Рақам 37
Дар асоси нақша 50
Намуди ҳуҷҷат Қонун
Ном бо забони тоҷикӣ Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи дору, молҳои тиббӣ ва фаъолияти фармасевтӣ"
Ном бо забони русӣ Проект Закона Республики Таджикистан "О лекарственных средствах, медицинских товарах и фармацевтической деятельности"
Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

ҚОНУНИ

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар бораи маводи доруворӣ ва фаъолияти фармасевтӣ

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2001, № 7, мод. 499; с. 2003, № 12, мод. 700; с. 2007, № 5, мод. 375; с. 2008, № 6, мод. 467; с. 2012, № 7, мод. 711. Қонуни ҶТ аз 17.05.2018, № 1531; аз 29.01.2021с., №1764)

БОБИ 1 МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мақсади Қонуни мазкур

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқии сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи муомилоти маводи доруворӣ молҳои тиббӣ ва фаъолияти фармасевтӣ муайян намуда, муносибатҳои доир ба коркард, тайёр намудан, озмоиши пеш аз дармонгоҳӣ ва дармонгоҳӣ (клиникӣ), назорати сифат, судмандӣ, бехатарӣ ва савдои маводи доруворӣ ва дигар муносибатҳоеро, ки дар ин соҳа ба миён меоянд, танзим менамояд (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маводи доруворӣ ва фаъолияти фармасевтӣ

(Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409)

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маводи доруворӣ ва фаъолияти фармасевтӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат аст (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409, 17.05.2018 № 1531).

Моддаи 3. Мафҳумҳои асосие, ки дар ин Қонун истифода шудаанд

Мафҳумҳои асосӣ:

Маводи доруворӣ (минбаъд - доруворӣ) - маводест, ки барои пешгирӣ, ташхис, муолиҷаи бемориҳо, пешгирии ҳомиладорӣ истифода шуда, аз хун ва ҷиблаи (плазма) он, инчунин аз узву ҷузвҳои бадани инсон ё ҳайвон, растаниҳо, маъданҳо бо роҳи тавлиф (синтез) ё бо истифодаи усулҳои биологӣ (биотехнология) ҳосил карда шудаанд. Ба қатори доруворӣ инчунин маводи аз наботот, ҳайвонот ё бо роҳи сунъӣ ҳосилшудаи дорои хосияти шифоӣ доштае, ки барои коркард ва истеҳсоли доруҳо таъйин гардидаанд, инчунин иловагиҳои фаъоли биологӣ ва ороишӣ, ки хусусияти табобатию пешгирӣ доранд, дохил мешаванд.

Маводи дорувории асосӣ - маводи доруворие, ки талаботи афзалиятноки аҳолиро дар соҳаи тандурустӣ қонеъ мегардонанд (Қонуни ҶТ аз 17.05.2018 № 1531).

Ашёи хоми доруворӣ - маводи растанӣ, ҳайвонӣ, минералӣ, химиявӣ ва дигаре, ки қисман коркард шудаанд ва аз таркиби онҳо бо тарзи махсус моддаҳои дорувории (субстратҳо) хосияти шифоӣ доштаро ҷудо карда, барои ихтироъ ва истеҳсоли дорувориҳо истифода мебаранд.

Дорувории ба қайд гирифташуда - доруворие, ки аз санҷиши назоратию дармонгоҳӣ (клиникӣ) ва ихтибори (экспертизаи) меъёрию техникии мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ гузашта, ба Феҳристи давлатии дорувориҳо дохил карда шудаанд (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861).

Бақайдгирии давлатии содакардашудаи доруворӣ ва молҳои тиббӣ - бақайдгирии доруворӣ ва молҳои тиббии ҳангоми гузаронидани амалиётҳои ҳарбӣ, бавуҷудоии ҳолатҳои фавқулода, хуруҷи эпидемия ва дигар ҳолатҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур истифодашаванда, ки талабот ба ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда сабук ва муҳлати баррасии онҳо кам карда мешавад. (ҚҶТ аз 29.01.2021с., №1764)

Дорувории такроран истеҳсолшуда (генерикӣ) - доруворие, ки баъди гузаштани мӯҳлати амали ҳуқуқҳои истисноии патент ба дорувории аслӣ, ба муомилот бароварда шудаанд.

Молҳои тиббӣ - маснуот ва масолеҳе, ки дар амалияи тиб барои ташхис, табобат ва пешгирии бемориҳо истифода мешаванд. Онҳо аз масолеҳ (бандиш, дӯзиш, масрифшаванда) ва маснуоти тиббӣ (таҷҳизоти тиббӣ, ашёи парасторӣ иборатанд.

Дорувории масунии ҳаётӣ (иммунобиологӣ) - доруворие, ки барои пешгирии масунӣ ва табобати масунӣ таъйин шудаанд (моя (вакцина), зардоб (сыворотка)).

Дорувории нашъаовар - дорувории ба рӯйхати маводи мухаддира дохилшудае, ки он мутобиқи Қарордоди (Конвенсияи) Ягонаи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи маводи мухаддира соли 1961 ва Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва таҷдид мешавад.

Дорувории рӯҳтаъсир (психотропӣ) - дорувории ба рӯйхати доруҳои рӯҳтаъсир дохилшудае, ки он мутобиқи Қарордоди (Конвенсияи) Ягонаи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи маводи рӯҳтаъсири соли 1971 ва Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва таҷдид мешавад.

Дорувории заҳрнок - доруворие, ки дар рӯйхати доруҳои заҳрноки аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ тасдиқшуда дароварда шудааст.

Дорувории радиоактив (радиофаъол) - доруворие, ки дар амалияи тиб истифода шуда, хислати нурфишонии ионноккунанда дошта, тибқи тартиби муқарраркардаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ истифода мешавад.

Дорувории қалбакӣ - доруворие, ки аз рӯи таркиб, хусусият ва дигар тавсифҳо ба асл ё дорувории такроран истеҳсолшудаи истеҳсолкунанда (генерикӣ) мувофиқат намекунад, ғайриқонунӣ ва қасдан бо тамғақоғази қалбакӣ муҷаҳҳаз шудааст ва ё дорои маълумоти нодуруст оид ба таркиб, таърихи истеҳсол, мӯҳлати истифодабарӣ ё истеҳсолкунандаи доруворӣ аст (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Гиёҳҳои шифобахш - растаниҳое, ки барои истифодаи онҳо мувофиқи тартиботи муқарраркардаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ дар пешгирӣ ва муолиҷаи бемориҳо иҷозат дода шудааст.

Дорувории ҳомеопатӣ (илоҷи мислия) - доруҳое, ки тибқи қоидаҳои ҳомеопатӣ истифода мешаванд ва ба фасли махсуси Феҳристи давлатӣ ворид шудаанд.

Сифати доруворӣ - мутобиқати доруворӣ ба стандарти давлатии сифати доруворӣ.

Бехатарии доруворӣ - тавсифи доруворӣ, ки ба таҳлили қиёсии судмандӣ ва дараҷаи хавфнокии онҳо асос ёфтааст (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Судмандии доруворӣ - тавсифи дараҷаи шифоии доруворӣ ба ҷараёни беморӣ.

Шаҳодатномаи сифати доруворӣ - ҳуҷҷате, ки мутобиқати сифати дорувориро ба стандарти давлатии сифати доруворӣ тасдиқ мекунад (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861).

Дастури доруномавӣ (фармакопеӣ) - санади меъёрию техникие, ки талаботро оид ба доруворӣ, тамғагузории онҳо, шароит ва мӯҳлатҳои нигоҳдорӣ, усулҳои таҳлили сифати дорувориро муайян мекунад (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Доруномаи (фармакопеяи) давлатӣ - маҷмӯи санадҳои меъёрие, ки сифати доруворӣ ва тарзи муайян намудани онҳоро мураттаб месозад.

Феҳристи давлатии доруворӣ - санади меъёрии дорои маълумот дар бораи доруворие, ки истеҳсол ва истифодаи он дар амалияи тибби Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст.

Дастури технологӣ - санади меъёрие, ки дар он воситаҳои техникӣ, тарзи технологӣ, меъёр ва меъёрномаҳои тайёр намудани доруворӣ муайян карда шудааст.

Истеҳсоли доруворӣ - ҷараёни технологии ба даст овардани доруворӣ, баркашӣ, бастабандӣ ва тамғагузории онҳо.

Назорати сифати доруворӣ - маҷмӯъи тадбирҳое, ки ба воситаи онҳо мутобиқати доруворӣ ба талаботи санадҳои меъёрию техникӣ санҷида таъмин карда мешавад (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Фаъолияти фармасевтӣ - мафҳуми умумии илмиву амалиест, ки ихтироъ, коркард, истеҳсол, тайёр кардан, нигоҳдорӣ, басту банд, ҳамлу нақл, бақайдгирии давлатӣ, стандартикунонӣ, назорати сифат, тамғагузорӣ, савдо, реклама, истифодаи доруворӣ ва дигар амалиётҳоро вобаста ба муомилоти маводи доруворӣ дар бар мегирад.

Ташкилотҳои фармасевтӣ-ташкилоту корхонаҳо ва муассисаҳое, ки ба воридот, содирот, нигоҳдорӣ, коркард, истеҳсол, назорати сифат, судмандӣ, бехатарӣ, савдои доруворӣ ва молҳои тиббӣ, ҳамчунин ба захира, коркарди ашёи хоми доруворӣ ва парвариши гиёҳҳои шифобахш, ҷамъоварӣ, таҳлил ва додани иттилоот дар бораи фаъолияти фармасевтӣ, доруворӣ ва молҳои тиббӣ машғуланд. Ба онҳо ташкилоту корхонаҳои фармасевтӣ (заводҳо, фабрикаҳо ва ғайра), дорухонаҳо, озмоишгоҳҳои махсусгардонидашуда, корхонаҳои коркарди доруворӣ, корхонаҳои савдои яклухт ва хоҷагиҳое мансубанд, ки ба захира ва коркарди ашёи хоми доруворӣ машғуланд (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Дорухона - ташкилоте, ки дар он нигоҳдорӣ, тайер кардан, бадастоварӣ, назорати сифат, савдои доруворӣ аз рӯи дорухат ё бидуни он ва савдои молҳои тиббӣ сурат мегирад ва маълумот оид ба доруҳо дода мешавад.

Дорухат - муроҷиати хаттии духтур ба фармасевт доир ба тайёр кардан ва додани дору бо нишондоди тарзи истеъмоли он.

Доруҳои таъҷилан тайёршаванда (экстемпоралӣ) - доруҳое, ки дар дорухонаҳо ҳангоми зарурат аз рӯи таъйиноти асосӣ ва расмӣ тайёр карда мешаванд.

Кумитаи дорушиносӣ (фармакологӣ) - мақоми ихтибории (экспертии) мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ оид ба масъалаҳои марбут ба иҷозати озмоишҳои дармонгоҳӣ (клиникӣ) ва дар амалияи тиб истифода бурдани маводи ватанӣ ва хориҷии доруворӣ, масунии ҳаётӣ (иммунобиологӣ), ташхисӣ ва пешгирӣ.

Кумитаи доруномавӣ (фармакопеӣ) - мақоми ихтибории (экспертии) мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ оид ба арзёбӣ ва мутобиқ сохтани санадҳои меъёрию техникие, ки талаботро нисбат ба сифати доруворӣ, ашёи хоми доруворӣ, тарзи назорати онҳо муайян менамояд.

Ҷавҳари (субстансияи) фармасевтӣ - доруворӣ дар намуди моддаҳои фаъоли биотехнологӣ, биологӣ, маъданӣ ё кимиёвии дорои хосияти шифоӣ, ки барои истеҳсол ва тайёр кардани доруворӣ истифода шуда, судмандии табобатии онҳоро муайян менамояд (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861).

Муомилоти доруворӣ - таҳия, озмоишҳои токлиникӣ ва клиникӣ, экспертиза, бақайдгирии давлатӣ, стандартонӣ ва назорати сифат, судмандӣ, бехатарӣ, истеҳсол, тайёркунӣ, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл, воридот ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва содирот аз он, додан, фурӯхтан, истифода, реклама ва нобуд кардани доруворӣ  (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861, 17.05.2018 № 1531).

Номи тиҷоратии доруворӣ - номи доруворие, ки онро таҳиягар (истеҳсолкунанда) муайян кардааст  (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861).

Шаҳодатномаи бақайдгирии доруворӣ ва молҳои тиббӣҳуҷҷати муқарраркунандаи вазъи ҳукуқии моли алоҳидаи мушаххас, ҳамчун маҳсулоти тиббӣ ё фармасевтӣ ва иҷозатдиҳандаи истифодаи он дар соҳаи тандурустӣ (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861).

БОБИ 2 ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ ДОРУВОРӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ ФАРМАСЕВТӢ

Моддаи 4. Танзими давлатии муносибатҳо дар соҳаи доруворӣ ва фаъолияти фармасевтӣ

Танзими давлатии муносибатҳое, ки дар соҳаи доруворӣ ва фаъолияти фармасевтӣ ба миён меоянд, ба тариқи зерин амалӣ мегардад:

- бақайдгирии давлатии маводи доруворӣ;

- иҷозат додан ба фаъолияти фармасевтӣ (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409);

- аттестатсия ва додани сертификат ба мутахассисони соҳаи фаъолияти фармасевтӣ;

- назорати давлатии истеҳсол, тайёр кардан, сифат, судмандӣ ва бехатарии маводи доруворӣ.

Моддаи 5. Салоҳияти мақоми ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи доруворӣ ва фаъолияти фармасевтӣ

Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи таъминоти аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маводи доруворӣ муайян мекунад;

- тартибу шартҳои Назорати давлатиро оид ба сифат ва бехатарии доруворӣ ва молҳои тиббӣ муқаррар менамояд;

- барномаҳои асосии таъмини кафолатноки аҳолиро бо доруворӣ дар муассисаҳои давлатӣ ва ғайридавлатии тандурустӣ таҳия ва тасдиқ менамояд (Қонуни ҶТ аз 17.05.2018 № 1531);

- тартиби идоракунии сохтори мақоми Системаи давлатии фармасевтӣ ва саноати он, тартиби ташкил ва фаъолияти онҳоро муқаррар месозад;

- сиёсати ягонаи техникиро дар соҳаи саноати фармасевтӣ таъмин менамояд;

- Номгӯи моддаҳои сахттаъсир ва Номгӯи моддаҳои заҳрнокро тасдиқ менамояд (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409);

- гурӯҳи шахсони ба таври имтиёзнок бо доруворӣ таъминшаванда ва инчунин шартҳову тартиби таъминоти онҳоро муқаррар менамояд;

- системаи ягонаи давлатии маҳакҳои ягонаи тарбияи кадрҳои соҳаи фармасевтиро муайян мекунад;

- тартиби сертификатсияи доруворӣ, молҳои тиббӣ муаяйн менамояд (Қонуни ҶТ аз 12.05.2007 № 270);

- низомномаро оид ба фаъолияти мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад;

- мутобиқи қонунгузорӣ ҳамкориҳои байналмиллалиро анҷом дода, дар соҳаи фармасевтӣ ва саноати он шартномаҳои байналмиллалӣ мебандад;

- дигар ваколатҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур ва қонунҳои дигари Ҷумҳурии Тоҷикистонро анҷом медиҳад.

Моддаи 6. Салоҳияти мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ дар соҳаи доруворӣ ва фаъолияти фармасевтӣ

Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ:

- сиёсати давлатии дорувориро дар мамлакат амалӣ месозад;

- сиёсат ва самтҳои бо доруворӣ таъмин намудани аҳолиро таҳия менамояд;

- фаъолияти мақоми ҳокимияти иҷроия, инчунин системаи давлатӣ ва хусусии соҳаи фаъолияти фармасевтиро ҳамоҳанг месозад;

- талаботи аҳолиро ба маводи доруворӣ муайян месозад;

- Руйхати маводи дорувории асосиро таҳия ва тасдиқ мекунад (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409);

- тадқиқоти илмӣ ва ихтироъи дорувории навро ташкил мекунад;

- вазифаҳои дорушиносӣ (фармакологӣ) ва доруномавиро (фармакопеиро) ба амал мебарорад (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409);

- доруномаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тасдиқ ва нашр мекунад (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409);

- Феҳристи давлатии дорувории Ҷумҳурии Тоҷикистонро тасдиқ мекунад;

- номгӯи доруворӣ ва молҳои тиббиро, ки тавассути дорухонаҳо ва муассисаҳои табобатию пешгирӣ ба фурӯши (истифодаи) онҳо иҷозат дода шудааст, муқаррар менамояд;

- тартиби Назорати давлатиро оид ба риояи меъёр ва қоидаҳои беҳдорӣ (санитарӣ) дар муассисаҳои фармасевтӣ муайян менамояд;

- тартиби Назорати давлатиро оид ба судмандӣ ва бехатарии доруворӣ ва молҳои тиббие, ки дар муассисаҳои фармасевтӣ фурӯхта мешаванд, муайян менамояд  (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409);

- ихтибори (экспертизаи) сифат, судмандӣ ва бехатарии дорувориеро, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол мешавад ва ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешавад, анҷом медиҳад (Қонуни ҶТ аз 17.05.2018 № 1531);

- Тартиби бақайдгирии нархи ниҳоии фурӯши маводи дорувории истеҳсолкунандагони ватанӣ ва хориҷиро, ки ба Рӯйхати маводи дорувории асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомиланд, дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ таҳия ва тасдиқ менамояд (Қонуни ҶТ аз 17.05.2018 № 1531);

- Тартиби пешбурди феҳристи давлатии нархи ниҳоии фурӯши маводи дорувории истеҳсолкунандагони ватанӣ ва хориҷиро, ки ба Рӯйхати маводи дорувории асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомиланд, муайян менамояд (Қонуни ҶТ аз 17.05.2018 № 1531);

- бақайдгирии давлатии дорувориро анҷом медиҳад;

- номгӯи дорувориҳоеро, ки бе дорухати духтур фурухта мешаванд, тасдиқ мекунад;

- ҷамъоварӣ ва натиҷагириро аз маълумотҳо дар бораи истифодабарӣ, аксуламал (таъсири иловагӣ) ва оид ба таъсири мутақобилаи доруҳо анҷом медиҳад  (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409);

- аттестатсия ва сертификатсияи мутахассисонеро, ки дар соҳаи фаъолияти фармасевтӣ машғуланд, амалӣ мекунад;

- якҷоя бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳамоҳангсозии фаъолияти муассисаҳои давлатӣ, инчунин дорухонаҳои идоравию хусусӣ ва муассисаҳои табобатию пешгириро вобаста ба таъмини аҳолӣ бо доруворӣ анҷом медиҳад  (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409);

- таъйину истифодаи оқилона ва судмандии дорувориро ташвиқ менамояд;

- хориҷ карда шуд (Қонуни ҶТ аз 08.12.2003 № 72);

- дар соҳаи сиёсати доруворӣ ва таъминоти доруворӣ ҳамкории байналмиллалиро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ месозад.

Моддаи 7. Салоҳияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи доруворӣ ва фаъолияти фармасевтӣ

(Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409)

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи доруворӣ ва фаъолияти фармасевтӣ ваколатҳояшонро мутобиқи Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни мазкур анҷом медиҳанд (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409, аз 17.05.2018 № 1531).

Моддаи 8. Назорати давлатии доруворӣ ва фаъолияти фармасевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861)

Назорати давлатии доруворӣ ва фаъолияти фармасевтиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ тавассути мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад  (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861).

Назорати давлатии доруворӣ ва фаъолияти фармасевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истеҳсоли доруворӣ дар дохили кишвар ва воридоти он ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861, аз 17.05.2018 № 1531).

Назорати давлатии муомилоти доруворӣ аз назорати озмоишҳои клиникии доруворӣ, сифат, судмандӣ, истеҳсол, тайёркунӣ, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл, воридот ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва содирот аз он, додан, фурӯхтан, истифода, реклама ва нобуд кардани доруворӣ иборат аст (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861, аз 17.05.2018 № 1531).

Назорати давлатии муомилоти доруворӣ бо роҳҳои зерин амалӣ карда мешавад (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861):

- санҷиши риояи коидаҳои амалияи озмоишгоҳӣ ва клиникӣ ҳангоми озмоишҳои токлиникӣ ва клиникии дорувории дар соҳаҳои тандурустӣ ва байторӣ истифодашаванда, қоидаҳои ташкили истеҳсол, санҷиши сифат, савдои яклухти доруворӣ, тайёркунӣ ва додани доруворӣ, нигоҳ доштан ва нобуд кардани доруворӣ;

- гузаронидани санҷишҳои риояи шарт ва талаботи иҷозатномадиҳӣ;

- санҷиши сифати доруворӣ;

- омӯзиш ва мониторинги таъсирнокӣ ва бехатарии доруворӣ;

- гирифтани иттилоот оид ба муқарраркунӣ ва истифодаи нарх ва болонархӣ аз мақомоти давлатӣ ва субъектҳои муомилоти доруворӣ (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861).

Мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба назорати давлатии фаъолияти фармасевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи салоҳияти мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ, ки Қонуни мазкур муқаррар намудааст, татбиқи сиёсати давлатиро дар соҳаи таъмини аҳолӣ бо доруворӣ ва молҳои тиббӣ мустақилона анҷом медиҳад.

Низомнома ва сохтори мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба назорати давлатии фаъолияти фармасевтӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Моддаи 9. Назорати давлатии фаъолияти фармасевтӣ дар соҳаи байторӣ

Назорати фаъолияти фармасевтӣ дар соҳаи байторӣ мутобиқи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

БОБИ 3 ТАЪМИНОТ БО ДОРУВОРӢ. СТАНДАРТ ВА ТАЛАБОТ НИСБАТ БА ДОРУВОРӢ

Моддаи 10. Таъминот бо доруворӣ

Таъмини аҳолӣ бо доруворӣ ва молҳои тиббие, ки номгӯи онҳоро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ барои истифода дар фаъолияти тиббӣ иҷозат додааст, инчунин ҳимоя дар ҳолатҳои ба саломатӣ расидани зиён аз истифодаи доруворӣ тибқи нишондоди тиббӣ, аз тарафи давлат кафолат дода мешавад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муқаррар намудан ва риояи низоми таъмини сифат, судмандӣ ва бехатарии доруворӣ масъул аст. Бо доруворӣ ва молҳои тиббӣ таъмин намудани аҳолиро шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродие, ки барои фаъолияти фармасевтӣ иҷозатнома доранд, инчунин муассисаҳои табобатию пешгирӣ (ба истиснои савдои доруворӣ) анҷом медиҳанд (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409, аз 03.07.2012 № 861).

Гурӯҳи шахсони ба таври имтиёзнок бо доруворӣ таъминшаванда, инчунин шартҳову тартиби таъмини онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Моддаи 11. Тартиби муқаррар намудани стандарт ва талабот нисбат ба сифати доруворӣ ва молҳои тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Стандартҳо (дастури мувақатии дорунома, дастури дорунома, доруномаи давлатӣ) ва талаботро оид ба сифат, судмандӣ ва бехатарии доруворӣ ва молҳои тиббӣ мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муқаррар менамояд.

Моддаи 12. Талабот нисбат ба доруворӣ

Доруворӣ бояд хушсифат, судманд, бехатар бошад ва ба талаботи доруномаи давлатӣ (фармакопеяи давлатӣ) дастури доруномаи давлатӣ, инчунин дигар стандартҳои истифодашавандаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ҷавобгӯ бошад.

Дорувории дар фаъолияти тиббии мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ истифодашаванда, инчунин ҷавҳари (субстансияи) фармасевтӣ ҳатман бояд тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои сертификатсия гардонида шавад (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861).

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муомилоти доруворие, ки ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯй нест, манъ аст (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Моддаи 13. Ихтирои доруворӣ

Тадқиқоти ихтирои дорувории навро муассисаҳои илмию тадқиқотӣ, илмию истеҳсолӣ, таълимӣ ва дигар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ анҷом медиҳанд.

Ҳуқуқи муаллифии доруворӣ ба шахси воқеие тааллуқ дорад, ки бо меҳнати эҷодии вай доруворӣ ихтироъ мешавад (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Ҳуқуқҳои амволӣ ва ғайриамволие, ки ба ихтироъи доруворӣ вобаста аст, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим мегардад.

Моддаи 14. Истеҳсол ва тайёр намудани доруворӣ ва молҳои тиббӣ

Барои истеҳсол ва тайёр намудан доруворӣ ва молҳои тиббие роҳ дода мешаванд, ки истифодаи онҳоро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ тибқи тартиби муқарраршуда иҷозат додааст.

Истеҳсол ва тайёр намудани доруворӣ ва молҳои тиббӣ аз тарафи муассисаҳои фармасевтие, ки барои фаъолияти фармасевтӣ иҷозатнома доранд, сурат мегирад (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Истеҳсоли доруворӣ ва молҳои тиббӣ мутобиқи регламенти технологӣ бо риояи талаботи дастури дорунома, доруномаи давлатӣ ва стандартҳои дигари давлатӣ, бо назардошти меъёрҳои байналмиллалӣ вобаста ба истеҳсоли маводи доруворӣ ва молҳои тиббӣ анҷом меёбад.

Тайёр кардани доруворӣ аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродии барои фаъолияти фармасевтӣ иҷозатномадошта дар асоси дархости муассисаҳои табобативу пешгирӣ ва дорухати духтур амалӣ мегардад (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409, аз 03.07.2012 № 861).

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол ва тайёр намудани дорувории қалбакӣ ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯй набуда манъ аст (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Шарт ва дастури истеҳсоли ашёи хоми доруворӣ, маводи доруворӣ ва молҳои тиббиро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муқаррар менамояд.

Номгӯи доруворӣ ва молҳои истеҳсолшавандаи тиббиро худи корхонаҳои истеҳсолкунанда муайян менамоянд.

Моддаи 15. Бастабандӣ ва тамғагузории доруворӣ ва молҳои тиббӣ

Бастабандӣ ва тамғагузории доруворӣ ва молҳои тиббӣ тибқи стандартҳои тасдиқкардаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ анҷом дода мешаванд (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

БОБИ 4 САВДО, ВОРИДОТ ВА СОДИРОТИ ДОРУВОРӢ

Моддаи 16. Савдои доруворӣ

Савдои (аз ҷумла савдои яклухт) доруворӣ ва молҳои тиббӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси иҷозатномаи дахлдор аз ҷониби ташкилотҳои фармасевтӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ сурат мегирад (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409, аз 03.07.2012 № 861, аз 17.05.2018 № 1531).

Ба аҳолӣ фурӯхтани доруворӣ ва молҳои тиббиро истеҳсолкунандагон ва маҳсулотсупорандагони яклухт танҳо тавассути муассисаҳои дорухонагӣ, ки ба талаботи муқарраркардаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ вобаста ба шароити нигаҳдорӣ ва фурӯши доруворӣ ва молҳои тиббӣ ҷавобгӯ мебошанд, ба ҷо меоранд (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Фурӯши дорувории бесифат, қалбакӣ, ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯй набуда ва мӯҳлати истифодааш гузашта манъ аст (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Маҳсулотсупорандагони яклухт вазифадоранд, ки доруворӣ ва молҳои тиббиро аз истеҳсолкунандагони иҷозатнома дошта харидорӣ намуда, онҳоро ба дорухонаҳои иҷозатнома дошта, инчунин муассиса ва ташкилотҳои табобатию пешгирӣ, мақоми ҷамъиятӣ ё давлатии тандурустӣ ва озмоишгоҳҳои тадқиқотӣ, ки таҳқиқи дорувориро анҷом медиҳанд, фурӯшанд (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409, аз 17.05.2018 № 1531).

Моддаи 17. Хориҷ карда шуд

(Қонуни ҶТ аз 12.05.2007 № 270)

Моддаи 18. Кӯмаки башардӯстонаи доруворӣ ва молҳои тиббӣ

(Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409)

Дорувории барои мақсадҳои башардӯстона пешбинигардида, ба ҳудуди давлат тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешавад (Қонуни ҶТ аз 17.05.2018 № 1531).

Доруворие, ки дар асоси кӯмаки башардӯстона ҳамлу нақл мегардад, аз ҷиҳати сифат ва бехатарӣ бояд ба стандартҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва стандартҳои байналмиллалӣ ҷавобгӯ бошад.

Ҷавобгарии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои истифодаи ғайримақсаднок ва фурухтани доруворӣ ва молҳои тиббии бо мақсадҳои кӯмаки башардӯстона пешбинигардида тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Моддаи 19. Дорухат

Шакли дорухат барои гирифтани доруворӣ, қоидаҳои ба расмият даровардан ва талабот нисбати мазмуни онро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ тасдиқ менамояд (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Моддаи 20. Бақайдгирии давлатии доруворӣ

Истеҳсол, фурӯш ва истифодаи доруворӣ ва молҳои тиббӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди бақайдгирии давлатии онҳо тибқи тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ сурат мегирад (Қонуни ҶТ аз 17.05.2018 № 1531).

