Рақам 4
Дар асоси нақша 7
Намуди ҳуҷҷат Қоида
Ном бо забони тоҷикӣ ТАЛАБОТИ ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ РАДИАТСИОНӢ ҲАНГОМИ ГУЗАРОНИДАНИ ТАШХИСИ РАДИОНУКЛИДӢ БА ВОСИТАИ МАВОДҲОИ РАДИОФАРМАТСЕВТӢ
Ном бо забони русӣ Требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов
Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

Хуччати мазкур варианти пешина надошт ва фаъолияти мазкур танхо бо Конуни Чумхурии Точикистон "Дар ораи бехатарии радиатсиони" ва "Меъёрхои бехатарии радиатсиони МБР-06" ба танзим дароварда мешуд.

Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

Данный документ не имел раннего варианта и эта деятельность регулировалость Законом Республики Таджикистан "О радиационной безопасности" и "Нормами радиационной безопасности НРБ-06".

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

Лоиҳа

 

 

Меъёрҳо ва қоидаҳо «Талабот ба таъмини бехатарии радиатсионӣ ҳангоми гузаронидани ташхиси радионуклидӣ ба воситаи маводҳои радиофарматсевтӣ»

 

 Мундариҷа

 1. Соҳаи татбиқ.
 2. Муқаррароти умумӣ.
 3. Талабот ба ҷойгиркунӣ, банақшагирии ҳуҷраҳои воҳидҳои сохтории тибби ядроӣ ва муҷаҳҳазгардонии техникии онҳо.
 4. Талабот ба ташкил ва гузаронидани корҳо.
 5. Талабот ба қабулкунӣ, нигоҳдорӣ, истифода ва бақайдгирии маводҳои радиофарматсевтӣ
 6. Талабот ба ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, баровардан ва бақайдгирии партовҳои радиатсионӣ.
 7. Пешгирӣ ва бартарафкунии садамаҳои радиатсионӣ.
 8. Таъмини бехатарии радиатсионии беморон.
 9. Таъмини бехатарии радиатсионии кормандон.
 10. Таъмини бехатарии радиатсионии аҳолӣ.
 11. Талабот ба таъмини бехатарии радиатсионӣ ҳангоми таҳқиқоти радионуклидии “«in vitro»”.
 12. Назорати таъмини бехатарии радиатсионӣ.
 13. Истилоҳҳо.
 14. Замимаҳо.

Таъмини сифат

Талаботи марбути маводҳои радиофарматсевтӣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Соҳаи татбиқ

 

1.1. Талаботи мазкур ба таъмини бехатарии радиатсионӣ ҳангоми гузаронидани ташхиси радионуклидӣ ба воситаи маводҳои радиофарматсевтӣ (минбаъд – Талабот) қоидаҳо ва меъёрҳои махсуси таъмини бехатарии кормандон, аҳолӣ, ва муҳити зист ҳангоми гузаронидани амалиёти ташхисии радиатсионии «in vivo» бо гузаронидани маводҳои радиофарматсевтӣ ба организми беморон, аз ҷумла ҳангоми гузаронидани таҳқиқоти ташхисии радиатсионии «in vitro» бо усулҳои озмоишӣ (лабораторӣ) бо истифода аз реагентҳои бо изотопҳои радиоактивии нишонагузоришуда дар муассисаҳои тиббӣ ва илмӣ-таҳқиқотиро муқаррар менамоянд.

1.2. Талаботи мазкур ба лоиҳасозӣ, сохтмон, таҷдид ва истифодаи биноҳо барои воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидии «in vivo» ва таҳқиқоти радиоташхисии «in vitro» новобаста аз тобеияти идоравии онҳо, шакли моликият ва муомилот бо партовҳо дахл доранд.   

1.3. Эътибори Талабот ба ҷойгиркунӣ, истифодаи дастгоҳҳо ва таҷҳизоти радиоташхисӣ, банақшагирӣ ва гузаронидани раванди радиоташхисии «in vivo» бо манбаъҳои радионуклидии кушода, аз ҷумла ба қабулкунӣ, нигоҳдорӣ, истифода ва баҳисобгирии маҷмӯаи реагентҳо барои таҳлилҳои «in vitro», иҷроиши таҳқиқоти радиоташхисии «in vitro» ва ба муносибат бо партовҳои дар натиҷаи гузаронидани таҳлилҳои радиоиммунии «in vitro» ҳосилшуда дахл доранд.

1.4. Талаботи мазкур ба воҳидҳои сохтории муолиҷаи нурӣ, амалиёти тиббӣ бо манбаъҳои пӯшидаи радионуклидӣ, аз ҷумла остеоденситометрияи радионуклидӣ, ва истифоди усулҳои таҳлили фотонӣ (флуороссентӣ), нейтронӣ ва протонии фаъолкунандаи таркиби элементии объектҳои биотиббӣ дахл надоранд.

1.5. Қоидаҳо ва меъёрҳои дар Талаботи мазкур муқарраршуда бояд аз ҷониби литсензиядорон новобаста аз шакли моликият ва тобеъияти идоравӣ риоя карда шаванд, ҳамчунин мақомоти салоҳиятдори назорати давлатӣ дар соҳаи бехатарии радиатсионӣ ва назорати санитарию эпидемиологӣ метавонанд онҳоро риоя кунанд.

 

 1. Истилоҳҳо ва мафҳумҳо

 

Дар Талаботи мазкур истилоҳоту мафҳумҳои зерин истифода шудаанд.  

 

Тибби ядроӣ – соҳаи тиббест, ки дар он бо ҳадафи табобат ва ташхис таркибҳои махсуси кимиёӣ истифода мешаванд - маводҳои радиофарматсевтӣ, ки ба таркибашон радионуклидҳо дохил мешаванд. Ба тибби ядроӣ ҳамчунин таҳқиқоти тиббӣ ва биотиббии илмӣ мансубият доранд, ки барои онҳо маводҳои радиофарматсевтӣ истифода мешаванд.

Тибби ядроӣ (муолиҷа) – соҳаи тибби ядроие мебошад, ки бо ҳадафи табобат моддаҳои радиофарматсевтиро истифода мебарад

Тибби ядроӣ (ташхис) – соҳаи тибби ядроие мебошад, ки бо ҳадафи ташхис моддаҳои радиофарматсевтиро истифода мебарад

Корманд – шахси воқеъие мебошад, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ бо манбаъҳои афканишоти ионофар кор мекунад ё мувофиқи шартҳои кор дар минтақаи таъсири онҳо ҷойгир бошад, ки ҳаҷми афканишоти он метавонад аз ҳудудҳои барои аҳолӣ муайяншуда зиёд бошад.   

Манбаи кушодаи афканишоти ионофар – манбаи афканишоти ионофар мебошад, ки ҳангоми истифодаи он ихроҷи моддаҳои радиоактивии дар таркиби он вуҷуддошта ба муҳити зист имконпазир аст. 

Доза арзёбии миқдории афканишоти ионофар.

Аҳолӣ – ҳамаи шахсон ба истиснои кормандон, хонандагон ва донишҷӯёни манбаъҳои афканишоти ионофарро дар рафти хониш истифодакунанда ва шахсони бо мақсади нигоҳдории тансиҳатии онҳо мавриди шуоафканӣ қароргиранда ё шахсоне, ки ба беморон ёрӣ медиҳанд ё дар таҳқиқоти тиббӣ ва биотиббии илмӣ ихтиёрона иштирок мекунанд.

in vitro – амалиёти ташхисӣ дар тибби ядроӣ, ки дар муҳити “ғайризинда” гузаронида мешаванд.

in vivo – амалиёти ташхисӣ дар тибби ядроӣ, ки дар муҳити “зинда” амалӣ мешаванд.

Ҷавобшавӣ (баъди амалиёти тибби ядроӣ) – аз муассисаи тиббӣ ҷавобшавии беморе, ки барои табобати ӯ маводҳои радиофарматсевтӣ истифода шуда буданд, ё гузаронидан ба ҳуҷраҳои дигаре, ки дар онҳо воситаҳои бехатарии радиатсионӣ истифода намешаванд.

Таъмини сифат – тамоми амалҳои банақшагирифта ва мунтазаме мебошанд, ки ҳадафи онҳо таъмини мувофиқати сохторҳо, системаҳо, қисмҳо ё амалиёт ба ҳамаи талаботи сифат аст.

Назорати сифат – системаи тадбирҳои ташкилӣ, воситаҳои техникӣ ва тартиботи технологӣ барои муайянкунии миқдорӣ, гузаронидани мониторинг ва дар сатҳҳои муносиб нигоҳ доштани хусусиятҳои кории дастгоҳҳои радиоташхисӣ ва реҷаҳои таҳқиқоти радиоташхисӣ, аз ҷумла параметрҳои сифати маводҳои радиофарматсевтӣ.

Гурӯҳи (зимни) хавф (қарордошта) – гурӯҳи шахсон аз ҳисоби аҳолие, ки фаъолияти касбиашон бо манбаи афканишоти ионофар робитаи бевосита надорад ва мавриди хатари бештари таъсири радиатсионӣ қарор дорад. Гурӯҳи хавф бояд басо хурд бошад ва бояд аз рӯи ҷинс, синнусол, фаъолият, тарзи зист, ғизои истеъмолшаванда, ҷои истиқомат ва нишондиҳандаҳои дигар мушобеҳ бошад.  

Фаъолияти муодил (эквивалентӣ) – бузургие мебошад, ки ҳангоми муайян кардани чораҳои бехатарӣ барои ҳифз намудани худ аз афканишоти ионофари радионуклиди дар бадани бемор вуҷуддошта истифода мешавад. Фаъолияти муодили ҳар як радионуклиди дигар, ба истиснои I131, аз рӯи формулаи зерин муайян карда мешавад:

 

DTef

A= ——---------- , ки дар он:

0,3

D – иқтидори дозаи дар масофаи 1 м аз бемор (мкЗв  ч-1),

Tef –мӯҳлати самараноки нимавайроншавӣ (бо шабонарӯз)

A- фаъолияти муодил (МБк)

Дар мавриди набудани маълумот дар бораи даври нимкоҳиши самарнок, ҳангоми ҳисоб даври физикии нимкоҳишро истифода бурдан зарур аст.

Физики тиббӣ – мутахассиси физикаи радиатсионӣ ё технологияи афканишоти тиббии соҳиби ихтисоси расман эътирофшуда мебошад. Физики тиббӣ дар соҳаи ченкунии дозаи беморон, таҳиянамоӣ ва татбиқи усулҳо ва таҷҳизоти мураккаб, такмили бехатарии радиатсионӣ, таъмини сифат, аз ҷумла доир ба масъалаҳои назорати сифат, ҳамчунин дар дигар соҳаҳое кор мекунад, ки шуоъзании тиббӣ истифода мешавад.

Мониторинг (назорати ҷорӣ) – назорати мунтазам ва доимии доза, тавоноии доза ва ё олудашавӣ, баҳодиҳӣ ва пешгӯии оқибатҳои таъсири онҳо.

Садамаи радиатсионӣ – вазъияти дар натиҷаи аз кор баромадани дастгоҳ, ё вайроншавии тартиби технологӣ ё дигар сабабҳо бавуҷудомада, ки бо дарназардошти оқибатҳо ё эҳтимоли оқибатҳои онҳо бояд тадбирҳои бехатарии радиатсиониро андешид.

Нақшаи бартарафнамоии садама – маҷмӯъи тадбирҳои банақшагирифташудае, ки ҳангоми баамалоии садама фавран амалӣ мешаванд

Партовҳои радиоактивӣ – моддаҳои радиоактивие, ки истифодаи минбаъдаи онҳо мувофиқи мақсад нест ё ғайриимкон аст.

Сатҳи муқаррарии шуоъзании тиббӣ – бузургии тавсияшудаи фаъолнокии маводи радиофарматсевтӣ барои бемори калонсоли миёна ҳангоми амалёти стандартии тибби ядроӣ.

Генераторҳои (ҳосилкунандаҳои) радионуклидӣ – дастгоҳҳои сайёр бо муҳофизати маҳаллии радиатсионӣ барои ҳосил намудани зуди радионуклидҳои кӯтоҳумр дар шароитҳои муассисаи тиббӣ.

Дозиметр – асбоби ченкунии доза ё тавоноии дозаи афканишоти ионофар.

 1. Дозиметри инфиродӣ– дозиметри дар бадан насбшуда барои ченкунии дозаи шуоъхӯрии инсони муайян.

Утоқи радиоташхисӣ – ҳуҷраи махсусан маҷаҳҳазшуда, ки дар он дастгоҳи ташхиси радионуклидии «in vivo» ҷой карда шудааст.

Утоқи шустушӯи зарфҳо (радиологӣ) – ҳуҷраи махсус барои дезактиватсияи зарфҳо, асбобҳои тиббӣ ва дигар ашёҳои барои кор бо маводҳои радиофарматсевтӣ  истифодашаванда.  

Утоқи муолиҷавӣ – ҳуҷраи махсус барои ба организми бемор гузаронидани маводи радиофарматсевтӣ.

Амалиёти радиоташхисӣ – амалиёти ташхисӣ бо гузаронидани маводҳои радиофарматсевтӣ ба бадани бемор.

Радиометрия – ченкунии фаъолнокии манбаи афканишоти ионофар.

Утоқи радиометрӣ – ҳуҷраи барои радиометрияи «in vivo» узвҳои алоҳида, бофтаҳо ва тамоми бадани бемор таъиншуда.

Маводҳои радиофарматсевтӣ – пайвастагиҳои фарматсевтӣ бо радионуклидҳои дар Вазорати тандурустии ҶТ сабтшудаи барои истифода дар ташхиси бемориҳои гуногун иҷозат дода шуда.

Воситаҳои муҳофизати радиатсионии инфиродӣ – воситаҳои барои муҳофизати одам аз афканишоти беруна, дохилшавии моддаҳои радиоактивӣ ба организми одам ва олудашавии радиатсионии пӯст, либос ва пойафзоли шахсӣ истифодашаванда. 

Воситаҳои муҳофизати радиатсионии статсионарӣ – иншоотҳои сохтмонӣ ва таҷҳизоти барои муҳофизати кормандон ва беморон аз афканишоти беруна ва аз дохилшавии моддаҳои радиоактивӣ ба даруни организм пешбинишуда.

Утоқи бастубандкунӣ – ҳуҷраи махсус барои иҷроиши амалиёти технологии омоданамоии маводҳои радиофарматсевтӣ, бастабандӣ ва омоданамоӣ онҳо ба гузаронидан ба организми бемор, аз ҷумла барои муолиҷа бо ҳосилкунандаҳои (генераторҳои) радионуклидӣ пешбинишуда. 

Маҳфузгоҳи партовҳои радиоактивӣ – ҳучраи барои нигоҳдории партовҳои сахт ва моеъи радиоактивӣ бо мақсади нигоҳдории онҳо барои коҳиши радиоактивӣ ва ё ҷамъкунии онҳо барои баровардани марказонидашудаи минбаъда пешбинишуда.

Маҳфузгоҳи маводҳои радиофарматсевтӣ – анбор барои нигоҳдории муваққатии маводҳои радиофарматсевтӣ дар шакли барои гузаронидан омода ва дар озмоишгоҳи барои ташхиси «in vivo» тайёр кардашуда дар он фосилаҳои вақте, ки бо онҳо кор бурда намешавад.  

 1. Муқаррароти умумӣ

 

3.1. Бехатарии радиатсионии беморон, кормандон ва аҳолӣ тавассути риоя намудани принсипҳои асосии бехатарии радиатсионӣ ва талабот ба ҳифзи радиатсионӣ, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ”Дар бораи бехатарии радиатсионӣ”, аз ҷумла Меъёрҳои бехатарии радиатсионӣ-06 (МБР-06), Қоидаҳои таъмини бехатарии радиатсионӣ-ҚТБР-08) ва Талаботи мазкур пешбинишуда таъмин карда мешавад.

3.2. Тибқи МБР-6 барои таъмини бехатарии радиатсионии кормандон, аҳолӣ ва муҳити зист ҳангоми кори маъмулии воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидӣ, принсипҳои асосии зеринро риоя намудан зарур аст:

- принсипи бамеъёрдарорӣ – роҳ надодан ба баромадан аз ҳудуди ҷоиз, дозаҳои инфиродии шаҳрвандони мавриди шуоъзанӣ аз ҳама манбаъҳои афканишот қарор гирифта;

- принсипи асосноксозӣ - манъи ҳама гуна навъи фаъолият вобаста ба истифодаи манбаҳои афканишоти ионофар, ки ҳангоми он миқдори аз хатари зарари имконпазир гирифтаи инсон ва ҷомеа бар замми заминаи радиатсионии табиии расонидашуда бештар намебошад;

- принсипи мутаносибгардонӣ - зимни истифодаи ҳама гуна манбаъҳои афканишоти ионофар дар сатҳи нисбатан паст нигоҳ доштани миқдори инфиродии шуоъхӯрӣ ва теъдоди шахсони шуоъхӯрда ба андозаи барои саломатии шаҳрвандон безарар.

3.3. Ҳангоми гузаронидани таҳқиқоти ташхисии радионуклидӣ бо усули «in vivo» принсипи бамеъёрдарорӣ нисбати беморон татбиқ намешавад.

3.4. Дар робита ба таҳқиқоти мазкур принсипи асосноккунӣ маънои зеринро дорад:

- фоида аз маълумоти интизории ташхисӣ ба бемор бояд аз зарари имконпазир аз дозаи  гирифтаи афканишот зиёдтар бошад;

- таҳқиқоти ташхисии радионуклидӣ аз рӯи нишондоди тибби дар ҳолатҳое гузаронида мешаванд, ки дигар усулҳои алтернативии ташхис дастрас нестанд ё татбиқи онҳо мумкин нест, ё маълумоти кофӣ намедиҳанд;

- тамоми усулҳои татбиқшавандаи ташхиси радионуклидӣ аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд Вазорати тандурустӣ) тасдиқ карда мешаванд;

- дар тавсифи усулҳои зикргардида сатҳҳои назоратии шуоъхӯрии бемор ҳангоми гузаронидани муолиҷа дар реҷаи мутаносиб муқаррар карда мешаванд;

- барои ташхиси радионуклидии «in vivo» танҳо он маводҳои радиофарматсевтӣ истифода бурда мешаванд, ки истифодаи онҳо бо тартиби муқаррарнамудани Вазорати тандурустӣ иҷозат дода шудааст.

3.5. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои амалинамоии фаъолияти марбути низоми радиоташхисии «in vivo» ва «in vitro», ки барои он меъёри фаъолияти танзимнашаванда татбиқ намешавад, ӯҳдадоранд бо тартиби муқаррарнамудаи асноди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон литсензия гиранд. (Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.04. 2007 с. № 172).

3.6. Ба кормандони категорияи А дар воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидӣ ҳамаи кормандони штатие, ки бо маводҳои радиофарматсевтӣ ва дигар манбаъҳои афканишот сарукор доранд, аз ҷумла шахсоне, ки назорати радиатсиониро татбиқ мекунанд, нисбат дода мешаванд.

Агар озмоишгоҳи «in vitro» дар ҳудуди воҳиди сохтории ташхиси радиоизотопӣ, ки дар он таҳқиқоти радионуклидии «in vivo» ташкил шуда бошад ва кормандони озмоишгоҳ дар таҳқиқоти радиоташхисии беморон бо истифодаи манбаъҳои афканишоти ионофар иштирок кунанд, онҳо ба гурӯҳи шахсони мавриди афканишот қароргирандаи “кормандони гурӯҳи А” нисбат дода мешаванд ва тибқи МБР-06 зимни эътибори талаботи барои категорияи мазкур муайяншуда қарор мегиранд. 

Номгӯи шахсони мазкур аз ҷониби маъмурияти муассисаи тиббӣ дар мувофиқа бо мақоми давлатии танзимгари бехатарии радиатсионӣ тасдиқ карда мешавад:

- кормандони муассиае, ки бо манбаъҳои афканишот сарукор надоранд, аммо мувофиқи шарту шароитҳои кор дар минтақаи таъсири афканишоти ионофари аз ҳудуди дозаи барои аҳолӣ ҷоиз барзиёд ҳузур доранд, ба гурӯҳи Б нисбат дода мешаванд.

- барои донишҷӯён ва хонандагони аз синни 16-сола калонтар, ки дар воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидӣ таълими касбӣ мегиранд, дозаи солона набояд аз бузургиҳои барои кормандони гурӯҳи Б муқарраршуда зиёдтар бошад.

- барои кормандони муассисаи тиббии ба кормандони гурӯҳҳои А ва Б нисбат дода нашуда, беморони мавриди равандҳои радиоташхисии «in vivo» қарор нагиранда, ташрифгарон, хешовандони беморон ва шахсони дигар дозаи солона набояд аз бузургиҳои барои аҳолӣ муқарраршуда зиёд бошад. 

3.7. Тибқи МБР-06, ҳангоми истифодаи маъмулии манбаъҳои афканишот гурӯҳҳои (категорияҳои) зерини шахсони шуоъгир муқаррар карда мешаванд:

- кормандон (гурӯҳҳои А ва Б);

- тамоми аҳолӣ, аз ҷумла шахсон аз шумули кормандони берун аз соҳа ва шароитҳои фаъолияти касбии онҳо.

3.7.1. Барои ҳар як гурӯҳи (категорияи) шахсони шуоъхӯрда тибқи МБР-06 се синфи меъёрҳо муқаррар карда мешаванд:

- ҳудудҳои асосии дозаҳои дар ҷадвали 2.1 овардашуда;

- сатҳҳои ҷоизи таъсири бисёромил (барои як радионуклид, як роҳи дохилшавӣ ё як намуди шуоъхӯрии беруна), ки ҳосилаи ҳудудҳои асосии доза мебошанд;

- сатҳҳои назорати (доза, тавоноии доза, фаъолнокӣ, флюэнсҳо ва диг.). Бузургиҳои онҳо бояд дараҷаи бехатарии радиатсионии ташкилоти (муассисаи тиббии) мазкурро ба ҳисоб гиранд ва шароитҳоеро таъмин кунанд, ки дар онҳо таъсири радиатсионӣ аз миқдори ҷоиз кам бошад.

3.7.2. Ҳудудҳои асосии дозаҳои шуоъхӯрӣ дозаҳои афканишоти табиӣ ва тиббӣ, ҳамчунин дозаҳои дар натиҷаи садамаҳои радиатсионӣ гирифташударо дарбар намегиранд, чунки барои ин намудҳои шуоъхӯрӣ меъёрҳои алоҳида муқаррар шудаанд. 

Ҷадвали 2.1

 

ҲУДУДҲОИ АСОСИИ ДОЗАҲО ТИБҚИ МБР-06

 

Бузургиҳои меъёришаванда

Ҳудуди доза

Кормандони гурӯҳи  А

Аҳолӣ

Дозаи самараноки солонаи шуоъхӯрии беруна ва даруна (дар мЗв)

20 дар давоми дилхоҳ 5 сол, аммо на зиёдтар аз 50 дар як сол

1 ба ҳисоби миёна дар давоми дилхоҳ 5 соли паиҳам, аммо на зиёдтар аз 5

Дозаи муодили солона, мЗв:

 

 

зуҷоҷаи чашм

150

15

пӯст

500

50

панҷаҳои дасту пой

500

50

 

Эзоҳот

 1. Шуоъхӯрии яквақта то ҳудудҳои зикргардида аз рӯи ҳамаи бузургиҳои меъёришаванда ҷоиз аст.
 2. Ҳудуди дозаҳо барои кормандони гурӯҳи Б ба ¼ бузургии дозаҳо барои кормандони гурӯҳи А баробаранд.

3.7.3. Ҳудудҳои асосии дозаҳои афканишот дозаҳои шуоъхӯрии табиӣ ва тиббӣ, ҳамчунин дозаҳои дар натиҷаи садамаҳои радиатсионӣ гирифташударо дарбар намегиранд, чунки барои ин намудҳои афканишот меъёрҳои алоҳида муқаррар шудаанд.

3.7.4. Занҳои ҳомиладор ё эҳтимолан ҳомиладор ӯҳдадоранд ҳатман ба Маъмурияти муассиса дар бораи ҳолати ҳамл маълумот диҳанд. Маъмурияти муассиса зани ҳомиладорро фавран аз рӯзи гирифтани маълумот дар бораи ҳамл ба мӯҳлати ҳамл ва синамаконии кӯдак ба кори ба манбаъҳои афканишоти ионофар дахл надошта мегузаронад.

3.8. Тибқи Қоидаҳои таъмини бехатарии радиатсионӣ–08 (КТБР-08) баҳодиҳии низоми ҷории таъмини бехатарии радиатсионӣ дар воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидӣ ба нишондиҳандаҳои дар Қонуни ҶТ “Дар бораи бехатарии радиатсионӣ” пешбинишуда асос меёбад:

 • тавсифи олудашавии имконпазир ва воқеии радиоактивии муҳити зист;
 • таҳлили таъмини чорабиниҳо оид ба бехатарии радиатсионӣ ва иҷрои меъёру қоидаҳо ва меъёрҳои гигиении бехатарии радиатсионӣ;
 • эҳтимолияти садамаҳои радиатсионӣ ва миқёси он;
 • сатҳи омодагӣ барои рафъи садамаҳои радиатсионӣ ва оқибатҳои он;
 • таҳлили дозаҳои шуоъхӯрӣ, ки кормандон ва аҳолӣ метавонанд аз ҳамаи манбаъҳои афканишоти ионофар гиранд, гирифтаанд ё гирифта метавонанд;
 • теъдоди шахсоне, ки аз меъёрҳои дозаҳои асосии муқарраргардида бештар гирифтори шуоъхӯрӣ гардидаанд.

3.9. Тамоми нишондиҳандаҳои номбаршуда дар барномаҳои бехатарии радиатсионии ташкилотҳо қайд карда мешаванд, ки дараҷаи таъмини бехатарии радиатсионии кормандони ташкилоти (муассисаи) мазкур, аҳолиро тавсиф медиҳанд ва бо тартиби муқаррарӣ тасдиқ шудаанд.

3.10. Бехатарии радиатсионӣ дар воҳиди сохтории ташхиси радионуклидӣ аз ҳисоби зерин таъмин карда мешавад:

- сифати лоиҳакашии ҳуҷраҳое, ки воҳиди сохтории ташхиси радионуклидии «in vivo» ва «in vitro» дар онҳо ҷойгир шудааст;

- интихоби асоснокшудаи ҷой ва қитъаи замин барои ҷойгиркунии он;

- истифодаи муқаррарии (штатии) дастгоҳҳо ва таҷҳизоти радиоташхисӣ;

- ҳифзи ҷисмонии манбаъҳои афканишоти ионофар;

- иҷроиши дақиқи технологияҳои муқаррарии таҳқиқоти радиоташхисӣ;

- баҳодиҳии санитарию-эпидемиологии ашёҳои тиббӣ, маводҳои радиофарматсевтӣ ва технологияҳои дар ташхиси радионуклиди истифодашаванда;

- ҷой доштан ва қор кардани мунтазами системаи назорати радиатсионӣ;

- банақшагирӣ ва гузаронидани чорабиниҳои мушаххаси таъмини бехатарии радиатсионии беморон, кормандон ва аҳолӣ ҳангоми кори маъмулии воҳиди сохтории ташхиси радионуклидӣ, таҷдид ва аз истифода баровардани биноҳои он;

- баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии радиатсионӣ-гигиении кормандон ва аҳолӣ;

- барои кормандони мушоиаткунандаи бемор бояд дозаҳои сарҳадӣ муқаррар карда шаванд.

3.11. Бехатарии радиатсионии шахсони аъзои ҳайати кормандон набудаи мушоиаткунандаи бемор, ки ба ӯ ҳангоми гузаронидани амалиёти ташхисӣ кӯмак мерасонанд ва ба бемори мавриди гузаронидани маводи радиофарматсевтӣ қарор гирифта нигоҳубин мекунанд, тавассути риоя намудани талабот ва тавсияҳо барои аҳолӣ, ки дар дастурҳо оид ба кор бо манбаъҳои ралионуклидии муассисаи мазкур пешбинӣ шудаанд, таъмин карда мешавад.

3.12. Бо ҳадафи ташхиси радионуклидӣ танҳо ҳамон маводҳои радиофарматсевтӣ, дастгоҳҳо, таҷҳизот ва технологияҳое истифода мешаванд, ки ба истифодаи клиникӣ аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон  (минбаъд Вазорати тандурустӣ) иҷозат дода шудаанд.

3.14. Ҳангоми гузаронидани амалиёти ташхисии радионуклидӣ литсензиядорон (марказҳои саломатӣ, беморхонаҳо ё дигар муассисаҳо) татбиқи тадбирҳои зеринро таъмин мекунанд:

- банақшагирӣ ва гузаронидани чорабиниҳои таъмини бехатарии радиатсионӣ;

- бароҳмонии назорати истеҳсолии вазъи радиатсионӣ дар ҷойҳои корӣ, ҳуҷраҳо ва ҳудуди муассиса;

- бароҳмонии назорати инфиродӣ ва баҳисобгирии дозаҳои шуоъхӯрии инфиродии беморон ва шуоъхӯрии касбии кормандон дар доираи системаи ягонаи давлатии назорат ва баҳисобгирии дозаҳои шуоъхӯрии инфиродӣ;

- доирнамоии омӯзиш, такмили мунтазами ихтисоси ва аттестатсияи роҳбарон ва иҷрокунандагони кор дар воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидӣ, мутахассисони хадамоти бехатарии радиатсионӣ, аз ҷумла шахсони дигаре, ки доим ё муваққатан бо манбаъҳои афканишот кор мекунанд оид ба масъалаҳои таъмини бехатарии радиатсионӣ;

- дастурдиҳӣ ва санҷиши мунтазами сатҳи дониши кормандон дар соҳаи бехатарии радиатсионӣ;

- гузаронидани муоинаҳои пешакӣ (ҳангоми ба кор қабулкунӣ) ва даврии тиббии (на кам аз як маротиба дар 1 сол) кормандон;

- ба кормандон мунтазам маълумотдиҳӣ дар бораи сатҳҳои шуоъхӯрӣ дар ҷойҳои корӣ ва бузургиҳои дозаҳои касбии шуоъхӯрии инфиродии гирифташуда;

- ба мақоми давлатии танзимгари бехатарии радиатсионӣ сари вақт додани маълумот дар бораи садамаҳои радиатсионӣ;

- иҷроиши талабот ва риояи шартҳои литсензия ва фармонҳои (амрномаҳои) мақоми давлатии танзимгари бехатарии радиатсионӣ;

- татбиқи ҳуқуқҳои шаҳрвандон дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ.

3.15. Тартиби гузаронидани назорати истеҳсолии вазъи радиатсиониро соҳиби литсензия муайян мекунад ва бо мақоми давлатии танзимгари бехатарии радиатсионӣ мувофиқа менамояд. Ҳангоми ошкоршавии вайронкунии қоидаҳои мазкур ва вазифаҳои хизматӣ масъулини назорати истеҳсолӣ ҳақ доранд кор бо манбаъҳои афканишоти ионофарро то бартараф намудани вайронкуниҳо муваққатан қатъ кунанд.  

3.16. Лоиҳасозӣ ва сохтмони биноҳои воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидӣ ва хизматрасонии дастгоҳҳои радиоташхисӣ, таҷҳизоти технологӣ ва воситаҳои ҳифзи радиатсиониро танҳо ташкилотҳое иҷро мекунанд, ки барои иҷроиши фаъолияти мазкур иҷозатномаи махсус (литсензия) доранд.

3.17. Гузаронидани намудҳои корҳо ва истифодаи манбаъҳои афканишоти ионофар, ки дар замимаи литсензия қайд карда нашудааст манъ аст. Дар мавриди зарурат соҳиби литсензия ба мақоми давлатии танзимгари бехатарии радиатсионӣ бо дархости аз нав барасмиятдарории замимаи литсензия бинобар зарурати гузаронидани намудҳои зикргардидаи кор оид ба истифодаи манбаъҳои мазкур муроҷиат мекунад.

3.18. Дар ҷараёни корҳо дар воҳиди сохтории ташхиси радионуклидӣ таъсири омилҳои зерини зараровари истеҳсолӣ ба кормандон имконпазир аст:

- сатҳи баланди афканишоти берунаи гамма-квантҳо, фотонҳои нобудсозанда ва бета-ҳиссачаҳо дар ҳуҷраҳои воҳиди сохторӣ;

- ҷой доштани имконпазири олоишҳои радиоактивӣ дар сатҳҳои корӣ ва таркиби зиёди аэрозолҳо ва газҳо дар ҳавои ҳуҷраҳои корӣ;

- шуоъхӯрии дарунӣ дар ҳолати ба организм дохилшавии радионуклидҳо ва маводҳои радиофарматсевтӣ;

- сатҳи хавфноки шиддат дар занҷирҳои электрикии дастгоҳҳо ва таҷҳизот, ки сарбасти онҳо метавонад тавассути бадани одам ба амал ояд;

- сатҳи баланди овози аз ҳаракатдиҳандаҳои электрикии дастгоҳҳои радиоташхисӣ, хунуккунанда, вентиляторҳои ҳавоӣ ва дастгоҳҳои дигар;

- таъсири моддаҳои зараровари кимиёии барои синтез ё омода намудани маводҳои радиофарматсевтӣ, ҳангоми истифодаи дастгоҳҳо ва таҷҳизот, аз ҷумла дезактиватсия ва тозакунии ҳуҷраҳои воҳиди сохтории тибби ядроӣ истифодашаванда.

3.19. Дар таҷрибаи тиббӣ маҷмӯъҳо барои таҳлили радиоиммунӣ бо аломати радиоактивии 125I истифода мешаванд, маҷмӯъҳои дорои аломатҳои 3H, 14C, 32P, 35S таври назаррас камтар истифода мешаванд. Радионуклидҳои номбаршуда, ба истиснои 125I, бета-афканишоти тозае мебошанд ва ҳамчун манбаи афканишоти беруна барои одам хавф надоранд. 125I, ғайр аз электронҳои конверсия, шуоъи нарми рентгенӣ ва гамма-нурҳоро бо нерӯи ҳадди аксари гамма-квантҳои 35,4 кэВ меафканад. Мӯҳлати нимқоҳишёбии 125I - 59,4 шабонарӯз аст. Иқтидори дозаи дар масофаи 1м аз манбаи нуқтагии 125I бо фаъолнокии 1 МБк дар ҳаво кашидашуда ба 0,0355 мкГр/с баробар аст. Фаъолнокии ҷамъи маҷмӯъҳо барои 100 намуна, аз рӯи қоида аз фаъолнокии аҳамиятнокиаш минималӣ (ФАМ) дар ҷои корӣ камтар аст (Ҷадвали 2.1).

 

 

Ҷадвали 2.1

 

ФАЪОЛНОКИИ АҲАМИЯТНОКИАШ МИНИМАЛӢ (ФАМ) ДАР ҶОИ КОРӢ, ФАЪОЛНОКИИ АҲАМИЯТНОКИАШ НИСБАТАН МИНИМАЛӢ (ФАНМ) ВА ФАЪОЛНОКИҲОИ НИСБИЕ, КИ БО ВУҶУДИ ОНҲО ИСТИФОДАИ БЕМАҲДУДИ МАВОДҲО, БАРОИ РАДИОНУКЛИДҲОИ ДАР ТАШХИСИ “«IN VITRO»” ИСТИФОДАШАВАНДА ИҶОЗАТ ДОДА МЕШАВАД

 

Радионуклид

ФАМ <1>, МБк

ФАНМ <1>, Бк/г

Дараҷаи истифодаи бемаҳдуд <2>, Бк/г

3H,  

1000

1000000

100

14C,   .

10

10000

1

32P,  

0,1

1000

1000

35S

100

100000

100

125I

1

1000

100

<1> Замимаи 4 “Меъёрҳои бехатарии радиатсионӣ” (МБР-06).

<2> Замимаи 3 “Қоидаҳои таъмини бехатарии радиатсионӣ” (ҚТБР-08)

 

3.3. Агар дар ҷои корӣ фаъолнокии маҷмӯъ аз ФАМ кам бошад ва дар ташкилот барои нигоҳдорӣ ҳамзамон аз 10 ФАМ фаъолнокии маҷмӯъҳои таҳлили радиоиммунӣ (ТРИ) кам бошад, тибқи банди 1.8 ҚТБР-08 чунин ташкилотҳо аз гирифтани иҷозатномаи махсус (литсензия) барои кор бо манбаъҳои радиоактивӣ озод карда мешаванд. Талабот оид ба баҳисобгирӣ ва назорати ҳатмии манбаъҳои афканишоти мазкур эътибори худро нигоҳ медорад.  

3.4. Дар ҳолати иҷроиши муқаррароти 3.3 қоидаҳои мазкур ва амал кардани озмоишгоҳи «in vitro» ҳамчун воҳиди мустақилона, бо манбаҳои афканишоти ионофар кор накардани кормандони озмоишгоҳ тибқи вазифаҳои хизматӣ, онҳо ба гурӯҳи “аҳоли”-и шахсони шуоъхӯрда нисбат дода мешаванд, ки барои онҳо ҳудуди дозаи самараноки яксола 1 мЗв-ро ташкил мекунад.   

3.5. Литсензиядор барои таъмини шароитҳои зарурии кори озмоишгоҳи «in vitro», таҷҳизот ва маҷмӯъҳо барои таҳқиқот, тахассуси касбии кормандон ва омӯзиши онҳо дар соҳаи бехатарии радиатсионӣ, риоя намудани қоидаҳои бехатарии радиатсионӣ дар утоқҳо ва ҷойҳои корӣ масъулият дорад.   

 

 1. Талабот ба ҷойгиркунӣ, лоиҳакашии ҳуҷраҳои воҳидҳои сохтории тибби ядроӣ ва муҷаҳҳазкунии техникии онҳо

 

4.1. Тибқи ҚТБР-08, аз рӯи хавфи эҳтимолӣ воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидӣ одатан ба объектҳои гурӯҳи IV нисбат дода мешаванд, ки дар онҳо таъсири радиатсионӣ дар мавриди садамаи имконпазир бо ҳуҷраҳое маҳдуд мешавад, ки дар онҳо кор бо манбаъҳои афканишот бурда мешавад.

4.2. Ҳангоми интихоби ҷой барои ҷойгиркунии воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидӣ  бояд талаботҳои меъёрҳои сохтмонии лоиҳакашии муассисаҳои тиббӣ ва қоидаҳои мазкурро риоя намуд. Ҷойгиркунии воҳидҳои сохтории мазкур бо мақоми давлатии танзимгари бехатарии радиатсионӣ мувофиқа карда мешавад.  

4.3. Ҷойгиркунии воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидӣ дар иморатҳои истиқоматӣ ё муассисаҳои кӯдакона манъ аст.

4.4. Муқаррар намудани минтақаи назоратӣ дар гирди ҳуҷраҳо ё корпуси алоҳидаи радиологие, ки дар он воҳиди сохтории ташхиси радионуклидӣ ҷойгир аст пешбинӣ намешавад. 

4.5. Лоиҳакашии шӯъбаҳои ташхиси радионуклидӣ бо дарназардошти талаботҳои банди 2.3 ҚТБР-08 суръат мегирад.

4.6. Барои гузаронидани амалиёти радиоташхисӣ бо дарназардошти соҳа, миқёс ва сохтори муассисаи тиббӣ блоки алоҳидаи ҳуҷраҳои аз воҳидҳои сохтории дигар ҷудо, ё корпуси алоҳидаи радиологӣ ҷудо карда мешавад. Муттаҳиднамоии воҳидҳои сохтории алоҳида ба шӯъбаи ягонаи ташхис ва табобати бемории шуоъ, ки ҳамаи намудҳои аёнияти тиббиро дарбар мегирад, ё ба шӯъбаи ягонаи радиологие, ки ҳамаи намудҳои ташхис ва табобати бемории шуоъро дар бар мегирад имконпазир аст.

4.7. Ҳамаи корҳо бо истифодаи маводҳои радиофарматсевтӣ ва дигар манбаъҳои радионуклидии кушода тибқи талаботи ҚТРБ-08 ва қоидаҳои мазкур ба 3 синф ҷудо мешаванд.

4.7.1. Синфи корҳо вобаста ба гурӯҳи хавфи радиатсионии радионуклиди истифодашаванда ва фаъолнокии он дар ҷои корӣ муқаррар карда мешавад. Ҳангоми истифодаи маводҳои радиофарматсевтӣ, ҳамчун фаъолнокӣ дар ҷои кор фаъолнокии ҳадди аксари ҳамаи маводҳои радиофарматсевтӣ дар ҳуҷраи мазкур қабул карда мешавад.

4.7.2. Дар мавриди дар ҷои кор ёфтани радионуклидҳои гурӯҳҳои мухталифи хавфи радиатсионӣ фаъолнокии ҷамъи онҳо ба гурӯҳи А хавфи радиатсионӣ аз рӯи формулаи зерин оварда мешавад:

  , ки дар он

 Сэ    - фаъолнокии ҷамъи ҳамаи манбаъҳо, ҳамчун фаъолнокии гурӯҳи А, Бк оварда шудааст;

СА- фаъолнокии умумии манбаъҳои радионуклидии гурӯҳи А дар Бк;

МЗАА (ФАМ) – фаъолнокии аҳамияташ минималии радионуклидҳои гурӯҳи А, ки ба 103 Бк баробар аст;

Сi- фаъолнокии радионуклиди i ба гурӯҳи А дар Бк дахлнадошта;

M3Ai (ФАМ) – фаъолнокии аҳамияташ минималии радионуклиди i ба гурӯҳи А дар Бк тааллуқ надошта.

Бузургиҳои ФАМ барои ҳамаи радионуклидҳои дар таҳқиқоти радиоташхисӣ истифодашаванда дар замимаи 1 қоидаҳои мазкур оварда шудаанд.

