Рақам 46
Дар асоси нақша 59
Намуди ҳуҷҷат Қарор
Ном бо забони тоҷикӣ Қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон "Дар бораи Талабот ба мазмуни шартнома ва санади қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ”
Ном бо забони русӣ Постановление Правления Национального банка Таджикистана “О Требования к содержанию договора и акта приема-передачи страхового портфеля”
Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

Қаблан чунин санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул нашудааст

Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

Раньше не принимался такой нормативный правовой акт

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

 

 

 

 

Талабот ба мазмуни шартнома ва

санади қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ

 

     Талабот ба мазмуни шартнома ва санади қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ (минбаъд – Талабот) мутобиқи қисми 5 моддаи 28 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ” бо мақсади ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии суғурташавандагон, шахсони суғурташуда ва фоидагирандагон, инчунин, нигоҳ доштани низоми устувори суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, талаботро ба мазмуни шартнома ва санади қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ муқаррар менамояд.

 

 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
 2. 1. Дар Талаботи мазкур мафҳумҳои зерин истифода бурда мешаванд:
 • санади қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ – санади ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) интиқолдиҳанда ва қабулкунандаи портфели суғуртавӣ, ки тибқи он як тараф вазифадор аст, ки уҳдадориҳо ва дороиҳоро аз рӯйи шартномаҳои суғуртаи интиқолёбанда  супорад ва тарафи дигар онро қабул намояд;
 • интиқоли портфели суғуртавӣ – аз ҷониби ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ё маъмурияти муваққатӣ интиқол додани портфели суғуртавӣ ба дигар ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), ки дорои иҷозатнома аз рӯйи намудҳои суғуртаи интиқолшаванда буда, ба талаботи устувории молиявӣ ва пардохтпазирӣ ҷавобгӯ мебошад;
 • депо мукофот – як қисми мукофоти суғуртавӣ, ки ҳангоми бастани шартномаи азнавсуғуртакунӣ ба сифати кафолати иҷрои уҳдадории азнавсуғуртакунанда дар ташкилоти азнавсуғурташаванда (седент) нигоҳ дошта мешавад.
 • дороиҳои пардохтпазир – дороиҳое, ки бе талафоти моддӣ бо арзиши аслии бозории худ ҷиҳати иҷро намудани уҳдадориҳои базиммадоштаи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) зуд ба пули нақд мубаддал мегарданд.
 1. Портфели суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) метавонад қисман ё пурра интиқол дода шавад.
 2. Портфели суғуртавӣ ба ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) дар ҳолати ҷой доштани асосҳои зерин, ки дар қисми 4 моддаи 28 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ” пешбинӣ шудаанд, интиқол дода мешавад:

- бозхонди иҷозатномаи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) барои амалӣ намудани фаъолияти суғуртавӣ бо ташаббуси Бонки миллии Тоҷикистон;

- риоя нагардидани талаботи муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба устувории молиявӣ ва пардохтпазирӣ аз ҷониби ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), ки ба бадшавии вазъи молиявии он оварда мерасонад, агар интиқоли портфели суғуртавӣ бо нақшаи барқарорсозии пардохтпазирии ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) пешбинӣ шуда бошад;

- қабули қарор аз тарафи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) оид ба азнавташкилкунӣ ё барҳамдиҳӣ;

- қабули қарор аз тарафи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) оид ба ихтиёран рад кардани амалисозии фаъолияти суғуртавӣ ё намудҳои алоҳидаи суғуртакунӣ;

- асосҳои дигаре, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст.

 1. Ҳангоми бозхонди иҷозатномаи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ё ихтиёран барҳамхӯрии ташкилот ҳамчун шахси ҳуқуқӣ, чунин ташкилот суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) вазифадор аст уҳдадориҳояшро аз рӯйи ҳамаи шартномаҳои суғуртавии амалкунанда дар давоми на дертар аз 30 рӯзи корӣ пурра интиқол диҳад.
 2. Интиқоли портфели суғуртавӣ ҳангоми кофӣ будани дороиҳои пардохтпазири ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) барои пӯшонидани уҳдадориҳои интиқолшаванда аз рӯи шартномаҳои суғуртавӣ дар санаи қабули қарор ба анҷом расонида мешавад.
 3. Кифоятии дороиҳои пардохтпазири ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) барои интиқоли портфели суғуртавӣ дар асоси захираҳои суғуртавии ташаккулдода ва маблағҳои худии он муайян карда мешавад.
 4. Захираҳои суғуртавӣ аз рӯйи ҳар як шартномаи суғуртаи амалкунанда бояд тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул ёфта, бо дороиҳои пардохтпазир таъмин бошанд.