Бақайдгирии давлатии содакардашудаи доруворӣ ва молҳои тиббӣ, ки барои истифода дар амалиётҳои ҳарбӣ, ҳолатҳои фавқулода, хуруҷи эпидемия, пешгирӣ ва табобати бемориҳои дар натиҷаи таъсири омилҳои номусоиди кимиёвӣ, биологӣ, радиатсионӣ дучоршуда пешбинӣ шудаанд, бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ анҷом дода мешавад. (ҚҶТ аз 29.01.2021с., №1764)

Бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд:

- дорувории нав;

- омехтаи (комбинатсияи) нави доруворие, ки қаблан ба қайд гирифта шуда буд;

- доруҳое, ки қаблан ба қайд гирифта шудаанд, вале бо миқдори (дозировка) нав ва ё таркиби дигари моддаҳои ёридиҳанда дар шакли дорувории дигар истеҳсол мешаванд;

- дорувории такроран истеҳсолшуда (генерекӣ).

Доруҳое, ки аз тарафи дорухонаҳо, аз ҷумла соҳибкорони инфиродӣ тибқи дорухати духтурон ва бо дархости муассисаҳои табобатию пешгирӣ тайёр карда мешаванд, ба қайди давлатӣ гирифта намешаванд (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861).

Бақайдгирии давлатӣ манъ аст, агар (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861):

- ду ва зиёда дорувории таркибашон гуногун зери як номи тиҷоратӣ истеҳсол шуда бошанд;

- як шакли доруворие, ки аз тарафи як истеҳсолкунанда зери номҳои гуногуни тиҷоратӣ истеҳсол ва барои ба қайди давлатӣ гирифтан чун ду ва зиёда доруворӣ пешниҳод шуда бошад (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861).

Ба дорувории ба қайд гирифташуда шаҳодатномаи бақайдгирии доруворӣ ва молҳои тиббӣ бо зикри шаклу вояҳои доругӣ ба мӯҳлати панҷ сол дода мешавад (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861).

Шаҳодатномаи бақайдгири минбаъд пеш аз ба итмом расидани мӯҳлаташ аз тарафи мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба назорати давлатии фаъолияти фармасевтӣ дар асоси аризаи соҳибҳукуқи шаҳодатномаи бақайдгирӣ тасдиқ карда мешавад (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861).

Маълумот оид ба доруворӣ ва молҳои тиббии ба қайди давлатӣ гирифташуда бо талаби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқие, ки ин маводро ба қайди давлатӣ мегиранд, дар ҳолатҳои зерин метавонад махфӣ нигоҳ дошта шавад, агар (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861):

- доруворӣ ё таркиби он барои шахсоне, ки ба чунин маълумот сарукор доранд, маълум набошад ва барои истеҳсолкунандаи он махфӣ нигоҳ доштани он зарур бошад;

- махфӣ нигоҳ доштани он аҳамияти тиҷоратӣ дошта бошад (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861).

Номгӯи дорувории бақайдгирифташуда аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ дар Феҳристи давлатии доруворӣ дохил карда мешавад.

Мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ҷараёни бақайдгирии фаврии дорувориро анҷом диҳад. Низомномаро дар бораи фавран бақайдгирии доруворӣ мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия мекунад ва онро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ тасдиқ мекунад.

Моддаи 21. Воридот ва содироти доруворӣ ва молҳои тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Воридоти доруворӣ ва молҳои тиббӣ ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин содироти доруворӣ ва молҳои тиббӣ аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ тибқи тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин бо гирифтани иҷозатнома оид ба фаъолияти тиҷорати хориҷӣ анҷом меёбад (Қонуни ҶТ аз 17.05.2018 № 1531).

Мақомоти гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз ҳудуди  Ҷумҳурии Тоҷикистон содир шудани доруворӣ ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи фармасевтӣ хабар медиҳад (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409, аз 17.05.2018 № 1531.

Тартиби воридоту содироти доруворӣ ва молҳои тиббиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Воридоти дорувории қалбакӣ ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯй набуда, мӯҳлати истифодааш гузашта ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ аст (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409, аз 17.05.2018 № 1531.

Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ  ҳуқуқ дорад, ки ҳангоми офатҳои табиӣ, холатҳои фавқулодда ва вогирии (эпидемияи) бемориҳои сирояткунанда барои воридоти доруворӣ ва молҳои тиббии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифтанашуда иҷозат диҳад.

Ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани теъдоди маҳдуди доруворӣ новобаста аз бақайдгирии давлатии онҳо барои истифодаи истисноии шахсӣ бо мақсадҳои тиббӣ ва ғайритиҷоратӣ пешбинишуда, ба шахсони зерин иҷозат дода мешавад (Қонуни ҶТ аз 17.05.2018 № 1531):

- барои истифодаи шахсӣ ба шахсони воқеъие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд;

- ба кормандони ҳайатҳои дипломатӣ ё намояндагони ташкилотҳои байналмиллалӣ, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шудаанд;

- барои муолиҷаи мусофирони воситаҳои нақлиёте, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд;

- барои гузаронидани озмоишҳои пеш аз дармонгоҳӣ ва дармонгоҳӣ;

- барои ба қайд гирифтани доруворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- барои ороиши намоишгоҳҳо, ярмаркаҳо ва конференсияҳо, бе ҳуқуқи фурӯш;

- барои истифодаи шахсӣ, ба миқдори зарурӣ баровардани доруворӣ аз тарафи шахсони воқеъӣ.

Моддаи 22. Ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нобуд кардани доруворӣ

Талабот ва қоидаҳоеро, ки нигоҳ доштани сифат ва бехатарии дорувориро ҳангоми ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ таъмин мекунад, стандартҳои давлатӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунанд.

Дароз кардани мӯҳлати коршоямии доруворӣ манъ аст.

Доруҳое, ки мӯҳлати истифодаи онҳо гузаштааст, бояд нобуд карда шаванд. Тартиботи нобуд кардани доруҳое, ки вайрон шудаанд ва доруҳое, ки мӯҳлати истифодаи онҳо гузаштааст ва сифаташон ба талаботи стандартҳо мутобиқат намекунад, аз тарафи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муқаррар карда мешавад.

Моддаи 23. Дорувории нашъадор ва руҳтаъсир (психотропӣ)

(Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409)

Қоидаҳои истеҳсол, нигоҳдорӣ, тақсим, таъйинот, истифода, воридот, содирот ва ҳамлу нақли дорувории нашъадор ва руҳтаъсирро (психотропиро) қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муаяйн мекунад (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

БОБИ 5 КОРКАРД, ОЗМОИШИ ПЕШ АЗ ДАРМОНГОҲӢ ВА ДАРМОНГОҲИИ (КЛИНИКИИ) ДОРУВОРӢ

Моддаи 24. Коркарди дорувории нав

Коркарди дорувории нав аз ҷустуҷӯи моддаҳои нави фаъоли дорусозӣ, омӯзиши хусусияти шифоии онҳо ва инчунин аз озмоиши пеш аз дармонгоҳӣ (клиникӣ) иборат аст.

Маблағгузории коркарди дорувории нав аз манбаъҳои зерин амалӣ мешавад (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861):

- аз маблағи буҷети давлатӣ;

- аз маблағи ташкилоти коркарди доруворӣ;

- аз маблағи корхонаи истеҳсолкунандаи доруворӣ дар доираи корҳои илмию тадқиқотӣ, ки дар асоси шартнома байни ташкилоти коркарди доруворӣ ва корхонаи истеҳсолкунандаи доруворӣ иҷро мешавад;

- манбаъҳои дигари молиявӣ, аз ҷумла маблағҳои бунёдҳои хайрия ва пасандозҳои шахсони воқеъӣ ва ҳуқуқӣ.

Ҳуқуқи ташкилоти коркарди дорувории нав аз рӯи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда мешавад.

Моддаи 25. Озмоиши пеш аз дармонгоҳӣ (клиникӣ)

Озмоиши пеш аз дармонгоҳӣ (клиникӣ) бо мақсади омӯзиши таъсири махсуси доруворӣ ва бехатарии онҳо бо роҳҳои тадқиқотҳои илмии кимёвӣ, физикӣ, биологӣ, микробиологӣ, дорушиносӣ ва токсикологӣ анҷом дода мешавад.

Озмоиши пеш аз дармонгоҳиро ташкилоти коркарди доруворӣ, риояи қоидаҳои амалияи озмоишгоҳӣ, ки онҳоро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ тасдиқ мекунад, анҷом медиҳад.

Озмоиши пеш аз дармонгоҳӣ мувофиқи нақшаи тасдиқшуда гузаронида шуда, бо сабти протокол ва тартибдиҳии ҳисобот, ки дар онҳо хулоса аз натиҷагирии озмоиши пеш аз дармонгоҳӣ омадааст, анҷом меёбад. Ташкилоти коркарди доруворӣ оид ба имконияти дар оянда гузаронидани озмоиши дармонгоҳӣ (клиникӣ) маълумот пешниҳод мекунад.

Назорат ба риояи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқии истифодаи ҳайвонҳо барои озмоиши пеш аз дармонгоҳии доруворӣ аз тарафи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ба ҷо оварда мешавад.

Моддаи 26. Гузаронидани озмоиши дармонгоҳии (клиникии) доруворӣ

Мақсади озмоиши дармонгоҳии (клиникии) доруворӣ аз натиҷагирӣ бо усулҳои илмӣ оид ба баҳодиҳию исботи судмандӣ ва бехатарии доруворӣ, маълумотгирӣ оид ба таъсири иловагии (аксуламалӣ) эҳтимолӣ аз истифодаи доруворӣ ва таъсири мутақобилаи онҳо бо дорувории дигар иборат аст.

Қарорро дар бораи гузаронидани озмоиши дармонгоҳӣ (клиникӣ) мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси аризаи ташкилоти коркарди доруворӣ, ҳисобот, хулосаи мусбӣ оид ба озмоиши пеш аз дармонгоҳии доруворӣ ва дастурамали истифодаи доруворӣ, қабул мекунад.

Озмоиши дармонгоҳии дорувориро муассисаҳои тандурустӣ дар асоси иҷозатномаи махсуси мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ доир ба гузаронидани озмоиши дармонгоҳӣ анҷом медиҳад (Қонуни ҶТ аз 17.05.2018 № 1531).

Озмоиши доруворӣ дар инсон таҳти роҳбарии духтури (мутахассиси) ваколатдор сурат мегирад. Духтуре (мутахассисе), ки озмоиш мегузаронад, бояд дар соҳаи озмоиш салоҳияти зарурӣ дошта бошад.

Озмоишгар ҳангоми ошкор гардидани таъсири иловагӣ (аксуламали) бояд фавран Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистонро огоҳ намояд.

Натиҷаи озмоиши дармонгоҳиро озмоишкунанда ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ пешниҳод менамояд.

Тартиби гузаронидан ва қатъ намудани озмоиши дармонгоҳиро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муайян менамояд.

Маблағгузории озмоиши дармонгоҳиро аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ, шахсони манфиатдори воқеӣ ва ҳуқуқӣ ё аз маблағҳои дигаре, ки қонун иҷозат додааст, ба ҷо овардан мумкин аст.

Моддаи 27. Ҳуқуқи беморони ширкаткунанда дар озмоиши дармонгоҳии (клиникии) доруворӣ

Иштироки беморон дар озмоиши дармонгоҳии доруворӣ худихтиёрӣ мебошад.

Бемор барои иштирок дар озмоиши дармонгоҳии доруворӣ розигии хаттии худро медиҳад.

Бемороне, ки мехоҳанд дар озмоиши дармонгоҳии доруворӣ иштирок намоянд, бояд дар бораи доруворӣ ва моҳияти озмоиши дармонгоҳии он, таъсири эҳтимолӣ, бехатарии доруворӣ ва дараҷаи ҳавфи он барои бемор, рафтори бемор дар ҳолатҳои таъсири ғайриэҳтимолии доруворӣ ба саломатии ӯ ва шартҳои суғуртаи саломатии бемор маълумоти пурра дошта бошанд.

Бемор ҳақ дорад, ки аз иштирок дар озмоиши дармонгоҳии доруворӣ дар ҳар марҳилаи озмоиши нишондодашуда даст кашад.

Ҳангоми гузарондани озмоиши дармонгоҳии доруворӣ бо иштироки ноболиғон, розигии хаттии падару модари онҳо зарур аст (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Гузарондани озмоиши дармонгоҳии доруворӣ бо иштироки шахсони зерин манъ аст (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409):

- ноболиғоне, ки падару модар надоранд;

- занҳои ҳомила, ба истиснои ҳолатҳое, ки озмоиши дармонгоҳии доруворие, ки барои занони ҳомила тавсия шудаанд ва хатари расонидани зарар ба зани ҳомила ва ҷанини ӯ комилан вуҷуд надорад;

- хизматчиёни ҳарбӣ;

- шахсони аз озодӣ маҳрум.

Моддаи 28. Назорат ба гузаронидани озмоишҳои дармонгоҳии (клиникии) доруворӣ ва молҳои тиббӣ

Ба гузаронидани озмоишҳои дармонгоҳии (клиникии) доруворӣ ва молҳои тиббӣ мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ назорат мекунад ва ҳуқуқ дорад дар сурати зарурат ҷои гузаронидани озмоиш ва ҳуҷҷатҳои озмоишро зери санҷиш қарор диҳад.

Моддаи 29. Назорат ба таъсири иловагии (аксуламали) доруворӣ

Муассисаҳои ваколатдорнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ҷамъоварӣ, ба низом даровардан ва таҳлили маълумотро оид ба таъсири иловагии (аксуламали) доруворӣ ва мушаххасоти таъсири мутақобилаи онҳо ташкил менамоянд. Ин маълумот мунтазам ба Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ пешниҳод карда мешавад.

Муассисаҳои тандурустӣ ва фармасевтӣ барои пинҳон доштан, ба таври пурра пешниҳод накардани маълумот дар бораи таъсири иловагии доруворӣ, инчунин наандешидани тадбирҳои зарурӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд (Қонуни ҶТ аз 17.05.2018 № 1531).

БОБИ 6 ФАЪОЛИЯТИ ФАРМАСЕВТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Моддаи 30. Ҳуқуқи машғул шудан бо фаъолияти фармасевтӣ

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродие, ки барои фаъолияти фармасевтӣ иҷозатнома гирифтаанд, ҳуқуқ доранд ба фаъолияти фармасевтӣ машғул шаванд (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409, аз 03.07.2012 № 861).

Шахсони воқеии маълумоти олӣ ё миёнаи фармасевтӣ ва сертификати мутахассис дошта, метавонанд дар муассисаҳои фармасевтӣ бо тартиби муайянкардаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ бо шаклҳои муайяни фаъолияти фармасевтӣ машғул шаванд.

Шахсони воқеии дорои таҳсилоти миёна ё олии касбии фармасевтӣ ва сертификати мутахассис оид ба фаъолияти фармасевтӣ (қабул, нигоҳдорӣ, савдои чаканаи доруворӣ ва молҳои тиббӣ) баъд аз гирифтани шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ фаъолият карда метавонанд (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 № 861).

Хориҷ карда шуд (Қонуни ҶТ аз 12.05.2007 № 270).

Ба шахсоне, ки дар муассисаҳои дахлдори таълимии кишварҳои хориҷӣ маълумоти фармасевтӣ ва диплом гирифтаанд, инчунин ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, агар дар созишномаҳои байналмиллалии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, дар сохторҳои фармасевтии давлатӣ ё хусусӣ ба фаъолияти фармасевтӣ иҷозат дода мешавад.

Ба кормандони соҳаи фармасевтӣ, ки вобаста ба ихтисоси худ беш аз 3 сол кор накардаанд, танҳо баъди таҷрибаомӯзӣ ва тибқи тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ, собит намудани дараҷаи тахассуси худ барои машғул шудан бо чунин фаъолият иҷозат додан мумкин аст.

Маҳрум сохтан аз ҳуқуқи фаъолияти фармасевтӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

Моддаи 31. Соҳибӣ ва роҳбарии муассисаи фармасевтӣ

Мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонад соҳиби муассисаҳои фармасевтӣ бошад.

Роҳбарии муассисаҳои фармасевтӣ аз ҷониби шахсони дорои маълумоти фармасевтӣ ва сертификати мутахассис анҷом дода мешавад.

Қоидаҳои идоракунӣ ва вазифаҳои муассисаҳои фармасевтиро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муайян мекунад.

Моддаи 32. Дорухонаҳои муассисаҳои табобатию пешгирӣ

Роҳбари дорухонаи муассисаҳои табобатию пешгирӣ бояд шахси дорои маълумоти фармасевтӣ ва сертификати мутахассис бошад.

БОБИ 7 МАЪЛУМОТ, РЕКЛАМА ВА НАЗОРАТИ НАРХҲО

Моддаи 33. Ҳуқуқи бемор барои гирифтани маълумот дар бораи доруворӣ

Ҳар як бемор ҳуқуқ дорад дар бораи судмандии дорувории ба ӯ тавсияшуда, таъсири эҳтимолии иловагии онҳо, таъсири байниҳамдигарии доруҳои мухталиф ҳангоми якҷоя истифода бурдани онҳо маълумот гирад.

Маълумот дар бораи доруворие, ки бидуни дорухати духтур дода мешавад, метавонад дар нашрияҳо ва эълонҳои воситаҳои ахбори омма, нашрияҳои махсусгардонидашуда ва умум зикр гардад.

Маълумот дар бораи доруворие, ки тибқи дорухати духтур дода мешавад, метавонад танҳо дар нашрияҳои махсусгардонидашуда, ки барои кормандони тиб ва соҳаи фармасевтӣ таъйин гардидаанд, инъикос шавад.

Моддаи 34. Рекламаи доруворӣ

Реклама бояд ба таъмини бозори фармасевтӣ бо маводи дорувории хушсифат, судманд ва бехатар мусоидат намояд. Рекламаи доруворӣ ва молҳои тиббие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст, манъ мебошад. Шахсони ҳуқуқие, ки барои фаъолияти фармасевтӣ дорои иҷозатнома нестанд, барои рекламаи доруворӣ ҳуқуқ надоранд. Дар воситаҳои ахбори омма он дорувориеро реклама кардан мумкин аст, ки бидуни дорухат дода мешавад. Дорувории тибқи дорухати духтур додашавандаро танҳо дар нашрияҳои махсусгардонидашудаи чопӣ реклама кардан мумкин аст (Қонуни ҶТ аз 18.06.2008 № 409).

Ҳангоми рекламаи доруворӣ бо мақсади тақвияти самаранокии реклама муқоисаи он бо дигар маводи доруворӣ иҷозат дода намешавад.

Дар сурати риоя накардани талаботи Қонуни мазкур оид ба рекламаи доруворӣ, мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад рекламаи дорувориро дар оянда манъ кунад.

Ҳаҷм ва тартиби пардохти ҷарима вобаста ба вайрон кардани талаботи Қонуни мазкур оид ба рекламаи доруворӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом меёбад.

Моддаи 35. Нишондод барои аз муомилот гирифтани доруворӣ

Доруворӣ аз муомилот мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зайл гирифта мешавад:

- агар доруворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашуда бошад;

- агар ин барои пешгирӣ намудани зиёни саломатии аҳолӣ зарур бошад;

- агар доруворӣ мувофиқи нишондод судманд набошад;

- агар сифати доруворӣ ба талаботи стандартҳои амалкунанда ҷавобгӯ набошад;

- агар мӯҳлати нишондодашудаи доруворӣ ба охир расида бошад.

Моддаи 36. Назорати нарх

Назорати давлатӣ ҷиҳати танзими нархгузорӣ ва ҷуброни хароҷот барои доруворӣ тибқи тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 37. Ҳамкории байналмиллалӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкории байналмиллалиро дар соҳаи ихтироъ, истеҳсол, назорати сифат ва савдои доруворӣ анҷом медиҳад. Бо ин мақсад барномаҳои илмии байналмиллалиро таҳия ва амалӣ карда, мубодилаи иттилоъӣ, усулҳо ва технологияи пешқадами ихтироъ ва истеҳсоли доруворӣ, воридот ва содироти он, ҳамкориҳои илмӣ ва касбии кормандони тибро анҷом медиҳад.

Давлат дастгирӣ ва инкишофёбии ҳама шаклҳои ҳамкориҳои байналмиллалиро дар соҳаи ихтироъ, истеҳсол, назорати сифат ва савдои доруворӣ, ки ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат надорад, таъмин менамояд.

Моддаи 38. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки муқаррароти Қонуни мазкурро вайрон мекунанд, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

 

        Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон                     Э. Раҳмонов

      

        ш. Душанбе,

  6 августи соли 2001,

              № 39

 

Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, г. 2001, № 7, ст. 499; г. 2003, № 12, ст. 700; г. 2007, № 5, ст. 375; г. 2008, № 6, ст. 467; г. 2012, № 7, ст. 711. Закон РТ от 17.05.2018 г., № 1531; от 29.01.2021г.,№1764)

ГЛАВА 1 Общие положения

Статья 1. Цель настоящего Закона

Настоящий Закон определяет правовые основы государственной политики Республики Таджикистан в сфере обращения лекарственных средств, медицинских товаров и фармацевтической деятельности регулирует отношения, возникающие в связи с разработкой, изготовлением, доклиническими и клиническими испытаниями, контролем качества, эффективности и безопасности, торговлей лекарственными средствами и иные отношения, возникающие в этой сфере (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о лекарственных средствах и фармацевтической деятельности

Законодательство Республики Таджикистан о лекарственных средствах и фармацевтической деятельности основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных Таджикистаном (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе

Основные понятия:

Лекарственные средства - вещества, применяемые для профилактики, диагностики, лечения болезней, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также органов и тканей человека или животного, растений, минералов, методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся вещества растительного, животного или синтетического происхождения, обладающие фармакологической активностью и предназначенные для производства и изготовления лекарственных средств, а также биологически активные добавки и парфюмерия, имеющие лечебно-профилактические свойства.

Основные лекарственные средства - препараты, удовлетворяющие приоритетные потребности населения в области здравоохранения (в редакции Закона РТ от 17.05.2018 г., № 1531).

Лекарственное сырьё - вещество растительного, животного, минерального, химического и другого происхождения, подвергнутое частичной разработке и полученные из его состава специальными методами субстраты, обладающие лечебными свойствами и используемые для создания и производства лекарственных средств.

Зарегистрированные лекарственные средства - лекарственные средства, прошедшие контрольно-клинические испытания и нормативно-техническую экспертизу уполномоченного государственного органа в сфере здравоохранения  и внесённые в Государственный Реестр лекарственных средств (в редакции Закона РТ от 17.05.2018 г., № 1531).

Упрощенная государственная регистрации лекарственных средств и медицинских товаров - регистрация лекарственных средств и медицинских товаров, используемых при проведении военных действий, возникновении чрезвычайных ситуаций, вспышки эпидемии и других ситуаций, предусмотренных настоящим Законом, при которой требования к предъявляемым документам смягчаются и срок их рассмотрения сокращается. (ЗРТ от 29.01.2021г., №1764)

Воспроизведённые (генерические) лекарственные средства лекарственные средства, поступившие в обращение после истечения срока действия исключительных патентных прав на оригинальные лекарственные средства.

Медицинские товары - изделия и материалы, применяемые в медицинской практике для диагностики, лечения и профилактики заболеваний. К ним относятся материалы (перевязочные, шовные, расходные) и изделия (медицинские, медицинская техника, предметы по уходу за больными).

Иммунобиологические лекарственные средства - лекарственные средства, предназначенные для иммунобиологической профилактики и иммунобиологической терапии (вакцины и сыворотки).

Наркотические лекарственные средства - лекарственные средства, включенные в перечень наркотических средств, составленный и обновляемый в соответствии с Единой Конвенцией Организации Объединённых Наций о наркотических средствах 1961 года и законодательством Республики Таджикистан.

Психотропные лекарственные средства - лекарственные средства, включенные в перечень психотропных средств, составленный и обновляемый в соответствии с Конвенцией Организации Объединённых Наций о психотропных веществах 1971 года и законодательством Республики Таджикистан.

Ядовитые лекарственные средства - лекарственные средства, отнесённые к перечню ядовитых лекарственных средств, утверждённые Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Радиоактивные лекарственные средства - лекарственные средства, применяемые в медицинской практике и имеющие свойства ионизирующего излучения.

Лекарственные растения - растения, разрешенные в установленном порядке Министерством здравоохранения Республики Таджикистан, для использования в профилактике и лечении заболеваний.

Фальсифицированное лекарственное средство - лекарственное средство, не соответствующее по составу, свойствам и другим характеристикам оригиналу или воспроизведенному лекарственному средству (генерику) изготовителя, противоправно и преднамеренно снабженное" поддельной этикеткой или ложной информацией о составе, дате изготовления и сроке использования или о производителе лекарственного средства (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

Гомеопатические средства - лекарства, применяемые по гомеопатическим правилам и включённые в специальный раздел Государственного Реестра.

Качество лекарственных средств - соответствие лекарственных средств Государственному стандарту качества лекарственных средств.

Безопасность лекарственных средств - характеристика лекарственных средств, основанная на сравнительном анализе их эффективности и степени риска (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

Эффективность лекарственных средств - характеристика степени положительного влияния лекарственных средств на течение болезни.

Сертификат качества лекарственного средства - документ, подтверждающий соответствие качества лекарственного средства Государственному стандарту качества лекарственных средств.

Фармакопейная статья - стандарт, устанавливающий требования к лекарственному средству, его упаковке, условиям и срокам хранения, методами анализа качества лекарственного средства (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

Государственная фармакопея - свод нормативных актов, регламентирующий качество лекарственных средств и методы их определения.

Государственный Реестр лекарственных средств - нормативный документ, содержащий сведения о лекарственных средствах, разрешенных к производству и применению в медицинской практике.

Технологический регламент - нормативный документ, в котором определены технические средства, технологические методы, нормы и нормативы изготовления лекарственных средств.

Производство лекарственных средств - технологический процесс получения лекарственных средств, их фасовка, упаковка и маркировка.

Контроль качества лекарственных средств - совокупность мероприятий, посредством которых проверяется и обеспечивается соответствие лекарственных средств требованиям нормативно-технической документации (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

Фармацевтическая деятельность - обобщённое научно-практическое понятие, включающее создание, разработку, производство, изготовление, хранение, упаковку, перевозку, государственную регистрацию, стандартизацию и контроль качества, маркировку, торговлю, рекламу, применение лекарственных средств и иные действия в сфере обращения лекарственных средств.

Фармацевтические организации - организации, предприятия и учреждения, занимающиеся ввозом, вывозом, хранением, переработкой, производством, контролем качества, эффективностью, безопасностью, торговлей лекарственными средствами и медицинскими товарами, а также заготовкой, переработкой лекарственного сырья и культивированием лекарственных растений, сбором, анализом и предоставлением информации о фармацевтической деятельности, лекарственных средствах и медицинских товарах. К ним относятся фармацевтические предприятия (заводы, фабрики) и аптечные учреждения, специализированные лаборатории, предприятия по разработке лекарственных средств, предприятия оптовой торговли, хозяйства, занимающиеся заготовкой и переработкой лекарственного сырья (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

Аптека - учреждение, где осуществляется хранение, изготовление, приобретение, контроль качества, торговля лекарственными средствами по рецепту и без рецепта, медицинскими товарами, а также предоставляется соответствующая информация.

Рецепт - письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарства с указанием способа его применения.

Экстемпоральные лекарственные средства - лекарственные средства, изготовляемые в аптеках по мере надобности (ех tеmроге) по магистральным и официальным прописям.

Фармакологический комитет - экспертный орган уполномоченного государственного органа в сфере здравоохранения  по вопросам, связанным с разрешением клинических испытаний и применением в медицинской практике отечественных и зарубежных лекарственных, иммунобиологических, диагностических и профилактических средств (в редакции Закона РТ от 17.05.2018 г., № 1531).

Фармакопейный комитет - экспертный орган уполномоченного государственного органа в сфере здравоохранения  по рассмотрению и согласованию нормативно-технической документации, определяющей требования к качеству лекарственных средств и лекарственного сырья, методам их контроля (в редакции Закона РТ от 17.05.2018 г., № 1531).

Фармацевтические субстанции - лекарственные средства в виде активных биотехнологических, биологических, минеральных или химических веществ, обладающих фармакологическим свойством, используемые для производства, изготовления лекарственных средств и определяющие их лечебную эффективность (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Обращение лекарственных средств - разработка, доклинические и клинические исследования, экспертиза, государственная регистрация, стандартизация и контроль качества, эффективность, безопасность, производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз на территорию Республики Таджикистан и вывоз из неё, отпуск, реализация, применение, реклама и уничтожение лекарственных средств (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Торговое название лекарственного средства - название лекарственного средства, определенное его разработчиком (производителем) (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Регистрационное удостоверение лекарственных средств и медицинских товаров - документ, устанавливающий юридический статус конкретного определенного товара как лечебной или фармацевтической продукции и разрешающий ее применение в сфере здравоохранения (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

ГЛАВА 2 Государственное регулирование в сфере лекарственных средств и фармацевтической деятельности

Статья 4. Государственное регулирование отношений в сфере лекарственных средств и фармацевтической деятельности

Государственное регулирование отношений, возникающих в сфере лекарственных средств и фармацевтической деятельности, осуществляется путём:

- государственной регистрации лекарственных средств;

- исключен (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409);

- аттестации и сертификации специалистов в сфере фармацевтической деятельности;

- государственного контроля производства, изготовления, качества, эффективности и безопасности лекарственных средств.

