Рақам 44
Дар асоси нақша 60
Намуди ҳуҷҷат Қарор
Ном бо забони тоҷикӣ Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2007, №546»
Ном бо забони русӣ Постановление Правительства Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2007 года, №546»
Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

 

                     

 

                                                    Замимаи 12

                                                ба қарори Ҳукумати

                                               Ҷумҳурии Тоҷикистон

                                           аз 2 ноябри соли 2007 № 546

 

            Меъёрҳои пардохт барои амалҳои марбут ба ҳифзи

                 ҳуқуқии объектҳои моликияти саноатӣ

 

   (қарори Ҳукумати ҶТ аз 7.10.2011 № 500, 2.11.2012 № 633, аз 30.04.2016 № 204)

 

+---------------------------------------------+----------------------+

|  №           Номгӯи амалҳо                  |    Меъёрҳои пардохт  |

|                                             |       (бо сомонӣ)    |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 1.Пешниҳоди арзнома барои додани патент     |                      |

| ба ихтироъ:                                 |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - барои як ихтироъ                         |    217.99            |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - барои гурӯҳи ихтироот                    |    217.99            |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - иловатан барои ҳар як ихтирои беш аз як  |    81.74             |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 2.Пешниҳоди арзнома барои додани нахуст-    |                      |

| патент ба ихтироъ:                          |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - барои як ихтироъ                         |    50 (қарор аз      |

|                                             |    02.11.2012 № 633) |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - барои гурӯҳи ихтироот                    |    50 (қарор аз      |

|                                             |    02.11.2012 № 633) |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - иловатан барои ҳар як ихтирои беш аз як  |    20 (қарор аз      |

|                                             |    02.11.2012 № 633) |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 3.Пешниҳоди арзнома барои додани патент     |                      |

| ба намунаи саноатӣ:                         |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - барои намунаи саноатие, ки на бештар аз  |    200 (қарор аз     |

| се вариантро дар бар мегирад                |    02.11.2012 № 633) |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - хориҷ карда шуд (қарор аз 02.11.2012     |                      |

|    № 633)                                   |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - иловатан барои ҳар як варианти минбаъда  |    70 (қарор аз      |

|                                             |    02.11.2012 № 633) |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  4.Пешниҳоди арзнома барои бақайдгирии      |                      |

| тамҷаи молӣ ва тамҷаи хизматрасонӣ          |                      |

| (минбаъд - тамҷаи молӣ):                    |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - барои як синфи ТБМХ                      |    190.74            |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - барои як синфи ТБМХ-и тамҷаи молии       |    190.74            |

| коллективӣ                                  |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - иловатан барои ҳар як синфи ТБМХ,        |    100 (қарор аз     |

|  агар бештар аз як синф арз карда шавад     |    02.11.2012 № 633) |

+---------------------------------------------+----------------------+

| Эзоҳ: ТБМХ - таснифи байналмилалии          |                      |

| молҳо ва хизматҳо, ки барои бақайдгирии     |                      |

| тамҷаҳои молӣ истифода бурда мешавад        |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 5.Пешниҳоди арзнома барои бақайдгирӣ ва     |    190.74            |

| додани ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли        |                      |

| истеҳсоли мол, арзнома барои додани         |                      |

| ҳуқуқи истифодаи номи ба қайд гирифта-      |                      |

| шудаи маҳалли истеҳсоли мол, арзнома        |                      |

| дар бораи бақайдгирии топологияи микро-     |                      |

| схемаи интегралӣ                            |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 6.Бақайдгирии ихтироъ, намунаи саноатӣ ва   |                      |

| додани:                                     |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - патент ба ихтироъ                        |    753                     |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - нахустпатент ба ихтироъ                  |    180                                     |

+---------------------------------------------+----------------------+

|  - патент ба намунаи саноатӣ                |    953,73            |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 7.Бақайдгирии тамҷаи молӣ ва додани         |    1089.98           |

|  шаҳодатномаи он                            |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 8.Бақайдгирии тамҷаи молии маъруф ва        |    1089.98           |

| додани шаҳодатномаи он                      |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 9.Бақайдгирии тамҷаи молии коллективӣ ва    |    1089.98           |

| додани шаҳодатномаи он                      |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 10.Бақайдгирӣ ва додани шаҳодатномаи        |    1089.98           |

| ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли истеҳсоли     |                      |

| мол, шаҳодатномаи топологияи микросхе-      |                      |

| маи интегралӣ                               |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 11.Ворид намудани таҷйирот ба Феҳристи      |    400               |

| давлатӣ ва шаҳодатномаи тамҷаи молӣ         |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 12.Нигаҳдории эътиборнокии патент ба        |                      |

| ихтироъ (пардохт аз соли якуми амали он,     |                      |

| аз санаи пешниҳоди арзнома ба Идораи        |                      |

| патентӣ cap карда, ситонида мешавад)        |                      |

| барои соли пурраи амали патент дар          |                      |

| солҳои:                                     |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - якум, дуюм                                    |    350                               |

|                                             |                                                  |