 

 1. ИНТИҚОЛИ ПОРТФЕЛИ СУҒУРТАВӢ
 2. Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ва ё маъмурияти муваққатӣ бо мақсади огоҳ намудани суғурташавандагон, шахсони суғурташуда ва фоидагирандагон оид ба интиқоли портфели суғуртавӣ уҳдадоранд, ки талаботҳои зеринро амалӣ намоянд:

- дар давоми на дертар аз се рӯзи корӣ баъд аз қабули қарори дахлдор оид ба интиқоли портфели суғуртавӣ Бонки миллии Тоҷикистонро ба таври хаттӣ хабардор намояд;

- дар давоми на дертар аз панҷ рӯзи корӣ баъд аз қабули қарори дахлдор оид ба интиқоли портфели суғуртавӣ дар сомонаи расмии худ хабарнома ҷойгир намояд;

- хабарномаро дар нашрияҳои муайяннамудаи Бонки миллии Тоҷикистон ба табъ расонад;

- ба ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) оид ба интиқоли портфели суғуртавӣ хабарнома ирсол менамояд.

 1. Ҳангоми пайдо шудани якчанд ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) барои қабули портфели суғуртавӣ, ташкилоти интиқолдиҳандаи портфели суғуртавӣ уҳдадор аст, ки ташкилотҳои аз лиҳози молиявӣ ва пардохтпазирӣ устуворро интихоб намояд. 
 2. Ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) қабулкунандаи портфели суғуртавӣ бояд ба талаботҳои зерин ҷавобгӯ бошад:

- дорои иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон оид ба намудҳои суғурта, ки аз рӯи онҳо шартномаҳои суғуратавии портфели суғуртавӣ интиқол дода мешаванд;

- дар бозори суғурта на камтар аз як сол фаъолият дошта бошад;

- устувории вазъи молиявӣ ва пардохтпазирии он ба талаботи муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ҷавобгӯ бошад;

- дар давоми як соли охир тибқи талаботи қонунгузорӣ нисбаташ аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон чораҳои ислоҳӣ ё дигар маҳдудиятҳо муқаррар карда нашуда бошад.

 1. Ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) интиқолдиҳандаи портфели суғуртавӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон барои мувофиқа намудани интиқоли портфели суғуртавӣ хабарнома ирсол менамояд. Хабарнома бояд дорои маълумоти зерин бошад:

- номгӯи намудҳои суғурта, ки ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) аз рӯйи онҳо уҳдадорӣ дорад;

- миқдори шартномаҳои интиқолшаванда ва муҳлати амали онҳо;

- ҳаҷми уҳдадориҳои интиқолшаванда аз рӯйи намудҳои суғурта тибқи шартномаҳои амалкунанда;

- ҳаҷми дороиҳои пардохтпазири интиқолшаванда, ки дар он захираҳои суғуртавӣ барои пӯшонидани уҳдадориҳо ҷойгиранд;

- номгӯи ташкилотҳои суғуртавии (азнавсуғуртакунии) қабулкунандаи портфели суғуртавӣ.

 1. Ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) интиқолдиҳандаи портфели суғуртавӣ пас аз гирифтани розигии пешакии Бонки миллии Тоҷикистон ба ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) қабулкунандаи портфели суғуртавӣ маълумотҳои зеринро барои мувофиқа ирсол менамояд:

- нусхаи қоидаҳои суғуртаи бо Бонки миллии Тоҷикистон мувофиқашуда;

- нусхаи шартномаҳо ва полисҳои суғуртавии бо суғурташавандагон басташуда;

- ҳаҷми уҳдадориҳои интиқолшаванда аз рӯйи намудҳои суғурта;

- ҳаҷми дороиҳои пардохтпазир барои пӯшонидани уҳдадориҳои интиқолшаванда;

- дигар маълумотҳое, ки ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) қабулкунандаи портфели суғуртавӣ барои муайян намудани хавфҳои суғуртавӣ дархост менамояд.