4.7.3. Вобаста ба фаъолнокии ҷамъи Сэ дар ҷои корӣ, ки ба гурӯҳи А оварда шудааст, синфҳои зерини корҳо муқаррар карда мешаванд:

Синфи I - Сэ = беш аз 108 Бк;

Синфи II - Сэ = аз 105 то 108 Бк;

Синфи III - Сэ = аз 103 то 105 Бк.

4.7.4. Ҳангоми амалиёти оддӣ бо моеъҳо (маҳлул тайёркунӣ, бастубандкунӣ, афшонидан ва ғ), афзоиши 10-каратаи фаъолнокӣ дар ҷои корӣ ҷоиз аст.

4.7.5. Ҳангоми элюатсия ва бандубасткунии элюатҳои радиоактивии аз генераторҳои радионуклидӣ гирифташуда, афзоиши 20 маротибаи фаъолнокӣ дар ҷои корӣ ҷоиз аст. Синфи корҳо аз рӯи фаъолнокии ҳадди аксари радионуклиди духтарии (фаръии) аз генератор яккарата шусташаванда муайян карда мешавад. 

4.7.6. Ҳангоми нигоҳдории манбаъҳои радионуклидии кушода афзоиши 100-каратаи фаъолнокӣ ҷоиз аст.

4.7.7. Корҳо дар блоки таъминоти радионуклидии воҳидҳои сохтории ташхиси «in vivo» ва томографияи позитронии эмиссионӣ (ТПЭ) одатан ба синфи дуюми корҳо нисбат дода мешаванд.

4.8. Ҷойгир ва муҷаҳҳазкунии ҳуҷраҳое, ки дар онҳо кор бо маводҳои радиофарматсевтӣ гузаронида мешаванд, аз рӯи синфи корҳои мазкур муайян карда мешаванд.

4.8.1. Лоиҳасозӣ ва муҷаҳҳазкунии ҳуҷраҳо бояд ҳифзи беморон ва кормандонро аз шуоъхӯрии беруна ва аз дохилшавии радионуклидҳо ба ҳуҷраҳо ва муҳити зист тавассути истифодаи шабакаи монеаҳои доимӣ (статсионарӣ) (таҷҳизот, деворҳо ва болопӯши ҳуҷраҳо) ва динамикӣ (вентиллятсия ва шабакаи обу корезӣ) таъмин кунад. 

4.8.2. Воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидиро дар муассисаҳои аз нав сохта шуда истода дар қисми ҷудогонаи бинои муассисаи тиббии мазкур ё дар корпуси махсуси радиологӣ ҷойгир кардан мувофиқи мақсад аст.

4.8.3. Бо ҳадафи маҳдудкунии таъсири афканишоти манбаъҳои табиӣ (радон ва маҳсулоти духтарии (фаръии) он, радионуклидҳои табиии дар таркиби иншоотҳои сохтмонибуда) ба кормандон, ҳуҷраҳои будубоши доимии кормандонро набояд дар таҳхонаҳо ҷой кард.  Дар таҳхонаҳо ва ошёнаҳои пойдеворӣ ҷойгир кардани маҳфузгоҳҳои маводҳои радиофарматсевтӣ ва партовҳои радиатсионӣ ҷоиз аст.

4.8.4. Барои воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидии мавриди сохтмон ва таҷдид қарордошта маҷмӯъ ва масоҳатҳои ҳуҷраҳои дар замимаҳои 2 ва 3 қоидаҳои мазкур овардашуда тавсия дода мешаванд.

4.8.5. Талаботи мазкур тахминӣ мебошанд ва бояд ба ҳар як ҳолати мушаххас дар мувофиқа бо мақоми танзимгар вобаста ба теъдод ва таркиби ҷараёни беморон, таҷҳизот, теъдод ва номгӯи маводҳои радиофарматсевтии истифодашаванда, таъминоти кадрӣ ва маблағгузории сохтмон ва истифода ва ғ. мутобиқ карда шаванд. 

4.9. Бинои таъминоти радионуклидии воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидиро аз биноҳои дигар ҷудо ҷойгир кардан мувофиқи мақсад аст. Якҷоякунии ҳуҷраҳо барои қабул ва нигоҳдории маводҳои радиофарматсевтӣ, нигоҳдории партовҳои радоактивии воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидӣ ва табобати бемории шуоъ ҷоиз аст.

4.10. Ҳангоми лоиҳакашии биноҳои нав ва ё таҷдиди биноҳои мавҷуда, дар ҳуҷҷатгузорӣ барои ҳар як ҳуҷра бояд: маводҳои радиофарматсевтӣ истифодашаванда, фаъолнокии онҳо дар ҷои корӣ, истеъмоли солона, намуд, хусусият ва синфи корҳо нишон дода шаванд. 

4.11. Мавод ва ғафсии деворҳои ҳифозатӣ, болопӯш ва тавораҳои ҳуҷраҳои воҳиди сохтории ташхиси радионуклидии «in vivo» тибқи талабот ва маҳдудиятҳои МБР-06 ва ҚТБР-08 муайян карда мешаванд.

4.12. Утоқҳои гамма-камераҳо ва томографҳо бояд бо ҳуҷраҳои блоки таъминоти радионуклидӣ ва ҳуҷраи интизори беморон бо ҳадафи дар детекторҳо паст кардани сатҳи вазъи радиатсионии озмоишгоҳ ҳамшафат набошанд ва тавре лоиҳасозӣ мешаванд, ки бо ҳуҷраҳои идоракунӣ ҳамшафат бошанд.

4.13. Дар ҳуҷраҳои радиоташхисии радионуклидӣ вентилятсияи мухтори дарун ва берункашӣ бо таҳвилдиҳии ҳаво ба қисмати боло, баровардани 2/3 қисми ҳаҷми ҳаво аз қисмати болоӣ ва 1/3 қисми ҳавои қисмати поёнии ҳуҷра пешбинӣ мешавад. Дар ин маврид каратнокии гардиши ҳаво бояд аз рӯи воридшавӣ 3 ва аз рӯи баромади ҳаво 4-ро ташкил кунад (дар ҳуҷраҳои умумӣ – танҳо аз қисмати боло).

4.13.1. Дар ҳуҷраҳои ташхиси радионуклидӣ вентилятсия бояд ҷараёни ҳаворо аз фазоҳои камтар олудашуда ба ҷойҳои бештар олудашуда таъмин намояд. Дар блоки таъминоти радионуклидӣ кори доимии шабакаи вентилятсионӣ таъмин карда мешавад.

4.13.2. Ҳаво дар шабакаи вентилятсионӣ набояд мавриди такроргардиш қарор гирифта ба ҳуҷраҳои умумӣ ва катар олудашуда ворид шавад.

4.13.3. Ҷевонҳои заҳркаш суръати ҳаракати ҳаворо дар хандакҳои корӣ бо 1,5м/с бо пастшавии ҷоизи суръати ҳавои кашидашаванда дар хандакҳои кушодашаванда то 0,5 м/с таъмин мекунанд.

4.13.4. Тибқи банди 2.9.4 ҚТБР-08 ҳаворо аз ҷевонҳои заҳркаш ва ҳуҷраҳо ба муҳити беруна бе тозакунӣ, аз ҷумла бе истифодаи полоишҳои (филтрҳои) нахии ивазшаванда бо шарти ҷой надоштани вайронкунии технологияи муқаррарии кор бо маводҳои радиофарматсевтӣ ҷоиз аст.

4.14. Талабот ба муҷаҳҳазнамоии санитарӣ-техникии биноҳо барои таҳқиқоти ташхисии радиатсионии «in vivo»:

4.14.1. Дар ҳуҷраҳои блоки таъминоти радионуклидӣ кранҳо барои оби ба дастшӯяки партов таъминшаванда бо ҷумаки омезиш (смесител) муҷаҳҳаз карда мешаванд, ки тавассути дастгоҳи педалӣ, оринҷӣ ё бетамос кор фармуда мешавад. Дар назди ҳар дастшӯяк хушккунаки барқӣ барои даст насб карда мешавад.

4.14.2. Дарозии қубурҳои дренажии аз дастшӯякҳои партови ба қубури асосии корезӣ баранда, одатан ба ҳадди ақал кӯтоҳ аст. Дренажҳо ва обдав бояд барои назорати радиатсионии даврӣ дастрас бошанд.

4.14.3. Ҳангоми имконнопазирии дастрасии беморон ба ҳоҷатхона барои кормандон, ҳоҷатхонаҳо барои беморон ва кормандон алоҳида лоиҳасозӣ мешаванд.

4.14.4. Ҳоҷатхона барои беморон бо дастгоҳи обрези маҷбурӣ дар нишастгоҳи халоҷо муҷаҳҳаз карда мешавад, ё шустани нишастгоҳи халоҷо тавассути обрези педалӣ таъмин карда мешавад.

4.14.5. Ҳангоми корҳо аз рӯи синфҳои II ва III баровардани обҳои партов аз дастшӯякҳои обдав ва ҳоҷатхонаҳо бевосита ба канализатсияи истеҳсолию-маишӣ иҷозат дода мешавад, яъне мавҷуд будани канализатсияи махсус бо таҳшингоҳҳо дар шӯъбаҳои ташхиси радионуклидии «in vivo» талаб карда намешавад.

4.14.6. Гузаргоҳи санитарӣ дар наздикии бевоситаи ҳуҷраҳои бастубандкунӣ ва муолиҷавӣ ҷойгир карда мешавад, ки дар он ҷо эҳтимоли бавуҷудоии садамаи радиатсионӣ нисбат ба дигар ҳуҷраҳои шӯъба зиёдтар аст. Дар он ҷой барои ивазкунии либос, воситаи шустушӯ (душ), дастшӯяк бо обдав, ҷой барои дезактиватсияи воситаҳои муҳофизати инфиродӣ пешбинӣ мешавад.

4.14.7. Фарш, девор ва шифти гузаргоҳи санитарӣ ва ҳоҷатхона барои беморон бо рӯйпӯшҳои обногузар пӯшида мешаванд, масолеҳи суст ҷаббандаи моддаҳои радиатсионӣ  ва метавонанд мавриди тозакунӣ ва дезактиватсияи осон қарор дода шаванд. 

4.15. Бинобар мураккабии махсуси технология, лоиҳакашии бинои маркази ТПЭ ва муҷаҳҳазгардонии техникии он бояд аз ҷониби ташкилоти махсусгардонидашудаи лоиҳасозӣ дар мавриди доштани литсензияи дахлдор ё аз рӯйи лоиҳаи ширкати таъминотчии таҷҳизоти маркази ТПЭ амалӣ шавад.  

4.16. Талабот ба ҷойгиркунӣ, лоиҳасозӣ ва муҷаҳҳазгардонии ҳуҷраҳои маркази ТПЭ.

4.16.1. Дар маркази ТПЭ барои кормандон ва беморони амбулаторӣ бояд даромадгоҳҳои алоҳида, аз ҷумла гузаргоҳи дар зимистон гармшаванда аз статсионар барои беморони бистаришуда бошанд. Ҳуҷраҳои маркази ТПЭ бояд барои шахсони бегона ҳамчун гузаргоҳ хизмат накунанд (дудара набошанд).

4.16.2. Маҷмааи сиклотронӣ-радиокимиёии маркази ТПЭ бояд худ як минтақаи назоратии барои шахсони бегона, аз ҷумла беморон, дастнорас бо даромадгоҳи алоҳидаи бо дариҷаи ҳавокушо, баромадгоҳи эҳтиётӣ ва ҳуҷраҳои барои истеҳсоли маводҳои радиофарматсевтӣ сертификатсияшуда таъмин шуда бошад. 

4.16.3. Сиклотрон бояд дар муолиҷахонаи махсус бо деворҳои бетонӣ ва болопӯши ғафсиаш ҳангоми лоиҳасозӣ тибқи талаботи МРБ-06 ва ҚРТБ-08 ва бо дарназардошти тавсияҳои ширкати истеҳсолкунандаи сиклотрон ҳисоб карда шавад.

4.16.4. Биноҳои маҷмааи сиклотронӣ-радиокимиёӣ бояд дар ошёнаи якуми бинои маркази ТПЭ, ё дар бинои алоҳида ҷойгир карда шаванд. Ҷойгиркунии сиклотрон аз сатҳи замин пасттар бо риоянамоии меъёрҳои дахлдори бехатарии радиатсионӣ ва сохтмон иҷозат дода мешавад.

4.16.5. Вобаста ба технологияи ҳамлу васли (монтажи) сиклотрон ва таҷҳизот дар деворҳои муолиҷахонаи сиклотрон ва озмоишгоҳи радиокимиёӣ, ё дар бомпӯши ҳамон ҳуҷраҳо бояд хандакҳои васлкунанда бо андозаи на камтар аз 2,8х2,8 м пешбинӣ шаванд. Барои сиклотронҳои дорои муҳофизати радиатсионии худ андозаҳои мазкур бояд калонтар бошанд ва ҷавобгӯи талаботи ширкатҳои истеҳсолкунандаи сиклотрон ва таҷҳизоти радиокимиёӣ бошанд.

4.16.6. Ба иморати маркази ТПЭ бояд роҳи асфалтпӯши барои автомобилҳои боркаши вазнин ва кранҳои борбардор мусоид таъмин карда шавад.

4.16.7. Даромадгоҳ ба анбори махсуси (бункери) сиклотрон бояд тибқи тавсияҳои ширкати истеҳсолкунандаи сиклотрон бо дари муҳофизатии на кам аз 4 намуди қулфдошта пӯшида шавад. 

4.16.8. Анбори махсуси (бункери) сиклотрон, озмоишгоҳи радиокимиёӣ ва утоқи ташхиси радиатсонии томографи позитронии эмиссиониро ҳамшафат ё дар масофаи ба якдигар то ҳадди имкон наздиктар кардан тавсия дода мешавад. Масофаи аз чуқурии сиклотрон то озмоишгоҳи радиокимиёӣ набояд аз 20 метр зиёд бошад. Биноҳои зикргардида тибқи тавсияҳои ширкати истеҳсолкунанда бояд бо каналҳои пинҳонӣ барои ҷойгиркунии хатҳои қубурҳои газу моеъҳо, пневмопочта ва дигар коммуникатсияҳо пайваст карда шаванд.

4.16.9. Барои ҷойкунии баллонҳои гази тавассути хатҳои дахлдори қубурҳои газ бо муолиҷахонаи сиклотрон ва озмоишгоҳи радиокимиёӣ пайваст кардашуда ҳуҷраи алоҳида бояд пешбинӣ карда шавад. 

4.16.10. Тибқи тавсияҳои ширкати истеҳсолкунанда, вобаста аз номгӯй ва теъдоди маводҳои радиофарматсевтии дар озмоишгоҳи радиокимиёӣ синтезшаванда бояд як ё якчанд боксҳои “гарм” ва (ё) якчанд боксҳои хурд барои радиокимиёи ТПЭ ҳамлу васл карда шаванд.  

4.16.11. Дар маҳфузгоҳи нигоҳдории муваққатии маводҳои радиофарматсевтӣ ва ҳуҷраи муолиҷавӣ бояд ҷевонҳои ҳавокаш насб карда шаванд, ки даруни онҳо бо деворҳои муҳофизатӣ муҷаҳҳаз карда мешаванд.

4.16.12. Маҳфузгоҳи партовҳои радиоактивӣ бояд бо девори муҳофизатӣ, ки дар қафои он халтаҳои пластикӣ ё контейнерҳои муҳофизатӣ бо партовҳои сахти радиоактивӣ барои нигоҳдорӣ то коҳишёбии онҳо ҷойгир карда шудаанд, аз ҷумла ҷевони герметикии оҳанин бо берункаши маҳаллии боқимондаҳои ғайрирадиоактивии маҳлулҳои технологӣ муҷаҳҳаз карда шавад.

4.16.13. Як гузаргоҳи санитарӣ бояд дар назди даромадгоҳи берунаи маҷмааи сиклотронии радиокимиёӣ ҷой карда шавад (бо дарназардошти васеънамоии имконпазири истеҳсолоти 123I дар сиклотрон)  ва дигараш - байни бинои таъминоти радионуклидӣ ва бинои ҳуҷраҳои умумии маркази ТПЭ. Талабот ба гузаргоҳҳои санитарӣ дар зербандҳои 4.14.6 ва 4.14.7 оварда шудааст.

4.16.14. Шлюзи санитарӣ бояд дар назди даромадгоҳи даруна ба маҷмааи сиклотронӣ-радиокимиёӣ ҷой карда шавад. Онро кормандон дар рафти гузаронидани корҳои ҳамлувасл ва таъмирӣ дар муолиҷахонаи сиклотрон ва дар озмоишгоҳи радиокимиёӣ истифода мебаранд.

4.17. Талабот ба ҳоҷатхонаҳо барои беморон ва кормандон дар зербандҳои 4.14.3, 4.14.4 ва 4.14.7 дастурамалҳои мазкур оварда шудаанд. Ҳоҷатхонаҳо барои беморон бояд дар наздикии бевоситаи ҳуҷраи муолиҷавӣ ва утоқи радиоташхисии маркази ТПЭ ҷойгир карда шаванд. 

4.18. Талабот ба андозаҳо, шакл ва таъминоти муҳандисии муолиҷахонаи сиклотрон, озмоишгоҳи радиокимиёӣ, утоқи томографи позитронӣ ва ҳуҷраи идоранамоии он ҳангоми лоиҳасозӣ тибқи маълумоти паспорти техникии дастгоҳҳои мушаххас бо дарназардошти тавсияҳои ширкати истеҳсолкунанда муайян карда мешаванд.

4.19. Талабот ба шабакаи вентилятсионии маркази ТПЭ.

4.19.1. Дар ҳуҷраҳои муолиҷахонаи сиклотрон, озмоишгоҳи радиокимиёӣ ва утоқи томографи позитронӣ бояд шабакаи вентилятсияи махсус ва ҳавотозакунии аз вентилятсияи дарун ва берункашии ҳуҷраҳои боқимондаи маркази ТПЭ алоҳида коркунанда пешбинӣ карда шавад. 

4.19.2. Дар ҳуҷраҳои муолиҷахонаи сиклотрон, озмоишгоҳи радиокимиёӣ ва утоқи томографи позитронӣ бояд вентилятсияи мухтори дарун ва берункашии ҳаво насб карда шавад. Ҳаво ба минтақаи болоӣ дода мешавад ва аз 2/3 қисми ҳаҷми минтақаи болоӣ ва 1/3 қисми ҳаҷми минтақаи поёнӣ бароварда мешавад. Дар қубурҳои ҳавогузаронии аз ҳуҷраҳои зикргардида ҳавокашанда бояд дастгоҳҳои ҳавотозакунӣ бо полоишҳо ва ҷаббандаҳои газҳои радиоактивӣ насб карда шаванд. Вентилятсия бояд беист кор кунад.   

4.19.3. Лоиҳа бояд таҷҳизоти эҳтиётии вентилятсиониро пешбинӣ намояд. Каратии гардиши ҳаво тибқи тавсияҳои ширкати истеҳсолкунанда насб карда мешавад.

4.19.4. Ҳавои аз камераҳои “гарм”, боксҳо ва ҷевонҳои ҳавокаш дуршаванда бояд пешакӣ тавассути филтрҳои ҳавокаш ва асбобҳои дигари дар сохтори онҳо пешбинишуда тоза карда шавад. Дар камераю боксҳои герметикӣ бо хандакҳои маҳкам бояд тунукшавии на камтар аз 20 мм фаввораи об таъмин карда шавад. Камераҳо ва боксҳо бояд бо дастгоҳҳои назорати дараҷаи тунукшавӣ муҷаҳҳаз карда шаванд. Полоишҳо ва ҷаббандаҳои газҳои радиоактивӣ бояд дар наздикии бевоситаи камераҳо, боксҳо ва ҷевонҳои ҳавокаш бо мақсади ба ҳадди аксар коҳишдиҳии дараҷаи олудашавии радиатсионии қубурҳои магистралӣ  ҷойгир карда шаванд.

4.20. Талабот ба муҷаҳҳазгардонии сантехникии ҳуҷраи шустушӯй, муолиҷавӣ ва ҳоҷатхона барои беморон дар зербандҳои 4.14.1 - 4.14.4. оварда шуданд.

4.21. Дур кардани обҳои партов аз ҳамаи ҳуҷраҳои бинои таъминоти радионуклидӣ  (ба истиснои ҳуҷраи синтези маводҳои радиофарматсевтӣ) ва бинои ҳуҷраҳои умумӣ ба ба шабакаи обу корези хоҷагидорӣ-маишӣ иҷозат дода мешавад. 

4.22. Талабот ба баровардани партовҳои моеъи радиоактивӣ аз боксҳои ҳуҷраи синтези маводҳои радиофарматсевтӣ ва партовҳои сахт аз ҳуҷраи муолиҷавии маркази ТПЭ дар Боби 6 қоидаҳои мазкур дастрасанд. 

4.23. Талабот ба ҷойгиркунии озмоишгоҳи «in vitro» ва муҷаҳҳазкунонии он

4.23.1. Ҳангоми ташкилнамоии озмоишгоҳи «in vitro» ҳамчун шӯъбаи мустақил дар муассисаи табобатию-пешригикунанда (МТП) ҳадди ақал се ҳуҷра ҷудо карда мешавад, ки дар онҳо озмоишгоҳҳои: радиокимиёӣ, радиометрӣ, ки масоҳати он на камтар аз 18 м2 ва ҳуҷра барои нигоҳдории маҷмӯъҳо барои таҳлилҳои радиоиммунӣ (ТРИ) ва партовҳо бо масоҳати на камтар аз 6 м2 ҷойгир карда мешаванд. Илова бар он, МТП ҷудо карда гирифтан ва ба озмоишгоҳи «in vitro» таҳвилдиҳии намунаҳои хуни беморонро таъмин мекунад ё барои ин ҳуҷраи муолиҷавӣ ва ҳамшираи тиббиро барои гирифтани хун ҷудо мекунад.  

4.23.2. Барои нигоҳдории маҷмӯъҳои ТРИ ва намунаҳои биологӣ, аз ҷумла барои кори ҷорӣ, таҷҳизоти зарурии хунуккунанда пешбинӣ мешавад. Литсензиядор нигоҳдории маҷмӯъҳоро барои таҳлили радио-рақобатӣ ва роҳ надодан ба воридшавии шахсони бегона ба маҳфузгоҳ ва ҷои кор бо ТРИ таъмин менамояд.

4.23.3. Дар ҳуҷраи радиокимиёӣ амалиёти аз сентрифуга гузаронидани намунаҳои биологӣ, ба найчашишаҳо чаконидан ва омезиш тавассути афшонидан сурат мегирад. Найчашишаҳо бояд тавассути насоси фишороварии об шуста шаванд. Утоқи радиокимиёӣ бояд барои шустани зарфҳои кимиёӣ бо дастшӯякҳои чуқур муҷаҳҳаз карда шавад.

4.23.4. Дар ҳуҷраи радиометрӣ илова бар асбоби ченкунӣ мизҳои кории пизишк ва лаборант ҷой карда мешаванд. Ҳангоми дастрасии беш аз як ҳисобкунаки намунаҳо ё сентрифуга масоҳати ҳуҷраро ба 6 м.кв. барои ҳар як дастгоҳи иловагии насбшаванда васеъ намудан зарур аст.

4.23.5. Фаршҳо ва деворҳои ҳуҷраҳо бо масолеҳи обногузари қобилияти ҷаббишашон пасти бепайванд ва ба рӯбучини нам бо истифода аз воситаҳои шустушӯ ва дезактиватсия имкониятдиҳанда пӯшида мешаванд.  

4.23.6. Ҳуҷраҳо бояд танҳо бо мақсади пешбинишуда истифода шаванд. Дар ҳуҷраҳо бояд тамоми таҷҳизот ва лавозимоти барои корҳои ҷорӣ ва бартарафкунии садамаҳо зарурӣ дастрас бошад.  

4.23.7. Сатҳҳое, ки дар рӯи онҳо корҳо бо маводҳои радиофарматсевтӣ гузаронида мешаванд, бояд бо масолеҳи ба осонӣ дезактиватсияшаванда бе тарқишҳо ва нуқсонҳо пӯшида шаванд.  

4.23.8. Ҳамлу васли қубурҳоро дар дохили деворҳо ё дар зери фарш пешбинӣ намудан зарур аст. Дар мавриди бо ягон сабаб дар рӯи сатҳ ҷойгир будан, онҳоро бо маводҳое пӯшидан зарур аст, ки қобилияти пасти ҷаббиш доранд ва мавриди дезактиватсияи сабук қарор мегиранд.

4.23.9. Ҳуҷраҳое, ки дар онҳо корҳо бо маводҳои газмонанди радиофарматсевтӣ гузаронида мешаванд, бояд бо шабакаи вентилятсионии дарун ва берункашанда ё ҷевонҳои ҳавокаши пешгирикунандаи ихроҷи ҳаво аз шабакаҳои вентилятсионӣ ба ҳуҷраҳои дигар муҷаҳҳаз карда шаванд. Шабакаҳои вентилятсионӣ бояд тавре сохта шаванд, ки дараҷаҳои ихроҷи партовҳои радиоактивӣ ба муҳити зист аз дараҷаҳои ихроҷи дар асноди ҳуқуқӣ муқарраршуда зиёд нашаванд. Дар ҷевонҳои ҳавокаш бояд номи радионуклид ё маводи радиофарматсевтие, ки бо он кор бурда мешавад, қайд карда шавад.

4.23.10. Барои шустани пӯст ё чашмони бо маводҳои радиофарматсевтӣ (радионуклидҳо) олудашуда бояд дастшӯякҳо ё фавворачаҳои бо пой ва оринҷ идорашаванда насб карда шаванд.

4.23.11. Дар мавриди муқаррар намудани дозаи барои гурӯҳи хавф аз  - 0,2 мЗв зиёд аз ҳисоби обҳои партов, системаи қубурҳои обу корези алоҳида бояд пешбинӣ шавад. Дар ин маврид, обҳои партов то вақте бояд нигоҳ дошта шаванд, ки фаъолнокии ҳаҷмии радионуклидҳо дар таркиби онҳо ба сатҳе расад, ки боиси дозаи солонаи камтар аз 0,2 мЗв гардад.   

4.23.12. Шабакаи обу корези аз ҳуҷраҳои шустушӯи зарфҳо, душхонаҳо, ҳоҷатхонаҳо ва ҳуҷраҳои дигар бояд тавре ба шабакаи умумӣ ё мухтори обу корез васл карда шаванд, ки қубурҳо аз ҳуҷраҳои назоратнашаванда нагузаранд. 

4.23.13. Дар баромадгоҳ аз минтақаи корӣ барои санҷиши олудашавии рӯи сатҳи одамони баромадаистода ва ашёҳои баровардашаванда бояд асбоби ченкунӣ дастрас бошад.  Ҳар як шахси баромада ва ҳар як ашёи баровардашуда бояд санҷида шаванд. 

4.23.14. Дар ҷои намоёни минтақаи назорат ва минтақаи мушоҳида бояд ному насаб, телефон ва маҳали будубоши шахсе, ки ба он дар ҳолати ба вуқӯъ пайвастани садама муроҷиат кардан зарур аст, аз ҷумла шахс барои тамос дар вақти ғайрикорӣ нишон дода шавад.

 

 1. Талабот ба ташкилнамоӣ ва гузаронидани корҳо

 

5.1. Ташкилкунӣ ва гузаронидани кор бо маводҳои радиофарматсевтӣ дар шӯъбаҳои ташхиси радионуклидӣ бояд ба даст овардани маълумоти эътимодноки ташхисӣ бо пешгирии ҳамзамони шуоъхӯрии барзиёди (беасоси) беморон, аз он ҷумла ҳифзи ҳайати кормандон аз шуоъхӯрии касбии дохилӣ ва беруниро таъмин намояд. 

5.2. Ба кор бо маводҳои радиофарматсевтӣ шахсони ба ҳайати кормандони гурӯҳи А дохилкардашуда тибқи ҳуҷҷатҳо дар бораи омодагии махсус ба кор дар шӯъбаи ташхиси радионуклидӣ ҳуқуқдиҳанда, аз ҷумла тибқи фармони муассисаи тиббии мазкур роҳ дода мешаванд.

5.3. Ҳайати кормандони шӯъбаи ташхиси радионуклидӣ мавриди дастурдиҳӣ дар бораи техникаи бехатарӣ, аз ҷумла бехатарии радиатсионӣ, қарор мегиранд:

- дастурдиҳии муқаддимавӣ – ҳангоми ба воҳиди сохторӣ ба кор қабул шудан;

- дастурдиҳии ибтидоӣ – дар ҷои корӣ;

- дастурдиҳии такрорӣ – на камтар аз 1 маротиба дар як сол;

- дастурдиҳии ғайринақшавӣ – ҳангоми тағйирёбии шароитҳои кор.

5.4. Шахсони ба воҳиди сохторӣ ба сафари хидматӣ раҳсипор кардашуда ба кор бо маводҳои радиофарматсевтӣ танҳо баъди дастургирӣ ва санҷиши дониши техникаи бехатарӣ роҳ дода мешаванд.

5.5. Дастурдиҳии кормандон дар бораи техникаи бехатарӣ дар китоби махсус қайд карда мешавад (Замимаи 4 қоидаҳои мазкур)

5.6. Тамоми амалиёти корӣ бо маводҳои радиофарматсевтӣ дар воҳиди мазкур суръатгиранда бояд дар дастуруламал оид ба технологияҳои корҳо дар воҳиди сохтории ташхиси радиофарматсевтӣ, ки дар шакли ихтиёрӣ тартиб дода шудаанд, бо хадамоти бехатарии радиатсионӣ мувофиқа карда ва аз ҷониби маъмурияти муассиса тасдиқ карда шудааст, шарҳ дода шавад. Кормандон ба кор баъд аз шинос шудан бо дастурамал ва санҷиши дониши дар рафти дастурдиҳии дахлдор андӯхтаашон роҳ дода мешавад.

5.7. Кор бо маводҳои радиофарматсевтӣ танҳо дар ҳамон ҳуҷраҳо иҷозат дода мешавад, ки дар замимаи литсензия нишон дода шудаанд. Дар дари ҳар як ҳуҷра таъиноти он, синфи корҳои бо манбаъҳои радионуклидии кушода анҷом додашаванда ва аломати хавфи радиатсионӣ нишон дода мешавад.

5.8. Дар ҳуҷраҳое, ки дар онҳо корҳо бо маводҳои радиофарматсевтӣ бурда мешаванд, гузаронидани дигар корҳо ва ҷойгиркунии таҷҳизоти дар замима ба литсензия нишон дода нашуда иҷозат дода намешавад.

5.9. Теъдоди кормандон дар ҳуҷрае, ки дар онҳо кор бо манбаъҳои радионуклидии кушода бурда мешавад, бо ҳадди ақали барои технологияи мазкур пешбинишуда маҳдуд мешавад. Ба шахсони ба ҳайати кормандон дохил кардашуда, аммо дар гузаронидани корҳо иштирокнадошта дар ҳуҷраи мазкур ҳузур доштан иҷозат дода намешавад.

5.10. Дар ҳуҷраҳои кории воҳид истеъмолкунии обу ғизо, тамокукашӣ, истифодаи маводҳои ороишӣ (косметика), нигоҳдории маводи ғизоӣ, маҳсулоти тамоку, либосҳои хонагӣ ва дигар ашёҳои бегона иҷозат дода намешавад.  

5.11. Ҳамаи амалиёти технологии омоданамоии маводҳои радиофарматсевтӣ барои дохилнамоӣ ба организми бемор ва корҳо бо фантомҳои моеъ дар ҷевонҳои ҳавокашӣ дар табақҳо ва зарфмонакҳои аз маводи ҷаббиши суст сохташуда гузаронида мешаванд. Даруни табақчаҳо ва зарфмонакҳо бо қабати қоғази полоишӣ пӯшида мешавад, ва ғунҷоиши онҳо бояд аз ҳаҷми маҳлули радиоактивии истифодашаванда ду маротиба зиёд бошад.    

5.12. Асбобу анҷоми корӣ барои тозакунӣ ва дезактиватсияи сатҳҳои ҷойҳои кории кормандони бинои дахлдор тамғагузорӣ ва қатъиян мувофиқи мақсад истифода мешаванд. 

5.13. Дар ҳар ҳуҷраи корие, ки дар он кор бо маводҳои радиофарматсевтӣ бурда мешавад, дастрасии шумораи кофии контейнерҳо барои ҷамъкунии партовҳои сахти радиоактивӣ пешбинӣ мешавад.

5.14. Яхдонҳое, ки дар онҳо маводи радиофарматсевтии ба пайвастагиҳои органикӣ асосёфта нигоҳ дошта мешаванд, дар маҳфузгоҳи маводҳои радиофарматсевтӣ гузошташуда бо муҳофизати радиатсионие таъмин карда мешаванд, ки сатҳи шуоъхӯрии берунаи кормандонро то бузургиҳои ҷоиз коҳиш медиҳад.

5.15. Ҳар воҳиди сохтории ташхиси радионуклидӣ «in vivo» бояд бо теъдоди зиёди радиометр ва дозиметрҳои махсусгардонидашуда барои муайянкунии фаъолнокии бастаҳои маводҳои ташхисӣ ва муолиҷавӣ, ченкунии олудашавии радиатсионӣ ва ченкунии тавоноии доза (дар ҳуҷраҳои тайёркунии маводҳои радиофарматсевтӣ) таъмин карда шавад. Санҷиши метрологии (сертификатсияи) чунин радиометрҳо бо тартиби муқаррарӣ, аммо на камтар аз як маротиба дар як сол бо ирсолнамоии шаҳодатномаи дахлдор гузаронида мешавад.

5.16. Зарфҳо ва шишачаҳо бо маҳлулҳои радиоактивӣ бо тамғақоғазҳо равшан бо нишондиҳии дақиқи номи маводи радиофарматсевтӣ ва фаъолнокии он барои вақти муайян таъмин карда мешаванд. Шишачаҳои маҳлулдори бе тамғақоғаз, бо пайҳои коррозия дар сарпӯши оҳанин ва бо тағйирёбии шаффофияти деворҳои шишача партовҳои радиоактивӣ маҳсуб мешаванд ва мавриди маҳвкунӣ бо тартиби муқаррарӣ қарор мегиранд (ба Боби 6 қоидаҳои мазкур нигаред).

5.17. Фаъолнокии ҷамъи манбаъҳои радионуклидӣ дар ҷои корӣ бояд ҳадди ақали барои кор зарурӣ бошад. Ҳангоми амалиёти дастӣ бо маҳлулҳо барои омоданамоии фантомҳои моеъ истифодаи чакрарезҳои автоматӣ ё чакрарезҳои пуфакдор мувофиқи мақсад аст.

5.18. Ҳангоми кор бо манбаъҳои радионуклидии кушода кормандон бояд воситаҳои бехатарии радиатсионии дастаҷамъ ва инфиродиро истифода кунанд.

5.19. Ташкилнамоии кор бо манбаъҳои радионуклидии кушода бояд ба коҳишдиҳии ташрифи кормандон дар майдони афканишоти ионофари манбаъҳои радионуклидӣ, ба афзоиши масофаи байни кормандон ва манбаъҳои радионуклидӣ ва ба коҳишдиҳии  партовҳои радиоактивии дар амалиётҳои технологӣ ташкилшаванда нигаронида шавад.  

 

 1. Талабот ба қабулнамоӣ, нигоҳдорӣ, истифода ва баҳисобгирии маводҳои радиофарматсевтӣ

 

6.1. Қабулнамоӣ, нигоҳдорӣ ва баҳисобгирии маводҳои радиофарматсевтӣ бояд ба талаботи ҚБТР-08 мувофиқат кунанд (ба банди 3.5 нигаред).

6.2.1. Барои қабулнамоӣ, нигоҳдорӣ ва баҳисобгирии манбаъҳои афканишот бо фармон дар сатҳи муассиса шахси масъулиятнок таъин карда мешавад, ки қабулнамоӣ, таҳвилдиҳӣ барои истифода ва аз ҳисоб хориҷ кардани минбаъдаро танзим мекунад.  

6.2.2. Ҳангоми нигоҳдорӣ, муомилот бо ва истифодаи маводҳои радиофарматсевтӣ дастурҳои истеҳсолкунанда бояд ба инобат гирифта шаванд. Дастурҳои мазкур дар ҳамаи ҷойҳои корие бояд дастрас бошанд, ки дар онҳо бо моддаҳои зикргардида кор бурда мешавад.  

6.3. Шароитҳои қабулнамоӣ, нигоҳдорӣ, сарфкунӣ ва аз ҳисоб хориҷкунии маводҳои радиофарматсевтӣ, ки ба имконияти гумшавии онҳо ва истифодаи беназорат роҳ намедиҳанд, таъмин карда мешавад.

6.4. Ҳамаи маводи радиофарматсевтии ба воҳид дохилшаванда дар як ё якчанд (барои ҳар як намуди манбаъ) китобҳои даромаду баромал қайд карда мешаванд ва ҳуҷҷатҳои замимашуда ба муҳосибот барои бақайдгирӣ таҳвил дода мешаванд (ба замимаҳои 5,6,7 қоидаҳои мазкур нигаред). Китобҳои даромаду баромадро шахси масъули бо фармони муассиса таъиншуда мебарад.

6.5. Манбаъҳои радионуклидӣ барои кор аз ҷониби шахси масъул бо иҷозатномаи роҳбари муассиса ё шахси ваколатдори ӯ ирсол дода мешаванд (Замимаи 6 ҚТБР-08). Дархости дастраснамоӣ (дар ду нусха) ҳангоми зарурат бо фосилаи бо маъмурияти муассиса мувофиқашуда ва дар баёнот оид ба технологияҳои кор дар воҳиди сохтории ташхиси радионуклидии «in vivo» нишондодашуда пур карда мешавад.

6.6. Ҳангоми тайёр кардани маводҳои радиофарматсевтӣ бо истифодаи элюатҳо аз генераторҳои радионуклидҳои кӯтоҳумр китоби тайёр кардани маҳлулҳои кории радиофарматсевтӣ пур карда мешавад (ба Замимаи 8 қоидаҳои мазкур нигаред). Китобро корманди масъули тайёркунии маҳлулҳои зикргардидаи воҳиди сохторӣ бо ҳамин мақсад бо фармони воҳиди сохторӣ таъиншуда мебарад.  

6.7. Ҳангоми ба бемор гузаронидани маводи радиофарматсевтии ба вориднамоии бевосита ба организм омодашуда ё дар воҳиди сохторӣ синтез кардашуда дар китоби бақайдгирии маводҳои радиофарматсевтии ба беморон гузаронидашуда (ба Замимаи 9 қоидаҳои мазкур нигаред) қайд ворид карда шуда бо имзоҳои пизишки таҳқиқи мазкурро доирнамуда ва ҳамшираи тиббии ба бемор маводи радиофарматсевтиро гузаронанда тасдиқ карда мешавад.

6.8. Хароҷоти радионуклидҳо аз манбаъҳои кушода бо санади дохилии аз ҷониби шахси мутасаддӣ ва иҷрокунандаи бевоситаи корҳо (ҳамшираи тиббии муолиҷавӣ, физики тиббӣ ва ғ) ба расмият дароварда мешавад. Санад аз ҷониби роҳбари муассиса ё шахси бо фармони муассиса ваколатдоршуда тасдиқ карда мешавад (ба Замимаи 10 қоидаҳои мазкур нигаред).

6.9. Манбаъҳои радионуклидии дар кор набуда, бояд ба маҳфузгоҳ дар шароитҳои таъминкунандаи бе осеб нигоҳдории онҳо ва роҳ надодани дастрасии шахсони бегона ба онҳо ҷой карда шаванд. Фаъолнокии ҷамъи манбаъҳо дар маҳфузгоҳ набояд аз бузургии дар замимаи литсензия нишондодашуда зиёдтар бошад.

5.10. Ҳамлу нақли манбаъҳои радионуклидии кушода (шприцҳо, шишачаҳо, фантомҳо ва ғ.) байни биноҳои воҳид тавре ташкил карда мешавад, ки ба олудашавии садамавии ҳуҷраҳои корӣ роҳ дода нашавад.

6.11. Қабулкунӣ, истифодабарӣ, нигоҳдорӣ ва баҳисобгирии маҷмӯъҳои РИА бояд ба талаботи ҚТБР-08 мувофиқат кунанд. Таъминоти маҷмӯъҳои реагентҳо барои РИА тибқи дархостҳо гузаронида мешавад (варақаи тавсияшуда дар Замимаи 4 ба ҚТБР-08 оварда шудааст).

6.12. Ташкилоти истифодабаранда бояд шароитҳои қабулнамоӣ, нигоҳдорӣ, хароҷот ва аз ҳисоб хориҷ кардани маҷмӯъҳои РИА барои гузаронидани таҳқиқоти  «in vitro» бо роҳ надодани имконияти ғорат ё истифодаи беназорати онҳоро таъмин кунад.

6.14. Ҳамаи маҷмӯъҳои барои таҳлили радиоиммунӣ ба воҳиди сохторӣ  воридшуда мавриди баҳисобгирӣ тибқи бандҳои 2.5.7 ва 2.5.8 ҚТБР-08 қарор мегиранд.

6.15. Агар озмоишгоҳи «in vitro» ҳамчун қисми воҳиди сохтории ташхисии радиоизотопӣ амал кунад, маҷмӯъҳои радиоташхисӣ дар маҳфузгоҳи умумӣ нигоҳ дошта мешаванд ва барои кор аз ҷониби шахси масъул бо иҷозатномаи роҳбари муассиса ё шахси ваколатдор дастрас карда мешаванд. 

6.16. Хароҷоти маҷмӯъҳо барои таҳқиқоти радиоташхисии «in vitro» бо санади дохилии аз ҷониби шахси ваколатдор ва иҷрокунандаи бевоситаи корҳо ба расмият дароварда мешавад.  Санадро роҳбари муассиса ё шахси бо фармони муассиса ваколатдор кардашуда тасдиқ мекунад.  (Замимаи 11).

