Рақам 29
Дар асоси нақша 34
Намуди ҳуҷҷат Тартиб
Ном бо забони тоҷикӣ Тартиби ҷойгиркунии маблағҳои захираҳои суғуртавии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)
Ном бо забони русӣ Порядок размещения средств страховых резервов страховыми (перестраховочными) организациями
Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

Қаблан чунин санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул нашудааст.

Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

Раньше не принимался такой нормативный правовой акт.

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

            Бо қарори Раёсати

Бонки миллии Тоҷикистон

аз «___»__________ 20___ сол, № ___

тасдиқ шудааст

 

 

Тартиби

ҷойгиркунии маблағҳои захираҳои суғуртавии

ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

 

 Тартиби ҷойгиркунии маблағҳои захираҳои суғуртавии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) (минбаъд – Тартиб) бо мақсади ҷойгиркунии самаранок ва мақсадноки маблағҳои захираҳои суғуртавӣ ва ба ин васила таъмини пардохтпазирӣ ва иҷрои саривақтииуҳдадориҳои ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) оид ба пардохтиҷуброни суғуртавӣ мутобиқи қисми 3 моддаи 27 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ» таҳия гардида, тартиби ҷойгиркунии маблағҳои захираҳои суғуртавии ташкилотҳои суғуртавиро (азнавсуғуртакуниро) муқаррар менамояд.

 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

 1. Дар Тартиби мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода бурда мешаванд:

- захираҳои суғуртавӣ – уҳдадориҳои ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) аз рӯи шартномаҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), ки дар асоси баҳисобгириҳои актуарӣ арзёбӣ мешаванд;

- диверсификатсия – тақсимоти маблағҳои захираҳои суғуртавии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) дар байни объектҳои гуногуни маблағгузоришаванда бо мақсади кам кардани хавфи имконпазириталафоти маблағ ё даромад аз онҳо;

- пардохтпазирӣ –сармоягузорӣ ё ҷойгиркунии маблағҳои захираҳои суғуртавӣ ба он дороиҳое, ки бо хароҷотҳои камтарин кобилияти фаврии ба шакли пулӣ мубаддал шуданро доранд;

- баргардонӣ –бо шартҳои муайяни бехатар таъмин будани маблағҳои ба сармоягузорӣ равонагардидаи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бо роҳи то ҳадди ақал паст намудани хавфи сармоягузорӣ. Зери хавфи самоягузорӣ ҳолате фаҳмида мешавад, ки агар фоидаи воқеӣ аз сармоягузорӣ камтар аз фоидаи ба нақшагирифта бошад;

- даромаднокӣ – гирифтани даромад аз маблағҳои захираҳои суғуртавии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), ки ба дороиҳо сармоягузорӣ ё ҷойгир карда шудаанд.

- депо мукофот – як қисми мукофоти суғуртавӣ, ки ҳангоми бастани шартномаи азнавсуғуртакунӣ ба сифати кафолати иҷрои уҳдадории азнавсуғуртакунанда дар ташкилоти азнавсуғурташаванда (седент) нигоҳ дошта мешавад.

 1. Тартиби мазкур танҳо нисбати маблағҳои фондҳои захиравии суғуртавӣтатбиқ мегардад.
 2. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадоранд аз рӯзи мавриди амал қарор гирифтани Тартиби мазкур, фаъолияти худро ба талаботи он мутобиқ намоянд.

 