 1. Ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) интиқолдиҳандаи портфели суғуртавӣ уҳдадор аст, ки пеш аз интиқоли портфели суғуртавӣ суғурташавандагонро оид ба ивазшавии суғуртакунанда хабардор намояд.
 2. Хабарнома ба суроғаи истиқомат ё суроғаи ҳуқуқии ҳар як суғурташаванда дар шакли хаттӣ тибқи замимаи №1 Талаботи мазкур ирсол гардида, розигии хаттии онҳо ҷиҳати ивазшавии суғуртакунанда гирифта мешавад.
 3. Суғурташавандагон метавонанд ивазкунии ташкилоти суғуртавиро (азнавсуғуртакуниро) рад намоянд. Рад кардани ивазкунии ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ба қатъшавии пеш аз муҳлати шартномаи суғуртавӣ ва ба суғурташаванда баргардонидани қисми мукофоти суғуртавии (ҳаққи суғуртавии) мутаносибан ба фарқи байни муҳлати шартномаи суғурта басташуда ва муҳлате, ки дар давоми он шартномаи мазкур амал кардааст ё ба пардохти маблағи харидашаванда аз рӯйи шартномаи суғуртаи ҳаёт анҷом меёбад.
 4. Ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) интиқолдиҳандаи портфели суғуртавӣ баъд аз гирифтани розигии суғурташавандагон оид ба ивазшавии суғуртакунанда дар давоми на дертар аз 5 рӯзи корӣ рӯйхати шартномаҳо ва полисҳои суғуртавии интиқолшавандаро тибқи замимаи №2 Талаботи мазкур тартиб дода, онҳоро барои мувофиқаи ниҳоӣ ба ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) қабулкунандаи портфели суғуртавӣ пешниҳод менамояд.
 5. Рӯйхати шартномаҳо ва полисҳои суғуртавии интиқолшаванда тибқи маълумот аз Феҳристи шартномаҳои суғуртавӣ тартиб дода мешавад.
 6. Баъд аз ба мувофиқа расидани тарафҳо комиссия оид ба қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ таъсис дода мешавад.
 7. Ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) интиқолдиҳандаи портфели суғуртавӣ барои пӯшонидани уҳдадориҳо дар рӯйхати шартномаҳо ва полисҳои суғуртавии интиқолшаванда ҳаҷми захираҳои суғуртавии интиқолшавандаро низ дарҷ менамояд.
 8. Сохтори захираҳои суғуртавӣ бояд аз инҳо иборат бошанд:

- захираи ҳаққи суғуртавии бадастнаомада;

- захираи зарарҳои бавуҷуднаомада;

- захираи зарарҳо.

 1. Ҳаҷми ниҳоии уҳдадориҳо ва дороиҳои интиқолшаванда дар санаи интиқоли портфели суғуртавӣ ҳисоб карда мешавад.
 2. Ҳангоми дар санаи қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ кифоя набудани дороиҳои интиқолшаванда, ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) интиқолдиҳандаи портфели суғуртавӣ уҳдадор аст, ки нокифоягии дороиҳоро аз ҳисоби воситаҳои асосӣ ё дар сурати муфлисшавии ташкилот бо гуноҳи муассисони (иштирокчиёни) ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) аз ҳисоби онҳо пӯшонад.
 3. Дар раванди қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ ҳуҷҷатҳои зарурӣ оид ба амалиёти азнавсуғуртакунии ташкилоти интиқолдиҳандаи портфели суғуртавӣ низ ба ташкилоти қабулкунандаи портфели суғуртавӣ супорида мешаванд.

 

 1. ТАЛАБОТ БА МАЗМУНИ ШАРТНОМАИ ҚАБУЛУ ИНТИҚОЛИ ПОРТФЕЛИ СУҒУРТАВӢ
 2. Шартномаи қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ дар шакли хаттӣ баста шуда, бояд маълумотҳои зеринро дар бар гирад:

- муқаррароти умумӣ;

- миқдори шартномаҳо ва полисҳои суғуртавии интиқолшаванда аз рӯйи шаклҳо, соҳаҳо, гурӯҳҳо ва намудҳои суғурта;

- ҳуқуқу уҳдадориҳои пешбининамудаи шартномаҳои суғурта, ки дар доираи портфели суғуртавӣ интиқол дода мешаванд (ҳаҷми мукофоти суғуртавии пардохтнашуда, санаи пардохти мукофоти суғуртавӣ бо назардошти давраи имтиёзнок, мукофотҳои суғуртавии ба таъхирафтода, ҳаҷми ҷубронҳои суғуртавии пардохтгардида ва зарарҳои арзшуда, вале танзимнашуда);

- тартиб ва муҳлати интиқоли ҳуҷҷатҳо, аз ҷумла нусхаи асли шартномаҳо ва полисҳои суғуртавӣ бо портфели суғуртавии интиқолшаванда, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи пардохтҳои суғуртавӣ аз рӯйи шартномаҳои интиқолшаванда ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки бевосита ба портфели суғуртавии интиқолшаванда алоқаманд аст;

- ҳаҷми уҳдадориҳои интиқолшаванда;

- ҳаҷми захираҳои суғуртавии интиқолшаванда;

- ҳаҷми мукофоти депо аз рӯйи амалиётҳои азнавсуғуртакунӣ;

- ҳаҷм, таркиб ва муҳлати интиқоли дороиҳо барои пӯшонидани уҳдадориҳои интиқолшаванда;

- ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо;

- суроғаи ҳуқуқӣ ва суратҳисобҳои бонкии тарафҳо.