+---------------------------------------------+----------------------+

+---------------------------------------------+----------------------+

| - сеюм, чорум                               |    380  

+---------------------------------------------+----------------------+

| - панҷум, шашум                             |    480  

+---------------------------------------------+----------------------+

| - ҳафтум, ҳаштум                            |     550                     |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - нӯҳум, даҳум                              |     750                     |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - ёздаҳум, дувоздаҳум                       |     1089.98          |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - сездаҳум, чордаҳум                        |     1362.47          |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - понздаҳум, шонздаҳум                      |     1907.47          |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - ҳабдаҳум, ҳаждаҳум                        |     1907.47          |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - нуздаҳум, бистум                          |     2179.95          |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 13.Нигаҳдории эътиборнокии нахустпатент     |                      |

| ба ихтироъ, барои соли пурраи амали на-     |                      |

| хустпатент дар солҳои:                      |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - якум, дуюм                                |     20 (қарор аз     |

|                                             |     02.11.2012 № 633)|

+---------------------------------------------+----------------------+

| - сеюм, чорум                               |     50 (қарор аз     |

|                                             |     02.11.2012 № 633)|

+---------------------------------------------+----------------------+

| - панҷум, шашум                             |     50 (қарор аз     |

|                                             |     02.11.2012 № 633)|

+---------------------------------------------+----------------------+

| - ҳафтум, ҳаштум                            |     60 (қарор аз     |

|                                             |     02.11.2012 № 633)|

+---------------------------------------------+----------------------+

| - нӯҳум, даҳум                              |     60 (қарор аз     |

|                                             |     02.11.2012 № 633)|

+---------------------------------------------+----------------------+

| 14.Нигаҳдории эътиборнокии патент ба        |                      |

| намунаи саноатӣ (пардохт аз сеюми амали     |                      |

| он, аз санаи пешниҳоди арзнома барои        |                      |

| намунаи саноатӣ ба Идораи патентӣ cap       |                      |

| карда, ситонида мешавад) барои соли         |                      |

| пурраи амали патент ба намунаи саноатӣ      |                      |

| дар солҳои:                                 |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - сеюм, чорум                               |     300 (қарор аз    |

|                                             |     02.11.2012 № 633)|

+---------------------------------------------+----------------------+

| - панҷум, шашум                             |     400 (қарор аз    |

|                                             |     02.11.2012 № 633)|

+---------------------------------------------+----------------------+

| - ҳафтум, ҳаштум                            |     463.24           |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - нӯҳум, даҳум                              |     681.24           |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - ёздаҳум, дувоздаҳум                       |     681.24           |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - сездаҳум, чордаҳум                        |     926.47           |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - понздаҳум                                 |     926.47           |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 15.Дароз кардани мӯҳлати амали патент ба    |     2316.20          |

| намунаи саноатӣ, бақайдгирии тамҷаи         |                      |

| молӣ, мӯҳлати амали шаҳодатномаи хуқуқи     |                      |

| истифодаи номи маҳалли истеҳсоли мол        |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 16.Дароз кардани мӯҳлати амали бақайд-      |     3678.67          |

| гирии тамҷаи молии коллективӣ               |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 17.Дароз кардани мӯҳлати пешниҳоди ҷавоб    |                      |

| ба талабномаи санҷиш аз рӯи арзнома ба      |                      |

| ихтироъ, намунаи саноатӣ, барои ҳар як      |                      |

| моҳи дарозкунӣ:                             |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - то шаш моҳи пас аз гузаштани мӯҳлати      |     53                       |

| муқарраршуда                                |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - аз 6 то 12 моҳ                            |     82                     |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - зиёда аз 12 моҳ                           |     133                   |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 18.Дароз кардани мӯҳлати пешниҳоди ҷавоб    |                      |

| ба талабномаи санҷиш аз рӯи арзнома ба      |                      |

| тамҷаи молӣ, барои ҳар як моҳи дарозкунӣ:   |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - то шаш моҳи пас аз гузаштани мӯҳлати      |     81.74 (қарор аз  |

| муқарраршуда                                |     02.11.2012 № 633)|

+---------------------------------------------+----------------------+

| - аз 6 то 12 моҳ                            |     217.99           |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - зиёда аз 12 моҳ                           |     544.99           |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 19.Дароз кардани мӯҳлати пешниҳоди ҷавоб    |     100              |