БОБИ 2. ДОРОИҲОИ АЗ ҲИСОБИ МАБЛАҒҲОИ ЗАХИРАҲОИ СУҒУРТАВӢ САРМОЯГУЗОРӢ Ё ҶОЙГИРШАВАНДА ВА ТАЛАБОТ НИСБАТ БА ОНҲО

 1. Маблағҳои захираҳои суғуртавӣ аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бошартҳои диверсификатсия, пардохтпазирӣ, баргардонӣ ва даромаднокӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистондар соҳаи суғурта пешбинӣ намудааст, басармоягузорӣва ё ҷойгиркунӣ ба дороиҳо равонамешаванд.
 2. Арзиши умумии дороиҳое, ки ба онҳо маблағи захираҳои суғуртавӣ сармоягузорӣ ё ҷойгир карда мешаванд, бояд ба андозаи умумии захираҳои суғуртавии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)баробар бошад.
 3. Сармоягузорӣ ҳам аз ҳисоби маблағҳои захираҳои суғуртавӣ ва ҳам аз ҳисоби маблағҳои худӣ ба як дороӣ (қисми дороӣ)дар як вақт иҷозат дода намешавад.
 4. Арзиши дороиҳое, ки ба онҳо маблағҳои захираҳои суғуртавӣ сармоягузорӣ ё ҷойгир карда мешаванд, дар санаи баҳисобгирии нархгузорӣ аз рӯи маълумотҳои ҳисоботдиҳии муҳосибӣ муайян карда мешавад,агар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигареро муқаррар накарда бошад.
 5. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) маблағҳои захираҳои суғуртавии худро бо дарназардошти банди 4 Тартиби мазкур ба намудҳои зерини дороиҳо сармоягузорӣ ё ҷойгиркарда метавонанд:

1) пасандозҳо дар ташкилотҳои қарзии молиявӣ- ба андозаи на зиёда аз 60,0 фоизаз ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ;

         2) воситаҳои пулӣ:

          - маблағҳои пулӣ дар хазина дар ҳаҷми то 4 фоиз аз сармояи (фонди) оинномавии ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), вале на зиёда аз 1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо. Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадор аст, ки меъёри мазкурро ҳамарӯза риоя намояд;      

         - воситаҳои пулӣ дар суратҳисобҳои бонкииташкилотҳои қарзии молиявӣ- ба андозаи на зиёда аз 20 фоиз ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ;

         Маблағҳои мазкур танҳо барои иҷрои уҳдадориҳо дар назди суғурташавандагон истифода бурда мешаванд.

         3) векселҳои давлатии хазинадории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шудаанд       - ба андозаи на зиёда аз 40 фоиз аз ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ;

4) коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон тавассути ташкилотҳои қарзии молиявии хизматрасон мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон - ба андозаи на зиёда аз 50 фоиз аз ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ;

         5) коғазҳои қиматноки давлатии мамлакатҳои хориҷӣ (дар мувофиқа бо Бонки миллии Тоҷикистон) - ба андозаи на зиёда аз 30фоизҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ;

6) коғазҳои қиматноки дигари мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои барориш ва муомилот дар ҳудуди Ҷумуҳурии Тоҷикистон баровардашуда ё аз ҷониби эмитентҳои хориҷӣ баровардашуда, ки барои амалисозии фаъолият оид ба ташкили тиҷорат дар бозори коғазҳои қиматнок иҷозатномаи мақоми ваколатдори дахлдорро дошта, барои муомилот дар бозори коғазҳои қимматнок роҳ дода шудаанд - ба андозаи на зиёда аз 30 фоиз ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ;

7) қарздории дебитории суғурташавандагон, азнавсуғуртакунандагон,  азнавсуғурташавандагон, суғуртакунандагон ва миёнаравҳои суғуртавӣ- ба андозаи на зиёда аз 25 фоизи ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ аз рӯи суғуртаи ҳаёт ва на зиёда аз 35фоиз аз ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣаз рӯи суғуртаи умумӣ;   

 8) депо мукофот аз рӯи хавфҳое, ки ба азнавсуғуртакунӣ қабул карда шудааст,- ба андозаи на зиёда аз 15 фоиз аз ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ;

9) арзиши ҳиссаҳо дар сармояи оинномавии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд- ба андозаи на зиёда аз 25 фоиз ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ;

10) ҳиссаи ташкилоти азнавсуғуртакунӣ дар захираҳои суғуртавӣ- ба андозаи на зиёда аз 80 фоиз ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ;

11) сабикаҳои тиллои Бонки миллии Тоҷикистон - ба андозаи на зиёда аз 10 фоиз аз ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ.