 1. Баъд аз ба имзо расидани шартнома ва санади қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) интиқолдиҳандаи портфели суғуртавӣ як нусхаи онҳоро дар давоми на дертар аз 5 рӯзи корӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

 

 1. ТАЛАБОТ БА МАЗМУНИ САНАДИ

ҚАБУЛУ ИНТИҚОЛИ ПОРТФЕЛИ СУҒУРТАВӢ

 1.   Санади қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ тибқи замимаи №3 Талаботи мазкур таҳия гардида, дар он маълумоти зерин дарҷ карда мешавад:

- сана ва рақами санади қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ;

- маълумот дар бораи ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) интиқолдиҳандаи портфели суғуртавӣ;

- маълумот дар бораи ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) қабулкунандаи портфели суғуртавӣ;

- сана ва рақами фармон дар бораи таъсиси комиссия оид ба қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ;

- асос барои интиқоли портфели суғуртавӣ;

-  намудҳои суғурта;

- миқдори шартномаҳои суғуртавии интиқолшаванда;

- ҳаҷми уҳдадориҳои интиқолшаванда;

- ҳаҷми дороиҳои интиқолшаванда.

 1. Санади қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ аз ҷониби аъзои комиссия оид ба қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ бо имзо ва муҳр ба расмият дароварда мешавад.

 

 1. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
 2. Дар раванди қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ иҷрои муқаррароти Талаботи мазкур барои ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳатмӣ мебошад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(намуна)

 

Замимаи №1 ба

Талабот ба мазмуни шартнома

ва санади қабулу интиқоли

портфели суғуртавӣ

 

 

Хабарнома оид ба интиқоли портфели суғуртавӣ

 

         ____________________________________________ иттилоъ медиҳад, ки

                 (номи пурраи ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) интиқолдиҳандаи портфели суғуртавӣ)

бинобар сабаби ______________________________________________________

                                               (сабаби интиқол додани портфели суғуртавӣ)

портфели суғуртавии ташкилот (уҳдадориҳо аз рӯйи шартномаҳои суғуртавӣ) ба ________________________________________________________

                              (номи пурраи ташкилоти (ташкилотҳои) суғуртавии (азнавсуғуртакунии) қабулкунандаи портфели суғуртавӣ)

интиқол дода мешавад.

         Дар робита ба ин, Шуморо зарур аст, ки розигии хаттии худро оид ба ивазшавии суғуртакунанда то санаи “___” __________ соли 20___ манзур намоед.

         Дар ҳолати розӣ набудан аз ивазшавии суғуртакунанда, шартномаи суғуртавии басташуда қатъ гардида, ҳуқуқу уҳдадориҳои Шумо тибқи шартнома ва қоидаҳои суғуртавӣ ба пуррагӣ таъмин карда мешаванд.

 

 

         Бо эҳтиром,

         роҳбари ташкилот                                       __________________________

                                               (имзо ва ҷ/м)   (ном ва насаби роҳбари ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))

 

 

 

 

Иҷрокунанда:

Рақами телефон:

 

Замимаи №2 ба

Талабот ба мазмунишартнома

ва санади қабулу интиқоли

портфели суғуртавӣ

 

Рӯйхати шартномаҳои (полисҳои) суғуртавии интиқолшаванда

Маълумотҳои асосии шартномаи суғурта

Маблағ ва мукофоти суғуртавӣ

Азнавсуғуртакунӣ

Ҷуброни суғуртавӣ

Ҳаҷми захираҳои суғуртавӣ

Дороиҳо ва уҳдадориҳои интиқолшаванда

Санаи бастани шартномаи суғурта

Рақами шартномаи суғурта

Суғурташаванда

Намуди суғурта

Санаи оғози шартномаи суғурта

Санаи ба анҷом расидани муҳлати амали шартномаи суғурта

Маблағи суғуртавӣ (ҳаҷми уҳдадории ба зиммагирифташуда)