| ба талабномаи санҷиш аз рӯи арзнома ба      |                      |

| номи маҳалли истеҳсоли мол ва топологияи    |                      |

| микросхемаи интегралӣ, барои ҳар як моҳи    |                      |

| дарозкунӣ                                   |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 20.Барқароркунии амали патент ба ихтироъ,   |                      |

| ки бинобар дар мӯҳлати муқарраршуда         |                      |

| насупурдани пардохти ҳатмӣ барои нигоҳ      |                      |

| доштани эътибори патент қатъ гардида буд,   |                      |

| барои ҳар як соли насупурдани пардохт дар   |                      |

| солҳои:                                     |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - сеюм, чорум                               |     245                   |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - панҷум, шашум                             |     491                   |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - ҳафтум, ҳаштум                            |     573                   |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - нӯҳум, даҳум,                             |     818                     |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - ёздаҳум, дувоздаҳум                       |     1309                  |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - сездаҳум, чордаҳум                        |     1636                   |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - понздаҳум, шонздаҳум                      |     2209                   |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - ҳабдаҳум, ҳаждаҳум                        |     2214                   |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - нуздаҳум, бистум                          |     2781                   |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 21.Барқароркунии амали нахустпатент ба      |                      |

| ихтироъ, ки бинобар дар мӯҳлати муқарраршуда|                      |

| насупурдани пардохти ҳатмӣ барои нигоҳ дош- |                      |

| тани эътибори нахустпатент қатъ гардида буд,|                      |

| барои ҳар як соли насупурдани пардохт дар   |                      |

| солҳои:                                     |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - якум, дуюм                                |     28

+---------------------------------------------+----------------------+

| - сеюм, чорум                               |     56

+---------------------------------------------+----------------------+

| - панҷум, шашум                             |     85

+---------------------------------------------+----------------------+

| - ҳафтум, ҳаштум                            |     90

+---------------------------------------------+----------------------+

| - нӯҳум, даҳум                              |     96

+---------------------------------------------+----------------------+

| 22.Барқароркунии амали патент ба намунаи    |                      |

| саноатӣ, ки бинобар дар мӯҳлати муқар-      |                      |

| раршуда насупурдани пардохти ҳатмӣ барои    |                      |

| нигоҳ, доштани эътибори патент қатъ гардида |                      |

| буд, барои ҳар як соли насупурдани пардохт  |                      |

| дар солҳои:                                 |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - сеюм, чорум                               |     435.99           |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - панҷум, шашум                             |     735.73           |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - ҳафтум, ҳаштум                            |     926.47           |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - нӯҳум, даҳум                              |     1362.47          |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - ёздаҳум, дувоздаҳум                       |     1362.47          |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - сездаҳум, чордаҳум                        |     1907.51          |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - понздаҳум                                 |     1907.51          |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 23.Барқароркунии мӯҳлати муқарраршуда       |                      |

| барои амалҳои зерин, ки онҳоро арзномадеҳ   |                      |

| гузаронидааст (пардохт барои ҳар як моҳи    |                      |

| гузаронидашуда ситонида мешавад):           |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ислоҳшуда ё наме-     |     100.00             |

| расида аз рӯи талабнома дар рафти сан-      |                      |

| ҷиши расмии арзнома ба ихтироъ, намунаи     |                      |

| саноатӣ                                     |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - пешниҳоди ҷавоб ба талабнома оид ба       |     100.00             |

| вайрон шудани шарти ягонагии ихтироъ        |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - пешниҳоди ҳуҷҷатҳои иловагӣ аз рӯи        |     100.00             |

| талабнома дар рафти санҷиши моҳиятии        |                      |

| арзнома ба ихтироъ, намунаи саноатӣ         |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - талабнома оид ба пешниҳоди маводе, ки ба  |     100.00             |

| арзнома ба ихтироъ, намунаи саноатӣ муқобил |                      |

| гузошта шудааст                             |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои шикоя-     |     926.47           |

| тӣ оид ба қарор дар бораи надодани          |                      |

| ҳуҷҷати муҳофизатӣ аз рӯи натиҷаҳои         |                      |

| санҷиши расмии арзнома ба ихтироъ,          |                      |

| намунаи саноатӣ                             |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои            |     926.47           |

| шикоятӣ оид ба қарор дар бораи надодани     |                      |

| ҳуҷҷати муҳофизатӣ аз рӯи натиҷаҳои         |                      |

| санҷиши пешакӣ ва санҷиши моҳиятии          |                      |

| арзнома ба ихтироъ, намунаи саноатӣ         |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - барқароркунии мӯҳлатҳои  муқарраршуда, ки |     926.47           |