 1. Дороиҳое, ки аз ҳисоби захираҳои суғуратавӣ сармоягузорӣ ё ҷойгир шудаанд, ҳамчун гарав ё сарчашмаи пардохти маблағи пулӣ ба қарздиҳанда аз рӯи уҳдадориҳои зомин (замонатдиҳанда) буда наметавонанд.
 2. Маблағҳои захираҳои суғуртавӣ ба номгӯӣ дороиҳои зерин сармоягузорӣ ё ҷойгир карда намешаванд:

- мукофотҳои суғуртавии дар муҳлати зиёда аз 6 моҳ аз ҷониби суғурташавандагон пардохтнагардида аз рӯзи пардохти дар шартномаи суғурта муқарраргардида; 

 - қарзи дебиторӣ аз рӯи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ;

- маблағҳои кафолатӣ;

- воситаҳои асосӣ (биноҳо, иншоот, воситаҳои нақлиёт ва ғайра), ки барои пешбурди фаъолияти ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) пешбинӣ шудаанд;

- дороиҳое, ки ҳамчун заминаи уҳдадорӣ қарор додашудаанд (дар ҳудуди уҳдадориҳои қабулгардида);

- заминҳои таъиноти кишоварзидошта;

        -  дороиҳое, ки ба ҳабс гирифта шудаанд.

 

БОБИ 3. ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТ

 

 1. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) дар баробари ҳисоботҳои муҳосибӣ, ҳар семоҳа дар бораи захираҳои суғуртавӣ тибқи замимаҳои №1 ва №2 Тартиби мазкур ба Бонки миллии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод менамоянд.
 2. Давраи ҳисоботӣ як соли тақвимиро дар бар мегирад. Ҳангомимавҷудбуданишартномаҳои суғуртавии дарозмуҳлат, ташкилотисуғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадориашро аз рӯиингунашартнома дар ҳисобот дарҷ мекунад.
 3. Дар ҳолатимавҷудбуданизаруративориднамуданитағйиротва/ёиловаҳо ба ҳисобот, ташкилотисуғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) дар муҳлатипанҷрӯзикорӣаз рӯзи пешниҳодиҳисобот ба мақоминазоратисуғуртавӣдархостихаттирооид ба вориднамуданитағйиротёиловаҳо боэзоҳномаисабабҳоилозимбуданиворидкуниитағйиротёиловаҳо пешниҳод менамояд.

 

БОБИ 4. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

 1. Иҷрои талаботи Тартиби мазкур барои ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳатмӣ мебошад.
 2. Дар ҳолати аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) риоя нагардидани меъёрҳои муқаррарнамудаи Тартиби мазкур мақоми назорати суғуртавӣ таъинот қабул менамояд.

 

 

 

 

 

 

Замимаи №1ба Тартиби ҷойгиркунии

маблағҳои захираҳои суғуртавии

ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

Ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ

____________________________________________________

(номи пурраи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))

ба ҳолати “___”   ___________ соли 20 ___
                                                                                                                               (ҳазор сомонӣ)                     

 

Захираҳо

 

Ҳамагӣ, (ҳазор

сомонӣ)

Бо сомонӣ

 

Аз онҳо бо асъори хориҷӣ

Сомонӣ

Доллари ИМА

Евро

Рубли

русӣ

Дигар асъор

 

Захираҳои мукофоти     суғуртавии бозёфтнашуда

 

 

 

 

 

 

 

Захираизарарҳоибавуҷуднаомада

 

 

 

 

 

 

 

Захираи зарарҳо

(аз ҷумла)

 

 

 

 

 

 

 

захираизарарҳоибавуҷудомада, вале арзнашуда

 

 

 

 

 

 

 

захираизарарҳоиарзшуда, вале танзимнашуда

 

 

 

 

 

 

 

Ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ

 

 

 

 

 

 

        

Роҳбар _______________________________________________________

(ному насаб)(имзо)

Сармуҳосиб __________________________________________                  _________

(ному насаб)    (имзо)

 

Замимаи №2

ба Тартиби ҷойгиркунии маблағҳои

захираҳои суғуртавии ташкилотҳои

суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

Ҳисобот оид батаркиби захираҳои суғуртавӣ

____________________________________________________

(номи пурраи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))