Мукофоти суғуртавӣ

(ҳаққи суғуртавӣ)

Ҳаҷми мукофотҳои суғуртавии  пардохтнашуда

Маблағи суғуртавии ба азнавсуғуртакунӣ интиқолшуда

Мукофоти суғуртавии ба азнавсуғуртакунӣ интиқолшуда

Ҳаҷми мукофоти деппо

Муроҷиати суғурташаванда оид ба гирифтани ҷуброни суғуртавӣ

Ҳаҷми ҷуброни суғуртавии пардохтшуда

Захираи ҳаққи суғуртавии бозёфтнашуда

Захираи зарарҳои бавуҷуднаомада

Захираи зарарҳо

Ҳаҷми умумии уҳдадориҳои интиқолшаванда

Ҳаҷми умумии дороиҳои интиқолшаванда

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боэҳтиром,

Роҳбариташкилот                                                                   ________________________________

(имзова Ҷ/М)(ном ва насаби роҳбари ташкилот)

 

 

Замимаи №3 ба

Талабот ба мазмуни шартнома

ва санади қабулу интиқоли

портфели суғуртавӣ

 

 

 

    

Санади қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ

                     

аз “___” ________ соли 20___,          №__                          ш. Душанбе

 

 Ташкилоти суғуртавии                                             ____________________

(азнавсуғуртакунии)                                                   _____________________

интиқолдиҳандаи                                                       _____________________

портфели суғуртавӣ                                                  (номи пурраи ташкилоти суғуртавӣ

                                                                                                                                                     (азнавсуғуртакунӣ))                                                                 

 

Ташкилоти суғуртавии                                              ____________________

(азнавсуғуртакунии)                                                   ____________________

қабулкунандаи                                                             ____________________

        портфели суғуртавӣ                                                   (номи пурраи ташкилоти суғуртавӣ)

                                                                                                          (азнавсуғуртакунӣ))    

 

Санади мазкур дар асоси фармони №__, аз “___”_______ соли 20___  мутобиқи моддаи 28 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ” ва “Талабот ба мазмуни шартнома ва санади қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ” аз ҷониби комиссияи қабулу интиқоли портфели суғуртавӣ бинобар сабаби ___________________________ (сабаби интиқол додани портфели суғуртавӣ) тартиб дода шуд.

Тибқи рӯйхати шартномаҳои (полисҳои) суғуртавии интиқолшаванда _______________________________ ҳамчун ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) интиқолдиҳандаи портфели суғуртавӣ уҳдадор аст ба _______________________________, ки қабулкунандаи портфели суғуртавӣ ба ҳисоб меравад, уҳдадориҳояшро аз рӯйи шартномаҳои суғуртавии зерин интиқол медиҳад:

 

Намудҳои суғурта

Миқдори шартномаҳои суғуртавии интиқолшаванда

(адад)

Ҳаҷми уҳдадориҳои интиқолшаванда

(сомонӣ)

Ҳаҷми дороиҳои интиқолшаванда

(сомонӣ)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ҳамагӣ

 

 

 

_______________ ҳамчун ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) қабулкунандаи портфели суғуртавӣ вазифадор аст, ки уҳдадориҳоро аз рӯйи шартномаҳои болозикр ба зимма гирад.

         Санади мазкур дар ду нусха, тартиб дода шуда, ҳар ду нусхаи он эътибори ягонаи ҳуқуқӣ доранд.

 

 

Аъзои комиссия:

____________________               ________                    ___________________

(вазифа)                                                           (имзо)                                                       (ному насаб)

  

 

 

 

 

 

 

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

 

 

 

Требования к содержанию договора и акта

приема-передачи страхового портфеля

 

     Требования к содержанию договора и акта приема-передачи страхового портфеля (далее - Требования) разработаны в соответствии с частью 5 статьи 28 Закона Республики Таджикистан "О страховой деятельности" с целью защиты прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, а также сохранения стабильной системы страхования в Республике Таджикистан и устанавливают требования к содержанию приема-передачи страхового портфеля.