6.17. Маҷмӯъҳои ташхисии «in vitro», ки мавриди истифода қарор мегиранд, бояд ба маҳфузгоҳе ҷой карда шаванд, ки бе осеб нигоҳдории онҳо ва пешгирии дастрасии шахсони бегона ба онҳоро таъмин кунад.  

 

 1. Талабот ба ҷамъкунӣ, нигоҳдорӣ, баровардан ва баҳисобгирии партовҳои радиоактивӣ

 

7.1. Гузаронидани корҳо бо маводҳои радиофарматсевтӣ дар воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидии «in vivo» боиси ташкилёбии  партовҳои радиоактиви сахт ва моеъ мегардад.  

7.2. Ба партовҳои сахти радиоактивӣ мавод ва ашёҳое нисбат дода мешаванд, ки мавриди истифодаи минбаъда қарор намегиранд ва фаъолнокии радиатсионии нисбии онҳо аз бузургиҳои дар сутунчаи МЗУА Замимаи 1 қоидаҳои мазкур овардашуда зиёдтар аст. Ба партовҳои моеъ моеъҳое нисбат дода мешаванд, ки мавриди истифодаи минбаъда қарор намегиранд ва фаъолнокии нисбиашон беш аз 10 маротиба аз бузургиҳои сатҳҳои мудохила барои оби нӯшокии дар Замимаи 2 МБР-06 нишондодашуда зиёд аст.

7.3. Дар мавриди ба амал наомадани садамаҳои радиатсионӣ ва риоя намудани технологияҳои муқаррарии кор бо манбаъҳои радионуклидии кушода дар воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидии «in vivo» ва томографияи позитронии эмиссионӣ (ихроҷӣ), ба партовҳои штатии (маъмулии) радиоактивӣ тибқи банди 3.12.2 ҚТБР-08 ашёҳои зерин дохил мешаванд:

- дастпӯшакҳои ҷарроҳии истифодашуда;

- латтаҳои пахтагӣ, болиштчаҳои докагӣ, бандинаҳои таваққуфкунандаи хун, ки ҳангоми гузаронидани маводи радиофарматсевтӣ истифода шудаанд;

- маводи радиофарматсевтии барои гузаронидан истифодашуда, шпритсҳои яккарата баъди шуста шудани як шабонарӯза бо оби равон дар ҳолати ба қисмҳо ҷудошуда;

- шишачаҳои холишудаи маводҳои радиофарматсевтии барои ташхиси «in vivo» истифодашуда;

- қоғази полоишии истифодашуда;

- генераторҳои (ҳосилкунандаҳои) радионуклидии истифодашуда;

- маҳлулҳои дар марказҳои ТПЭ дар вақти дезактиватсияи боксҳои “гарм”  истифодашуда.

7.4. Ҳангоми бартараф кардани оқибатҳои садамаҳои радиатсионӣ дар воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидӣ ба партовҳои радиоактивии садамавӣ тибқи банди 3.12.2 ҚТБР-08 ашёҳои зерин тааллуқ дода мешаванд:

- либоси махсуси истифодаи яккарата, ки дар он рафъи оқибатҳои садама гузаронида шуда буд;

- гарди арра, қоғази полоишӣ ва воситаҳои дигари дар вақти дезактиватсия истифодашуда.

7.5. Партовҳои сахти радиоактивӣ ба контейнерҳои махсус бо халтаҳои ивазшавандаи полиэтиленӣ ҷамъ карда мешаванд, ки дар охири рӯзи корӣ бояд ба маҳфузгоҳи партовҳои радиоактивӣ супурда шаванд. Дар вақти кори ҳамзамон бо радионуклидҳои гуногун ҷамъоварии партовҳои радиоактивии истеҳсолот ба контейнери барои ҳар як радионуклид алоҳида тавсия дода мешавад, аммо партовҳои радионуклидҳои гуногуни мӯҳлати нимкоҳиёбиашон аз 15 шабонарӯз камтар ба як контейнер ҷамъ карда мешаванд.     

7.6. Дар маҳфузгоҳи партовҳои радиоактивӣ ҳама партовҳои сахт аз рӯи намуди радионуклид ва гурӯҳи фаъолнокӣ ба халтаҳои пластикатӣ гузошта дар қафои монеаи радиатсионӣ ҷойгир карда мешаванд. Дар ҳар халта бояд тамғақоғаз бо нишондиҳии намуди радионуклид, санаи барои нигоҳдорӣ воридшавӣ ва санаи бароврдан ҳамчун партовҳои ғайрифаъол баъди нигоҳдорӣ барои коҳишёбии радиоактивӣ гузошта шавад. Ҳангоми расидан ба санаи мазкур партовҳои коҳишёфта ҳамроҳи партовҳои маъмулии маишӣ ва беморхона мавриди назорати дозиметрӣ қарор гирифта бароварда мешаванд, аммо пеш аз он аз рӯи ашёҳо ва маводи мавриди баровардан қароргиранда аломатҳои хавфи радиатсионӣ гирифта мешаванд.  

7.7. Ҳосилкунандаҳои радионуклидии истифодашуда дар маҳфузгоҳи партовҳои радиоактивӣ гузошта мешаванд ва баъд аз нигоҳдорӣ барои коҳишёбӣ ба ширкати истеҳсолкунанда баъди гирифтани аломатҳои хавфи радиатсионӣ ҳамчун шикастапораҳои металлҳои ранга супурда мешаванд. 

7.8. Партовҳои сахти радиоактивӣ бо мӯҳлати коҳишёбии беш аз 15 шабонарӯз мавриди интиқолдиҳӣ ба ташкилотҳои марказонидашуда барои коркарди минбаъда ва гӯронидани марказонидашуда қарор мегиранд.  

7.9. Маҳлулҳои технологии барои шустан ва дезактиватсияи боксҳои “гарм” дар маркази ТПЭ ҳамчун партовҳои моеъи фаъолияташон сусти маъмулӣ истифодашуда дар зарфҳои шишагии барои коҳишёбӣ нигоҳ дошта мешаванд, ки дар ҷевони оҳанини герметикӣ бо берункаши маҳаллӣ гузошта мешаванд. 

7.10. Воридшавӣ, азҳисобхориҷкунӣ ва таҳвили партовҳои радиоактивӣ барои гӯронидан бояд дар китоби баҳисобгирии партовҳои радиоактивӣ (ба Замимаи 12 қоидаҳои мазкур нигаред) қайд карда шаванд. Ҳангоми азҳисоббарории партовҳо ҳамчун ғайрифаъол баъди нигоҳдорӣ барои коҳишёбӣ санади дахлдор тартиб дода мешавад (ба Замимаи 10 қоидаҳои мазкур нигаред), ва ҳангоми таҳвилдиҳии партовҳо ба ташкилоти махсусгардонидашуда бо тартиби муқаррарӣ санад ва шиноснома барои таҳвили партовҳои радиоактивӣ тартиб дода мешаванд.

7.11. Талабот ба муомилот бо партовҳои таҳлилҳои радиоиммунии «in vitro»:

7.11.1. Ҳаноми гузаронидани таҳлили радиоиммунии (ТРИ) «in vitro» се намуди партовҳо ташкил меёбанд: биологӣ (боқимондаҳои намунаи маводи биологӣ), партовҳои сахт (найчашишаҳо баъди радиометрия, шишачаҳо, пайкони дозаторҳо) ва партовҳои моеъ (боқимондаҳои моддаи нишонадори бетағйир аз найчашишаҳо, пасобҳои зарфшӯӣ).

7.11.2. Боқимондаҳои намунаҳои биологии истифоданашударо ба як зарф мерезанд, аз болояш маҳлули дезинфексиониро мерезанд, дар муддати вақти дар дастури маводи дезинфексионӣ нишондодашуда нигоҳ медоранд ва пас аз он ҳамчун партовҳои тиббии синфи Б мебароранд.

7.11.3. Пас аз ченкунӣ дар ҳисобкунак найчашишаҳоро ба зарфи шишагӣ мегузоранд, аз болояш маҳлули дезинфектсионӣ мерезанд, дар вақти дар дастур нишондодашуда нигоҳ медоранд, бо оби равон мешӯянд, хушк мекунанд ба бастаҳои ҷамъкунии пластикӣ тах мекунанд, санаи шиносномадиҳии маҷмӯаро мегузоранд ва ба мафҳузгоҳ ба мӯҳлати коҳишёбии радиатсионӣ то сатҳҳои фаъолнокии нисбии қайди камтар аз бузургиҳои дар замимаи 4 ба МРБ-06 нишондодашуда мегузоранд. Пас аз ин онҳоро ҳамчун партовҳои муассисаи табобатӣ-профилактикии синфи А бе маҳдудият аз рӯи омили радиатсионӣ мебароранд.

7.11.4. Маводҳои сахти маҷмӯъҳои таҳлили радиоиммунӣ бо фаъолнокии ибтидоии умумии камтар аз 300  кБк  барои 100 таҳлил на камтар аз се даври коҳиш (6 моҳ); бо фаъолнокии ибтидоии умумии аз 300 то 600 кБк – дар муддати се даври нимкоҳиш (8 моҳ), бештар аз 600 кБк – на камтар аз панҷ даври нимкоҳиш (10 моҳ) аз санаи тайёркунӣ нигоҳ дошта мешаванд.

7.11.5. Партовҳои моеъ дар натиҷаи аз найчашишаҳо шустани маҳлули кории дорои нишонаи радиоактивӣ ташкил мешаванд. Таркиби найчашишаҳо ва пасобҳои зарфшӯиро ба як зарф мерезанд ва маҳлули дезинфексиониро илова карда ба мӯҳлати дезинфексияи боқимондаҳои биологии таҳлилҳо мегузоранд. Ҳачми умумии пасобҳои зарфшӯӣ ва маҳлули дезинфексионӣ бояд на камтар аз 1 литр моеъ ба 20 найчашишаи истифодашударо ташкил кунад. Тибқи дастурамали истеҳсолкунандаи мачмӯъҳо партовҳои моеъи РИА набояд бо латун, мис ва сурб дар тамос бошанд.  

Агар дар маҳлули ҳосилшуда консентратсияи нишонаи радиоактивӣ аз бузургиҳои дар замимаи 4 МРБ-06 нишондодашуда камтар бошад, ки дар онҳо истифодаи бемаҳдуди мавод ё камтар аз МЗУА иҷозат дода мешавад, бо риояи ин шартҳо муомилот бо партовҳои моеъи РИА аз рӯи омили радиатсионӣ номаҳдуд аст ва онҳоро метавон бо тартиби муқаррарӣ ҳамчун партовҳои синфи Б баровард (маҳв кард). 

 

 1. Пешгирӣ ва рафъи садамаҳои радиатсионӣ

 

8.1. Низоми таъмини бехатарии радиатсионии беморон, ҳайати кормандон ва ашхоси алоҳида аз шумули аҳолӣ чорабиниҳоро оид ба профилактика ва пешгирии садамаҳои радиатсионӣ, оид ба таъмини амалҳои дахлдори ҳайати кормандон дар ҳолати ба амал омадани вазъиятҳои садамавӣ ва пешгирӣ ё коҳиши таъсири радиатсионӣ ба одамон дар вақти рафъи оқибатҳои онҳоро дар бар мегирад.

8.2. Ба садамаҳои лоиҳавии радиатсионӣ дар воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидӣ ҳолатҳои зерин ҳангоми муносибат бо манбаъҳои радионуклидӣ бо фаъолнокии ҷамъи бештар аз 10 МЗА мансубанд:

- шикастани шишача ё шпритс бо маводи радиофарматсевтӣ ё дигар манбаи кушодаи радионуклидӣ;

- вайронкунии манбаи пӯшида ё гум кардани монеа;

- вайроншавии герметизатсияи ҳаҷми кории ҳосилкунанди (генератори) радионуклидӣ, фантомҳои моеъ ё манбаҳои калибрнасбкунӣ, вайроншавии бутунии бастаи манбаи кушода;

- резонидани маҳлули радиоактивӣ ба сатҳи майдон, таҷҳизот, дастгоҳҳо ва ҷиҳозҳо;

- резонидани маҳлули радиоактивӣ ба болои либос ва (ё) пӯсти корманд ва ё бемор;

- гум кардани манбаи радионуклидӣ, шишача ё шпритс бо маводи радиофарматсевтӣ;

- ошкорнамоии манбаи радионуклидии ба ҳисоб гирифта нашуда;

- ба организми бемор гузаронидани иштибоҳии маводи радиофарматсевтӣ бо фаъолнокие, ки за дозаи самараноки шуоъхӯрии бемор метавонад аз 200 мЗв зиёдтар бошад;

- гузаронидани амалиёт бо бемори дигар ё бо узви дигар;

- шуоъхӯрии кормандон (корманд) аз сатҳи муқаррарӣ зиёдтар;

- даргирӣ (дудкунӣ) ё сӯхтор дар ҳуҷраҳои воҳиди сохторӣ, ки дар онҳо кор бо манбаъҳои радионуклидӣ гузаронида мешавад.

8.3. Ба вайронкуниҳои технологияи радиатсионии ҳамчун садамаҳои радиатсионӣ таснифнашаванда тааллуқ доранд:

- ба бемор гузаронидани иштибоҳии маводи радиофарматсевтии ба ӯ таъин нашуда бо фаъолнокии бештар аз оне, ки барои таҳқиқот зарур аст, аммо сабаби гирифтани дозаи самараноки аз 200 мЗв баландтар намешаваад;

- вориднамоии экстравазалии маводи радиофарматсевтӣ ҳангоми гузаронидани он ба раги хунгард.

8.4. Ба садамаҳои ғайрирадиатсионӣ ҳолатҳои зерин дохил мешаванд, аммо бо шарте, ки онҳо тибқи банди 8.2 ба садамаҳои радиатсионӣ боис намешаванд:

- вайроншавӣ ё аз кор баромадани дастгоҳҳои радиоташхисӣ, сиклотрон ё дигар таҷҳизот;

- даргирӣ (дудкунӣ) ё сӯхтор дар ҳуҷраҳои воҳид, ки дар онҳо корҳо бо манбаъҳои радионуклидӣ гузаронида намешавад;

- вайроншавии таъминоти нерӯи барқ ба дастгоҳу таҷҳизот, ки боиси вайрорншавии қоидаҳои бехатарии электрикии беморон ва кормандон мешвад, аммо боиси вайронкунии технологияҳои муқаррарии корҳо бо манбаъҳои радионуклидӣ намешаванд;

- вайроншавии ҳолати санитарии ҳуҷраҳои воҳиди сохтории ташхиси радионуклидӣ, аз он ҷумла дар натиҷаи чакидани водопроводҳо, шабакаи гармидиҳӣ, обу корезӣ, яхи обшуда ва ғ., ки боиси вайроншавии технологияҳои муқаррарии амалиёти радиоташхисӣ намегарданд. 

8.5. Дар ҳар воҳид бояд дастурамали пешгирии садамаҳои радиатсионӣ ва амалҳои ҳайати кормандон дар вазъиятҳои садамавии аз ҷониби роҳбари муассиса тасдиқшуда дастрас бошад. Иқтибосҳои дахлдор аз дастурамалҳо оид ба амалҳои ҳайати кормандон ҳангоми садамаҳо дар ҷои барои хондан муносиб дар ҳуҷраҳое овехта мешаванд, ки дар онҳо эҳтимоли садамаи радиатсионӣ баландтарин аст (ҳуҷраҳои генераторӣ, бастубандкунӣ, муолиҷавӣ, радиокимиёӣ ва ғ.).

Дар дастурамал оид ба пешгирии садамаҳои радиатсионӣ ва амалҳои кормандон дар вазъиятҳои садамавӣ бояд инҳо нишон дода шаванд:

- номгӯи садамаҳои имконпазир ва чорабиниҳо барои рафъи онҳо бо ҷудокунии ҷорабиниҳои аз ҳама фаврӣ;

- шахсони масъули чорабиниҳои мазкур ва маълумот дар бораи макони онҳо;

- ӯҳдадориҳои шахсони алоҳида дар ҳолати садамаи радиатсионӣ;

- таҷҳизот ва асбобҳо (инвентар), барои гузаронидани корҳои фаврии рафъи оқибатҳои садамаи радиатсионӣ зарурӣ;

- тартиби омодашавӣ (машқҳо ва дарсҳо) ба рафъ;

- тартиби маълумотдиҳӣ дар бораи садамаи баамаломада;

- воситаҳои маҳдудкунандаи воридшавии шахсони дар рафъи оқибатҳои садама иштирокнадошта ба ҷои садама;

- воситаҳои пешгирии олудашваии радиатсионӣ;

- усули муомилот бо партовҳои радиатсионӣ.

8.6. Пешгирии садамаҳои радиатсионӣ бо воситаҳои зерин таъмин карда мешавад:

- риоянамоии дақиқи технологияҳои муқаррарии кор бо манбаъҳои радионуклидии кушода, аз ҷумла бо маводҳои радиофарматсевтӣ, манбаҳои калибрнасбкунӣ, фантомҳои моеъ ва партовҳои радиоактивӣ;

- муҷаҳҳазкунии дурусти техникӣ ва дар ҳолати коршоям нигоҳ доштани дастгоҳу таҷҳизот ва олотҳои кор бо манбаъҳои радионуклидӣ;

- гузаронидани мунтазами санҷишҳои метрологӣ ва амалиёти назорати сифати дастгоҳҳо ва асбобҳои барои радиометрияи бастаҳои маводҳои радиофарматсевтӣ ва таҷзияҳои хун пешбинишуда, аз ҷумла барои радиометрия, стсинтиграфия ва томографияи «in vivo»;

- гузарондани мунтазами амалиёти назорати радиатсионӣ, аз ҷумла вазъи радиатсионӣ дар ҷойҳои корӣ ва дозаҳои инфиродии шуоъхӯрии ҳайати кормандон;

- риоянамоии дақиқи талабот ва тавсияҳои дар МРБ-06, ҚТБР-08, ҳамин қоидаҳо ва дастурҳои хизматӣ пешбинишуда;

- муҳайё сохтан ва нигоҳдории шароитҳо барои такмили ихтисоси ҳайати кормандон аз рӯи технологияҳои ҷорӣ ва нав;

- гузаронидани мунтазами дастурдиҳӣ ва санҷиши дониши ҳайати кормандон.

8.7. Дар мавриди муайян кардани воқеияти садамаи радиатсионӣ коргар бояд ба роҳбари воҳид маълумот диҳад, ки дар бораи садама ба хадамоти бехатарии радиатсионӣ ва маъмурияти муассиса ва дар ҳолати сӯхтор – ба хадамоти оташнишонӣ, дар мавриди гум кардани манбаи радионуклидӣ – ба мақомоти ВКД маълумот медиҳад.

8.8. Дар ҳуҷраҳои эҳтимоли баланди садамаҳои радиатсионидошта (ҳуҷраи генераторӣ, бастубандкунӣ, муолиҷавӣ, радиокимиёӣ, ҳуҷраи синтези маводҳои радиофарматсевтӣ ва ғ.) дар ҷои дастрас маҷмӯъи эҳтиётии рафъи оқибатҳои садама гузошта мешавад, ки ашёҳои зеринро бояд дошта бошад:

- маҷмӯъи либоси муҳофизатӣ, аз ҷумла дастпӯшак, бахилҳо ва кулоҳи тиббӣ;

- воситаҳои дезактиватсия, аз ҷумла маводи ҷаббанда барои поккунии фаршҳо, воситаҳои шустушӯй ва қоғази полоишӣ;

- асбобҳо ва халтаҳои пластикӣ барои ҷамъкунӣ, нигоҳдории муваққатӣ ва маҳви маводи ҷаббандаи истифодашуда ва ашёҳои олудашуда;

- маҷмӯи аломатҳои садамавии хавфи радиатсионии дар назди ҷои садамаи радиатсионӣ гузошташаванда;

- дастурамал оид ба дезактивасияи сатҳҳои олудашудаи корӣ;

- дар ҳуҷраи муолиҷавӣ инчунин бояд доруқуттӣ бо маҷмӯи воситаҳои зарурии ёрии аввалия ба ҷабрдидагони садама, аз ҷумла бо захираи аз нав пуршавандаи воситаҳои коркарди санитарии шахсони мавриди олудашавии радиатсионӣ қароргирифта низ дастрас бошад.  

8.9. Дар ҳолатҳои садамаи радиатсионии марбути вайроншавии герметизатсияи генераторҳои радионуклидӣ ва (ё) резонидани маҳлулҳои радиоактивӣ чораҳои зерин заруранд:

- фавран аз ҳуҷраи садамавӣ баровардани бемор;

- хомӯш кардани ҳамаи дастгоҳҳои коркунанда ва хомӯш кардани вентилятсия;

- маълумотдиҳӣ ба роҳбари воҳид;

- баромадан аз ҳуҷраи садамавӣ бо қулфкунии он бо калид ва гузоштани аломатҳои эҳтиётии хатари радиатсионӣ аз маҷмӯи наздиктарини садамавӣ;

- санҷидани сатҳи олудашавии радиоактивӣ дар ҷои резиш, пӯсти дастҳо ва сар, либоси ва пойафзоли махсуси шахсони дар ҳуҷраи мазкур ҳангоми садама ҳузурдошта;

- ба хадамоти бехатарии радиатсионӣ супурдани дозиметрҳои инфиродӣ барои санҷиш;

- кашидан ва дар маҳфузгоҳи махсус гузоштани либосу пойафзоли олудашуда;

- бо ҷараёни оби хунуки дастшӯяк ё душ дар гузаргоҳи санитарӣ шустани қисмҳои олудашудаи пӯст, қабул кардани адсорбент аз доруқуттии эҳтиётӣ, шустани қабатҳои луобии даҳон, бинӣ, ҷашмҳо.

8.10. Ҳангоми гум кардани манбаи баҳисобгирифташуда ё ёфтани манбаи баҳисоб нагирифташуда:

- дар бораи ҳодиса ба роҳбари воҳид маълумот дода шавад, ки ӯ дар ин бора хадамоти бехатарии радиатсионӣ ва маъмурияти муассиса, мақоми танзимгар ва мақомоти ВКД-ро хабардор мекунад;

- дастрасии ҳайати кормандон ба ҳуҷрае, ки пас аз гум кардани манбаи баҳисобгирифташуда ё ёфтани манбаи баҳисоб нагирифташуда садамавӣ ҳисоб мешавад, қатъ карда шавад;

- баровардани партовҳо, рехтани ягон маҳлул ба шабакаи обу корезӣ, иваз кардани ҷой ва баровардани таҷҳизот, ҷиҳозҳо (мебел), либосҳо ва дигар ашёҳо аз ҳуҷраи садамавӣ манъ карда шавад;

- бо кӯмаки кормандони хадамоти бехатарии радиатсионӣ кофтукоби визуалӣ ва радиометрии манбаи баҳисобгирифташудаи гумшуда ё муайянкунӣ ва радиометрияи манбаи баҳисоб нагирифташудаи ёфташуда ташкил карда шавад.

8.11. Тадбирҳои рафъи оқибатҳои садамаҳои радиатсионӣ аз хусусият, паҳншавӣ ва ҳолатҳои дигари мушаххаси садама вобастагӣ доранд ва бояд бо дастури амалкунанда оид ба пешгирии садамаҳои радиатсионӣ ва амалҳои ҳайати кормандон дар вазъиятҳои садамавӣ муқаррар карда шаванд. Дар вақти садамаҳо бо манбаъҳое, ки даври нимкоҳишашон аз 6 соат камтар аст, таваққуф намудани дастрасӣ ба ҳуҷра ба 1 шабонарӯз, пас аз он гузаронидани назорати радиатсионии такрорӣ ва аз рӯи он муайян кардани зарурат ва усулҳои дезактиватсияи сатҳҳои корӣ ва ҳуҷра мувофиқи мақсад аст. 

Дар ҳолати садамаи радиатсионӣ фавран ба мақоми давлатии танзимгар дар соҳаи бехатарии радиатсионӣ маълумот дода шавад.

 

 1. Таъмини бехатарии радиатсионии беморон

 

9.1. Қарор дар бораи зарурати гузаронидани таҳқиқоти радиоташхисиро духтури муолиҷакунанда қабул мекунад. Асосноккунӣ ҳангоми таъин намудани муолиҷа ба корти амбулаторӣ ё таърихи беморӣ навишта мешавад. Дар мавриди ғайриимкон будани таҳвили корти амбулаторӣ ё таърихи беморӣ ҳамроҳи бемор, асосноккунӣ дар роҳхат барои муолиҷа навишта мешавад.   

9.2. Литсензиядорон ӯҳдадоранд низоми шинохтани беморонро таҳия ва дар амал татбиқ намоянд. Фаъолнокии ҳамаи маводҳои радиофарматсевтӣ пеш аз гузаронидан ба бемор бояд бо калибрросткунандаҳои дозавӣ санҷида шаванд.

9.2.1. Барои гузаронидани таҳқиқи радиоташхисӣ духтури радиолог, ки амалиёти мазкурро мегузаронад масъул аст;

9.2.2. Барои мутаносибгардонии бехатарии радиатсионии беморон фаъолнокии ишоратии маводҳои радиофарматсевтӣ муқаррар карда мешавад (Замимаи 13).

9.3. Дар ҳолати набудани нишондодҳои клиникӣ  ва (ё) дар роҳхат асоснок нашудани муолиҷа духтури радиолог ҳуқуқ дорад аз гузаронидани амалиёти радиоташхисӣ даст кашад. Ӯ ба духтури муолиҷавӣ дар бораи қарори худ маълумот медиҳад ва радкунии асосноки худро дар корти амбулаторӣ, таърихи беморӣ ё роҳхат барои муолиҷа қайд мекунад.

9.4. Ҳангоми таъинкунии таҳқиқи такрории радиоташхисӣ, илова бар нишондодҳои клиникӣ бояд дозаи ҷамъи шуоъхӯрии бемор дар натиҷаи таҳқиқоти рентгению радиологие, ки дар муддати сол пеш аз таъини таҳқиқи такрорӣ, аз ҷумла дар муассисаҳои дигари тиббӣ гузаронидашударо ба ҳисоб гирифт.

9.5. Дар мавриди зарурати расонидани кӯмак ба бемор аз рӯи нишондодҳои ҳаётӣ  ё кӯмаки таъҷилӣ, амалиёт бе дарназардошти мӯҳлат ва натиҷаи таҳқиқоти пештараи рентгению радиологӣ гузаронида мешавад.

9.6. Духтури радиолог бояд барои ҳар бемори муайян моддаи радиофармакологии бештар муносиб, усули амалиёти муолиҷавӣ, аз ҷумла фаъолнокии ҳадди имкон камтари маводи радиофарматсевтиро бо дарназардошти он интихоб намояд, ки маълумоти бештар эътимодноки ташхисӣ дар натиҷаи дозаи самараноки минималии шуоъхӯрии бемор гирифта шавад.

9.7. Пеш аз ба бемор гузаронидани маводи радиофарматсевтӣ духтури радиолог бояд дурустии иҷроиши тамоми муолиҷаи ба бемор таъиншудаи барои омоданамоии ӯ ба гузаронидани амалиёти мазкур заруриро назорат кунад. Ӯ инчунин бояд ба бемор оиди рафтори ӯ дар ҷараёни гузаронидани ин амалиёт пеш аз он ва баъди он дастурҳо диҳад.  Ҳамаи беморон пеш аз амалиёти мазкур бояд маълумоти зеринро гиранд:

- дар бораи таъиншавии амали муолиҷавӣ;

- дар бораи имконияти аз он даст кашидан;

- дар бораи рафтор дар рафти амалиёт ва баъди он;

- дар бораи таъсири имконпазири манфии афканишоти ионофар ба саломатӣ;

- дар бораи дозаи пешбинишудаи шуоъхӯрӣ.

9.8. Ҳангоми мунтазир шудани навбат ба таҳқиқи радиоташхисӣ беморони ба организмашон маводи радиофарматсевтӣ гузаронидашуда бояд дар ҳуҷраҳои махсусгардонидашуда (ҳуҷраҳо барои интизорӣ) ва (ё) умумии (толорҳо, пешхонаҳо) воҳиди сохтории ташхиси радионуклидӣ дар масофаи ба қадри имкон аз якдигар дуртар ҷой карда шаванд.

9.10. Духтури радиолог бояд беморро оид ба беҳаракат истодан дар вақти гузаронидани муоинаи радиоташхисӣ дастур диҳад ва фелдшери озмоишгар (лаборант) ё ҳамшираи тиббие, ки таҳқиқро дар гамма-камера ё гамма-томограф мегузаронад, мунтазам беҳаракатиро дар рафти муоинаи зикргардида назорат мекунад. Вобаста ба ҳолати клиникии бемор ва дар вақти таҳқиқи кӯдакон бояд аз беҳаракат намудани равонӣ, фармакологӣ ё механикии бемор истифода бурд. Ҳамшираи тиббӣ ба духтури радиолог дар бораи вайроншавии беҳаракатии бемор маълумот медиҳад.

9.11. Барои коҳиш додани дозаи шуоъхӯрии дарунӣ пас аз ба охир расонидани муоинаи радиоташхисӣ духтури радиолог вобаста аз намуд ва фаъолияти маводи радиофарматсевтии гузаронидашуда ва аз ҳолати клиникии бемор метавонад ба бемор тағйирдиҳии реҷаи ғизогирӣ, амалҳои муолиҷавии тозакунӣ ва (ё) қабулнамоии воситаҳои пешоброн ва исҳоловарро тавсия диҳад.

9.12. Ба корти амбулаторӣ, таърихи беморӣ, хулосаи ташхисӣ ва ба варақаи алоҳидаи бақайдгирии дозаҳои шуоъхӯрии тиббӣ маълумоти зерин дохил карда мешавад:

- намуд ва фаъолнокии маводи радиофарматсевтии гузаронидашуда;

- намуди технологияи вориднамоии маводи радиофарматсевтӣ;

- намуди усули ченкуниҳои радионуклидӣ;

- натиҷаҳои таҳқиқот;

- хулосаи воқеии ташхисӣ;

- дозаи самараноки баҳисобгирифташудаи шуоъхӯрии дарунӣ аз рӯи маълумоти шиносномаи маводи радиофарматсевтӣ ва натиҷаҳои радиометрияи фаъолнокии маводи радиофарматсевтии гузаронидашуда.

9.13. Ҳангоми навиштани эпикриз духтури муолиҷавӣ дозаи ҷамъи самараноки шуоъхӯрии дарунӣ ва берунаи дар натиҷаи амалиёти гузаронидашудаи рентгению радиологӣ дар ҳамон муассисаи тиббӣ гирифтаи беморро нишон медиҳад.

 1. Ташхиси радионуклидии «in vivo» бе дастрасии нишондодҳои ҳаётӣ дар муддати ҳомиладории ошкоршуда ё имконпазир гузаронида намешавад.

9.15. Ҳангоми гузаронидани маводи радиофарматсевтии ташхисӣ ба зани синамакон, синамаконии кӯдаки навзод муваққатан таваққуф карда мешавад, мӯҳлати таваққуфро духтури радиолог вобаста аз намуд ва фаъолнокии маводи радиофарматсевтӣ муқаррар мекунад.  

9.16. Бо мақсади коҳишдиҳии сатҳи шуоъхӯрӣ таваҷҷӯҳи махсус бояд ба инҳо зоҳир карда шавад:

- кӯдакон ва беморон бо вайроншавии кори узвҳо;

- коршоям будани маводи радиофарматсевтӣ ва фаъолнокии он;

- ба усулҳои пешгирӣ ё коҳиши то ҳадди ақали дохилшавии радионуклидҳо ба узвҳои дигар ва аз организм зуд баровардани радионуклидҳо;

- ба таҷҳизоте, ки барои ба даст овардани маълумоти ташхисӣ истифода мешавад.

9.17. Амалиёти ташхисии радионуклидӣ ба кӯдакон танҳо дар ҳамон ҳолатҳо таъин мешаванд, ки барои он нишондодҳои ҷиддии клиникӣ ҷой дошта бошанд. Фаъолнокии гузаронидашаванда мувофиқи вазни бадан, рӯисатҳи бадан ва дигар меъёрҳои дахлдор кам карда мешавад.

9.18. Ҳангоми банақшагирӣ ва гузаронидани амалиёти ташхисии радионуклидӣ бо кӯдакон, иштироки физики тиббӣ ҳатмист.

8.19. Бемор ҳуқуқ дорад аз гузаронидани муоина даст кашад, ба истиснои муоинаи радиоташхисӣ бо ҳадафи ошкорнамоии бемориҳои хавфноки сирояткунанда.

9.20. Пас аз гузаронидани амалиёти ташхисии радионуклидӣ, вақте ки фаъолнокии 131I ё фаъолнокии муодили ягон дигар радионуклид дар бадани бемор (ба истиснои радионуклидҳои кӯтоҳумр бо даври нимкоҳиши 6 соата ва камтар) аз 30 МБк зиёдтар аст, бемор ҳангоми аз беморхона ҷавобшавӣ бояд маҳдудиятҳои дар Ҷадвали 8.1 нишондодашударо риоя кунад.

Дозаҳои ниҳоӣ барои узвҳои ҳамшафат, агар ғадуди сипаршакл бошад, узвҳои бо он ҳамшафат бояд ҳисоб карда шаванд. 

Барои занҳои ҳомиладори мавриди амалиёти радиоташхисӣ қароргиранда доза ҳам барои худи зан ва ҳам барои ҷанин бояд ҳисоб карда шавад.

Занҳои синнусоли репродуктивӣ бояд дар бораи мӯҳлати ҳадди аксари вақти пешгирии ҳамл маълумот дода шаванд. Мардони зимни амалиёти мазкур қароргирифта бояд тадбирҳои пешгирии ҳамлро дар муддати 4 моҳ андешанд. 

Ҷадвали 8.1.

 

Тавсияҳо ба бемор оиди маҳдудиятҳо баъди аз беморхона ҷавоб шудан вақте, ки фаъолнокии 131I дар бадани ӯ ё фаъолнокии муодили ягон радионуклиди дигар аз 30 MБк зиёд аст

 

Маҳдудият

Мӯҳлатҳои тавсияшуда (дар шабонарӯз)

Бандҳои дастур оид ба бехатарии радиатсионӣ барои беморон (Замимаи 3)

 

Истифода намудан аз воситаҳои нақлиётии ҷамъиятӣ на бештар аз 1,5 соат дар як шабонарӯз

7

15

Истифода намудан аз воситаҳои нақлиётии ҷамъиятӣ на бештар аз 14 соат дар як шабонарӯз

7, вақте ки якум маҳдудият дигар татбиқ нашавад

15

Ба кор нарафтан

3

17

Бо зани ҳомиладор ҳамбистар нашудан

20

13

Аз олотҳои алоҳидаи ошхона истифода бурдан (алоҳида дар зери оби равон шустан)

31

20, 21

Дар бистари алоҳида хоб кардан

8

14

Дар масофаи на камтар аз 1 метр аз кӯдакон ва занҳои ҳомиладор қарор доштан

9

8

Дар масофаи камтар аз 1 метр аз кӯдакон ва занҳои ҳомиладор на бештар аз 3 соат дар як шабонарӯз иҷозат дода мешавад

21

9

Дар масофаи беш аз 1 метр аз кӯдакони то синни 2-сола қарор доштан

21

10

 

Эзоҳ. Бемороне, ки мавриди гузаронидани амалиёти ташхисии радионуклидӣ бо истифодаи радионуклиди 99мTс қарор мегиранд, дар бораи чораҳои маҳдудкунанда таври шифоҳӣ маълумот дода мешаванд ва ӯҳдадоранд маҳдудиятҳоро дар муддати 1 шабонарӯз (24 соат) риоя намоянд.  

 

Физики тиббӣ бояд ба танзимкунанда дозаҳо ва фаъолнокиро барои одамони миёна супорад. 

9.21. Андозаҳо (коллиматор, фосилаи нерӯҳои қайдшавандаи квантҳо, андозаи матритса, давомнокии ченкунӣ ва ғ.) бояд тавре ҳисоб карда шаванд, ки сифати тасвирҳо дар ҷараёни амалиёти ташхисии тибби ядроӣ мутаносиб бошад.

9.22. Бояд барои пешгирии олудашавии сатҳи рӯи коллиматор ва дигар ҷойҳо чораҳои заруриро андешид.

9.23. Дар вақти аз беморхона ҷавобшавии бемор баъд аз амалиёти гузаронидани маводи радиофарматсевтӣ фаъолнокии 131I ё фаъолнокии муодили ягон радионуклиди дигар дар бадани ӯ набояд аз 400 MБк зиёдтар бошад.

9.24. Агар дар вақти аз беморхона ҷавобшавии бемор фаъолнокии 131I ё фаъолнокии муодили ягон радионуклиди дигар дар бадани ӯ аз 30 MБк зиёдтар бошад, дастурдиҳии худи бемор, дар мавриди зарурат сарпараст ё дигар аъзои оилаи ӯ оид ба риоя намудани бехатарии радиатсионӣ гузаронида мешавад ва дастурҳои хаттӣ ирсол карда мешаванд (замимаи 17). Дар дастур бояд қайд карда шавад:

- бемор зимни кадом маҳдудиятҳо қарор дода мешавад ва ӯ дар муддати чанд вақт бояд онҳоро риоя намояд;

- пас аз ба беморхона бистарӣ намудани бемор ба куҷо бояд муроҷиат намуд;

- ному насаб ва рақами телефони шахси дастурдиҳандаи бемор, аъзои оила ё сарпарасти ӯ;

- имзои бемор, аъзои оила ё сарпарасти ӯ, ки бо дастур шинос шуданд

9.25. Талаботи дастури мазкур бояд ба бемор, аъзои оила ё сарпарасти ӯ фаҳмо ва иҷрошаванда бошанд. Дастурҳои иловагӣ ва муфассал бояд ба аъзои оила ё сарпараст, ки ба беморони рӯҳӣ, маъюбон ва шахсони гирифтори бемориҳои ихтилоли ғизошуда нигоҳубин мекунанд. Нусхаи дастур бояд дар таърихи беморӣ ё дар корти беморӣ нигоҳ дошта шавад.   

 

 

 1. Таъмини бехатарии радиатсионии ҳайати кормандон

10.1. Бехатарии радиатсионии ҳайати кормандон дар воҳидҳои сохтории муолиҷаи нурӣ ё бинои радиологӣ тавассути тадбирҳои зерин таъмин карда мешавад:

- маҳдудкунии дастраси ба кор бо манбаъҳои афканишот аз рӯӣ синну сол, ҷинс, вазъи саломатӣ, сатҳи шуоъхӯрии пешинаи касбӣ ва (ё) садамавӣ;

- кифоягии воситаҳои муҳофизати радиатсионии коллективӣ ва маҳдудкунии давомнокии кор бо манбаъҳои радионуклидӣ;

- риояи қатъии талабот ва тавсияҳо тибқи вазифаҳои хизматӣ ва ҳуҷҷатгузории меъёрӣ-техникӣ;

- истифодаи воситаҳои инфиродии ҳифзи радиатсионӣ;

- ташкилнамоии назорати радиатсионӣ;

- гузаронидани тадбирҳои босамари пешгирӣ ва барҳамдиҳии садамаҳои радиатсионӣ.

10.2. Бо ҳадафи коҳишдиҳии сатҳи шуоъхӯрии дарунии ҳайати кормандон тадбирҳои зерин заруранд:

- ба ҳуҷраҳо бо манбаъҳои радионуклидӣ роҳ надодани дастрасии ҳамаи шахсоне, ки дар кор бо манбаъи мазкур иштирок намекунанд, аз ҷумла дигар беморон, кормандон ва умуман шахсони бегона;

- ба қадри имкон зиёд кардани масофа байни манбаъ ва корманд, аз ҷумла масофаи байни кормандон ва беморон бо маводҳои радиофарматсевтии гузаронидашуда;

- ба қадри имкон коҳишдиҳии ҳузури ҳайати кормандон дар майдони радиатсионии манбаъҳои радионуклидӣ, аз ҷумла давомнокии тамос бо бемороне, ки ба онҳо маводи радиофарматсевтӣ гузаронида шудааст, ҳамзамон коҳиши давомнокӣ набояд боиси вайронкунии технологияҳои муқаррарии амалиёти тиббӣ ва коҳиши сифати ташхис гардад;

- ба қадри имкон коҳиши фаъолнокии манбаъҳои радионуклидӣ, ки дар майдони радиатсионии онҳо одамони бо онҳо сарукордошта қарор доранд;

- истифодаи воситаҳои статсионарии ҳифзи радиатсионӣ, аз ҷумла иншоотҳои сохтмонӣ, деворҳои васлшаванда аз блокҳои қӯрғошимӣ, сейфҳо, монеаҳои муоҳофизатӣ, контейнерҳо, ҷевонҳои ҳавобарор, боксҳо ва ғайра;

- ба қадри имкон истифода бурдани асбобҳо барои идоранамоии масофавии манбаъҳои радионуклидӣ ва партовҳои радиоактивӣ;

- ба қадри имкон тазриқгузаронии маводҳои радиофарматсевтӣ бо шпритсҳои бо муҳофизати маҳаллии радиатсионии ивазшаванда муҷаҳҳазшуда, бахусус ба бемороне, ки ба рагҳои хунгарди онҳо пешакӣ найча (катетер) гузошта шудааст.