ба ҳолати “___”   ___________ соли 20 ___
                                                                                                                              (ҳазор сомонӣ)

 

 

 

Дороиҳо

 

 

 

Ҳамагӣ дороиҳо

Аз онҳо маблағҳои захираҳои суғуртавӣ

Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон

Берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон

1

2

3

4

5

Векселҳои давлатии хазинадории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шудаанд

 

 

 

 

Қоғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон

 

 

 

 

 

 

Пасандозҳо дар ташкилотҳои қарзии молиявӣ

 

 

 

 

Воситаҳои пулӣ:

 

 

 

 

 

- пули нақд дар хазинаи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

 

 

 

 

- воситаҳои пулӣ дар суратҳисобҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ

 

 

 

 

 

коғазҳои қиматноки давлатии мамлакатҳои хориҷӣ (дар мувофиқа бо Бонки миллии Тоҷикистон)

 

 

 

 

Коғазҳои қиматноки дигар давлатҳои мутобиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои барориш ва муомилот дар ҳудуди Ҷумуҳурии Тоҷикистон

 

 

 

 

Қарздории дебитории суғурташавандагон, азнавсуғуртакунандагон,  азнавсуғурташавандагон, суғуртакунандагон ва миёнаравҳои суғуртавӣ

 

 

 

 

Депо мукофот аз рӯи хавфҳое, ки ба азнавсуғуртакунӣ қабул карда шудаанд

 

 

 

 

Арзиши ҳиссаҳо дар сармояи оинномавии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд

 

 

 

 

Сабиқаҳои тиллои Бонки миллии Тоҷикистон

 

 

 

 

 

Ҳиссаи ташкилоти азнавсуғуртакунӣдар захираҳои суғуртавӣ

 

 

 

 

Ҳамагӣ дороиҳо

 

 

 

 

 

 

Роҳбар _____________________________________________  _________

(ному насаб)(имзо)

 

 

Сармуҳосиб __________________________________________                           _________

(ному насаб)                            (имзо)

 

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

«Утверждено»

постановлением Правления

Национального банка Таджикистана

от «___»__________ 20___ года, № ___

 

Порядок

размещения средств страховых резервов

страховых(перестраховочных) организаций

 

 

Порядок размещения средств страховых резервов страховых (перестраховочных) организаций(далее Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 27 Закона Республики Таджикистан «О страховой деятельности» с целью эффективного и целевого размещения средств страховых резервов, обеспечения ликвидности и своевременного выполнения обязательств страховых (перестраховочных) организаций по страховым выплатам и устанавливает порядок размещениясредств страховых резервов страховых (перестраховочных) организаций.

 

ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

- страховые резервы— обязательства страховых (перестраховочных) организаций по договорам страхования (перестрахования), оцениваемые на основании актуарных расчетов;

- диверсификация — распределение средств страховых резервов страховых (перестраховочных) организаций между различными объектами вложений с целью снижения риска возможных потерь средств или доходов от них;

- ликвидность—инвестирование или размещение средств страховых резервов в активы имеющих способность оперативной конверсии с минимальными расходами в денежные средства;

- возвратность – обеспечение максимально возможной в конкретных условиях безопасности вложений средств страховых резервов страховой (перестраховочной) организации с целью сведения к минимуму инвестиционного риска. Под инвестиционным риском  понимается возможность того, что фактическая прибыль от инвестиции окажется ниже расчетного плана.

- доходность– получение дохода от средств страховых резервов страховых (перестраховочных) организаций, инвестированных или размещенных в активы;

- депо премия – частьстраховой премии удерживаемой при заключении договора перестрахования как гаранта исполнения обязательств перестрахователем перед престраховочной организацией  (цедентом).

 1. Настоящий Порядок распространяется только на средства страховых резервных фондов.
 2. Страховые (перестраховочные) организации обязаныпривести в соответствие свою деятельность со дня вступления в силу настоящего Порядка.