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. В настоящих Требованиях используются следующие основные понятия:
 • акт приема передачи страхового портфеля – акт страховой (перестраховочной) организации передающей или принимающей страховой портфель согласно которому одна сторона обязуется передать обязательства и активы по страховым договорам, а другая сторона принимать их;
 • передача страхового портфеля– передача страховой (перестраховочной) организацией или временной администрацией страхового портфеля другой страховой (перестраховочной) организации, имеющей лицензию по передаваемым видам страхования и соответствующей требованиям финансовой стабильности и платежеспособности;
 • депо премия – часть страховой премии, удерживаемой при заключении договора перестрахования как гаранта исполнения обязательств перестрахователем перед перестраховочной организацией (цедентом);
 • платежеспособные активы – активы, имеющие способность оперативной конверсии без материального ущерба по своей рыночной себестоимости в денежные средства при исполнении своих обязательств страховой (перестраховочной) организацией.
 1. 2. Страховой (перестраховочный) портфель может быть передан частично или полностью.
 2. Страховой портфель передается страховой (перестраховочной) организации при наличии следующих оснований, предусмотренных частью 4 статьи 28 Закона Республики Таджикистан "О страховой деятельности":

- отзыв у страховой (перестраховочной) организации лицензии на осуществление страховой деятельности по инициативе Национального банка Таджикистана;

- нарушение страховой (перестраховочной) организацией установленных нормативными правовыми актами требований финансовой устойчивости и платежеспособности, приведшее к ухудшению её финансового состояния, если передача страхового портфеля предусмотрена планом восстановления платежеспособности страховой (перестраховочной) организации;

- принятие страховой (перестраховочной) организацией решения о реорганизации или ликвидации;

- принятие страховой (перестраховочной) организацией решения о добровольном отказе от осуществления страховой деятельности или отдельных видов страхования;

- иные основания, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

 1. При отзыве лицензии страховой (перестраховочной) организации или добровольной ликвидации организации как юридическое лицо, такаястраховая (перестраховочная) организация обязана передать все обязательства по заключенным действующим договорам страхования в течение не позднее 30 рабочих дней.
 2. Передача страхового портфеля осуществляется в случае достаточности у страховой (перестраховочной) организации платежеспособных активов для покрытия передаваемых обязательств по договорам страхования на дату принятия решения.
 3. Достаточность активов страховой (перестраховочной) организации для передачи страхового портфеля определяется исходя из размеров сформированных страховых резервов и собственных средств.
 4. В соответствии с требованием законодательства Республики Таджикистан, страховые резервы должны быть сформированы и обеспечены платежеспособными активами по каждому действующему страховому договору.

 

 1. ПЕРЕДАЧА СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ
 2. Страховая (перестраховочная) организация или временная администрация с целью оповещения страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей по передаче страхового портфеля обязаны осуществлять нижеперечисленные требования:

- в период не позднее 3 (трех) рабочих дней после принятия соответствующего решения оповестить письменно Национальный банк Таджикистана о предаче страхового портфеля;

- в течение не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия соответствующего решения о передаче страхового портфеля разместить уведомление на своем официальном сайте;

- опубликовать уведомление в печатных изданиях, определенных Национальным банком Таджикистана.

- о передаче страхового портфеля направить уведомление страховым (перестраховочным) организациям.

 1. При появлении нескольких страховых (перестраховочных) организаций для приема страхового портфеля, передаваемая организация страхового портфеля обязана выбрать среди них финансово стабильную и платежеспособную организацию.
 2. Принимающая страховой портфель страховая (перестраховочная) организация, должна соответствовать следующим критериям:

- наличие лицензии Национального банка Таджикистана на осуществление тех видов страхования, по которым передаются договоры страхования, включаемые в страховой портфель;

- осуществляющая деятельность на страховом рынке не менее одного года;

- соответствие ее финансового положения и платежеспособности требованиям, установленным нормативно - правовыми актами Национального банка Таджикистана;

- за последний год в соответствии с требованием законодательства не было применено Национальным банком Таджикистана исправительных мер или других ограничений. 

 1. Передаваемаястраховой портфель страховая (перестраховочная) организация уведомляет Национальный банк Таджикистана о согласовании передачи страхового портфеля. Уведомление о передаче страхового портфеля должно иметь следующую информацию:

- перечень видов страхования, по которым страховая (перестраховочная) организация имеет обязательства;

- количество передаваемых договоров страхования со сроком их действий;

- объём передаваемых обязательств по видам страхования согласно действующим договорам;

- объём платежеспособных передающих активов, в которых размещены страховые резервы для покрытия обязательств;

- перечень страховых (перестраховочных) организаций, принимающих страховой портфель;

 1. Страховая (перестраховочная) организация, передающая страховой портфель, после получения предварительного согласия Национального банка Таджикистана направляет страховой (перестраховочной) организации, принимающей страховой портфель, следующую информацию для согласования:

- копии страховых правил согласованных с Национальным банком Таджикистана;

- копии заключенных договоров со страхователями и страховых полисов;

- объём передающих обязательств по видам страхования;

- объём платежеспособных активов для покрытия передающих обязательств;

- другие сведения, требуемие страховой (перестраховочной) организации, принимающей страховой портфель для определения страховых рисков.