| онҳоро  арзномадеҳ вобаста  ба  арзнома ба  |                      |

| номи  маҳалли  истеҳсоли  мол  ва топологияи|                      |

| микросхемаҳои интегралӣ гузаронидааст       |                      |

| (қарор аз 02.11.2012 № 633)                 |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - пешниҳоди   мӯҳлати  шашмоҳа  барои  дароз|     926.47           |

| кардани  мӯҳлатҳои гузаронидашудаи эътибор  |                      |

| доштани патент ба намунаи саноатӣ, бақайд-  |                      |

| гирии тамҷаи молӣ ва шаҳодатномаи номи      |                      |

| маҳалли истеҳсоли мол (қарор аз 02.11.2012  |                      |

| № 633)                                      |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 24.Барқароркунии мӯҳлати муқарраршуда       |                      |

| барои амалҳои зерин, ки онҳоро арзно-       |                      |

| мадеҳ гузаронидааст (пардохт барои ҳар      |                      |

| як моҳи гузаронидашуда ситонида меша-       |                      |

| вад):                                       |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - пешниҳоди маводи иловагӣ аз рӯи           |     926.47           |

| талабнома дар рафти санҷиши расмии          |                      |

| арзнома ба тамҷаи молӣ                      |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - пешниҳоди маводи иловагӣ аз рӯи           |     926.47           |

| талабнома дар рафти санҷиши нишонаи         |                      |

| арзшуда                                     |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - талабнома дар бораи пешниҳоди нусхаҳои    |     926.47           |

| маводе, ки дар қарор аз рӯи санҷиши         |                      |

| нишонаи арзшуда оварда шудааст              |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - пешниҳоди дархост оид ба гузаронидани     |     926.47           |

| санҷиши такрории нишонаи арзшуда            |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои шикоятӣ    |     926.47           |

| оид ба қарор дар бораи ба баррасӣ қабул     |                      |

| нагардидани арзнома ба тамҷаи молӣ, ки дар  |                      |

| натиҷаи санҷиши расмӣ бароварда шудааст     |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| - пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои шикояти    |     926.47           |

| оид ба қароре, ки дар натиҷаи санҷиши       |                      |

| нишонаи арзшуда қабул гардидааст            |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 25. хориҷ карда шуд (қарор аз 02.11.2012    |                      |

|     № 633)                                  |                      |

+---------------------------------------------+----------------------+

| 26. хориҷ карда шуд (қарор аз 02.11.2012    |                      |

|     № 633)                                  |                      |

 

Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

Приложение 12

к постановлению Правительства

 Республики Таджикистан

от 2 ноября 2007 года, № 546

Ставки платы за действия, связанные с правовой охраной объектов промышленной собственности

(в редакции Постановления Правительства РТ от 07.10.2011г.№500, от 30.04.2016г.№204)  


 

 

 +---+---------------------------------------------------+------------ї
| № |            Наименование действий                  |Ставки платы|
|   |                                                   | (в сомони) |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|1. |Подача заявки на выдачу патента на изобретение:    |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- на одно изобретение                              |    217,99  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- на группу изобретений                            |    217,99  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- дополнительно за каждое изобретение свыше одного |    81,74   |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|2. |Подача заявки на выдачу малого патента на          |            |
|   |изобретение:                                       |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- на одно изобретение                              |    5,44    |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- на группу изобретений                            |    5,44    |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- дополнительно за каждое изобретение свыше одного |    2,72    |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|3. |Подача заявки на выдачу патента на промышленный    |            |
|   |образец:                                           |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- на промышленный образец, содержащий не более     |    125,85  |
|   |трех вариантов                                     |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- на промышленный образец, содержащий более трех   |    125,85  |
|   |вариантов                                          |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- дополнительно за каждый последующий вариант      |    50,34   |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|4. |Подача заявки на регистрацию товарного знака и     |            |
|   |знака обслуживания (далее - товарный знак):        |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- для одного класса МКТУ                           |    190,74  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- для одного класса МКТУ коллективного знака       |    190,74  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- дополнительно за каждый класс МКТУ, если         |    81,74   |
|   |заявлено свыше одного класса                       |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |Примечание: МКТУ - Международная  классификация    |            |
|   |товаров и услуг для регистрации товарного знака    |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|5. |Подача заявки на регистрацию и предоставление права|    190,74  |
|   |пользования наименованием места происхождения      |            |
|   |товара, заявки на предоставление права пользования |            |
|   |уже зарегистрированным наименованием места         |            |
|   |происхождения товара, заявка на регистрацию        |            |
|   |топологии интегральных микросхем                   |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|6. |Регистрация изобретения промышленного образца и    |            |
|   |выдача:                                            |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- патента на изобретение                           |    573     |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- малого патента на изобретение                    |    180     |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- патента на промышленный образец                  |    953,73  |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|7. |Регистрация товарного знака и выдача свидетельства |   1089,98  |
|   |на него                                            |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|8. |Регистрация общеизвестного товарного знака и       |   1089,98  |
|   |выдача свидетельства на него                       |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|9. |Регистрация коллективного знака и выдача           |   1089,98  |
|   |свидетельства на него                              |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|10.|Регистрация и выдача свидетельства на право        |   1089,98  |
|   |пользования наименованием места происхождения      |            |
|   |товара, свидетельства топологии интегральных       |            |
|   |микросхем                                          |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|11.|Внесение изменений в Государственный реестр и      |   400      |
|   |в свидетельство товарного знака                    |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|12.|Поддержание в силе патента на изобретение          |            |
|   |(плата взимается с третьего года его действия,     |            |
|   |считая с даты поступления заявки в Патентное       |            |
|   |ведомство), за полный год действия патента:        |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- первый, второй                                   |   350      |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- первый, четвёртый                                |   380      |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- пятый, шестой                                    |   480      |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- седьмой, восьмой                                 |   550      |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- девятый, десятый                                 |   750      |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- одиннадцатый, двенадцатый                        |   1089,98  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- тринадцатый, четырнадцатый                       |   1362,47  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- пятнадцатый, шестнадцатый                        |   1907,47  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- семнадцатый, восемнадцатый                       |   1907,47  |