 

ГЛАВА 2. АКТИВЫ, ИНВЕСТИРОВАННЫЕ ИЛИ РАЗМЕЩЕННЫЕ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ИТРЕБОВАНИЯ К НИМ

 1. Средства страховых резервов должны быть инвестированыили размещены в активы страховыми (перестраховочными) организациями на условиях диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан
 2. Общая стоимость активов, в которые инвестируютсяили размещаютсясредства страховых резервов, должна быть равна общей величине страховых резервов страховых (перестраховочных) организаций.
 3. Одновременное инвестирование за счет средств страховых резервов и собственных средств в один актив (часть актива) не допускается.
 4. Стоимость активов, в которые инвестируются или размещаются средства страховых резервов, определяется на расчетную дату оценки по данным бухгалтерского учета, если иное не установлено законодательством Республики Таджикистан.
 5. Страховые (перестраховочные) организации инвестируют или размещают средства страховых резервов с учетом пункта 4 настоящего Порядка, в следующие виды активов:

1) депозиты в кредитных финансовых организациях – в размере не более 60%от общей величины страховых резервов;

         2) денежные средства:

- денежные средства в кассе в размере до 4 процентов от уставного капитала страховой (перестраховочной) организации, но не более 1750 показателей для расчетов. Страховая (перестраховочная) организация обязана ежедневно соблюдать данную норму;

- денежные средства на банковских счетах кредитных финансовых организаций - в размере не более 20% от общей величины страховых резервов;

         Указанные средства используются только для  выполнения обязательтств перед страхователями.

3) государственные казначейские векселя Республики Таджикистан, которые выпущены Министерством финансов Республики Таджикистан - в размере не более 40% от общей величины страховых резервов;

         4) ценные бумаги Национального банка Таджикистана через обслуживающие кредитные финансовые организации в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка Таджикистана– в размере не более 50% от общей величины страховых резервов;

5) государственные ценные бумаги иностранных государств (по согласованию с Национальным банком Таджикистана) - в размере не более 30% от общей величины страховых резервов;

6) другие ценные бумаги выпущенные и допущенные к обращению на территории Республики Таджикистан в соответствии с законодательством Республики Таджикистан или выпущенные иностранными эмитентами, имеющими лицензию соответствующего уполномоченного органа на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и допущенными к обращению на рынке ценных бумаг - в размере не более 30% от общей величины страховых резервов;

7) дебиторскую задолженность страхователей, перестраховщиков, перестрахователей, страховщиков и страховых посредников - в размере не более 25% от общей величины страховых резервов по страхованию жизни и не более 35% от общей величины страховых резервов по общему страхованию;

8) депо премии по рискам, принятыми в перестрахование - в размере не более 15% от общей величины страховых резервов;

 

9) стоимость долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью- в размере не более 25% от общей величины страховых резервов;

10)долюперестраховочных организаций в страховых резервах- в размере не более 80% от общей величины страховых резервов;

11) золотые слитки  Национального банка Таджикистана -  в размере не более 10 %от общей величины страховых резервов;

 1. Активы, в которые инвестированыили размещены средства страховых резервов, не могут служить предметом залога или источником уплаты кредитору денежных сумм по обязательствам гаранта (поручителя).
 2. Средства страховых резервов не могут быть инвестированы или размещеныв следующие виды активов:

- страховые премии, не оплаченные страхователями в течение более чем шести месяцев с даты оплаты, установленной в договоре страхования;

-дебиторскую задолженность по налогам и другим обязательным платежам;

-суммы по гарантиям;

- основные средства (здания, сооружения, транспортные средства и др.), предусмотренные для осуществления деятельности страховой (перестраховочной) организации;

- активы, являющиеся предметом обязательств (в пределах принятых обязательств);

- земли сельскохозяйственного назначения;

- активы, на которые наложен арест.

 

ГЛАВА3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА

 1. Страховые (перестраховочные) организации в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 настоящего Порядка наряду с бухгалтерскими отчётамиежеквартально представляют в Национальный банк Таджикистана отчет о страховых резервах.
 2. Отчетный период включает в себя один календарный год. При наличии долгосрочных договоров страхования, страховая (перестраховочная) организация отражает в отчете свои обязательства по такому договору.
 3. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчет, страховая (перестраховочная) организация в течение пяти рабочих дней со дня предоставления отчета предоставляет в орган страхового надзора письменное ходатайство о внесении изменений и/или дополнений с пояснениемпричин их необходимости.