10.3. Бо ҳадафи пешгирии воридшавии радионуклидҳо ва коҳиши дараҷаи шуоъхӯрии дохилии ҳайати кормандон андешидани тадбирҳои зерин зарур аст:

- гузаронидани ҳамаи корҳои синфи II ва III бо истифода аз маҷмӯаи воситаҳои муҳофизати инфиродӣ, ки ба он бояд яктаҳ (халат), кулоҳ, дастпӯшакҳо, пойафзоли ивазшаванда, фақат на аз матоъ, дохил шаванд;

- ҳангоми рӯбучини ҳуҷраҳо, ки дар онҳо кор бо манбаъҳои радионуклидии кушода бурда мешавад ва ҳоҷатхонаҳо барои беморон, иловатан пешдоман, остинбандҳо ва бахилҳои пластикӣ ё резинӣ истифода шаванд;

- ҳангоми рафъи оқибатҳои садамаҳои радиатсионӣ ҳамон маҷмӯаи воситаҳои муҳофизати инфиродӣ, ва дар мавриди зарурат воситаҳои полоишии муҳофизати узвҳои нафаскашӣ истифода бурда шаванд;

- ивазкунии даврии либоси махсуси асосӣ, аммо на камтар аз 1 маротиба дар 2 ҳафта ва супурдани либоси махсуси олудашуда ба дезактиватсия ва (ё) ба ҳуҷраи махсуси шустушӯи либос;

- ба қадри имкон истифода бурдани воситаҳои муҳофизати инфиродии яккарата бо маҳви минбаъдаи онҳо ҳамчун партовҳои сахти радиоактивӣ;

- таваҷҷӯҳи махсус бояд ба пешгирии паҳншавии олудашавии радиоактивӣ аз дастпӯшакҳо ба сатҳҳои дигар, аз ҷумла ба дастаҳои дарҳо зоҳир намуда шавад.

10.4. Литсензиядор бояд қоидаҳои кор бо манбаъҳоро таҳия намояд ва ба кормандон малакаҳои зеринро омӯзонад:

- истифоданамоии дозиметрҳои инфиродӣ;

- истифоданамоии воситаҳои ҳифзи инфиродӣ ва дастаҷамъӣ (коллективӣ);

- кор бо манбаъҳо;

- санҷиши ҷой доштани захмҳои контейнерҳои нақлиётӣ, дурустии нишонагузории ҳамаи манбаъҳо;

- маҳдуднамоии шуоъхӯрӣ дар вақти садамаҳо;

- назорати ҷой доштани олудашавии радиоактивӣ;

- гузаронидани дезактиватсияи одамон, таҷҳизот ва ҳуҷраҳо;

- риоя намудани маҳдудиятҳои қабули ғизо, тамокукашӣ, истифодаи маводи ороишӣ (косметика) ва ғ. дар ҳамаи ҳуҷраҳои минтақаи назорат ва минтақаи мушоҳида.

10.5. Литсензиядор ӯҳдадор аст ҳаҷми кофии воситаҳои муҳофизати инфиродӣ ва дастаҷамъиро таъмин намояд:

- монеаҳои (экранҳои) сайёр, монеаҳои дар миз насбшаванда, экранҳо барои шипритсҳо ва шишачаҳо ва ғ.

- либос, дастпӯшакҳо ва пойафзол ва асбобҳои муҳофизатӣ барои кор бо манбаъҳои афканишоти ионофар.

- ҷевонҳои ҳавокаш, контейнерҳо барои ҷамъкунӣ ва нигоҳдории партовҳои радиоактивӣ ва ғ.

10.6. Баъди машваратҳо бо шахси (хадамоти) масъули бехатарии радиатсионӣ, ҳангоми зарурат бо физики тиббӣ, литсензиядор ӯҳдадор аст хусусият ва ҳаҷми воситаҳои ҳифзи инфиродӣ ва дастаҷамъиро муайян кунад.

10.7. Мониторинги инфиродии ҳайати кормандон ва мониторинги ҷойҳои корӣ  бо тартиби муқаррарӣ гузаронида мешаванд, маълумоти гирифташуда ба қайд гирифта, нигоҳ дошта ва нишон дода мешавад.

10.8. Тавоноии доза дар ҳуҷраҳо ва минтақаҳои гирди минтақаи назорат ва минтақаи мушоҳида бояд баъд аз тармиму таҷдид чен карда шавад, ки метавонад ба шуоъхӯрии одамон таъсир расонад.

10.9. Литсензиядор бояд кормандонро муайян кунад, ки дозаи шуоъхӯрии дохилии онҳо назорат карда шавад, ва онҳоро назорат кунад.

10.10. Дар ҳолате, ки ҳангоми кор бо манбаъҳо дастҳо метавонанд ҳаҷми назарраси шуоъ гиранд, барои мониторинги инфиродӣ (назорати ҷорӣ) бояд дозиметрҳо барои ангуштон истифода шаванд.

10.11. Дозаи тавсияшудаи шуоъхӯрии бадан барои як моҳ 0,5 мЗв, шуоъхӯрии ангуштон – 12 мЗв-ро ташкил мекунад.

10.12. Пас аз машварат бо шахси (хадамоти) масъули бехатарии радиатсионӣ ва физики тиббӣ литсензиядор қарор қабул мекунад оё мониторинги инфиродии дигар кормандон зарур аст ё не.

10.13. Барои пешгирии шуоъхӯрии иловагии ҳайати кормандон ба қадри имкон нигоҳубини беморони мавриди амалиёти муолиҷавии радиологӣ қарор гирифта дар муддати 48 соати аввали баъд аз қабул кардани маводҳои радиофарматсевтӣ маҳдуд карда шавад.

10.14. Баъди аз беморхона ҷавобшавии бемор бояд олудашавии радиатсионии хобгоҳи беморон, ҷиҳозҳо, таҷҳизот ва дигар ашёҳо санҷида шавад. Олудашавии радиоактивии ҳамаи ашёҳои аз хобгоҳи бемор баровардашуда, ашёҳои шахсии бемор, аз ҷумла боқимондаҳои ғизо бояд санҷида шавад. Бо боқимондаҳои ғизо бояд ҳамчун партовҳои радиоактивӣ муомилот намуд. Бемор либоси тозаро танҳо баъди қабул намудани душ пӯшида метавонад.

 

 1. Таъмини бехатарии радиатсионӣ аҳолӣ

 

11.1. Пас аз гузаронидани моддаи фармакологии радиатсионӣ бемор худ манбаи афканишоти беруна ва дар як қатор мавридҳо дохилии дигар шахсон мегардад.

11.2. Бехатарии шахсоне, ки баъзан ё мунтазам бо бемороне, ки ба онҳо маводи радиофарматсевтӣ гузаронида шудааст дар тамосанд, тавассути тадбирҳои зерин таъмин карда мешавад:

- иҷроиши дақиқ ва ҳатмии тамоми дастурҳо ва тавсияҳое, ки духтури радиолог ба худи бемор, шахсон ва хешовандони ӯро мушоияткунанда медиҳад;

- ба қадри имкон маҳдудкунии ҳадди аксари давомнокии тамос ва афзоиши масофаи байни бемор ва шахсони номбаршуда, бахусус байни бемор ва кӯдакон;

- таваққуфнамоии муваққатии синамаконии кӯдаки навзод аз ҷониби модаре, ки ба ӯ маводи радиофарматсевтӣ гузаронида шудааст.

11.3. Литсензиядорон ӯҳдадоранд:

а) баҳодиҳии шуоъхӯрии гурӯҳи зери хатар қарордоштаи аҳолиро гузаронанд ва тадбирҳоеро андешанд, ки шуоъхӯрӣ аз 0,2 мЗв дар як сол зиёд нашавад;

б) ба аёдаткунандагони бемороне, ки ба онҳо маводҳои радиофарматсевтӣ гузаронида шуданд бо тартиби муқаррарӣ иттилооти зеринро дастрас намоянд:

- дар бораи аёдати маҳдуди беморон 48 соати аввал пас аз гузаронидани маводҳои радиофарматсевтӣ;

- дар бораи мамнӯъияти ғизогирии аёдаткунандагон бо беморон ва истифодаи ҳоҷатхона;

- дар бораи вақти ҳадди аксари аёдати беморон;

- дар бораи масофаи ҳадди ақали байни беморон ва аёдаткунандагон;

- дар бораи имконияти аёдаткунии беморон аз ҷониби кӯдакон;

- дар бораи дигар чораҳои маҳдудкунӣ-пешгирикунандаи аёдати беморон.

в) таъмин намоянд, ки миқдори шуоъхӯрии ҳар як шахсе, ки барои аёдати бемор меояд ё ба ӯ пас аз ҷавобшавӣ нигоҳубин мекунад, аз 5 мЗв барои калонсолон ва 1 мЗв барои кӯдакон зиёд набошад.

11.4. Ба занҳои ҳомиладор аёдати беморони мавриди амалиёти тибби ядроӣ (муолиҷа) қароргиранда тавсия дода намешавад. Ҳамаи занони синнусоли репродуктивӣ бояд дар ин бора пешакӣ бо тартиби муқарраркардаи литсензиядор маълумот дода шаванд.   

11.5. Литсензиядор бояд:

а) воридшавии шахсони бегонаро ба минтақаи назоратӣ мамнӯъ созад;

б) дохилшавии аёдаткунон ба минтақаи назоратӣ бояд бо ҳамроҳии ҳатмии кормандони шӯъбаи тибби ядроии аз талаботи бехатарии радиатсионӣ огоҳ сурат мегирад.

в) аёдаткунандагон бояд мавриди дастурдиҳии пешакӣ оиди риоя намудани талаботи бехатарии радиатсионӣ дар минтақаи назоратӣ қарор гиранд.

11.6. Пас аз фавти бемори мавриди амалиёти муолиҷавии тибби ядроӣ қарор гирифта вобаста аз фаъолияти радионуклид, ки дар бадани шахси фавтида мавҷуд аст, бояд чораҳои бехатарӣ андешида шаванд. Таваҷҷӯҳи махсус бояд ба ҳифзи кӯдакон ва занҳои ҳомиладор зоҳир карда шавад. Тибқи принсипи мутаносибгардонӣ (оптимизатсия) ва эътиқоди динии фавтида, бо дарназардошти шароитҳои обуҳаво ва ғ. физики тиббӣ чораҳои мушаххаси татбиқшавандаро муқаррар менамояд.

11.7.1. Вақте ки фаъолнокии радионуклидҳо дар бадани фавтида аз сатҳҳои намунаҳо вобаста аз вақти нимкоҳиши онҳо баландтар аст, ҷасад бояд бо аломати хавфи радиатсионӣ  бо нишондиҳии маълумоти иловагӣ дар бораи хусусияти радионуклид ва фаъолнокии он нишонагузорӣ шавад.

11.7.2. Раванди корҳои омоданамоии дафн бояд дар ҳузури шахси масъули бехатарии радиатсионӣ ё намояндаи хадамоти бехатарии радиатсионӣ ё физики тиббӣ гузаронида шавад. 

11.7.3. Вақти ҳузури одамон дар назди ҷасад ё тобути фавтида бояд маҳдуд карда шавад. Дар мавриди зарурат шахси масъули бехатарии радиатсионӣ ё намояндаи хадамоти бехатарии радиатсионӣ ё физики тиббӣ бояд ҳузури ҳадди аксар дар назди ҷасад ё тобути марҳумро бо дарназардошти арзёбии натиҷаҳои санҷиши дозаи шуоъхӯрӣ муайян кунад.  

11.7.4. Ҳамаи либосҳои эҳтимолан олудашудаи марҳум бояд барои муайянкунии олудашавии радиоактивӣ санҷида шаванд. Дар мавриди зарурат ашёҳо бояд ба дезактиватсия ё нигоҳдории муваққатӣ то ҳалли масъалаи имконияти истифодаи минбаъдаи онҳо супурда шаванд.   

11.7.5. Пеш аз ташреҳ ё ҳунут кардани ҷасад бояд дозаҳои шуоъхӯрии шахсони корҳои мазкурро иҷрокунанда ҳисоб карда шаванд. Онҳо бояд дар бораи таъсири манфии шуоъхӯрӣ ба саломатии онҳо ва чораҳои коҳишдиҳии дозаи шуоъхӯрӣ маълумот дода шаванд. Дар мавриди фаъолнокии 131I дар бадани марҳум аз 80 МБк зиёдтар, ҳунут кардани ҷасад манъ карда мешавад.   

 

 1. Талабот оид ба таъмини бехатарии радиатсионӣ ҳангоми гузаронидани таҳқиқоти радионуклидии «in vitro»

 

12.1. Таҳқиқоти радиоташхисӣ «in vitro» танҳо дар ҳуҷраҳои дар замима ба литсензия нишондодашуда ҳангоми иҷроиши шартҳои банди 3.5 талаботи мазкур гузаронида мешаванд. Дар дарҳои ҳуҷраҳое, ки дар онҳо кор бо маҷмӯъҳои радиоиммунӣ гузаронида мешаванд, бояд аломати хавфи радиатсионӣ гузошта шавад.

12.2. Дар ҳуҷраҳои озмоишгоҳе, ки дар он кор бо маҷмӯъҳои «in vitro» гузаронида мешавад, ғизогирӣ, тамокукашӣ, истифодаи маводи ороишӣ (косметика), нигоҳдории хӯрокворӣ мамнуъ аст.

12.3. Ҳайати кормандони озмоишгоҳи РИА бо маҷмӯъҳо бо истифода аз дастпӯшакҳои резинӣ ва либоси махсуси яккарата кор мекунанд. Баъди гирифтани моеъи зарурӣ бо чакрарез ҳамаи шишачаҳо бо моддаи ҷустуҷӯшавандаи нишонадор, намунаҳои назоратӣ ва калибрнасбкунӣ сахт пӯшида мешаванд. Бо даҳон ба дарун кашидани маҳлулҳои нишонаи радиоактивидор манъ карда мешавад. Барои гирифтани натиҷаҳои эътимодбахши босифат бояд тартиби гузаронидани таҳлилҳои радиоиммуниро тибқи тавсияҳои истеҳсолкунандаи маҷмӯаҳо риоя намуд.

12.4. Дар ҳуҷраҳои озмоишгоҳи РИА тозакунии нами ҳаррӯза гузаронида мешавад. Асбобу анҷоми тозакунӣ ба ҳуҷраҳои озмоишгоҳ супурда мешаванд, таври муносиб аломатгузорӣ карда мешаванд ва тибқи таъинот истифода мешаванд.

12.5. Ҳангоми кор бо маҳлулҳои нишонаи радиоактвидор хавфи эҳтимолии резонидани садамавӣ вуҷуд дорад. Барои маҳдудкунии оқибатҳои ҳолати фавқулодда, тамоми кор бо намунаҳои биологӣ ва субстратаи радиоактивӣ дар зарфмонакҳои бо қоғази полоишӣ пӯшидашуда гузаронида мешаванд, ки мунтазам иваз карда мешаванд. Дар озмоишгоҳи «in vitro» бояд дастур оид ба рафъи ҳолати фавқулоддаи радиатсионӣ ва захираи маводи барои бартарафнамоии олудашавии радиоактивӣ зарурӣ: қоғази полоишӣ, асбобу анҷоми тозакунӣ, маводи дезактиватсионӣ дастраст бошад. Баъди ҳар вазъияти ғайричашмдошт гузаронидани назорати ҳатмии ҳуҷра ва таҷҳизот барои ошкорнамоии олудашавии радиоактивӣ зарур аст.

12.6.  Назорати олудашавии дастҳо, либоси кормандон, аз ҷумла сатҳҳои корӣ, фарш ва чалакҳо бо партовҳоро бояд барои радионуклиди I125 аз рӯи гамма ва рентген афканишот  (27 - 35 кэВ) тавассути дозиметр бо дараҷаи поёнии нерӯи сарфшудаи на бештар аз 20 кэВ тавсия дода мешавад. Бо ҳадафи мазкур истифодаи дозиметрҳои стсинтиллятсионии ба феҳристи воситаҳои ченкунӣ дохилкардашударо истифода бурдан мумкин аст. Ченкуниҳо дар наздикии зич ба объекти ченшаванда гузаронида мешаванд. Ҳангоми кор бо манбаъҳои бета-афканишот (тритий,  карбон-14)  назорати радиатсионӣ бо усули намунагирии балғам бо ченкунии минбаъдаи фаъолнокии он бо ҳисобкунаки стсинтсилятсионӣ гузаронида мешавад.

12.7. Ҳангоми ошкор намудани аз бузургии ибтидоӣ зиёд шудани натиҷаҳо дезактиватсияи олудашавии пайдокарда тавассути воситаҳои дезактиватсионӣ гузаронида мешавад, дастҳо бо собуни ҷомашӯӣ ё воситаи махсуси дезактиватсионӣ шуста мешаванд. Сатҳҳои ҷоизи олудашавии сатҳҳои корӣ, пӯст ва либоси махсус баъди бартараф кардани олудашавии садамавӣ бо бета-афканишот набояд аз бузургиҳои дар ҷадвали 8.9. МБР-06 нишон додашуда зиёд бошанд.  

12.8. Ташкилкунии кор дар озмоишгоҳи таҳлили радиоиммунии «in vitro».

12.8.1. Ҷойгиркунии таҷҳизот ва ташкилкунии корҳо дар озмоишгоҳи таҳлили радиоиммунии (ТРИ) «in vitro» дар асоси лоиҳае гузаронида мешавад, ки асосноккунии талаботи бехатарии радиатсиониро дорад.

12.8.2. Гузаронидани таҳқиқот бо маҷмӯъҳои ТРИ пас аз гирифтани литсензия дар бораи мувофиқати шароитҳои кор бо талаботи қоидаҳои санитарӣ ба корҳо бо моддаҳои радиоактивии кушода иҷозат дода мешавад.

12.8.3. Кор кардан бо манбаъҳои радиоактивии кушодаи дар замимаи литсензия нишондоданашуда мамнӯъ аст.

12.8.4. Ҳамаи кормандон бояд аз курсҳои омӯзиши бехатарии радиатсионӣ гузаранд, бо дастурамалҳо ва чораҳои бехатарии ба кормандон, беморон ва аҳолӣ нигаронидашуда шинос бошанд ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаро дошта бошанд.

12.8.5. Ҳайати кормандони тиббии иҷрокунандаи амалиёти тибби ядроӣ бо кӯдакон бояд аз омӯзиши иловагӣ гузаранд.

12.8.6. Литсензиядорон бояд таъмин кунанд, ки кормандон мушаххасоти зеринро донанд ва фаҳманд:

- шартҳои эътибори литсензия;

- тартиби иҷроиши амалиёте, ки онҳо иҷро мекунанд ё дар онҳо иштирок мекунанд;

- шартҳои истифодаи таҷҳизоте, ки онҳо бо он кор мекунанд;

- тартиби маълумотдиҳӣ ба беморон ва шахсони ба онҳо нигоҳубинкунанда дар бораи чораҳои бехатарӣ;

- меъёрҳои муайянкунии садамаҳои радиатсионӣ (минбаъд-садамаҳо) ва тадбирҳое, ки бояд дар ҳолати садама андешида шаванд.

- риоя намудани ҳамаи меъёрҳо, қоидаҳо ва дастурҳо, аз ҷумла гузаронидани амалиёт аз рӯи шарҳи тартиби гузаронидани онҳо;

- кор бо таҷҳизоти радиологӣ ва манбаъҳои афканишоти ионофар;

- кор бо таҷҳизоти ченкунии дозаҳо ва сатҳҳои олудашуда, аз ҷумла бо таҷҳизоти таъмини бехатарӣ;

- истифода намудани воситаҳои сайёр ва инфиродии муҳофизати радиатсионӣ.

12.8.7. Дар ҳолати нокифоягии физикҳои тиббӣ, баъзе корҳои дар талаботи мазкур зикргардида ба дигар мутахассис супурда мешаванд ва ба мақоми танзимгар дар бораи маълумот, тахассус, таҷрибаи кории мутахассиси мазкур маълумот дода мешавад. Мутахассиси мазкур корҳои зикргардидаро метавонад танҳо бо иҷозати мақоми танзимгар иҷро намояд.  

 

 1. Назорати таъмини бехатарии радиатсионӣ

 

13.1. Назорати истеҳсолии таъмини бехатарии радиатсионӣ дар воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидӣ аз ҷониби хадамоти бехатарии радиатсионӣ (хадамоти БР) ё шахси масъул амалӣ карда мешавад. Ҳайати кормандон ва таъминоти техникии хадамот аз ҷониби маъмурияти муассиса бо дарназардошти ҳаҷм ва хусусиятҳои кор бо манбаъҳои радионуклидӣ муқаррар карда мешавад.

13.2. Низомнома дар бораи хадамоти БР (шахси масъул) аз ҷониби маъмурияти муассиса дар мувофиқа бо мақомоти назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ тасдиқ карда мешавад.

13.3. Назорати радиатсионии ташхиси радионуклидӣ вобаста ба ҳаҷм ва хусусияти кор бо манбаъҳои радионуклидӣ бояд чораҳои зеринро дарбар гирад:

- назорати дозиметрии инфиродии шуоъхӯрии берунаи ҳайати кормандон;

- назорати радиометрии инфиродии ҳайати кормандон оид ба сатҳи воридшавии радионуклидҳо дар мавриди садамаи радиатсионӣ;

- ченкунии дараҷаи олудашавии радиоактивии сатҳҳои корӣ, либос ва пӯсти кормандон;

- ченкунии иқтидори (зичии) миқдори шуоъхӯрии афканишоти фотонӣ ва бета дар ҷойҳои кории кормандон, аз ҷумла ҳангоми кор бо газҳои радиоактивӣ;

- ченкунии фаъолнокии ҳаҷмии аэрозолҳои радиоактивӣ дар ҳавои ҳуҷраҳои корӣ;

- назорат аз болои ҷамъкунӣ, нигоҳдорӣ ва баровардани партовҳои сахти радиоактивӣ;

- назорати радиометрии обҳои корезӣ;

- назорати радиометрии ҳавополоҳои (филтрҳои) шабакаҳои вентилятсионӣ.

13.4. Таркиб, ҳаҷм, даврият ва ҷойҳои муайяни гузаронидани назорати радиатсионӣ аз ҷониби маъмурияти муассиса дар мувофиқа бо мақомоти назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ муқаррар карда мешаванд.

13.5. Назорати радиатсионӣ ҳам ба тариқи нақшавӣ ва ҳам дар ҳолатҳои тағйирёбии равандҳои технологии муқаррарӣ дар мавриди шубҳа аз вайронкунии технологияи кор бо манбаъҳои радионуклидӣ ва дар вазъиятҳои садамавӣ гузаронида мешавад.

13.6. Ҳангоми озмоиши клиникии маводҳои радиофарматсевтӣ, усулҳои нави ташхиси радионуклидӣ ё ҳангоми ҷоринамоии усулҳои пешқадам дар воҳиди мазкур, назорати радиатсионии дар ҳаҷм ва бо даврияти барои муқаррар намудани реҷаи муносибтарини назорати радиатсионии маъмулӣ кифоя гузаронида мешавад.  

13.7. Ҳангоми гузаронидани назорати радиатсионӣ воситаҳои дозиметрӣ ва радиометрии гамма- ва бета-афканишоти барои ченкуниҳои  дахлдор бо хатогии на бештар аз +-20% коршоям ва бо шаҳодатномаи дар мӯҳлатҳои муқаррарӣ гузаронидани санҷиши метрологии давлатӣ ё муассисавӣ таъминшуда истифода мешаванд.

13.8. Натиҷаҳои ҳама намудҳои назорати радиатсионӣ дар китобҳои махсус қайд карда мешаванд, ки дар онҳо бояд нақшаҳои ҳуҷраҳои корӣ бо нишондиҳии ҷойгиршавии манбаъҳои радионуклидӣ ва нуқтаҳои ченкунӣ оварда шаванд.

13.9. Гузаронидани назорати дозиметрии инфиродии гурӯҳи ҳайати кормандони А ба воситаи дозиметрҳои термолюминостсентии инфиродии дар либоси махсус дар сатҳи сина ва (ё) шикам маҳкамшуда тавсия дода мешавад. Барои назорати дозаҳои муодили шуоъхӯрии буғумҳои дастҳои ҳамшираҳои тиббии муолиҷавӣ ва дигар кормандони бо манбаъҳои радионуклидӣ сарукордошта истифодаи дозиметрҳои ангуштии термолюминестсентӣ тавсия дода мешавад.  

13.10. Нишондодҳои дозиметри инфиродии дар сатҳи сина сахт кардашударо бояд дар муқоиса бо бузургии дозаи самараноки ҷамъшуда аз нав ба ҳисоб гирифт.

13.11. Назорати дозиметрии инфиродии шуоъхӯрии берунаи кормандони гурӯҳи А доим бо бақайдгирӣ дар китоб, ва ба қадри имкон дар махзани маълумоти компютерӣ гузаронида мешавад. Дозаҳои инфиродии самараноки шуоъхӯрии солонаи ҳайати кормандон дар корти бақайдгирии (махзани маълумоти) дозаҳои инфиродӣ қайд карда мешаванд. Нусхаи корт дар муассиса дар давоми 50 соли баъди аз вазифа сабукдӯш шудани корманд нигоҳ дошта мешавад. Нусхаи корти бақайдгирии дозаҳои шуоъхӯрии корманд дар ҳолати ба муассисаи нав гузаронидани ӯ ба ҷои кори нав таҳвил дода мешавад. Маълумот дар бораи дозаҳо инфиродии шуоъхӯрии шахсони ба сафари хидматӣ фиристодашуда бояд ба ҷои кори асосии онҳо дода шавад. 

13.12. Назорати радиометрии инфиродии пешакии сатҳи воридшавии радионуклидҳо (маводҳои радиофарматсевтӣ) ҳайати кормандон дар ҳолати ба амал омадани садама тавассути радиометрҳо ё гамма-камераҳои дар воҳид мавҷудбуда бо муоинаи тамоми бадан гузаронида мешавад. Дар мавриди мушоҳидаи боэътимоди фаъолнокии воридкардашуда (инкорпоратсия) корманд бояд ба озмоишгоҳи махсусгардонидашуда бо радиометри танзимшудаи тамоми бадан фиристода шавад, ки дар он ҷо дозаи шуоъхӯрии садамавии дохилӣ аз рӯи натиҷаҳои радиометрӣ муайян карда мешавад.

13.13. Натиҷаҳои ченкунии олудашавиҳо бо дараҷаҳои ҷоизи олудашавии радиоактивии сатҳҳои корӣ, либоси махсус ва воситаҳои муҳофизати инфиродӣ (ҷадвали 8.9 МБР-06) танҳо барои радионуклидҳои бета-афканишоти “тоза” (32Р) ва барои радионуклидҳои бета-гамма-афканишоти “омехта” (18F, 131I) муқоиса карда мешаванд. Барои радионуклидҳои гамма-афканишоти “тоза” (99mТс, 67Ga, 125I, 123I, 201Tl) назорати сатҳи олудашавиро бояд бо роҳи ченкунии тавоноии дозаи шуоъхӯрӣ дар ҳаво дар масофаи 10 см аз сатҳи олудашуда гузаронд. Дар ин маврид барои пӯст ва сатҳҳои бо он тамосгиранда сатҳи назоратии олудашавӣ дар бузургиҳои дозаи гирифтаи фотонҳо дар ҳаво ба 4 мкГр/ч баробар ва барои сатҳҳои дигари корӣ 12 мкГр/ч муқаррар мешавад, ки ба ҷадвалҳои  8.9 ва 8.5 НРБ-06 таври муносиб мувофиқат мекунад.

13.14. Ченкунии тавоноии дозаи шуоъхӯрӣ дар ҳаво дар ҷойҳои кории кормандон дар се сатҳ гузаронида мешавад: 0,1, 0,9 ва 0,5 м аз сатҳи фарш ҳангоми ҷойгиршавии манбаъ (манбаъҳо) тибқи технологияи муқаррарӣ, ки дар ин маврид фаъолнокии манбаъ (манбаъҳо) бояд барои технологияи мазкур ба ҳадди аксар имконпазир бошад. Сатҳи назоратии тавоноии керма дар ҳаво дар ҷойҳои корӣ баробари 12 мкГр/ч тибқи ҷадвали 8.5 МБР-06 муқаррар карда мешавад. Дар натиҷаи ивазшавии баланди шароитҳои шуоъхӯрии кормандон дар воҳидҳои сохтории ташхиси радионуклидӣ, бахусус ҳангоми тамосгирӣ бо бемороне, ки ба онҳо маводҳои радиофарматсевтӣ гузаронида шудаанд, сатҳи мазкури назоратии тавоноии доза ҳамчун тавсиядодашуда баррасӣ мешавад.

13.15. Ченкунии фаъолнокии ҳаҷмии аэрозолҳои радиоактивӣ дар ҳавои ҳуҷраҳои корӣ тавассути радиометри махсусгардонидашуда танҳо ҳангоми ташхиси радионуклидӣ бо доругузаронии ингаллятсионии аэрозолҳои радиоактивӣ ба организми бемор гузаронида мешаванд. 

13.16. Назорати дозиметрии партовҳои радиоактивӣ ҳам дар вақти воридоти онҳо ба маҳфузгоҳи партовҳо ва ҳам дар вақти аз ҳисобхориҷкунӣ, баровардани онҳо баъди нигоҳдорӣ барои коҳиш ва таҳвил додан барои гӯронидани марказонидашуда гузаронида мешавад. Назорати дозиметрӣ ва радиометрии либоси махсуси олудашуда ва пероҳан пеш аз супурдани он ба ҳуҷраи шустушӯи махсус бо мақсади ба навъҳо ҷудо кардан ва ҷудо карда гирифтани ашёҳо бо мақсади нигоҳдорӣ барои коҳиши радиоактивӣ гузаронида мешавад.  

13.17. Натиҷаҳои назорати радиатсионӣ бо бузургиҳои ҳудудҳои дозаҳо аз рӯи МБР-06 ва сатҳҳои назоратӣ муқоиса карда мешаванд. Зиёдшавиҳо аз сатҳи назоратӣ аз ҷониби хадамоти БР таҳлил карда мешавад, ки маъмурияти муассисаро дар ин бора огоҳ мекунад.  Маъмурияти муассиса дар бораи ҳолатҳои зиёдшавии ҳудудҳои дар МБР-06 муқарраршудаи дозаҳои шуоъхӯрӣ барои кормандон ба мақомоти назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ иттилоъ медиҳад.

12.18. Литсензиядорон бояд:

- барномаи таъмини сифат дар тибби ядроиро таҳия намоянд, ки бояд мунтазам мавриди такмилдиҳи қарор дода шавад.

- шахси масъули ташкили чорабиниҳои дар барномаи таъмини сифат пешбинишуда ва таҳлили натиҷаҳоро таъин намояд.

13.19. Ба таъмини сифат дохил мешавад:

- интихоби амалиёт барои бемор;

- муайянкунии бемор;

- дозиметрияи клиникӣ;

- мутаносибгардонии усули муоина;

- бақайдгирии маълумот ва санҷиши эътимодбахшии бақайдгирӣ ва маълумот;

- назорати сифати маводҳои радиофарматсевтӣ ва таҷҳизот (аз ҷумла таъминоти барномавӣ);

- муомилот бо партовҳои радиоактивӣ;

- омӯзиши кормандон;

- аудитҳои клиникӣ.

13.20. Назорати сифати таҷҳизоти тасвири ташхисиро бояд физики тиббӣ, муҳандис, техники тиббӣ ё дигар мутахассисе гузаронад, ки ба гузаронидани хизматрасонии техникии таҷҳизот дар тибби ядроӣ ҳуқуқ дорад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замимаи 1

 

ТАСНИФИ

РАДИОНУКЛИДҲО БА ГУРӮҲҲОИ ХАВФИ РАДИАТСИОНӢ

 

Радионуклид

ФАМН

ФАМ

Гурӯҳ

Радионуклид

ФАМН

ФАМ

Гурӯҳ

Радионуклид

ФАМН

ФАМ

Гурӯҳ

Радионуклид

ФАМН

ФАМ

Гурӯҳ

3H

6

9

Г

69mZn

2

6

B

103mRh

4

8

Г

147Pm

4

7

B

11C

6

9

Г

67Ga

2

6

B

105Rh

2

7

B

159Dy

2

6

B

14C

4

7

B

68Ga

5

8

Г

100Pd

3

6

B

165Dy

3

6

B

13N

6

9

Г

72Ga

1

5

Б

103Pd

3

8

Г

166Ho

3

5

Б

15О

2

9

Г

68Ge

2

6

B

111Ag

3

6

B

169Er

4

7

B

18F

1

6

B

72As

4

7

B

111In

2

6

B

169Yb

3

6

B

22Na

1

6

В

74As

1

6

B

113m

6

6

B

177Lu

3

7

B

24Na

1

5

Б

76As

2

5

Б

113Sn

3

7

B

182Ta

1

4

Б

32P

1

5

Б

72Se

3

6

В

117mSn

2

6

В

186Re

3

6

B

33P

3

8

Г

75Se

2

6

В

119mSn

2

5

Б

188Re

2

5

Б

35S

5

8

Г

76Br

5

8

Г

123I

2

7

В

188W

3

6

В

43mCl

5

8

Г

77Br

6

8

Г

124I

3

6

В

195mAu

2

8

Г

36Cl

4

6

В

80mBr

6

8

Г

125I

3

6

В

198Au

2

6

В

38Cl

1

5

В

82Br

1

6

Г

129I

2

5

Б

195Hg

5

8

Г

41Ar

2

9

Г

83Br

4

8

Г

131I

2

6

В

197Hg

2

7

В

38K

2

6

В

81mKr

3

10

Г

132I

1

5

Б

203Hg

2

5

Б

42K

2

6

В

85mKr

3

10

Г

127Xe

2

4

Б

199Tl

5

8

Г

43K

1

6

В

81Rb

6

9

Г

131mXe

4

4

Б

201Tl

2

6

В

45Ca

4

7

В

82Rb

6

9

Г

133Xe

3

4

Б

211At

3

7

В

47Ca

1

6

В

84Rb

4

6

В

129Cs

2

5

Б

212Bi

1

5

Б

46Sc

1

6

В

86Rb

2

5

Б

131Cs

3

6

B

213Bi

3

6

В

51Cr

3

7

В

82Sr

4

7

В

134mCs

3

5

Б

225Ac

1

3

А

52Fe

1

6

В

85Sr

2

6

В

137Cs

1

4

Б

 

 

 

 

59Fe

1

6

В

87mSr

2

6

В

131Ba

2

6

В

 

 

 

 

57Co

2

6

В

89Sr

3

6

В

133mBa

4

7

В

 

 

 

 

58Co

1

6

В

90Sr

2

4

Б

135mBa

4

7

В

 

 

 

 

64Cu

2

6

В

87Y

3

6

В

137mBa

6

9

Г

 

 

 

 

67Cu

2

6

В

90Y

3

5

Б

140La

1

5

Б

 

 

 

 

62Zn

5

8

Г

99Mo

2

6

В

145Sm

2

5

Б

 

 

 

 

65Zn

1

6

В

99mTc

2

7

В

153Sm

2

6

В

 

 

 

 

 

Эзоҳот.

 1. ФАМН – фаъолнокии аҳамияташ минималии нисбӣ, Бк/г.
 2. ФАМ – фаъолнокии аҳамияташ минималӣ, Бк.

                                                    x

 1. Ҳар як рақами x дар сутунчаи 2 (МЗУА) 10 Бк/г-ро ифода мекунад

                                                   y

 1. Ҳар як рақам дар сутунчаи 3 (МЗА) 10 Бк-ро ифода мекунад.

 

Замимаи 2

 

НОМГӮЙ ВА МАСОҲАТИ ТАВСИЯШУДАИ ҲУҶРАҲОИ

ВОҲИДҲОИ СОХТОРИИ ТАШХИСИ РАДИОНУКЛИДИИ «IN VIVO»

 

N

Таъиноти ҳуҷра   

Бо масоҳати на камтар аз ....м2

Эзоҳ

1

2             

3     

4        

Бинои (блоки) таъминоти радионуклидӣ               

Ҳуҷра барои қабулнамоӣ ва кушодани бастаҳои маводҳои радиофарматсевтӣ       

10    

 

Маҳфузгоҳи маводҳои радиофарматсевтӣ       

10    

 

Маҳфузгоҳи партовҳои радиоактивӣ         

10    

 

Ҳуҷраи ҷойгиршавии генератор              

20    

 

Ҳуҷраи бастубанди                  
маводҳои радиофарматсевтӣ       

20    

 

Ҳуҷраи зарфшӯӣ  (моечная)                 

10    

Метавонад бо ҳуҷраҳои бастубандкунӣ ё муолиҷавӣ якҷоя карда шавад

Ҳуҷраи муолиҷавии асосӣ  

20    

 

Ҳуҷраи муолиҷавии эҳтиётӣ

10    

Метавонад барои гузаронидани маводҳои радиофарматсевтии муолиҷавӣ ба беморони амбулаторӣ истифода шавад

Ҳоҷатхона барои беморон  

5    

 

10

Даричаи санитарӣ (саншлюз)

5    

 

11

Анборхона барои нигоҳдории асбобу анҷоми тозакунӣ

3    

Танҳо барои тозакунии ҳуҷраҳои бино

12

Маҳфузгоҳи либоси махсуси олудашуда      

5    

 

Бинои таҳқиқоти радиоташхисии «in vivo»

Ҳуҷраи гамма-камера

20    

 

Ҳуҷраи идоранамоии гамма-камера

10    

 

Утоқи гамма-томограф

40    

 

Ҳуҷраи идоранамоии гамма-томограф

20    

 

Ҳуҷраи радиометрии «in vivo»

20    

 

Ҳуҷраи муҳити биологии радиометрӣ

10    

 

 

Утоқи коркарди компютерӣ                

10   

 

Ҳуҷраи интизорӣ

10    

 

Бинои ҳуҷраҳои умумӣ                     

Утоқи мудир       

20    

 

Утоқи пизишк            

10    

5,0 м. кв. барои ҳар якеаш          

Утоқи ҳайати кормандони миёнаи тиббӣ

10    

3,0 м. кв. барои ҳар якеаш      

Шӯъбаи қайдкунӣ ва барӯйхатгирӣ

10    

 

Бойгонии воҳиди сохторӣ 

10    

 

Утоқи физики тиббӣ

10    

5,0 м.кв. барои ҳар якеаш    

Утоқи муҳандиси электроника бо устохонааш  

20    

 

Утоқи сарҳамшираи тиббӣ         

10    

 

Утоқи ҳамшираи хоҷагидор бо анборхонаи маводи хароҷотӣ                     

20    

 

10

Анборхона барои нигоҳдории асбобу анҷоми тозакунӣ      

3    

 

11

Ҳоҷатхона барои ҳайати кормандон     

3    

 

 

 

Замимаи 3

 

Номгӯй ва масоҳати тавсияшудаи ҳуҷраҳои маркази томографияи позитронии эмиссионӣ

 

 

N

Таъиноти ҳуҷра       

Масоҳат на камтар аз           м кв.

Эзоҳ   

1

2              

3    

4        

Бинои таъминоти радионуклидӣ               

1

Бункери сиклотрон           

50    

 

2

Ҳуҷраи идоранамоӣ                

20    

 

3

Ҳуҷраи техникӣ       

10    

 

4

Ҳуҷраи омоданамоии нишонаҳо (мишен)                 

20    

 

5

Ҳуҷраи синтези маводҳои радиофарматсевтӣ         

50    

 

6

Ҳуҷраи назорати сифати

маводҳои радиофарматсевтӣ         

20    

 

7

Ҳуҷраи баллонҳои газӣ 

10    

 

8

Маҳфузгоҳи маводҳои радиофарматсевтӣ

10    

 

9

Маҳфузгоҳи партовҳои радиоактивӣ                   

10    

 

10

Ҳуҷраи зарфшӯӣ                     

10    

Метавонад бо ҳуҷраи муолиҷавӣ муттаҳид карда шавад      

11

Ҳуҷраи муолиҷавии асосӣ        

20    

 

12

Ҳуҷраи муолиҷавии эҳтиётӣ       

10    

 

13

Даричаи санитарӣ (саншлюз)

10    

 

14

Анборхона барои нигоҳдории асбобу анҷоми тозакунӣ      

5    

Танҳо барои тозакунии ҳуҷраҳои бино

15

Маҳфузгоҳи либоси махсуси олудашуда             

5    

 

Бинои таҳқиқоти радиоташхисӣ            

1

Утоқи томографи позитронӣ                  

50    

 

2

Ҳуҷраи идоранамоии томограф         

20    

 

3

Ҳуҷраи техникӣ

10    

 

4

Ҳуҷраи коркарди компьютерии маълумот            

20    

 

5

Ҳуҷраи дозиметрӣ ва   
радиометрӣ                 

20    

 

6

Маҳфузгоҳи реактивҳои кимиёӣ, таҷҳизот барои сиклотрон, дастгоҳи томографӣ ва радиокимиё

20    

 

7

Ҳуҷраи интизорӣ      

10    

 

8

Ҳоҷатхона барои беморон          

5    

 

9

Анборхонаи асбобу анҷоми тозакунӣ       

5    

Танҳо барои рӯбучини ҳуҷраҳои бино

10

Устохона                  

20    

 

Бинои ҳуҷраҳои умумӣ                     

1

Утоқи мудир       

20    

 

2

Утоқи пизишк            

10    

По 5,0 кв. м на  
каждого          

3

Утоқи ҳайати кормандони миёнаи тиббӣ

10    

По 3,0 кв. м на  
каждого          

4

Шӯъбаи қайдкунӣ ва барӯйхатгирӣ

10    

 

5

Бойгонии воҳид 

10    

 

6

Утоқи физики тиббӣ

10    

5,0 м кв. барои ҳар якеаш          

7

Утоқи мутахассиси радиокимиёӣ      

10    

5,0 м кв.барои ҳар якеаш          

8

Утоқи муҳандиси радиофизикӣ

10    

5,0 м кв. барои ҳар якеаш          

9

Утоқи муҳандиси электроникӣ

10    

5,0 м кв.барои ҳар якеаш       

10

Утоқи сарҳамшираи тиббӣ         

10    

 

11

Утоқи ҳамшираи хоҷагидор бо анборхонаи маводи хароҷотӣ                     

20    

 

12

Анборхона барои нигоҳдории масолеҳи рӯбучин      

5    

 

13

Ҳоҷатхона барои ҳайати кормандон     

5    

 

14

Ҳуҷраи маишӣ           

20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замимаи 4

 

Китоби дастурдиҳӣ оид ба техникаи бехатарӣ, аз ҷумла бехатарии радиатсионӣ

 

Ному насаби корманди дастургиранда

Вазифаи корманд

Намуди дастурдиҳӣ: шиносоӣ, ибтидоӣ, такрорӣ, фаврӣ

Ному насаб ва вазифаи шахси дастурдиҳанда, санаи дастурдиҳӣ

Имзои шахси дастурдиҳанда

Имзои шахсони дастургиранда

Ному насаби шахси ирсолкунандаи роҳхат (роҳбари воҳиди сохторӣ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эзоҳот. 1. Ба китоби дастурдиҳӣ бояд дастурҳои оид ба таъмини бехатарии радиатсионӣ замима карда шаванд.