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Республики Таджикистан в сфере лекарственных средств и фармацевтической деятельности

Полномочия Правительства Республики Таджикистан:

- определение единой государственной политики в области обеспечения населения Республики Таджикистан лекарственными средствами;

- установление порядка и условий осуществления государственного контроля за качеством и безопасностью лекарственных средств и медицинских товаров;

- разработка и утверждение базовых программ гарантированного обеспечения населения лекарственными средствами государственных и негосударственных учреждений здравоохранения;

- установление порядка управления структурой органов государственной системы фармации и её индустрии, порядка организации их деятельности;

- обеспечение единой технической политики в области фармацевтической промышленности;

- утверждает Перечень сильнодействующих веществ и Перечень ядовитых веществ (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409);

- установление категории лиц, подлежащих льготному обеспечению лекарственными средствами, а также условий и порядка их обеспечения;

- определение единой государственной системы единых критериев подготовки фармацевтических кадров;

- определение порядка сертификации лекарственных средств и медицинских товаров(в редакции Закона РТ от 12.05.2007 г., № 270);

- утверждение положения о деятельности уполномоченного органа Правительства Республики Таджикистан;

- осуществление в соответствии с законодательством международного сотрудничества и заключение международных договоров в области фармации и её индустрии;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом и другими законами Республики Таджикистан.

Статья 6. Полномочия уполномоченного государственного органа в сфере здравоохранения  в сфере лекарственных средств и фармацевтической деятельности

(в редакции Закона РТ от 17.05.2018 г., № 1531)

Министерство здравоохранения Республики Таджикистан:

- осуществляет реализацию государственной лекарственной политики в стране;

- разрабатывает политику и стратегию лекарственного обеспечения населения;

- координирует деятельность органов исполнительной власти, а также государственной и частной системы в сфере фармацевтической деятельности;

- определяет потребность населения в лекарственных средствах;

- утверждает Список основных лекарственных средств (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409);

- осуществляет научные исследования, разработку новых лекарственных средств;

- осуществляет фармакологическую и фармакопейную функции;

- утверждает и издает Государственную фармакопею Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409);

- утверждает Государственный Реестр лекарственных средств Республики Таджикистан;

- устанавливает перечень, разрешенных к отпуску (применению) лекарственных средств и медицинских товаров аптечными и лечебно-профилактическими учреждениями;

- определяет порядок осуществления Государственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил в фармацевтических учреждениях;

- определяет порядок осуществления Государственного контроля за качеством эффективностью и безопасностью лекарственных средств и медицинских товаров, реализуемых фармацевтическими учреждениями (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409);

- осуществляет экспертизу качества, эффективности, безопасности лекарственных средств, производимых в Республике Таджикистан и ввозимых на территорию Республики Таджикистан;

- по согласованию с государственным уполномоченным: органом разрабатывает и утверждает Порядок регистрации предельных отпускных цен отечественных и иностранных производителей на лекарственные препараты, включенные в Список основных лекарственных средств Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 17.05.2018 г., № 1531);

- определяет Порядок ведения государственного реестра предельных отпускных цен отечественных и иностранных производителей на лекарственные препараты, включенные в Список основных лекарственных средств Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 17.05.2018 г., № 1531);

- осуществляет государственную регистрацию лекарственных средств;

- утверждает перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача;

- осуществляет сбор и обобщение данных о применении, побочных действиях и об особенностях взаимодействия лекарственных средств;

- осуществляет аттестацию и сертификацию специалистов, занятых в сфере фармацевтической деятельности;

- совместно с местными исполнительными органами государственной власти осуществляет координацию деятельности государственных, включая ведомственных и частных аптечных и лечебно-профилактических учреждений по оказанию лекарственной помощи населению(в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409);

- пропагандирует рациональное и эффективное назначение и использование лекарственных средств;

- осуществляет международное сотрудничество в области лекарственной политики и лекарственного обеспечения в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

Статья 7. Полномочия местных исполнительных органов государственной власти в сфере лекарственных средств и фармацевтической деятельности

(в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409)

Местные исполнительные органы государственной власти в сфере лекарственных средств и фармацевтической деятельности осуществляют полномочия в соответствии с Кодексом здравоохранения Республики Таджикистан и настоящим Законом (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409, от 17.05.2018 г., № 1531).

Статья 8. Государственный контроль лекарственных средств и фармацевтической деятельности в Республике Таджикистан

(в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 409).

Государственный контроль лекарственных средств и фармацевтической деятельности в Республике Таджикистан осуществляется Министерством здравоохранения Республики Таджикистан через орган, уполномоченный Правительством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Государственный контроль фармацевтической деятельности и лекарственных средств в Республике Таджикистан осуществляется над производством лекарственных препаратов внутри страны и их ввозом на территорию Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Государственный контроль обращения лекарственных средств включает в себя контроль над клиническими исследованиями лекарственных средств, качеством, эффективностью, производством, изготовлением, хранением, перевозкой, ввозом на территорию Республики Таджикистан и вывозом за ее пределы, отпуском, реализацией, применением, рекламой и уничтожением лекарственных средств (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Государственный контроль обращения лекарственных средств осуществляется посредством:

- проверок соблюдения правил лабораторной и клинической практики при проведении доклинических и клинических исследований лекарственных средств, применяемых в сферах здравоохранения и ветеринарии, правил организации производства, контроля качества лекарственных средств, оптовой торговли лекарственными средствами, изготовления и отпуска лекарственных средств, хранения и уничтожения лекарственных средств;

- проведения проверок соблюдения условий и требований выдачи лицензий;

- проверки качества лекарственных средств;

- изучения и мониторинга эффективности и безопасности лекарственных средств; .

- получения информации от государственных органов и субъектов обращения лекарственных средств об установлении и использовании цен и наценок (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Орган, уполномоченный Правительством Республики Таджикистан за осуществление государственного контроля фармацевтической деятельности в Республике Таджикистан, в пределах полномочия уполномоченного государственного органа в сфере здравоохранения, установленного настоящим Законом, автономно осуществляет реализацию государственной политики в области обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими товарами (в редакции Закона РТ от 17.05.2018 г., № 1531).

Положение и структура органа по контролю за фармацевтической деятельностью в Республике Таджикистан утверждается Правительством Республики Таджикистан.

Статья 9. Контроль фармацевтической деятельности в ветеринарии

Контроль за фармацевтической деятельностью в ветеринарии осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан.

ГЛАВА 3 Лекарственное обеспечение. Стандарты и требования к лекарственным средствам

Статья 10. Лекарственное обеспечение

Государство гарантирует обеспечение населения лекарственными и медицинскими товарами, разрешенными Министерством здравоохранения для применения в медицинской практике, а также защиту в случаях причинения ущерба здоровью при применении лекарственных средств по медицинским показаниям.

Правительство Республики Таджикистан ответственно за установление и соблюдение системы обеспечения эффективности, безопасности и качества лекарственных средств. Обеспечение населения лекарственными средствами и медицинскими товарами осуществляется фармацевтическими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями , имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также лечебно-профилактическими учреждениями (за исключением торговли) (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Категории лиц, подлежащих льготному обеспечению лекарственными средствами, а также условия и порядок их обеспечения устанавливаются Правительством Республики Таджикистан.

Статья 11. Порядок установления стандартов и требований к качеству лекарственных средств и медицинских товаров в Республике Таджикистан

Стандарты (временные фармакопейные статьи, фармакопейная статья, государственная фармакопея) и требования к качеству и безопасности лекарственных средств и медицинских товаров устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Статья 12. Требования к лекарственным средствам

Лекарственные средства должны быть качественными, эффективными, безопасными и соответствовать требованиям государственной фармакопеи и фармакопейным статьям, а также другим стандартам, применяемым Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Лекарственные средства, а также фармацевтические субстанции применяемые в медицинской практике Республики Таджикистан, подлежат обязательной сертификации в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

В Республике Таджикистан запрещается оборот лекарственных средств, не отвечающих установленным стандартам (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

Статья 13. Создание лекарственных средств

Исследования по созданию новых лекарственных средств осуществляется научно-исследовательскими, научно-производственными учреждениями, учебными учреждениями и другими юридическими и физическими лицами.

Автором лекарственного средства является физическое лицо, творческим трудом которого создано лекарственное средство.

Имущественные и неимущественные права, связанные с созданием лекарственных средств, регулируются законодательством Республики Таджикистан.

Статья 14. Производство и изготовление лекарственных средств и медицинских товаров

К производству и изготовлению допускаются лекарственные средства и медицинские товары, разрешенные к применению в установленном порядке Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Изготовление и производство лекарственных средств и медицинских товаров осуществляется фармацевтическими учреждениями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.

Производство лекарственных средств и медицинских товаров осуществляется в соответствии с технологическим регламентом с соблюдением требований фармакопейных статей, государственной фармакопеи и других государственных стандартов, с учетом международных норм, связанных с производством лекарственных средств и медицинских товаров.

Изготовление лекарственных средств юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на фармацевтическую деятельность осуществляется на основании требований лечебно-профилактических учреждений и рецепта врача (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409, от 03.07.2012 г., № 861).

В Республике Таджикистан запрещается производство и изготовление фальсифицированных и не отвечающих требованиям стандартов лекарственных средств(в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

Условия и регламенты производства лекарственного сырья, лекарственных средств и медицинских товаров устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Номенклатура производимых лекарственных средств и медицинских товаров определяется самими производителями.

Статья 15. Упаковка и маркировка лекарственных средств

Упаковка и маркировка лекарственных средств и медицинских товаров осуществляется в соответствии со стандартами, утверждаемыми Министерством здравоохранения Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

ГЛАВА 4 Торговля, ввоз и вывоз лекарственных средств

Статья 16. Торговля лекарственными средствами

Торговля (в том числе оптовая) лекарственными средствами и медицинскими товарами на территории Республики Таджикистан осуществляется фармацевтическими учреждениями юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании соответствующей лицензии (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Реализация населению лекарственных средств и медицинских товаров производителями и оптовыми поставщиками осуществляется только через аптечные учреждения, отвечающие требованиям определяемым Министерством здравоохранения Республики Таджикистан относительно условий хранения и торговли лекарственными средствами и медицинскими товарами (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

Запрещается реализация лекарственных средств, пришедших в негодность, фальсифицированных лекарственных средств и лекарственных средств с истекшим сроком годности (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

Оптовые поставщики обязаны закупать лекарственные средства и медицинские товары у производителей и поставщиков, имеющих соответствующую лицензию, реализовывать лекарственные средства и медицинские товары аптечным учреждениям имеющим лицензию, а также лечебнопрофилактическим учреждениям, общественным или государственным органам здравоохранения, экспериментальным лабораториям, осуществляющим исследования лекарственных средств.

Статья 17.

исключена (в редакции Закона РТ от 12.05.2007 г., № 270)

Статья 18. Лекарственная гуманитарная помощь

Лекарственные средства, предназначенные для гуманитарных целей, ввозятся на территорию страны в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан.

Лекарственные средства, поставляемые на гуманитарной основе, по качеству и безопасности должны соответствовать международным стандартам и стандартам Республики Таджикистан.

Физические и юридические лица за незаконное использование и торговлю лекарственных средств, предназначенных для гуманитарных целей, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

Статья 19. Рецепт

Формат рецепта, правила его выписывания, требования, предъявляемые к его содержанию, утверждаются Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Статья 20. Государственная регистрация лекарственных средств

Производство, реализация и применение лекарственных средств и медицинских товаров на территории Республики Таджикистан осуществляется после их государственной регистрации в порядке, определенном Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

          Государственная регистрация лекарственных средств и медицинских товаров в упрощенном виде, предназначенных для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, вспышки эпидемий, профилактики и лечения заболеваний, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, осуществляется в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения. (ЗРТ от 29.01.2021г., №1764)

Государственной регистрации подлежат:

- новые лекарственные средства;

- новые комбинации зарегистрированных ранее лекарственных средств;

- лекарственные средства зарегистрированные ранее, но произведенные в других лекарственных формах, с новой дозировкой, произведенной с другим составом вспомогательных средств;

- воспроизведенные лекарственные средства (генерические).

Не подлежат государственной регистрации лекарственные средства, которые изготавливаются в аптеками, в том числе индивидуальными предпринимателями по рецептам врачей и по заявкам лечебно-профилактических учреждений (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Государственная регистрация запрещается, если:

- два и более лекарственных средства, имеющие разные составы, произведены под одинаковым торговым названием;

- одно и то же лекарственное средство произведено одним и тем же производителем под разными коммерческими названиями и представлено для государственной регистрации как два и более лекарственных средства (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Зарегистрированному лекарственному средству выдаётся регистрационное удостоверение лекарственного средства и медицинских товаров сроком на пять лет с указанием лекарственных форм и дозировок (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Подтверждение последующей регистрации удостоверения осуществляется перед окончанием срока его действия со стороны уполномоченного органа Правительства Республики Таджикистан по государственному контролю фармацевтической деятельности на основании заявления правообладателя регистрационного удостоверения (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Информация о лекарственных средствах и медицинских товарах, прошедших государственную регистрацию, по требованию юридических или физических лиц, осуществляющих государственную регистрацию данных средств, может быть засекреченной, если:

- лекарственное средство или его состав не известен для лиц, занимающихся аналогичной деятельностью, и изготовителю необходимо держать его в секрете;

- секретность обуславливается его коммерческим значением (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Перечень зарегистрированных лекарственных средств вносится Министерством здравоохранения Республики Таджикистан в Государственный Реестр лекарственных средств.

Уполномоченный орган Правительства Республики Таджикистан может применить ускоренную процедуру государственной регистрации лекарственных средств. Положение об ускоренной регистрации лекарственных средств разрабатывается уполномоченным органом и утверждается Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Статья 21. Ввоз и вывоз лекарственных средств и медицинских товаров

Ввоз лекарственных средств и медицинских товаров на территорию Республики Таджикистан, а также вывоз лекарственных средств и медицинских товаров из территории Республики Таджикистан осуществляется юридическими лицами в соответствии с порядком, определяемым законодательством Республики Таджикистан, а также получением разрешения на внешнюю торговую деятельность.

Таможенные органы Республики Таджикистан информируют уполномоченный государственный орган в области фармацевтики о ввозе лекарственных средств и медицинских товаров на территорию Республики Таджикистан, а также вывозе лекарственных средств и медицинских товаров из территории Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

Порядок ввоза и вывоза лекарственных средств и медицинских товаров определяется Правительством Республики Таджикистан.

Запрещается ввоз в Республику Таджикистан пришедших в негодность, фальсифицированных лекарственных средств и лекарственных средств с истекшим сроком годности (в редакции Закона РТ от 18.06.2008 г., № 409).

Министерство здравоохранения Республики Таджикистан может разрешить разовый ввоз незарегистрированных в Республике Таджикистан лекарственных средств и медицинских товаров при стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях, включая эпидемии инфекционных заболеваний.

Разрешается ввоз на территорию Республики Таджикистан и вывоз из территории Республики Таджикистан ограниченного количества лекарственных средств, независимо от их государственной регистрации, предназначенного для личного пользования в медицинских и иных некоммерческих целях:

- личного пользования физическими лицами, прибывающими на территорию Республики Таджикистан;

- работников дипломатического корпуса или представителей международных организаций, аккредитованных в Республике Таджикистан;

- лечения пассажиров транспортного средства, прибывающего на территорию Республики Таджикистан;

- проведения доклинических и клинических испытаний;

- для регистрации лекарственных средств в Республике Таджикистан;

- для экспонирования на выставках, ярмарках, конференциях, без права реализации;

- физические лица могут вывозить лекарственные средства в количестве необходимом для личного пользования.

Статья 22. Транспортировка, хранение и уничтожение лекарственных средств

Требование и правило, обеспечивающие сохранение качества и безопасности лекарственных средств при транспортировке и хранении, определяются государственными стандартами и другими нормативными документами Республики Таджикистан.

Продление срока годности лекарственных средств запрещается.

Лекарственные средства с истекшим сроком годности подлежат уничтожению. Порядок уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность и с истекшим сроком годности, несоответствующим действующим стандартам определяется Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Статья 23. Наркотические и психотропные лекарственные средства

Правила по производству, хранению, распределению, назначению, потреблению, ввозу, вывозу и поставке наркотических и психотропных лекарственных средств определяются законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 5 Разработка, доклинические и клинические испытания лекарственных средств

Статья 24. Разработка новых лекарственных средств

Разработка новых лекарственных средств включает в себя поиск новых фармакологических активных веществ, последующее изучение их лекарственных свойств, а также доклинические исследования.

Финансирование разработки новых лекарственных средств осуществляется из:

- средств государственного бюджета;

- средств организаций - разработчиков лекарственных средств;

- средств предприятий - производителей лекарственных средств в рамках научно-исследовательских работ, выполняемых по договору между организацией-разработчиком лекарственных средств и предприятием - производителем лекарственных средств;

- иных источников финансирования, включая средства благотворительных фондов и целевые вклады физических и юридических лиц.

Права организации-разработчика нового лекарственного средства охраняются законодательством Республики Таджикистан.

Статья 25. Доклинические испытания

Доклинические испытания лекарственных средств предусматривают химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования с целью изучения их специфической активности и безопасности.

Доклинические испытания лекарственных средств производятся организациями - разработчиками лекарственных средств по правилам лабораторной практики, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Доклинические испытания лекарственных средств проводятся по утвержденному плану с ведением протокола и составлением отчета, в которые заносятся результаты доклинических испытаний лекарственных средств. Организация-разработчик лекарственных средств выдает заключение о возможности проведения в дальнейшем клинических испытаний лекарственных средств.

Контроль за соблюдением правовых и этических норм использования животных при проведении доклинических испытаний лекарственных средств осуществляется Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Статья 26. Проведение клинических испытаний лекарственных средств

Целью клинических испытаний лекарственных средств является получение научными методами оценок и доказательств эффективности и безопасности лекарственных средств, данных об ожидаемых побочных эффектах от применения лекарственных средств и эффектах взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Решение о проведение клинических испытаний принимается уполномоченным органом Правительства Республики Таджикистан на основании заявления организации-разработчика лекарственных средств, отчёта, положительного заключения о доклинических испытаниях лекарственных средств и инструкции по применению лекарственного средства.

Клинические испытания лекарственных средств проводятся в учреждениях здравоохранения по специальному разрешению уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения  о проведении клинических испытаний (в редакции Закона РТ от 17.05.2018 г., № 1531).

Испытания лекарственных средств на человеке проводятся под руководством уполномоченного врача (специалиста). Врач (специалист), проводящий испытания, должен обладать достаточной компетенцией в области испытаний.

Исследователь, в случаях проявления побочных реакций, должен немедленно информировать Министерство здравоохранения Республики Таджикистан.

Результаты клинических испытаний исследователь предъявляет Министерству здравоохранения Республики Таджикистан.

Порядок проведения и прекращения клинических испытаний определяется Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Финансирование клинических испытаний может осуществляться из средств государственного бюджета, заинтересованных физических или юридических лиц и других средств, не запрещенных законом.

Статья 27. Права пациентов, участвующих в клинических испытаниях лекарственными средствами

Участие пациентов в клинических испытаниях лекарственными средствами является добровольным .

Пациент даёт письменное согласие для участия в клинических испытаниях лекарственными средствами.

Пациент, желающий участвовать в клинических испытаниях лекарственными средствами должен быть информирован о лекарственном средстве и сущности клинического испытания, об ожидаемой эффективности и безопасности лекарственного средства, степени риска для пациента, о действиях пациента в случае непредвиденных эффектов влияния лекарственных средств на состояние его здоровья и об условиях страхования здоровья пациента.

Пациент имеет право отказаться от участия в клинических испытаниях лекарственных средств на любой стадии проведения указанных испытаний.

При проведении клинических испытаний лекарственными средствами на несовершеннолетних необходимо письменное согласие их родителей.

Запрещается проведение клинических испытаний лекарственными средствами на:

- несовершеннолетних, не имеющих родителей;

- беременных женщинах, за исключением случаев, если проводятся клинические испытания лекарственными средствами, предназначенными для беременных женщин, когда полностью исключен риск нанесения вреда беременной женщине и плоду;

- военнослужащих;

- лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Статья 28. Наблюдение за проведением клинических испытаний лекарственных средств и медицинских товаров

Наблюдения за проведением клинических испытаний лекарственных средств и медицинских товаров осуществляется Министерством здравоохранения Республики Таджикистан, которое имеет право проводить инспекцию мест проведения испытаний и документации по испытанию в случае необходимости.

Статья 29. Наблюдение за побочными действиями лекарственных средств

Учреждения, уполномоченные Министерством здравоохранения Республики Таджикистан, организуют сбор, систематизацию и анализ информации о побочном действии лекарственных средств и особенностях их взаимодействия. Эта информация периодически представляется в Министерство здравоохранения Республики Таджикистан.

Медицинские и фармацевтические учреждения за сокрытие, неполное представление информации о побочных эффектах лекарственных средств, а также непринятие необходимых мер, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 6 Фармацевтическая деятельность в Республике Таджикистан

Статья 30. Право на занятие фармацевтической деятельностью

Право на занятие фармацевтической деятельностью в Республике Таджикистан имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели , получившие лицензию на фармацевтическую деятельность (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Физические лица могут заниматься определенными видами фармацевтической деятельности в фармацевтических учреждениях при наличии высшего и среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста в порядке, определяемом Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Физические лица со средним или с высшим профессиональным фармацевтическим образованием и имеющие сертификат специалиста фармацевтической деятельности могут заниматься фармацевтической деятельностью (приём, хранение лекарственных средств, розничная торговля лекарственными средствами и медицинскими товарами) в качестве индивидуального предпринимателя после получения удостоверения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 г., № 861).

Исключена (в редакции Закона РТ от 12.05.2007 г., № 270).

Лица, получившие фармацевтическую подготовку и диплом в соответствующих учебных заведениях иностранных государств, а также иностранные юридические и физические лица, допускаются к фармацевтической деятельности в государственной и частной системах фармации в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан, если иное не предусмотрено международными соглашениями Республики Таджикистан.

Фармацевтические работники, не работавшие по своей профессии более трех лет, могут быть допущены к занятию такой деятельностью, только после стажировки и подтверждения своей квалификации в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Лишение права на фармацевтическую деятельность производится в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Статья 31. Владение и руководство фармацевтическими учреждениями

Владельцем фармацевтических учреждений может быть любое юридическое и физическое лицо, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Руководство фармацевтическими учреждениями осуществляется лицами, имеющими фармацевтическое образование и сертификат специалиста.

Правила управления и задачи фармацевтических учреждений определяются Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Статья 32. Аптеки лечебно-профилактических учреждений

Управляющим аптекой лечебно-профилактического учреждения должно быть лицо, имеющее фармацевтическое образование и сертификат специалиста.

ГЛАВА 7 Информация, реклама и контроль за ценами

Статья 33. Право пациента на получение информации о лекарственных средствах

Каждый пациент имеет право на получение полной информации об эффективности назначенных ему лекарственных средств, их возможных побочных эффектах, о взаимодействии различных лекарственных препаратов при их совместном использовании.

Информация о лекарственных средствах, отпускаемых без рецепта врача, может содержаться в публикациях и объявлениях средств массовой информации, в специализированных и общих печатных изданиях.

Информация о лекарственных средствах, отпускаемых по рецепту врача, допускается только в специализированных печатных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников.

Статья 34. Реклама лекарственных средств

Реклама должна содействовать обеспечению фармацевтического рынка качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами. Запрещается реклама лекарственных средств и медицинских товаров незарегистрированных в Республике Таджикистан. Юридические лица, не имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность, не имеют права на рекламирование лекарственных средств. В средствах массовой информации допускается реклама лекарственных средств, отпускаемых только без рецепта. Реклама лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача, допускается только в специальных печатных изданиях.

При рекламе лекарственного средства, в целях усиления рекламного эффекта, не допускается его сравнение с другими лекарственными средствами.

При нарушениях требований настоящего Закона, касающихся рекламы лекарственных средств, уполномоченный орган Правительства Республики Таджикистан может запретить дальнейшую рекламу лекарственных средств.

Размеры и порядок уплаты штрафа за нарушение требований настоящего Закона, касающихся лекарственных средств, определяются в соответствии с законодательством Республики Таджикистан о рекламе.

Статья 35. Показания к изъятию лекарственных средств из оборота

Лекарственные средства изымаются с оборота в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в случае:

- если лекарственные средства не зарегистрированы в Республике Таджикистан;

- если это необходимо во избежание ущерба здоровью населения;

- если лекарственное средство неэффективно по его показаниям;

- если качество лекарственного средства не отвечает требованиям действующего стандарта;

- истечения указанного срока годности лекарственного средства.

Статья 36. Контроль за ценами

Контроль за регулированием цен и возмещению расходов (компенсация) лекарственных средств осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан.

Заключительное положение

Статья 37. Международное сотрудничество

Республика Таджикистан осуществляет международное сотрудничество в сфере создания, производства, контроля качества и торговли лекарственными средствами. С этой целью разрабатываются и выполняются международные научные программы, осуществляется обмен информацией, прогрессивными методами и технологиями создания и производства лекарственных средств, их ввоз и вывоз, профессиональные и научные контакты работников здравоохранения.

Государство развивает и поддерживает все формы международного сотрудничества в сфере создания, производства, контроля качества и торговли лекарственных средств, которые не противоречат законодательству Республики Таджикистан.

Статья 38. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Юридические и физические лица, допустившие нарушение требований настоящего Закона, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

 

            Президент

Республики Таджикистан                   Э. Рахмонов

        

          г. Душанбе,

     6 августа 2001 года,

                 № 39

 

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

ЛОИҲА

 

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

ДАР БОРАИ ДОРУ, МОЛҲОИ ТИББӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ

ФАРМАТСЕВТӢ

Қонуни мазкур муносибатҳои  ҷамъиятиро дар самти идоракунии давлатӣ, муомилот, назорати сифат, таъминот бо дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ танзим намуда, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои субъектони фаъолияти фарматсевтӣ, принсипҳо, ваколат, ҷараёни таҳия, таъминоти иттилоотро дар ҳамин самт  муайян менамояд. 