|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- девятнадцатый, двадцатый                         |   2179,95  |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|13.|Поддержание в силе малого патента на изобретение,  |            |
|   |за полный год действия малого патента:             |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- первый, второй                                   |   2,72     |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- третий, четвёртый                                |   5,44     |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- пятый, шестой                                    |   5,44     |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- седьмой, восьмой                                 |   21,78    |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- девятый, десятый                                 |   13,63    |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|14.|Поддержание в силе патента на промышленный образец |            |
|   |(взимается с третьего года его действия, считая с  |            |
|   |даты поступления заявки на промышленный образец в  |            |
|   |Патентное ведомство), за полный год действия       |            |
|   |патента на промышленный образец:                   |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- третий, четвёртый                                |    217,99  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- пятый, шестой                                    |    381,50  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- седьмой, восьмой                                 |    463,24  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- девятый, десятый                                 |    681,24  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- одиннадцатый, двенадцатый                        |    681,24  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- тринадцатый, четырнадцатый                       |    926,47  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- пятнадцатый                                      |    926,47  |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|15.|Продление срока действия патента на промышленный   |   2316,20  |
|   |образец, регистрации товарного знака, срока        |            |
|   |действия свидетельства на право пользования        |            |
|   |наименования места происхождения товара            |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|16.|Продление срока действия регистрации коллективного |    3678,67 |
|   |товарного знака                                    |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|17.|Продление срока ответа на запрос экспертизы по     |            |
|   |заявке на изобретение, промышленный образец,       |            |
|   |за каждый месяц продления:                         |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- до шести месяцев с даты истечения установленного |    53      |
|   |срока                                              |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- с 6 до 12 месяцев                                |    82      |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- более 12 месяцев                                 |    133     |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|18.|Продление срока ответа на запрос экспертизы по     |            |
|   |заявке на товарный знак, за каждый месяц продления:|            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- до шести месяцев с даты истечения установленного |    8174    |
|   |срока                                              |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- с 6 до 12 месяцев                                |    217,99  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- более 12 месяцев                                 |    544,99  |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|19.|Продление срока представления ответа на запрос     |    100     |
|   |экспертизы по заявке на место происхождения товара |            |
|   |и топологии интегральных микросхем, за каждый месяц|            |
|   |продления                                          |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|20.|Восстановление действия патента на изобретение,    |            |
|   |прекращенное за неуплату в установленный срок      |            |
|   |обязательного платежа за поддержание в силе        |            |
|   |патента, за каждый год неуплаты:                   |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- третий, четвёртый год                            |    245     |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- пятый, шестой                                    |    491     |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- седьмой, восьмой                                 |    573     |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- девятый, десятый                                 |    818     |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- одиннадцатый, двенадцатый                        |    1309    |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- тринадцатый, четырнадцатый                       |    1636    |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- пятнадцатый, шестнадцатый                        |    2209    |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- семнадцатый, восемнадцатый                       |    2214    |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- девятнадцатый, двадцатый                         |    2781    |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|21.|Восстановление действия малого патента на          |            |
|   |изобретение, прекращенного за неуплату в           |            |
|   |установленный срок обязательного платежа за        |            |
|   |поддержание в силе патента, за каждый год неуплаты:|            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- первый, второй год                               |    28      |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- третий, четвёртый                                |    56      |