 1. Саҳифаҳои китоб бояд рақамгузорӣ карда шаванд.
 2. Китобро бояд доимо нигоҳ дошт.

 

 

Замимаи 5

 

Китоби бақайдгирии воридоту хароҷоти маводҳои радиофарматсевтӣ ба воҳиди сохтории ташхиси радионуклидӣ дар шакли барои бевосита ба организми бемор гузаронидан омода воридшаванда

 

N
п/п

Даромад

Хароҷот

Аз рӯйхатбарорӣ

Санаи воридот

№ ва санаи ҳисоб фактураи воридотӣ

№ ва санаи ирсолнамоии шиноснома

№ контейнер бо маводи радиофарматсевтӣ

Фаъолнокӣ аз рӯи шиноснома
МБк

Қабулкунанда

Санаи ирсолнамоӣ

№  дархост барои ирсолнамоӣ

Фаъолнокӣ дар рӯзи ирсолнамоӣ 
МБк

Санаи азрӯйхатбарорӣ

№ санади азрӯйхатбарорӣ

1

5  

10 

11

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эзоҳоти 1. Барои ҳар намуди маводи радиофарматсевтии «in vivo» саҳифаи алоҳида кушода мешавад.

 1. Дар ҳолати воридшавии теъдоди зиёди маводҳои радиофарматсевтӣ бурдани китоби алоҳида барои ҳар намуди маводи радиофарматсевтӣ ҷоиз аст.
 2. Саҳифаҳои китоб бояд рақамгузорӣ, баста ва мӯҳргузорӣ карда шаванд.
 3. Китоб доимо нигоҳ дошта мешавад.

 

 

 

 

Замимаи 6

 

Китоби бақайдгирии воридоту хароҷоти генераторҳои радионуклидҳои кӯтоҳумр

 


п/п

Воридот     

Хароҷот        

Азрӯйхатбарорӣ

Санаи воридот

N ва санаи ҳисоб-фактураи воридотӣ

N ва санаи ирсолнамоии шиноснома


ге
не
ра
тор

Фаъолнокӣ аз рӯи шиноснома, 
МБк

Қабулкунанда

Санаи дастраснамоӣ

N   
дархост барои дастраснамоӣ

Фаъолнокӣ дар рӯзи дастраснамоӣ 
МБк

Санаи азрӯйхатбарорӣ

N   
санади азрӯйхатбарорӣ

5

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эзоҳоти 1. Барои ҳар намуди генератори радионуклидӣ саҳифаҳои алоҳида кушода мешавад.

 1. Барои ҳар як таъминотчии генераторҳои намуди якхела саҳифаҳои алоҳидаи китоб кушода мешаванд.
 2. Саҳифаҳои китоб бояд рақамгузорӣ, баста ва мӯҳргузорӣ карда шаванд.
 3. Китоб доимо нигоҳ дошта мешавад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7

 

Китоби бақайдгирии воридоту хароҷоти маҳсулоти радионуклидӣ барои томографияи

позитронию эмиссионӣ

 

N
п/п

Шуоъзанӣ         

Коркарди радиокимиёӣ   

Маҳсулоти тайёр  

Намуди нишона

Намуди зарраҳои суръатфизо

Нерӯи зарраҳо,
МэВ 

? суръатфизо,
мкА

Давомнокии шуоъзанӣ,
мин.

Фаъолнокии ҷамъшуда,
МБк

Намуди маводи радиофарматсевтӣ

Давомнокии, дақ.   

Фаъолнокии ҷамъ,
МБк

ҳаҷм,
мл 

Шумораи бастаҳо

Фаъолнокии баста, 
МБк

Сана ва вақти содирот

Син-
тез

Бастубанд

Назорати сифат

1

2

3

5

7  

10

11 

12 

13

14

15 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эзоҳоти 1. Барои ҳар як намуди радионуклиди ултракӯтоҳумр китоби алоҳида бурда мешавад.

 1. Ҳангоми синтези омехтаҳои радиоактивии нафаскашӣ сутунҳои 12, 13, 14 пур карда намешаванд, ва дар сутуни 15 фаъолнокии нисбӣ, МБк/мл нишон дода мешавад.
 2. 3. Саҳифаҳои китоб бояд рақамгузорӣ, баста ва мӯҳргузорӣ карда шаванд.
 3. Китоб доимо нигоҳ дошта мешавад.

 

 

 

 

 

 

Замимаи 8

Китоби  

омоданамоии маҳлулҳои радиофарматсевтии корӣ

N
п/п

Маҳлули ибтидоӣ (аслӣ) (элюат)

Маҳлули корӣ     
(маводи радиофарматсевтӣ)   

Имзои ҳамшираи муолиҷавии маводи радиофарматсевтиро омоданамуда

Санаи элюатсия


ге
не
ра
то
р

Мӯҳлати коршоямӣ (аз рӯи шиноснома)

Ҳаҷми элюат, мл 

Фаъолнокии
элюат, 
МБк

Номи маводи радиофарматсевтии тайёршуда

Ҳаҷми маҳлул,
мл  

Фаъолнокии маҳлул,
МБк

Санаи доругузаронӣ ба бемор аз рӯи китоби доругузаронӣ

1

3

7   

10 

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эзоҳот. 1. Дар сутуни 2 санаи гирифтани элюат аз генератор нишон дода мешавад, дар сутунҳои 7, 8, 9 маълумот оид ба санаи омоданамоии маводи радиофарматсевтии дар сутуни 10 овардашуда нишон дода мешавад.

 1. 3. Саҳифаҳои китоб бояд рақамгузорӣ, баста ва мӯҳргузорӣ карда шаванд.
 2. Китоб доимо нигоҳ дошта мешавад.

Замимаи 9

 

Китоби

 гузаронидани маводҳои радиофарматсевтӣ ба беморон

N№ п/п

Санаи доругузаронӣ

Ному насаби бемор

№ таърихи беморӣ ё № корти амбулаторӣ

Шӯъбаи беморро барои муоинаи радиоташхисӣ равон карда

Дигар муассисаҳои беморро барои муоина равон карда

Маводи радиофарматсевтии гузаронида

Имзоҳо 

Ном

Ҳаҷм, мл 

Фаъолнокӣ, МБк

Духтури радиологи беморро барои муоинаравон карда

Ҳамшираи муолиҷавии дору гузаронида

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эзоҳот. 1. Дар ҳолатҳои ҳаҷмҳои калони кор, бурдани китобҳои алоҳида барои маводҳои радиофарматсевтии гуногун ва тарзҳои гуногуни гузаронидани онҳо ҷоиз аст.

 1. Саҳифаҳои китоб бояд рақамгузорӣ, баста ва мӯҳргузорӣ карда шаванд.
 2. 2. Китоб доимо нигоҳ дошта мешавад.

 

 

 

Замимаи 10

Тасдиқ мекунам

______________________

  (имзои роҳбар)

"____" ______________ с.

Санади

хароҷот ва аз ҳисоб хориҷнамоии манбаи кушодаи радионуклидӣ

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

             (номи воҳиди тибби ядроӣ)

 

Санади мазкур аз ҷониби кормандони  _______________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 (Ному насаби иҷрокунандаи бевоситаи корҳо ва ному насаби шахси масъули нигоҳдории манбаъҳои радионуклидӣ)

оиди он тартиб дода шудааст, ки манбаъҳои радионуклидии тибқи дархости № ____ аз "__"        ____________ с. гирифташуда

____________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(ном, рақами манбаъ, намуди радионуклид)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(дар мавриди теъдоди калони манбаъҳо бояд варақҳои алоҳида бо номгӯи манбаъҳо

замима карда шаванд)

бо шумораи  ___________ дона бо фаъолнокии умумии__________________________

дар таърихи "__" ________________ с. барои  _________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(хусусияти корро нишон диҳед)

истифода шудаанд.

Дар ҷараёни нигоҳдорӣ ва кор  _______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(шарҳи мухтасари он, ки бо манбаи радионуклидии ибтидоӣ чӣ ҳодиса ба амал омадааст)

Партовҳо дар шакли________________________________________________________

__________________________________________________________________________

барои гӯронидан аз рӯи санади N ____ аз "__" ______________ с.

Боқимондаҳои манбаъҳо бо теъдоди  _____________________________ дона

бо фаъолнокии умумии _____________________________________________________

дар "____" __________ с. ба нигоҳдорӣ барои коҳиш то фаъолнокии ибтидоӣ (фонӣ) супурда шуд.

Иҷрокунандаи бевоситаи кор    _____________________      ______________

                                                        (Ному насаб)                     (имзо)                                                 

                                     

Масъули нигоҳдории манбаъҳои радионуклидӣ_______________________

                                                                                                              (Ному насаб)

                                                                                                       ______________________

                                                                                                                       (имзо)

 

         "________" ____________________ 20   с.

Замимаи 11

 

тасдиқ мекунам

 

(имзои роҳбар)

"_____"______________ с.

 

САНАД

оид ба хароҷот ва аз ҳисоб хориҷ кардани маҷмӯъҳо барои таҳлили радиоиммунии

«in vitro»

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

   (номи воҳид, МТП)

Санади мазкур аз ҷониби кормандони  ______________________________________

_________________________________________________________________________(Ному насаби иҷрокунандаи бевоситаи корҳо

_________________________________________________

   ва ному насаби шахси масъули нигоҳдории маҷмӯъҳои радиоиммунӣ)

 

оид ба он тартиб дода шудааст,  ки маҷмӯъҳои тибқи дархости N ___ аз "__" ______ с. барои таҳлили радиоиммунӣ гирифташуда:

(ном, радионуклид-нишона, фаъолнокӣ, рақами маҷмӯъ, санаи додани шиноснома)

 

Ном

Радионуклид

Фаъолнокии умумӣ, кБк

Рақами маҷмӯъ

Санаи ирсоли шиноснома

Шумораи таҳлилҳои амалишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

барои муайян кардани ҷамъшавии моддаҳои фаъоли биологӣ дар бадани беморон бо усули таҳлили радиоиммунӣ истифода шудаанд_______________

Дар ҷараёни корҳо _________ таҳлилҳо амалӣ шудаанд.

Партовҳо дар шакли найчашишаҳо, шишаҳо, ғилофакҳои истифодашуда ба нигоҳдорӣ барои коҳиш то сатҳи фаъолнокии нисбии  радионуклидҳои техногение супурда мешаванд, ки дар он истифодаи бемаҳдуди мавод ҷоиз аст (замимаи. 3 ба ҚТБР-09).

 

Иҷрокунандаи корҳо:                                   ______________________________________

                                       (имзо)                                            (Ному насаб)

Масъули нигоҳдории маҷмӯъҳо барои таҳлили радиоиммунӣ:__________________________________

                                           (имзо)                                                     (Ному насаб)

"____" ______________ с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замимаи 12

 

Китоби

бақайдгирии партовҳои радиоактивӣ

 

 

п/п

Санаи воридот

Партовҳои моеъ

Таркиби радионуклидӣ

Фаъолнокии ҷамъ, МБк

Аз кӣ гирифта шуд

Азрӯйхатбарорӣ

Интиқолдиҳӣ барои гӯронидан

pH маҳлул

ҳаҷм, мл

Ному насаб

Имзои шахси супурдаи партовҳо

Санаи азрӯйхатбарорӣ

№ санади азрӯйхатбарорӣ

Санаи баровардан баъди нигоҳдорӣ барои коҳиш

Санаи интиқолдиҳӣ

№ шиноснома барои таҳвили партовҳо барои гӯронидан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эзоҳот. 1. Барои партовҳои сахти радиоактивӣ сутунчаҳои 3 ва 4 пур карда намешаванд.

 1. Ҳангоми таҳвилдиҳии партовҳои радиоактивӣ барои гӯронидани марказонидашуда сутунчаи 11 пур карда намешавад.
 2. Ҳангоми баровардани партовҳо баъд аз нигоҳдорӣ барои коҳиш ҳамчун ғайрирадиоактивӣ сутунчаҳои 12 ва 13 пур карда намешаванд.

4 Саҳифаҳои китоб бояд рақамгузорӣ, баста ва мӯҳргузорӣ карда шаванд.

 1. 5. Китоб доимо нигоҳ дошта мешавад.

 

 

 

 

 

 

Замимаи 13     

 

Сатҳҳои нишондодашудаи фаъолнокии маводҳои радиофарматсевтӣ, МБк

 

 

 Муоина

 

Радионуклид

 

Шакли кимиёӣa

Фаъолнокии ҳадди аксари маъмулӣ барои муоина

(МБк)

 

Устухонҳо

 

 

 

 

 

Муоинаи сканерии устухон

99Tcm

Пайвастагиҳои фосфонатӣ ва фосфатӣ

600

 

Муоинаи устухон тавассути томографияи компютерии якфотонии эмиссионӣ (ОФЭКТ)

99Tcm

Пайвастагиҳои фосфанатӣ ва фосфатӣ

800

 

Муоинаи мағзи устухон

99Tcm

Маҳлули коллоидии нишонадор

400

 

Мағзи сар

 

 

 

 

Муоинаи сканерии мағзи сар (дар ҳолати оромӣ)

99Tcm

99Tcm

TcO4-Диэтилентриаминопента-кислотаи атсетат (ДТПА),

Глюконат ва глюкогептонат

500

500

 

Муоинаи сканерии мағзи сар (ОФЭКТ)

99Tcm

99Tcm

 

99Tcm

TcO4-

ДТПА, глюконат ва глюкогептонат

Экзаметазин

800

800

 

500

 

Таҳқиқи ҷараёни хуни тсеребралӣ

133Хе

 

99Tcm

Дар маҳлули изотонии натрий хлор

Гексаметил пропилена аминооксим (ГМПАО), димерэтиленцистеинат

400

 

500

 

Цистернография

111I

ДТПА

40

 

Роҳҳои ашкгузар

 

 

 

 

Дренаж

99Tcm

99Tcm

TcO4-

Маҳлули коллоидии нишонадор

4

4

 

Ғадуди сипаршакл

 

 

 

 

Муоинаи сканерии ғадуди сипаршакл

99Tcm

123I

TcO4-

I-

200

20

 

 

131I

Иодиди натрий

80

 

Ҷустуҷӯи метастазаҳо

(баъди ҷарроҳӣ кардан)

131I

I-

400

 

Муоинаи сканерии ғадуди парасипаршакл

201Tl

99Tcm

Т1+ - хлорид

Метохиизобутилизонитрил

80

500

 

Муоинаи ғадуди парасипаршакл (томографияи компютерӣ)

99Tcm

МИБИ

600

 

Шуш

 

 

 

 

 

Муоинаи сканерии вентилятсияи шуш

81Krm

99Tcm

Газ

ДТПА-аэрозол

6000

80

 

Таҳқиқи вентилятсияи шуш

133Xe

127Xe

Газ

Газ

400

200

 

Муоинаи сканерии перфузияи шуш

81Krm

99Tcm

Маҳлули обӣ

Албумини инсонӣ

(дар макроагрегатҳо ё дар кураҳои хурд (микросфераҳо)

6000

100

 

Муоинаи сканерии перфузияи шуш (бо флебография)

 

99Tcm

Албумини инсонӣ

(дар макроагрегатҳо ё дар кураҳои хурд (микросфераҳо)

160

 

Таҳқиқи перфузияи шуш

 

133Xe

127Xe

Маҳлули изотонӣ

Маҳлули хлоридии изотонӣ

200

200

 

Муоинаи сканерии шуш
(ОФЭКТ)

99Tc

Албумини макроагрегатсияшуда (МАА)

200

 

Ҷигар ва испурч

 

 

 

 

Муоинаи сканерии ҷигар ва испурч

99Tcm

Маҳлули коллоидии нишонадор

80

 

 

Муоинаи сканерии кори системаи талхадон

99Tcm

Иминодиацетатҳо ва моддаҳои ба онҳо муодил

150

 

Муоинаи сканерии испурч

99Tcm

Эритроцитҳои денатуриратсия кардашудаи нишонадор

100

 

Муоинаи сканерии ҷигар
(ОФЭКТ)

99Tcm

Маҳлули коллоидии нишонадор

200

 

Системаи дилу рагҳои хунгард

 

 

 

 

Таҳқиқи даври калони хунгард

99Tcm

99Tcm

99Tcm

TcO4-

ДТПА меркаптоацетилглицин (МАГ 3) (Глобулини макроагрегатсияшудаи-3 –TATENA’os vertimas)

800

800

400

 

Муоинаисканерии депои хунофар

99Tcm

Маҷмӯъи албумини инсон

40

 

Муоинаи сканерӣ ва зондии системаи дил ва рагҳои хунгард

99Tcm

Маҷмӯъи албумини инсон

800

 

Муоинаи сканерӣ ва зондии  миокард

99Tcm

Эритротситҳои нишонадор ва оддӣ

800

 

Муоинаи сканерии миокард

99Tcm

Пайвастагиҳои фосфонатӣ ва фосфатӣ

600

 

Муоинаи сканерии миокард (ОФЭКТ)

 

99Tcm

201Tl

99Tcm

 

99Tcm

Изотсианидҳо (Изонитрилҳо TATENA’osvertimas)

Tl+ - хлорид

Пайвастагиҳои фосфонатӣ ва фосфатӣ

Изотсианидҳо (Изонитрилҳо - TATENA’osvertimas)

МИБИ

Тетрафосфамин (MYOVIEW)

300

100

800

 

600

800

800

 

Меъда, узвҳои хозима

 

 

 

 

Муоинаи сканерии меъда/ғадуди оби даҳон

99Tcm

TcO4-

40

 

Муоинаи сканерии дивертикули Мекел

99Tcm

TcO4-

400

 

Муоинаи ихроҷи хун дар узвҳои хозима

99Tcm

 

99Tcm

Маҳлули коллоидии нишонадор

Эритроситҳои оддии нишонадор

400

 

400

 

Муоинаи гузарониш ва рефлюкси гастро-эзофагалӣ

99Tcm

 

99Tcm

Маҳлули коллоидии нишонадор

Пайвастагиҳои абсорбтсиянашаванда

40

 

40

 

Таҳқиқи ихроҷи меъда

99Tcm

 

111In

 

113Inm

 

Пайвастагиҳои абсорбтсиянашаванда

Пайвастагиҳои абсорбтсиянашаванда Пайвастагиҳои абсорбтсиянашаванда

12

 

12

 

12

 

 

Гурдаҳо, системаи пешобронӣ ва ғадудҳои болои гурда

 

 

 

 

Муоинаи сканерии гурда

99Tcm

Кислотаи димеркаптоянтарӣ

160

 

Муоинаи сканерии гурда/ нефрография

99Tcm

 

99Tcm

123I

ДТПА, глюконат ва глюкогептонат

MAG-3 (Глобулини макроагрегатсияшуда -3- ТАТЕNА’osvertimas)

О-иодогиппурат

350

 

100

 

20

 

Муоинаи сканерии ғадудҳои болои гурда

 

75Se

Селенохолестерин

8

 

Ғайра

 

 

 

 

Муоинаи сканерии варам ё варами фасоднок

67Ga

201Tl

Цитрат

Хлорид

300

100

 

Муоинаи сканерии варам

99Tcm

Кислотаи димеркаптоянтарӣ

400

 

Муоинаи сканерии варами нейроэктодерма

 

123I

 

131I

 

Мета-йодо-бензил гуанидин

 

Мета-йодо-бензил гуанидин

400

 

20

 

 

Муоинаи сканерии ғадудҳои савдо

99Tcm

Маҳлули коллоидии нишонадор

80

 

Муоинаи сканерии варами фасоднок (абстсесс)

99Tcm

 

111In

Лейкоситҳои нишонадори бо экзаметазин коркардшуда

Лейкоситҳои нишонадор

400

 

20

 

Муоинаи сканерии судда (тромб)

111In

Тромотситҳои нишонадор

20

 

         

 

                                                                                               

 

                                                                                                                                 Замимаи 14

Сатҳҳои ишоратии миёна ва минималии фаъолнокии маводҳои радиофарматсевтӣ барои бемори калонсол

 

 

Маводҳои радиофарматсевтӣ

Муоина

Сатҳи ишоратии миёнаи фаъолнокӣ, МБк

Сатҳи ишоратии минималии фаъолнокӣ, МБк

Tc99m ДТПА

Гурдаҳо

200

20

Tc99m ДМСА

 

100

15

Tc99m MAG3 меркаптоацетилглитсин (МАГ 3) (Глобулини макроагрегатсияшудаи -3)

 

70

15

Tc99mПертехнетат

тсистография

20

20

Tc99m  МДП

 

500

40

Tc99m  маҳлули коллоидӣ

ҷигар, испурч

80

15

Tc99m  маҳлули коллоидӣ

мағзи сар

300

20

Tc99m эритротситҳои бо денатурати RBC қайдкардашуда

 

40

20

Tc99m R B C

Гардиши хун

800

80

Tc99mалбумин

Дил

800

80

Tc99mPertechnetatasПертехнетат

 

500

80

Tc99m MAA/Mikrosferos МАА/ми

 

80

10

Tc99mPertechnetatas

Меъда

150

20

Tc99m маҳлули коллоидӣ

Меъда a

40

10

Tc99m IDA ИДА

Латаки испурч

150

20

Tc99mПертехнетат

Ғадуди сипаршакл

80

10

Tc99m  ГМПАО

Мағзи сар

740

100

Tc99m  ГМПАО

 

500

40

I – 123 гипуран

 

75

10

I – 123

Ғадуди сипаршакл

20

3

I – 123 амфетамин

Мағзи сар

185

18

I – 123 Мета-йодо-бензил гуанидин

 

 

400

80

I – 131  Мета-йодо-бензил гуанидин

 

80

35

галий 67

 

80

10

 

 

Замимаи 15

 

Коэффитсиентҳои тавсияшудаи бозҳисоб барои фаъолнокии миёнаи маводҳои радиофарматсевтӣ

Вазни бемор, кг

Коэфитсиенти фаъолнокии миёна, К

3 кг

0,1

4 кг

0,14

 

 кг

0,19

8 кг

0,23

10 кг

0,27

12 кг

0,32

14 кг

0,36

16 кг

0,40

18 кг

0,44

20 кг

0,46

22 кг

0,50

24 кг

0,53

26 кг

0,56

28 кг

0,58

30 кг

0,62

32 кг

0,65

34 кг

0,68

36 кг

0,71

38 кг

0,73

40 кг

0,76

42 кг

0,78

44 кг

0,80

46 кг

0,82

48 кг

0,85

50 кг

0,88

52–54 кг

0,90

56–58 кг

0,92

60–62 кг

0,96

64–66 кг

0,98

68 кг

0,99

 

Эзоҳ.

Фаъолнокии миёнаи нишондодашуда аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

A m,кг = A калонсол.. × K m,кг

ки дар он:

A m,кг – фаъолнокии барои бемори вазни муайян ҳисоб кардашуда (МБк);

A бзроцл. – фаъолнокии миёнаи ишоратӣ барои бемори калонсол (МБк);

K m,кг – коэффитсиенти аз вазни бемор вобаста.

___________

 

 

 

 

Замимаи 16

 

Муддати пешгирии ҳамл пас аз амалиёти тибби ядроӣ

Радионуклид ва шакли он

Беморӣ

Фаъолнокӣ,  МБк

Моҳ

198Au-коллоид

Бадсифат

10 000

2

131I-иодид

Тиреотоксикоз

 

4

131I-jиодид

Саратони ғадуди сипаршакл

 

4

131I- Мета-йодо-бензил гуанидин

Феохромоцитома

5000

800

32P-фосфат

Политситемия, ғ.

200

5000

89Sr-хлорид

Метастазаҳои устухонҳо

150

24

90Y-коллоид

Илтиҳоби бандҳо

400

0

90Y-коллоид

Бадсифат

4000

1

169Er-коллоид

Илтиҳоби бандҳо

400

0

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Замимаи 17

 

Дастурамал оид ба бехатарии радиатсионӣ барои бемор ҳангоми ҷавобдиҳӣ пас аз амалиёти тибби ядроӣ

_____________________________________________________________________

(ном, нишонӣ, телефони муассисаи муолиҷавӣ)

_____________________________________________________________________

(ному насаби бемор)

_____________________________________________________________________

 (нишонӣ, телефони бемор)_________________________________________________

 

(ному насаб, телефони духтур)________________________________________________

 

моддаи фарматсевтии барои ҳадафҳои ташхис ё муолиҷа истифодашуда, фаъолнокии он, МБк)___________________________________________________________

(санаи истифодаи маводи фарматсевтӣ барои ташхис ё муолиҷаи бемор)

 

ТАВСИЯ

Ба организми шумо радионуклид гузаронида шудааст. Ҳарчанде, ки Шумо аз муассисаи табобатӣ ҷавоб шуда истодаед қисми радионуклид дар бадани Шумо боқӣ мондааст ва дар тӯли чанд муддат Шумо манбаи афканишоти ионофар мешавед. Бинобар он, Шумо бояд тавре рафтор кунед, ки аъзои оила, наздикон, ҳамсояҳо, ҳамкорони Шумо ва дигар одамон, ки Шумо бо онҳо муошират мекунед ба қадри имкон дозаи камтарини шуоъ гиранд. Тавсияҳои зерин ба Шумо кӯмак мерасонанд ба он ноил шавед:

 

 1. Ҳангоми муошират бо кӯдакон ва занҳои ҳомиладор то ________________дар масофаи на камтар аз 1 м қарор гиред.

Бо онҳо то_______________________________на бештар аз 3 соат дар як шабонарӯз муошират намоед.

 1. Ба қадри имкон, то ________кӯдакони то синни 2-соларо дар ҳуҷраи дигар ҷойгир кунед.
 2. Агар Шумо зан бошед, на барвақттар аз_______________________ ҳамлро ба нақша гиред. Кӯдакро то ____________________________ сина надиҳед.
 3. Бо зани ҳомиладор то _________________________ ҳамбистар нашавед.
 4. Дар бистари алоҳида то___________________________________________хоб кунед.
 5. Аз истифодаи воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ худдорӣ намоед. Аз воситаи нақлиётӣ на бештар аз 1,5 соат то ___________________, то _______________на бештар аз 14 соат истифода бурдан мумкин аст. Дар ин муддат ҳангоми истифода аз таксӣ дар тарафи аз ронанда муқобили нишастгоҳи ақиб ҷой гиред.
 6. Ба ҷойҳои ҷамъшавии оммавии одамон: консерт, кинотеатр, спектакл ташриф наоред.
 7. Ба кор на барвақттар аз ______________________________________бароед.
 8. Аз ҳоҷатхонаи умумӣ метавонед истифода намоед, аммо баъд аз истифода барои шустан ҳаҷми калони обро истифода баред. Агар ҷинсатон мард бошад, нишаста пешоб кунед. Пас аз пешоб кардан узвҳои таносулиро бо қоғази ташноб хушк карда ба нишастгоҳи халоҷо партофта онро бо об шуста равон кунед. Пас аз истифодаи ҳоҷатхона, дастҳоро шӯед. Агар имконият бошад, ин корро дар ҳоҷатхона кунед.
 9. Ҳар рӯз аз душ истифода намоед. Пас аз истифодаи душ онро бо ҳаҷми калони об шӯед.
 10. Танҳо аз асбобу анҷоми ошхона, саҷоқҳо ва лавозимоти хоби инфиродӣ истифода намоед.
 11. Аз асбобу зарфҳои хӯрокхӯрии яккарата истифода нанамоед.
 12. Ҳар рӯз _____________________ 1,5-2 литр моеъ нӯшидан зарур аст.

 

ДАР ХОТИР НИГОҲ ДОРЕД! Ҳангоми убури марзи ягон давлат намудан, радионуклидҳои дохили организми Шуморо детекторҳо ошкор карда метавонанд. Шумо бояд омода бошед ба шахси мансабдор дар марз (бо нишондиҳии ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда) фаҳмонед, ки Шумо мавриди гузаронидани амалиёти тибби ядроӣ қарор гирифтед. Баъзе кишварҳо метавонанд Шуморо ба ҳудуди худ то он вақте роҳ надиҳанд, ки радионуклид дар бадани Шумо то сатҳи дар кишварҳои мазкур ҷоиз коҳиш наёбад.

 

_____________________________________________________________________

(вазифа, ному насаб, рақами телефон ва имзои шахси беморро бо ин дастурамал шинос намуда)

 

Бо дастурамал шинос шудам___________________________________________________

                           (имзои бемор ё сарпараст ё аъзои оилаи ӯ ва сана)

 

Дар мавриди бистаришавӣ ё фавти бемор, фавран ба (ному насаб, вазифа, нишонӣ, телефон)______________________________________________маълумот дода шавад.

_____________________________________________________________________

 

Нусхаи дастурамал дар таърихи беморӣ ё корти амбулаторӣ (аниқ кунед) нигоҳ дошта мешавад.

_____________________________________________________________________

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

проект

 

Нормы и правила «Требования по обеспечению радиационной безопасности

при проведении радионуклидной диагностики с помощью

радиофармпрепаратов»

 

 Содержание

 1. Область применения.
 2. Общие положения.
 3. Требования к размещению, планировке помещений подразделений ядерной медицины и их техническому оснащению.
 4. Требования к организации и проведению работ.
 5. Требования к получению, хранению, использованию и учету радиофармпрепаратов
 6. Требования к сбору, хранению, удалению и учету радиоактивных отходов.
 7. Профилактика и ликвидация радиационных аварий.
 8. Обеспечение радиационной безопасности пациентов.
 9. Обеспечение радиационной безопасности персонала.
 10. Обеспечение радиационной безопасности населения.
 11. Требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидных исследований "in vitro".
 12. Контроль обеспечения радиационной безопасности.
 13. Термины и определения.
 14. Приложения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Область применения

 

1.1. Настоящие нормы и правила (далее - правила) устанавливают основные принципы, требования и нормы по обеспечению защиты пациентов, персонала, населения и окружающей среды при проведении радиодиагностических процедур in vivo с введением радиофармпрепаратов в организм пациентов. А также устанавливают требования к обеспечению и контролю за радиационной безопасностью персонала и населения и предотвращению загрязнения окружающей среды при проведении радиодиагностических исследований "in vitro" лабораторными методами с использованием реагентов, меченных радиоактивными изотопами, без введения радионуклидов в организм пациентов в медицинских и научно-исследовательских учреждениях.

1.2. Правила распространяются на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию помещений для подразделений радионуклидной диагностики in vivo и на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию помещений для подразделений радионуклидной диагностики "in vitro", на получение, хранение, использование и учет наборов реагентов для анализов "in vitro", выполнение радиодиагностических исследований in vitro и на обращение с отходами, полученными после проведения радиоиммунных анализов "in vitro" независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

1.3. Действие правил распространяется на размещение и эксплуатацию радиодиагностической аппаратуры и оборудования, планирование и проведение радиодиагностических процедур in vivo с открытыми радионуклидными источниками, а также на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию помещений для подразделений радионуклидной диагностики "in vitro", на получение, хранение, использование и учет наборов реагентов для анализов "in vitro", выполнение радиодиагностических исследований in vitro и на обращение с отходами, полученными после проведения радиоиммунных анализов "in vitro".

1.4. Указания не распространяются на подразделения, проводящие лучевую терапию, медицинские процедуры с закрытыми радионуклидными источниками, в т.ч. радионуклидную остеоденситометрию, а также использующие методы фотонного (флюоресцентного), нейтронного и протонного активационного анализа элементного состава биомедицинских объектов.

1.5. Указания не распространяются на использование радиофармпрепаратов для лечения, т.е. на радионуклидную терапию.

1.6. Требованиями правил должны руководствоваться органы обеспечивающие радиационную безопасность, юридические и физические лица независимо от их подчиненности и формы собственности, планирующие, осуществляющие и контролирующие радиодиагностические процедуры in vivo, а также планирующие, осуществляющие и контролирующие получение, хранение, использование и учет наборов для радиодиагностических исследований "in vitro" и обращение с образовавшимися отходами.

 

 1. Общие положения

 2.0.1. Физические и юридические  лица, планирующее  осуществлять деятельность по проведению радиодиагностических процедур in vivo и in vitro обязанs об этом сообщить в письменном виде государственному регулирующему органу по радиационной безопасности.

2.0.2. Физические и юридические  лица для осуществления деятельности связанной с радиодиагностическими процедурами in vivo или in vitro, для которой не применяется  критерий нерегулируемой деятельности, обязаны получить лицензию в установленном порядке законодательства Республики Таджикистан.

2.0.3. Обладатель лицензии несет ответственность за безопасность персонала, пациентов и населения, когда на их влияет или может влиять принадлежащие ему открытые источники ионизирующего излучения, а также радиоактивные отходы, которые возникают в процессе деятельности (пока они,  будет переданы распорядителю радиоактивных отходов в установленном порядке).

2.0.4. Физические и юридические  лица, намеренные осуществлять деятельность  связанной с радиодиагностическими процедурами могут обратиться за консультацией к независимым экспертам по вопросам исполнения требований данных правил.

2.0.5. Физические и юридические  лица, осуществляющие деятельность  связанной с радиодиагностическими процедурами до вступления в силу настоящих правил и не способный осуществлять какого либо требования данных правил или способные только на его частичное  осуществление, обязаны оценить, как это отразиться на безопасность, и представить результаты оценки, а также описание методики использованной для оценки  в государственный регулирующий орган по радиационной безопасности. Государственный регулирующий орган по радиационной безопасности на основании представленных оценок, решает, можно ли отложить выполнение требования и на какой срок.

2.1 Радиационная безопасность пациентов, персонала и населения считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования к радиационной защите, установленные законом "О радиационной безопасности" N 42 от 01.08.2003, а также НРБ-06, ПОРБ-08 и настоящими правилами.

2.2 В соответствии с НРБ-06 для обеспечения радиационной безопасности персонала, населения и окружающей среды при нормальной работе подразделений радионуклидной диагностики необходимо руководствоваться следующими основными принципами:

- обоснования - запрещения всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением;

- оптимизации - поддержания на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого радионуклидного источника излучения;

- нормирования - недопущения превышения допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения.

2.3. При проведении радионуклидных диагностических исследований методом in vivo принцип нормирования в отношении пациентов не применяется.

2.4. Применительно к этим исследованиям принцип обоснования означает:

- польза для пациента от ожидаемой диагностической информации должна безусловно превосходить ожидаемый вред от полученной дозы облучения;

- радионуклидные диагностические исследования осуществляются по медицинским показаниям в тех случаях, когда отсутствуют или нельзя применить, или недостаточно информативны другие альтернативные методы диагностики;

- все применяемые методики радионуклидной диагностики утверждаются Министерством здравоохранения Республики Таджикистан;

- в описаниях этих методик устанавливаются контрольные уровни облучения пациента при выполнении процедур в оптимальном режиме;

- для радионуклидной диагностики in vivo используются только те радиофармпрепараты, применение которых разрешено в установленном порядке Министерством здравоохранения Республики Таджикистан и на которые имеется лицензия государственного регулирующего органа по радиационной безопасности;

- обеспечены все необходимые условия для получения достоверной диагностической информации соответствующего качества.

2.5. Принцип оптимизации при проведении радионуклидных диагностических исследований означает получение необходимой и полезной диагностической информации при минимально возможных уровнях облучения пациентов с учетом экономических и социальных факторов.

2.6. В соответствии с ПОРБ-08 числовые значения контрольных уровней эффективной дозы облучения пациента должны гарантировать отсутствие детерминированных эффектов и обеспечивать минимизацию радиационного ущерба при безусловном превосходстве пользы над вредом.

2.6.1. Внутренним регламентом медицинского учреждения устанавливаются контрольные уровни облучения пациентов при радиодиагностических исследованиях in vivo. Их числовые значения должны быть основаны на достигнутом в данном медицинском учреждении уровне защищенности и обеспечивать условия, при которых не будут превышены контрольные уровни, установленные государственным регулирующим органом по радиационной безопасности  для радиодиагностических процедур – добавить в закон.

2.6.2. В случае невозможности обеспечить не превышение контрольного уровня годовой эффективной дозы облучения пациента при наличии жизненных показаний для проведения диагностических процедур, решение об их проведении принимается в индивидуальном порядке по заключению медицинской комиссии, с учетом согласия пациента. В случае недееспособности пациента в связи с наличием психического заболевания или бессознательным состоянием требуется согласие опекунов, родителей или иных доверенных лиц.

2.7. В соответствии с НРБ-06 при нормальной эксплуатации источников излучений устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

- персонал (группы А и Б);

- все население, включая лиц из персонала вне сферы и условий их профессиональной деятельности.

2.7.1. Для каждой категории облучаемых лиц в соответствии с НРБ-06 устанавливаются три класса нормативов:

- основные пределы доз, приведенные в табл. 2.1;

- допустимые уровни монофакторного воздействия (для одного радионуклида, одного пути поступления или одного вида внешнего облучения), являющиеся производными от основных пределов доз;

- контрольные уровни (дозы, мощности дозы, активности, флюенсы и др.). Их значения должны учитывать достигнутый в данной организации (медицинском учреждении) уровень радиационной безопасности и обеспечивать условия, при которых радиационное воздействие будет ниже допустимого.

2.7.2. Основные пределы доз облучения не включают в себя дозы от природного и медицинского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий, т.к. на эти виды облучения установлены отдельные нормативы. 

Таблица 2.1

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ДОЗ ПО НРБ-06

 

Нормируемые величины 

Пределы доз             

персонал группы А

население     

Годовая эффективная доза
внешнего и внутреннего 
облучения, мЗв         

20 за любые 5 лет,
но не более 50 в 
год              

1 в среднем за любые
последовательные 5 
лет, но не более 5 

Годовая эквивалентная  
доза, мЗв:             

 

 

хрусталик глаза        

150              

15                 

кожа                   

500              

50                 

кисти и стопы          

500              

50                 

 

Примечания.

 1. Допускается одновременное облучение до указанных пределов по всем нормируемым величинам.
 2. Пределы доз для персонала группы Б равны 1/4 значений для персонала группы А.

 

2.7.3. Эффективная доза для персонала не должна превышать за 50 лет трудовой деятельности 1000 мЗв.

2.7.4. Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излучения, вводятся дополнительные ограничения: эквивалентная доза на поверхности нижней части области живота не должна превышать 1 мЗв за месяц, а поступление радионуклидов в организм за год не должно превышать 1/20 предела годового поступления для персонала. В этих условиях эквивалентная доза облучения плода за 2 месяца не выявленной беременности не превысит 1 мЗв.

2.7.5. Администрация учреждения переводит беременную женщину на работу, не связанную с источниками ионизирующего излучения, со дня получения администрацией информации о факте беременности, на период беременности и грудного вскармливания ребенка.

2.7.6. К персоналу группы А в подразделениях радионуклидной диагностики относятся все штатные сотрудники, работающие с радиофармпрепаратами и другими источниками излучения, включая лиц, осуществляющих радиационный контроль. Перечень этих лиц утверждается администрацией медицинского учреждения по согласованию с государственным регулирующим органом по радиационной безопасности.

2.7.7. Сотрудники учреждения, не работающие с источниками излучения, но находящиеся по условиям труда в сфере воздействия ионизирующих излучений в дозах, превышающих допустимые пределы доз для населения, относятся к категории Б.

2.7.8. Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное обучение в подразделениях радионуклидной диагностики, годовые дозы не должны превышать значений, установленных для персонала группы Б.

2.7.9. Для сотрудников медицинского учреждения, не отнесенных к персоналу групп А и Б, пациентов, не проходящих радиодиагностические процедуры in vivo, посетителей, родственников пациентов и других лиц, не отнесенных к персоналу, годовые дозы не должны превышать значений, установленных для населения.

2.8. В соответствии с ПОРБ-08 оценка действующей системы обеспечения радиационной безопасности в подразделениях радионуклидной диагностики основывается на показателях, предусмотренных законом РТ "О радиационной безопасности":

- характеристике возможного и реального радиоактивного загрязнения окружающей среды;

- анализе обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и выполнения норм и правил в области радиационной безопасности;

- вероятности радиационных аварий и их масштабе;

- степени готовности к ликвидации радиационных аварий и их последствий;

- анализе доз облучения, получаемых персоналом и отдельными группами населения за счет облучения при нормальной работе отделений;

- числе лиц, подвергшихся облучению выше установленных пределов доз.

2.9. Все перечисленные показатели указываются в программах по радиационной безопасности организаций, которые характеризуют уровень обеспечения радиационной безопасности работников данной организации (учреждения), населения и утверждены в установленном порядке.

2.10. Радиационная безопасность в подразделении радионуклидной диагностики обеспечивается за счет:

- качества проекта помещений, в которых размещается подразделение радионуклидной диагностики in vivo и in vitro;

- обоснованного выбора места и площадки для его размещения;

- штатной эксплуатации радиодиагностической аппаратуры и оборудования;

- физической защиты источников ионизирующего излучения;

- тщательного выполнения установленных технологий радиодиагностических исследований;

- санитарно-эпидемиологической оценки медицинских изделий, радиофармпрепаратов и технологий, используемых в радионуклидной диагностике;

- наличия и непрерывного функционирования системы радиационного контроля;

- планирования и проведения конкретных мероприятий по обеспечению радиационной безопасности пациентов, персонала и населения при нормальной работе подразделения радионуклидной диагностики, реконструкции его помещений и выводе из эксплуатации;

- повышения радиационно-гигиенической грамотности персонала и населения.