 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

 

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- амалияҳои муносиби фарматсевтӣ дар соҳаи муомилоти дору- қоидаҳое, ки тамоми доираҳои муҳимми муомилоти доруро дар бар мегирад: амалияи муносиби лабораторӣ, амалияи муносиби клиникӣ, амалияи муносиби истеҳсолӣ, амалияи муносиби назорати фармакологӣ, амалияи муносиби дорухонагӣ, амалияи муносиби интиқол ё паҳн намудани доруворӣ;

- ашёи хоми доруӣ - мавод аз растанӣ,  узвҳои ҳайвон ҳосилшуда, минералӣ, химиявӣ ва дигаре, ки қисман коркард шудаанд ва аз таркиби онҳо моддаҳои доруӣ (субстратҳо)-идорои хосияти шифобахшӣ ҷудо карда шуда, барои таҳия ва истеҳсоли дору истифода карда мешаванд;

- бақайдгирии давлатии содакардашудаи дору ва молҳои тиббӣ - бақайдгирии дору ва молҳои тиббӣ ҳангоми гузаронидани амалиёти ҳарбӣ, бавуҷудоии ҳолатҳои фавқулода, хуруҷи эпидемия ва дигар ҳолатҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур истифодашаванда, ки зимни онҳо талабот ба ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда сабук ва муҳлати баррасии онҳо коҳиш меёбад;

- бастубанди доруҳо ва молҳои тиббӣ – восита ва ё маҷмӯи воситаҳое, ки ҳангоми раванди муомилоти дору ва молҳои тиббӣ онҳоро аз осеббётӣ ва талафот, инчунин ифлосшавӣ аз муҳити атроф таъмин менамояд;

- бехатарии дору - тавсифи дору, ки ба таҳлили қиёсии судмандӣ ва дараҷаи хавфнокии онҳо асос ёфтааст;

- маводи доруворӣ – дору дар шакли муайяни мусоид, ки барои пешгирӣ, ташхис, табобати бемориҳо, барқарорсозӣ, нигаҳдорӣ, пешгирӣ ё қатъи ҳомиладорӣ истифода бурда мешавад;

- воситаҳои парафарматсевтӣ- моддаи фаъоли биологӣ, ки дорои таъсири муайяни фармакологӣ буда, дар самти пешгирии бемориҳо, инчунин табобати ёрирасону танзими фаъолнокии узвҳо ва системаҳои организми инсон истифода бурда мешавад. Воситаҳои парафарматсевтӣ иловагиҳои фаъоли биологӣ ба ғизо ва воситаҳои ороишии хусусияти табобатию пешгирикунандаро дар бар мегиранд;

- муомилоти доруворӣ - таҳия, озмоишҳои токлиникӣ ва клиникӣ, экспертиза, бақайдгирӣ ва азнавбақайдгирии давлатӣ, стандартонӣ ва назорати сифат, самарабахшӣ бехатарӣ истеҳсол, тайёркунӣ, нигаҳдорӣ, ҳамлу нақл, воридот ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва содирот аз он, ҷудо карда додан, фурӯхтан, истифода, реклама ва нобуд кардани дору;

- ғизои таъинотӣ – ғизо барои кӯдакони ширмак, ки тавассути воситаҳои махсус, шишачаҳои ширмаконӣ (шишачаҳои ширдӯшӣ), маккаку пистонак дода мешавад;

- дастурамал доир ба истифодаи доруворӣ – ҳуҷҷате, ки аз тарафи мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ тасдиқ шуда, маълумот оид ба тартиб ва усулҳои истифодаи доруро дар бар мегирад;

- дастури доруномавӣ (фармакопеӣ) - санади меъёрию техникие, ки талаботро оид ба сифати дору, бастубандии онҳо, шароит ва муҳлати нигоҳдорӣ, усулҳои таҳлили сифати доруворӣ муайян мекунад;

- дастури технологӣ - санади меъёрие, ки дар он воситаҳои техникӣ, усулҳои технологӣ, меъёр ва меъёрномаҳои тайёр намудани дору муайян карда шудааст;

- дору – модда ё ҷамъи моддаҳоест, ки ҳангоми тамос ба организми инсон ё ҳайвон ба узвҳо ва бофтаҳои онҳо ворид шуда, барои пешгирӣ, ташхис (ба истиснои моддаҳо ва ҷамъи онҳо, ки бо организми инсон ва ҳайвон дар тамос нестанд), табобати бемориҳо, барқарорсозӣ, барои нигаҳдорӣ, пешгирӣ ё қатъи ҳомиладорӣ истифода шуда, аз хун ва ҷиблаи он, узвҳо ва бофтаҳои инсон ва ҳайвон, растаниҳо ва маъданҳо бо роҳи тавлиф (синтез) ё бо истифодаи усулҳои технологияи биологӣ ҳосил карда шудаанд. Ба қатори дору ин субстансияҳои фарматсевтӣ ва воситаи доруӣ дохил мешаванд;

- доруи асил – доруе, ки аз дигар доруҳои пештар бақайдгирифташуда бо моддаи фаъоли фарматсевтӣ ё комбинатсияи чунин моддаҳо фарқ мекунад;

- доруи бақайдгирифташуда - доруе, ки аз санҷиши назоратию клиникӣ ва экспертизаи меъёрию техникии мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ гузашта, ба Феҳристи давлатии доруҳо дохил карда шудааст;

- доруи бесифат- доруе, ки бинобар ба талаботи стандартҳои муқарраршуда мутобиқат накардан ҷиҳати истифодабарӣ номувофиқанд;

- доруи генерикӣ - доруе, ки ба доруи аслӣ аз рӯи тартиби моддаҳои фаъол нишондодҳои сифат, судмандӣ ва бехатарӣ ҳаммонанд аст ва баъди гузаштани муҳлати амали ҳуқуқии патент ба муомилот бароварда шудааст;

- доруи қалбакӣ - доруе, ки маълумоти беэътимод оид ба таркиб  ё истеҳсолкунадани он, ӯро ҳамроҳи мекунад;

- дорунома (фармакопея)-и давлатӣ - маҷмуи санадҳои меъёрие, ки сифати дору ва усулҳои муайян намудани онҳоро ба танзим медарорад;

-дорухат – ҳуҷҷатест, ки дорои муроҷиати хаттии табиб оид ба додани дору аз муассисаҳои дорухонагӣ бо нишондоди воя ва тарзи истеъмоли он мебошад;

- дорухона - муассисае, ки дар он нигаҳдорӣ, тайёр кардан, харид, назорати сифат, фурӯши дору ва савдои молҳои тиббӣ сурат мегирад, инчунин  маълумоти дахлдор оид ба доруҳо дода мешавад;

- доруҳои асосӣ - доруҳое, ки эҳтиёҷоти афзалиятноки аҳолиро дар соҳаи тандурустӣ қонеъ мегардонанд;

- доруҳои таъҷилан тайёршаванда (экстемпоралӣ) - доруҳое, ки дар дорухонаҳо ҳангоми зарурат аз рӯи таъиноти асосӣ ва расмӣ тайёр карда мешаванд;

- истеҳсоли дору - ҷараёни технологии ба даст овардани дору, баркашӣ, бастубандӣ ва тамғагузории онҳо;

- истеҳсоли шартномавии дору ва молҳои тиббӣ - истеҳсоли дору ва молҳои тиббӣ тибқи фармоиш дар корхонаҳои истеҳсолие, ки истеҳсолкунанда риояи пурраи талаботи амалияи муносиби истеҳсолӣ ва стандарти байналмилалии молҳои тиббиро таъмин менамояд;

- кумитаи (дорушиносӣ) фармакологӣ - мақоми экспертии мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ оид ба масъалаҳои марбут ба иҷозати озмоишҳои клиникии маводи фармакологӣ, дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ;

- кумитаи фармакопеӣ (доруномавӣ) - мақоми экспертии мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ оид ба арзёбӣ ва мутобиқати ҳуҷҷатгузории меъёрию техникие, ки талаботро нисбат ба сифати дору, субстансияи фарматсевтӣ, ашёи хоми доруӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва усулҳои назорати онҳо муайян менамояд;

- маводи фармакологӣ – моддаи фаъоли биологӣ ва ё омехтаи онҳо, ки дорои таъсири муайяни фармакологӣ буда, объекти озмоиши клиникӣ мебошад;

- мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ – мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, ки сиёсати давлатиро дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ амалӣ мекунад ва ба раванди ташхис, пешгирӣ ва табобат дар ташкилотҳои соҳаи тандурустӣ, новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравӣ назорат ва роҳбарӣ менамояд;

- мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ – мақоме, ки назорати давлатиро дар соҳаи фаъолияти фарматсевтӣ, муомилоти дору ва молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ амалӣ менамояд;

- моддаи ёрирасон – модда ё омезиши (комбинатсияи) якчанд моддае, ки таъсири фармакологӣ надоранд ва ҳангоми истеҳсоли дору истифода бурда мешаванд;

- молҳои тиббӣ - маснуот ва масолеҳе, ки дар амалияи тиб барои ташхис, табобат ва пешгирии бемориҳо истифода мешаванд. Ба онҳо мавод (бандиш, дӯзиш, масрифшаванда) ва маснуоти тиббӣ (таҷҳизоти тиббӣ, ашёи парасторӣ) дохил мешаванд;

- назорати сифати дору - маҷмуи чорабиниҳое, ки ба воситаи онҳо мутобиқати дору ба талаботи санадҳои меъёрию техникӣ санҷида ва таъмин карда мешавад;

- назорати фармакологӣ – илм ва намуди фаъолиятест, ки ошкоркунӣ, баҳодиҳӣ, дарк намудан ва пешгирии зуҳуроти номатлуб ва дигар мушкилоти вобаста ба истифодабарии доруро дар бар мегирад;

- номи тиҷоратии дору - номи доруворие, ки аз ҷониби таҳиягари он, дорандаи шаҳодатномаи бақайдгирӣ ё истеҳсолкунанда муайян шудааст;

- номҳои байналмилалии патентнашудаи дору – номи доруе, ки Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ тавсия додааст;

- озмоиши клиникӣ–озмоише, ки бо иштироки инсон ҳамчун субъект, барои муайян ё тасдиқи бехатарӣ ва самарабахши воситаҳо, усулҳо ва технологияҳои пешгирӣ, ташхис ва табобати бемориҳо гузаронида мешавад;

- озмоиши токлиникӣ (ғайриклиникӣ) - маҷмуи тадқиқотҳои илмии таҷрибавии фармакологӣ, токсикологӣ ва дигари моддаҳои фаъоли биологӣ, воситаи фармакологӣ, дору, субстансияи фарматсевтӣ ва молҳои тиббӣ бо мақсади омӯхтани самарабахши  бехатарии онҳо;

- растаниҳои доругӣ- растаниҳое, ки истифодаи онҳо бо тартиби муқарраркарда аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ барои пешгирӣ ва муолиҷаи бемориҳо иҷозат дода шудааст;

- рӯйхати доруҳои асосӣ – рӯйхати доруҳое, ки талаботи афзалиятноки аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дору қаноатбахш намуда, аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ таҳия ва тасдиқ карда мешавад;

- сифати дору - мутобиқати дору ба Стандарти давлатии сифати дору;

- субстансияи фарматсевтӣ – дору дар шакли як ё якчанд моддаҳои дорои таъсири фармакологӣ, новобаста аз табиати пайдоиш, ки барои истеҳсол ва тайёр кардани воситаи доруӣ истифода шуда, судмандии табобатии онҳоро муайян менамояд;

- субъектҳои фаъолияти фарматсевтӣ – шахсони воқеӣва ҳуқуқие, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияти фарматсевтӣ машғул мебошанд;

- судбахшии дору - тавсифоти дараҷаи таъсири мусбати шифоии дору ба ҷараёни беморӣ;

- таъсири номатлуб – реаксияи организм, ки дар робита бо истифодаи дору дар вояи тавсияшуда ҷиҳати истифодабарии он барои пешгирӣ, ташхис ва табобати бемориҳо бо мақсади барқарорсозӣ;

- фаъолияти фарматсевтӣ - мафҳуми умумии илмиву амалиест, ки ихтироъ, коркард, истеҳсол, тайёр кардан, нигаҳдорӣ, бастубанд, ҳамлу нақл, бақайдгирии давлатӣ, стандартикунонӣ, назорати сифат, тамғагузорӣ, савдо, реклама, истифодаи дору ва дигар амалиётро дар самти муомилоти дору дар бар мегирад;

- феҳристи давлатии дору - санади меъёрии дорои маълумот дар бораи доруворие, ки истеҳсол ва истифодаи он дар амалияи тибби Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст;

- фурӯши чаканаи дору ва молҳои тиббӣ – яке аз намудҳои фаъолияти фарматсевтӣ вобаста ба харид (ба истиснои воридот), нигоҳдорӣ, тақсимот, фурӯш (ба истиснои содирот)-и дору ва молҳои тиббӣ ба истеъмолкунандаи ниҳои мебошад;

- фурӯши яклухти дору ва молҳои тиббӣ – яке аз намудҳои фаъолияти фарматсевтӣ вобаста ба харид, нигаҳдорӣ, воридот, содирот, фурӯши дору ва молҳои тиббӣ (ба истиснои фурӯш ба аҳолӣ) бидуни маҳдуд кардани ҳаҷм мебошад;

- ҳуҷҷати меъёрӣ доир ба назорат сифат – ҳуҷҷати аз ҷониби истеҳсолкунанда таҳияшаванда ва маҷмуъи талабот оид ба назорати сифати доруро дар асоси таҳлили гузаронидашуда муайянкунанда, ки аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ тасдиқ карда мешавад;

- шаҳодатномаи бақайдгирии дору ва молҳои тиббӣ – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ба қайди давлатӣ гирифтани дору ва молҳои тиббӣ мебошад;

- шаҳодатномаи сифати дору - ҳуҷҷате, ки мутобиқати сифати доруро ба стандарти давлатии сифати дору тасдиқ мекунад;

- эквиваленти биологии дору – ду доруи дорои миқдори якхелаи моддаи таъсиркунанда, дар сурате аз ҷиҳати биологӣ эквивалент (баробар) ҳисобида мешаванд, ки агар онҳо эквиваленти фарматсевтӣ ё алтернативаи фарматсевтӣ дошта бошанд ва дастрасии биологии онҳо (аз руи суръат ва дараҷаи ҷаббидашавӣ) баъд аз истифодабарӣ дар вояҳои якхелаи молярӣ ба ҳадди имконпазири қаблан муқарраршуда қарор дошта бошад. Ин ҳаддҳо барои таъминоти муқоисаихо сиятҳои биофармасевтӣ in vivo (яъне муқоиса аз рӯи судбахшӣ ва бехатарӣ) муқарраркарда мешаванд.

Моддаи 2. Мақсади Қонуни мазкур

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқии сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи муомилоти дору, молҳои тиббӣ ва фаъолияти фарматсевтӣ муайян намуда, муносибатҳоро дар самти коркард, тайёр намудан, озмоиши токлиникӣ ва клиникӣ, бақайдгирӣ ва азнавбақайдгирӣ, содирот ва воридот, назорати сифат, судбахшӣ, бехатарӣ ва савдои дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ, инчунин дигар масъалаҳое, ки дар ин соҳа ба миён меоянд, танзим менамояд.

Моддаи 3. Доираи амали  Қонуни мазкур

 1. Муқаррароти Қонуни мазкур ба фаъолияти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки ба муомилоти дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ, инчунин ғизои таъинотӣ машғуланд, дахл дорад.
 2. Муқаррароти Қонуни мазкур ба муомилоти доруҳои нашъадор ва психотропӣ, инчунин доруҳо ва молҳои дар соҳаи байторӣ истифодашаванда татбиқ карда намешавад.

Моддаи 4. Принсипҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи муомилоти дору ва молҳои тиббӣ,  воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи муомилоти дору ва молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ ба принсипҳои зерин асос меёбад:

- таъмини баробарҳуқуқии шаҳрвандон барои гирифтани доруи бехатар, судманд ва босифат;

- дастрас будани дору ва молҳои тиббӣ ва таъмини кафолати сифати онҳо;

- таъмини кафолати сифати дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва фаъолияти фарматсевтӣ;

- истифодаи самарабахши дору ва молҳои тиббӣ;

- дастгирии давлатӣ оид ба рушди истеҳсоли доруҳо ва молҳои тиббии ватанӣ;

- рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ.

 

Моддаи 5. Дастрасии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ

 Давлат дастрасии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтиро бо роҳҳои зерин таъмин менамояд:

- таъмини бозори фарматсевтии кишвар бо доруҳои босифат, бехатар ва судманд, дар навбати аввал тибқи рӯйхати доруҳои асосӣ ва барномаҳои давлатии соҳаи тандурустӣ;

- такмили низоми воридоту содирот ва фурӯши дору,  молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ;

- мукаммалгардонии низоми имтиёзноки таъмини аҳолӣ бо дору ва молҳои тиббӣ.

 

БОБИ 2. ТАНЗИМ ВА ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ МУОМИЛОТИ ДОРУ, МОЛҲОИ ТИББӢ, ВОСИТАҲОИ ПАРАФАРМАТСЕВТӢВА ФАЪОЛИЯТИ ФАРМАТСЕВТӢ

 

Моддаи 6. Танзими давлатии муомилоти дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ

 1. Танзими давлатиро дар соҳаи муомилоти дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ аз ҷониби инҳо амалӣ мегарданд:

- ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистон;

- мақомиваколатдори давлатӣдар соҳаитандурустӣ;

- мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ;

- мақомоти дигари иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар доираи ваколатҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст.

 1. Танзими давлатии муносибатҳои дар соҳаи муомилоти дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ бамиён омада тариқи зерин амалӣ карда мешавад:

- иҷозатномадиҳӣ ва додани ҳуҷҷатҳоииҷозатдиҳӣ барои машғул шудан ба фаъолияти фарматсевтӣ;

- назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣватаъминибехатарии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ;

- муқаррар кардани квотаҳои давлатӣ;

- бақайдгирии давлатӣ ва сертификатсияи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ;

- муайян намудани тартиби фурӯш ва истифодаи дору, молҳои тиббӣ, инчунин воситаҳои парафарматсевтӣ;

- танзими давлатии арзиши дору, молҳоитиббӣва воситаҳои парафарматсевтӣ;

- назорати давлатии истеҳсол, тайёр кардан, сифат, судмандӣ ва бехатарии дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ;

- аттестатсия ва додани сертификат ба мутахассисони соҳаи фаъолияти фарматсевтӣ;

- аккредитатсияи соҳибкорони инфиродие, ки ба фаъолияти фарматсевтӣ машғуланд;

-  аккредитатсияи истеҳсолкунандагони дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ.

 

Моддаи 7. Ваколати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муомилоти дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва фаъолияти фарматсевтӣ

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муомилоти дору, молҳоитиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва фаъолияти фарматсевтӣ ваколати зеринро дорад:

- сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи таъминоти аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дору ва молҳои тиббӣ муайян мекунад;

- тартибу шартҳои амалисозии назорати давлатиро оид ба сифат ва бехатарии дору, молҳоитиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ муайян менамояд;

- барномаҳои заминавии таъмини кафолатноки аҳолиро бо дору ва молҳои тиббӣ дар ташкилотҳои давлатӣ ва ғайридавлатии тандурустӣ таҳия ва тасдиқ менамояд;

- тартиби иҷозатномадиҳӣ ва додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳиро дар соҳаи фаъолияти фарматсевтӣ, муомилоти дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ муқаррар менамояд;

- тартиби идоракунии сохтори мақоми низоми давлатии фарматсевтӣ ва саноати он, тартиби ташкили фаъолияти онҳоро муқаррар месозад;

- сиёсати ягонаи техникиро дар соҳаи саноати фарматсевтӣ таъмин менамояд;

- номгӯи моддаҳои сахттаъсир ва заҳрнокро тасдиқ менамояд;

- гурӯҳи шахсони ба таври имтиёзнок бо дору таъминшаванда ва инчунин шартҳову тартиби таъминоти онҳоро муқаррар менамояд;

- низоми ягонаи давлатии меъёрҳои ягонаи тайёр кардани кадрҳои соҳаи фарматсевтиро муайян мекунад;

- тартиби сертификатсияи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтиро муаяйн менамояд;

- низомномаҳо оид ба фаъолияти мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтиро тасдиқ менамояд;

- тартиби ҳамдигаривазнамоии доруро муайян менамояд;

- мутобиқи қонунгузорӣ, ҳамкориҳои байналмилалиро анҷом дода, дар соҳаи фарматсевтӣ ва саноати он шартномаҳои байналмилалӣ ба имзо мерасонад;

- ваколати дигари пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро амалӣ менамояд.

 

Моддаи 8. Ваколати мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ доир ба муомилоти дору, молҳоитиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва фаъолияти фарматсевтӣ

Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ вобаста ба муомилоти дору, молҳоитиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва фаъолияти фарматсевтӣ ваколатҳои зеринро дорад:

- татбиқи сиёсати давлатии дору ва молҳои тиббиро дар мамлакат амалӣ менамояд;

- самтҳои бо дору ва молҳои тиббиро таъмин намудани аҳолиро таҳия менамояд;

- фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроия, инчунин низоми давлатӣ ва хусусии соҳаи фаъолияти фарматсевтиро ҳамоҳанг месозад;

- талаботи аҳолиро ба дору ва молҳои тиббӣ муайян менамояд;

- бо мақсади таъмини аҳолӣ бо доруҳои босифат, судманд ва бехатар амалияҳои муносиби фарматсевтиро тасдиқ менамояд;

- рӯйхати доруҳои асосиро таҳия ва тасдиқ мекунад;

- тадқиқоти илмӣ ва ихтирои дору ва молҳои тиббии навро ташкил мекунад;

- тартиби гузаронидани санҷишҳои клиникӣ ва назорати фармакологии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтиро муайян менамояд;

- тартиби амалисозии назорати давлатӣ ҷиҳати риояи меъёр ва қоидаҳои санитариро дар ташкилотҳои фарматсевтӣ муайян менамояд;

- тартиби амалисозии назорати давлатӣ оид ба сифат, судмандӣ ва бехатарии дору ва молҳои тиббие, ки дар ташкилотҳои фарматсевтӣ фурӯхта мешаванд, муайян менамояд;

- тартиби гузаронидани озмоишҳои эквивалентии биологии доруҳоро таҳия ва тасдиқ менамояд;

- тартиби бақайдгирии нархи ниҳоии фурӯши доруи истеҳсолкунандагони ватанӣ ва хориҷиро, ки ба рӯйхати доруҳои асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомиланд, таҳия ва тасдиқ менамояд;

- тартиби пешбурди феҳристи давлатии нархи ниҳоии фурӯш истеҳсолкунандагони ватанӣ ва хориҷиро ба маводи доруворӣ, ки ба рӯйхати доруҳои асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомиланд, муайян менамояд;

- номгӯи доруҳои бе дорухати табиб фурӯхта шавандаро тасдиқ мекунад;

- тартиби аз муомилот гирифтан ва нобуд кардани доруҳои бесифат, қалбакӣ ва муҳлати истифодабариашон гузаштаро муайянменамояд;

- Шӯро оид ба масъалаҳои муомилоти дору, молҳои тиббӣ ва фаъолияти фарматсевтиро таъсис медиҳад;

- дар сурати зарурат фармакопеяҳо ва стандартҳои сифати дору ва молҳои тиббии дигар давлатҳоро эътироф менамояд;

- аттестатсия ва сертификатсияи мутахассисонеро, ки ба фаъолияти фарматсевтӣ машғуланд, амалӣ мекунад;

- якҷоя бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳамоҳангсозии фаъолияти ташкилотҳои давлатӣ, инчунин дорухонаҳои идоравию хусусӣ ва ташкилотҳои табобатию пешгириро оид ба таъмини аҳолӣ бо дору анҷом медиҳад;

- таъину истифодаи оқилона ва судмандии доруро тарғиб менамояд;

- дар соҳаи сиёсати дору ва таъминоти дору ҳамкории байналмилалиро бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ месозад;

- ваколатҳои дигари пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро амалӣ менамояд.

 

Моддаи 9. Ваколатҳои мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ

Мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ дар соҳаи муомилоти дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ, ғизои таъинотӣ вазифаҳои зеринро амалӣ менамояд:

- амалисозии иҷозатномадиҳӣ ва додани ҳуҷҷатҳои иҷозатномавиро барои фаъолияти фарматсевтӣ ва муомилоти дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ, ғизои таъинотӣ бо тартиби муайяннамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мемонад;

- назорати давлатиро дар соҳаи фаъолияти фарматсевтӣ, муомилоти дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ бо мақсади пешгирӣ намудан, ошкор сохтан ва бартараф кардани ҳуқуқвайронкуниҳо дар соҳаи фарматсевтӣ амалӣ менамояд;

- экспертизаи дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтиро бо тартиби муайянкадаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаронад;

- якҷо бо мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сиёсати зиддиинҳисорӣ арзиши хизматрасониро барои додани хулоса ва сифати дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ тасдиқ менамояд;

- номгӯи масъала ва маҳсулоти назоратшавандаро дар соҳаи фаъолияти фарматсевтӣ муайян месозад;

- ҷиҳати пешгирӣ намудани  муомилоти доруҳои қалбакӣ ва бесифат тадбирҳои зарурӣ меандешад;

- бо мақсади истифодаи самараноки дору ва молҳои тиббӣ тадбирҳои дахлдор меандешад;

- субъектҳои фаъолияти фарматсевтиро ҷиҳати мутобиқат ба талаботи амалияҳои муносиби фарматсевтӣ дар соҳаи муомилоти дору аз санҷиш мегузаронад;

- бақайдгирӣ, азнавбақайдгирии дору, молҳои тиббӣ воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотиро амалӣ менамояд;

- назорати фармакологӣ ва фарматсевтиро дар ташкилотҳои тиббию фарматсевтӣ мегузаронад;

- ваколатҳои дигари пешбининамудаи  қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро амалӣ менамояд.

 

Моддаи 10. Ваколатҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи муомилоти дору, молҳоитиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва фаъолияти фармасевтӣ

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи муомилотидору, молҳоитиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ, ғизои таъинотӣ ва фаъолияти фармасевтӣ ваколатҳояшонро мутобиқи Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳанд.

 

Моддаи 11. Ҳамкори ва ҳамоҳангсозии байниидоравӣ дар соҳаи муомилоти дору,  молҳои тиббӣ, ва воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. Ҳамкори ва ҳамоҳангсозии байниидоравӣ дар соҳаи муомилотидору, молҳоитиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ амалӣ карда мешавад.
 2. Талабот, низомномаҳо, қоидаҳо ва меъёрҳое, ки бо мақсади танзими муомилоти дору, молҳоитиббӣ, парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ таҳия ва тасдиқ шудаанд, барои иҷрои ҳамаи вазоратҳо ва идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо, новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравӣ, инчунин баро шахсони воқеӣ ҳатмӣ мебошанд.

 

БОБИ 3. НИЗОМИ ДАВЛАТИИ НАЗОРАТИ СИФАТИ ДОРУ, МОЛҲОИ ТИББӢ, ВОСИТАҲОИ ПАРАФАРМАТСЕВТӢВА ФАЪОЛИЯТИ ФАРМАТСЕВТӢ

 

Моддаи 12. Назорати давлатии дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва фаъолияти фарматсевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 1. Назорати давлатӣ дар соҳаи фаъолияти фарматсевтӣ, муомилоти дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ тибқи муқаррароти Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ амалӣ карда мешавад.
 2. Назорати давлатии сифати доруҳо, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ маҷмӯи тадбирҳоеро дарбар мегирад, ки он ба риояи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини сифати маводи номбаршуда равона карда шудааст.
 3. Сифати доруҳо, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ мутобиқи талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба сифат, фармакопеяи давлатӣ ва дигар фармакопеяҳои аз тарафи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофшуда, инчунин дигар ҳуҷҷатҳои меъёрии истеҳсолкунанда ва мақоми дахлдори хориҷӣ муайян карда мешавад.
 4. Назорати давлатии муомилоти дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ бо роҳҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- санҷиши риояи қоидаҳои амалияҳои муносиби лабораторӣ ва клиникӣҳангоми озмоишҳои токлиникӣ ва клиникии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтии дар соҳаи тандурустӣ истифодашаванда, қоидаҳои ташкили истеҳсол, санҷиши сифат, савдои чакана ва яклухт, тайёркунӣ ва додан, нигоҳ доштан ва нобуд кардани дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ;

- гузаронидани санҷишҳои риояи шарт ва талаботи иҷозатномадиҳӣ ва иҷозатдиҳӣ барои доруҳо, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ;

- санҷиши сифати доруҳо, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ;

- омӯзиш ва мониторинги судбахшӣ ва бехатарии доруҳо, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ;

- гирифтани иттилоот аз мақомоти давлатӣ ва субъектҳои муомилоти доруҳо, оид ба муқарраркунӣ ва истифодаи нарх ва нархи иловаги доруҳо,  молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ.

 

Моддаи 13. Баҳодиҳии мутобиқати сифати дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. Баҳодиҳии мутобиқати сифати дору ва молҳои тиббӣ бо мақсади муқаррарсозии ҷавобгӯ будани гурӯҳи (силсилаи) мушаххаси ба ҷумҳурӣ воридшавандаи дору ва молҳои тиббӣ ё дар ҷумҳурӣ истеҳсолшавандаи онҳо ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ аз рӯи сифат гузаронида мешавад. Аз рӯи натиҷаи баҳогузории гузаронидашуда ба шахсони дахлдор аз ҷониби мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ ва зерсохторҳои он сертификати сифат дода мешавад. Тартиби гузаронидани баҳодиҳии мутобиқати сифати воситаҳои парафарматсевтиро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ таҳия ва тасдиқ менамояд.
 2. Тартиб ва ҳаҷми пардохти хизматрасониро вобаста ба баҳодиҳии мутобиқати сифати дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣмақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ якҷо бо мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сиёсати зиддиинҳисорӣ таҳия ва тасдиқ менамояд.
 3. Тартиби гузаронидани раванди баҳодиҳии силсилавии мутобиқатии сифати дору ва молҳои тиббиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ муайян менамояд.
 4. Доруҳо ва молҳои тиббии ба ҷумҳурӣ воридшаванда ва дар он истеҳсолшаванда, инчунин шахсони онҳоро истеҳсолкунанда ва воридкунанда, ки дорои сертификати ҷавобгӯ будани амалияи муносиби истеҳсолӣ мебошанд, аз раванди баҳодиҳии мутобиқати силсилавӣ озод карда мешаванд.
 5. Таснифи бехатарӣ ва азнавтаснифигардонии бехатарии молҳои тиббӣ вобаста аз дараҷаи хавфи истифодабарии онҳомақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣдар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муайян менамоянд.

 

Моддаи 14. Назорати давлатии сифати доруҳои тибби халқӣ

Назорати давлатии сифати доруҳои тибби халқӣ мутобиқи муқаррароти Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

 

Моддаи 15. Талабот нисбат ба дору ва молҳои тиббӣ

 1. Дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ бояд хушсифат, судбахшанда, бехатар бошанд ва ба талаботи дорухонаи давлатӣ (фармакопеяи давлатӣ), дастури дорухонаи давлатӣ, инчунин дигар стандартҳои истифодашавандаи мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ ҷавобгӯ бошад.
 2. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муомилоти дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтие, ки ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯй нестанд, манъ мебошад.

 

Моддаи 16. Стандартҳои сифати дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муайян намудани сифати доруҳо, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ чунин санадҳои меъёрӣ истифода мешаванд: фармакопеияи давлатӣ ва дигар фармакопеяҳое, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, дастури фармакопеявӣ, регламенти техникӣ, шартҳои техникӣ ва дигар санадҳое, ки истеҳсолкунанда ва ё мақоми дахлдори давлатӣ ба онҳо ишора кардааст.
 2. Фармакопеяи давлатӣ дастурҳои фармакопеи умумӣ ва хусусиро дарбар мегирад.
 3. Дастурҳои умумии фармакопеягӣ чунин талаботро муайян менамоянд:

- сифати дору ва субстансияҳои фарматсевтӣ;

- реагентҳо, намунаҳои стандартӣ, усулҳо ва тарзҳои санҷиши  барои назорати сифати онҳо истифода шаванда;

- маводи бастубанд ва дигар маводи дар истеҳсолот истифодашаванда.