 

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Исполнение требования настоящего Порядка является обязательным для страховых (перестраховочных) организаций.

15.В случае несоблюдения нормативов, указанных в настоящем Порядке, страховыми (перестраховочными) организациями, уполномоченный орган страхового надзора выноситпредписание.

        

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку размещения средств страховых

резервов страховых (перестраховочных) организаций

 

Общий объем страховых резервов ____________________________________________________

(полное наименование страховой (перестраховочной) организации)

по состоянию на  “___”   ___________20 ___г.
                                                                                                              (в тыс. сомони)

 

Резервы

 

Всего, (тыс. сомони)

в сомони

из них в иностранной валюте

Сомони

Доллары США

Евро

Россий-ский рубль

Другие валюты

Незаработанная страховая премия

(в том числе)

 

 

 

 

 

 

Резервы не произошедших убытков

 

 

 

 

 

 

 

Резервы убытков (в том числе)

 

 

 

 

 

 

 

Резервы произошедших, но незаявленных убытков

 

 

 

 

 

 

Резервы заявленных, но неурегулированных убытков

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем страховых резервов

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  ___________________________________________                       _________

  (Ф.И.О.)                                (подпись)

 

Гл. бухгалтер __________________________________________                       _________

 (Ф.И.О.)                                                     (подпись)

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку размещения средств

страховых резервов страховых

(перестраховочных) организаций

 

Отчет о составе

страховых резервов

______________________________________________

(полное наименование страховой(перестраховочной) организации)

по состоянию на "___" _________ 20_ г.

 

       (в тыс. сомони)

     

     

    

Активы

     

     

       

Всего активов

Из них средства страховых резервов

в пределах Республики Таджикистан

за пределами Республики Таджикистан

в пределах Республики Таджикистан

за пределами Республики Таджикистан

1

2

3

4

5

Государственные казначейские векселя Республики Таджикистан, выпущенные Министерством финансов Республики Таджикистан

       

Ценные бумаги Национального банка Таджикистана

       

Депозиты в кредитных финансовых организациях

       

Денежные средства:

       

-наличность в кассе страховой (перестраховочно) организации

       

- денежные средства на банковских счетах кредитных финансовых организаций

       

государственные ценные бумаги иностранных государств (по согласованию с Национальным банком Таджикистана)

       

ценные бумаги других  государств, выпущенные и допущенные к обращению в соответствии с законодательством Таджикистан на территории Республики Таджикистан

       

дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, перестрахователей, страховщиков и страховых посредников

       

депо премии по рискам, принятым в перестрахование

       

стоимость долей в уставном капитале общество с ограниченной ответственностью

       

золотые слитки Национального банка Таджикистана

       
         

доля перестраховочной организации в страховых резервах

       

ВСЕГО АКТИВОВ

 

 

 

 

 

 

Руководитель  ___________________________________________                   _________

     (Ф.И.Ф.)(Подпись)

Гл. бухгалтер __________________________________________                       _________

   (Ф.И.О)                                                            (Подпись

Ҳуҷҷатҳои иловагӣ L00029-HI-.pdf
Таҳлили таъсири танзимкунӣ вобаста ба муносибатҳои санади меъёрии ҳуқуқӣ L00029-TTT-Tartibi-zakhiraho.pdf
Санаи оғози машварати оммавӣ 06.04.2021
Мӯҳлати қабули пешниҳодҳо 06.05.2021
Дастрас он-лайн
Хулосаи мақоми ваколатдор оид ба ТТТ L00029-MMK-tartib-mab-sugurt.pdf
Қабул шуд Дар барраси
Мутасаддӣ оид ба таҳияи лоиҳаи лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ Бонки миллии Точикистон
Нусхаи ниҳоӣ
Санаи нусхаи ниҳоӣ 21.05.2021
Санаи ворид 06.04.2021
Админ 0