2.11. В целях обеспечения радиационной безопасности пациентов процедура проводится только по направлению лечащего врача и назначению врача-радиолога при наличии клинических показаний.

2.11.1. В организм пациента вводится оптимальная активность радиофармпрепарата, обеспечивающая получение достоверной диагностической информации. Пациенту следует соблюдать требования и рекомендации, установленные нормативной документацией, действующими инструкциями и правилами внутреннего распорядка в данном учреждении.

2.12. Радиационная безопасность персонала в подразделениях обеспечивается:

- ограничениями допуска к работе с источниками излучения по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего профессионального и (или) аварийного облучения;

- достаточностью коллективных средств радиационной защиты и ограничением продолжительности работ с радионуклидными источниками;

- тщательным соблюдением тех требований и рекомендаций для персонала, которые описаны в должностных инструкциях и в нормативно-технической документации;

- применением индивидуальных средств радиационной защиты;

- организацией радиационного контроля;

- проведением эффективных мероприятий по профилактике и ликвидации радиационных аварий.

2.13. Радиационная безопасность лиц, не относящихся к персоналу, сопровождающих больного, оказывающих ему помощь при проведении процедур и осуществляющих уход за больным с введенным ему радиофармпрепаратом, обеспечивается соблюдением требований и рекомендаций для населения, которые изложены в инструкциях по работе с радионуклидными источниками в данном учреждении.

2.14. Радионуклидные диагностические процедуры проводятся только в тех медицинских учреждениях, которые имеют специализированные подразделения радионуклидной диагностики, оснащенные радиодиагностической аппаратурой, укомплектованные аттестованными кадрами и имеющие полученную в установленном порядке лицензию государственного регулирующего органа по радиационной безопасности на работу с открытыми радионуклидными источниками ионизирующих излучений.

2.15. В целях радионуклидной диагностики используются только те радиофармпрепараты, аппаратура, оборудование и технологии, которые разрешены к клиническому применению Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

2.16. При проведении радионуклидных диагностических процедур администрация учреждения (клиники, больницы, другой организации) обеспечивает:

- планирование и осуществление мероприятий по обеспечению радиационной безопасности;

- осуществление контроля за радиационной обстановкой на рабочих местах, в помещениях и на территории учреждения;

- осуществление индивидуального контроля и учета индивидуальных доз облучения пациентов и профессионального облучения персонала в рамках единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения;

- проведение обучения, регулярной переподготовки и аттестации руководителей и исполнителей работ в подразделениях радионуклидной диагностики, специалистов службы радиационной безопасности, а также других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с источниками излучения, по вопросам обеспечения радиационной безопасности;

- регулярное проведение инструктажа и проверки знаний персонала в области радиационной безопасности;

- проведение предварительного (при поступлении на работу) и периодических (не реже одного раза в год) медицинских осмотров персонала;

- регулярное информирование персонала об уровнях облучения на рабочих местах и величинах полученных индивидуальных доз профессионального облучения;

- своевременное информирование государственного регулирующего органа по радиационной безопасности о радиационных авариях;

- выполнение требований и соблюдения условий лицензии и предписаний государственного регулирующего органа по радиационной безопасности;

- реализацию прав граждан в области обеспечения радиационной безопасности.

2.17. Порядок проведения производственного контроля за радиационной обстановкой определяется для каждого подразделения администрацией учреждения и согласовывается с государственным регулирующем органом по радиационной безопасности. Должностные лица, осуществляющие производственный контроль, вправе временно приостанавливать работы с источниками ионизирующих излучений при выявлении нарушения настоящих правил и должностных инструкций в области обеспечения радиационной безопасности до устранения обнаруженных нарушений.

2.18. Проектирование и строительство помещений подразделений радионуклидной диагностики, изготовление и сервисное обслуживание радиодиагностической аппаратуры, технологического оборудования и средств радиационной защиты осуществляются только организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление указанной деятельности.

2.19. Не допускается проведение работ и использование источников ионизирующих излучений, не указанных в приложении лицензии. Администрация учреждения в случае необходимости обращается в государственный регулирующий орган по радиационной безопасности с ходатайством о переоформлении приложения лицензии в связи с необходимостью проведения указанных работ и использования указанных источников.

2.20. При работах в подразделении радионуклидной диагностики возможно воздействие на персонал следующих вредных производственных факторов:

- повышенный уровень внешнего облучения гамма-квантами, аннигиляционными фотонами и бета-частицами в рабочих помещениях подразделения;

- возможное наличие радиоактивных загрязнений на рабочих поверхностях и повышенного содержания радиоактивных аэрозолей и радиоактивных газов в воздухе рабочих помещений;

- внутреннее облучение в случае попадания в организм радионуклидов и радиофармпрепаратов;

- опасный уровень напряжения в электрических цепях аппаратуры и оборудования, замыкание которых может произойти через тело человека;

- повышенный уровень шума, создаваемого электроприводами радиодиагностической аппаратуры, холодильными установками, воздушными вентиляторами и другими установками;

- воздействие вредных химических веществ, используемых для синтеза или приготовления радиофармпрепаратов, при эксплуатации аппаратуры и оборудования, а также дезактивации и уборки помещений подразделения ядерной медицины.

2.21. Радионуклидные исследования "in vitro" относятся к работам с открытыми радиоактивными веществами, как правило, не выше третьего класса, к тем видам диагностики, при которых пациент не подвергается облучению ионизирующим излучением. Биологическую пробу (плазму или сыворотку крови, другой биологический субстрат, выделенный из организма человека) в пробирке смешивают с раствором меченого радиоактивной меткой исследуемого вещества и с ограниченным количеством высоко специфичного к нему рецептора (антитела, белки плазмы крови, клеточные рецепторы и т.п.). По современной технологии комплементарный лиганд к определяемому веществу наносят на внутренние стенки пробирок. Конкурируя с внесенным радиоактивным аналогом, исследуемое вещество биологической пробы связывается с рецептором на стенках пробирки. Через время реакции, регламентированное фирмой-изготовителем, пробирки освобождают от жидкости, промывают, высушивают и измеряют в специальном счетчике. Радиоактивность пробирки зависит от концентрации исследуемого вещества в биологической пробе. По калибровочной кривой, полученной по стандартным образцам тест-набора, определяют концентрацию исследуемого вещества в биологической пробе. Наиболее распространенное название метода - радиоиммунный анализ, также используется более общее название - радиоконкурентный анализ.

    2.22.  Повсеместно  в медицинской практике используются наборы для радиоиммуного анализа с радиоактивной  меткой 125I, значительно реже используются наборы, меченные 3H,   14C,   32P,   35S. Перечисленные радионуклиды, кроме 125I, являются чистыми бета-излучателями  и  не  представляют  опасности для человека как источник  внешнего  облучения. 125I,  кроме  электронов  конверсии, испускает мягкое    рентгеновское   и   гамма-излучение   с   максимальной   энергией гамма-квантов  35,4  кэВ.  Период  полураспада     125I - 59,4 суток. Мощность поглощенной  дозы  в  воздухе на расстоянии 1 м от точечного источника 125I активностью 1 МБк равна 0,0355 мкГр/ч. Суммарная активность наборов на 100 анализов,  как  правило,  меньше  минимально  значимой  активности (МЗА) на рабочем месте (табл. 2.1).

 

Таблица 2.1

 

МИНИМАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ АКТИВНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ (МЗА), МИНИМАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (МЗУА) И УДЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ, ПРИ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ НЕОГРАНИЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ДЛЯ РАДИОНУКЛИДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДИАГНОСТИКЕ "IN VITRO"

 

Радионуклид

МЗА <1>, МБк

МЗУА <1>, Бк/г

Уровень неограниченного использования <2>, Бк/г

3H,  

1000

1000000

100

14C,   .

10

10000

1

32P,  

0,1

1000

1000

35S

100

100000

100

125I

1

1000

100

<1> Приложение 4 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-06).

<2> Приложение 3 "Правила обеспечения радиационной безопасности (ПОРБ-08)"

 

2.3. Если на рабочем месте активность набора меньше МЗА и в организации на хранении одновременно находится меньше 10 МЗА активности РИА наборов, то согласно п. 1.8 ПОРБ-08 такие организации освобождаются от получения специального разрешения (лицензии) на работу с радиоактивными источниками. Требование об обязательном учете и контроле этих источников излучения сохраняется.

2.4. В случае выполнения условий п. 2.3 настоящих правил и если лаборатория "in vitro" функционирует как самостоятельное подразделение, а персонал лаборатории по своим должностным обязанностям не работает с источниками ионизирующего излучения, то они относятся к категории облучаемых лиц "население", для которых предел эффективной дозы за год составляет 1 мЗв.

Если лаборатория "in vitro" организована в рамках подразделения радиоизотопной диагностики, где проводятся радионуклидные исследования "in vivo", а сотрудники лаборатории принимают участие в радиодиагностических исследованиях пациентов с использованием источников ионизирующего излучения, то они относятся к категории облучаемых лиц "персонал группы А" и на них распространяются требования, определенные для данной категории, согласно НРБ-06.

2.5. Администрация учреждения несет ответственность за обеспечение необходимых условий работы лаборатории "in vitro", оборудование и наборы для исследований, профессиональную квалификацию сотрудников и их подготовку в области радиационной безопасности, соблюдение правил радиационной безопасности в рабочих помещениях и на рабочих местах.

 

 1. Требования к размещению, планировке помещений подразделений ядерной медицины и их техническому оснащению

 

3.1. Подразделения радионуклидной диагностики по потенциальной опасности, как правило, относятся к объектам IV категории по ПОРБ-08, на которых радиационное воздействие при возможной аварии ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения.

3.2. При выборе места для размещения подразделений радионуклидной диагностики следует руководствоваться требованиями строительных норм проектирования медицинских учреждений и настоящими правилами. Размещение этих подразделений согласовывается с государственным регулирующим органом по радиационной безопасности.

3.3. Запрещается размещать подразделения радионуклидной диагностики в жилых зданиях или детских учреждениях.

3.4. Вокруг помещений или отдельного радиологического корпуса, где размещается подразделение радионуклидной диагностики, установление контралируюмой зоны не предусматривается.

3.5. Проектирование отделений радионуклидной диагностики осуществляется с учетом требований п. 2.3 ПОРБ-08.

3.6. Для проведения радиодиагностических процедур с учетом профиля, масштабов и структуры медицинского учреждения выделяется отдельный блок помещений, изолированных от других подразделений, или изолированный отдельный радиологический корпус. Возможно объединение отдельных подразделений в единое отделение лучевой диагностики, включающее все виды медицинской визуализации, либо в единое радиологическое отделение, включающее все виды лучевой диагностики и терапии.

3.7. Все работы с использованием радиофармпрепаратов и других открытых радионуклидных источников в соответствии с требованиями ПОРБ-08 и настоящих правил подразделяются на три класса.

3.7.1. Класс работ устанавливается в зависимости от группы радиационной опасности используемого радионуклида и его активности на рабочем месте. При использовании радиофармпрепаратов в качестве активности на рабочем месте принимается максимальная активность всех радиофармпрепаратов в данном помещении.

3.7.2. В случае нахождения на рабочем месте радионуклидов разных групп радиационной опасности их суммарная активность приводится к группе А радиационной опасности по формуле:

 

 

Сэ    - суммарная   активность   всех    источников,  приведенная   к активности группы А, Бк;

СА - общая активность радионуклидных источников группы А, Бк;

МЗАА  - минимально значимая активность радионуклидов группы А, равная 103 Бк;.

Сi - активность i-го радионуклида, не относящегося к группе А, Бк;

M3Ai  - минимально  значимая   активность   i-го   радионуклида,  не относящегося к группе А, Бк.

Значения МЗА для всех используемых в радиодиагностических исследованиях радионуклидов приведены в прилож. 1 настоящих правил.

3.7.3. В зависимости от суммарной активности Сэ на рабочем месте, приведенной к группе А, устанавливаются следующие классы работ:

I класс   - Сэ = более 108 Бк;

II класс  - Сэ = от 105 до 108 Бк;

III класс - Сэ = от 103 до 105 Бк.

3.7.4. При простых операциях с радиоактивными жидкостями (разведение, фасовка, встряхивание и т.п.) допускается увеличение активности на рабочем месте в 10 раз.

3.7.5. При элюировании и фасовке радиоактивных элюатов, полученных из радионуклидных генераторов, допускается увеличение активности на рабочем месте в 20 раз. Класс работ определяется по максимальной одномоментно вымываемой из генератора активности дочернего радионуклида.

3.7.6. При хранении открытых радионуклидных источников допускается увеличение активности в 100 раз.

3.7.7. Работы в блоке радионуклидного обеспечения подразделений in vivo диагностики и ПЭТ относятся, как правило, ко второму классу работ.

3.8. Размещение и оборудование помещений, в которых производятся работы с радиофармпрепаратами, определяются классом этих работ.

3.8.1. Планировка и оснащение помещений должны обеспечивать защиту пациентов и персонала от наружного облучения и от поступления радионуклидов в помещения и в окружающую среду путем использования системы стационарных (оборудование, стены и перекрытия помещений) и динамических (вентиляция и канализация) барьеров.

3.8.2. Подразделения радионуклидной диагностики во вновь строящихся учреждениях целесообразно размещать в изолированной части здания данного медицинского учреждения или в специализированном радиологическом корпусе.

3.8.3. В целях ограничения воздействия на персонал излучения природных источников (радона и его дочерних продуктов, природных радионуклидов, содержащихся в строительных конструкциях) помещения постоянного пребывания персонала не следует размещать в подвалах. Допустимо размещать в подвалах и цокольных этажах зданий хранилища радиофармпрепаратов и радиоактивных отходов.

3.8.4. Для вновь строящихся и реконструируемых подразделений радионуклидной диагностики рекомендуются набор и площади помещений, приведенные в приложениях 2 и 3 настоящих правил.

3.8.5. Эти требования являются ориентировочными и должны быть уточнены в каждом конкретном случае по согласованию с государственным регулирующим органом по радиационной безопасности в зависимости от количества и состава потока пациентов, аппаратурного оснащения, количества и ассортимента используемых радиофармпрепаратов, кадрового обеспечения, финансирования строительства и эксплуатации и т.п.

3.9. Блок радионуклидного обеспечения подразделений радионуклидной диагностики целесообразно располагать отдельно от других помещений. Возможно совмещение помещений для приемки и хранения радиофармпрепаратов, хранения радиоактивных отходов подразделений радионуклидной диагностики и лучевой терапии.

3.10. При проектировании новых и/или реконструкции существующих помещений в проектной документации для каждого помещения должны быть указаны: используемые радиофармпрепараты, их активность на рабочем месте, годовое потребление, вид и характер работ, класс работ.

3.11. Материал и толщина защитных стен, перекрытий и перегородок помещений подразделения радионуклидной диагностики in vivo определяются в соответствии с требованиями и ограничениями НРБ-06 и ПОРБ-08.

3.12. Кабинеты гамма-камер и томографов не должны быть смежными с помещениями блока радионуклидного обеспечения и помещением для ожидания пациентов с целью снижения уровня лабораторного радиационного фона на детекторах и проектируются смежными с соответствующими пультовыми.

3.13. В помещениях подразделения радионуклидной диагностики вентиляция должна обеспечивать поток воздуха из менее загрязненных пространств к более загрязненным.

3.13.1. Воздух в системе вентиляции не должен подвергаться рециркуляции и попадать в общие и менее загрязненные помещения.

3.13.2. Вентиляция планируется и эксплуатируется как автономная приточно-вытяжная с подачей воздуха в верхнюю зону и его удалением из двух зон - 2/3 объема из верхней и 1/3 из нижней зон помещения (в общих помещениях - только из верхней зоны) при кратности воздухообмена по притоку 3, по вытяжке 4. В блоке радионуклидного обеспечения вентиляция работает непрерывно.

3.13.3. Вытяжные шкафы обеспечивают скорость движения воздуха в рабочих проемах 1,5 м/с с допускаемым кратковременным снижением скорости прокачиваемого воздуха в открываемых проемах до 0,5 м/с.

3.13.4. В соответствии с п. 2.9.4 ПОРБ-08 воздух из вытяжных шкафов и помещений допускается удалять во внешнюю среду без очистки, в т.ч. без использования сменных волоконных фильтров, при условии отсутствия нарушений установленной технологии работ с радиофармпрепаратами.

3.14. Требования к санитарно-техническому оснащению помещений для радиодиагностических исследований in vivo:

3.14.1. В помещениях блока радионуклидного обеспечения краны для воды, подаваемой к сливным раковинам, оборудуются смесителями, которые регулируются при помощи педального, локтевого или бесконтактного устройства. У каждой раковины устанавливается электросушилка для рук.

3.14.2. Протяженность дренажных труб, ведущих от сливных раковин к основной сточной трубе, как правило, минимально возможная. Дренажи и стоки должны быть доступны для периодического радиационного контроля.

3.14.3. Туалеты для больных и для персонала проектируются раздельными при невозможности доступа больных в туалет для персонала.

3.14.4. Туалет для больных оборудуется устройством принудительного слива воды в унитазе, либо промывка унитаза выполняется педальным спуском воды.

3.14.5. При работах по II и III классам допускается выводить сточные воды от сливных раковин и туалетов непосредственно в хозяйственно-бытовую канализацию, т.е. наличие спецканализации с отстойниками в подразделениях радионуклидной диагностики in vivo не требуется.

3.14.6. Санпропускник размещается в непосредственной близости от фасовочной и процедурных, где вероятность радиационной аварии больше, чем в остальных помещениях подразделения. В нем предусматривается место для переодевания, душевая установка, умывальник с раковиной, место для дезактивации средств индивидуальной защиты.

3.14.7. Пол, стены и потолок санпропускника и туалета для больных выполняются из влагостойких покрытий, слабо сорбирующих радиоактивность и допускающих легкую очистку и дезактивацию.

3.15. Ввиду особой сложности технологии позитронной эмиссионной томографии проектирование помещений ПЭТ-центра и его технического оснащения должно выполняться специализированной проектной организацией при наличии соответствующей лицензии или по проекту фирмы - поставщика оборудования ПЭТ-центра.

3.16. Требования к размещению, планировке и оснащению помещений ПЭТ-центра.

3.16.1. В ПЭТ-центре должны быть отдельные входы для персонала и амбулаторных пациентов, а также отапливаемый в зимнее время переход из стационара для госпитализированных больных. Все помещения ПЭТ-центра не должны быть проходными для посторонних лиц.

3.16.2. Циклотронно-радиохимический комплекс ПЭТ-центра должен представлять собой отдельно контролируемую зону, недоступную для посторонних лиц, включая пациентов, с отдельным входом, снабженным воздушным шлюзом, запасным выходом и помещениями, сертифицированными для производства радиофармпрепаратов.

3.16.3. Циклотрон должен быть размещен в специальном каньоне с бетонными стенами и потолочным перекрытием, толщина которых рассчитывается при проектировании в соответствии с требованиями НРБ-06 и ПОРБ-08 и с учетом рекомендаций фирмы - изготовителя циклотрона.

3.16.4. Помещения циклотронно-радиохимического комплекса должны быть расположены на первом этаже здания ПЭТ-центра либо в отдельном корпусе. Допускается размещение циклотрона ниже уровня земли при соблюдении соответствующих норм радиационной безопасности и строительства.

3.16.5. В зависимости от технологии монтажа циклотрона и оборудования должны быть предусмотрены монтажные проемы размерами не менее 2,8 х 2,8 м в стенах каньона циклотрона и радиохимической лаборатории либо в потолочных перекрытиях тех же помещений. Для циклотронов с собственной радиационной защитой эти размеры должны быть больше и соответствовать требованиям фирм - изготовителей циклотрона и радиохимического оборудования.

3.16.6. К зданию ПЭТ-центра должен быть обеспечен удобный асфальтированный проезд для большегрузных автомашин и автокранов.

3.16.7. Вход в бункер циклотрона должен перекрываться защитной дверью не менее чем с 4 типами блокировки в соответствии с рекомендациями фирмы - изготовителя циклотрона.

3.16.8. Бункер циклотрона, радиохимическую лабораторию и радиодиагностический кабинет позитронного эмиссионного томографа рекомендуется делать смежными или на минимально возможных расстояниях друг от друга. Расстояние от каньона циклотрона до радиохимической лаборатории не должно превышать 20 м. Указанные помещения должны быть связаны скрытыми каналами для размещения линий газовых и жидкостных трубопроводов, пневмопочты и других коммуникаций в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

3.16.9. Должно быть предусмотрено отдельное помещение для размещения газовых баллонов, связанное соответствующими линиями газопроводов с каньоном циклотрона и радиохимической лабораторией.

3.16.10. В зависимости от ассортимента и количества синтезируемых радиофармпрепаратов в радиохимической лаборатории должны быть смонтированы один или несколько "горячих" боксов и (или) несколько мини-боксов для ПЭТ-радиохимии в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

3.16.11. Хранилище для временного хранения радиофармпрепаратов и процедурная должны быть оборудованы вытяжными шкафами, внутри которых устанавливаются защитные стенки.

3.16.12. Хранилище радиоактивных отходов должно быть оборудовано защитной стенкой, за которой размещаются пластиковые мешки или защитные контейнеры с твердыми радиоактивными отходами для выдержки на распад, а также металлическим герметичным шкафом с местным отсосом для нерадиоактивных остатков технологических растворов.

3.16.13. Один санпропускник должен быть размещен у наружного входа в циклотронно-радиохимический комплекс (с учетом возможного развертывания производства 123I на циклотроне), а другой - между блоком радионуклидного обеспечения и блоком общих помещений ПЭТ-центра. Требования к санпропускникам - см. п.п. 3.14.6 и 3.14.7.

3.16.14. Саншлюз должен быть размещен у внутреннего входа в циклотронно-радиохимический комплекс. Он предназначен для использования персоналом в ходе проведения наладочных и ремонтных работ в каньоне циклотрона и в радиохимической лаборатории.

3.17. Требования к туалетам для больных и персонала - см. п.п. 3.14.3, 3.14.4 и 3.14.7 настоящих указаний. Туалет для больных должен быть размещен в непосредственной близости от процедурной и от радиодиагностического кабинета позитронного эмиссионного томографа.

3.18. Требования к размерам, конфигурации и инженерному обеспечению каньона циклотрона, радиохимической лаборатории, кабинета позитронного томографа и его пультовой определяются при проектировании по техническим паспортным данным конкретных установок с учетом рекомендаций фирм - изготовителей аппаратуры и оборудования.

3.19. Требования к системе вентиляции ПЭТ-центра.

3.19.1 В помещениях каньона циклотрона, радиохимической лаборатории и кабинета позитронного томографа должны быть предусмотрены системы спецвентиляции и кондиционирования воздуха, работающие раздельно с приточно-вытяжной вентиляцией остальных помещений ПЭТ-центра.

3.19.2. Вентиляция в помещениях каньона циклотрона, радиохимической лаборатории и в кабинете позитронного томографа должна быть автономной приточно-вытяжной с подачей воздуха в верхнюю зону и его удалением из двух зон - 2/3 объема из верхней 1/3 из нижней зон. На вытяжных воздуховодах из указанных помещений должны быть установлены устройства очистки воздуха с фильтрами и адсорбентами радиоактивных газов. Вентиляция должна работать непрерывно.

3.19.3. Наличие резерва вентиляционного оборудования определяется проектом. Кратность воздухообмена устанавливается по рекомендациям фирмы-изготовителя.

3.19.4. Воздух, удаляемый из "горячих" камер, боксов и вытяжных шкафов, должен предварительно очищаться с помощью собственных вытяжных фильтров и ловушек, предусмотренных их конструкциями. В герметичных камерах и боксах при закрытых проемах должно быть обеспечено разрежение не менее 20 мм водяного столба. Камеры и боксы должны быть оборудованы приборами контроля степени разрежения. Фильтры и адсорбенты радиоактивных газов по возможности должны устанавливаться в непосредственной близости от камер, боксов и вытяжных шкафов, чтобы в максимально возможной степени снизить радиоактивное загрязнение магистральных воздуховодов.

3.19.5. Вентиляция общих помещений ПЭТ-центра - приточно-вытяжная с удалением и подачей воздуха из верхней зоны помещения при кратности воздухообмена по притоку 3 и по вытяжке 4.

3.20. Требования к сантехническому оборудованию моечной, процедурной и туалета для больных - см. п.п. 3.14.1 - 3.14.4.

3.21. Сливные воды из всех помещений блока радионуклидного обеспечения (за исключением помещения для синтеза радиофармпрепаратов) и блока общих помещений допускается выводить в хозяйственно-бытовую канализацию.

3.22. Требования по удалению жидких радиоактивных отходов из боксов помещения для синтеза радиофармпрепаратов и твердых радиоактивных отходов из процедурной ПЭТ-центра - см. раздел 6 настоящих правил.

3.23. Требования к размещению лаборатории "in vitro" и ее оснащению

3.23.1. При организации лаборатории "in vitro" как самостоятельного подразделения в рамках ЛПУ минимально выделяются три помещения, в которых размещаются: радиохимическая, радиометрическая - каждое площадью не менее 18 кв. м и комната для хранения наборов для РИА и отходов площадью не менее 6 кв. м. Кроме того, ЛПУ обеспечивает отбор и доставку в лабораторию "in vitro" проб крови пациентов или выделяет для этого процедурную комнату и медсестру для отбора крови.

3.23.2. Для хранения РИА-наборов и биологических проб, в т.ч. для текущей работы, предусматривается необходимое холодильное оборудование. Администрация ЛПУ обеспечивает сохранность наборов для радиоконкурентного анализа и исключение доступа посторонних лиц к местам работы с РИА и их хранения. Хранилище РИА-наборов должно быть всегда закрыто на ключ, кроме моментов взятия препаратов для работы.

3.23.3. В радиохимической комнате производятся процедуры центрифугирования биологических проб, раскапывания в пробирки, перемешивания встряхиванием. Промывка пробирок должна осуществляться с помощью водоструйного насоса. Радиохимическая комната должна быть оборудована глубокой мойкой для мытья химической посуды.

3.23.4. В радиометрическом помещении, кроме измерительного прибора, размещаются рабочие столы врача и лаборанта. При наличии более одного счетчика проб и/или дополнительной центрифуги следует увеличить площадь в пределах 6 кв. м на каждый прибор.

3.23.5. Полы и стены в помещениях выполняются из влагостойкого, слабо сорбирующего материала, без швов, допускающие ежедневную влажную уборку.

 3.23.6. Каждое помещение должно использоваться только по назначению. В помещении должно быть все необходимое оснащение и инвентарь для проводимых работ и для ликвидации аварий.

3.23.7.  Поверхности, на которых проводятся работы с радиофармацевтическими препаратами, должны быть легко дезактивироваемые, быть хорошо освещенными, без трещин.

3.23.8. Трубы должны быть смонтированы в стенах или под полом. Если из за каких либо причин они находятся на поверхности, необходимо их покрить материалом, малой  абсорбции и легкой дезактивации.

3.23.9. В помещениях, где проводятся работы с летущими радиофармацевтическими препаратами, должны быть смонтированы вентиляционные системы и вытяжные шкафы. Выбрасываемый воздух из вентиляционных систем не должен попасть в другие помещения. Вентиляционные системы должны быть сооружены таким способом, чтобы уровни выбросов радиоактивных загрязнений в окружающую среду не превишали уровней изъятия, определенных правовыми актами. На вытяжных шкафах должно быть помечено, с какими радионуклидами и с какими радиофармацевтическими препаратами ведутся работы.

3.23.10.  Для мытья кожного покрова и глаз, загрезненных радиофармацевтическими препаратами (радионуклидами), должны быть установлены мойки или фонтанчики управляемые не кистями рук.

3.23.11. При установлении, что сточные воды могут обусловить годовую дозу для группы ризка выше 0,2 мЗв, должна быть сооружена отдельная канализационная система и сточные воды должны хранится до тех пор, пока объемная активность радионуклидов в сточной воде уменьшится до уровня, который обусловливает годовую дозу меньше 0,2 мЗв.

3.23.12. Канализационная система от моек, душевых, туалетов и др. должна быть подсоединена к общей или отдельной канализации таким образом, чтобы трубы не проходили по неконтролируемым помещениям.

3.23.13. При выходе из зоны должно находиться измерительное устройство для проверки поверхностной загрязненности выходящих людей и выносимых вещей из зоны. Должно быть проверено каждое выходящее лицо и каждая выносимая вещь на поверхностное загрязнение.

3.23.14. При палате (палатах), в которой (-ых) пребывает (-ют) пациент (-ы) при проведении терапевтических процедур ядерной медицины должен быть туалет, оборудован по требованиям указанным в пункте 64.7. Пользоваться этим туалетом позволено только пациенту (-ам), который (-ые) проходит (-ят) терапевтические процедуры ядерной медицины.

3.23.15. На заметном месте в контролируемой зоне и в зоне наблюдения должны быть указаны имя, фамилия, телефон и место нахождения лица, к которому надо обращатся в случае аварии а также указано контактное лицо в нерабочае время.

 

 

 1. Требования к организации и проведению работ

 

4.1. Организация и проведение работ с радиофармпрепаратами в подразделениях радионуклидной диагностики должны обеспечивать получение достоверной диагностической информации при одновременном исключении избыточного (неоправданного) облучения больных, а также защиту персонала от профессионального внутреннего и внешнего облучения.

4.2. К работе с радиофармпрепаратами допускаются лица, отнесенные к персоналу группы А, в соответствии с документами о специальной подготовке, дающей право на работу в подразделении, а также в соответствии с приказом по данному медицинскому учреждению.

4.3. Персонал подразделения радионуклидной диагностики проходит инструктаж по технике безопасности, в т.ч. и по радиационной безопасности:

- вводный при поступлении на работу в подразделение;

- первичный на рабочем месте;

- повторный не реже одного раза в год;

- внеплановый при изменении условий работы.

4.4. Лица, прикомандированные к подразделению, допускаются к работе с радиофармпрепаратами только после прохождения инструктажа и проверки знаний по технике безопасности.

4.5. Регистрация инструктажа персонала по технике безопасности проводится в специальном журнале (приложение 4 настоящих правил).

4.6. Все рабочие операции с радиофармпрепаратами, выполняемые в данном подразделении, должны быть описаны в инструкции по технологиям работ в подразделении радионуклидной диагностики, составленной в произвольной форме, согласованной со службой радиационной безопасности и утвержденной администрацией учреждения. Персонал допускается к работе после ознакомления с инструкцией и проверки полученных знаний в ходе соответствующего инструктажа.

4.6.1. Получение, хранение и проведение работ с радионуклидными источниками излучения разрешается только при наличии лицензии на право работы с источниками ионизирующего излучения в данном подразделении.

4.7. Работа с радиофармпрепаратами разрешается только в тех помещениях и с теми радиофармпрепаратами, которые указаны в приложении лицензии. На дверях каждого помещения указывается его назначение, класс проводимых работ с открытыми радионуклидными источниками и знак радиационной опасности.

4.8. В помещениях, где проводятся работы с радиофармпрепаратами, не допускается проводить другие работы и размещать оборудование, не предусмотренные в лицензии.

4.9. Количество работающих в помещении, где проводятся работы с открытыми радионуклидными источниками, ограничивается минимумом для данной технологии. Лицам, в т.ч. и относящимся к персоналу, но не участвующим в этих работах, находиться в данном помещении не следует.

4.10. В рабочих помещениях подразделения не допускается прием пищи и воды, курение, пользование косметикой, хранение пищевых продуктов, табачных изделий, домашней одежды и других посторонних предметов.

4.11. Все технологические операции по подготовке радиофармпрепаратов к введению в организм больного и работы с жидкостными фантомами проводятся в вытяжных шкафах на лотках и поддонах из слабо сорбирующих материалов. Дно лотков и поддонов закрывается слоем фильтровальной бумаги, а их емкость превышает объем используемого радиоактивного раствора не менее чем в два раза.

4.12. Рабочий инвентарь для уборки и дезактивации поверхностей на рабочих местах персонала маркируется, закрепляется за помещениями соответствующего блока данного подразделения и нигде больше не используется.

4.13. В каждом рабочем помещении, где ведется работа с радиофармпрепаратами, предусматривается наличие достаточного количества, не менее чем одного контейнера для сбора твердых радиоактивных отходов.

4.14. Холодильники, в которых хранятся радиофармпрепараты на основе органических соединений, размещаются в хранилище радиофармпрепаратов и обеспечиваются радиационной защитой, снижающей уровень наружного облучения персонала до допустимых значений.

4.15. Каждое подразделение радионуклидной диагностики in vivo должно быть снабжено достаточным количеством, не менее чем одним специализированным радиометром  и дозиметром для определения активности фасовок диагностических и терапевтических препаратов, измерения радиоактивного загрязнения и измерения мощности дозы (в помещениях для приготовления радиофармацевтических препаратов). Метрологическая поверка (сертификация) таких радиометров производится в установленном порядке не реже одного раза в год с выдачей соответствующего свидетельства на каждый радиометр.

4.16. Сосуды и флаконы с радиоактивными растворами снабжаются четкими этикетками с ясным указанием наименования радиофармпрепарата и его активности на определенное время. Флаконы с раствором без этикетки, со следами коррозии на металлической крышке и с изменением прозрачности стеклянных стенок флакона считаются радиоактивными отходами, и подлежат удалению в установленном порядке (см. раздел 6 настоящих правил).

4.17. Суммарная активность радионуклидных источников на рабочем месте должна быть минимально необходимой для работы. При ручных операциях с радиоактивными растворами для приготовления жидкостных фантомов целесообразно использовать автопипетки или пипетки с грушами.

4.18. При всех работах с открытыми радионуклидными источниками персонал должен использовать коллективные и индивидуальные средства радиационной защиты.

4.19. Организация работ с открытыми радионуклидными источниками должна быть направлена на сокращение продолжительности пребывания персонала в поле ионизирующего излучения радионуклидных источников, на увеличение расстояний между работающими и радионуклидными источниками и на минимизацию радиоактивных отходов, образующихся при технологических операциях.

4.2. Организация работ в лаборатории радиоиммунного анализа "in vitro"

4.2.1. Размещение оборудования и организация работ в лаборатории радиоиммунного анализа "in vitro" осуществляются на основании проекта, содержащего обоснование требований радиационной безопасности.

4.2.2. Проведение исследований с наборами радиоиммунного анализа допускается после после получения лицензии о соответствии условий работ требованиям санитарных правил к работам с открытыми радиоактивными веществами.

4.2.3. Не разрешается работать с открытыми радиоактивными источниками не указанных в приложении лицензии.

4.2.4. Обладатель лицензии, перед началом осуществлении деятельности в ядерной медицине, должен оценить   число пациентов,  которым будут применены процедуры ядерной медицины (диагностика и терапия). Оценив число процедур, установить число персонала  отдела ядерной медицины.

4.2.5. В случае использования нового оборудования,  новых радиофармацевтических препаратов, новых методов диагностики и лечения, а также при уменьшении и увеличивании числа процедур, число персонала должно быть пересмотренно .

4.2.6.  Все работники должны быть обучены по радиационной безопасности, иметь квалификацию потвержающий документ, ознакомлены с инструкциями и мерами безопасности, предназначеными для работников, пациентов и населения.

4.2.7. Работники, которые применяют процедуры ядерной медицины детям, должены пройти дополнительное обучение.

4.2.8. Обладатель лицензии обязан обеспечить, чтобы работники знали и понимали:

-  условия  действия  лицензии;

- порядок выполнения процедур, в которых они участвуют или выполняют;

- условия  эксплоатации оборудования, с которым они работают;

- порядок  информирования пациентов и лиц, которые им помогаю,  о мерах бесопасности;

- критерии идентификации радиационных аварий (далее-авария) и меры, которые должны быть приняты в случаи аварии.

4.2.9.  Обладатель лицензии обязан обеспечить, чтобы работники:

- соблюдали  все нормы, правила и указания, а также придержевались описания процедур;

- умели:

а) работать с нужным  радиологическим оборудованием и с источниками ионизирующего излучения (далее -  источник),

б) работать с приборами измерения доз и загрезненных поверхностей, а также с оборудованием для безопасности,

в) ползоваться средствами защиты.

4.2.10. В случае невыполнения и нарушения мер безопастности работники,  немедленно доводит к сведению лиценцията.

4.2.11. В случаи недостатка медицинских физиков, некоторые работы, указаные в данной гигиенической норме, поручаются другому специалисту, регулирующему органу сообщают данные об образовании, квалификации, опыту работы данного специалиста. Указанные работы данный специалист, может выполнять только по разрешению регулирующего органа.

 

 

 1. Требования к получению, хранению, использованию и учету радиофармпрепаратов

 

5.1. Получение, использование, хранение и учет радиофармпрепаратов должны соответствовать требованиям ПОРБ-08 (см. п. 2.5).

5.2.1. Для получения, хранения и учета источников излучения приказом по учреждению назначается ответственное лицо, которое осуществляет регулирование их приема, хранения, передачи для последующего использования и списания.

5.2.2. При хранении, обращении и использование радиофармацевтических препаратов должны учитываться  инструкции изготовителя. Эти инструкции должны быть доступны на всех работающих местах, где работают с надлежащими препаратами.

5.3. Обеспечиваются условия получения, хранения, расходования и списания радиофармпрепаратов, исключающие возможность их утраты и бесконтрольного использования.

5.4. Все поступившие в подразделение радиофармпрепараты учитываются в одном или нескольких (для каждого типа источника) приходно-расходных журналах, а сопроводительные документы передаются в бухгалтерию для оприходования (см. приложения 5, 6, 7 настоящих правил). Приходно-расходные журналы ведутся ответственным лицом, назначенным приказом по учреждению.

5.5. Радионуклидные источники выдаются для работы ответственным лицом с письменного разрешения руководителя учреждения или лица, им уполномоченного (приложение 6 ПОРБ-08). Требование на выдачу (в двух экземплярах) заполняется по мере необходимости с периодичностью, согласованной с администрацией учреждения и указанной в пояснительной записке по технологиям работ в подразделении радионуклидной диагностики in vivo.

5.6. При приготовлении радиофармпрепаратов с использованием элюатов из генераторов короткоживущих радионуклидов заполняется журнал приготовления рабочих радиофармацевтических растворов (см. приложение 8 настоящих правил). Журнал ведется сотрудником подразделения, ответственным за приготовление указанных растворов и назначенным для этого распоряжением по подразделению.

5.7. При введении пациенту готового к непосредственному введению в организм или синтезированного в подразделении радиофармпрепарата производится запись в журнале введения радиофармпрепаратов пациентам (см. приложение 9 настоящих правил), удостоверяемая подписями врача, проводящего данное исследование, а также медсестры, проводящей введение радиофармпрепарата больному.

5.8. Расходование радионуклидов из открытых источников оформляется внутренним актом, составляемым ответственным лицом и непосредственным исполнителем работ (процедурная медсестра, медицинский физик и т.п.). Акт утверждается руководителем учреждения или лицом, уполномоченным приказом по учреждению (см. приложение 10 настоящих правил).

5.9. Радионуклидные источники, не находящиеся в работе, должны быть помещены в хранилище с условиями, обеспечивающими их сохранность и исключающими доступ к ним посторонних лиц. Суммарная активность источников в хранилище не должна превышать значения, указанного в приложении лицензии.

5.10. Транспортирование открытых радионуклидных источников (шприцы, флаконы, фантомы и т.п.) между помещениями подразделения производится таким образом, чтобы исключить аварийное загрязнение рабочих помещений.

5.11. Во всех помещениях, в которых выполняется работа с открытыми радионуклидными источниками, проводится ежедневная влажная уборка. Уборочный инвентарь закрепляется за помещениями каждого блока и соответствующим образом маркируется.

5.12. Получение, использование, хранение и учет наборов для радиоиммуного анализа должны соответствовать требованиям ПОРБ-08. Поставка наборов реагентов для радиоиммуного анализа проводится по заявкам (рекомендуемая форма указана в приложении 4 к ПОРБ-08).

5.13. Для получения, хранения и учета наборов для диагностики "in vitro" также приказом по учреждению назначается ответственное лицо, которое осуществляет регулирование их приема, хранения, передачи для последующего использования и списания.

5.14. Эксплуатирующая организация обеспечивает условия получения, хранения, расходования и списания наборов для исследований "in vitro", исключающие возможность их утраты и бесконтрольного использования.

5.15. Все поступившие в подразделение наборы для радиоиммунного анализа подлежат учету в соответствии с п. п. 2.5.7 и 2.5.8 ПОРБ-08.

5.16. Если лаборатория "in vitro" функционирует как часть радиоизотопного диагностического подразделения, радиодиагностические наборы хранятся в общем хранилище и выдаются для работы ответственным лицом с письменного разрешения руководителя учреждения или лица, им уполномоченного.

5.17. Расходование наборов для радиодиагностических исследований "in vitro" оформляется внутренним актом, составляемым ответственным лицом и непосредственным исполнителем работ. Акт утверждается руководителем учреждения или лицом, уполномоченным приказом по учреждению (Приложение 11).

5.18. Диагностические наборы "in vitro", не находящиеся в работе, должны быть помещены в хранилище с условиями, обеспечивающими их сохранность и исключающими доступ к ним посторонних лиц.

 

 1. Требования к сбору, хранению, удалению и учету радиоактивных отходов

 

6.1. Проведение работ с радиофармпрепаратами в подразделениях радионуклидной диагностики in vivo приводит к образованию твердых и жидких радиоактивных отходов.