 1. Дастурҳои хусусии алоҳидаи фармакопеягӣ нисбат ба дору ва маводи дорусозӣ талаботи махсусро дар бар мегирад.
 2. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки бо фаъолияти фарматсевтӣ, муомилоти дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ машғуланд, талаботи фармакопеяи давлатӣ, дастурҳои фармакопеӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрӣ оид ба сифатро бояд бо тартиби ҳатми риоя намоянд.
 3. Тартиби таҳия, бақайдгирӣ, мувофиқасозӣ, тасдиқ ва ворид намудани тағйиру иловаҳоро ба фармакопеяи давлатӣ, дастурҳои фармакопуягӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрӣ доир ба сифат мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ ва мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муайян менамояд.
 4. Талабот нисбат ба сифати молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ тибқи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ доир ба сифат, шартҳои техникӣ ва дигар стандартҳое, ки тибқи онҳо маводи номбаршуда аз қайди давлатӣ мегузаранд, амалӣ карда мешавад.

 

Моддаи 17. Бақайдгирӣ ва азнавбақайдгирии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. Истеҳсол, фурӯш ва истифодаи дору, молҳои тиббӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди бақайдгирии давлатии онҳо бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ сурат мегирад.
 2. Барои бақайдгирии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ истеҳсолкунанда ва ё шахси ваколатдори он (дархостдиҳанда) уҳдадор аст, ки номгӯи ҳуҷҷатҳои зарурии муайяншударо ба мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ дар шакли электронӣ ё хаттӣ пешниҳод намояд.
 3. Ба қайди давлатӣ бояд гирифта шаванд:

- дору ва маводи дорусозӣ;

- омехтаи (комбинатсияи) нави доруҳое, ки қаблан ба қайд гирифта шуда буданд;

- доруҳое, ки қаблан ба қайд гирифта шудаанд, вале дар дигар шакли доруворӣ бо вояи нав ё таркиби дигари моддаҳои ёридиҳанда ва ё дар дигар шакли доруворӣ аз ҷониби дигар истеҳсолкунандагон  истеҳсол мешаванд;

- доруҳои аз нав истеҳсолшуда (генерикӣ);

- воситаҳои парафарматсевтӣ.

 1. Ба қайди давлатӣ набояд гирифта шаванд:

- доруҳое, ки аз тарафи дорухонаҳо, аз ҷумла соҳибкорони инфиродӣ тибқи дархости ташкилотҳои соҳаи тандурустӣ тайёр карда мешаванд;

- маводи дорусозие, ки истеҳсоли онҳо тибқи талаботи амалияи муносиби Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ ба роҳ монда шудааст;

- дору ва маводи дорусозии танҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои содирот истеҳсолшаванда;

- воситаҳои парафарматсевтӣ;

-моддаҳои ёрирасон;

- ашёи хоми доругии рустанигии фармакопеявӣ;

- намунаҳои дору ва молҳои тиббие, ки барои гузаронидани намоишгоҳҳо бе ҳуқуқи савдои минбаъда пешбинӣ шудаанд;

- молҳои тиббие,ки тибқи фармоиши фардии бемор танҳо барои истифодаи шахсӣ тайёр карда мешаванд;

- намунаҳои дору ва молҳои тиббие, ки барои гузаронидани озмоишҳои токлиникӣ ва баъдиклиникӣ пешниҳод карда мешаванд.

 1. Бақайдгирии давлатӣ манъ аст, агар:

- ду ва зиёда дору ва васоити доруии  таркибашон гуногун зери як номи тиҷоратӣ истеҳсол шуда бошанд;

- ҳамон як шакли доруе, ки аз тарафи ҳамон як истеҳсолкунанда зери номҳои гуногуни тиҷоратӣ барои як доранда ё соҳиби як  шаҳодатномаи бақайдгирӣ истеҳсол ва барои ба қайди давлатӣ гирифтан чун ду ва зиёда дору пешниҳод шуда бошад.

 1. Ба дору, маводи дорусозӣ, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтии ба қайд гирифташуда шаҳодатномаи бақайдгирӣ тибқи шакли муайяннамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ба муҳлати панҷ сол дода мешавад. Соҳиби шаҳодатномаи бақайдгирӣ барои сифатнокӣ, судбахшӣ ва бехатарии маводи бақайдгирифташуда масъул мебошад.
 2. Маълумот оид ба дору, маводи дорусозӣ, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтии ба қайди давлатӣ гирифташуда бо талаби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқие, ки ин маводро ба қайди давлатӣ мегиранд, дар ҳолатҳои зерин метавонад махфӣ нигоҳ дошта шавад, агар:

- дору, маводи дорусозӣ, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ ё таркиби онҳо барои шахсоне, ки ба чунин фаъолияти ҳаммонанд машғуланд, набояд маълум бошад ва барои истеҳсолкунандаи он махфӣ нигоҳ доштани он зарур бошад;

- махфӣ нигоҳ доштани он аҳамияти тиҷоратӣ дошта бошад.

 1. Номгӯи дору, маводи дорусозӣ, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтии бақайдгирифташуда аз ҷониби мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ ба Феҳристи давлатии доруҳо дохил карда мешавад.
 2. Бақайдгирии давлатии содакардашудаи дору ва молҳои тиббӣ, ки барои истифода дар амалиёти ҳарбӣ, ҳолатҳои фавқулода, хуруҷи эпидемия, пешгирӣ ва табобати бемориҳои дар натиҷаи таъсири омилҳои номусоиди кимиёвӣ, биологӣ, радиатсионӣ гирифташуда пешбинӣ гаштаанд, бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколадори давлатии фаъолияти фарматсевтӣ анҷом дода мешавад. Низомнома дар бораи бақайдгирии давлатии содакардашудаи дору ва молҳои тиббӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ таҳия ва тасдиқ мегардад.
 3. Тартиби азнавбақайдгирӣ ва ворид намудани тағйиру иловаҳо ба ҳуҷҷатҳои пешниҳодшудаи дору аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ таҳия ва тасдиқ карда мешавад.
 4. Доруҳои барои ташхис ва табобати бемориҳои нодир истифодашаванда, инчунин доруҳо ва молҳои тиббие, ки ҳамчун ёрии башардӯстона бо мақсади татбиқи барномаҳои миллии соҳаи тандурустӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд, аз пардохти маблағи бақайдгирӣ озод мебошанд.
 5. Тартиби бақайдгирӣ, азнавбақайдгирии давлатӣ, ворид намудани тағйиру иловаҳо ба ҳуҷҷати пешниҳодшудаи молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтиро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ таҳия ва тасдиқ менамояд.

 

Моддаи 18. Экспертизаи дору, молҳои тиббӣ ва  воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. Экспертизаи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ тибқи талаботи Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ дар асоси баҳодиҳии маҷмӯии бехатарӣ, сифат, судмандӣ, таносуби фоида ва хавф аз рӯи ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда амалӣ карда мешавад.
 2. Талабот нисбати гузаронидани экспертизаи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ муайян карда мешавад.

 

Моддаи 19. Экспертизаи этикӣ

 1. Экспертизаи этикӣ бо мақсади додани хулосаи асосноки гузаронидани озмоиши клиникии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ аз ҷониби Шӯрои экспертизаи этикӣ гузаронида мешавад.
 2. Низомнома ва ҳайати Шӯрои экспертизаи этикӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ таҳия ва тасдиқ карда мешавад.
 3. Ба ҳайати Шӯрои экспертизаи этикӣ намояндагони ташкилотҳои тиббӣ, таълимию илмӣ ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ дохил буда метавонанд. Шахсоне, ки ба Шӯрои экспертизаи этикӣ шомиланд, набояд аз истеҳсолкунандагону таҳиягарони дору ва дигар тарафҳои манфиатдор ягон вобастагӣ дошта бошанд.

 

Моддаи 20. Назорати фаъолияти фармакологии дору ва молҳои тиббӣ

 1. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ бо мақсади пешгирӣ ва ошкор намудани оқибатҳои номатлуби дору ва молҳои тиббии ба ҳаёт ва солимии инсон таҳдидкунанда, фаъолияти низоми назорати фармакологиро мутобиқи қоидаҳои амалияи муносиби назорати фармакологӣ таъмин менамояд.
 2. Назорати фармакологӣ ва мониторинги бехатарӣ, сифат ва судмандии дору ва молҳои тиббӣ аз ҷониби субъектҳои фаъолияти тиббию фарматсевтӣ ва соҳибони шаҳодатномаи бақайдгирӣ гузаронида мешавад.
 3. Истеҳсолкунандагон, соҳибони шаҳодатномаи бақайдгирии дору ва молҳои тиббӣ, мутахассисони тиббию фарматсевтӣ уҳдадоранд, ки дар бораи таъсири номатлуби ошкоршудаи дору ва молҳои тиббӣ ба мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ хабар диҳанд.
 4. Барои пинҳон доштан, ба таври пурра пешниҳод накардани маълумот дар бораи таъсири номатлуби дору ва молҳои тиббӣ, инчунин наандешидани тадбирҳои зарурӣ субъектҳои фаъолияти тиббию фарматсевтӣ ва соҳибони шаҳодатномаи бақайдгирии дору ва молҳои тиббӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулият доранд.

5.Мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ маълумоти дар дохил ва хориҷи кишвар аз рӯи натиҷаи назорати фаъолияти фармакологӣ, мониторинги бехатарӣ, сифат ва судмандии дору ва молҳои тиббӣ гирифташударо ҳангоми қабули қарор дар бораи бақайдгирӣ ва ё азнавбақайдгирӣ, боздошт ва манъи истифодаи онҳо ба инобат мегирад.

 

Моддаи 21. Нишондод барои аз муомилот гирифтани дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. 1. Мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ дар ҳолатҳои зерин дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтиро аз муомилот мегирад:

- агар дору ва воситаҳои парафарматсевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашуда бошанд;

- ҷавобгӯ набудани дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ ба талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- агар муҳлати бақайдгирӣ ва азнавбақайдгирии дору,  молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ пеш аз муҳлати воридоти онҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон тамом шуда бошад;

- дорандаи шаҳодатномаи бақайдгирӣ дар бораи манъкунӣ, бозхонди шаҳодатномаи бақайдгирӣ, ё ин ки аз муомилотва истифода маҳдуд намудани дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ муроҷиат кунад;

- аз ҷониби дорандаи шаҳодатномаи бақайдгирӣ ва истеҳсолкунандагони дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ иҷро накардани уҳдадориҳо оид ба назорати таъсири номатлуби дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ, инчунин назорати бехатарӣ, сифатанокӣ ва судмандии онҳо;

- ошкор намудани таъсирҳои номатлуби дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтиибарои инсон хатарнок, ки дар дастурамал оид ба истифодаи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ нишон дода нашудааст;

- зиёд шудани ҳолатҳои ҷиддии таъсири номатлуби дору, молҳои тиббӣва воситаҳои парафарматсевтӣ, ки дар дастурамали оид ба истифодаи дору,  молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ нишон дода шудаанд;

- мавҷуд набудани таъсири табобатӣ ва ё пайдо шудани маълумот дар бораи манъ ё бозхонди дору ва молҳои тиббӣ дар дигар кишварҳо вобаста ба ошкор шудани таъсири номатлуби ҷиддии дору ва молҳои тиббӣ;

- агар ин барои пешгирии  зараррасонӣ ба саломатии аҳолӣ заруршуда бошад;

- агар дору тибқи нишондод судманд ва ба талаботи стандартҳои амалкунанда ҷавобгӯ набошад;

- агар муҳлати нишондодашудаи дору ба охир расида бошад;

- ҳангоми нуқсон дар раванди истифодаи ошкор шудани молҳои тиббӣ нуқсонҳои таркибот, принсипҳои амал, иҷрои истеҳсолӣ, ки ба бехатарии истифодаи онҳо таъсир мерасонанд.

 1. Тартиби манъи истифода ва аз муомилот гирифтани воситаҳои парафарматсевтиро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ таҳия ва тасдиқ менамояд.

 

БОБИ 4. ТАЪМИНОТ БО ДОРУ, МОЛҲОИ ТИББӢ ВА ВОСИТАҲОИ ПАРАФАРМАТСЕВТӢ

 

Моддаи 22. Таъминот бо дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. Давлат таъмини аҳолӣ бо дору ва молҳои тиббиро, ки мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ барои истифода дар фаъолияти тиббӣ иҷозат додааст, инчунин ҳимоя дар ҳолатҳои ба саломатӣ расидани зиён аз истифодаи онҳоро тибқи нишондоди тиббӣ кафолат медиҳад.
 2. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муқаррар намудан ва риояи низоми таъмини сифат, судмандӣ ва бехатарии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ масъул аст. Бо дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ таъмин намудани аҳолиро шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродие, ки барои фаъолияти фарматсевтӣиҷозатнома доранд, инчунин ташкилотҳои табобатию пешгирӣ (ба истиснои савдо) анҷом медиҳанд.
 3. Дар маҳалҳои аз маркази шаҳру ноҳияҳо дур, ки дар он ҷойҳо дорухонаҳо мавҷуд нестанд, таъминоти дору ва молҳои тиббӣ тавассути ташкилотҳои тиббӣ амалӣ карда мешавад. Дар мавриди набудани шахсони дорои таҳсилоти фарматсевтӣ фурӯши дору ва молҳои тиббӣ муваққатан ба шахсоне, ки таҳсилоти тиббӣ доранд ва курсҳои махсуси баъдидипломиро тибқи тартиби муайяннамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ гузаштаанд, иҷозат дода мешавад.
 4. Гурӯҳи шахсони ба таври имтиёзнок бо дору ва молҳои тиббӣ таъминшаванда, инчунин шартҳову тартиби таъмини онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

 

Моддаи 23. Фурӯши дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ

 1.Фурӯши дору, молҳои тиббӣ ва  воситаҳои парафарматсевтӣаз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

 1. Фурӯши дору ва молҳои тиббӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси иҷозатномаи дахлдор аз ҷониби субъектҳои фаъолияти фарматсевтӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ сурат мегирад.
 2. Ба аҳолӣ фурӯхтани дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ аз ҷониби истеҳсолкунандагон ва таҳвилгардонии фурӯши яклухт танҳо тавассути муассисаҳои дорухонагӣ, ки ба талаботи муқарраркардаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣҷавобгӯ мебошанд, амалӣ менамоянд. Намудҳои муассисаҳои дорухонагӣ ва талаботро нисбати онҳо мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муайян менамояд.
 3. Фурӯши дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтие, ки пеш аз гузаштани муҳлати шаҳодатномаи бақайдгирии онҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шудааст, то тамомшавии муҳлати истифодабарии онҳо мумкин аст.
 4. Фурӯши дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтии корношоям, бесифат, қалбакӣ, аз қайди давлатӣ нагузашта, муҳлати истифодаашон гузашта ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯ набуда манъ аст.
 5. Фурӯши воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ бо тартиби муайяннамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.
 6. Таҳвилгарони фурӯши яклухт дорои уҳдадоранд, ки дору ва молҳои тиббиро аз истеҳсолкунандагони иҷозатномаи дахлдор харидорӣ намуда, онҳоро ба дорухонаҳои иҷозатномадошта, инчунин ташкилотҳои табобатию пешгирӣ, мақомоти ҷамъиятӣ ё давлатии тандурустӣ ва озмоишгоҳҳои тадқиқотӣ, ки таҳқиқи дорувориро анҷом медиҳанд, фурӯшанд.
 7. Талабот нисбат ба шахсони, бо фурӯши яклухту, чаканаи дору ва молҳои тиббӣ машғулбударо, мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муайян менамояд. Шахсони ба фурӯши чаканаву яклухти дору ва молҳои тиббӣ машғулбуда бояд ҳатман амалияи муносиби дорухонагӣ ва амалияи муносиби дорурасониро риоя намоянд. Фурӯши чаканаи дору бе дорухат ва тибқи дорухат амалӣ карда мешавад.
 8. Рӯйхати доруҳое, ки фурӯши онҳо бе додани дорухат мумкин аст, аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ таҳия ва тасдиқ карда мешавад.

 

Моддаи 24. Кумаки башардӯстона бо расонидани дору ва молҳои тиббӣ

 1. Дору ва молҳои тиббӣ ҳамчун кумаки башардӯстона тибқи тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати ба талаботи стандартҳои сифати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва байналмилалӣ ҷавобгӯ будан ворид карда мешавад.
 2. Муҳлати истифодабарии доруҳои дар асоси кумаки башардӯстона ба ҷумҳурӣ воридшуда барои он доруҳое, ки муҳлаташон аз як сол кам аст, бояд на кам аз 50 фоизи муҳлати истифодаи онҳо ва барои доруҳое, ки муҳлати истифодаи онҳо аз як сол зиёд аст, бояд на кам аз 10 моҳро ташкил диҳанд.
 3. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои истифодаи ғайримақсаднок ва фурӯхтани доруву молҳои тиббии бо мақсадҳои кумаки башардӯстона пешбинигардида мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

 

Моддаи 25. Дорухат

 1. Шакли дорухат барои гирифтани дору, қоидаҳои ба расмият даровардан ва талабот нисбати мазмуни онро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ тасдиқ менамояд.
 2. Дар дорухат номи дору тибқи номгӯи байналмилалии патентношуда, ба истиснои ҳолатҳои алоҳидаи бардошт накардани бемор, навишта мешавад.

 

Моддаи 26. Воридот ва содироти дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 1. Воридоти дору ва молҳои тиббӣ ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин содироти онҳо аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ мутобиқи тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин бо гирифтани иҷозатнома оид ба фаъолияти тиҷорати хориҷӣ анҷом дода мешавад.
 2. Воридот ва содироти дору ва молҳои тиббӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бақайдгирии давлатӣ, ба истиснои ҳолатҳои дар қисмҳои 7 ва 8 ҳамин модда пешбинишуда, манъ аст.
 3. Воридоту содироти дору ва молҳои тиббӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ ба шахсони зерин иҷозат дода мешавад:

- шахсоне, ки ба истеҳсол ва фурӯши яклухти дору ва молҳои тиббӣ мутобиқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон машғул мебошанд;

- муассисаҳои илмию таълимие, ки бо мақсади гузаронидани тадқиқот ба таҳия ва бақайдгирии дору ва молҳои тиббӣ машғуланд;

- истеҳсолкунандагони хориҷии дору ва молҳои тиббӣ, шахсони ваколатдори онҳо барои гузаронидани экспертиза, бақайдгирии давлатӣ, озмоиши клиникӣ ва иштирок дар чорабиниҳои илмию сиёсӣ.

 1. Мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон содир шудани дору ва молҳои тиббӣ ба мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фармасевтӣ хабар медиҳанд.
 2. Тартиби воридоту содироти дору ва молҳои тиббиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.
 3. Воридоти дорувории қалбакӣ ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯй набуда, инчунин муҳлати истифодааш гузашта ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ аст.
 4. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ҳуқуқ дорад, ки воридоти яквақтаинаи дору ва молҳои тиббии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бақайдгирифтанашударо ҳангоми офатҳои табиӣ, ҳолатҳои фавқулода ва вогирии (эпидемияи) бемориҳои сирояткунанда иҷозат диҳад.
 5. Ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани теъдоди маҳдуди дору ва молҳои тиббӣ, новобаста аз бақайдгирии давлатии онҳо, дар ҳолатҳои зерин иҷозат дода мешавад:

- барои истифодаи шахсии шахсони воқеие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардаанд;

- ба кормандони ҳайатҳои дипломатӣ ё намояндагони созмонҳои байналмилалӣ, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шудаанд;

- барои муолиҷаи мусофирони воситаҳои нақлиёте, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд;

- барои гузаронидани озмоишҳои токлиникӣ ва клиникӣ;

- барои гузаронидани экспертиза, ба қайд гирифтан, азнавбақайдгирӣ ва ворид намудани тағйиру иловаҳо ба ҳуҷҷатҳои дахлдори дору ва молҳои тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- барои нишон додан дар намоишгоҳҳо, ярмаркаҳо ва конференсияҳо бе ҳуқуқи фурӯш;

- барои табобати иштирокчиёни чорабиниҳои байналмилалии сиёсӣ, фарҳангӣ, варзишӣ ва экспедитсияҳои байналмилалӣ;

- истифодаи намунаҳои стандартии дору ва молҳои тиббӣ дар тадқиқотҳои токлиникӣ ва клиникӣ;

- пешгирӣ ва бартараф намудани ҳолатҳои садамавӣ;

- барои истифода ҳамчун ҷузъи таркибии таҷҳизот ва асбобҳои тиббӣ, ба шарте ки онҳо бевосита ё мустақилона ба мақсадҳои тиббию фарматсевтӣ истифода бурда нашаванд;

- барои истифода дар корҳои тадқиқотию илмӣ;

- барои татбиқи технологияҳои инноватсионии тиббию фарматсевтӣ;

- содироти миқдори зарурии дору ва молҳои тиббӣ аз тарафи шахсони воқеӣ барои истифодаи шахсӣ.

 1. Воридоти воситаҳои парафарматсевтӣ ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва содироти онҳо аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.
 2. Дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшуда, ки ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҷавобгӯ намебошанд, тибқи тартиби муқарраршуда мусодира ва нобуд карда мешаванд.

 

Моддаи 27. Ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нобуд кардани дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. Талабот ва қоидаҳое, ки нигоҳдории сифат ва бехатарии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтиро ҳангоми ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ таъмин мекунанд, стандартҳои давлатӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунанд.
 2. Тамдиди муҳлати истифодабарии дору манъ аст. Муҳлати истифодабарии маводи дорусозиро мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ баъди гузаронидани ташхиси пурра метавонад тамдид намояд.
 3. Доруҳо ва молҳои тиббие, ки муҳлати истифодаи онҳо гузаштааст, бояд нобуд карда шаванд. Тартиби нобуд кардани доруҳо ва молҳои тиббие, ки корношоям шудаанд ва муҳлати истифодаашон онҳо гузаштааст ва сифаташон ба талаботи стандартҳои амалкунанда мутобиқат намекунад, аз тарафи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муайян карда мешавад.
 4. Тартиб ва шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нобуд кардани воситаҳои парафарматсевтӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ таҳия ва тасдиқ карда мешавад.

 

Моддаи 28. Назорати нарх

Назорати давлатӣҷиҳати танзими нархгузорӣ ва ҷуброни хароҷот барои дору ва молҳои тиббӣ тибқи тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

 

БОБИ 5. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ ШАҲРВАНДОН ВА СУБЪЕКТҲОИ ФАЪОЛИЯТИ ФАРМАТСЕВТӢ ДАР СОҲАИ МУОМИЛОТИ ДОРУ, МОЛҲОИ ТИББӢ ВА ВОСИТАҲОИ ПАРАФАРМАТСЕВТӢ

 

Моддаи 29. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шаҳрвандон дар соҳаи таъмини дору, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣва муомилоти  онҳо

 1. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи таъмини дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ чунин ҳуқуқҳоро доранд:

- гирифтани кумаки доругии судманд, бехатар ва босифат;

- таъминот бо дору ва молҳои тиббӣ тибқи барномаҳои давлатӣ дар доираи маблағҳои буҷетии пешбинишуда;

- таъмини имтиёзноки дору ва молҳои тиббӣ бо тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- гирифтани иттилооти пурра аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии бо муомилоти дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ машғулбуда;

- муроҷиат намудан ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ, мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ ва дигар ташкилотҳо барои гирифтани иттилоот дар бораи бехатарӣ, судмандӣ ва сифати дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ;

- рад кардани истифодаи дору, молҳои тиббӣ ва  воситаҳои парафарматсевтӣ дар мавриди пайдо шудани шубҳа оид ба бехатарӣ, судмандӣ ва бесифатии онҳо;

- барқарор намудани зарари ба саломатии онҳо расонидашуда дар сурати нодуруст таъин намудани дору, молҳои тиббӣ ва  воситаҳои парафарматсевтӣ аз ҷониби мутахассисони тиббию фарматсевтӣ ва дигарон;

- дигар ҳуқуқҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.

 1. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муомилоти дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ уҳдадоранд:

- талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумхурии Тоҷикистонро оид ба муомилоти дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ риоя намоянд;

- доруҳои ба онҳо таъиннамудаи табибро сари вақт ва тибқи қоидаҳои муқарраргардида мувофиқи таъиноти табиб истеъмол намоянд;

-талабот оид ба ҷуброни зараи ба ҳаёт ва солимии бемор ҳангоми истифодаи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ расонидашударо, тибқи тартиби муайяннамудаи қонунгузорӣ риоя намоянд;

- тартиби нигаҳдорӣ ва реҷаи истифодаи дору ва молҳои тиббиро риоя намоянд;

- ба раванди таъиноти доруҳо  аз ҷониби табиб дахолат накунанд;

- доруҳо барои бемориҳои хавфнокро, ки номгӯи онҳоро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муайян намудааст, сари вақт ва тибқи қоидаҳои муқарраргардида истеъмол намоянд.

 

Моддаи 30. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои субъектҳои фаъолияти фарматсевтӣ

 1. Субъектҳои фаъолияти фарматсевтӣ шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие мебошанд, ки бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумхурии Тоҷикистон ҳуқуқи ба фаъолияти фарматсевтӣ машғул шуданро доранд.
 2. Субъектҳои фаъолияти фарматсевтӣ чунин ҳуқуқҳоро доранд:

- дар таҳия ва баррасии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дигар санадҳо дар соҳаи муомилоти дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ иштирок намоянд;

- ба мақомоти дахлдор барои ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муомилоти дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ пешниҳод манзур намоянд;

- аз мақомоти дахлдор маълумоти заруриро оид ба расмиёти гирифтани иҷозатномадиҳӣ, бақайдгирӣ ва назорати гумрукӣ ва андозбандии дору,  молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ талаб намоянд;

- мақомоти дахлдор дар сурати аз ҷониби иҷро накардани талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фаъолияти номуносиби онҳо арзу шикоят намоянд;

- дар чорабиниҳои илмиютаълимии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бо тартиби муқарраргардида  иштирок намоянд;

- бо  тартиби муайяннамудаи санадҳои меъёрии хуқуқӣ ба таҳсилоти баъдидипломии фарматсевтӣ машғул шаванд;

- якҷо иттиҳодияи ҷамъиятӣ таъсис диҳанд ва ё аъзои иттиҳодияи ҷамъиятӣ шаванд;

- бо тартиби муқарраркардани санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз аттестатсия ва аккредитатсия гузаранд;

- воридшавии шахсонеро, ки талаботи санитарию гигиениро риоя намекунанд ва дар ин ташкилот кор намекунанд, ба биноҳои истеҳсолӣ ва нигоҳдории доруворӣ ва молҳои тиббӣ манъ намоянд, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст.

 1. Субъектҳои фаъолияти фарматсевтӣ уҳдадоранд:

- талабот ва шартҳои муайяншудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи муомилоти дору, молҳои тиббӣ ва  воситаҳои парафарматсевтӣ риоя намоянд;

- дар фаъолияти худ дастовардҳои муосири илмӣ тиббию фарматсевтиро истифода намоянд;

- барои баланд бардоштани сатҳи дониш, малакаҳои касбӣ ва  такмили ихтисос вобаста ба фаъолияти фарматсевтӣ чораҳои зарурӣ андешанд;

- ба фурӯши доруҳо, молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтии  бесифат, қалбакӣ, шубҳанок ва муҳлати истифодабариашон гузашта машғул нашаванд ва дар  ҳолатҳои доштани чунин маълумот ба мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ хабар диҳанд;

- дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтии муҳлати истифодаашон гузашта, инчунин қалбақиро тибқи тартиби муайяннамуда ба мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ супоранд;

- бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон ба амале, ки ба саломатии шаҳрвандон дар натиҷаи истифодаи нодурусти дору ва молҳои тиббӣ расонида мешаванд, роҳ надиҳанд.

 

БОБИ 6 .ТАҲИЯ, ОЗМОИШИ ТОКЛИНИКӢ ВА КЛИНИКИИ ДОРУВОРӢ, МОЛҲОИ ТИББӢ ВА ВОСИТАҲОИ ПАРАФАРМАТСЕВТӢ

 

Моддаи 31. Таҳияи доруҳо, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. Таҳияи дору, молҳои тиббӣ,воситаҳои парафарматсевтии навро муассисаҳои илмию тадқиқотӣ, истеҳсолӣ, таълимӣ ва дигар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ анҷом медиҳанд.
 2. Таҳияи дору ҷустуҷӯи маводи нави фармакологӣ ва омӯзиши минбаъдаи хосиятҳои табобатии онҳо, озмоиши токлиникӣ ва клиникӣ, таҳияи технологияи истеҳсоли субстансияи фарматсевтӣ, таҳияи таркиб ва технологияи тавлиди воситаи доруиро дар бар мегирад.
 3. Таҳияи молҳои тиббӣ марҳилаҳои зеринро дарбар мегирад:

- ҷустуҷӯ ва таҳияи қарори техникӣ;

- ихтироъ ва лоиҳакашии онҳо;

- мушаххаснамоӣ ва озмоиши намунаҳои таҷрибавӣ;

- таҳияи технологияи истеҳсоли саноатӣ.