 1. Страховая (перестраховочная) организация, передающая страховой портфель, обязана предупредить страхователей о смене страховщика до передачи страхового портфеля.
 2. Уведомление направляется по месту проживания или же юридический адрес каждого страхователя согласно приложению №1 настоящих Требований для получения их писменного согласия о смене страховщика.
 3. Страхователи могут отказаться в замене страховой (перестраховочной) организации. Отказ от замены страховой (перестраховочной) организации влечет за собой досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю части страховой премии (страхового взноса) пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал, или выплату выкупной суммы по договору страхования жизни.
 4. Страховая (перестраховочная) организация, передающая страховой портфель, после получения согласия страхователей о замене страховщика, в течение не позднее 5 (пяти) рабочих дней составляет список передаваемых договоров и полисов страхования согласно приложению №2 настоящих Требований и предоставляет их для окончательного согласования принимающей страхового портфеля страховой (перестраховочной) организации.
 5. Список передаваемых договоров и полисов страхования формируется на основе сведений Реестра договоров страхования.
 6. После согласия сторонсоздается комиссия по приему и передачи страхового портфеля.
 7. Страховая (перестраховочная) организация передающая страховой портфель для покрытия обязательств, также указывает в списке передаваемых договоров и полисов страхования объём передаваемых страховых резервов.
 8. В состав страховых резервов включаются:

         - резерв незаработанной премии;

          - резерв произошедших, но не заявленных убытков;

       - резерв убытков.

 1. Окончательный расчет объема обязательств и передаваемых активов производится на дату передачи страхового портфеля.
 2. В случае недостаточности передаваемых активов на дату передачи страхового портфеля передаваемая страховая (перестраховочная) организация страхового портфеля обязана покрывать недостаточности активов за счет основных средств или же в случаи банкротства организации по вине учредителей страховой (перестраховочной) организации покрывается за их счет.
 3. 23. Во время приема и передачи страхового портфеля также передаются необходимые документы по перестраховочным операциям передающей организации страхового портфеля приобретателю страхового портфеля.

 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОГОВОРА

ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

 1. Договор приема-передачи страхового портфеля заключается в письменной форме и включает в себя следующие сведения:

- общие положения;

- количество передаваемых договоров и полисов страхования, в разбивке по формам, сферам, видам страхования;

- права и обязанности, предусмотренных договорами страхования, которые передаются в рамках страхового портфеля (размер неуплаченной страховой премии, сроки уплаты страховой премии с учетом льготного периода, просроченные уплаты страховых премий, объём произведенных страховые выплаты, заявленные, но не урегулированные убытки);

- порядок и сроки передачи документов, а также оригиналы договоров и полисов страхования с передаваемым страховым портфелем,  документы, подтверждающие осуществление страховых выплат по передаваемым договорам страхования и другие документы касательно передачи страхового портфеля;

- объём передаваемых обязательств;

- объём передаваемых страховых резервов;

-  объём депо премии по перестраховочным операциям;

- объём, состав и сроки передаваемых активов для покрытия передаваемых обязательств;

- права и обязанности сторон;

- юридический адрес и банковские счета сторон;

 1. Страховая (перестраховочная) организация, передающая страховой портфель, после подписания договора и акта приема-передачи страхового портфеля в течение не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет одну копию Национальному банку Таджикистана.

 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ АКТА

ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

26.Акт приема-передачи страхового портфеля разрабатывается согласно приложению №3 к данным Требованиям и включает в себя следующие сведения:

- дата и номер акта приема-передачи страхового портфеля;

- сведения о страховой (перестраховочной) организации, передающей страховой портфель;

- сведения о страховой (перестраховочной) организации, принимающей страховой портфель;

- дата и номер распоряжения о создании комиссии по приему и передаче страхового портфеля;

- основание для передачи страхового портфеля;

- виды страхования;

- количество передаваемых страховых договоров;

- объём передаваемых обязательств;

- объём передаваемых активов.

 1. Акт приема и передачи страхового портфеля подписывается руководителем и членами комиссии по приему и передаче страхового портфеля и оформляется печатью.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. При приеме и передаче страхового портфеля для страховых (перестраховочных) организаций выполнение норм настоящих Требований является обязательным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к

Требованиям к содержанию договора и акта приема –передачи страхового портфеля

 

 

Извещение на передачу страхового портфеля

 

         ____________________________________________ извещает о своем

                 (полное наименование страховой (перестраховочной) организации, передающей страховой портфель)

намерении ______________________________________________________

(причина передачи страхового портфеля)

Страховой портфель организации (обязательства по страховым договорам) _________________________________________________

(полное наименование страховой (страховых) (перестраховочной) организации, принимающий страховой портфель)

передаётся.