6.2. К твердым радиоактивным отходам относятся не подлежащие дальнейшему использованию материалы и предметы, у которых удельная радиоактивность больше значений, приведенных в графе МЗУА приложения 1 настоящих правил. К жидким отходам относятся не подлежащие дальнейшему использованию жидкости, у которых удельная активность больше чем в 10 раз превышает значения уровней вмешательства для питьевой воды, указанные в приложении П-2 НРБ-06.

6.3. При отсутствии радиационных аварий и соблюдении установленных технологий работы с открытыми радионуклидными источниками в подразделениях радионуклидной диагностики in vivo и позитронной эмиссионной томографии к штатным по п. 2.12.2 ПОРБ-08 радиоактивным отходам относятся:

- использованные хирургические перчатки;

- ватные тампоны, марлевые подушечки, кровоостанавливающие повязки, использованные при инъекции радиофармпрепарата;

- использованные при инъекции радиофармпрепарата одноразовые шприцы после односуточной размывки проточной водой в разобранном состоянии;

- опорожненные флаконы от радиофармпрепаратов для диагностики in vivo;

- использованная фильтровальная бумага;

- использованные радионуклидные генераторы;

- использованные при дезактивации "горячих" боксов растворы в ПЭТ-центрах.

6.4. При ликвидации последствий радиационных аварий в подразделениях радионуклидной диагностики к аварийным по п. 2.12.2 ПОРБ-08 радиоактивным отходам относятся:

- спецодежда разового использования, в которой проводилась ликвидация последствий аварии;

- опилки, фильтровальная бумага и другие средства, использованные при дезактивации.

6.5. Твердые радиоактивные отходы собираются в специальные контейнеры со сменными полиэтиленовыми мешками, которые в конце рабочего дня должны сдаваться в хранилище радиоактивных отходов. При одновременной работе с различными радионуклидами рекомендуется производить сбор радиоактивных отходов производства в отдельный контейнер для каждого радионуклида, причем отходы разных радионуклидов с периодом полураспада менее 15 суток собираются в один и тот же контейнер.

6.6. В хранилище радиоактивных отходов все твердые отходы сортируются по типу радионуклида и по категории активности, закладываются в пластикатовые мешки и помещаются за радиационной защитой. На каждом мешке должна быть этикетка с указанием типа радионуклида, даты поступления на хранение и даты удаления в качестве неактивных отходов после выдержки на радиоактивный распад. По достижении этой даты распавшиеся отходы удаляются вместе с обычными бытовыми и больничными отходами под дозиметрическим контролем, причем с удаляемых предметов и материалов предварительно убираются знаки радиационной опасности.

6.7. Использованные радионуклидные генераторы складируются в хранилище радиоактивных отходов и после выдержки на распад передаются фирме-изготовителю либо сдаются как лом цветных металлов с предварительным устранением знаков радиационной опасности.

6.8. Твердые радиоактивные отходы с периодом полураспада радионуклидов свыше 15 суток подлежат передаче в централизованные организации для последующей переработки и централизованного захоронения.

6.9. Технологические растворы, использованные для промывки и дезактивации "горячих" боксов в ПЭТ-центре как штатные малоактивные жидкие отходы, хранятся для выдержки на распад в стеклянных емкостях, устанавливаемых в металлическом герметичном шкафу с местным отсосом.

6.10. Поступление, списание и передача радиоактивных отходов на захоронение должны быть оформлены в журнале учета радиоактивных отходов (см. прилож. 12 настоящих указаний). При списании отходов как неактивных после выдержки на распад оформляется соответствующий акт (см. прилож. 10 настоящих указаний), а при передаче отходов специализированной организации оформляются акт и паспорт на партию радиоактивных отходов по установленной форме.

6.11.Обращение с отходами радиоиммунных анализов "in vitro".

6.11.1. При проведении радиоиммуного анализа "in vitro" образуются три вида отходов: биологические (остатки пробы биологического материала), твердые отходы (пробирки после радиометрии, флаконы, наконечники дозаторов) и жидкие отходы (остатки непрореагировавшего меченого вещества из пробирок, промывочная жидкость).

6.11.2. Остатки неиспользованных биологических проб сливают в одну емкость, заливают дезинфицирующим раствором, выдерживают в течение времени, указанного в инструкции к дезинфицирующему материалу, после чего удаляют как медицинские отходы класса Б.

6.11.3. Пробирки после измерений на счетчике помещают в стеклянную емкость, заливают дезинфицирующим раствором, выдерживают установленное инструкцией время, промывают проточной водой, высушивают, складывают в пластиковые пакеты-сборники, записывают дату паспортизации набора и помещают в хранилище на время радиоактивного распада до уровней удельной активности метки менее значений, указанных в приложении 4 к НРБ-06. После этого их удаляют как отходы лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) класса А без ограничений по радиационному фактору.

6.11.4. Твердые отходы наборов радиоаммуного с общей начальной активностью  ниже 300  кБк  на 100 анализов выдерживают не менее трех периодов полураспада (6 месяцев);  с  начальной  активностью  от  300 до 600 кБк - не менее четырех периодов  полураспада  (8  месяцев),  выше 600 кБк - не менее пяти периодов полураспада (10 месяцев) от даты изготовления.

6.11.5. Жидкие отходы образуются вымыванием из пробирок рабочего раствора, содержащего радиоактивную метку. Содержимое пробирок и промывочные жидкости сливают в одну емкость, добавляют дезинфицирующий раствор и оставляют на время дезинфекции биологических остатков анализов. Общий объем промывочной жидкости и дезинфицирующего раствора должен быть не менее одного литра жидкости на 20 использованных пробирок. В соответствии с инструкцией производителя наборов жидкие отходы радиоиммунного аналаза не должны контактировать с латунью, медью или свинцом.

Если в полученном растворе концентрация радиоактивной метки ниже значений, указанных в приложении 4 к НРБ-06, критерия удельной активности техногенных радионуклидов, при которых допускается неограниченное использование материалов, или ниже МЗУА - критерия отнесения к радиоактивным отходам, то при соблюдении этих условий обращение с жидкими отходами радиоиммунного анализа не ограничено по радиационному фактору и их можно удалять установленным образом как отходы ЛПУ класса Б.

 

 1. Профилактика и ликвидация радиационных аварий

 

7.1. Система обеспечения радиационной безопасности больных, персонала и отдельных лиц из населения включает мероприятия по профилактике и предотвращению радиационных аварий, по обеспечению адекватных действий персонала при возникновении аварийных ситуаций и по исключению или минимизации радиационного воздействия на людей при ликвидации их последствий.

7.2. К проектным радиационным авариям в подразделениях радионуклидной диагностики относятся следующие инциденты при обращении с радионуклидными источниками суммарной активностью свыше 10 МЗА:

- бой флакона или шприца с радиофармпрепаратом или с другим открытым радионуклидным источником;

- повреждение закрытого источника или утрата экрана;

- разгерметизация рабочего объема радионуклидного генератора, жидкостных фантомов или калибровочных источников, повреждение упаковки открытого источника;

- разлив радиоактивного раствора на поверхность поля, оборудования, аппаратуры и мебели;

- попадание радиоактивного раствора на одежду и (или) кожу работающего и (или) больного;

- потеря радионуклидного источника, флакона или шприца с радиофармпрепаратом;

- обнаружение неучтенного радионуклидного источника;

- ошибочное введение в организм пациента радиофармпрепарата с активностью, при которой эффективная доза облучения пациента может превысить 200 мЗв;

- процедура проведена не для того пациента или не для того органа;

- облучение работников (работника) превышает установленный уровень;

- возгорание (задымление) или пожар в помещениях подразделения, в которых проводятся работы с радионуклидными источниками.

7.3. К нарушениям радиационной технологии, не квалифицируемым как радиационные аварии, относятся:

- ошибочное введение пациенту не назначенного ему радиофармпрепарата или введение радиофармпрепарата с активностью, которая больше необходимой для исследования, но не обусловливает эффективную дозу облучения выше 200 мЗв;

- экстравазальное введение радиофармпрепарата при выполнении его внутривенной инъекции.

7.4. К нерадиационным авариям относятся следующие инциденты, если только они не приводят к радиационным авариям по п. 7.2:

- выход из строя или сбой в работе радиодиагностической аппаратуры, циклотрона и другого оборудования;

- возгорание (задымление) или пожар в помещениях подразделения, в которых не проводятся работы с радионуклидными источниками;

- нарушения электропитания аппаратуры и оборудования, ведущие к нарушениям правил электробезопасности для пациентов и персонала, но не приводящие к нарушению установленных технологий работы с радионуклидными источниками;

- нарушения санитарного состояния помещений подразделения радионуклидной диагностики, в т.ч. вследствие протечек водопровода, отопления, канализации, талых вод и т.п., не приводящие к нарушению установленных технологий радиодиагностических процедур.

7.5. В каждом подразделении должна быть инструкция по предупреждению радиационных аварий и по действиям персонала в аварийных ситуациях, утвержденная руководителем учреждения. Соответствующие выписки из инструкции по действиям персонала при авариях вывешиваются в удобном для чтения месте в помещениях, где вероятность радиационной аварии наиболее высока (генераторные, фасовочные, процедурные, радиохимические и т.п.). В инструкция по предупреждению радиационных аварий и по действиям персонала в аварийных ситуациях должно быть указано следующее:

- перечень возможных аварий и мероприятия для их ликвидации, выделяя самые срочные;

- лица, ответственные за эти мероприятия и информация об их нахождении;

- обязательства отдельных лиц при радиационной аварии;

- оборудование и инструменты (инвентарь), необходимые для проведения неотложных работ по ликвидации последствий радиационной аварии;

- порядок подготовки (учения и занятия) к ликвидации;

- порядок информирования о случившейся аварии;

- средства, ограничивающие доступ лиц, не принимающих участия в ликвидации последствий аварии, на место аварии;

- cредства для избежания радиоактивного загрязнения;

- способ обращения с радиоактивными отходами

7.6. Профилактика радиационных аварий обеспечивается:

- тщательным соблюдением установленных технологий работы с открытыми радионуклидными источниками, в т.ч. с радиофармпрепаратами, калибровочными источниками, жидкостными фантомами и радиоактивными отходами;

- адекватным техническим оснащением и поддержанием в исправном состоянии аппаратуры, оборудования и инструментария, предназначенных для работы с радионуклидными источниками;

- регулярным выполнением метрологических поверок и процедур контроля качества установок и приборов, предназначенных для радиометрии фасовок радиофармпрепаратов и проб крови, а также для радиометрии, сцинтиграфии и томографии in vivo;

- регулярным проведением процедур радиационного контроля, в т.ч. радиационной обстановки на рабочих местах и индивидуальных доз облучения персонала;

- тщательным соблюдением требований и рекомендаций, установленных в НРБ-06, ПОРБ-08, настоящих правил, должностных инструкциях;

- созданием и поддержанием условий для повышения квалификации персонала по уже используемым и новым технологиям;

- регулярным проведением инструктажей и проверок знаний персонала.

7.7. При установлении факта радиационной аварии работающий должен информировать руководителя подразделения, который сообщает об аварии службе радиационной безопасности и администрации учреждения, а при возгорании – в противопожарную службу, при утере радионуклидного источника - органам МВД.

7.8. В помещениях с высокой вероятностью радиационных аварий (генераторная, фасовочная, процедурная, радиохимическая, помещение для синтеза радиофармпрепаратов и т.п.) в легкодоступном месте находится аварийный комплект средств ликвидации последствий аварии, в состав которого должны входить:

- комплект защитной одежды, включая перчатки, бахилы и шапочку;

- средства дезактивации, включая впитывающие материалы для вытирания полов, детергенты и фильтровальную бумагу;

- инструменты и пластиковые мешки для сбора, временного хранения и удаления использованных впитывающих материалов и загрязненных предметов;

- комплект аварийных знаков радиационной опасности, выставляемых у места радиационной аварии;

- инструкция по дезактивации загрязненных рабочих поверхностей;

- в процедурной должна быть также аптечка с набором необходимых средств первой помощи пострадавшим при аварии, в т.ч. с восполняемым запасом средств санитарной обработки лиц, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

7.9. При радиационных авариях, связанных с разгерметизацией радионуклидных генераторов и (или) проливанием радиоактивных растворов, необходимо:

- немедленно вывести пациента из аварийного помещения;

- выключить все работающие установки и отключить вентиляцию;

- поставить в известность руководителя подразделения;

- покинуть аварийное помещение, закрыв его на ключ и выставив аварийные знаки радиационной опасности из ближайшего аварийного комплекта;

- проверить уровни радиоактивного загрязнения на месте разлива, кожи рук и головы, спецодежды и обуви лиц, находившихся в данном помещении при аварии;

- сдать индивидуальный дозиметр для проверки в службу радиационной безопасности;

- снять и удалить в специальную кладовую загрязненную одежду и обувь;

- загрязненные участки кожи обмыть под струей холодной воды умывальника или душа в санпропускнике, принять адсорбент из аварийной аптечки, промыть слизистые оболочки рта, носа, глаз.

7.10. При потере учтенного или обнаружении неучтенного источника необходимо:

- сообщить об инциденте руководителю подразделения, который извещает об этом службу радиационной безопасности и администрацию учреждения, регулирующий орган и органы МВД;

- прекратить доступ персонала в помещение, которое становится аварийным после потери учтенного источника или обнаружения неучтенного источника;

- запретить вынос мусора, слив любых растворов в канализацию, перемещение и вынос оборудования, мебели, одежды и других предметов из аварийного помещения;

- с помощью сотрудников службы радиационной безопасности организовать визуальный и радиометрический поиск пропавшего источника либо идентификацию и радиометрию неучтенного обнаруженного источника.

7.11. Меры по ликвидации последствий радиационных аварий зависят от характера, распространенности и других конкретных обстоятельств аварии и должны быть установлены действующей инструкцией по предупреждению радиационных аварий и по действиям персонала в аварийных ситуациях. При авариях с источниками, период полураспада которых составляет не более 6 ч, целесообразно прекратить доступ в помещение на 1 сутки, затем провести повторный радиационный контроль и по его результатам определить необходимость и способы дезактивации рабочих поверхностей и помещения.

В случае радиационной аварии срочно сообщить государственному регулирующему органу  по радиационной безопасности.

 

 1. Обеспечение радиационной безопасности пациентов

 

8.1. Решение о необходимости проведения радиодиагностического исследования принимает лечащий врач. Обоснование при назначении процедуры вписывается в амбулаторную карту или в историю болезни. При невозможности передачи амбулаторной карты или истории болезни с пациентом обоснование записывается в выданном направлении на процедуру.

8.2.1. Ответственность за проведение радиодиагностического исследования несет врач-радиолог, проводящий эту процедуру.

8.2.2. Для оптимизации радиационной безопасности пациентов устанавливается указательная активность радиофармацевтических препаратов (приложение 13).

8.3. Врач-радиолог имеет право отказаться от проведения радиодиагностической процедуры при отсутствии клинических показаний и (или) при отсутствии обоснования в направлении на процедуру. О принятом решении он информирует лечащего врача и фиксирует свой мотивированный отказ в амбулаторной карте, истории болезни или направлении на процедуру.

8.4. При назначении повторного радиодиагностического исследования помимо клинических показаний необходимо учитывать суммарную дозу облучения, полученную пациентом в результате тех рентгено-радиологических исследований, которые были проведены в течение одного года перед датой назначения повторного исследования, в т.ч. и в других медицинских учреждениях.

8.5. В случае необходимости оказания больному помощи по жизненным показаниям или неотложной помощи процедура проводится без учета сроков и результатов предшествующих рентгенорадиологических исследований.

8.6. Врач-радиолог для каждого конкретного больного должен выбрать наиболее подходящий радиофармпрепарат, методику процедуры, а также наименьшую возможную активность радиофармпрепарата, исходя из того чтобы достоверная диагностическая информация была получена при наименьшей эффективной дозе облучения пациента. Врач-радиолог принимает окончательное решение о типе и методике процедуры.

Обладатель лицензии обязан подготовить, разложить и применять в практике систему идентификации пациентов;

Активность всех радиофармацевтических препаратов перед введением пациенту должна быть проверена дозовыми калибраторами;

8.7. До введения радиофармпрепарата больному врач-радиолог должен проконтролировать правильность выполнения всех предписанных ранее больному мероприятий, необходимых для подготовки его к проведению данной процедуры, а также проинструктировать больного относительно его поведения при ожидании, в ходе выполнения этой процедуры и после нее, имея в виду снижение лучевой нагрузки на самого больного, на персонал и других лиц. Все пациенты перед процедурой должны получить следующую информацию:

- о назначении процедуры;

- о возможности отказаться от процедуры;

- о порядке поведения во время процедуры и после ее;

- о возможном негативном влиянии ионизирующего излучения на здоровье;

- об ожидаемой дозе облучения.

8.8. При ожидании своей очереди на радиодиагностические исследования пациенты с введенными в организм радиофармпрепаратами должны размещаться в специализированных (комната для ожидания) и (или) общих (холлы, коридоры) помещениях подразделения радионуклидной диагностики на максимально возможном удалении друг от друга.

8.9. При выявлении ошибочного или экстравазального введения радиофармпрепарата врач-радиолог принимает обоснованное решение о возможности и сроках повторного введения радиофармпрепарата.

8.10. Врач-радиолог должен проинструктировать больного относительно соблюдения неподвижности тела при проведении радиодиагностических измерений, а фельдшер-лаборант или медсестра, проводящая исследование на гамма-камере или гамма-томографе, непрерывно контролирует неподвижность в ходе этих измерений. В зависимости от клинического состояния больного и при исследованиях детей следует прибегать к психологической, фармакологической или механической иммобилизации пациента. О нарушении неподвижности тела пациента медсестра сообщает врачу-радиологу.

8.11. Для снижения дозы внутреннего облучения после окончания радиодиагностических измерений врач-радиолог может рекомендовать больному изменение пищевого режима, очистительные процедуры и (или) прием мочегонных или слабительных средств в зависимости от типа и активности введенного радиофармпрепарата и от клинического состояния больного.

8.12. В амбулаторную карту, историю болезни, диагностическое заключение и в отдельный лист учета доз медицинского облучения записывают:

- тип и активность введенного радиофармпрепарата;

- тип технологии введения радиофармпрепарата;

- тип методики радионуклидных измерений;

- результаты исследований;

- собственно диагностическое заключение;

- эффективную дозу внутреннего облучения, рассчитанную по паспортным данным на радиофармпрепарат и результатам радиометрии активности введенного радиофармпрепарата.

8.13. При оформлении эпикриза лечащий врач указывает суммарную эффективную дозу внешнего и внутреннего облучения, полученную пациентом в данном медицинском учреждении от проведенных рентгенорадиологических процедур.

8.14. Радионуклидная диагностика in vivo не проводится без наличия жизненных показаний в период установленной или возможной беременности.

8.15. При введении диагностического радиофармпрепарата кормящей грудью женщине грудное вскармливание младенца временно приостанавливается, продолжительность его прерывания устанавливается врачом-радиологом в зависимости от типа и активности введенного радиофармпрепарата.

8.16. С целью уменьшить уровни облучения, особое внимание должно удалятся:

- детям и пациентам с поврежденными функциями органов;

- пригодности радиофармацевтического препарата и его активности;

- способам блокирования или снижения до минимума попадания радионуклидов в другие органы и увеличения выведения радионуклидов из организма;

- оборудованию, которое используется для получения диагностической информации.

8.17. Радионуклидные диагностические процедуры детям предписываются только в тех случаях, если для этого есть веские клинические показания. Вводимая активность уменьшается в соответствии с массой тела, поверхностью тела или другими соответствующими критериями.

8.18. При планировнии и проведении радионуклидной диагностической процедуры  детям обязательно должен принимать участие медицинский физик.

8.19. Пациент имеет право отказаться от проведения исследования, за исключением радиодиагностических исследований, проводимых с целью выявления эпидемиологически опасных заболеваний.

8.20. После радионуклидных диагностических процедур, когда активность 131I в теле пациента или эквивалентная активность любого другого радионуклида, исключая короткоживущие c периодом полураспада 6 часов, превышает 30 МБк при выписке пациенту рекомендуется соблюдать ограничения, указанные в таблице.

 

Таблица 8.1.

Рекомендации пациенту на ограничения после выписки, когда активность 131I в его теле или эквивалентная активность любого другого радионуклида превышает 30 MБк

 

Ограничение

срок,  в сутках

Пункт в инструкции радиационной безопасности для пациента (приложение 3)

Пользоваться общественным транспортом не дольше 1,5 часа в сутки

7

15

Пользоваться общественным транспортом не больше 14 часов в сутки

7, когда больше не применяется первое ограничение

15

Не ходить на работу

3

17

Не спать в одной кровати с беременной женщиной

20

13

Пользоваться отдельными столовыми приборами

 (мыть отдельно под текущей водой)

31

20,21

Спать в отдельной кровати

8

14

Находиться на расстоянии не менее 1 м от детей и беременных женщин

9

8

Находиться на расстоянии ближе 1 м от детей и беременных женщин позволяется не более 3 часов в сутки)

21

9

Держатся на расстоянии более 1 м от детей младше 2 лет

21

10

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Пациенты, которым проводятся радионуклидные диагностические процедуры с применением радионуклида 99мTс, об ограничениях информируются устным путем и обязаны соблюдать ограничения одни сутки (24 часа.).

 

8.21. Параметры (колиматор, интервал регистрируемых энергий квантов, размер матрицы, продолжительность измерения и др.) должны быть подобраны таким путем, чтобы качество изображений при диагностических процедурах ядерной медицины было оптимальное.

8.22. Должны быть приняты все меры для избегания загрязнения поверхности колиматора и других мест.

8.23. При выписке пациента после процедуры введения радиофармацевтического препарата активность 131I или эквивалентная активность любого другого радионуклида в его теле не должна превышать 400 MБк.

8.24. Если при выписке пациента активность 131I в его теле или эквивалентная активность любого другого радионуклида превышает 30 MБк, пациент или, при необходимости опекун, либо член семьи инструктируются по вопросам радиационной безопастности устно и письменно. Пациенту или, при необходимости опекуну, либо члену семьи выдается инструкция радиационной безопастности для пациента (приложение 17). В этой инструкции должно быть указано:

- какие ограничения возлагаются на пациента и как долго он должен их соблюдать;

- куда надо обращаться после госпитализации пациента;

- имя, фамилия и телефон лица, инструктировавшего пациента, члена его семьи или опекуна;

- подпись пациента, члена его семьи или опекуна, ознакомившегося с инструкцией.

8.25. Требования этой инструции должны быть легко понятны пациенту, члену его семьи или опекуну и выполнимы. Дополнительные и подробные инструции должны быть выданы опекунам или членам семьи, которые ухаживают за психическими больными, инвалидами и пациентами страдающими рвотой. Копия инструции должна храниться в истории болезни пациента или в амбулаторной карточке.

 

 

 1. Обеспечение радиационной безопасности персонала

 

9.1. Общие принципы обеспечения радиационной безопасности персонала подразделений представляют собой систему требований к персоналу, помещениям, технологиям, а также к методикам и средствам радиационной защиты, изложенных в п. 2.12 настоящих правил.

9.2. С целью снижения уровня внутреннего облучения персонала необходимо:

- исключать доступ в помещения с радионуклидными источниками всех лиц, не участвующих в работе с этим источником, в т.ч. других пациентов, сотрудников и вообще посторонних лиц;

- по возможности увеличивать расстояние между источником и работающим, в т.ч. расстояние между сотрудниками и пациентами с введенными радиофармпрепаратами;

- по возможности сокращать продолжительность пребывания персонала в радиационном поле радионуклидных источников, в т.ч. и продолжительность контакта с теми пациентами, которым введены радиофармпрепараты; при этом сокращение продолжительности не должно приводить к нарушению установленных технологий медицинских процедур и снижению качества диагностики;

- по возможности снижать активность радионуклидных источников, в радиационном поле которых находятся работающие с ними;

- использовать стационарные средства радиационной защиты, в т.ч. строительные конструкции, сборные стенки из свинцовых блоков, защитные сейфы, экраны, контейнеры, вытяжные шкафы, боксы и т.п.;

- по возможности использовать инструменты для дистанционного манипулирования с радионуклидными источниками и радиоактивными отходами;

- по возможности проводить инъекции радиофармпрепаратов шприцами, оборудованными снимаемой локальной радиационной защитой, особенно у пациентов с предварительно катетеризованными венозными сосудами.

9.3. С целью предотвращения инкорпорации радионуклидов и снижения уровня внутреннего облучения персонала необходимо:

- проводить все работы II и III классов с использованием комплекта средств индивидуальной защиты, в состав которого должны входить халат, шапочка, перчатки, сменная легкая обувь из нетканых материалов;

- при уборке помещений, в которых ведутся работы с открытыми радионуклидными источниками, туалетов для больных дополнительно использовать пленочный фартук, нарукавники, пластиковые или резиновые бахилы;

- при ликвидации последствий радиационных аварий использовать тот же комплект дополнительных средств индивидуальной защиты и, при необходимости, фильтрующие средства защиты органов дыхания;

- проводить периодическую смену основной спецодежды не реже 1 раза в 2 недели со сдачей загрязненной спецодежды на дезактивацию и (или) в спецпрачечную;

- по возможности использовать одноразовые средства индивидуальной защиты с их последующим удалением как твердых радиоактивных отходов;

- особое внимание уделять предотвращению распространения радиоактивного загрязнения с перчаток на другие поверхности, в т.ч. и на дверные ручки.

9.4. Обладатель лицензии обязан разработать правила работы с источниками  и обучить работников:

- пользоваться индивидуальными дозиметрами;

- пользоваться  средствами  индивидуальной и колективной защиты;

- работать с источниками;

- проверить наличие повреждений у транспортировочных контейнеров, правильность обозначений всех источников.

- ограничить облучение во время аварий;

- проверять наличие радиоактивного загрезнения;

- происвести дезактивацию людей, оборудования и помещений;

- соблюдать ограничения приема пищи, курения, пользования косметикой и т.п. во всех помещениях контролируемой зоны и зоны наблюдения.

9.5. Обладатель лицензии обязан обеспечить достаточное количество средств  индивидуальной и коллективной защиты:

- мобильных экранов, экранов устанавливаемых  на столах, экранов для шприцов и бутылочек и др.

- защитной одежды, перчаток, обуви и инструментов, для работы с источниками ионизирующего излучения. 

- вытяжных шкафов, контейнеров для сборки и хранения радиоактивных отходов и др.

9.6. Обладатель лицензии,  после консултаций с лицом (службой), ответственным за радиационную безопасность, при необходимости и медицинским физиком, обязан обозначить характер и обём средств  индивидуальной и колективной защиты.

9.7. Индивидуальный мониторинг персонала и мониторинг рабочих мест выполняются, полученные данные регистрируются, хранятся и предъявляются в установленном порядке.

9.8.  Мощность дозы в помещениях и зонах вокруг контролируемой зоной и зоной наблюдения дополнительно должно измеряться после ремонта или реконструкции, которые могут иметь влияние на облучение людей.

9.9. Обладатель лицензии обязан выявить работников, у которых должна контролироваться доза внутренного облучения и их контролировать.

9.10. В случае когда работая с источником руки могут получить значительную дозу, для индивидуального мониторинга [текущий контроль] должны использоваться дозиметры для пальцев.

9.11. Рекомендуемая доза облучения тела за один месяц  0,5 мЗв, облучение пальцев – 12мЗв.

9.12. Обладатель лицензии  после консультации с лицом (службой), ответственным за радиационную безопасность, медицинским физиком, решает, нужен ли индивидуальный мониторинг [текущий контроль] других работников.

9.13. Во избежании дополнительного облучения персонала, на сколько возможно, ограничить уход за  пациентами прошедшими радиотерапевтические процедуры, в первые 48 часов, после приёма радиофармацевтических  препаратов.

9.14. После выписки пациента должны проверяться радиоактивная загрязненность палат, мебели, оборудования и других вещей. Все вещи выносимые из палат, личные вещи пациента, а также остатки пищи должны проверяться на радиоактивное загрязнение. С остатками пищи обращаться как с радиоактивными отходами. Чистую одежду пациент может надеть только умывшись под текущей водой (после душа).

 

 

 1. Обеспечение радиационной безопасности населения

 

10.1. После введения радиофармпрепарата пациент сам становится источником внешнего и, в ряде случаев, внутреннего облучения других лиц.

10.2. Безопасность лиц, эпизодически или регулярно контактирующих с пациентами, которым введены радиофармпрепараты, обеспечивается:

- тщательным и неукоснительным выполнением всех инструкций и рекомендаций, которые дает врач-радиолог самому пациенту, сопровождающим его лицам и родственникам;

- максимально возможным ограничением продолжительности контакта и увеличением расстояния между пациентом и указанными лицами, особенно между пациентом и детьми;

- временным прерыванием грудного вскармливания младенца матерью, которой введен радиофармпрепарат.

10.3. Обладатель лицензии обязан:

а) оценить облучение населения из критической групы  и принять необходимые мероприятие, чтобы облучение  не превышало  0,2 мЗв в год;

б) в установленном порядке информировать  посетителей пациентов, которым  были проведены процедуры ядерной  медицины:

- об ограниченом посещении в первые 48 часов после принятия пациентом радиофармацевтических преператов,

- о запрещании обниматься или целоваться с пациентом, в палате принимать пищу и напитки,  пользоваться туалетом пациента,

- о махсимальном времени посещения,

- о минимальном растоянии между пациентом и посетителем,

- о возможности детям навещать пациента,

- о других мерах защиты,  которые  должны быть приняты при посещении пациента.

в) обеспечить, чтобы доза любого  взрослого посетителя, навещающего одного пациента или общающегося  с ним после выписки,  не превышала 5 мЗв, ребенка - 1 мЗв .

10.4. Не рекомендуется беременным женщинам посещать пациентов, которые принимают процедуры ядерной медицины (терапию). Все женщины репродуктивного возроста об этом за ранее должны быть информированы в порядке установленном лицензиатом.

10.5. Обладатель лицензии  обязан  обеспечить чтобы:

а) постаронние не попали в контролируемую зону;

б) в контролируемой зоне посетители сопровождались работниками ядерной медицины, знакомыми с мерами безопасности. Посетители за ранее должны быть инструктированы о требованиях контролируемой зоны.

10.6. Доступ людей   в зону наблюдения  должно контролироваться адекватно мере возможного облучения и радиоактивного загрязнения.

10.7. После смерти пациента, которому были применены терапевтические процедуры ядерной медицины, должны быть приняты меры безопасности. Меры безопасности зависят от активности радионуклида, находящихся в теле умершего. Особое внимание должно уделяться защите детей и беременных женщин. Медицинский физик из отдела ядерной медицины, в котором лечился пациент, соблюдая принцип оптимизации и принимая во внимание вероисповедование умершего, погодные условия и т.п., устанавливает какие конкретные меры должны быть предприняты.

10.7.1. В случае когда активность радионуклидов превышает уровни изятия, и оценив их полураспад,  труп должен быть обозначен знаком ионизирующего излучения с дополнительной  информацией об радионуклиде и его активности. Знак должен быть чётко обозначен и понятен лицам, которые могут быть дополнительно облучены.

10.7.2. За подготовительными работами по захоронению или кремации трупа должно наблюдать лицо, ответственное за радиационную безопасность, или представитель службы радиационной безопасности, или медицинский физик.

10.7.3. Должно ограничивается пребывание людей у тела умершего или у гроба. В случае необходимости, лицо, ответственное за радиационную безопасность, или представитель службы радиационной безопасности, или медицинский физик, оценив результаты дозиметрии, должен установить максимальное время пребывания у тела и гроба.

10.7.4. В случае когда активность радионуклидов превышает уровни изятия, и оценив их полураспад, труп должен быть завёрнут в водонепроницаемый материал, если из трупа сочатся жидкости.

10.7.5. Все вещи, которые могли быть загрязнены трупом, должны быть проверены на радиоактивное загрязнение. В случае необходимости, эти вещи должны быть переданы на дезактивацию или в хранилище радиоактивных отходов до поры, когда их можно будеть в новь использовать.

10.7.6. Перед вскытием или бальзомированием трупа необходимо оценить дозы, которые получат лица занятые при вскытии или бальзамировинии. Эти лица должны быть информированы о возможном негативном влияние на здоровье и мерах, применение которых уменьшают дозы. Запрещается бальзамирование тела, если активность 131I в теле превышает 80 МВq.

 

 1. Требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидных исследований "in vitro"

 

11.1. Работа с наборами для "in vitro" исследований, если не выполняются условия п. 2.3 указаний, разрешается только в помещениях, указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении. На дверях помещений, где проводятся работы с радиоиммунными наборами, должен быть нанесен знак радиационной опасности.

11.2. В помещениях лаборатории, где проводится работа с наборами "in vitro", запрещается принимать пищу, курить, наносить косметику, хранить пищевые продукты.

11.3. Персонал лаборатории РИА проводит работы с наборами в одноразовых резиновых перчатках и лабораторной спецодежде. Все флаконы, из которых отбирают микропипеткой меченое искомое вещество, контрольные и калибровочные пробы немедленно плотно закупоривают после того, как проведен отбор требуемой жидкости. Запрещается пипетировать растворы с радиоактивной меткой ртом. Для получения достоверных качественных результатов необходимо тщательно соблюдать процедуру радиоиммунного анализа, рекомендованную производителем наборов.

11.4. Во всех помещениях, в которых выполняются работы с радиоиммунными наборами, проводится ежедневная влажная уборка. Уборочный инвентарь закрепляется за помещениями лаборатории "in vitro" и соответствующим образом маркируется.

11.5. При работе с жидкостями, содержащими радиоактивную метку, существует потенциальная вероятность аварийного разлива. Для ограничения последствий такой нештатной ситуации все работы по раскапыванию биологических проб и радиоактивного субстрата проводят в поддонах, покрытых фильтровальной бумагой, которую регулярно заменяют. В лаборатории "in vitro" должна существовать инструкция по ликвидации нештатной радиационной ситуации и запас необходимых материалов для устранения радиоактивного загрязнения: фильтровальная бумага, уборочный инвентарь, дезактивирующие материалы. После каждой нештатной ситуации необходимо проводить обязательный радиационный контроль помещения и оборудования.

11.6.  Контроль  загрязнения  рук,  одежды  персонала,  а  также рабочих поверхностей,  пола и бачков с отходами рекомендуется проводить для    I-125по гамма  и  рентгеновскому  излучению  радионуклида  (27  - 35 кэВ) с помощью дозиметров  с  нижним диапазоном регистрируемых энергий не выше 20 кэВ. Для этой цели можно использовать сцинтилляционные дозиметры, внесенные в реестр средств  измерений,  поднося  прибор  вплотную  к  измеряемому объекту. При работе   с  чистыми  бета-излучателями  (тритий,  углерод-14)  радиационный контроль  проводится  методом  мазков  с  последующим измерением активности отобранного материала в жидкостном сцинтилляционном счетчике.

11.7. При обнаружении превышения результатов контроля над фоновым значением проводят дезактивацию обнаруженного загрязнения с помощью дезактивирующих средств, помывку рук хозяйственным мылом или специальным дезактивирующим средством, замену загрязненной рабочей одежды. Допустимые уровни загрязнения рабочих поверхностей, кожных покровов и спецодежды после ликвидации аварийного загрязнения бета-излучателями не должны превышать значения, приведенные в табл. 8.9 НРБ-06.

 

 1. Контроль обеспечения радиационной безопасности

 

12.1. Производственный контроль обеспечения радиационной безопасности в подразделениях радионуклидной диагностики осуществляет служба радиационной безопасности (служба РБ) или ответственное лицо. Штаты и техническое оснащение службы устанавливаются администрацией учреждения с учетом объема и характера работ с радионуклидными источниками.

12.2. Положение о службе РБ (ответственного лица) утверждается администрацией учреждения по согласованию с органами госсанэпиднадзора.

12.3. Радиационный контроль радионуклидной диагностики в зависимости от объема и характера работ с радионуклидными источниками должен включать:

- индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения персонала;

- индивидуальный радиометрический контроль уровня инкорпорации радионуклидов у персонала в случае радиационной аварии;

- измерения уровней радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, одежды и кожных покровов работающих;

- измерения мощности поглощенной дозы фотонного и бета-излучения на рабочих местах персонала, в т.ч. и при работах с радиоактивными газами;

- измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих помещений;

- контроль за сбором, хранением и удалением твердых радиоактивных отходов;

- радиометрический контроль сточных вод;

- радиометрический контроль фильтров вентиляционных систем.

12.4. Состав, объем, периодичность и конкретные места проведения радиационного контроля устанавливаются администрацией учреждения по согласованию с органами госсанэпиднадзора.

12.5. Радиационный контроль проводится как в плановом порядке, так и в случаях изменения установленных технологических процессов, при наличии подозрений на нарушения технологии работы с радионуклидными источниками и при аварийных ситуациях.

12.6. При клинических испытаниях новых радиофармпрепаратов, методик радионуклидной диагностики или при внедрении известных методик в данном подразделении радиационный контроль проводится в объеме и с периодичностью, достаточными для установления оптимального режима рутинного радиационного контроля.

12.7. При проведении радиационного контроля используются средства дозиметрии и радиометрии гамма- и бета-излучений, пригодные для соответствующих измерений с погрешностью не более +-20% и снабженные свидетельством о государственной или ведомственной метрологической поверке в установленные сроки.

12.8. Результаты всех видов радиационного контроля регистрируются в специальных журналах, в которых должны быть приведены планы рабочих помещений с указанием размещения радионуклидных источников и точек измерений.

12.9. Индивидуальный дозиметрический контроль группы персонала А рекомендуется проводить с помощью индивидуальных термолюминисцентных дозиметров, закрепляемых на спецодежде на уровне груди и (или) живота. Для контроля эквивалентных доз облучения кистей рук у процедурных медсестер и других работающих с радионуклидными источниками рекомендуется использовать перстневые термолюминесцентные дозиметры.

12.10. Показания индивидуального дозиметра, закрепленного на уровне груди, необходимо пересчитывать к значению накопленной эффективной дозы.

12.11. Индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения персонала группы А проводится постоянно с регистрацией в журнале и, по возможности, в компьютерной базе данных. Индивидуальные годовые эффективные дозы облучения персонала фиксируются в карточке учета (базе данных) индивидуальных доз. Копия карточки хранится в учреждении в течение 50 лет после увольнения работника. Копия карточки учета доз работника в случае перевода его в другое учреждение передается на новое место работы. Данные об индивидуальных дозах облучения прикомандированных лиц должны сообщаться по месту их основной работы.

12.12. Предварительный индивидуальный радиометрический контроль уровня инкорпорации радионуклидов (радиофармпрепаратов) у персонала в случае аварии производится с помощью имеющихся в подразделении радиометров или гамма-камер со сканированием всего тела. В случае достоверного обнаружения инкорпорированной активности сотрудник должен быть направлен в специализированную лабораторию с откалиброванным радиометром всего тела, где по результатам радиометрии будет определена доза аварийного внутреннего облучения.

12.13. Результаты измерения загрязнений сопоставляются с допустимыми уровнями радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты (табл. 8.9 НРБ-06) только для "чистых" бета-излучающих радионуклидов (напр., 32Р) и для "смешанных" бета-гамма-излучающих радионуклидов (напр., 18F, 131I). Для "чистых" гамма-излучающих радионуклидов (напр., 99mТс, 67Ga, 125I, 123I, 201Tl) контроль уровня загрязнения следует проводить путем измерения мощности поглощенной дозы в воздухе на расстоянии 10 см от загрязненной поверхности. При этом для кожи и поверхностей, входящих с ней в контакт, устанавливается контрольный уровень загрязнения в единицах поглощенной дозы фотонов в воздухе, равный 4 мкГр/ч, а для остальных рабочих поверхностей - 12 мкГр/ч, что соответствует табл. 8.9 и 8.5 НРБ-06 соответственно.

12.14. Измерения мощности поглощенной дозы в воздухе на рабочих местах персонала проводятся на трех уровнях: 0,1, 0,9 и 0,5 м от уровня пола при расположении источника (источников), соответствующем установленной технологии, причем активность источника (источников) должна быть максимально возможной для данной технологии. Контрольный уровень мощности воздушной кермы на рабочих местах устанавливается равным 12 мкГр/ч в соответствии с табл. 8.5 НРБ-06. Вследствие высокой вариабельности условий облучения персонала в подразделениях радионуклидной диагностики, особенно при контактах с пациентами с введенными радиофармпрепаратами, данный контрольный уровень мощности дозы рассматривается как рекомендуемый.

12.15. Измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих помещений проводятся с помощью специализированного радиометра только при радионуклидной диагностике с ингаляционным введением радиоактивных аэрозолей в организм пациента.

12.16. Дозиметрический контроль радиоактивных отходов проводится как при их поступлении в хранилище отходов, так и при их списании и удалении после выдержки на распад и при передаче на централизованное захоронение. Дозиметрический и радиометрический контроль загрязненной спецодежды и белья проводится перед сдачей их в спецпрачечную с целью сортировки и выделения тех предметов, которые должны быть отобраны для выдержки на радиоактивный распад.

12.17. Результаты радиационного контроля сопоставляются со значениями пределов доз по НРБ-06 и контрольными уровнями. Превышения контрольных уровней анализируются службой РБ, которая информирует администрацию учреждения. О случаях превышения установленных в НРБ-06 пределов доз для персонала администрация учреждения сообщает в органы госсанэпиднадзора.

12.18. Обладатель лицензии обязан:

- Подготовить программу обеспечения качества в ядерной медицине, которую необходимо постоянно усовершенствовать.

- назначить лицо, ответственное за организацию мероприятий, предусмотренных в программе обеспечения качества, анализ результатов.