 1. Таҳияи дору ва молҳои нави тиббӣ бо риояи талаботи амалияҳои муносиби фарматсевтӣ, ва стандартҳои байналмилалӣ, ки бехатарӣ ва судмандии онҳоро таъмин менамояд, ба роҳ монда мешавад.
 2. Таҳияи воситаҳои парафарматсевтӣ бо тартиби муқаррарнамудаимақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ амалӣ карда мешавад.
 3. Маблағгузории таҳияи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ аз манбаъҳои зерин амалӣ мешавад:

- аз маблағҳои буҷети давлатӣ;

- аз маблағҳои корхонаи истеъмолкунандаи дору ва молҳои тиббӣ;

- аз маблағҳои корхонаи истеҳсолкунандаи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ дар доираи иҷрои корҳои илмию тадқиқотӣ, ки дар асоси шартнома байни ташкилоти коркарди дору ва корхонаи истеҳсолкунандаи дору гузаронида мешавад;

- манбаъҳои дигари молиявӣ, аз ҷумла маблағҳои фондҳои хайриявӣ ва пасандозҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ.

 1. Ҳуқуқи шахсони ба таҳияи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ машғулбуда мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда мешавад.

 

Моддаи 32. Озмоиши токлиникии дору, молҳои тиббӣ ва  воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. Мақсади гузаронидани озмоиши токлиникии дору ва субстансияoҳи фарматсевтӣ ин тавассути усулҳои илмӣ исбот намудани таъсири фармакологӣ ва бехатарии онҳо мебошад.
 2. Озмоиши токлиникиро ташкилоти коркарди дору бо риояи қоидаҳоиамалияимуносибилабораторӣ, ки онро мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ тасдиқ мекунад, анҷом медиҳад.
 3. Назорати риояи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқии истифодаи ҳайвонот зимни гузаронидани озмоиши токлиникии дору ва воситаҳои парафарматсевтӣ аз тарафи мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ амалӣ карда мешавад.
 4. Тартиб ва талабот нисбати гузаронидани озмоишҳои токлиникии дору ва воситаҳои парафарматсевтиро мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ муайян менамояд.

 

Моддаи 33. Озмоиши таъсири биологӣ ва озмоиши техникии молҳои тиббӣ

 1. Озмоиши баҳодиҳии таъсири биологии молҳои тиббӣ барои муайян намудани қобили қабул будани ҳар як таъсироти номатлуби биологӣ, ки дар натиҷаи алоқаи тарафайни молҳои тиббӣ бо организми одам ба вуҷуд меояд, гузаронида мешавад.
 2. Озмоиши техникии молҳои тиббӣ дар шакли озмоиши ва баҳодиҳии санҷиши назорати сифат ва бехатарии онҳо ҳангоми истифодаи онҳо тибқи таъиноти пешбинишудаи ҳуҷҷатгузории истеҳсолкунандаи молҳои тиббӣ гузаронида мешавад.
 3. Озмоиши техникии молҳои тиббӣ дар ташкилотҳо мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва дигар мақомоти дахлдор гузаронида мешавад.

 

Моддаи 34. Гузаронидани озмоиши клиникии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. Мақсади озмоиши клиникии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ тавассути усулҳои илмӣ гирифтани натиҷаи баҳодиҳию далелҳои судмандӣ ва бехатарии доруҳо, маълумотгирӣ оид ба таъсири номатлуби эҳтимолӣ аз истифодаи дору, таъсири мутақобилаи онҳо бо дигар доруҳо мебошад.
 2. Қарор оид ба гузаронидани озмоиши клиникӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ дар асоси розигии хаттии шаҳрванд бо дар назардоштани хулосаи кумитаи фармакологӣ ва пешниҳоди мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ қабул карда мешавад.
 3. Барои гирифтани иҷозат ҷиҳати гузаронидани озмоиши клиникии маводи фармакологӣ, дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ таҳиягарон бояд номгӯи ҳуҷҷатҳои заруриро, ки мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ дар мувофиқа бо мақомиваколатдоридавлатӣдарсоҳаитандурустӣ муайян намудааст, ба кумитаи фармакологӣ пешниҳод намоянд.
 4. Озмоиши клиникӣ дар ташкилотҳои тиббие, ки номгӯи онҳоро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муайян намудааст, гузаронида мешавад.
 5. Озмоиши дору дар инсон таҳти роҳбарии табибони ваколатдор сурат мегирад. Табибе, ки озмоиш мегузаронад, бояд дорои салоҳияти зарурӣ дар соҳаи озмоиш бошад.
 6. Озмоишгар дар ҳолатҳои ошкор гардидани таъсироти номатлуб бояд мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустиро фавран огоҳ намояд.
 7. Натиҷаи озмоиши клиникиро озмоишгар ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ пешниҳод менамояд.
 8. Тартиби гузаронидан ва қатъ намудани озмоиши клиникии дору ва воситаҳои парафарматсевтиро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муайян менамояд.
 9. Маблағгузории озмоишҳои клиникӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ, шахсони манфиатдори воқеӣ ва ҳуқуқӣ ё маблағҳои дигаре, ки қонунгузорӣ иҷозат додааст, амалӣ карда мешавад.
 10. Тартиби гузаронидани озмоишҳои клиникӣ, санҷиши клиникию озмоишгоҳии молҳои тиббиро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муайян менамояд.

 

Моддаи 35. Ҳуқуқи беморони дар озмоиши клиникии дору ширкаткунанда

 1. Иштироки беморон дар озмоиши клиникии дору ихтиёрӣ мебошад.
 2. Бемор барои иштирок дар озмоиши клиникии дору ризоияти хаттии худро медиҳад.
 3. Бемороне, ки мехоҳанд дар озмоиши клиникии дору иштирок намоянд, бояд дар бораи дору ва моҳияти озмоиши клиникӣ, таъсироти номатлуби он, судбахши чашмандошт ва бехатарии дору,  дараҷаи хавфи он барои бемор, рафтори бемор дар ҳолатҳои таъсири ғаричашмандошту ногаҳонии дору ба вазъи саломатии ӯ ва шартҳои суғуртаи саломатии бемор маълумоти пурра дошта бошанд.
 4. Бемор ҳуқуқдорад, ки аз иштирок дар озмоиши клиникии дору дар ҳар кадом марҳилаи озмоишӣ даст кашад.
 5. Ҳангоми гузарондани озмоиши клиникии дору бо иштироки ноболиғон ризоияти хаттии падару модари онҳо зарур аст.
 6. Гузарондани озмоиши клиникии дору бо иштироки шахсони зерин манъ аст:

- ноболиғоне, ки падару модар надоранд;

- занҳои ҳомила, ба истиснои ҳолатҳое, ки озмоиши клиникии доруе, ки барои занони ҳомила тавсия шудаанд ва хатари расонидани зарар ба зани ҳомила ва ҷанини ӯ комилан вуҷуд надорад;

- хизматчиёни ҳарбӣ;

- шахсоне, дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ адои ҷазо мекунанд;

- шахсони барои ташхиси тиббӣ ношоям эътирофшуда;

- шахсоне, ки ба касалии рӯҳӣ гирифтор буда, дар беморхонаи бемориҳои рӯҳӣ зери табобати маҷбурӣ қарор доранд.

 

Моддаи 36. Назорати  гузаронидани озмоишҳои клиникии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ

Раванди  гузаронидани озмоишҳои клиникии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтиро мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ назорат мекунад ва ҳуқуқ дорад дар сурати зарурат макони гузаронидани озмоиш ва ҳуҷҷатҳои озмоишро зери санҷиш қарор диҳад.

 

Моддаи 37. Васл, таъмир, хизматрасониҳои техникӣ ва метрологии молҳои тиббӣ

 1. Васл, таъмир, хизматрасонии техникӣ ва метрологии молҳои тиббӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷрои онҳо ҳуқуқ доранд, амалӣ карда мешавад.
 2. Дараҷаи бехатарии таҷҳизоти тиббӣ баъди таъмир бояд аз дараҷаи бехатарии дар шиносномаи техникӣ нишондодашудаи онҳо паст набошад.
 3. Ташкили таъмини хизматрасониҳои техникӣ ва метрологии таҷҳизот ва асбобҳои тиббӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шавад.
 4. Номгӯи таҷҳизот ва асбобҳои тиббие, ки воситаи ченкунӣ ба ҳисоб мераванд, аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатии назорати фаъолияти фарматсевтӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи танзими техникӣ ва метрологӣ тасдиқ карда мешавад.

 

БОБИ 7. ФАЪОЛИЯТИ ФАРМАТСЕВТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

Моддаи 38. Иҷозатномадиҳӣ, додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ, аккредитатсия ва аттестатсияи шахсони ба фаъолияти фарматсевтӣ машғулбуда

 1. Додани иҷозатнома барои машғул шудан ба фаъолияти фарматсевтӣ ва номгӯи фаъолиятҳои фарматсевтие, ки барои пешбурди онҳо иҷозатнома зарур мебошад, мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» амалӣ карда мешавад.
 2. Додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ҷиҳати машғул шудан ба фаъолияти фарматсевтӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ» ба танзим дароварда мешавад.
 3. Аккредитатсия ва аттестатсияи субъектҳои фаъолияти фарматсевтӣ бо тартиби муайяннамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ гузаронида мешавад.

 

Моддаи 39. Ҳуқуқи машғул шудан бо фаъолияти фарматсевтӣ

 1. Ҳуқуқ ба машғул шудан бо фаъолияти фарматсевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне доранд, ки дорои таҳсилоти миёна ё олии касбии фарматсевтӣ, диплом, инчунин сертификати мутахассис, инчунин иҷозатнома бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.
 2. Шахсони воқеии дорои таҳсилоти олӣ ё миёнаи фарматсевтӣ ва сертификати мутахассис метавонанд дар ташкилотҳои фарматсевтӣ тибқи тартиби муайянкардаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ бо намудҳои муайяни фаъолияти фарматсевтӣ машғул шаванд.
 3. Шахсони воқеии дорои таҳсилоти миёна ё олии касбии фарматсевтӣ ва сертификати мутахассис оид ба фаъолияти фарматсевтӣ баъд аз гирифтани шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ бо фаъолияти фарматсевтӣ (қабул, нигаҳдорӣ, савдои чаканаи дору ва молҳои тиббӣ)  карда метавонанд.
 4. Шахсоне, ки дар муассисаҳои таълимии дахлдори кишварҳои хориҷӣ таҳсилоти фарматсевтӣ ва диплом гирифтаанд, инчунин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ, агар дар созишномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, барои фаъолияти фарматсевтӣ дар системаи фарматсевтии давлатӣ ё хусусӣ роҳ дода мешаванд.
 5. Ба кормандони соҳаи фарматсевтӣ, ки доир ба ихтисоси худ беш аз 3 сол кор накардаанд, танҳо баъди таҷрибаомӯзӣ ва тасдиқ шудани тахассус тибқи тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ барои машғул шудан бо чунин фаъолият метавонад иҷозат дода шавад.
 6. Танзими бархӯрди манфиатҳо ҳангоми машғул шудан ба фаъолияти фарматсевтӣ тибқи талаботи Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда мешавад.
 7. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои ғайриқонунӣ машғул шудан ба фаъолияти фарматсевтӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.
 8. Маҳрум сохтан аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти фарматсевтӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

 

Моддаи 40. Соҳибият ва роҳбарӣ ба ташкилоти фарматсевтӣ

 1. Мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонад муассиси ташкилоти фарматсевтӣ бошад.
 2. Роҳбарӣ ба ташкилоти фарматсевтӣ аз ҷониби шахсони дорои таҳсилоти фарматсевтӣ ва сертификати мутахассис анҷом дода мешавад.
 3. Роҳбарӣ ба ташкилотҳое, ки ба истеҳсол, фурӯши яклухт, содироту воридоти дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ машғул мебошанд, аз ҷониби шахсони дорои таҳсилоти олии касбии фарматсевтӣ амалӣ карда мешавад.
 4. Номгӯи ташкилотҳои фарматсевтие, ки онҳоро шахсони дорои таҳсилоти миёнаи касбии фарматсевтӣ роҳбарӣ карда метавонанд, мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муайян менамояд.
 5. Қоидаҳои идоракунӣ, вазифаҳо ва талабот нисбат ба ташкилотҳои фарматсевтӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муайян мегардад.

 

Моддаи 41. Дорухонаҳои ташкилотҳои табобатию пешгирӣ

Роҳбари дорухонаи ташкилотҳои табобатию пешгирӣ бояд шахси дорои таҳсилоти олии фарматсевтӣ ва сертификати мутахассис бошад.

 

Моддаи 42. Истеҳсол ва тайёр намудани дору, молҳои тиббӣ ва  воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. Барои истеҳсол ва тайёр намудан дору молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтие роҳ дода мешаванд, ки истифодаи онҳоро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ тибқи тартиби муқарраршуда иҷозат додааст.
 2. Истеҳсол ва тайёр намудани дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ аз тарафи ташкилотҳои фарматсевтие, ки барои фаъолияти фарматсевтӣ иҷозатнома доранд, сурат мегирад.
 3. Истеҳсоли дору ва молҳои тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд мутобиқи талаботи амалияи муносиби истеҳсолӣ, ки аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва мақоми ваклатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ таҳия ва тасдиқ шудааст, ба роҳ монда шавад.
 4. Тадқиқоти устуворӣ ва муайян намудани муҳлати истифодабарии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ аз ҷониби истеҳсолкунандагони онҳо тибқи қоидаҳои муайяннамудаи мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ гузаронида мешавад.
 5. Тадқиқоти устуворӣ ва муайян намудани муҳлати нигаҳдории молҳои тиббӣ тибқи талаботи стандартҳои байналмилалӣ ва давлатӣ аз ҷониби истеҳсолкунандагони онҳо гузаронида мешавад.
 6. Тайёр кардани дору аз ҷониби дорухонаҳои иҷозатномадошта бо дар назардоштани дархости ташкилоти тиббӣ ва дорухати табиб мутобиқи талаботи муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ ба роҳ монда мешавад. Сифати чунин доруҳо ва муҳлати истифодабарии онҳо бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ муайян карда мешавад.
 7. Истеҳсоли дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ дар ҳолатҳои зерин манъ аст:

- агар онҳо аз қайди давлатӣ нагузашта бошанд;

 • агар онҳо қалбакӣ бошанд;
 • агар онҳо ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ набошанд;
 • агар истеҳсолкунандагони онҳо иҷозатнома надошта бошанд;
 • агар онҳо бо вайрон намудани талаботи амалияи муносиби истеҳсолӣ тайёр карда шуда бошанд.
 1. Бақайдгирии давлатии доруҳо, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтие, ки танҳо барои содирот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол карда мешаванд, ҳатмӣ намебошад.
 2. Шарт ва дастурамал оид ба истеҳсоли ашёи хоми доруӣ, дору ва молҳои тиббиро мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ муқаррар менамояд.
 3. Номгӯи дору ва молҳои истеҳсолшавандаи тиббиро худи корхонаҳои истеҳсолкунанда муайян менамоянд.
 4. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсоли шартномавии дору ва молҳои тиббӣ иҷозат дода мешавад. Тартиб ва талабот ба истеҳсоли шартномавии дору ва молҳои тиббиро мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ муайян менамояд.
 5. Истеҳсоли воситаҳои парафарматсевтӣ бо тартиби муайяннамудаи мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фарматсевтӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ба роҳ монда мешавад.

 

Моддаи 43. Тамғагузорӣ ва бастубандии дору,  молҳои тиббӣ ва  воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба тамғагузорӣ ва бастубандии дору ва молҳои тиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ талаботи ягона муқаррар карда мешавад.
 2. Талабот нисбат ба тамғагузорӣ ва бастубандии дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ таҳия ва тасдиқ карда мешавад.

 

БОБИ 8. МАЪЛУМОТ ВА РЕКЛАМА

 

Моддаи 44. Иттилоот дар бораи дору, молҳои тиббӣ ва  воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. Ҳар як бемор ҳуқуқ дорад иттилоъ дар бораи судбахши дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтии ба ӯ таъиншуда, таъсири номатлуби эҳтимолӣ ва асари байниҳамдигарии маводи дорувории гуногун ҳангоми истифодабарии якҷояи онҳо дошта бошад ва гирад.
 2. Иттилоъ дар бораи доруе, ки бе дорухати табиб дода мешавад, инчунин оид ба воситаҳои парафарматсевтӣ метавонад дар нашрияҳо ва эълонҳои воситаҳои ахбори омма, нашрияҳои махсусгардонидашуда ва умум зикр гардад.
 3. Иттилоъ дар бораи доруе, ки тибқи дорухати табиб дода мешавад, метавонад танҳо дар нашрияҳои чопии махсусгардонидашуда, ки барои кормандони тиб ва соҳаи фарматсевтӣ таъин гардидаанд, инъикос шавад.
 4. Иттилоъ дар бораи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ барои мутахассисони тиббию фарматсевтӣ дар китобҳои илмию таълимӣ, мақолаҳои илмӣ ва инчунин дар чорабиниҳои илмию маърифатӣ пешниҳод мешавад.
 5. Иттилоъ дар бораи бақайдгирии давлатӣ, бекор кардани қарор дар бораи бақайдгирии давлатӣ ва баталаботи стандартҳои сифат ҷавобгу набудани доруҳо, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ дар нашрияҳои дахлдор аз ҷониби мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фармасевтӣ ба табъ расонида мешавад.

 

Моддаи 45. Рекламаи дору, молҳои тиббӣ ва  воситаҳои парафарматсевтӣ

 1. Реклама бояд ба таъмини бозори фармасевтӣ бо дору, молҳоитиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтии хушсифат, судбахшанда ва бехатар мусоидат намояд. Рекламаи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудаанд, манъ мебошад.
 2. Барои рекламаи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ доштани иҷозати мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ҳатмӣ мебошад.
 3. Дар воситаҳои ахбори омма он доруеро реклама кардан мумкин аст, ки бе дорухати табиб дода мешавад.
 4. Доруҳои тибқи дорухати табиб додашавандаро танҳо дар нашрияҳои махсусгардонидашудаи чопӣ, ки барои мутахассисон нашр мешаванд, реклама кардан мумкин аст. Номгӯи нашрияҳои махсусгардонидашудае, ки дар онҳо доруҳои тибқи дорухати табиб додашударо реклама кардан мумкин аст, мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи  тандурустӣ  муайян менамояд.
 5. Ҳангоми рекламаи дору бо мақсади тақвияти самаранокии реклама муқоисаи он бо дигар дору иҷозат дода намешавад.
 6. Матни рекламаи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ бояд бо мақоми ваколатдори назорати давлатии фаъолияти фармасевтӣ мувофиқакарда шавад. Матни рекламаи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ бояд ба дастурамал доир ба истифодабарии онҳо мутобиқат намояд.
 7. Ин амалҳо реклама ҳисобида намешаванд:

- ба  мутахассисони тиббию фарматсевтӣ пешниҳод намудани иттилоот дар бораи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ;

- тамғагузорӣ, дастурамал доир ба истифодаи дору;

- муросилоти хизматӣ;

- маълумот оид ба  саломатӣ ё беморӣ, агар дар он ба маводи дору ишора нашуда бошад;

- маводи иттилоотӣ.

 1. Рекламаи молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ дар тамоми нашрияҳо тибқи тартиби муайяннамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода мешавад.
 2. Вайрон кардани талаботи Қонуни мазкур вобаста ба рекламаи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси ҷавобгарӣ мегардад.

 

 

БОБИ 9. ҲАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОҲАИ МУОМИЛОТИ ДОРУ, МОЛҲОИТИББӢ, ВОСИТАҲОИ ПАРАФАРМАТСЕВТӢ ВА ҒИЗОИ ТАЪИНОТӢ

 

Моддаи 46. Ҳамкории байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муомилоти дору, молҳоитиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ

 1. Ҳамкории байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муомилоти дору, молҳоитиббӣ, воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ бо созмонҳои байналмилалӣ ва мақомоти дахлдори давлатҳои хориҷӣ тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.
 2. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкории байналмилалиро дар соҳаи ихтироъ, истеҳсол, назорати сифат ва савдои дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ ва ғизои таъинотӣ анҷом медиҳад. Бо ин мақсад барномаҳои илмии байналмилалӣ таҳия ва амалӣ гашта, мубодилаи иттилоот, усулҳо ва технологияи пешқадами ихтироъ ва истеҳсоли дору, воридот ва содироти он, ҳамкориҳои илмӣ ва касбии кормандони соҳаҳои фарматсевтию тиббӣ ба роҳ монда мешавад.
 3. Давлат дастгирӣ ва рушди ҳама шаклҳои ҳамкориҳои байналмилалиро дар соҳаи ихтироъ, истеҳсол, назорати сифат ва савдои дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ, ки ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат надорад, таъмин менамояд.

 

БОБИ 10. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

 

Моддаи 47. Ҷавобгарӣбароириоянакарданиталаботи Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣваҳуқуқӣбароириоянакарданиталаботи Қонуни мазкур бо тартиби муқарраркардаиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонбаҷавобгарӣкашидамешаванд.

 

Моддаи 48. Ҷуброни зарари расонидашуда дар натиҷаи истеъмоли дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ ба солимии одамон

 1. Зарари ба солимии инсон дар натиҷаи истеъмоли дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ расонидашуда аз ҷониби истеҳсолкунанда ҷуброн карда мешавад, агар исбот шуда бошад, ки:
 • дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ тибқи таъинот мутобиқи дастурамал доир ба истифодаи онҳо истеъмол шуда, сабаби зиён истеҳсоли дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтии бесифат бошад;
 • агар сабаби зарари расонидашуда маълумоти носаҳеҳи дар дастурамали истифодаи дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ қайдшуда, ки истеҳсолкунанда нашр кардааст, бошад.
 1. Дар ҳолате, ки агар сабаби зарари ба солимӣ расонидашуда истеъмоли дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтии корношоямшуда дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯши яклухт ва чакана бошад, зарар аз ҷониби шахсоне, ки фурӯши яклухт ва чаканаро амалӣ менамоянд, ҷуброн карда мешавад.
 2. Дар ҳолате, ки агар сабаби зарар натиҷаи таъиноти нодуруст ва ғайри мақсадноки дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ бошад, зарар аз ҷониби ташкилотҳои тандурустӣ ё кормандони тиббӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброн карда мешавад.
 3. Дар ҳолате, ки агар сабаби зарар ба солимии инсон, муҳити атроф дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои несту нобуд кардани дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ бошад, зарар аз ҷониби шахсоне, ки ба чунин вайронкорӣ роҳ додаанд, ҷуброн карда мешавад.
 4. Ҷуброни зарари ба солимии инсон дар натиҷаи истеъмоли дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафарматсевтӣ расонидашуда тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

 

Моддаи 49. Дар бораи аз эътибор соқит донистани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маводи доруворӣ ва фаъолияти фармасевтӣ»

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маводи доруворӣ ва фаъолияти фармасевтӣ» аз 6 августи соли 2001 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2001, №7, мод. 499; с. 2003, №12, мод. 700; с. 2007, №5, мод. 375; с. 2008, №6, мод. 467; с. 2012, №7, мод. 711, с. 2018, №5, мод. 282; с. 2021, №1-2, мод. 14) аз эътибор соқит дониста шавад.

 

Моддаи 50. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

 

 

 

 

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

ПРОЕКТ

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ, МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере государственного управления, обрашения, контроля качества, обеспечения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств и определяет права и обязанности субъектов фармацевтической деятельности, принципы, полномочия, процесс разработки, обеспечения информации в данной области.

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1.Основные понятия

В настоящем Законеиспользуются следующие основные термины:

- надлежащие фармацевтические практики в сфере обращения лекарственных средств - правила, распространяющиеся на все важные этапы обращения лекарственных средств: надлежащая лабораторная практика, надлежащая клиническая практика, надлежащая производственная практика, надлежащая практика фармаконадзора, надлежащаяаптечная практика, надлежащаядистрибьюторская практика лекарственных средств;

- лекарственное сырьё – вещество растительного, животного, минерального, химического и другого происхождения, подвергнутое частичной обработке и полученные из его состава специальными методами субстраты, обладающие лечебными свойствами и используемые для создания и производства лекарственных средств;

- упрощенная государственная регистрация лекарственных средств и медицинских товаров –регистрация лекарственных средств и медицинских товаров, использованных при проведении военных действий, возникновении чрезвычайных ситуаций, вспышке эпидемийи других ситуациях, предусмотренных настоящим Законом, при которых требования к предъявляемым документам смягчаются и срок их рассмотрения сокращается;

- упаковка лекарственных средств и медицинских товаров – средство или комплекс средств, обеспечивающих процесс обращения лекарственных средств путем их защиты от повреждений и потерь, а также предохраняющих окружающую среду от загрязнений;

- безопасность лекарственных средств - характеристика лекарственных средств, основанная на сравнительном анализе их эффективности и степени риска;

- лекарственные препараты –лекарственные средства, применяемые для профилактики, диагностики, лечения болезней, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности;

- парафармацевтические средства – биологически активные вещества, обладающие определенным фармакологическим действием и применяющие в сферепрофилактики заболеваний, а также вспомогательной терапии регуляции функциональной активности органов и систем организма человека. Парафармацевтические средства включают биологически активные добавки к пище и косметике с лечебными и профилактическими свойствами;

- обращение лекарственных средств - разработка, доклинические и клинические исследования, экспертиза, государственная регистрация и перерегистрация, стандартизация и контроль качества, эффективность,безопасность, производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз на территорию Республики Таджикистан и вывоз из неё, отпуск, реализация, применение, реклама и уничтожение лекарственных средств;

-инструкция по применению лекарственных средств – документ, утвержденный уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью, в котором содержится информация о порядке и способах применения лекарственных средств;

- фармакопейная статья –нормативно – технический документ, устанавливающий требования к качеству лекарственного средства, его упаковке, условиям и срокам хранения, методами анализа качества лекарственного средства;

- технологический регламент - нормативный документ, в котором определены технические средства, технологические методы, нормы и нормативы изготовления лекарственных средств;

- лекарственные средства - вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного и проникающие в их органы и ткани, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением методов биологических технологий. К лекарственным средствам относятся также фармацевтические субстанции и лекарственные препараты;

- оригинальноелекарственноесредство – лекарственноесредство, отличающееся от всех ранее зарегистрированных лекарственных средств фармакологически активным веществом или комбинацией таких веществ;

- зарегистрированные лекарственные средства - лекарственные средства, прошедшие контрольно-клинические испытания и нормативно-техническую экспертизу уполномоченного государственного органа в сфере здравоохраненияи уполномоченного органа государственного надзора за фармацевтической деятельностью, внесенные в Государственный реестр лекарственных средств;

- недоброкачественные лекарственные средства - лекарственные средства, не пригодные к применению вследствие несоответствия спецификациям;

- воспроизведенное лекарственное средство (генерик) – лекарственный препарат, идентичный оригинальному лекарственному средству по составу активных субстанций, показателям качества, эффективности и безопасности,и  выпущенный в обращения в виде исключения по истечению юридического действия патента;

- фальсифицированное лекарственное средство–лекарственное средство, сопровождаемое недостоверной информацией о его составе или производителе;

- государственная фармакопея – свод нормативных актов, регламентирующих качество лекарственных средств и методы их определения;

- рецепт – документ, содержащий письменное обращение врача об отпуске лекарственного средства аптечным учреждением с указанием дозы и способа его применения;

- аптека – учреждение, где осуществляется хранение, изготовление, приобретение, контроль качества, торговля лекарственными средствами и медицинскими товарами, а также предоставляется соответствующая информация о лекарственных средствах;

- основные лекарственные средства - препараты, удовлетворяющие приоритетные потребности населения в области здравоохранения;

- обозначенный продукт – продукт детского питания и бутылочки (рожки) для кормления, соски, пустышки.  (смотрите тадж тескт стр 2)

- экстемпоральные лекарственные средства – лекарственные средства, изготовляемые в аптеках по мере надобности (ех tеmроге) по магистральным и официальным прописям;

- производство лекарственных средств – технологический процесс получения лекарственных средств, их фасовка, упаковка и маркировка;

- контрактное производство лекарственных средств и медицинских товаров – производство лекарственных средств и медицинских товаров на заказ на производственных мощностях производителя, который обеспечивает полное соблюдение требований надлежащей производственной практики и международного стандарта для медицинских товаров;

- фармакологический комитет - экспертный орган уполномоченного государственного органа по надзору за фармацевтической деятельностью по вопросам, связанным с разрешением клинических испытаний фармакологических, лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- фармакопейный комитет - экспертный орган уполномоченного государственного органа по надзору за фармацевтической деятельностью по расценке и соответствованию нормативно-технической документации, определяющий требования к качеству лекарственных средств, фармацевтических субстанций, лекарственного сырья, парафармацевтических средств и методы их контроля;

- фармакологическое вещество – биологически активное вещество или их смесь, обладающее определенным фармакологическим действием и являющееся объектом клинического исследования;

- уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения – центральный исполнительный орган государственной власти, реализующий государственную политику в области здравоохранения и социальной защиты населения и осуществляющий контроль и руководство за процессом диагностики, профилактики и лечения в организациях сферы здравоохранения, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;

- уполномоченный орган государственного надзора за фармацевтической деятельностью -  орган, осуществляющий государственный контроль в сфере фармацевтической деятельности, обращения лекарственных средств и медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктов;

- вспомогательное вещество – вещество или комбинация нескольких веществ, не обладающих фармакологическимдействием, используемых при производстве лекарственных препаратов;

- медицинские товары – изделия и материалы, применяемые в медицинской практике для диагностики, лечения и профилактики заболеваний. К ним относятся материалы (перевязочные, шовные, расходные) и медицинские изделия (медицинская техника, предметы ухода за больными);

- контроль качества лекарственных средств – совокупность мероприятий, посредством которых проверяется и обеспечивается соответствие лекарств требованиям нормативно-технической документации;

- фармакологический надзор – это наука и вид деятельности, который предполагает обнаружение, оценку, понимание и предотвращение нежелательных явлений и других проблем, связанных с применением лекарственных средств;

- торговое название лекарственного средства – название лекарственного средства, определенное его разработчиком, держателем регистрационного удостоверения или производителем;

- международное непатентованное название лекарственного средства – название лекарственного средства, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения;

- клиническое исследование - исследование с участием человека в качестве субъекта, проводимое для выявления или подтверждения безопасности и эффективности средств, методов и технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний;

- доклиническое (неклиническое) исследование – комплекс экспериментальных фармакологических, токсикологических и других научных исследований биологически активных веществ, фармакологических и лекарственных средств, фармацевтических субстанций и медицинских товаров с целью изучения их эффективности и безопасности;

- лекарственные растения – растения, использование которыхразрешённые в установленном порядке,уполномоченнымгосударственный органом в сфере здравоохранения, для профилактики лечения заболеваний;

- список основных лекарственных средств – список лекарственных средств, удовлетворяющих приоритетные потребности населения Республики Таджикистан в лекарственных средствах, разрабатываемый и утверждаемый уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения;

- качество лекарственных средств – соответствие лекарственных средств Государственному стандарту качества лекарственных средств;

- фармацевтические субстанции – лекарственные средства в виде одного или нескольких веществ, обладающих фармакологическим свойством, независимо от природы происхождения, используемые для производства и изготовления лекарственных средств, определяющие их лечебную эффективность;

- субъекты фармацевтической деятельности–физическиеи юридические лица, осуществляющие фармацевтическую деятельность на территории Республики Таджикистан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Таджикистан;

- эффективность лекарственных средств – характеристика степени лечебногоположительного влияния лекарственных средствна течение болезни;

- побочный эффект – реакция организма в связи с применением лекарственного средства в рекомендованной для его использования дозировке для профилактики, диагностики и лечения заболеваний с целью реабилитации;

- фармацевтическая деятельность - обобщённое научно-практическое понятие, включающее создание, разработку, производство, изготовление, хранение, упаковку, перевозку, государственную регистрацию, стандартизацию и контроль качества, маркировку, торговлю, рекламу, применение лекарственных средств и иные действия в сфере обращения лекарственных средств;

- государственный реестр лекарственных средств - нормативный документ, содержащий сведения о лекарственных средствах, разрешенных к производству и применению в медицинской практике Республики Таджикистан;

- розничная реализация лекарственных средств и медицинских товаров– это один из видов фармацевтической деятельности, связанный с приобретением (кроме ввоза), хранением, распределением, реализацией (кроме вывоза) лекарственных средств и медицинских товаров конечному потребителю;

- оптоваяреализациялекарственных средств и медицинских товаров - это один из видов фармацевтической деятельности, связанный с закупом, хранением, ввозом, вывозом и реализацией лекарственных средств и медицинских товаров (за исключением реализации населению) без ограничения объёмов;

-нормативный документ по контролю закачеством - документ; разрабатываемый производителем и устанавливающий комплекс требований к качеству лекарственного средства на основании проведенной экспертизы, который согласовывается уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения с уполномоченным государственным органом по надзору за фармацевтической деятельностью;

- сертификат о регистрации лекарственных средств и медицинских товаров –документ, подтверждающий государственную регистрацию лекарственных средств и медицинских товаров;

- сертификат качества лекарственного средства - документ, подтверждающий соответствие качества лекарственного средства Государственному стандарту качества лекарственных средств;

- биоэквивалентность лекарственных средств– два лекарственных препарата, содержащих одинаковое количество действующего вещества, считаются биоэквивалентными, если они являются фармацевтически эквивалентными или фармацевтически альтернативными и их биодоступность (по скорости и степени) после применения в одинаковой молярной дозе укладывается в заранее установленные допустимые пределы. Эти пределы установлены для обеспечения сопоставимости биофармацевтических свойств лекарственной формы, в которой выпускаются лекарственные средства in vivo (то есть сопоставимость по эффективности и безопасности).

 

Статья 2. Цель настоящего Закона

Настоящий Закон определяет правовые основы государственной политики Республики Таджикистан в сфере обращения лекарственных средств, медицинских товаров и фармацевтической деятельности, регулирует отношения, возникающие в связи с разработкой, изготовлением, доклиническими и клиническимииспытаниями, регистрацией и перерегистрацией, ввозом и вывозом, контролем качества, эффективностью, безопасностьюи торговлей лекарственными средствами, медицинскими товарами, парафармацевтическими средствами, обозначенными продуктами, а также другие отношения, возникающие в этой сфере.

 

Статья 3. Сфера действия закона

 1. Положения настоящего Закона распространяются на деятельность физических и юридических лиц, осуществляющих обращение лекарственных средств, медицинскихтоваров, парафармацевтических средств, а также обозначенных продуктов.
 2. Положения настоящего Закона не распространяются на обращения наркотических и психотропных средств, а также лекарственные средства и товары, используемые в ветеринарной сфере.

 

Статья 4. Принципы государственной политики в сфере обращения лекарственных средств и медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктов

Государственная политика в сфере обращения лекарственных средств и медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктов основывается на следующих принципах:

-обеспечинияравенства прав граждан на получение безопасной, эффективной и качественной лекарственнойпомощи;

-доступности лекарственных средств и медицинских товаров,обеспечении гарантии их качества;

- обеспеченя гарантии качества лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и фармацевтической деятельности;

- эффективного использования лекарственных средств и медицинских товаров;

- государственной поддержки развития отечественного производства лекарственных средств и медицинских товаров;

- развития международного сотрудничества.

Статья 5. Доступность лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств

Государство обеспечивает доступ к лекарственным средствам, медицинским товарам и парафармацевтическим средствам следующими способами:

- обеспечением фармацевтического рынка страны качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами, в первую очередь согласно перечню основных лекарственных средств и государственным программам сферы здравоохранения;

- совершенствованием системы ввоза, вывоза и реализации лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- совершенствованиемсистемы льготного снабжения лекарственными средствами и медицинскими товарами.

 

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ТОВАРАМИ, ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

 

Статья 6. Государственное регулирование обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктов

 1. Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктовосуществляется:

- Правительством Республики Таджикистан;

- уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения;

- уполномоченным государственным органом по надзору за фармацевтической деятельностью;

- другими центральными и местными исполнительными органами государственной власти в рамках полномочий, установленных законодательством Республики Таджикистан.

 1. Государственное регулирование отношений, возникающих в сфере обращения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств осуществляется следующими способами:

- лицензированием и выдачей разрешительных документов на занятиефармацевтической деятельности;

- государственным контролем за фармацевтической деятельностью и обеспечением безопасности лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- установлением государственных квот;

- государственной регистрацией и сертификацией лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- определением порядка реализации и использования лекарственных средств и медицинских товаров, а также парафармацевтических средств;

- государственным регулированием стоимости лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- государственным контролем за производством, изготовлением, качеством, эффективностью и безопасностью лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктов;

- аттестацией и выдачей сертификата специалистам в области фармацевтической деятельности;

- аккредитацией индивидуальных предпринимателей, занимающихся фармацевтической деятельностью;

- аккредитацией производителей лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств.

 

Статья 7. Полномочия Правительства Республики Таджикистан в сфере обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и фармацевтической деятельности

Правительство Республики Таджикистан имеет следующие полномочия в области обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и фармацевтической деятельности:

- определяет единую государственную политику в сфере обеспечения населения Республики Таджикистан лекарственными средствами и медицинскими товарами;

- устанавливает порядок и условия осуществления государственного контроля за качеством и безопасностью лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- разрабатывает и утверждает базовые программы гарантированного обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими товарами в государственных и негосударственных организациях здравоохранения;

- устанавливает порядок лицензирования и выдачи разрешительных документов фармацевтической деятельности, обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктов;

- устанавливает порядок управления структурой органов государственной системы фармации и ее индустрии, порядок организации их деятельности;

- обеспечивает единую техническую политику в области фармацевтической промышленности;

- утверждает перечень сильнодействующих и ядовитых веществ;

- устанавливает категорию лиц, подлежащих льготному обеспечению лекарственными средствами, а также условия и порядок их обеспечения;

- определяет единую государственную систему единых критериев подготовки фармацевтических кадров;

- определяет порядок сертификации лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- утверждает положения о деятельности уполномоченного государственного органа в области здравоохранения и уполномоченного органа государственного надзора за фармацевтической деятельностью;

- определяет порядок взаимозаменяемости лекарственных средств;

- осуществляет в соответствии с законодательством международное сотрудничество, заключает международные договора в области фармации и ее индустрии;

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

 

Статья 8. Полномочия уполномоченного государственного органа в сфере здравоохранения в области обращения лекарственных средств, медицинских товаров,парафармацевтических средств и фармацевтической деятельности

Уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения имеет следующие полномочия в отношении обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и фармацевтической деятельности:

- осуществляет реализацию государственной политики в отношении лекарственных средств и медицинских товаров в стране;

- разрабатывает направления по обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими товарами;

- координирует деятельность органов исполнительной власти, а также государственных и частных систем в сфере фармацевтической деятельности;

- определяет потребность населения в лекарственных средствах и медицинских товарах;

- с целью обеспечения населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами утверждает надлежащие фармацевтические практики;

- разрабатывает и утверждает список основных лекарственных средств;

- организовывает научные исследования и изобретения новых лекарственных средств и медицинских товаров;

- определяет порядок проведения клинических исследований и фармакологического контроля лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- определяет порядок осуществления государственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил в фармацевтических организациях;

- определяет порядок осуществления государственного контроля закачеством, эффективностью и безопасностью лекарственных средств и медицинских товаров, реализуемых фармацевтическимиорганизациями;

- разрабатывает и утверждает порядок проведения испытаний биоэквивалентности лекарственных средств;

- разрабатывает и утверждает порядок регистрации окончательной отпускной цены лекарственных средств отечественных и зарубежных производителей, включенных в список основных лекарственных средств Республики Таджикистан;

- определяет порядок ведения государственного реестра предельныхотпускных цен отечественных и иностранных производителей на лекарственные препараты, включенные в список основных лекарственных средств Республики Таджикистан;

- утверждает перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача;

- определяет порядок снятия из обращения и уничтожения некачественных, поддельных и просроченных лекарственных средств;

- создает Совет по вопросам обращения лекарственных средств, медицинских товаров и фармацевтической деятельности;

- признает при необходимости, фармакопеи и стандарты качества лекарственных средств и медицинских товаров других государств;

- осуществляет аттестацию и сертификацию специалистов, занятых фармацевтической деятельностью;

- совместно с местными исполнительными органами государственной власти осуществляет координацию деятельности государственных, включая ведомственные и частные аптечные и лечебно-профилактические организации пообеспечению оказания лекарственной помощи населению;

- пропагандирует рациональное и эффективное назначение и использование лекарственных средств;

- осуществляет международное сотрудничество в области лекарственной политики и лекарственного обеспечения в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан;

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

 

Статья 9. Полномочия уполномоченного органа государственного надзора за фармацевтической деятельностью

Уполномоченный орган государственногонадзора за фармацевтической деятельностью в сфере обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств, обозначенных продуктов выполняет следующие функции:

- осуществляет лицензирование и выдачу разрешительных документовна фармацевтическую деятельность и обращение лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтическихсредств, обозначенные продукты в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Республики Таджикистан;

- осуществляет государственный контроль в сфере фармацевтической деятельности, обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктов с целью предотвращения, выявления и устранения нарушений в области фармации;

- проводит экспертизу лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Республики Таджикистан;

- совместно с уполномоченным государственным органом в области антимонопольной политикиутверждает стоимость услуг по выдаче заключения о качестве лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств;

- определяет перечень вопросов и продуктов, подлежащих контролю в сфере фармацевтической деятельности;

- принимает необходимые меры для предотвращения обращения поддельных и некачественных препаратов;

- принимает соответствующие меры с целью эффективного использования лекарственных средств и медицинских товаров;

- проверяет субъекты фармацевтической деятельности на соответствие требованиям надлежащих фармацевтических практик в сфере обращения лекарственных средств;

- осуществляет регистрацию, перерегистрацию лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктов;

- осуществляет фармакологический и фармацевтический надзор в медицинских и фармацевтических организациях;

- осуществляет другие полномочия предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

 

 

Статья 10. Полномочия местных исполнительных органов в сфере обращения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств и фармацевтической деятельности

Местные исполнительные органы государственной власти в сфере обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств, обозначенных продуктов и фармацевтической деятельности осуществляют полномочия в соответствии с Кодексом здравоохранения Республики Таджикистан, настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

 

Статья 11. Межведомственное сотрудничество и координация в области обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств

 1. Межведомственное сотрудничество и координация в области обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктов осуществляется уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения и уполномоченным органом государственного надзора за фармацевтической деятельностью.
 2. Разработанные и утвержденные требования, положения, правила и стандарты уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения и уполномоченным органом государственного надзора за фармацевтической деятельностью в целях регулирования обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктов являются обязательными для исполнения всеми министерствами и ведомствами, местными исполнительными органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и другими организациями, независимо от форм собственности и ведомственной подчинённости, а также физическими лицами.

 

ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ, ПАРАФАРМАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 12. Государственный контроль за лекарственными средствами, медицинскими товарами, парафармацевтическими средствами и фармацевтической деятельностью в Республике Таджикистан

 1. Государственный контроль в области фармацевтической деятельности, обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средствосуществляется уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностьюсогласно положениям Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан, настоящего Закона и других нормативных правовых актов Республики Таджикистан.
 2. Государственный контроль за качеством лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств включает в себя комплекс мероприятий, направленных на соблюдение требований законодательства Республики Таджикистан, в области обеспечения качества перечисленных материалов.
 3. Качество лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств определяется в соответствии с требованиями нормативных документов Республики Таджикистан по качеству, государственной фармакопеи и другим фармакопеям, признанным Республикой Таджикистан, а также другим нормативным документам производителя и соответствующего иностранного органа.
 4. Государственный контроль обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств осуществляется посредством:

- проверки соблюдения правил соответствующей лабораторной и клинической практики при проведении доклинических и клинических исследований лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств,применяемых в сферах здравоохранения, правил организации производства, контроля качества, розничной и оптовой торговли, изготовления и отпуска, хранения и уничтожениялекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтическихсредств;

- проведения проверок соблюдения условий и требований лицензирования, выдачи лицензийна лекарственные средства, медицинские товары и парафармацевтическиесредства;

- проверки качества лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- изучения и мониторинга эффективности и безопасности лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- получения информации от государственных органов и субъектов обращения лекарственных средств об установлении и использовании цен и наценок на лекарственные средства, медицинские товары и парафармацевтическиесредства.

 

Статья 13. Оценка соответствия качества лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств

 1. Оценка соответствия качества лекарственных средств и медицинских товаров проводится с целью установления соответствияконкретных серий (партий), ввозимых в страну или производимых в стране, требованиям нормативного документа по качеству. По результатам проведенной оценки уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью и его подразделениями соответствующим лицам выдается сертификат качества. Порядок проведения оценки соответствия качества парафармацевтических средств разрабатывается и утверждается государственным уполномоченным органом в сфере здравоохранения.
 2. Порядок и размер оплаты услуг относительно оценки соответствия качества лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств разрабатывается и утверждается уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью совместно с уполномоченным государственным органом в области антимонопольной полтики.
 3. Порядок проведения серийной оценки соответствия качества лекарственных средств и медицинских товаров в Республике Таджикистан определяет уполномоченныйорган государственногонадзора за фармацевтической деятельностью.
 4. Лекарственные средства и медицинские товары ввозимые или производимые в стране, их производители и импортёры, имеющие сертификат соответствия надлежащей производственной практики, освобождаются от процесса посерийно оценки соответсвия.
 5. Классификация безопасности и переклассификация безопасности медицинских товаров в зависимости от степени риска их использования определяется уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения по согласованию с уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью.

 

Статья 14. Государственный контроль за качеством лекарственных средств народной медицины

Государственный контроль за качеством лекарственных средств народной медицины осуществляется в соответствии с положениями Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан и иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

 

Статья 15. Требования к лекарственным средствам и медицинским товарам

 1. Лекарственные средства, медицинские товары и парафармацевтические средства должны быть качественными, эффективными, безопасными и соответствовать требованиям государственной аптеки (государственной фармакопеи), инструкциям государственной аптеки, а также другим стандартам, применяемым уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью.
 2. В Республике Таджикистан запрещается обращения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств, не отвечающихустановленным стандартам.

 

Статья 16. Стандарты качества лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств

 1. В Республике Таджикистан для определения качества лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств применяются следующие нормативные акты: государственная фармакопея и другие признанные Республикой Таджикистан фармакопеи, фармакопейные инструкции, технические регламенты, технические условия, и другие акты, в которых указан производителем или соответствующим государственным органом.
 2. Государственная фармакопея содержит общие и частные фармакопейные инструкции.
 3. Общие фармакопейные инструкции определяют следующие требования:

- качество лекарственных средств и фармацевтических субстанций;

- реагенты, стандартные образцы, методы и приемы, используемые для контроля качества;

- упаковочные материалы и другие материалы, используемые в производстве.

 1. Отдельные частные фармакопейные инструкции содержат особые требования к лекарственным средствам и фармацевтическим субстанциям.
 2. Физические и юридические лица, занимающиеся фармацевтической деятельностью, обращением лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтическихсредств должны в обязательном порядке соблюдать требования государственной фармакопеи, фармакопейные инструкции и другие нормативные документы о качестве.
 3. Порядок разработки, регистрации, согласования, утверждения и внесения изменений и дополнений в государственную фармакопею, фармакопейные инструкции и другие нормативные документы о качестве определяет уполномоченныйорган государственногонадзора за фармацевтической деятельностью и уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения.
 4. Требования к качеству медицинских товаров и парафармацевтических средств осуществляются в соответствии с нормативными документами по качеству, техническим условиям и другим стандартам, согласно которым вышеназванные материалы проходят государственную регистрацию.

 

Статья 17. Регистрация и перерегистрация лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств

 1. Производство, реализация и применение лекарственных средств, медицинских товаров на территории Республики Таджикистан осуществляется после их государственной регистрации в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.
 2. Для регистрации лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств производитель или его уполномоченное лицо (заявитель) обязан представить в уполномоченный орган государственногонадзора за фармацевтической деятельностью в электронном или письменном виде перечень определенных необходимых документов.
 3. Государственной регистрации подлежат:

- лекарственныесредства и фармацевтические субстанции;

- новые комбинации зарегистрированных ранее лекарственных средств;

- лекарственные средства, зарегистрированные ранее, но произведённые в других лекарственных формах с новой дозировкой или с другим составом вспомогательных средств или в других лекарственных формах другими производителями;

- воспроизведенные лекарственные средства (генерические);

- парафармацевтические средства.

 1. Государственной регистрации не подлежат:

- лекарственные средства, которые изготавливаются аптеками, в том числе индивидуальными предпринимателями по заявкам организацийсферы здравоохранения;

- фармацевтические субстанции, производство которых осуществляется в соответствии с требованиями надлежащей практики Всемирной организации здравоохранения;

-лекарственные средства ифармацевтические субстанции, производимые исключительно в Республике Таджикистан длявывоза;

- парафармацевтические средства;

- вспомогательные вещества;

- фармакопейное лекарственное растительное сырье;

- образцы лекарственных средств и медицинских товаров, предназначенные для выставок без права дальнейшей продажи;

- медицинские товары, изготовленные только для личного пользования по индивидуальному заказу пациента;

- образцы лекарственных средств и медицинских товаров для  проведения доклинических и клинических исследований.

 1. Государственная регистрация запрещается, если:

- два и более лекарственных средства, имеющих разный состав, произведены под одинаковым торговым названием;

- одно и тоже лекарственное средствопроизведено одним и темже производителем под разными коммерческиминазваниями одного держателя или держателя регистрационного удостоверения и представленодля государственной регистрациикак два и более лекарственных средства.

 1. На зарегистрированные лекарственные средства, фармацевтические субстанции, медицинские товары и парафармацевтические средства выдаетсярегистрационное удостоверение в форме, определяемой государственным уполномоченным органом в сфере здравоохранения сроком на пять лет. Владелец регистрационного удостоверения несет ответственность за качество, эффективность и безопасность зарегистрированных материалов.
 2. Информация о лекарственных средствах, фармацевтических субстанциях, медицинских товарах и парафармацевтических средствах, прошедших государственную регистрацию по требованию юридических и физических лиц, осуществляющих государственную регистрацию данных средств, может быть засекреченной, если:

- лекарственное средство, фармацевтические субстанции, медицинские товары и парафармацевтические средства или ихсостав не должен быть известен для лиц, занимающихся аналогичной деятельностью и изготовителю необходимо держать его в секрете;

- секретность обуславливается его коммерческим значением.

 1. Перечень зарегистрированных лекарственных средств, фармацевтических субстанций, медицинских товаров и парафармацевтических средств вносится уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью в Государственный реестр лекарственных средств.
 2. Государственная регистрация лекарственных средств и медицинских товаров в упрощенном виде, предназначенных для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, вспышки эпидемий, профилактики и лечения заболеваний, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, осуществляется в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения по согласованию с уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью. Положение о регистрации лекарственных средств и медицинских товаров в упрощенном виде разрабатывается и утверждается уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.
 3. Порядок перерегистрации и внесения изменений и дополнений в представленные документы лекарственных стредств разрабатывается и утверждается уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.
 4. Лекарственные средства, используемые для диагностики и лечения редких заболеваний, а также лекарственные средства и медицинские товары, ввозимые в Республику Таджикистан в качестве гуманитарной помощи для реализации национальных программ здравоохранения, освобождаются от регистрационных сборов.
 5. Порядок регистрации, перерегистрации, внесения изменений и дополнений в представленную документацию медицинских товаров и парафармацевтических средств разрабатывается и утверждается уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.

 

Статья 18. Экспертиза лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств

 1. Экспертиза лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств в соответствии с требованиями Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Таджикистан будет производиться уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностьюна основе комплексной оценки безопасности, качества, эффективности, рентабельности и риску, по представленным документам.
 2. Требования к экспертизе лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктов определяются уполномоченным органом государственного надзораза фармацевтической деятельностью.

 

Статья 19. Этическая экспертиза

 1. Этическая экспертиза проводится Советом по этической экспертизе с целью дать мотивированное заключение о клинических испытаниях лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств.
 2. Устав и состав Совета по этической экспертизе разрабатываются и утверждаются уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.
 3. В Совет по этической экспертиземогут входить представители медицинских, образовательных, научных организаций и других общественных организаций. Лица, входящие в Совет по этической экспертизе не должны зависить от производителей и разработчиков лекарственных средств и других заинтересованных сторон.

 

Статья 20. Фармакологический надзор лекарственных средств и медицинских товаров

 1. Уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения в целях предотвращения и выявления неблагоприятных воздействий лекарственных средств и медицинских товаров, угрожающих жизни и здоровью человека, обеспечивает работу системы фармакологического надзора в соответствии с правилами надлежащей практики фармакологического надзора.
 2. Фармакологический надзор и мониторинг безопасности, качества,эффективности лекарственных средств и медицинских товаров осуществляют субъекты медицинской и фармацевтической деятельности и держатели регистрационных удостоверений.
 3. Производители, держатели свидетельств о регистрации лекарственных средств и медицинских товаров, медицинские и фармацевтические специалисты обязаны информировать уполномоченный орган государственного надзора за фармацевтической деятельностью о выявленных побочных эффектах лекарственных средств и медицинских товаров.
 4. Субъекты медицинской и фармацевтической деятельности и держатели свидетельств о регистрации лекарственных средств и медицинских товаров несут ответственность за сокрытие, неполное представление информации о побочных действиях лекарственных средств и медицинских товаров, а также за непринятие необходимых мер в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
 5. Уполномоченный орган государственного надзора за фармацевтической деятельностью учитывает информацию, полученную внутри страны и за рубежом по результатам фармакологическогонадзора, мониторинга безопасности, качества и эффективности лекарственных средств и медицинских товаров, при принятии решения о регистрации или перерегистрации, приостановлении и запрете их использования.

 

Статья 21. Показания к изъятию из обращения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств

 1. Уполномоченный орган государственного надзора за фармацевтической деятельностью изымает лекарственные средства, медицинские товары и парафармацевтические средства из обращенияв следующих случаях:

- если парафармацевтические и лекарственные средства не зарегистрированы в Республике Таджикистан;

- несоответствия лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средствтребованиям законодательства Республики Таджикистан;

- если срок регистрации и перерегистрации лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств истек до срока их ввоза в Республику Таджикистан;

- обращения держателя регистрационного удостоверения о запрете, аннулировании регистрационного удостоверения или ограничении обращения и использования лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- невыполнения держателем регистрационного удостоверения и производителями лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств обязательств по контролю побочных эффектов лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств, а также контролю их безопасности, качества эффективности;

- выявления побочных эффектов лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств, опасных для человека, не указанных в инструкции по применению лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- увеличения серьезных случаев побочного действия лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств, указанных в инструкциях по применению лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- отсутствия терапевтического эффекта или поступление информации о запрете или изъятии лекарственных средств и медицинских товаров в других странах в связи с обнаружением серьезных побочных эффектов лекарственных средств и медицинских товаров;

- если это необходимо во избежание ущерба здоровью населения;

- если лекарственное средство неэффективно по показаниям и не отвечает требованиям действующего стандарта;

- истечение указанного срока годности лекарственного средства;

-при обнаруженим в процессе применения медицинских изделий дефектов конструкции, принципа действия, производственного исполнения влияющих на безопасность их применения;

 1. Порядок запрещения использования и изъяти из обращения парафармацевтических средств разрабатывается и утверждается уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.

 

ГЛАВА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ТОВАРАМИ И ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

 

Статья 22. Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими товарами и парафармацевтическими средствами

 1. Государство гарантирует обеспечение населения лекарственными средствами и медицинскими товарами, разрешенными уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения для применения в медицинской практике, а также защиту в случаях причинения ущерба здоровью при применении лекарственных средств помедицинским показаниям;
 2. Правительство Республики Таджикистан ответственно за установление и соблюдение системы обеспечения качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств. Обеспечение населения лекарственными средствами, медицинскими товарами и парафармацевтическими средствами осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также лечебно-профилактическими организациями (за исключением торговли).
 3. В местах, удаленных от городских и районных центров, где отсутствуют аптеки, поставка лекарственных средств и медицинских товаров осуществляется медицинскими организациями. В случае отсутствия лиц с фармацевтическим образованием реализация лекарственных средств и медицинских товаров временно разрешена лицам с медицинским образованием, окончившим специальныекурсы первичной специализации в порядке, определяемом уполномоченным государственным в сфере здравоохранения.
 4. Категории лиц, подлежащих льготному обеспечению лекарственными средствами, а также условия и порядок их обеспечения устанавливаются Правительством Республики Таджикистан.

 

Статья 23. Реализация лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктов

 1. Реализация лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств осуществляется физическими и юридическими лицами в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
 2. Реализация лекарственных средств и медицинских товаров на территории Республики Таджикистан осуществляется фармацевтическими учреждениями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании соответствующей лицензии.
 3. Реализация населению лекарственных средств, медицинских товаров ипарафармацевтических средствпроизводителями и оптовыми поставщиками осуществляется только через аптечные учреждения, отвечающие требованиям,установленнымиуполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения. Типы аптечных учреждений и требования к ним определяются уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.
 4. Реализация лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств, ввезенных в Республику Таджикистан до истечения срока их регистрационного удостоверения может осуществляться до истечения срока годности их использования.
 5. Запрещается реализация лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств пришедших в негодность, некачественных, поддельных, не прошедших государственную регистрацию, с истёкшим и не соответствующих требованиям установленных стандартов сроком годности.
 6. Реализация парафармацевтических средств и обозначенных продуктов осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
 7. Оптовые поставщики обязаны закупать лекарственные средства и медицинские товары у производителей и поставщиков, имеющихсоответствующую лицензию, реализовать их аптекам, имеющим лицензию, а также лечебно-профилактическим организациям, общественным или государственным органам здравоохранении экспериментальным лабораториям, осуществляющим исследования лекарственных средств.
 8. Требования к лицам, осуществляющим оптовую и розничную реализацию лекарственных средств и медицинских товаров, определяет уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения. Лица, занимающиеся розничной и оптовой реализацией лекарственных средств и медицинских товаров, должны придерживаться надлежащей аптечной практики и надлежащей дистрибьюторской практики. Розничная реализация лекарственных средств осуществляется без рецепта и по рецепту врача.
 9. Список лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, разрабатывается и утверждается уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.

 

Статья 24. Гуманитарная помощь лекарственными средствами и медицинскими товарами

 1. Лекарственные средства и медицинские товары, предназначенные для гуманитарных целей, ввозятся на территорию страны в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан, при условии их соответствия стандартам качества Республики Таджикистан и международным стандартам.
 2. Срок годности лекарственных средств, ввезенных в страну в виде гуманитарной помощи, должен составлять не менее 50 процентов от оставшегося срока годности для лекарственных средств со сроком годности менее одного года и не менее 10 месяцев для лекарственных средств со сроком годности более одного года.
 3. Физические и юридические лицаза незаконное использование и торговлю лекарственных средств и медицинских товаров, предназначенныхдля гуманитарных целей, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

 

Статья 25. Рецепт

 1. Формат рецепта на лекарственное средство, правила его оформления, требования, предъявляемые к его содержанию утверждаются уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.
 2. В рецепте должно быть указано наименование лекарственного средства в соответствии с международным непатентованным названием, за исключением отдельных случаев непереносимости пациентом.

 

Статья 26.Ввоз, вывоз лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств в Республике Таджикистан.

 1. Ввоз лекарственных средств и медицинских товаров на территорию Республики Таджикистан, а также вывоз лекарственных средств и медицинских товаров из территории Республики Таджикистан осуществляется юридическими лицами в соответствии с порядком, оустановленном законодательством Республики Таджикистан, а такжеполучением разрешения на внешнюю торговую деятельность.
 2. Ввоз и вывоз лекарственных средств и медицинских товаров в/из Республику Таджикистан без государственной регистрации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных частьями 7 и 8 настоящей статьи.
 3. Ввоз и вывоз лекарственных средств и медицинских товаров согласно порядку, установленному нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, разрешается уполномоченным государсвенным органом в сфере здравоохранения и уполномоченным органом государственного надзора за фармацевтической деятельностью следующим лицам:

- лицам, осуществляющим оптовое производство и реализацию лекарственных средств и медицинских товаров в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;

- научным и образовательным учреждениям, занимающимся разработкой и регистрацией лекарственных средств и медицинских товаров с целью исследования;

- зарубежным производителям лекарственных средств и медицинских товаров, их уполномоченным лицам для проведения экспертизы, государственной регистрации, клинических исследований и участия в научных и политических мероприятиях.

4.Таможенные органы Республики Таджикистан информируют уполномоченный орган государственногонадзора за фармацевтической деятельностью о ввозе лекарственных средств и медицинских товаров на территорию Республики Таджикистан, а также вывозе лекарственных средств и медицинских товаров из территории Республики Таджикистан.

 1. Порядок ввоза и вывоза лекарственных средств и медицинских товаров определяется Правительством Республики Таджикистан.
 2. Запрещается ввоз в Республику Таджикистан фальсифицированных лекарственных средств, не соответствующих требованиям установленных стандартов, а также с истёкшим сроком годности. .
 3. Уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения вправе разрешить разовый ввоз незарегистрированных в Республике Таджикистан лекарственных средств и медицинских товаров при стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях, включая эпидемии инфекционных заболеваний.

8.Разрешается ввоз на территорию Республики Таджикистан и вывоз из территории Республики Таджикистан ограниченного количества лекарственных средств и медицинских товаров, независимо от их государственной регистрации, в следующих случаях:

- для личного пользования физическими лицами, прибывшимивРеспублику Таджикистан;

- работникам дипломатического корпуса или представителям международных организаций, аккредитованным в Республику Таджикистан;

- для лечения пассажиров транспортного средства, пребывающегона территории Республики Таджикистан;

- для проведения доклинических и клинических испытаний;

- для проведения экспертизы, регистрации, перерегистрациии внесения изменений и дополнений в соответствующие документы на лекарственные средства и медицинские товары  в Республике Таджикистан;

- для экспонированияна выставках, ярмарках, конференциях, без права реализации;

- для лечения участников международных политических, культурных, спортивных мероприятий и международных экспедиций;

- использование стандартныхобразцов лекарственных средств и медицинских товаровпри доклинических и клинических исследований;

- для профилактики и ликвидации аварийных ситуаций;

- для использования в качестве неотъемлемой части медицинского оборудования и инструментов при условии, что они не используются напрямую или самостоятельно в медицинских или фармацевтических целях;

- для использования в научно-исследовательскихработах;

- для внедрения инновационных медицинских и фармацевтических технологий;

- вывоз физическими лицами необходимого количества лекарственных средств и медицинских товаров для личного пользования.

 1. Ввоз парафармацевтических средств на территорию Республики Таджикистан и их вывоз из территории Республики Таджикистан осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан.
 2. Ввозимые в Республику Таджикистан лекарственные средства, медицинские товары и парафармацевтические средства, не соответствующие требованиям нормативных правовых актов, подлежат конфискации и уничтожению в установленном порядке.

 

Статья 27. Транспортировка, хранение и уничтожение лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств

 1. Требование и правило, обеспечивающие сохранение качества и безопасности лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств при транспортировке и хранении, определяются государственными стандартами и другими нормативными документами Республики Таджикистан.
 2. Продление срока годности лекарственных средств запрещается. Срок использования фармацевтической субстанции может быть продлён уполномоченным органом государственного надзора за фармацевтической деятельностью после проведения полной экспертизы.
 3. Лекарственные средстваи медицинские товарыс истёкшим сроком годности подлежат уничтожению. Порядок уничтожения лекарственных средств и медицинских товаров, пришедших в негодность и с истёкшим сроком годности, качество которых не соответствует действующимстандартам определяется уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.
 4. Порядок и условия транспортировки, хранения и уничтожения парафармацевтических средств разрабатываются и утверждаются уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения и уполномоченным органом государственного надзора за фармацевтической деятельностью.

 

Статья 28.Контроль за ценами

Государственный контроль за регулированием цен и возмещение расходовна лекарственные средства и медицинские товары осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан.

 

ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН И СУБЪЕКТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ И ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

 

Статья 29. Права и обязанности граждан в области обеспечения лекарственными средствами, медицинскими товарами, парафармацевтических средствами и их обращение

 1. Граждане Республики Таджикистан имеют следующие права в сфере обеспечения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств:

- получение эффективной, безопасной и качественной лекарственной помощи;

- обеспечение лекарственными средствами и медицинскими товарами в соответствии с государственными программами в пределах предусмотренныхбюджетных стредств;

- льготное обеспечение лекарственными средствами и медицинскими товарами в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан;

- получать полную информацию от физических и юридических лиц, занятых в обращении лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- обращение в уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения, уполномоченный орган государственногонадзора за фармацевтической деятельностью и другие организации для получения информации о безопасности, эффективности и качестве лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- отказ от применения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств в случае возниновения сомненияв его безопасности, эффективности и качестве;

- возмещение ущерба, причиненного их здоровью неправильным назначениеммедицинскими, фармацевтическими и другими специалистами лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- другие права, установленные законодательством Республики Таджикистан.

 1. Граждане Республики Таджикистан в сфере обращения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств обязаны:

- соблюдать требования нормативных правовых актов Республики Таджикистан по обращению лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- своевременно и в соответствии с установленными правилами согласно предписаниям врача применять лекарственные препараты;

- соблюдать требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью пациента при использовании лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств в установленном законодательством порядке;

- соблюдать порядок хранения и режим использования лекарственных средств и медицинских товаров;

- не вмешиваться в процесс назначения лекарственных средств врачом;

- своевременно и в соответствии с установленными правилами принимать лекарственные средства от опасных заболеваний, перечень которых определяется уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.

 

Статья 30. Права и обязанности субъектов фармацевтической деятельности

 1. Субъектами фармацевтической деятельности являются физические и юридические лица, которые вправе заниматься фармацевтической деятельностью в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
 2. Субъекты фармацевтической деятельности имеют следующие права:

- участвовать в разработке и пересмотре нормативных правовых актов и иных актов в сфере обращения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- вносить в соответствующие органы предложения о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Республики Таджикистан в области обращения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- запрашивать у соответствующих органов необходимую информацию о процедурах получения лицензий, регистрации,таможенного контроля и налогообложения на лекарственные средства, медицинские товары и парафармацевтическиесредства;

- подать жалобу на ненадлежащую деятельность соответствующих органов в случае невыполнения ими требований нормативных правовых актов Республики Таджикистан;

- в установленном порядке участвовать в республиканских и международных научно-образовательных мероприятиях;

- получать послевузовское фармацевтическое образование в порядке, определяемом нормативными правовыми актами;

- совместно создать общественное объединение или стать членом общественного объединения;

- пройти аттестацию и аккредитацию в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Таджикистан;

- запретить въезд лицам, не соблюдающим санитарно-гигиенические требования и не работающим в данной организации в производственные и складские помещения для лекарственных средств и медицинских товаров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

 1. Субъекты фармацевтической деятельности обязаны:

- соблюдать требования и условия, установленные нормативными правовыми актами Республики Таджикистан в области обращения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств;

- использовать в своей деятельности современные научные, медицинские и фармацевтические достижения;

- принять необходимые меры для повышения уровня знаний и профессиональных навыков, повышения квалификации, связанных с фармацевтической деятельностью;

- не заниматься реализацией некачественных, поддельных, сомнительных, просроченных лекарственных средств,медицинских товарови  парафармацевтическихсредств, при наличии такой информации сообщать в уполномоченный орган государственногонадзора за фармацевтической деятельностью;

- сдаватьв уполномоченный орган государственного надзора за фармацевтической деятельностью лекарственные средства, медицинские товары и парафармацевтические средства с истёкшим сроком годности, а также фальсифицированныесогласно установленному порядку;

- в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, не допускать действий, которые могут нанести вред здоровью граждан в результате ненадлежащего использования лекарственных средств и медицинских товаров.

 

ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА, ДОКЛИНИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МЕДИЦИНСКИХТОВАРОВИ ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

 

Статья 31. Разработка лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств

 1. Разработка новых лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств осуществляется научно-исследовательскими, производственными, образовательными и другими физическими и юридическими лицами.
 2. Разработка лекарственных средств включает в себя поиск новых фармакологически активных веществ, последующее изучение их лекарственных свойств, клинические и доклинические исследования, разработку технологий производства фармацевтических субстанций, разработку составов и технологий производства лекарственных препаратов.
 3. Разработка медицинских товаров включает следующие этапы:

- поиск и разработку технических решений;

- изобретение и проекетирование;

- идентификацию и исследованиеэкспериментальных образцов;

- разработкутехнологии промышленного производства.

 1. Разработка новых лекарственных средств и медицинских товаров должна осуществляться с соблюдением требований надлежащей фармацевтической практики и международных стандартов, обеспечивающих их безопасность и эффективность.
 2. Разработка парафармацевтических средств осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью.
 3. Финансирование разработки лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств осуществляется за счёт:

- средств государственного бюджета;

- средств производителей лекарственных средств и медицинских товаров;

- средств производителей лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств в рамках выпольнения научно-исследовательских работ, проводимых на основании договора между разработчиком лекарственных средств и производителем лекарственных средств;

- прочих источников финансирования, в том числе средств благотворительных фондов и вкладов физических и юридических лиц.

 1. Права лиц, занятых разработкойлекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств охраняются в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

 

Статья 32. Доклинические испытания лекарственных средств, медицинских товаров  и парафармацевтических средств

 1. Целью проведения доклинических испытаний лекарственных средств и фармацевтических субстанций является научных доказательство их фармакологического действия и безопасности, и посредством методов.
 2. Доклинические испытания проводятся организацией по разработке лекарственных средств с соблюдением правил надлежащей лабораторной практики, которые утверждаются уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью.
 3. Контроль за соблюдением правовых и этических норм использования животных при проведении доклинических испытаний лекарственных и парафармацевтических средств осуществляется уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью.
 4. Порядок и требования к проведению доклинических исследований лекарственных и парафармацевтических средств определяет уполномоченный орган государственного контроля за фармацевтической деятельностью.

 

Статья 33.Исследованиеоценки биологическогодействия и техническое испытание медицинских товаров

 1. Исследованиеоценки биологического действия медицинских товаров проводится для определения приемлемости любого неблагоприятного биологического воздействия, возникающего в результате взаимодействия медицинских товаров с организмом человека.
 2. Техническое испытание медицинских товаров осуществляется в форме испытания и оценкипроверки качества и безопасности при использовании их в соответствии с назначением, предусмотренным документацией производителя медицинского товара.
 3. Техническое испытаниемедицинских товаров в организациях проводится в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения и другими соответствующими органами.

 

Статья 34.Проведение клинических испытаний лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств

1.Целью клинических испытаний лекарственных средств,медицинских товаров и парафармацевтических средств является получение научными методами результатов оценок и доказательств эффективности и безопасности лекарственных средств, данных об ожидаемых побочных эффектах от применения лекарственных средств и эффектах взаимодействия с другими лекарственными средствами.

 1. Решение о проведении клинических испытаний принимается уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения на основании письменного согласия гражданина с учетом заключения фармакологического комитета и представления уполномоченного органа государственного надзора за фармацевтической деятельностью.
 2. Для получения разрешения на проведение клинических испытаний фармацевтических препаратов, лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств разработчики должны предоставить перечень необходимых документов, представляемых уполномоченным органом государственного надзораза фармацевтической деятельностью по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения в фармакологический комитет.
 3. Клинические испытания проводятся в организациях здравоохранения, перечень которых определяется уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.
 4. Испытание лекарственных средств на человекепроводится под руководством уполномоченного врача. Врач, проводящий исследование, должен обладать достаточной компетенцией в области исследований.
 5. Исследователь, в случаях проявления побочных реакций, должен немедленно информировать уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения.
 6. Результаты клиническихиспытанийисследователь предъявляет в уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения.
 7. Порядок проведения и прекращения клинических испытаний лекарственных и парафармацевтических средств определяетуполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения.
 8. Финансирование клинических испытаний осуществляеться из средств государственного бюджета, заинтересованных физических или юридических лиц и других средств, не запрещенных законом.
 9. Порядок проведения клинических испытаний, клинических и лабораторных проверокмедицинских товаров определяется уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.

 

Статья 35. Права пациентов, участвующих в клинических испытаниях лекарственных средств

 1. Участие пациентов в клинических испытаниях лекарственными средствамиявляется добровольным.
 2. Пациент даёт письменное согласие для участия в клинических испытанияхлекарственными средствами.
 3. Пациенты, желающиеучаствовать в клинических испытанияхлекарственными средствами должны быть полностью информированы о лекарственном средстве и сущности клинического испытания, его побочных действиях об ожидаемой эффективности и безопасности лекарственного средства, степени его риска для пациента, о действиях пациента в случае непредвиденныхэффектов влияния лекарственных средств на состояние его здоровья и об условияхстрахования здоровья пациента.
 4. Пациент имеет право отказаться от участия вклинических испытанияхлекарственных средств на любой стадии проведенияуказанноыхиспытаний.
 5. При проведении клинических испытаний лекарственными средствамина несовершеннолетних необходимо письменное согласие их родителей.
 6. Запрещается проведение клинических испытанийлекарственными средствамина:

- несовершеннолетних, не имеющих родителей;

- беременных женщинах, за исключением случаев, еслипроводятся клинические испытаниялекарственными средствами, предназначенными для беременных женщин, когда полностью исключён риск нанесения вреда беременной женщине и плоду;

- военнослужащих;

- лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы;

- лицах, признанных непригодными для медицинского освидетельствования;

- лицах с психическими заболеваниями, проходящих принудительное лечение в психиатрической больнице.

 

Статья 36. Наблюдение за проведением клинических испытаний лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств

Наблюдение за проведением клинических испытаний лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств осуществляетсяуполномоченным органом государственного надзора за фармацевтической деятельностью, который имеет право проводить инспекцию мест проведения испытаний и документации по испытанию в случае необходимости.

 

Статья 37.Монтаж, ремонт, техническое и метрологическое обслуживание медицинских товаров

 1. Монтаж, ремонт, техническое и метрологическое обслуживание медицинских товаров осуществляется физическими и юридическими лицами, имеющими право на их выполнение в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
 2. Уровень безопасности медицинской техники после ремонта не должен быть ниже уровня безопасности, указанного в техническом паспорте.
 3. Организация оказания технических и метрологических услуг медицинской техники и инструментов должна проводится всогласнозаконодательству Республики Таджикистан.
 4. Перечень медицинского оборудования и инструментов, являющихся средствами измерений, утверждается уполномоченным органом государственного надзора за фармацевтической деятельностью по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере технического и метрологического регулирования.

 

ГЛАВА 7. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

 

Статья 38. Лицензирование, выдача разрешительных документов, аккредитация и аттестация лиц, занимающихся фармацевтической деятельностью

 1. Выдача лицензии на занятие фармацевтической деятельностью и перечень фармацевтических видов деятельности для занятиякоторыми требуется лицензия, осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности».
 2. Выдача разрешительных документов на занятие фармацевтической деятельностью регулируется Законом Республики Таджикистан «О разрешительной системе».
 3. Аккредитация и аттестация субъектов фармацевтической деятельности осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.

 

Статья 39. Право на занятие фармацевтической деятельностью

 1. Право на занятие фармацевтической деятельностью в Республике Таджикистан имеют лица свысшим или средним профессиональным фармацевтическим образованием, имеющие диплом, а также сертификат специалиста, а также имеют лицензиюв порядке, определяемом законодательством Республики Таджикистан.
 2. Физические лица с высшим или средним фармацевтическим образованием и сертификатом специалиста могут заниматься определёнными видами фармацевтической деятельности в фармацевтических организациях согласно порядку, определяемому уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.
 3. Физические лица с высшим или средним профессиональным фармацевтическим образованием и имеющие сертификат специалистафармацевтической деятельности могут заниматься фармацевтической деятельностью (приём, хранение лекарственных средств, розничная торговлялекарственными средствами и медицинскими товарами) в качестве индивидуального предпринимателя после получения удостоверения о государственной регистрации физического лица.
 4. Лица, получившие фармацевтическуюподготовку и диплом в соответствующих учебных заведениях иностранных государств, а также иностранные юридические и физические лица,допускаются к фармацевтической деятельности в государственной и частной системах фармации в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения, если иное не предусмотрено международными соглашениями Республики Таджикистан;
 5. Фармацевтическиеработники, не работавшиепо своей профессии более 3 лет, могут быть допущены к занятию такой деятельностью, только после прохождения стажировки и подтверждения своей квалификации в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.
 6. Регулирование конфликта интересов при занятии фармацевтической деятельностью регулируется согласно требованиям Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан.
 7. Физические и юридические лица несут ответственность за незаконную фармацевтическую деятельность.
 8. Лишение права на фармацевтическую деятельность производится в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

 

Статья 40. Владение и руководство фармацевтическимиорганизациями

 1. Учредителями фармацевтических организаций может быть любое физическое и юридическое лицо, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
 2. Руководство фармацевтическими организациями осуществляется лицами, имеющими фармацевтическое образование и сертификат специалиста.
 3. Руководство организациями, занимающимися производством, оптовой реализацией, ввозом и вывозом лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств, осуществляется лицами с высшим профессиональным фармацевтическим образованием.
 4. Перечень фармацевтических организаций, которые могут возглавлять лица, имеющие среднее профессиональное фармацевтическое образование, определяется уполномоченным государсвенным органом в сфере здравоохранения.
 5. Правила управления, задачи и требования к фармацевтическим организациям определяются уполномоченным государсвенным органом в сфере здравоохранения.

 

Статья 41.Аптеки лечебно-профилактических организаций

Управляющим аптекой лечебно-профилактической организации должно быть лицо, имеющее высшее фармацевтическое образование и сертификат специалиста.

 

Статья 42. Производство и изготовление лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств

 1. К производству и изготовлениюдопускаются лекарственные средства, медицинские товары и парафармацевтическиесредства, разрешенныек применению в установленном порядкеуполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.
 2. Производство и изготовление лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств осуществляется фармацевтическими организациями, имеющими соответствующую лицензию на фармацевтическую деятельность.
 3. Производство лекарственных средств и медицинских товаров в Республике Таджикистан должно осуществляться в соответствии с требованиями надлежащей производственной практики, разработанными и утвержденными уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения иуполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью.
 4. Исследование устойчивости и определение сроков годности лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств проводится их производителями в соответствии с правилами, установленными уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью.
 5. 5. Исследование устойчивости и определение сроков годности медицинских товаров должно проводиться их производителями в соответствии с требованиями международных и государственных стандартов.
 6. Изготовление лекарственных средств лицензированными аптеками осуществляется с учетом запроса медицинских организаций и рецепта врача в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью. Качество таких лекарственных средств и продолжительность их использования определяется в порядке, установленном уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью.
 7. Производство лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств запрещено,если:

- они не прошли государственную регистрацию;

- они поддельные;

- они не соответствуют требованиям нормативных правовых актов Республики Таджикистан;

- если у производителейотсутствует лицензия;

- если они  изготовлены с нарушением требований надлежащей производственной практики.

 1. Государственная регистрация лекарственныхсредств, медицинских товаров и парафармацевтическихсредств, производимых исключительно на экспорт в Республике Таджикистан не является обязательной.
 2. Условия и инструкции по производству лекарственного сырья, лекарственных препаратов и медицинских товаров устанавливаются уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью.
 3. Перечень лекарственных средств и выпускаемых медицинских товаров определяется самим производителем.
 4. В Республике Таджикистан разрешено контрактное производство лекарственных средств и медицинских товаров. Порядок и требования к контрактному производству лекарственных средств и медицинских товаров определяются уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.
 5. Производство парафармацевтических средств осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.

 

Статья 43. Маркировка и упаковка лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств

 1. В Республике Таджикистан к маркировке и упаковке лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств устанавливаются единые требования.
 2. Требования к маркировке и упаковке лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств разрабатывается и утверждается уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.

 

ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА

 

Статья 44.Информация о лекарственных средствах, медицинских товарах и парафармацевтических средствах

 1. Каждый пациент имеет право на получение информации обэффективности назначенных ему лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств, их возможных побочных эффектах, о взаимодействии различных лекарственных препаратов при их совместном использовании.
 2. Информация о лекарственных средствах, отпускаемых без рецепта врача, а также парафармацевтических средствах может содержаться в публикациях и объявлениях средств массовой информации, в специализированных и общих изданиях.
 3. Информация о лекарственных средствах, отпускаемых по рецепту врача, публикуется только в специализированных печатных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников.
 4. Информация о лекарственных средствах, медицинских товарах и парафармацевтических средствах предоставляется медицинским и фармацевтическим специалистам в научных и учебных книгах, научных статьях, а также на научных и образовательных мероприятиях.
 5. Информация о государственной регистрации, отмене решения о государственной регистрации и несоответствии лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств стандартам качества издается в соответствующих публикациях уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью.

 

Статья 45. Реклама лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств

 1. Реклама должна содействовать обеспечению фармацевтического рынка качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами, медицинскими товарами и парафармацевтическими средствами. Запрещается реклама лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств, не зарегистрированных в Республике Таджикистан.
 2. Для рекламы лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств разрешение уполномоченного государственного органа в сфере здравоохранения обязательна.

3.В средствах массовой информации допускается реклама техлекарственных средств, отпускаемых без рецепта врачей.

 1. Реклама лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача допускается только в специальных печатных изданиях для специалистов. Перечень специальных печатных изданий, в которых могут рекламироваться лекарственные средства, отпускаемые по рецепту врача, определяется уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.
 2. При рекламе лекарственного средства, в целях усиления рекламного эффекта, не допускается его сравнение с другими лекарственными средствами.
 3. Текст рекламы лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств должен быть согласован с уполномоченным органом государственногонадзора за фармацевтической деятельностью.Текст рекламы лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств должен соответствовать инструкции по их применению.
 4. Не считаются рекламой:

- предоставление информации о лекарственных средствах, медицинских товарах и парафармацевтических средствах медицинским и фармацевтическим специалистам;

- маркировка, инструкция по применению препарата;

- служебная переписка;

- информация о состоянии здоровья или болезни, если в ней нет упоминания о лекарственном средстве;

- информационные материалы.

 1. Реклама медицинских товаров и парафармацевтических средствразрешается во всех изданиях в порядке, определяемом законодательством Республики Таджикистан.
 2. Нарушение требований настоящего Закона, относительно рекламы лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

 

ГЛАВА 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ, ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОЗНАЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ

 

Статья 46. Международное сотрудничество Республики Таджикистан в области обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктов

 1. Международное сотрудничество Республики Таджикистан в области обращения лекарственных средств, медицинских товаров, парафармацевтических средств и обозначенных продуктов осуществляется с международными организациями и соответствующими органами иностранных государств в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
 2. Республика Таджикистан осуществляет международное сотрудничество в сфере создания, производства, контроля качества и торговли лекарственными средствами, а также медицинскими товарами, парафармацевтическими средствами и обозначенными продуктами. С этой целью разрабатываются и реализуются международные научные программыи осуществляется обмен информацией, прогрессивными методами и технологиями создания, производства лекарственных средств, их ввоз и вывоз, профессиональные научные контакты фармацевтического и медицинского персонала.
 3. Государство обеспечивает поддержку и развитие всех форм международного сотрудничества в сфере создания, производства, контроля качества и торговли лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств, не противоречащих законодательству Республики Таджикистан.

 

ГЛАВА10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 47. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Закона

Физические и юридические лица несут ответственность за несоблюдение требований настоящего Закона в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

 

Статья 48.Возмещение вреда, причинённого здоровью человека в результате применения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств

 1. Вред, причиненный жизни или здоровью человека в результате применения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средстввозмещается производителем (изготовителем) лекарственного средства, если доказано, что:

- лекарственное средство, медицинские товары и парафармацевтические средстваприменялисьпо назначению, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, а причиной вредаявилосьлекарственное средство, медицинские товары и парафармацевтические средства,произведенные недоброкачественно;

- вред здоровью причинён вследствие недостоверной информации, содержащейся в инструкции по медицинскому применению (листке-вкладыше) лекарственного средства, медицинских товаров и парафармацевтических средств, изданной производителем лекарственного средства.

 1. В случае, если вред здоровью причинёнвследствиеприменения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств, пришедших в негодность в результате нарушения правил хранения, транспортировки, оптовой и розничной реализации, возмещение вреда осуществляется субъектом, осуществившим оптовую и розничную реализацию.
 2. В случае, если вред причинён вследствие неправильного или нерационального назначения лекарственного средства, медицинских товаров и парафармацевтических средств,возмещение вреда осуществляется организациями здравоохранения или медицинскими работникамив соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
 3. В случае, если вред здоровью человека, окружающей среде причинён вследствие нарушения правил уничтожения лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств, возмещение вредаосуществляется лицами, допустившими эти нарушения.
 4. Возмещение вреда, причинённого здоровью человека в результате употребления лекарственных средств, медицинских товаров и парафармацевтических средств, осуществляется согласно законодательству

 Республики Таджикистан.

 

Статья 49. О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан«О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности»

Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности»от 6 августа 2001 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2001г., №7, ст. 499; 2003 г., №12, ст. 700; 2007 г., №5, ст. 375; 2008 г., №6, ст. 467; 2012 г., №7, ст. 711; 2018 г., №5, ст. 282;2021 г., №1-2, ст.14).

 

Статья 50. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.

 

 

Президент

Республики Таджикистан

Ҳуҷҷатҳои иловагӣ L00037-HI-Konuni-doru-(1).pdf
Таҳлили таъсири танзимкунӣ вобаста ба муносибатҳои санади меъёрии ҳуқуқӣ L00037-TTT-tasiri-tanzimkunii-LKCHT-Dar-borai-doru,-molkhoi-tibbi-va-faoliyati-farmatsevti-(1).PDF
Санаи оғози машварати оммавӣ 27.11.2021
Мӯҳлати қабули пешниҳодҳо 27.12.2021
Дастрас он-лайн
Хулосаи мақоми ваколатдор оид ба ТТТ L00037-MMK-nus-nih-l-K.pdf
Қабул шуд Дар барраси
Мутасаддӣ оид ба таҳияи лоиҳаи лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон
Нусхаи ниҳоӣ
Санаи нусхаи ниҳоӣ
Санаи ворид 27.11.2021
Админ 0