         В связи с этим, Вам необходимо дать своё письменное согласие о замене страховщика до “___” __________ 20___ года.

         При несогласии о замене страховщика, заключенный страховой договор прекращается, Ваши права и обязательства согласно договору и страховым правилам полностью обеспечиваются.

 

 

         С уважением,

         руководительорганизации                    __________________________

(подпись и м.п)(ф.и.о. руководителя страховой (перестраховочной) организации)

 

 

 

 

Исполнитель:

Номер телефона:

(образец)

 

 

Приложение №2 к                                                                                   Требованию  содержания договора

и акта приёма-передачи

страхового портфеля

Перечень передаваемых договоров (полисов) страхования

Основные сведения страхового договора

Сумма и страховая премия (взнос)

Перестрахование

Страховая выплата

Объём страховых резервов

Передаваемые активы и обязательства

Дата заключения страхового договора

Номер страхового договора

Страхователь

Вид страхования

Дата начала действия страхового договора

Дата завершения срока действия страхового договора

Страховая сумма (объём взятых на себя обязательсва)

Страховая премия

(страховой взнос)

Объём оплаченных страховых премий (взносов)

Страховая сумма переданная на перестрахование

Страховая премия (взнос) переданная на перестрахование

Объём депо премии

Обращение страхователя за получением страхового возмещения

Оплаченный объём страховой компенсации

Резерв незараработанной страховой премии

Резерв не произщедших убытков

Резерв убытков

Общий объём передаваемых обязательств

Общий объём перпедаваемых активов

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

С уважением,

Руководитель организации                                                                           ________________________________

(подпись и м.п.)(Ф.И.О. страховой организации)

Приложение №3 к

Требованиям к  содержанию договора и акта приема –передачи страхового портфеля

 

 

 

    

Акт приема и передачи страхового портфеля

                     

от “___” ________ 20___года №__                  г. Душанбе

 

Страховая (перестраховочная)____________________

(организация), передающая____________________

страховой портфель ____________________

(полное название страховой 

 (перестраховочной) организации

 

Страховая (перестраховочная)                  ____________________

(организация), принимающая____________________

страховой портфель____________________

(полное название страховой 

                                                                                                                                                            (перестраховочной) организации)

 

        

Настоящий Акт составлен в соответствии с распоряжением№__от “___”_______20___года, согласно статье 28 Закона Республики Таджикистан “О страховой деятельности” и “Требованиям к содержанию договора и акта приёма – передачи страхового портфеля” со стороны комиссии приёма – передачи страхового портфеля в связи с___________________________ (причина приема и передачи страхового портфеля).

Согласно перечню передаваемых страховых договоров (полисов) _______________________________ как страховой (перестраховочной) организации передающий страховой портфель обязана  _______________________________, принимающий страховой портфель, передаёт обязательства согласно следующим страховым договорам:

 

Виды страхования

Количество передаваемых страховых договоров

(штук)

Объём передаваемых обязательств

(сомони)

Объём передаваемых активов

(сомони)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

всего

 

 

 

_______________ страховая (перестраховочная) организация, принимающая страховой портфель, обязана принять обязательства согласно вышеуказанным договорам.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

 

 

Члены комиссии:

__________________                _________    ___________________

(должность) (подпись)                                      (ф.и.о)

 

 

 

 

Ҳуҷҷатҳои иловагӣ L00046-HI--¦-¦¬¦¦T¦¦-¦-¦-¦-.pdf
Таҳлили таъсири танзимкунӣ вобаста ба муносибатҳои санади меъёрии ҳуқуқӣ L00046-TTT-.pdf
Санаи оғози машварати оммавӣ 04.10.2022
Мӯҳлати қабули пешниҳодҳо 03.11.2022
Дастрас он-лайн
Хулосаи мақоми ваколатдор оид ба ТТТ L00046-MMK-#46Hulosa-TTT.pdf
Қабул шуд Дар барраси
Мутасаддӣ оид ба таҳияи лоиҳаи лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ Бонки миллии Точикистон
Нусхаи ниҳоӣ
Санаи нусхаи ниҳоӣ 16.11.2022
Санаи ворид 04.10.2022
Админ 0