Рақам 54
Дар асоси нақша 58
Намуди ҳуҷҷат Тартиб
Ном бо забони тоҷикӣ Тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда
Ном бо забони русӣ Порядок проведения проверок поднадзорных организаций
Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

Қаблан чунин санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул нашуда буд.

Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

Раньше не принимался такой нормативный правовой акт. 

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

                                               

Тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда

 

     Тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда (минбаъд - Тартиб) мутобиқи қисми 5 моддаи 29 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ» таҳия гардида, тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда, ҷамъбаст ва пешниҳоди натиҷаҳои онро муқаррар менамояд.

 

1.МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

 1. Дар Тартиби мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
  • ташкилотҳои назоратшаванда – операторони низоми пардохтӣ ва операторони хизматрасонии инфрасохтори пардохтӣ, ки ташкилоти қарзии молиявӣ намебошанд;
  • гурӯҳи санҷишӣ – намояндагони (хизматчиёни) ваколатдори Бонки миллии Тоҷикистон, ки дар асоси супоришномаи Бонки миллии Тоҷикистон санҷиши фаъолияти ташкилоти назоратшавандаро анҷом медиