттилоотӣ равона шудааст;

- миёнарави иттилоотӣ - шахсе, ки бо ташаббус ё бо супориши шахси дигар паёми электрониро мефиристад, қабул мекунад, нигоҳ медорад ё дар робита ба ин паёмҳо хизматрасониҳои дигарро пешниҳод менамояд;

- шартномаи электронӣ - шартномаи гражданӣ-ҳуқуқӣ, ки дар асоси истифодаи шабакаҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва расмиёти электронӣ амалӣ мегардад;

- низоми пардохти электронӣ - низоми ташкили ҳисоббаробаркунии электронии молиявӣ дар шабака, ки ба тарафҳои аҳд имкон медиҳад мустақилона ҳисобҳои шахсии худ ё дигар воситаҳои пардохтро идора намоянд;

- аҳди электронӣ - амале, ки тарафҳои он тавассути гузаронидани амалиёти электронӣ анҷом медиҳанд;

- операторони низоми пардохтҳои электронӣ - ташкилотҳои қарзӣ ё операторони алоқа ва дигар шахсони ҳуқуқие, ки мутобиқи қонунгузорӣ дар асоси шартҳои шартномаи тарафҳои аҳд (шартномаи ҳамроҳшавӣ) ба сифати ташкилоти қарзии ғайрибонкӣ баромад мекунанд.

 

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи савдои электронӣ

 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи савдои электронӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад.

 

Моддаи 3. Принсипҳои асосии танзими ҳуқуқии фаъолияти савдои электронӣ

 

Танзими ҳуқуқии фаъолияти савдои электронӣ дар асоси принсипҳои зерин ба роҳ монда мешавад:

- баробарии иштирокчиён;

- озодии шартнома;

- интиқоли озоди мол, кор, хизматрасонӣ ва воситаҳои молиявӣ дар тамоми ҳудуди давлат;

- амалисозии бемамониати фаъолияти соҳибкорӣ дар доираи  савдои электронӣ;

- кафолати ҳифзи судии иштирокчиёни савдои электронӣ.

Моддаи 4. Иштирокчиёни савдои электронӣ

 1. Дар савдои электронӣ иштирок менамоянд:

- фурӯшандагоне, ки савдои электронии мол, иҷрои кор ё хизматрасониҳоро амалӣ мекунанд;

- харидорони дахлдори мол, кор ва хизматрасониҳо;

- миёнаравони иттилоотӣ ва дигар миёнаравон.

 1. Ба фурӯшандагон шахсони воқеӣ, инчунин шахсони ҳуқуқӣ, новобаста аз шакли моликият, ки фаъолиятро оид ба фурӯш, таҳвили яклухт ё чаканаи мол, иҷрои кор ва хизматрасониҳо амалӣ менамоянд, дохил мешаванд.
 2. Ба харидорон шахсони воқеӣ, соҳибкорони инфиродӣ, инчунин шахсони ҳуқуқӣ, новобаста аз шакли моликият, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ дар бораи хариди давлатӣ, дохил мешаванд.
 3. Ба сифати миёнарави иттилоотӣ ва дигар миёнаравон дар савдои электронӣ баромад мекунанд:

- операторони низоми пардохт;

- ташкилкунандагони савдо, озмун ва музоядаҳо;

- ташкилоту муассисаҳо ва корхонаҳое, ки дигар хизматрасониҳоро барои таъмин ва дастгирии расмиёти электронӣ ҳангоми тартиб ва анҷом додани аҳдҳои электронӣ, мерасонанд.

 

БОБИ 2. ТАНЗИМ ВА ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ ДАР САВДОИ ЭЛЕКТРОНӢ

 

Моддаи 5. Сиёсати давлатӣ дар савдои электронӣ

 

 1. Давлат бо мақсади рушди савдои электронӣ ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иқтисодӣ, ҳамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро таъмин менамояд.
 2. Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар савдои электронӣ инҳо мебошанд:

- дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ дар савдои электронӣ;

- фароҳам овардани шароит барои ҷалби сармоя, технологияҳои муосир ва таҷҳизот ҷиҳати амалисозии савдои электронӣ;

- таъмини субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ бо иттилооти ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, оморӣ, истеҳсолию технологӣ ва илмию техникӣ, ки барои фаъолияти онҳо дар самти савдои электронӣ заруранд;

- ҳавасмандгардонии таҳқиқотҳои илмию техникӣ, омодасозӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кадрҳо дар самти савдои электронӣ;

- ҳамкории байналмилалӣ дар самти савдои электронӣ.

 

Моддаи 6. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар савдои электронӣ

 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- татбиқи сиёсати давлатиро дар савдои электронӣ таъмин менамояд;

- барномаҳои давлатиро дар самти савдои электронӣ тасдиқ ва амалӣ менамояд;

- мақоми ваколатдори давлатиро дар самти савдои электронӣ муайян менамояд;

- фаъолияти мақомоти давлатиро дар самти савдои электронӣ ҳамоҳанг месозад;

- ҳамкории байналмилалиро дар самти савдои электронӣ таъмин менамояд;

- мутобиқи қонунгузорӣ дигар ваколатҳоро амалӣ менамояд.

 

Моддаи 7. Ваколатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ дар самти савдои электронӣ

 

Мақоми ваколатдори давлатӣ:

- дар ташаккул ва татбиқи барномаҳои давлатӣ дар самти савдои электронӣ иштирок менамояд;

- дар якҷоягӣ бо дигар мақомоти манфиатдори давлатӣ ва дигар ташкилотҳо дар доираи ваколатҳои худ стандартҳо, меъёрҳо ва қоидаҳоро дар самти савдои электронӣ таҳия ва тасдиқ менамояд;

- оид ба фароҳам овардани шароит барои рушди савдои электронӣ таклиф таҳия менамояд;

- доир ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии иштирокчиёни савдои электронӣ тадбирҳо меандешад;

- дар такмили қонунгузорӣ дар бораи савдои электронӣ ва таъмини иҷрои он иштирок менамояд;

-  таҳқиқот ва мониторингро дар самти савдои электронӣ ташкил ва амалӣ менамояд;

- мутобиқи қонунгузорӣ дигар ваколатҳоро амалӣ менамояд.

 

БОБИ 3.ТАРТИБИ БАРАСМИЯТДАРОРИИ АҲДҲО ДАР

САВДОИ ЭЛЕКТРОНӢ

       

Моддаи 8. Талаботи умумӣ ба шакл ва тартиби ҳуҷҷатгузорӣ ҳангоми барасмиятдарории аҳдҳои электронӣ

 

 1. Шартнома дар аҳди электронӣ натиҷаи созиши тарафҳо оид ба шартҳои шартнома мебошад, ки тавассути мубодилаи паёмҳои электронӣ миёни тарафҳои аҳд ба расмият дароварда мешавад.
 2. Ҳангоми таҳияи шартномаи электронӣ бо мувофиқаи тарафҳо, ҳама гуна шаклҳои (форматҳои) барои тарафҳо дастрас ё муқаррарнамудаи қонун ё стандартии пешниҳоди электронӣ ва гардиши матн ё дигар иттилоот (сабт, файл, сомона, махзани маълумот, сабт дар махзани маълумот), навъи ҳуҷҷатҳои умумиэътирофшуда ё муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки дар фаъолияти тиҷоратӣ истифода мешаванд (мактуб, огоҳнома, қайдҳои сабтшуда, пешниҳод оид ба бастани шартнома (оферта), қабули пешниҳод (аксепт), шартнома, созишнома, протокол ва дигар намуди ҳуҷҷатҳо) метавонанд истифода шаванд.
 3. Ҳангоми тартиб додани паёми электронӣ шакли пешниҳод ва истифодаи он бояд:

- интиқол ва қабули боэътимоди паём ва коркарди онро таъмин намояд;

- имкони санҷиши дурустӣ ва мукаммалии ҳуҷҷат, нигоҳдорӣ ва ҷустуҷӯи онро дар шабакаҳои иттилоотию коммуникатсионӣ таъмин намояд;

- ҳаммонандии ирсолкунанда (таҳиякунанда), вақти тартибдиҳӣ ё қабул, бавуҷудоварӣ, дарки ҳаммаънои маълумотро таъмин намояд.

 1. Тарафҳо метавонанд пешакӣ оид ба расмиёти санҷиши дурустӣ ва мукаммалии шартнома, ки ба қонунгузорӣ мухолифат намекунад, ба мувофиқа расанд.
 2. Шартнома дар аҳди электронӣ ва паёми электронӣ, ки бо барасмиятдарорӣ ва анҷом додани аҳдҳо алоқаманд аст, бояд аз рӯи мазмун ва шакл ба талаботи муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мутобиқат намояд.
 3. Ҳамаи амалиёти электронии аҳдҳо дар савдои электронӣ тибқи талабот ва тартиби муқаррарнамудаи созиши тарафҳо ва қонунгузорӣ барасмият дароварда мешаванд.

 

Моддаи 9. Тартиби ҳуҷҷатгузории аҳдҳои электронӣ  

 

 1. Ҳангоми анҷом додани аҳдҳои электронӣ дар ҳолатҳое, ки тарафҳо ё қонунгузорӣ имзои дастии ҳуҷҷатро талаб намоянд, ҳуҷҷат имзошуда маҳсуб меёбад, агар тарафҳо расмиёти муқарраршудаи имзои электрониро иҷро намуда бошанд.
 2. Ба сифати имзои электронӣ дар паёми электронӣ ҳама гуна тарзи муайянкунӣ ва инъикоси изҳори иродаи тарафҳои аҳд эътироф карда мешавад, ки:

- тибқи Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ё созиши тарафҳо муқаррар гардидааст;

-  имкон диҳад, ки шахсияти имзокунандаи паём муайян карда шавад;

- нишондодеро дар бар гирад, ки шахс маълумоти дар паёми электронӣ мавҷудбударо тасдиқ намояд;

- бо хусусияти аҳдҳо асоснок ва бо масъулияти тарафҳои аҳд таъмин карда шудааст, инчунин ба мақсадҳое, ки паёми электронӣ таҳия ё ирсол шудааст, мувофиқат намояд.

 1. Дар ҳолатҳое ки Қонуни мазкур ё дигар санади меъёрии ҳуқуқӣ талаб намояд, ки шартнома ё дигар ҳуҷҷат дар нусхаи асл пешниҳод гардад ё нигоҳ дошта шавад, ин талабот нисбати паёми электронӣ иҷрошуда ҳисобида мешавад, агар тарафҳои аҳд:

- ҳимояи аҳд, мукаммалӣ ва тағйирнопазирии маълумоти дар он мавҷудбударо бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ё созиши тарафҳо, бо дарназардошти хусусияти аҳдҳо ва масъулияти тарафҳои аҳд, инчунин мақсаде, ки барои он паёми электронӣ таҳия ва интиқол шудааст,  аз лаҳзаи таҳияи он дар шакли ниҳоӣ таъмин намоянд;

- дар ҳолати зарурӣ, тавонанд паём ва маълумоти дар он мавҷудбударо ба шахсе, ки паём бояд ба ӯ расонида шавад, нишон диҳанд.

 1. Расмиёти баимзорасонӣ ё муқаррар кардани имзои электронӣ дар шартнома метавонад бо расмиёти ҳимояи паёми электронӣ якҷоя карда шаванд, ки мукаммалӣ, боэътимодӣ ва тағйирнопазирии маълумоти ҳуҷҷатии онро ба тарафи дигар ё шахсони сеюм таъмин менамояд.
 2. Иштирокчиёни савдои электронӣ дар ҷараёни мубодилаи паёмҳои электронӣ метавонанд ирсолкунанда ва қабулкунанда бошанд.

 

Моддаи 10. Паёми электронӣ ва нусхаҳои он

 

 1. Паёми электронӣ шакли оддии қайди амалҳо ва муносибати тарафҳо дар раванди барасмиятдарорӣ, бастан ва амалисозии аҳдҳои электронӣ мебошад.
 2. Дар ҳолатҳое, ки шартнома дар шакли хаттӣ талаб карда мешавад ва ба миён омадани оқибатҳои муайян дар сурати риоя накардани ин шакл пешбинӣ гарданд, он гоҳ ин талабот бо роҳи пешниҳоди паёми электронӣ иҷрошуда ба ҳисоб меравад, агар маълумоти дар он мавҷудбуда барои истифодаи минбаъда дастрас бошад.
 3. Нусхаҳои паёми электронӣ, ки бо имзои электронӣ имзо шудаанд эътибори баробари ҳуқуқӣ доранд, ба шарте, ки ҳимояи онҳо тавассути низоми иттилоотӣ ва доираи нигоҳдории ҳуҷҷатҳо таъмин шуда бошанд.
 4. Нусхаи паёми электронӣ дар ҳомили коғазӣ эътибори ҳуқуқӣ дорад, агар он бо имзои дастии соҳиби имзои электронии рақамӣ ё дигар имзои электронии ҳамшабеҳ имзо шуда бошад, инчунин дар ҳолатҳои аз тарафи шахсе, ки ҳуқуқи тасдиқи онро тибқи қонунгузорӣ ё созиши тарафҳо дорад, тасдиқ гардидааст.
 5. Паёмҳои электроние, ки бо имзои электронии рақамӣ ё дигар имзои электронии ҳамшабеҳ имзо шудаанд, ҳангоми баррасии баҳсҳои судӣ метавонанд тибқи тартиб ва шартҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ ҳамчун далел пешниҳод карда шаванд.
 6. Паёми электронии дар савдои электронӣ истифодашаванда наметавонад дар он асосе рад карда шавад, ки тавассути шабакаҳои иттилоотию коммуникатсионӣ барасмият дароварда ё қабул шудааст.

 

Моддаи 11. Иттилоот дар бораи иштирокчиёни савдои электронӣ

 

 1. Иштирокчиёни савдои электронӣ, ки аз номи худ ба доираи номуайяни шахсон офертаҳо ё даъват барои пешниҳоди оферта мефиристанд, уҳдадоранд дар бораи худ иттилоот пешниҳод намоянд.
 2. Иттилоот дар бораи фурӯшандагони мол, кор ва хизматрасониҳо, ки савдои электрониро амалӣ менамоянд, маълумоти ҳатмии зеринро дар бар мегиранд:

- номи пурраи шахси ҳуқуқӣ бо нишон додани шакли ташкилӣ-ҳуқуқии он, ному насаби соҳибкори инфиродӣ;

- маҳалли ҷойгиршавӣ ва маълумот дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ, рақами мушаххаси андозсупоранда, суроғаи электронӣ, суроғаи почтавӣ, телефон, инчунин номи домени сомона агар мавҷуд бошад;

- номгӯи мол, кор ё хизматрасониҳои пешниҳодшаванда ё фармоишшаванда ва шартҳои пешниҳоди онҳо;

- тартиби гузаронидани ҳисоббаробаркуниҳои молиявӣ;

- реквизитҳои бонкӣ;

- маълумоти дигаре, ки барои барасмиятдарорӣ ва анҷом додани аҳдҳои электронӣ заруранд.

 1. Иттилоот дар бораи харидор ё фармоишгар иборат аст, аз:

- номи пурраи шахси ҳуқуқӣ бо нишон додани шакли ташкилӣ-ҳуқуқии он, ному насаби соҳибкори инфиродӣ ё шахси воқеӣ;

- маҳалли ҷойгиршавӣ ва маълумот дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ, рақами мушаххаси андозсупоранда, суроғаи электронӣ, суроғаи почтавӣ, телефон, инчунин номи домени сомона агар мавҷуд бошад;

- маълумоти (иттилоот) дигаре, ки барои анҷом додани аҳдҳои электронӣ заруранд.

 1. Иттилоот дар бораи маълумоти шахсии истеъмолкунанда дар савдои электронӣ танҳо он маълумотҳоеро дар бар мегирад, ки бидуни он фурӯшанда наметавонад аҳдро ба расмият дарорад ва уҳдадориҳои худро доир ба аҳди электронии мазкур иҷро намояд.
 2. Иттилоот дар бораи оператори алоқа, иловатан ба маълумоте, ки дар қисми дуюми моддаи мазкур пешбинӣ гардидааст, инҳоро дар бар мегиранд:

- номгӯи хизматрасониҳои расонидашавандаи алоқа ва шартҳои пешниҳоди онҳо;

- тартиби дастрасӣ ва пайвастшавӣ ба шабака;

- тартиби бақайдгирии истифодабарандагон;

- қоидаҳои пешниҳоди хизматрасониҳои алоқа, дастрасӣ ва пайвастшавӣ.

 1. Иттилоот дар бораи оператори низоми пардохт, иловатан ба маълумоте, ки дар қисми дуюми моддаи мазкур пешбинӣ гардидааст, инҳоро дар бар мегирад:

- номгӯи хизматрасониҳои расонидашавандаи молиявӣ ва шартҳои пешниҳоди онҳо;

- тартиби бақайдгирии истифодабарандагон;

- қоидаҳои гузаронидани ҳисоббаробаркуниҳои молиявӣ.

 1. Иттилоот дар бораи ташкилкунандагони савдои электронӣ, озмунҳо ё музоядаҳо, иловатан ба маълумоте, ки дар қисми дуюми моддаи мазкур пешбинӣ гардидааст, инҳоро дар бар мегиранд:

- қоидаҳои баргузории озмунҳо, савдо ва музоядаҳо;

- тартиби бақайдгирии иштирокчиён.

 1. Иттилоот дар бораи ташкилоту муассисаҳое, ки ба тарафҳои аҳд оид ба таъмини расмиёти электронӣ хизмат мерасонанд, иловатан ба маълумоте, ки дар қисми дуюми моддаи мазкур пешбинӣ гардидааст, тартиб ва қоидаҳои истифодабарии хизматрасониҳоро дар бар мегиранд.
 2. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ иштирокчиёни савдои электронӣ бояд маълумотро дар бораи мавҷудияти иҷозатнома (рақами иҷозатнома, муҳлати амали он, номи мақомоти иҷозатномадиҳанда) ё шаҳодатномаи сертификатсияи мол, кор ва хизматрасониҳоро пешниҳод намоянд.
 3. Иштирокчиёни савдои электронӣ бояд дар бораи мол, кор ва хизматрасониҳо, инчунин нарх ва шартҳои ба даст овардани онҳо маълумоти зарурӣ ва боэътимоде пешниҳод намоянд, ки имконияти интихоби дурусти онро таъмин созад.

 

Моддаи 12. Нигоҳдории паёмҳои электронӣ

 

 1. Дар ҳолате, ки агар тибқи қонунгузорӣ ё созишномаи тарафҳо нигоҳдории бойгонии намудҳои алоҳидаи паёмҳои электронӣ талаб карда шавад, иштирокчиёни савдои электронӣ уҳдадоранд чунин нигоҳдориро ташкил кунанд ва ҳифзи он, нусхаи эҳтиётии зарурӣ, мукаммалӣ ва эътимоднокии иттилооти ҳуҷҷатнокшуда, инчунин ҳифз ва бехатарии воситаҳои дастгоҳӣ ва барномавиро, ки дар онҳо паём ҷойгир ё нигоҳдорӣ карда мешаванд, таъмин намоянд.
 2. Муҳлати нигоҳдории бойгонии паёмҳои электронӣ ва таҷҳизоте, ки дар онҳо паёмҳо ҷойгир ё нигоҳдорӣ карда мешаванд, бояд ба муҳлати муқаррарнамудаи нигаҳдорӣ, ки тибқи қонунгузории амалкунанда вобаста ба намудҳои паём ва ҳуҷҷатҳо дар ҳомили коғазӣ дар савдо ва дигар фаъолияти тиҷоратӣ истифода мешаванд, мувофиқат кунанд.
 3. Паёмҳои электронӣ ё махзани маълумот, ки бо аҳди электронӣ алоқаманд мебошанд ва барои нигаҳдории бойгонӣ ҷойгир карда шудаанд, бояд тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва шахсони ваколатдори он, инчунин ба тарафҳои шартнома бо дархости онҳо, пешниҳод карда шаванд.
 4. Тарафҳои шартнома дар савдои электронӣ ҳуқуқ доранд паём ё махзанҳои маълумоти электронии худро барои нигаҳдории муваққатии бойгонӣ тибқи шартномаи нигаҳдошт ба шахсони сеюм, ки хизматрасонии дахлдори нигоҳдории ҳуҷҷатҳоро мерасонанд, супоранд.

 

БОБИ 4. ТАШКИЛИ МУБОДИЛАИ ПАЁМҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ ҲАНГОМИ БАРАСМИЯТДАРОРӢ ВА АНҶОМ ДОДАНИ АҲДҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ

 

Моддаи 13. Амалиётҳо ва расмиёти электронии бастани аҳдҳо

 

 1. Тарафҳои аҳди электронӣ тибқи созиши мутақобила, агар дар қонунгузорӣ тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, ҳуқуқ доранд муқаррар намоянд:

- тартиби мубодилаи паёмҳои электронӣ;

- тартиби анҷом додани амалҳо оид ба бастани шартнома;

- тарзи муқаррар намудан ва тартиби истифодаи имзои электронӣ;

- тартиби ҷойгир, ирсол, қабул ва бозхонди аксепт;

- тартиби санҷиши дурустии иттилоот;

- тартиби истифодаи низоми иттилоотии тарафҳо.

 1. Расмиёти электронӣ бо истифодаи шабакаҳои иттилоотию коммуникатсионӣ амалӣ гардида, қоида ва талаботи муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ё созишномаи тарафҳо оид ба барасмиятдарории мазмуни намудҳои мушаххаси ҳуҷҷатҳо бояд риоя карда шаванд.
 2. Тарафҳои аҳди электронӣ уҳдадоранд дар доираи талаботи умумии муқаррарнамудаи қонунгузорӣ коргузориро дар шакли электронӣ ба роҳ монанд.
 3. Расмиёти электронӣ оид ба мубодилаи паёмҳои электронӣ дар аҳдҳо метавонад барасмиятдарории шартномаеро, ки аз тарафи фурӯшанда бо тартиби оферта пешниҳод шудааст ва харидор бидуни тағйирот ва шартҳои иловагӣ онро қабул кардааст, дар бар гирад. Шакли аксепт ва расмиёти фиристодани он бо шарти риояи талаботи қонунгузории гражданӣ оид ба намудҳои алоҳидаи шартномаҳо муқаррар мешавад.

 

Моддаи 14. Талаботи умумӣ барои мубодилаи паёмҳои электронӣ

 

 1. Маълумоти ҳатмӣ (реквизит) дар бораи ирсолкунанда ва шахси ваколатдори ӯ бояд ба талаботи муқарраршудаи барои тарафҳо маълум, мувофиқат намояд.
 2. Паёми электронӣ ирсолшуда ба ҳисоб меравад, агар он ба таври автоматӣ (худкор) тавассути воситаҳои ба ирсолкунанда тааллуқдошта тартиб дода ва ирсол шуда бошад.
 3. Паёми электронӣ аз ҷониби қабулкунанда қабулшуда ба ҳисоб меравад, агар он ба сервери почтавии қабулкунанда ё миёнарави иттилоотӣ ворид шуда бошад ё қабули он аз ҷониби қабулкунанда бо паёми ҷавобӣ (расид) тасдиқ гардида бошад.
 4. Ҳангоми гирифтани паёми электронӣ қабулкунанда ҳуқуқ дорад оид ба тасдиқи паёми электронӣ, ки аз ирсолкунанда бармеояд, санҷиш гузаронад. Дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ё созиши тарафҳо қабулкунанда барои гузаронидани чунин санҷиш уҳдадор аст.
 5. Ирсолкунанда ё қабулкунанда ҳуқуқ доранд дар бораи расонидани паёми электронӣ аз якдигар, миёнаравони иттилоотӣ ва дигар миёнаравон дар савдои электронӣ, ки дар интиқоли паёми электронӣ иштирок намудаанд, иттилооти заруриро талаб намоянд.
 6. Вақти фиристодани паёми электронӣ лаҳзае ба ҳисоб меравад, ки паём аз шабакаи иттилоотӣ - телекоммуникатсионии зери назорати ирсолкунанда қарордошта, ирсол гардидааст, агар созиши тарафҳо тартиби дигареро муқаррар накарда бошад.
 7. Вақти қабули паёми электронӣ лаҳзае ба ҳисоб меравад, ки паём ба шабакаи иттилоотӣ – телекоммуникатсионӣ ё суроғаи электронии нишондодаи қабулкунанда ворид шудааст ва қабулкунанда имконияти дастрас намудани онро дорад, агар созиши тарафҳо тартиби дигареро муқаррар накарда бошад.

 

Моддаи 15. Тартиби бастани шартномаҳо дар савдои электронӣ

 

 1. Шартнома дар савдои электронӣ аз лаҳзаи аз тарафи фурӯшанда гирифтани паёми электронӣ, ки мазмуни аксепти харидорро дорад ё аз ҷониби онҳо анҷом додани амалҳое, ки фурӯшанда муқаррар намудааст (фиристодани аксепт, ҳамлу нақли мол, пешниҳоди хизматрасонӣ, иҷрои корҳо ва пардохти маблағи дахлдор) басташуда эътироф мешавад, агар қонунгузорӣ ё оферта тартиби дигаре пешбинӣ накарда бошанд.
 2. Офертае, ки ба доираи номуайяни шахсон равона гардида, барои дастрасии умум ва намоиш дар сомонаҳои шабакаҳои иттилоотӣ ҷойгир шудааст ё ба қабулкунанда дар шакли паёми электронӣ бо мақсади бастани шартнома фиристода шудааст, бояд ҳамаи шартҳои муҳими шартномаро тибқи талаботи Қонуни мазкур дошта бошад.
 3. Дар ҳолатҳои бозхонди аксепт ё иштибоҳи тарафҳои шартнома ҳангоми анҷом додани амалҳои пешбинишуда оид ба ворид намудани маълумот ба паёми электронӣ ё сабти қолабӣ ҳангоми тартиб додани аксепт, тараф (харидор) уҳдадор аст:

- тарафи дигарро хабардор намояд;

- мувофиқи нишондоди тарафи дигар амал намояд.

 1. Тасдиқи қабули паёми электроние (расид), ки аз оферта бе нишон додани қабули шартҳо ва розигӣ бо онҳо иборат аст, инчунин хомӯш будани қабулкунанда аксепт ба ҳисоб намеравад, агар дар қонунгузорӣ ё созиши тарафҳо тартиби дигаре муқаррар нагардида бошад.
 2. Пешниҳоди фурӯшандаи мол, кор ва хизматрасониҳо, ки ба доираи номуайяни шахсон равона карда шудааст ё барои намоиши умум ва дастрасӣ дар сомонаҳои шабакаҳои иттилоотӣ ҷойгир гардидааст, ба тарафҳои истифодабарандагони шабакаи иттилоотӣ – телекоммуникатсионӣ дастрас мебошад, даъват ба оферта ҳисобида мешавад, агар дар пешниҳод тартиби анҷом додани амалҳо оид ба барасмиятдарории аҳдҳои электронӣ муқаррар нашуда бошад.

Моддаи 16. Шартҳои шартнома ҳангоми анҷом додани аҳдҳои электронӣ

 

 1. Шартномаҳое, ки зимни анҷом додани аҳдҳои электронӣ баста мешаванд, шартҳои зеринро дарбар мегиранд:

- тарзи имзо кардани шартнома ва дигар паёмҳое, ки бо иҷрои уҳдадориҳои тарафҳо аз рӯи шартнома алоқаманд аст;

- тартиби мубодилаи паёмҳои электронӣ байни тарафҳо ҳангоми иҷрои уҳдадориҳояшон тибқи шартнома;

- тартиби истифодабарии имзои электронӣ ё ҳаммонандкунии шахси ваколатдори паёмро имзокарда, инчунин тартиби санҷиши дурустии паём;

- истинод ва ишораҳо ба шартҳои шартнома, ки тавассути истинод ба паёми электронӣ дохил мегарданд, дар низоми  иттилоотӣ аз ҷониби тарафҳо муқарраршуда ё дар сомонаи шабакаҳои кушода ё корпоративии иттилоотӣ - телекоммуникатсионӣ нигоҳ дошта мешаванд;

- тартиби нигоҳдории мукотибаи тарафҳо ва дигар иттилооти ҳуҷҷатгузоришуда, ки бо иҷрои уҳдадориҳо аз рӯи  шартнома алоқаманданд;

- тартиби санҷиши иттилоот оид ба дурустӣ ва расонидани паёмҳои электронӣ;

- тартиби таъмини дастрасии тарафҳо ба маълумоти шахсии худ, мукотиба ва дигар иттилооти ҳуҷҷатгузоришуда, ки бо иҷрои уҳдадориҳо аз рӯи  шартнома алоқаманданд.

 1. Дар шартнома мумкин аст баъзе шартҳои он бо созиши тарафҳо бо паёмҳои электронии алоҳида дар шакли муайян ва формати пешниҳод ба сифати қисми таркибии шартнома, ки дар махзани маълумоти шабакаи иттилоотӣ – телекоммуникатсионии яке аз тарафҳо ҷой карда мешаванд, барасмият дароварда шаванд. Тарафе, ки чунин паёмро ҷой кардааст, уҳдадор аст, ки ҳифз, дурустӣ ва тағйирнопазирии паём, ҳимоя ва бехатарии махзани маълумот ё низоми иттилоотиро, ки дар он ҳуҷҷат ҷой карда шудааст, инчунин ҳуқуқи дастрасии бемамониатро ба он тавассути шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионӣ бе имкони тағйири мазмуни паёми электронӣ таъмин намояд.
 2. Дар шартнома метавонад пешбинӣ гардад, ки тарафҳо баъди барасмиятдарорӣ ва имзо кардани шартнома онро барои нигоҳдорӣ ба махзани маълумоти тарафи боэътимод (бо таъмини дастрасӣ ба он тавассути шабакаи иттилоотӣ - телекоммуникатсионӣ) ҳамчун нусхаи дорои қувваи қонунӣ (собиткунанда), ки дар ҳолати ба вуҷуд омадани баҳс, тарафҳо метавонанд ба он такя намоянд, месупоранд.

Дар ин сурат, ба шартҳои шартнома бояд инҳо илова гарданд:

- уҳдадории яке аз тарафҳои шартнома оид ба бастани шартномаи нигоҳдорӣ ва тартиби бастани он;

- шартҳои нигаҳдорӣ ва дастрасии тарафҳо ба ҳуҷҷати барои нигаҳдошт супоридашуда;

- истинод ба макони ҷойгиршавии ҳуҷҷат.

 1. Тарафе, ки шартномаро барои нигаҳдошт қабул мекунад, уҳдадор аст, ки ҳифз, тағйирнопазирӣ ва дурустии маълумоти шартнома ва паёмҳо, ҳимоя ва бехатарии махзани маълумотро, ки дар он ҳуҷҷат ҷойгир карда шудааст, инчунин имкони дастрасии бемамониати онро ба тарафҳои шартнома (танҳо дар реҷаи хондан) дар давоми муҳлати амали шартнома таъмин намояд ва бо гузашти муҳлат нигоҳдории чунин ҳуҷҷатро тибқи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур таъмин намояд.
 2. Тарафи аҳдкунанда ҳуқуқ дорад аз тарафи дигар, шартҳои пешакӣ мувофиқашудаи шартномаро тавассути мубодилаи паёмҳои электронӣ ба тарзи анъанавӣ ё электронӣ талаб намояд ва тарафи дигар барои пешниҳоди он уҳдадор аст.

 

Моддаи 17. Барасмиятдарорӣ ва анҷом додани аҳдҳои электронии худкор

 

 1. Пешниҳоди мол, кор ё хизматрасониҳо ба доираи номуайяни шахсон тавассути низомҳои худкор ё худкоркунонидашудаи савдои фурӯшанда ва низоми пардохтҳои электронӣ, ки дар шабакаҳои корпоративии кушода ё иттилоотию телекоммуникатсионӣ ҷойгиранд ва имкони анҷом додани расмиёт ва аҳди электрониро тавассути расмиёти фосилавии шартнома ё ҷойгиркунии фармоишро бо ёрии мошини худкор фароҳам меоранд, офертаи фурӯшанда мебошад, ки бо уҳдадории харидор ҳангоми қабул гаштани аксепти низоми савдо пайваст мегардад, агар дар чунин пешниҳод тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.
 2. Шартномае, ки дар натиҷаи ҳамгироии худкорӣ ё низомҳои худкоркунонидашудаи иттилоотии фурӯшанда ва харидор ё дар натиҷаи ташаккули низоми худкорӣ ё худкоркунонидашуда ва мубодилаи ҳуҷҷатҳои электронӣ (паёмҳо) баста шудааст, наметавонад танҳо дар асоси он, ки амалиёти алоҳидаи он дар чунин низомҳо аз рӯи барномаҳои нишондодаи тарафҳо ё бастани шартнома дар маҷмӯъ бидуни иштироки мустақими тарафҳо ё тарафҳои шартнома анҷом дода мешавад, ғайри қобили амал бошад.
 3. Ҳангоми анҷом додани аҳди электронӣ фурӯшанда ва харидор метавонанд тибқи барномаи мувофиқашудаи тарафҳо, ҳисоббаробаркуниҳои молиявӣ, таҳвили даврӣ ва қабули молҳо, кор, инчунин хизматрасониро тавассути ҳамгироии низоми худкоркунонидашудаи савдо, низоми пардохтҳои электронӣ ва низоми иттилоотии харидор ба роҳ монанд. Ҳамзамон, уҳдадориҳои тарафҳо оид ба амалиёти ҷории савдо, ки ба таври худкорӣ тавассути низомҳои тарафҳо иҷро мегарданд, ба воситаи тарафҳои аҳд назорат карда мешаванд.
 4. Аҳди электронӣ оид ба офертаи фурӯшанда метавонад дар натиҷаи ҳамгироии низомҳои худкор ё худкоркунонидашудаи фурӯшанда ва низоми иттилоотии харидор мувофиқи барномаи пешниҳодкардаи фурӯшанда ва муқаррарнамудаи харидор бидуни назорати мустақими онҳо барасмият дароварда шавад ва амалӣ гардад, агар тарафҳо оид ба масъалаи дигар ба мувофиқа нарасида бошанд.
 5. Шартномае, ки харидор тавассути низоми худкор ё худкоркунонидашудаи савдо бастанӣ аст, басташуда ба ҳисоб меравад, агар харидор ба шартҳои оферта розӣ буда, тамоми талаботи фурӯшандаро барои барасмият даровардани аксепти аҳди электронӣ дақиқ иҷро намояд. Шартнома басташуда ҳисобида намешавад, агар:

- харидор яке аз талаботи арзшударо иҷро накарда бошад;

- харидор талаботи фурӯшандаро ҳангоми барасмиятдарории паёмҳои электронӣ ё сабтҳоро дар шаклҳои ҳуҷҷатҳои муқаррарнамудаи фурӯшанда оид ба аҳди анҷомдодашаванда, дақиқ иҷро накарда бошад;

- низоми пардохти электронии худкор ё худкоркунонидашуда ва низоми савдои фурӯшанда ба харидор имкони санҷиши пардохтҳо, дурустии баррасмиятдории ҳуҷҷатҳои электронӣ, сабтҳои онҳо ва ислоҳи хатогиҳоро фароҳам наорад;

- низоми худкор ё худкоркунонидашудаи савдои фурӯшанда ба харидор имкон намедиҳад, ки дар муҳлати муқарраркардаи харидор аксептро бозпас гирад ва аз анҷом додани аҳди электронӣ даст кашад.

 

БОБИ 5. ТАЪМИНИ  БЕХАТАРӢ ДАР САВДОИ ЭЛЕКТРОНӢ

 

Моддаи 18. Талабот нисбат ба иштирокчиёни савдои электронӣ оид ба таъмини бехатарии он

 

 1. Шарти таъмини бехатарӣ дар савдои электронӣ аз тарафи ҳар як иштирокчии он риояи қонунгузории амалкунанда ва созиши тарафҳо мебошад.
 2. Иштирокчиёни савдои электронӣ уҳдадоранд талаботи зеринро иҷро намоянд:

- сатҳи зарурии бехатарии низомҳои иттилоотӣ, махзани маълумот, воситаҳо ва муҳити нигоҳдории паёмҳои электронӣ, ҳимояи паёмҳо, инчунин роҳҳои таъмин ва санҷиши дурустии онҳоро муайян ва таъмин намоянд;

- барои коҳиш додани хавфҳо, пешгирии таҳдид ва низоъҳо, инчунин қаллобӣ дар ҷараёни савдои электронӣ бо истифода аз воситаҳои пешгирӣ ва огоҳонии ҳуқуқвайронкунӣ, мониторинги ҳуқуқӣ ва дигар таъминоти фаъолияти худ чораҳо андешанд;

- аз истеъмолкунандагон ва дигар шахсони воқеӣ танҳо он маълумоти шахсиеро, ки бидуни он уҳдадориҳои худро оид ба аҳди электронӣ иҷро карда наметавонанд, талаб намоянд;

- ҳифз ва ҳимояи паёмҳои электронии дорои маълумоти шахсӣ, инчунин маълумоти шахсии истеъмолкунандагон ва дигар шахсони воқеиро, ки аз паёмҳои электронӣ зимни барасмиятдарорӣ ва анҷом додани аҳди электронӣ аз тарафи шахсони сеюм ба онҳо маълум гардидаанд, таъмин намоянд, агар дар қонун тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад;

- маълумоти шахсии иштирокчиёни аҳди электрониро бо тартиб ва шартҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ истифода ва ҳимоя намоянд;

- ҳуҷҷатҳои электронии дорои маълумоти шахсиро оид ба аҳди электронӣ пас аз анҷом ёфтани муҳлати нигаҳдошт, ки қонунгузории амалкунанда барои намудҳои алоҳидаи ҳуҷҷатҳо муқаррар кардааст, нобуд созанд;

- махфияти иттилооти дорои сирри давлатӣ, тиҷоратӣ, хизматӣ ва сирри дигарро риоя намоянд.

 1. Иттилооте, ки шаҳрвандон ҳангоми иҷрои вазифаҳои касбии худ ё ташкилотҳо ҳангоми иҷрои баъзе намудҳои фаъолият ба даст меоранд (сирри касбӣ), дар ҳолатҳое ҳифз карда мешавад, ки агар қонунгузорӣ ба ин шахсон барои риояи махфияти чунин маълумот уҳдадорӣ вогузор карда бошад. Маълумоти дорои сирри касбӣ метавонад мувофиқи қонун ба шахсони сеюм пешниҳод карда шавад. Муҳлати иҷрои уҳдадориҳо оид ба махфияти маълумоти дорои сирри касбӣ танҳо бо розигии шаҳрванде, ки дар бораи худ чунин маълумот пешниҳод кардааст, маҳдуд мешавад.
 2. Зараре, ки ҳангоми амалисозии фаъолият дар савдои электронӣ расонида шудааст, бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ихтиёран ё бо тариқи судӣ ҷуброн карда мешавад.

Моддаи 19. Масъулияти тарафҳои аҳди электронӣ барои таъмини бехатарӣ дар савдои электронӣ

 

 1. Иштирокчиёни аҳдҳои электронӣ барои ташкили муҳофизат, таъмини бехатарӣ ва сатҳи зарурии ҳимояи низоми иттилоотии худ ва ҳуҷҷатҳои дар он ҷойгирбуда шахсан масъул мебошанд.
 2. Тарафи аҳди электронӣ, ки оферта ё пешниҳоди офертаро барои намоиши умум дар сомонаҳои шабакаҳои иттилоотӣ гузошта, ба суроғаи доираи номуайяни шахсон равона кардааст, барои дурустии маълумоти интишоршуда тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ масъул мебошад.
 3. Тарафи аҳди электронӣ, ки аз хизматрасониҳои операторони низоми пардохтҳои электронӣ истифода мебарад, барои амали худ оид ба барасмиятдадории ҳуҷҷатҳои пардохтҳои электронӣ, интиқол ва идоракунии ҳисоби шахсии худ, ҳисоби корти кредитӣ ва дигар воситаҳои пардохт дар доираи шартномаи ҳамроҳшавӣ ба қоидаҳои истифодаи низоми пардохт масъул аст.
 4. Тарафи аҳди электронӣ, ки аз хизматрасониҳои миёнаравони иттилоотӣ ва дигар миёнаравон истифода мебарад, барои амалҳои худ оид ба татбиқи расмиёти электронӣ масъул мебошад.

 

Моддаи 20. Масъулияти миёнаравони иттилоотӣ ва дигар миёнаравон барои таъмини бехатарӣ дар савдои электронӣ

 

 1. Миёнаравони иттилоотӣ ва дигар миёнаравоне, ки оид ба таъмин ва пешбурди расмиёти электронӣ хизмат мерасонанд, барои иҷрои уҳдадориҳое, ки қонунгузории амалкунанда ва созиши тарафҳо муқаррар намудаанд, масъулият доранд.
 2. Операторони алоқа, операторони низоми пардохт, ташкилкунандагони савдо, озмун ва музоядаҳо, миёнаравони дигар барои иҷрои талаботи бехатарӣ, таъмини ҳифз ва дурустии ҳуҷҷатҳо, гум шудан, таҳриф кардан ё тағйир додани иттилооти ҳуҷҷатшуда, мушоҳидаи пинҳонӣ, сохтакории паёмҳо ва дахолати дигари ғайриқонунии шахсони сеюм мутобиқи қонунгузорӣ ҷавобгар мебошанд.
 3. Оператори низоми пардохтҳои электронӣ барои ҳифзи маблағҳои пулӣ, таъмини бехатарии суратҳисобҳои шахсӣ, ҳисоби кортҳои кредитӣ ва воситаҳои дигари пардохти истифодабарандагон, ки дар низоми пардохти он ҷойгиранд, масъулияти пурраи моддӣ дорад.

 

БОБИ 6. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

 

Моддаи 21. Ҷавобгарӣ барои вайрон намудани талаботи Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои вайрон намудани талаботи Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон  ҷавобгар мебошанд.

 

Моддаи 22. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

 

 

          Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

Проект

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ

030.190.000

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере электронной торговли, направлен на защиту прав, законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечивает свободную деятельность электронной торговли.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия

 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

- электронная торговля -  деятельность физических и юридических лиц по купле продаже товаров, исполнению работ и услуг, осуществляемые с использованием информационных систем, информационно-коммуникационной сети и электронных процедур;

- информационно-телекоммуникационная сеть – совокупность программных и технических средств и других видов сетей электронных коммуникаций, предназначенных для сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования данных в интересах участников электронной торговли;

- электронная процедура - порядок (правила, регламент) совершения электронных операций по сделке;

- участник электронной торговли - лицо, осуществляющее электронную торговлю, а также, опосредованно участвующее или способствующее совершению электронных сделок;

- лицо, осуществляющее электронную торговлю – физические и юридические лица, занимающиеся продажей товаров, возмездным выполнением работ и оказанием услуг с использованием электронных сообщений;

- электронное сообщение - информация, подготовленная, отправленная, полученная и хранимая с помощью информационно-коммуникационных сетей и электронных процедур;

- отправитель электронного сообщения - лицо, которое отправляет электронное сообщение или формирует учетную запись в базе данных получателя сообщения;

- адресат - лицо, которому электронное сообщение отправлено самим отправителем или информационным посредником;

- информационный посредник - лицо, которое по инициативе или по поручению другого лица отправляет, получает, хранит электронное сообщение или предоставляет другие услуги в отношении данных сообщений;

- электронный договор - гражданско-правовой договор, осуществляемый на основе использования информационно-коммуникационных сетей и электронных процедур;

- электронная платежная система - система организации электронных финансовых расчетов в сети, позволяющая стороне сделки самостоятельно управлять своим лицевым счетом или другими средствами платежей;

- электронная сделка – действие, совершенное сторонами сделки посредством проведения электронных операций;

- операторы электронных платежных систем - кредитные организации или операторы связи и иные юридические лица, выступающие в качестве небанковской кредитной организации, предусмотренные законодательством, на условиях договора со стороной сделки (договора присоединения).

 

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан в сфере электронной торговли

 

Законодательство Республики Таджикистан в сфере электронной торговли основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

 

Статья 3. Основные принципы правового регулирования в сфере электронной торговли

 

Правовое регулирование в сфере электронной торговли осуществляется на основе следующих принципов:

- равенства ее участников;

- свободы договора;

- свободного перемещения товаров, работ, услуг и финансовых средств на всей территории государства;

- беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности в рамках электронной торговли;

- гарантии судебной защиты участников электронной торговли.

 

Статья 4. Участники электронной торговли

 

 1. В электронной торговле участвуют:

- продавцы, осуществляющие электронную торговлю товарами, выполнением работ, оказанием услуг;

- покупатели соответствующих товаров, работ и услуг;

- информационные и иные посредники.

 1. К продавцам относятся физические лица, а также юридические лица независимо от форм собственности, осуществляющие деятельность по оптовой или розничной продаже, поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.
 2. К покупателям относятся физические лица, индивидуальные предприниматели, а также юридические лица независимо от формы собственности, за исключением случаев предусмотренных законодательством о государственных закупках.
 3. К информационным и иным посредникам в электронной торговле относятся:

- операторы платежных систем;

- организаторы торгов, конкурсов и аукционов;

- организации, учреждения и предприятия, оказывающие иные услуги по обеспечению и поддержке электронных процедур при оформлении и совершении электронных сделок.

 

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ

 

Статья 5. Государственная политика в электронной торговле

 

 1. Государство, в целях развития электронной торговли как приоритетного направления экономической политики, обеспечивает координацию деятельности министерств и ведомств, местных исполнительных органов государственной власти, органов самоуправления поселков и сел, физических и юридических лиц.
 2. Основными направлениями государственной политики в электронной торговле являются:

- поддержка и стимулирование предпринимательской деятельности в электронной торговле;

- создание условий для привлечения инвестиций, современных технологий и оборудования для осуществления электронной торговли;

- обеспечение субъектов предпринимательской деятельности правовой, экономической, статистической, производственно-технологической, научно-технической и иной информацией, необходимой для их деятельности в сфере электронной торговли;

- стимулирование научно-технических исследований, подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере электронной торговли;

- международное сотрудничество в сфере электронной торговли.

 

Статья 6. Компетенция Правительства Республики Таджикистан в сфере электронной торговли

 

 Правительство Республики Таджикистан:

- обеспечивает реализацию государственной политики в сфере электронной торговли;

- утверждает и реализует государственные программы в сфере электронной торговли;

- определяет уполномоченного государственного органа в сфере электронной торговли;

- координирует деятельность государственных органов в сфере электронной торговли;

- обеспечивает международное сотрудничество в сфере электронной торговли;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

 

Статья 7. Полномочия уполномоченного государственного органа в сфере электронной торговли

 

Уполномоченный государственный орган:

- участвует в формировании и реализации государственных программ в сфере электронной торговли;

- разрабатывает предложения по созданию условий для развития электронной торговли;

- принимает меры по защите прав и законных интересов участников электронной торговли;

- участвует в совершенствовании законодательства об электронной торговле и обеспечении его исполнения;

- организует исследования и мониторинг в сфере электронной торговли;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ

 

Статья 8. Общие требования к форме и порядку документирования при оформлении электронных сделок

 

 1. Договор об электронной сделке является результатом согласования условий договора, который оформляется посредством обмена электронными сообщениями между сторонами сделки.
 2. При формировании электронного договора, по соглашению сторон могут использоваться любые, доступные сторонам или установленные законом или стандартом формы (форматы) электронного представления и оборота текстовой или иной информации (запись, файл, сайт, база данных, запись в базе данных) общепринятых или установленных нормативными правовыми актами видов документов, применяемых в коммерческой деятельности (письмо, уведомление, учетная запись, предложение заключить договор (оферта), принятие предложения (акцепт), договор, соглашение, протокол и другие виды документов).
 3. При формировании электронного сообщения используемые формы его электронного представления и употребления должны:

- обеспечивать достоверную передачу и получение сообщения, его обработку;

- обеспечивать возможность проверки достоверности и целостности документа, хранение и поиск в информационно-телекоммуникационной сети;

- обеспечивать идентификацию отправителя (создателя), время создания или получения, воспроизведение и однозначное восприятие информации.

 1. Стороны могут прийти к предварительному согласию о процедурах проверки достоверности и целостности договора, не противоречащих законодательству.
 2. Договор в электронной сделке и электронные сообщения, связанные с оформлением и совершением сделки, должны соответствовать по содержанию и форме требованиям, установленным законодательством, а также иными нормативными правовыми актами и действующими стандартами.
 3. Все электронные операции по сделке в электронной торговле оформляются в соответствии с требованиями и порядком, установленными соглашением сторон и законодательством.

 

Статья 9. Порядок документирования электронных сделок

 

 1. При совершении электронных сделок в случаях, когда стороны или законодательство требуют собственноручного подписания документа, документ считается подписанным, если сторонами будет выполнена процедура установления электронной подписи.
 2. В качестве электронной подписи в электронном сообщении признается любой способ фиксации и отображения выражения воли сторон сделки, который:

- установлен настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон;

- позволяет идентифицировать лицо, подписавшее сообщение;

- содержит указание на то, что лицо подтверждает информацию, содержащуюся в электронном сообщении;

- оправдан характером сделки и обеспечен ответственностью сторон сделки, а также соответствует цели, для которой электронное сообщение было подготовлено или передано.

 1. В случаях, когда настоящий Закон или иной нормативный правовой акт требует, чтобы договор или иной документ был представлен или сохранен в подлиннике, это требование считается выполненным в отношении электронного сообщения, если стороны сделки:

- обеспечили защиту сделки, целостности и неизменности содержащейся в нем информации в установленном настоящим Законом или соглашением сторон порядке с учетом характера сделки и ответственности сторон сделки, а также цели, для которой электронное сообщение было подготовлено или передано, с момента его создания в окончательной форме;

- могут при необходимости продемонстрировать сообщение и содержащуюся в нем информацию лицу, которому сообщение должно быть предъявлено.

 1. Процедура подписания или установления электронной подписи в договоре может совмещаться с процедурами защиты электронного сообщения, обеспечивающими целостность, достоверность и неизменность его документированной информации перед другой стороной или третьими лицами.
 2. Участники электронной торговли в процессе обмена электронными сообщениями могут быть как отправителями, так и адресатами.

 

Статья 10. Электронное сообщение и его копии

 

 1. Электронное сообщение, является простой письменной формой, фиксирующей действия и отношения сторон в процессах оформления, заключения и реализации электронных сделок.
 2. В случаях, когда договор должен быть представлен в письменной форме или когда требуется оформление действий в письменной форме и предусматривается наступление определенных последствий в случае несоблюдения этой формы, то это требование считается выполненным путем представления электронного сообщения, если содержащаяся в нем информация является доступной для ее последующего использования.
 3. Экземпляры электронного сообщения, подписанные электронной подписью, имеют равное юридическое значение при условии обеспечения необходимой защиты информационных систем и среды хранения документов.
 4. Копия электронного сообщения на бумажном носителе имеет юридическое значение, если она подписана собственноручной подписью обладателя электронной цифровой подписи или иного электронного аналога подписи, а также в случаях, если копия удостоверена лицом, имеющим право удостоверения в соответствии законодательством или согласием сторон.
 5. Электронные сообщения, подписанные электронной цифровой подписью или иным электронным аналогом подписи, при рассмотрении судебных споров могут представляться в качестве доказательств в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.
 6. Электронное сообщение, используемое в электронной торговле, не может быть отвергнуто на том основании, что оно оформлено или получено посредством использования информационно-коммуникационных сетей.

 

Статья 11. Информация об участниках электронной торговли

 

 1. Участники электронной торговли, адресующие от своего имени неопределенному кругу лиц оферты или приглашения делать оферты, обязаны представить информацию о себе.
 2. Информация о продавцах товаров, работ и услуг, осуществляющих электронную торговлю, включает следующие обязательные сведения:

- полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилию и имя индивидуального предпринимателя;

- место нахождения и сведения о государственной регистрации юридического лица или сведения о регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, электронный адрес, почтовый адрес и телефон, а также, если имеется, доменное имя сайта;

- перечень предлагаемых или заказываемых товаров, работ или услуг, условия их предоставления;

- порядок проведения финансовых расчетов;

- банковские реквизиты;

- иные сведения, необходимые для оформления и совершения электронных сделок.

 1. Информация о покупателе или заказчике включает:

- полное наименование юридического лица, с указанием его организационно-правовой формы, фамилию и имя индивидуального предпринимателя или физического лица;

- место нахождения и сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, электронный адрес, почтовый адрес и телефон, а также, если имеется, доменное имя сайта;

- иные сведения, необходимые для совершения электронных сделок.

 1. Информация о персональных данных потребителя в электронной торговле должна содержать только те сведения, без которых продавец не сможет оформить сделку и исполнить свои обязательства по совершаемой электронной сделке.
 2. Информация об операторе связи дополнительно к сведениям, указанными в части второй настоящей статьи содержит:

- перечень оказываемых услуг связи и условия их предоставления;

– порядок доступа и подключения к сети;

- порядок регистрации пользователей;

- правила предоставления услуг связи, доступа и подключения.

 1. Информация об операторе платежной системы дополнительно к сведениям, указанными в части второй настоящей статьи содержит:

- перечень оказываемых финансовых услуг, условия их предоставления;

- порядок регистрации пользователей;

- правила проведения финансовых расчетов.

 1. Информация об организаторе электронных торгов, конкурсов или аукционов дополнительно к сведениям, указанными в части второй настоящей статьи содержит:

- правила проведения конкурсов, торгов и аукционов;

- порядок регистрации участников.

 1. Информация об организациях и учреждениях, оказывающих услуги сторонам сделок по обеспечению электронных процедур, дополнительно к сведениям, перечисленными в части второй настоящей статьи содержит порядок и правила пользования услугами.
 2. В случаях, предусмотренных законодательством участники электронной торговли должны предоставить сведения о наличии лицензии (номер лицензии, срок ее действия, наименование лицензирующего органа) или свидетельства о сертификации товаров, работ и услуг.
 3. Участники электронной торговли должны предоставлять необходимую и достоверную информацию о товарах, работах и услугах, а также цене и условиях их приобретения, которая обеспечит возможность их правильного выбора.

 

Статья 12. Хранение электронных сообщений

 

 1. В случае если в соответствии с законодательством или соглашением сторон требуется архивное хранение отдельных видов электронных сообщений, участники электронной торговли обязаны организовать такое хранение и обеспечить их защиту, необходимое резервное копирование, целостность и достоверность документированной информации, а также охрану и сохранность аппаратных и программных средств и оборудования, в которых размещены или хранятся сообщения.
 2. Сроки архивного хранения электронных сообщений и оборудования, в которых размещены, хранятся сообщения, должны соответствовать срокам хранения установленных действующим законодательством соответствующих видов сообщений и документов на бумажном носителе, применяемых в торговле и иной коммерческой деятельности.
 3. Электронные сообщения или базы данных, связанные с совершением электронных сделок и помещенные (размещенные) на архивное хранение, должны в порядке, установленном законом, предоставляться государственным органам власти и их уполномоченным должностным лицам по их запросам, а также стороне договора по ее запросам.
 4. Стороны договора в электронной торговле вправе передавать свои электронные сообщения или базы данных на временное архивное хранение по договору хранения третьим лицам, оказывающим соответствующие услуги по депозитарному хранению документов.

 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ И СОВЕРШЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛОК

 

Статья 13. Электронные операции и процедуры заключения сделок

 

 1. Стороны электронной сделки по взаимному соглашению, если иное не установлено законодательством, вправе устанавливать:

- порядок обмена электронными сообщениями;

- порядок совершения действий по заключению договора;

- способ установления и порядок использования электронной подписи;

- порядок размещения, направления и принятия оферты;

- порядок направления и отзыва акцепта;

- порядок проверки достоверности информации;

- порядок использования информационных систем сторон.

 1. Электронные процедуры осуществляются с использованием информационно-коммуникационных сетей, и должны соблюдаться установленные законодательством или соглашением сторон правила и требования по оформлению содержания конкретных видов документов.
 2. Стороны электронной сделки обязаны в рамках общих требований, установленных законодательством вести делопроизводство в электронной форме.
 3. Электронные процедуры сторон по обмену электронными сообщениями в сделке могут охватывать оформление договора, представляемого продавцом в порядке оферты и принимаемого покупателем без поправок и дополнительных условий. Форма акцепта и процедура его отсылки устанавливается при условии соблюдения требований гражданского законодательства по отдельным видам договоров.

 

Статья 14. Общие требования к обмену электронными сообщениями

 

 1. Реквизиты идентификации отправителя, уполномоченного им лица должны соответствовать установленным и известным обеим сторонам требованиям.
 2. Электронное сообщение считается исходящим, если оно было автоматически сформировано и отправлено средствами, принадлежащими отправителю.
 3. Электронное сообщение считается полученным адресатом, если оно поступило на почтовый сервер адресата или информационного посредника либо его получение подтверждено адресатом ответным сообщением (квитанцией).
 4. При получении электронного сообщения адресат вправе произвести проверку, позволяющую подтвердить, что электронное сообщение исходит от отправителя. В случаях, установленных законодательством или соглашением сторон, адресат обязан произвести такую проверку.
 5. Отправитель или адресат вправе затребовать необходимую информацию о доставке электронного сообщения друг у друга и у информационных и иных посредников в электронной торговле, участвовавших в передаче электронного сообщения.
 6. Временем отправления электронного сообщения является момент, когда сообщение отправлено от информационно - телекоммуникационной сети находящегося под контролем отправителя, если иное не установлено согласием сторон.
 7. Временем получения электронного сообщения является момент, когда сообщение поступает в информационно - телекоммуникационной сеть или по электронному адресу, указанному адресатом, и есть возможность для извлечения его адресатом, если иное не установлено согласием сторон.

 

Статья 15. Порядок заключения договоров в электронной торговле

 

 1. Договор в электронной торговле признается заключенным в момент получения продавцом электронного сообщения, содержащего акцепт покупателя, либо совершения им действий, установленных продавцом (отсылка акцепта, отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и пр.), если иное не предусмотрено законодательством или в оферте.
 2. Оферта, адресованная неопределенному кругу лиц и размещенная для всеобщего доступа и обозрения на сайтах информационных сетей или направляемая адресату в форме электронного сообщения в целях заключения договора, должна содержать все существенные условия договора в соответствии с требованиями настоящего Закона.
 3. В случаях отзыва акцепта или ошибки стороны договора (покупателя) при совершении предписанных действий по вводу данных в электронное сообщение или трафаретную запись при формировании акцепта, сторона (покупатель) обязана:

- уведомить другую сторону;

- предпринять действия, соответствующие указаниям другой стороны.

 1. Подтверждение (квитанция) получения электронного сообщения, содержащего оферту без указания на принятие условий оферты и согласие с ними, а равно молчание адресата не является акцептом, если иное не установлено законодательством или соглашением сторон.
 2. Предложение продавца товаров, работ и услуг, адресованное неопределенному кругу лиц или размещенное для всеобщего обозрения и доступа на сайтах информационных сетей и являющееся доступным для сторон, использующих информационно - телекоммуникационные сети, считается приглашением делать оферты, если в предложении не установлен порядок совершения действий по оформлению электронной сделки.
 3. Оферта должна содержать все условия, подлежащие включению в нее, либо отсылку к электронному сообщению.

 

Статья 16. Условия договора, заключаемого при совершении электронных сделок

 

 1. Договоры, заключаемые при совершении электронных сделок, должны содержать следующие условия:

- способ подписания договора и других сообщений, связанных с исполнением обязательств сторон по договору;

- порядок обмена электронными сообщениями между сторонами при исполнении ими своих обязательств по договору;

- порядок использования электронной подписи или идентификации уполномоченного лица, подписавшего сообщение, а также порядок проверки достоверности сообщения;

- ссылки и указания на условия, включаемые в договор путем отсылки к электронным сообщениям, содержащиеся в установленной сторонами информационной системе или на сайте открытых или корпоративных информационно-телекоммуникационных сетей;

- порядок хранения переписки сторон и иной документированной информации, связанной с исполнением обязательств по договору;

- порядок проверки информации о подлинности и доставке электронных сообщений;

- порядок обеспечения доступа стороны к своим персональным данным, переписке и иной документированной информации, связанной с исполнением обязательств по договору.

 1. В договоре может быть предусмотрено, что некоторые его условия по согласованию сторон могут быть оформлены отдельными электронными сообщениями в определенной форме и формате представления в качестве составной части договора, размещаемыми в базе данных информационно - телекоммуникационной сети одной из сторон. Сторона, разместившая такое сообщение, обязана обеспечить охрану, достоверность и неизменность сообщения, защиту и безопасность базы данных или информационной системы, в которых документ размещен, а также предоставить право беспрепятственного доступа к нему через информационно-телекоммуникационную сеть без возможности изменения содержания электронного сообщения.
 2. В договоре может быть предусмотрено, что стороны после оформления и подписания договора передают его на хранение в базу данных доверенной стороны (с обеспечением доступа к нему через информационно-телекоммуникационную сеть) как экземпляр, имеющий юридическую (доказательную) силу и на который, в случае возникновения спора, стороны могут ссылаться.

В этом случае в условия договора должны быть дополнительно включены:

- обязательства одной из сторон договора заключить договор хранения и порядок его заключения;

- условия хранения и доступа сторон к документу, переданному на хранение;

- ссылка на местонахождение документа.

 1. Сторона, принявшая на хранение договор, обязана обеспечить охрану, неизменность и достоверность информации договора и сообщений, защиту и безопасность базы данных, в которой документ размещен, а также безопасную возможность беспрепятственного доступа к нему сторон договора (только в режиме чтения) в течение всего срока действия договора, а по истечении этого срока - обеспечить хранение такого документа в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
 2. Договаривающаяся сторона вправе требовать от другой стороны, оговаривающей условия договора посредством обмена электронными сообщениями, предоставить традиционным или электронным способом, а другая сторона обязана их предоставить.

 

Статья 17. Оформление и совершение автоматизированных электронных сделок

 

 1. Предложение товаров или услуг неопределенному кругу лиц через автоматические или автоматизированные торговые системы продавца и электронные платежные системы, размещенные в открытых или информационно-телекоммуникационных корпоративных сетях, которые дают возможность оформить и совершить электронную сделку посредством дистанционного оформления договора или размещения заказа с помощью автомата, является офертой продавца, который будет связан обязательством в случае получения торговой системой акцепта покупателя, если в таком предложении не указано иное.
 2. Договор, заключенный в результате автоматического или автоматизированного взаимодействия информационных систем продавца и покупателя или в результате автоматического или автоматизированного формирования и обмена электронными документами (сообщениями), не может быть признан недействительным только на том основании, что его отдельные операции, выполненные такими системами по заданным сторонами программам, или заключение договора в целом совершились без непосредственного участия стороны или сторон сделки.
 3. В электронной сделке продавец и покупатель могут по согласованной сторонами программе организовать финансовые расчеты и периодическую поставку, и получение товаров, оказание услуг посредством взаимодействия автоматической торговой системы продавца, электронной платежной системы и информационной системы покупателя. При этом обязательства сторон по реализуемым торговым операциям, исполняемые автоматически системами сторон, опосредованно контролируются сторонами сделки.
 4. Если стороны не договорились об ином, электронная сделка по оферте продавца может быть оформлена и совершена в результате автоматизированного или автоматического взаимодействия торговой системы продавца и информационной системы покупателя по предложенной продавцом и установленной (инициализированной) покупателем программе вне их непосредственного контроля.
 5. Договор, заключаемый покупателем через автоматическую или автоматизированную торговую систему, считается заключенным, если покупатель согласен с условиями оферты и точно исполнил все требования продавца по оформлению акцепта электронной сделки. Договор не считается заключенным, если:

- покупатель не исполнил одно из заявленных требований;

- покупатель неточно исполняет требования продавца при оформлении электронных сообщений или записей в установленных продавцом формах документов по совершаемой сделке;

- автоматическая или автоматизированная электронная платежная система, торговая система продавца не предоставляет покупателю возможность проверить платежи, правильность оформления электронных документов, их записей и исправить ошибки;

- автоматическая или автоматизированная торговая система продавца не предоставляет покупателю возможность в установленный покупателем срок отозвать акцепт и отказаться от совершения электронной сделки.

 

ГЛАВА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ

 

Статья 18. Требования к участникам электронной торговли по обеспечению ее безопасности

 

 1. Условием обеспечения безопасности в электронной торговле является соблюдение каждым участником электронной торговли действующего законодательства и соглашения сторон.
 2. Участники электронной торговли обязаны выполнять следующие требования:

- определять и обеспечивать необходимый уровень защищенности своих информационных систем, баз данных, средств и среды хранения электронных сообщений, защиты самих сообщений, а также определять способы обеспечения и проверки их достоверности;

- предпринимать действия по снижению рисков, предотвращению угроз и конфликтов, а также мошенничества в процессах электронной торговли, используя средства профилактики и предупреждения правонарушений, мониторинг правового и иного обеспечения своей деятельности;

- запрашивать от потребителей и иных физических лиц только те персональные данные, без которых они не смогут исполнить свои обязательства по электронной сделке;

- обеспечивать охрану и защиту электронных сообщений, содержащих персональные данные, а также самих персональных данных потребителей и иных физических лиц, ставших им известными из электронных сообщений, полученных в ходе оформления и совершения электронных сделок от третьих лиц, если иное не установлено законом;

- использовать и защищать персональные данные участников электронной сделки в порядке и на условиях, установленных законодательством;

- уничтожать содержащие персональные данные электронных документов по совершенным электронным сделкам после истечения сроков хранения, установленных действующим законодательством для определенных видов документов;

- соблюдать конфиденциальность информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную и иную тайну.

 1. Информация, полученная гражданами при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на этих лиц законодательством возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации. Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть предоставлена третьим лицам в соответствии с законодательством. Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности информации, составляющей профессиональную тайну, может быть ограничен только с согласия гражданина, предоставившего такую информацию о себе.
 2. Возмещение ущерба, причиненного при осуществлении деятельности в электронной торговле, производится добровольно либо в судебном порядке, установленном законодательством.

 

Статья 19. Ответственность сторон электронной сделки за обеспечение безопасности в электронной торговле

 

 1. Участники электронных сделок самостоятельно несут ответственность за организацию охраны и обеспечение безопасности и необходимого уровня защиты своей информационной системы и документов, размещенных в ней.
 2. Сторона электронных сделок, разместившая оферту или предложение делать оферты для всеобщего обозрения на сайтах в информационных сетях и адресованную неопределенному кругу лиц, несет ответственность за достоверность размещенной информации в порядке, предусмотренном законодательством.
 3. Сторона электронных сделок, пользующаяся услугами операторов электронных платежных систем, несет ответственность за свои действия по оформлению электронных платежных документов, их передаче и управлению своим лицевым счетом, счетом кредитной карты, иными средствами платежа в рамках договора присоединения к правилам пользования платежной системой.
 4. Сторона электронных сделок, пользующаяся услугами информационных и иных посредников, несет ответственность за свои действия по реализации своих электронных процедур.

 

Статья 20. Ответственность информационных и иных посредников за обеспечение безопасности в электронной торговле

 

 1. Информационные и иные посредники, оказывающие услуги по обеспечению и проведению электронных процедур, несут ответственность за исполнение своих обязательств, установленную действующим законодательством и соглашением сторон.
 2. Операторы связи, операторы платежных систем, организаторы торгов, конкурсов и аукционов и иные посредники, несут ответственность за выполнение требований безопасности, обеспечение охраны и достоверности документов, за утрату, искажение или изменение документированной информации, за тайный просмотр, подлог сообщений и иное несанкционированное вмешательство третьих лиц в соответствии с законодательством.
 3. Оператор электронных платежных систем несет полную материальную ответственность перед пользователями за сохранность их денежных средств, за обеспечение безопасности лицевых счетов, счетов кредитных карт, иных средств платежа, размещенных в его платежной системе.

 

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 21. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона

Физические и юридические лица за нарушение требований настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

 

Статья 22. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.

 

          Президент

Республики Таджикистан

Ҳуҷҷатҳои иловагӣ L00024-HI-.pdf
Таҳлили таъсири танзимкунӣ вобаста ба муносибатҳои санади меъёрии ҳуқуқӣ L00024-TTT-.pdf
Санаи оғози машварати оммавӣ 01.10.2020
Мӯҳлати қабули пешниҳодҳо 01.11.2020
Дастрас он-лайн
Хулосаи мақоми ваколатдор оид ба ТТТ L00024-MMK-TTT.pdf
Қабул шуд Дар барраси
Мутасаддӣ оид ба таҳияи лоиҳаи лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ Маркази миллии қонунгузорӣ
Нусхаи ниҳоӣ
Санаи нусхаи ниҳоӣ 02.11.2020
Санаи ворид 02.10.2020
Админ 0