12.19. В обеспечение качества входит:

- подбор процедуры пациенту;

- идентификация  пациента;

- клиническая дозиметрия;

- оптимизация методики обследования;

- регистрация данных и проверка о правдивости регистрации и данных;

- контроль качества радиофармацевтических препаратов и оборудования (в том числе и программного оснащения);

- обращение с радиоактивными отходами;

- обучение персонала;

- клинические аудиты;

12.20. Контроль качества оборудования диагностического изображения должен проводить либо медицинский физик, либо инженер-медицинский техник, или другой специалист, имеющий право проводить техническое обслуживание оборудования в ядерной медицине.

 

 

 

 

 

 

 1. Термины и определения

 

В настоящих методических указаниях помимо терминов и определений, приведенных в ПОРБ-08, использованы следующие.

 1. Гамма-камера- стационарная или передвижная установка для сцинтиграфии, включающая позиционно-чувствительный детектор гамма-излучения, штативное устройство, ложе пациента, электронный тракт преобразования сигналов детектора и компьютер для формирования и визуализации сцинтиграфических изображений.
 2. Гамма-томограф- стационарная установка для однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, содержащая один или несколько позиционно-чувствительных детекторов гамма-излучения, ложе пациента, штативное устройство с механизмом вращения детекторов вокруг продольной оси ложа пациента, электронный тракт преобразования сигналов детекторов и компьютер для реконструкции и визуализации томографических изображений.
 3. Генераторы радионуклидные- переносные устройства с локальной радиационной защитой для быстрого получения короткоживущих радионуклидов в условиях медицинского учреждения.
 4. Диагностика радиануклидная in vivo- установление наличия, характера и распространенности патологического процесса в организме пациента на основе визуализации и (или) определения характеристик пространственно-временного распределения радиофармпрепарата, введенного в тело пациента.
 5. Дозиметр- устройство для измерений дозы или мощности дозы ионизирующего излучения.
 6. Дозиметр индивидуальный- носимый на теле дозиметр для измерений дозы облучения данного субъекта.
 7. Кабинет радиодиагностический- специально оборудованное помещение, в котором размещена установка для радионуклидной диагностики in vivo.
 8. Контроль качества- система организационных мероприятий, технических средств и технологических процедур для количественного определения, мониторирования и поддержания на оптимальных уровнях рабочих характеристик радиодиагностической аппаратуры и режимов радиодиагностических исследований, а также параметров качества радиофармпрепаратов.
 9. Моечная (радиологическая)- помещение, предназначенное для дезактивации посуды, медицинских инструментов и других предметов, используемых для работы с радиофармпрепаратами.
 10. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ)- диагностическая процедура визуализации пространственного распределения радиофармпрепарата в теле пациента по гамма-излучению, выполняемая, как правило, на гамма-камере с одной или несколькими вращающимися вокруг тела пациента детекторными головками.
 11. Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ)- диагностическая процедура визуализации пространственного распределения позитронно-излучающего радиофармпрепарата в теле пациента по аннигиляционному излучению.
 12. Процедурная- помещение, предназначенное для введения радиофармпрепарата в организм пациента.
 13. Процедуры радиодиагностические- диагностические процедуры с введением в организм пациентов радиофармпрепаратов.
 14. Радиометрия- измерение активности источника ионизирующего излучения.
 15. Радиометрическая- помещение, предназначенное для радиометрии отдельных органов, тканей и всего тела пациента in vivo.
 16. Радиофармпрепараты- зарегистрированные в Минздраве РТ фармацевтические соединения с радионуклидами, разрешенные к применению для диагностики различных заболеваний.
 17. Средства радиационной защиты индивидуальные- надеваемые на человека средства защиты от наружного облучения, от поступления радиоактивных веществ внутрь организма и от радиоактивного загрязнения кожных покровов, личной одежды и обуви.
 18. Средства радиационной защиты стационарные- строительные конструкции и защитное оборудование, предназначенные для защиты персонала и пациентов от наружного облучения и от поступления радиоактивных веществ внутрь организма.
 19. Сцинтиграфия- выполняемая на гамма-камере диагностическая процедура визуализации проекционных изображений пространственного распределения радиофармпрепарата в теле пациента (статическая сцинтиграфия) или регистрации временных характеристик не установившегося пространственно-временного распределения радиофармпрепарата в теле пациента (динамическая сцинтиграфия).
 20. Фасовочная- помещение, предназначенное для выполнения технологических процедур приготовления радиофармпрепаратов, их фасовки и подготовки к введению в организм пациента, в т.ч. и процедур с радионуклидными генераторами.
 21. Хранилище радиоактивных отходов- помещение, предназначенное для хранения твердых и жидких радиоактивных отходов с целью их выдержки на радиоактивный распад и (или) их накопления для последующего централизованного удаления.
 22. Хранилище радиофармпрепаратов- помещение, предназначенное для временного хранения поступивших в готовом для введения виде и приготовленных в лаборатории радиофармпрепаратов для диагностики in vivo в те интервалы времени, когда с ними не производятся работы.
 23. Центр ПЭТ- специализированное подразделение радионуклидной диагностики in vivo, предназначенное для производства позитронно-излучающих радиофармпрепаратов с контролем их качества и (или) для проведения диагностической процедуры ПЭТ.
 24. 24. Открытый источник ионизирующего излучения - источник ионизирующего излучения, при использовании которого возможно поступление, содержащихся в нем радиоактивных веществ, в окружаюющую среду.
 25. 25. План ликвидации аварии - совокупность запланированых мероприятий, которые выполняются немедленно при возникновении аварии.
 26. 26. Ядерная медицина - область медицины, в которой в целях  лечения и диагностики используются специальные химические  составы - радиофармацевтические препараты в состав которых входят радионуклиды. К ядерной медицине также относятся медицинские и биомедицинские  научные исследования, для которых исползуются радиофармацевтические препараты .
 27. 27. Ядерная медицина(терапия) - область ядерной медицины в которой в целях лечения исползуются радиофармацевтические препараты
 28. 28. Ядерная медицина(диагностика) - область ядернoй медицины, в которой в целях диагностики исползуются радиофармацевтические препараты
 29. 29. Работник - любое лицо, работающее по трудовому договору с источниками ионизирующего излучения или находящееся по условиям работы в сфере их воздействия, дозы облучения которого могут превышать пределы, определенные для населения.
 30. 30. Доза - количественная оценка ионизирующего излучения.
 31. 31. Население - лица, за исключением работников, учащихся и студентов, использующие источники ионизирующего излучения во время учебы, и лица, облучаемые в связи с надзором за их здоровьем или лица, помогающие пациентам или участвующие в медицинских и биомедицинских научных исследованиях на добровольных началах [3.1].
 32. 32. in vitro - процедуры диагностики в ядерной медицины выполняемые в не “в живой” среде
 33. 33. in vivo - процедуры диагностики в ядерной медицины выполняемые “в живой” среде
 34. 34. Выписка (после процедуры ядерной медицины) - выписка пациента, для лечение которого были использованы радиофармацевтические препараты, из медицинского учреждения или переселение в другие помещения, в которых не употребляются средства радиационной безопасности
 35. 35. Обеспечение качества - все планируемые и систематические действия, целью которых являются обеспечение соответствия структур, систем, компонентов или процедур всем требованиям качества.
 36. 36. Группа риска - группа лиц из населения, чья профессиональная деятельность непосредственно не связана с источником ионизирующего излучения и которая подвергается наибольшему радиационному воздействию. Группа риска должна быть достаточно невелика, чтобы была однородна по полу, возрасту, деятельности, образу жизни, рациону питания, месту проживания и по иным параметрам.
 37. 37. Эквивалентная активность - величина, употребляемая при решении, какие меры безопастности надо предпринять чтобы оберегатся от ионизирующего излучения радионуклида, находящевося в теле пациента. Эквивалентная активность любово другово радионуклида, за исключением I-131, определяется по формуле:

       DTef

 A= ——,

        0,3

 

где:

D – мощность дозы на растоянии 1 м  от пациента (мкЗв  ч-1),

Tef – эффективный период полураспада (сутками)

A - эквивалентная активность(МБк)

В случае отсутствия информации об эффективном периоде полураспада, в расчетах пользоваться физическом периоде полураспада.

 1. 38. Медицнский физик - специалист по радиационной физики или по технологии медицинского облучения, обладающий официально признанной квалификацией. Медицинский физик работает в облости дозиметрии пациентов, создания и применения сложных методик и оборудования, оптимизации радиационной безопасности, обеспечения качества, в том числе и по вопросам контроля качества, а также в других областях, где применяются медицинское облучение.
 2. 39. Мониторинг [текущий контроль] - систематическое и постоянное наблюдение за дозой, мощностью дозы, и (или) загрязнением, оценка и прогноз последствий их влияния[3.3].
 3. 40. Радиационная авария - ситуация, возникшая вследствии неисправности аппарата, или нарушений технологического процесса, или иных причин, из-за последствий которых или возможных последствий которых следует выполнять мероприятия по радиационной безопасности.
 4. Радиоактивные отходы - радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых нецелесообразно или невозможно.

42.Указательный уровень медицинского облучения - рекомендуемое значение активности  радиофармацевтического препарата для типичного взрослово пациента при стандартных процедурах в ядерной медицины . 

 

 

 

 

Приложение 1

 

КЛАССИФИКАЦИЯ

РАДИОНУКЛИДОВ ПО ГРУППАМ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

 

Радионуклид

МЗУА

МЗА

Группа

Радионуклид

МЗУА

МЗА

Группа

Радионуклид

МЗУА

МЗА

Группа

Радионуклид

МЗУА

МЗА

Группа

3H

6

9

Г

69mZn

2

6

B

103mRh

4

8

Г

147Pm

4

7

B

11C

6

9

Г

67Ga

2

6

B

105Rh

2

7

B

159Dy

2

6

B

14C

4

7

B

68Ga

5

8

Г

100Pd

3

6

B

165Dy

3

6

B

13N

6

9

Г

72Ga

1

5

Б

103Pd

3

8

Г

166Ho

3

5

Б

15О

2

9

Г

68Ge

2

6

B

111Ag

3

6

B

169Er

4

7

B

18F

1

6

B

72As

4

7

B

111In

2

6

B

169Yb

3

6

B

22Na

1

6

В

74As

1

6

B

113m

6

6

B

177Lu

3

7

B

24Na

1

5

Б

76As

2

5

Б

113Sn

3

7

B

182Ta

1

4

Б

32P

1

5

Б

72Se

3

6

В

117mSn

2

6

В

186Re

3

6

B

33P

3

8

Г

75Se

2

6

В

119mSn

2

5

Б

188Re

2

5

Б

35S

5

8

Г

76Br

5

8

Г

123I

2

7

В

188W

3

6

В

43mCl

5

8

Г

77Br

6

8

Г

124I

3

6

В

195mAu

2

8

Г

36Cl

4

6

В

80mBr

6

8

Г

125I

3

6

В

198Au

2

6

В

38Cl

1

5

В

82Br

1

6

Г

129I

2

5

Б

195Hg

5

8

Г

41Ar

2

9

Г

83Br

4

8

Г

131I

2

6

В

197Hg

2

7

В

38K

2

6

В

81mKr

3

10

Г

132I

1

5

Б

203Hg

2

5

Б

42K

2

6

В

85mKr

3

10

Г

127Xe

2

4

Б

199Tl

5

8

Г

43K

1

6

В

81Rb

6

9

Г

131mXe

4

4

Б

201Tl

2

6

В

45Ca

4

7

В

82Rb

6

9

Г

133Xe

3

4

Б

211At

3

7

В

47Ca

1

6

В

84Rb

4

6

В

129Cs

2

5

Б

212Bi

1

5

Б

46Sc

1

6

В

86Rb

2

5

Б

131Cs

3

6

B

213Bi

3

6

В

51Cr

3

7

В

82Sr

4

7

В

134mCs

3

5

Б

225Ac

1

3

А

52Fe

1

6

В

85Sr

2

6

В

137Cs

1

4

Б

 

 

 

 

59Fe

1

6

В

87mSr

2

6

В

131Ba

2

6

В

 

 

 

 

57Co

2

6

В

89Sr

3

6

В

133mBa

4

7

В

 

 

 

 

58Co

1

6

В

90Sr

2

4

Б

135mBa

4

7

В

 

 

 

 

64Cu

2

6

В

87Y

3

6

В

137mBa

6

9

Г

 

 

 

 

67Cu

2

6

В

90Y

3

5

Б

140La

1

5

Б

 

 

 

 

62Zn

5

8

Г

99Mo

2

6

В

145Sm

2

5

Б

 

 

 

 

65Zn

1

6

В

99mTc

2

7

В

153Sm

2

6

В

 

 

 

 

 

Примечания.

 1. МЗУА - удельная активность, Бк/г.
 2. МЗА - минимально значимая активность, Бк.

                                                    x

 1. Каждое число x в столбце 2 (МЗУА) означает 10 Бк/г.

                                                   y

 1. Каждое число y в столбце 3 (МЗА) означает 10 Бк.

 

 

 

 

 

Приложение 2

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ IN VIVO

 

N

Назначение помещения   

Площадь, не
менее, кв. м

Примечание   

1

2             

3     

4        

Блок радионуклидного обеспечения               

Помещение для приемки и   
распаковки                
радиофармпрепаратов       

10    

 

Хранилище                 
радиофармпрепаратов       

10    

 

Хранилище радиоактивных   
отходов                   

10    

 

Генераторная              

20    

 

Фасовочная                
радиофармпрепаратов       

20    

 

Моечная                   

10    

Может быть        
объединена с      
фасовочной или    
процедурной       

Процедурная основная      

20    

 

Процедурная резервная     

10    

Может быть        
использована для  
введения          
терапевтических   
радиофармпрепаратов
амбулаторным      
пациентам         

Туалет для пациентов      

5    

 

10

Саншлюз                   

5    

 

11

Кладовая для хранения     
уборочного инвентаря      

3    

Для уборки только в
помещениях блока  

12

Кладовая загрязненной     
спецодежды                

5    

 

Блок радиодиагностических исследований in vivo        

Кабинет гамма-камеры      

20    

 

Пультовая гамма-камеры    

10    

 

Кабинет гамма-томографа   

40    

 

Пультовая гамма-томографа 

20    

 

Радиометрическая in vivo  

20    

 

Радиометрическая биосред  

10    

 

Кабинет компьютерной      
обработки                 

10    

 

Помещение для ожидания    

10    

 

Блок общих помещений                     

Кабинет заведующего       

20    

 

Кабинет врача             

10    

По 5,0 кв. м на   
каждого           

Кабинет среднего          
медицинского персонала    

10    

По 3,0 кв. м  на  
каждого           

Регистратура              

10    

 

Архив подразделения       

10    

 

Кабинет медицинского физика

10    

По 5,0 кв. м на   
каждого           

Кабинет инженера-         
электроника с мастерской  

20    

 

Кабинет старшей медицинской
сестры                    

10    

 

Кабинет сестры-хозяйки с  
кладовой расходных        
материалов                

20    

 

10

Кладовая для хранения     
уборочного инвентаря      

3    

 

11

Туалет для персонала      

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕНТРА

ПОЗИТРОННОЙ ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ

 

N

Назначение помещения     

Площадь, не
менее, кв. м

Примечание   

1

2              

3    

4        

Блок радионуклидного обеспечения               

1

Бункер циклотрона           

50    

 

2

Пультовая                   

20    

 

3

Техническое помещение       

10    

 

4

Помещение приготовления     
мишеней                     

20    

 

5

Помещение синтеза           
радиофармпрепаратов         

50    

 

6

Помещение контроля качества 
радиофармпрепаратов         

20    

 

7

Помещение газовых баллонов  

10    

 

8

Хранилище радиофармпрепаратов

10    

 

9

Хранилище радиоактивных     
отходов                     

10    

 

10

Моечная                     

10    

Может быть       
объединена с     
процедурной      

11

Процедурная основная        

20    

 

12

Процедурная резервная       

10    

 

13

Саншлюз                     

10    

 

14

Кладовая для хранения       
уборочного инвентаря        

5    

Для уборки только
в помещениях блока

15

Кладовая загрязненной       
спецодежды                  

5    

 

Блок радиодиагностических исследований            

1

Кабинет позитронного        
томографа                   

50    

 

2

Пультовая томографа         

20    

 

3

Техническое помещение       

10    

 

4

Помещение компьютерной      
обработки данных            

20    

 

5

Помещение для дозиметрии и  
радиометрии                 

20    

 

6

Склад химреактивов          
оборудования для циклотрона,
томографа и радиохимии      

20    

 

7

Помещение для ожидания      

10    

 

8

Туалет для больных          

5    

 

9

Кладовая для хранения       

5    

Для уборки только
в помещениях блока

10

Мастерская                  

20    

 

Блок общих помещений                     

1

Кабинет заведующего         

20    

 

2

Кабинет врача               

10    

По 5,0 кв. м на  
каждого          

3

Кабинет среднего медперсонала

10    

По 3,0 кв. м на  
каждого          

4

Регистратура                

10    

 

5

Архив центра                

10    

 

6

Кабинет мед. физика         

10    

По 5,0 кв. м на  
каждого          

7

Кабинет радиохимика         

10    

По 5,0 кв. м на  
каждого          

8

Кабинет инженера-радиофизика

10    

По 5,0 кв. м на  
каждого          

9

Кабинет инженера-электроника

10    

По 5,0 кв. м на  
каждого          

10

Кабинет старшей медсестры   

10    

 

11

Кабинет сестры-хозяйки с    
кладовой расходных          
материалов                  

20    

 

12

Кладовая для хранения       
уборочного инвентаря        

5    

 

13

Туалет для персонала        

5    

 

14

Бытовое помещение           

20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

 

Журнал инструктажа по технике безопасности,

в т.ч. радиационной безопасности

 

Ф.И.О. 
инструк-
тируемо-
го ра- 
ботника

Долж-
ность
работ-
ника 

Вид       
инструкта-
жа:       
вводный,  
первичный,
повторный,
внеплановый

Ф.И.О. и  
должность 
лица, про-
водившего 
инструктаж,
дата ин-  
структажа 

Подписи
лица, 
прово-
дившего
инст- 
руктаж

Под- 
писи 
про- 
шедших
инст-
руктаж

Ф.И.О.  
выдающего
допуск  
(руково-
дитель  
подраз- 
деления)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания. 1. К журналу инструктажа должны быть приложены инструкции по обеспечению радиационной безопасности.

 1. Страницы журнала должны быть пронумерованы.
 2. Журнал хранить постоянно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

 

Приходно-расходный журнал

учета радиофармпрепаратов, поступающих

в подразделение радионуклидной диагностики в готовом

виде для непосредственного введения в организм пациента

 

N
п/п

Приход          

Расход      

Списание

дата
пос-
туп-
ле-
ния

N и
дата
при-
ход-
ной
нак-
лад-
ной

N и
дата
вы-
дачи
пас-
пор-
та 

N кон-
тейне-
ра с 
радио-
фарм-
препа-
ратом

ак- 
тив-
ность
по  
пас-
пор-
ту, 
МБк 

кому
вы-
дано

дата
вы-
дачи

N   
тре-
бова-
ния 
на  
выда-
чу  

ак- 
тив-
ность
на  
день
выда-
чи, 
МБк 

дата
спи-
са-
ния

N   
акта
спи-
сания

1

5  

10 

11

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания. 1. На каждый тип радиофармпрепарата in vivo открываются отдельные страницы.

 1. При большом количестве поступающих радиофармпрепаратов допускается ведение отдельного журнала на каждый тип радиофармпрепарата.
 2. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
 3. Журнал хранится постоянно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6

 

Приходно-расходный журнал

учета генераторов короткоживущих радионуклидов

 


п/п

Приход         

Расход       

Списание 

дата
пос-
туп-
ле-
ния

N и
дата
при-
ход-
ной
нак-
лад-
ной

N и 
дата
выда-
чи  
пас-
порта


ге-
не-
ра-
то-
ра

ак- 
тив-
ность
по  
пас-
пор-
ту, 
МБк 

кому
вы-
дано

дата
вы-
дачи

N   
тре-
бова-
ния 
на  
выда-
чу  

ак- 
тив-
ность
на  
день
выда-
чи, 
МБк 

дата
спи-
сания

N   
акта
спи-
сания

5

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания. 1. На каждый тип радионуклидного генератора открывается отдельный журнал.

 1. На каждого поставщика генераторов одного и того же типа открываются отдельные страницы журнала.
 2. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
 3. Журнал хранится постоянно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7

 

Приходно-расходный журнал учета радионуклидной

продукции для позитронной эмиссионной томографии

 

N
п/п

Облучение          

Радиохимическая обработка   

Готовая   
продукция  

тип
ми-
ше-
ни

тип
ус-
ко-
ряе-
мых
час-
тиц

энер-
гия 
час-
тиц,
МэВ 

ток
ус-
ко-
ри-
те-
ля,
мкА

про-
дол-
жи- 
тель-
ность
облу-
че- 
ния,
мин.

нара-
ботан-
ная  
актив-
ность,
МБк  

тип 
ра- 
дио-
фарм-
пре-
пара-
та  

продолжитель- 
ность, мин.   

сум- 
марная
актив-
ность,
МБк  

объ-
ем,
мл 

ко-
ли-
че-
ство
фа-
со-
вок

ак- 
тив-
ность
фа- 
сов-
ки, 
МБк 

дата
и  
вре-
мя 
вы-
дачи

син-
теза

фа-
сов-
ки 

конт-
роля
каче-
ства

1

2

3

5

7  

10

11 

12 

13

14

15 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания. 1. На каждый тип ультракороткоживущего радионуклида заводится отдельный журнал.

 1. При синтезе радиоактивных дыхательных смесей графы 12, 13, 14 не заполняются, а в графе 15 указывается удельная активность, МБк/мл.
 2. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
 3. Журнал хранится постоянно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8

 

Журнал

приготовления рабочих радиофармацевтических растворов

 

N
п/п

Исходный раствор (элюат)

Рабочий раствор     
(радиофармпрепарат)   

Подпись
проце-
дурной
медсе-
стры, 
приго-
товив-
шей ра-
дио-  
фарм- 
препа-
рат   

дата
элю-
иро-
ва 
ния


ге-
не-
ра-
то-
ра

срок
год-
но-
сти
(по
пас-
пор-
ту)

объ-
ем 
элю-
ата,
мл 

ак- 
тив-
ность
элюа-
та, 
МБк 

название
приго- 
товлен-
ного ра-
диофарм-
препара-
та     

объ-
ем  
раст-
вора,
мл  

ак- 
тив-
ность
раст-
вора,
МБк 

дата 
введе-
ния  
паци-
енту 
по   
журна-
лу   
вве- 
дения

1

3

7   

10 

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания. 1. В графе 2 указывается дата получения элюата из генератора, в графах 7, 8, 9 указываются данные на дату приготовления радиофармпрепарата, приведенную в графе 10.

 1. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
 2. Журнал хранится постоянно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9

 

Журнал

введения радиофармпрепаратов пациентам

 

N

п
/
п

Дата
вве-
де-
ния

Фа-
ми-
лия,
и.о.
па-
ци-
ента

N ис-
тории
бо- 
лезни
или N
амбу-
ла- 
тор-
ной 
карты

Отделе-
ние, на-
правив-
шее па-
циента 
на ра- 
диодиаг-
ностиче-
ское ис-
следова-
ние    

Другие
учреж-
дения,
напра-
вившие
паци-
ента 
на ис-
следо-
вание

Введенный радио-
фармпрепарат   

Подписи  

наз-
ва-
ние

объ-
ем,
мл 

актив-
ность,
МБк  

врач-
радио-
лог, 
напра-
вивший
па-  
циента
на ис-
следо-
вание

проце-
дурная
мед- 
сест-
ра,  
выпол-
нившая
введе-
ние  

1

5   

6  

9  

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания. 1. При больших объемах работы допускается ведение отдельных журналов на различные радиофармпрепараты и на особые способы их введения.

 1. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
 2. Журнал хранится постоянно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10

 

                                                  УТВЕРЖДАЮ

                                            ______________________

                                            (подпись руководителя)

                                            "__" ______________ г.

 

                               АКТ

                о расходовании и списании открытых

                     радионуклидных источников

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

             (название подразделения ядерной медицины)

 

Настоящий акт составлен сотрудниками _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

       (Ф.И.О. непосредственного исполнителя работ и Ф.И.О.

       ответственного за хранение радионуклидных источников)

в том, что полученные по требованию N ____ от "__" ____________ г.

радионуклидные источники _________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

         (наименование, номер источника, тип радионуклида)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

           (при большом количестве источников приложить

              отдельные листы с перечнем источников)

в количестве ___________ штук с общей активностью ________________

на "__" ________________ г. использованы для _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                     (указать характер работы)

В процессе хранения и работы _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

         (краткое описание того, что произошло с исходным

                    радионуклидным источником)

Отходы в виде ____________________________________________________

__________________________________________________________________

сданы на захоронение по документу N ____ от "__" ______________ г.

Остатки источников в количестве _____________________________ штук

общей активностью ________________________________________________

на "__" __________________ г. переданы на хранение для выдержки на

распад до фоновой активности.

 

Непосредственный исполнитель работ    ____________________________

                                               (подпись)

                                      ____________________________

                                          (расшифровка Ф.И.О.)

Ответственный

за хранение радионуклидных источников ____________________________

                                               (подпись)

                                      ____________________________

                                          (расшифровка Ф.И.О.)

 

                                      "__" ____________________ г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11

 

                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ

 

                                                                                                   (подпись руководителя)

                                                                                                        "__" ________________ г.

 

                                                                       АКТ

                                          о расходовании и списании наборов

                                        для радиоиммунного анализа "in vitro"

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                       (название подразделения, ЛПУ)

Настоящий акт составлен сотрудниками ______________________________________

                                     (Ф.И.О. непосредственного исполнителя

___________________________________________________________________________

     работ и Ф.И.О. ответственного за хранение радиоиммунных наборов)

___________________________________________________________________________

в том, что полученные по требованию N ___ от "__" ______ г. наборы для РИА:

        (наименование, радионуклид-метка, активность, номер набора,

                            дата паспортизации)

 

Наимено-
вание  

Радио-
нуклид

Общая актив-
ность, кБк 

Номер
набора

Дата паспор-
тизации    

Число выполнен-
ных анализов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использованы  для определения  концентрации биологически активных веществ в

организме пациентов методом радиоиммунного анализа _______________

В процессе работы выполнено _________ анализов.

Отходы  в  виде использованных пробирок, флаконов, наконечников переданы на

хранение  для  выдержки на распад до уровня удельной активности техногенных

радионуклидов,   при   которых   допускается  неограниченное  использование

материалов (прилож. 3 к ПОРБ-09).

 

Исполнитель работ:                                     ____________________

                           (подпись)                   (расшифровка Ф.И.О.)

Ответственный за хранение наборов для РИА:             ____________________

                                           (подпись)   (расшифровка Ф.И.О.)

"__" ______________ г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12

 

Журнал

учета радиоактивных отходов

 

N
п/п

Дата
пос-
туп-
ле-
ния

Жидкие 
отходы 

Ра-
дио-
нук-
лид-
ный
сос-
тав

Сум- 
марная
актив-
ность,
МБк  

От кого  
получено 

Списание   

Передача на
захоронение

pH  
раст-
вора

объ-
ем,
мл 

Ф.И.О.

под-
пись
сдав-
шего
отхо-
ды  

дата
спи-
са-
ния

N  
акта
спи-
са-
ния

дата
уда-
ления
после
вы- 
держ-
ки на
рас-
ход 

дата
пе-
ре-
дачи

N пас-
порта
на   
партию
отхо-
дов  
для  
захо-
роне-
ния  

1

6  

7  

10

11 

12

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания. 1. Для твердых радиоактивных отходов графы 3 и 4 не заполняются.

 1. При передаче радиоактивных отходов на централизованное захоронение графа 11 не заполняется.
 2. При удалении отходов после выдержки на распад как нерадиоактивных графы 12 и 13 не заполняются.
 3. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
 4. Журнал хранится постоянно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13       

 

 

Указательные уровни активности радиофармацептических препаратов, МБк

 

 

 Исследование

 

Радио-
нуклид

 

Химическая формаa

Максимальная
обычная активность
на исследованиеb (МБк)

 

Кости

 

 

 

 

 

Сканирование кости

99Tcm

Фосфонатные и фосфатные соединения

600

 

Сканирование кости при помощи однофотонной эмиссионной компьютер-

ной томографии (ОФЭКТ)

99Tcm

Фосфанатные и фосфатные соединения

800

 

Сканирование костного мозга

99Tcm

Меченый коллоидный раствор

400

 

 

Головной мозг

 

 

 

 

Сканирование головного мозга (в статике)

99Tcm

99Tcm

TcO4-Диэтилентриаминопента-уксусная кислота (ДТПА),

Глюконат и глюкогептонат

500

500

 

Сканирование головного мозга (ОФЭКТ)

99Tcm

99Tcm

 

99Tcm

TcO4-

ДТПА, глюконат и глюкогептонат

Экзаметазин

800

800

 

500

 

Исследование церебраль-
ного  кровотока

133Хе

 

99Tcm

В изотоническом растворе хлорида натрия

Гексаметил пропилена аминооксим (ГМПАО), димер этиленцистеината

400

 

500

 

Цистернография

111I

ДТПА

  40

 

 

Слезные пути

 

 

 

 

Дренаж

99Tcm

99Tcm

TcO4-

Меченый коллоидный раствор

   4

   4

 

Щитовидная железа

 

 

 

 

 

Сканирование щитовидной железы

99Tcm

123I

TcO4-

I-

200

  20

 

 

131I

Иодид натрия

80

 

Поиск метастазов

(после удаления)

131I

I-

400

 

Сканирование паращитовидной железы

201Tl

99Tcm

Т1+ - хлорид

Метохиизобутилизонитрил

  80

500

 

Сканирование паращитовидной железы (компютерня томографя)

99Tcm

МИБИ

 

600

 

Легкие

 

 

 

 

 

Сканирование вентиляции легких

81Krm

99Tcm

Газ

ДТПА-аэрозоль

 

6000

    80

 

Исследование вентиляции легких

133Xe

127Xe

Газ

Газ

 

  400

  200

 

Сканирование перфузии легких

81Krm

99Tcm

Водный раствор

Человеческий альбумин

(в макроагрегатах или в микросферах)

6000

  100

 

Сканирование перфузии легких (с флебографией)

 

99Tcm

Человеческий альбумин

(в макроагрегатах или в микросферах)

 160

 

Исследование перфузии легких

 

133Xe

127Xe

Изотонический раствор

Изотонический хлоридный раствор

 200

 200

 

Сканирование легких
(ОФЭКТ)

99Tc

Макроагрегированный
альбумин (МАА)

 

 200

 

Печень и селезенка

 

 

 

 

Сканирование печени
и селезенки

99Tcm

Меченый коллоидный раствор

  80

 

 

Сканирование функции
желчной системы

99Tcm

Иминодиацетаты и
эквивалентные им вещества

 150

 

Сканирование селезенки

99Tcm

Меченые денатурирован-ные эритроциты

 100

 

Сканирование печени
(ОФЭКТ)

99Tcm

Меченый коллоидный
раствор

 200

 

 

Сердечно-сосудистая система

 

 

 

 

 

Исследование большого круга кровообращения

99Tcm

99Tcm

99Tcm

TcO4-

ДТПА меркаптоацетилглицин (МАГ 3) (Макроагрегированный
глобулин-3 –TATENA’os vertimas)

 800

 800

 400

 

Сканирование кровяного депо

99Tcm

Комплекс человеческого альбумина

  40

 

Сканирование/

зондирование сердечно-сосудистой системы

99Tcm

Комплекс человеческого альбумина

 800

 

Сканирование/

зондирование миокарда

 

99Tcm

Меченые нормальный эритроциты

 800

 

Сканирование миокарда

99Tcm

Фосфонатные и фосфатные соединения

 600

 

Сканирование миокарда (ОФЭКТ)

 

99Tcm

201Tl

99Tcm

 

99Tcm

 Изоцианиды (Изонитрилы TATENA’os vertimas)

Tl+ - хлорид

Фосфонатные и фосфатные соединения

 Изоцианиды (Изонитрилы - TATENA’os vertimas)

МИБИ

Тетрафосфамин (MYOVIEW)

 300

 100

 800

 

 600

800

800

 

Желудок, желудочно- кишечный тракт

 

 

 

 

Сканирование желудка/ слюнной железы

99Tcm

TcO4-

   40

 

Сканирование дивертикула Мекеля

99Tcm

TcO4-

  400

 

Исследование кровотечения в желудочно кишечном тракте

99Tcm

 

99Tcm

Меченый коллоидный раствор

Меченые нормальные эритроциты

  400

 

  400

 

Исследование проходимости и гастро- эзофагального рефлюкса

99Tcm

 

99Tcm

Меченый коллоидный раствор

Неабсорбируемые соединения

   40

 

   40

 

Исследование желудочного опорожнения

99Tcm

 

111In

 

113Inm

 

 

Неабсорбируемые соединения

Неабсорбируемые соединения Неабсорбируемые соединения

    12

 

    12

 

    12

 

 

 Почки, мочевыделительная система и надпочечники

 

 

 

 

Сканирование почек

99Tcm

Димеркаптоянтарная кислота

 160

 

Сканирование почек/ нефрография

99Tcm

 

99Tcm

123I

ДТПА, глюконат и глюкогептонат

MAG-3 (Макроагрегированный глобулин-3- ТАТЕNА’os vertimas)

О-иодогиппурат

 350

 

 100

 

   20

 

Сканирование надпочечников

 

75Se

Селенохолестерин

     8

 

 

Прочее

 

 

 

 

Сканирование опухоли

или абсцесса

67Ga

201Tl

Цитрат

Хлорид

 300

 100

 

Сканирование опухоли

99Tcm

Димеркаптоянтарная кислота

 400

 

Сканирование опухоли нейроэктодермы

 

123I

 

131I

 

Мета-йодо-бензил         гуанидин

Мета-йодо-бензил         гуанидин

 400

 

   20

 

 

Сканирование       лимфоузла

99Tcm

Меченый коллоидный раствор

   80

 

Сканирование абсцесса

99Tcm

 

111In

Меченые лейкоциты, обра-ботанные экзаметазином

Меченые лейкоциты

  400

 

    20

 

Сканирование тромба

111In

Меченые тромбоциты

    20

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 14

 

Средние и минимальные указательные уровни активности радиофармацептических препаратов для взрослого пациента

 

 

Радиофармацептический препарат

Исследование

 

Средний указательный уровень активности, МБк

 

Минимальный указательный уровень активности, МБк

Tc99m ДТПА

Почки

200

20

Tc99m ДМСА

 

100

15

Tc99m MAG3 меркаптоацетилглицин (МАГ 3) (Макроагрегированный
глобулин-3)

 

70

15

Tc99m Пертехнетат

цистография

20

20

Tc99m  МДП

 

500

40

Tc99m  коллоидный раствор

печень, селезёнка

80

15

Tc99m  коллоидный раствор

Головной мозг

300

20

Tc99m эритроциты мечехы денатуратом R B C

 

40

20

Tc99m R B C

Kraujotakaкровообращение

800

80

Tc99m албумин

сердце

800

80

Tc99m Pertechnetatas Пертехнетат

 

500

80

Tc99m MAA/Mikrosferos МАА/ми

 

80

10

Tc99m Pertechnetatas

Желудок

150

20

Tc99m коллоидный раствор

Желудок a

40

10

Tc99m IDA ИДА

Латаки селезёнки

150

20

Tc99m Пертехнетат

Щитовидная железа

80

10

Tc99m  ГМПАО

Головной мозг

740

100

Tc99m  ГМПАО

 

500

40

I – 123 гипуран

 

75

10

I – 123

Щитовидная железа

20

3

I – 123 амфетамин

Головной мозг

185

18

I – 123 Мета-йодо-бензил гуанидин

 

 

400

80

I – 131  Мета-йодо-бензил гуанидин

 

80

35

галий 67

 

80

10

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 15

 

Рекомендуемые коэффициенты пересчета для средней активности радиофармацевтических препаратов

Вес пациента, кг

Коэфициент средней активности, К

3 кг

0,1

4 кг

0,14

6 кг

0,19

8 кг

0,23

10 кг

0,27

12 кг

0,32

14 кг

0,36

16 кг

0,40

18 кг

0,44

20 кг

0,46

22 кг

0,50

24 кг

0,53

26 кг

0,56

28 кг

0,58

30 кг

0,62

32 кг

0,65

34 кг

0,68

36 кг

0,71

38 кг

0,73

40 кг

0,76

42 кг

0,78

44 кг

0,80

46 кг

0,82

48 кг

0,85

50 кг

0,88

52–54 кг

0,90

56–58 кг

0,92

60–62 кг

0,96

64–66 кг

0,98

68 кг

0,99

 

Примечание.

Указательная спедняя активность рассчитывается по следующей формуле:

A m,кг = A взросл.. × K m,кг

где:

A m,кг – рассчитаная активность для пациента определеного веса(МБк);

A бзроцл. – средняя указательная активность для взрослово пациента (МБк);

K m,кг – коэффициент, зависящий от веса пациента.

___________

 

 

 

 

Приложение 16

 

Время после процедур ядерной медицины, в течении которого следует избегать беременности

Радионуклид и его форма

заболевание

активность, МБк

месяцы

198Au-коллоид

злокачественное

10 000

2

131I-иодид

Тиреотоксикоз

800

4

131I-jиодид

Рак щитавидной железы

5000

4

131I- Мета-йодо-бензил гуанидин

Феохромоцитома

5000

4

32P-фосфат

полицитемия, etc.

200

3

89Sr-хлорид

Метастазы костей

150

24

90Y-коллоид

артрит суставов

400

0

90Y-коллоид

злокачественное

4000

1

169Er-коллоид

артрит суставов

400

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 17

 

Инструкция по радиационной безопастности для пациента при выписке после процедур ядерной медицины

_____________________________________________________________________

(название, адресс, телефон лечебного учреждения)

_____________________________________________________________________

(имя, фамилия пациента)

 

_____________________________________________________________________

 ( адресс, телефон пациента)____________

 

(имя, фамилия,телефон врача)_____________________________________

 

фармацевтический препарат использованный для целей диагностики или лечения, его активность, МБк)

 

_____________________________________________________________________

(дата использования фармацевтического препарата для диагностики или лечения пациента)

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТУ

В ваш организм был введен радионуклид. Хотя вы уже выписываетесь из лечебного учреждения, часть радионуклида остается в вашем организме и некоторое время вы будете источником ионизирующего излучения, по этой причине вы должны вести себя так, чтобы члены вашей семьи, близкие, соседи, сослуживцы и другие люди, с которыми вам прийдется общаться, получили бы как можно меньше дозу oблучения. Достичь этого вам помогут эти рекомендации:

 

1.Находитесь на расстоянии не менее 1 м, общаясь с детьми и беременными женщинами до ________________

Не общайтесь с ними больше 3-х часов в сутки до ____________________________________

 1. Если есть возможность, детей младше 2 лет поселите в другой комнате до ______________
 2. Если вы женщина, планируйте беременность не раньше чем _______________________. Не кормите ребенка грудью до ____________________________.
 3. Не спите в одной кровати с беременной женщиной до ______________________________
 4. Спите в отдельной кровати до _________________________________________
 5. Избегайте пользоваться общественным транспортом. Общественным транспортом можно пользоваться не больше 1,5 часа до ___________________, не больше 14 часов до _______________. В этот период пользуясь такси, занимайте место на заднем сиденье, на противоположной стороне от водителя.
 6. Не посещайте места массового скопления людей: концертов, кинотеатров, спектаклей.
 7. Выходить на работу не раньше чем ____________________________
 8. Можете пользоваться общим туалетом, но после пользования, употребите для смывания большое количество воды. Если вы мужчина, мочитесь сидя. Помочившись протерите половые органы туалетной бумагой, которую, если можно, опустите в клозет и смойте водой. После пользования туалетом, помойте руки. Если есть возможность, это делайте в туалетной комнате.
 9. Каждый день принимайте душ. После пользования душом, вымыйте большым количеством воды.
 10. Пользуйтесь только индивидуальными столовыми приборами, полотенцами и постельными принадлежностями.
 11. Не пользуйтесь одноразовыми столовыми приборами и посудой.
 12. Каждый день до ______________________ выпейте 1,5-2 литра жидкостей.

 

 

ЗАПОМНИТЕ! Переходя границу любого государства, радионуклиды в вашем организме могут быть зафиксированы детекторами. Вы должны быть готовы объяснить должностному лицу на границе, что вам были проведены процедуры ядерной медицины (предъявив подтвердительные документы на это). Некоторые страны могут не впустить вас на свою территорию до тех пор, пока радионуклид в вашем теле не распадуться до уровня, допустимого в этих странах.

 

_____________________________________________________________________

(должность, имя, фамилия, телефонный номер лица, ознакомившего пациента с этой инструкцией, и подпись)

 

 

С инструкцией ознакомился _________________________________________________________

(подпись пациента или его опекуна или члена семьи и дата)

 

В случае госпитализации или смерти пациента, немедлено информировать (Имя, фамилия, должность, адресс, телефон) ________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Копия инструкции хранится в истории болезни или амбулаторной картчке (указать где).

____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҳуҷҷатҳои иловагӣ L00004-HI-TH.pdf
Таҳлили таъсири танзимкунӣ вобаста ба муносибатҳои санади меъёрии ҳуқуқӣ L00004-TTT-TH.pdf
Санаи оғози машварати оммавӣ 25.10.2019
Мӯҳлати қабули пешниҳодҳо 24.11.2019
Дастрас он-лайн
Хулосаи мақоми ваколатдор оид ба ТТТ L00004-MMK-TTT_radiofarmatsevti.pdf
Қабул шуд
Мутасаддӣ оид ба таҳияи лоиҳаи лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ Агентии амнияти ядрои ва радиатсионии Академияи
Нусхаи ниҳоӣ
Санаи нусхаи ниҳоӣ 26.11.2019
Санаи ворид 25.10.2019
Админ 0