|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- пятый, шестой                                    |    85      |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- седьмой, восьмой                                 |    90      |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- девятый, десятый                                 |    96      |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|22.|Восстановление действия патента на промышленный    |            |
|   |образец, прекращенного за неуплату в установленный |            |
|   |срок обязательного платежа за поддержание в силе   |            |
|   |патента, за каждый год неуплаты:                   |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- третий, четвёртый год                            |    435,99  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- пятый, шестой                                    |    735,73  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- седьмой, восьмой                                 |    926,47  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- девятый, десятый                                 |   1362,47  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- одиннадцатый, двенадцатый                        |   1362,47  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- тринадцатый, четырнадцатый                       |   1907,51  |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- пятнадцатый                                      |   1907,51  |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|23.|Восстановление установленного срока нижеследующих  |            |
|   |действий, пропущенных заявителем (платеж взимается |            |
|   |за каждый пропущенный месяц):                      |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- представление исправленных или отсутствующих     |    100,00  |
|   |документов по запросу в процессе формальной        |            |
|   |экспертизы заявки на изобретение, промышленный     |            |
|   |образец                                            |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- представление ответа на уведомление о нарушении  |    100,00  |
|   |требования единства изобретения                    |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- представление дополнительных материалов по       |    100,00  |
|   |запросу в процессе экспертизы заявки по существу   |            |
|   |на промышленный образец                            |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- запрос копий материалов, противопоставленных     |    100,00  |
|   |заявке на изобретение, промышленный образец        |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- подача в Апелляционный совет возражения на       |    926,47  |
|   |решение об отказе в выдаче охранного документа     |            |
|   |по результатам формальной экспертизы заявки на     |            |
|   |изобретение, промышленный образец                  |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- подача в Апелляционный совет возражения на       |    926,47  |
|   |решение об отказе в выдаче охранного документа     |            |
|   |по результатам предварительной экспертизы,         |            |
|   |экспертизы по существу заявки на изобретение,      |            |
|   |промышленный образец                               |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|24.|Восстановление установленного срока нижеследующих  |            |
|   |действий, пропущенных заявителем (платеж взимается |            |
|   |за каждый пропущенный месяц):                      |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|   |- представление дополнительных материалов по       |    926,47  |
|   |запросу в процессе формальной экспертизы заявки на |            |
|   |товарный знак                                      |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- представление дополнительных материалов по       |    926,47  |
|   |запросу в процессе экспертизы заявленного          |            |
|   |обозначения                                        |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- запрос копий материалов, указанных в решении     |    926,47  |
|   |экспертизы заявленного обозначения                 |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- подача ходатайства на проведение повторной       |    926,47  |
|   |экспертизы заявленного обозначения                 |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- подача в Апелляционный совет возражения на       |    926,47  |
|   |решение об отказе в выдаче охранного документа,    |            |
|   |принятое в результате формальной экспертизы        |            |
|   +---------------------------------------------------+------------+
|   |- подача в Апелляционный совет возражения на       |    926,47  |
|   |решение, принятое в результате экспертизы заяв-    |            |
|   |ленного обозначения                                |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|25.|Восстановление установленных сроков, пропущенных   |    100     |
|   |заявителем по заявкам на место происхождения товара|            |
|   |и топологий, интегральных микросхем (плата         |            |
|   |взимается за каждый месяц просрочки)               |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+
|26.|Представление шестимесячного срока для продления   |    120     |
|   |истекших сроков действия патента на промышленный   |            |
|   |образец, регистрации товарного знака, наименования |            |
|   |места  происхождения товара                        |            |
+---+---------------------------------------------------+------------+

 

 

 

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

 

Лоиҳа

ҚАРОРИ

 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2007, №546

 

Мутобиқи моддаи 56 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Ба замимаи 12 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2007, №546 «Дар бораи тасдиқ намудани меъёрҳои хироҷҳо барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо барои додани иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда» тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:

- дар матни замимаи 12 калимаҳои «арзнома», «маҳалли истеҳсоли», «талабномаи», «санҷиш», «арзномадеҳ» ва «санҷиши» мувофиқан ба калимаҳои «ариза», «ҷои пайдоиши», «дархости», «экспертиза», «аризадиҳанда» ва «экспертизаи» иваз карда шаванд;

- сатри 6 дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

6.

Бақайдгирии ихтироъ, намунаи саноатӣ ва додани ҳуҷҷати муҳофизатӣ дар давоми ду моҳ аз санаи гирифтани қарор ё дар давоми се моҳ аз санаи баанҷомрасии муҳлати мазкур:

 

 

- патент ба ихтироъ, дар давоми ду моҳ

800

 

- нахустпатент ба ихтироъ, дар давоми ду моҳ

200

 

 

- патент ба намунаи саноатӣ, дар давоми ду моҳ

800

 

- патент ба ихтироъ, дар давоми се моҳ

400

 

- нахустпатент ба ихтироъ, дар давоми се моҳ

100

 

- патент ба намунаи саноатӣ, дар давоми се моҳ

400

- ба сатри 12 сархатҳои ёздаҳум, дувоздаҳум ва сенздаҳум бо мазмуни зерин илова карда шаванд:

 

- бисту якум, бисту дуюм

3100

 

- бисту сеюм, бисту чорум

3300

 

- бисту панҷум

3500

- ба сатри 13 сархатҳои шашум, ҳафтум ва ҳаштум бо мазмуни зерин илова карда шаванд:

 

- ёздаҳум, дувоздаҳум

90

 

- сенздаҳум, чаҳордаҳум

110

 

- понздаҳум

130

- дар сатри 14 калимаи «сеюми» ба калимаҳои «соли якуми» иваз карда шавад ва сархати якум бо мазмуни зерин илова карда шавад:

 

- якум, дуюм

250

- сатрҳои 15, 16 ва 18 дар таҳрири зерин ифода карда шаванд:

15.

Нигоҳдории эътиборнокии патент ба намунаи саноатӣ барои амали патент ба намунаи саноатӣ дар давраҳои панҷсолаи якум, дуюм ва сеюм:

 

 

- панҷсолаи якум

500

 

- панҷсолаи дуюм

1000

 

- панҷсолаи сеюм

1500

16.

Дароз кардани муҳлати амали шаҳодатномаҳо:

 

 

- барои тамғаи молӣ

3000

 

- барои ҳуқуқи истифодаи номи ҷои пайдоиши мол

3000

 

- барои тамғаи молии коллективӣ

3700

18.

Дароз кардани муҳлат (барои ҳар як моҳ):

 

 

- барои пешниҳоди ҷавоб ба талабномаи экспертиза аз рӯи ариза ба тамғаи молӣ то шаш моҳ пас аз гузаштани мӯҳлати муқарраршуда

100

 

- аз 6 то 12 моҳ

200

 

- зиёда аз 12 моҳ

500

 

- барои бақайдгирии тамғаи молӣ дар феҳристи давлатӣ

200

- сатри 20 дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

20.

Барқароркунии амали патент ба ихтироъ, ки бинобар дар муҳлати муқарраршуда насупурдани пардохти ҳатмӣ барои нигоҳ доштани эътибори патент қатъ гардида буд, барои ҳар як соли насупурдани пардохт дар солҳои:

 

 

- якум, дуюм

250

 

- сеюм, чорум

300

 

- панҷум, шашум

600

 

- ҳафтум, ҳаштум

700

 

- нуҳум, даҳум

1000

 

- ёздаҳум, дувоздаҳум

1500

 

- сездаҳум, чордаҳум

1900

 

- понздаҳум, шонздаҳум

2500

 

- ҳабдаҳум, ҳаждаҳум

2700

 

- нуздаҳум, бистум

3000

 

- бисту якум, бисту дуюм

3100

 

- бисту сеюм, бисту чорум

3300

 

- бисту панҷум

3500

- ба сатри 21 сархатҳои шашум, ҳафтум ва ҳаштум бо мазмуни зерин илова карда шаванд:

 

- ёздаҳум, дувоздаҳум

150

 

- сенздаҳум, чаҳордаҳум

180

 

- понздаҳум

200

- ба сатри 22 сархати якум бо мазмуни зерин илова карда шавад:

 

- якум, дуюм

250

- ба сатри 24 сархати ҳафтум бо мазмуни зерин илова карда шавад:

 

- барои бақайдгирии тамғаи молӣ дар феҳристи давлатӣ

300

- сатри 25 дар таҳрири зерин илова карда шавад:

25.

Барқароркунии амали патент ба намунаи саноатӣ, ки бинобар дар муҳлати муқарраршуда насупоридани пардохти ҳатмӣ барои нигоҳ доштани эътибори патент қатъ гардида буд, дар давраҳои панҷсолаи якум, дуюм ва сеюм:

 

 

- панҷсолаи якум

500

 

- панҷсолаи дуюм

1000

 

- панҷсолаи сеюм

1500

 

 

      Раиси Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Правительства Республики Таджикистан

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2007 года, №546

 

В соответствии со статьей 56 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» Правительство Республики Таджикистан постановляет:

В приложение 12 постановления Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2007 года, №546 «Об утверждении ставок сбора за осуществление юридически значимых действий и платы за выдачу разрешения на пользование природными и иными имеющимися ресурсами» внести следующие изменения и дополнения:

- в тексте приложения 12 слова «заявки», «заявка» и «заявке» соответственно заменить словами «заявления», «заявление» и «заявлению»;

- строку 6 изложить в следующей редакции:

6.

Регистрация изобретения, промышленного образца и выдача охранного документа в течение двух месяцев с даты получения решения или в течение трех месяцев с даты окончания данного срока:

 

 

- патент на изобретение, в течение двух месяцев

800

 

- малый патент на изобретение, в течение двух месяцев

200

 

- патент на промышленный образец, в течение двух месяцев

800

 

- патент на изобретение, в течение трех месяцев

400

 

- малый патент на изобретение, в течение трех месяцев

100

 

- патент на промышленный образец, в течение трех месяцев

400

- в строке 12 дополнить абзацами одиннадцатым, двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:

 

- двадцать первый, двадцать второй

3100

 

- двадцать третий, двадцать четвертый

3300

 

- двадцать пятый

3500

- в строке 13 дополнить абзацами шестым, седьмым, восьмым следующего содержания:

 

- одиннадцатый, двенадцатый

90

 

- тринадцатый, четырнадцатый

110

 

- пятнадцатый

130

- в строке 14 слова «третий» заменить словоми «первый год» и дополнить первый абзац в следующей редакции:

 

- первый, второй

250

- строках 15, 16 и 18 изложить в следующей редакции:

15.

Поддержание в силе патента на промышленный образец на первый, второй и третий пятилетний периоды:

 

 

- первые пять лет

500

 

- вторые пять лет

1000

 

- третьи пять лет

1500

16.

Продление срока действия свидетельств:

 

 

- на товарный знак

3000

 

- на право пользования наименованием места происхождения товара

3000

 

- на коллективный товарный знак

3700

18.

Продление срок (за каждый месяц):

 

 

- предоставление ответа на экспертизу по заявке на товарный знак в течение шести месяцев после истечения установленного срока

100

 

- от 6 до 12 месяцев

250

 

- более 12 месяцев

500

 

- для регистрации товарного знака в государственном реестре

200

- строку 20 изложить в следующей редакции:

20.

Восстановление действия патента на изобретение, прекращенное за неуплату в установленный срок обязательного платежа за поддержание в силе патента, за каждый год неуплаты:

 

 

- первый, второй

250

 

- третий, четвёртый

300

 

- пятый, шестой

600

 

- седьмой, восьмой

700

 

- девятый, десятый

1000

 

- одиннадцатый, двенадцатый

1500

 

- тринадцатый, четырнадцатый

1900

 

- пятнадцатый, шестнадцатый

2500

 

- семнадцатый, восемнадцатый

2700

 

- девятнадцатый, двадцатый

3000

 

- двадцать первый, двадцать второй

3100

 

- двадцать третий, двадцать четвертый

3300

 

- двадцать пятый

3500

- в строке 21 дополнить абзацами шестым, седьмым и восьмым следующего содержания:

 

- одиннадцатый, двенадцатый

150

 

- тринадцатый, четырнадцатый

180

 

- пятнадцатый

200

- в строке 22 дополнить абзацем первым следующего содержания:

 

- первый, второй

250

- в строке 24 дополнить абзац седьмой следующего содержания:

 

- для регистрации товарного знака в государственном реестре

300

- строку 25 дополнить в следующей редакции:

25.

Восстановление действия патента на промышленный образец, которое было прекращено в связи с неуплатой обязательной пошлины за поддержание патента в силе за первый, второй и третий пятилетние периоды:

 

 

- первые пять лет

500

 

- вторые пять лет

1000

 

- третьи пять лет

1500

 

 

          Председатель

Правительства Республики

          Таджикистан

 

Ҳуҷҷатҳои иловагӣ L00044-HI-Malumotnomai-asosnokkuni.pdf
Таҳлили таъсири танзимкунӣ вобаста ба муносибатҳои санади меъёрии ҳуқуқӣ L00044-TTT-TTT.pdf
Санаи оғози машварати оммавӣ 08.08.2022
Мӯҳлати қабули пешниҳодҳо 07.09.2022
Дастрас он-лайн
Хулосаи мақоми ваколатдор оид ба ТТТ L00044-MMK-#44Hulosa-TTT.pdf
Қабул шуд Дар барраси
Мутасаддӣ оид ба таҳияи лоиҳаи лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Нусхаи ниҳоӣ
Санаи нусхаи ниҳоӣ 19.09.2022
Санаи ворид 08.08.2022
Админ 0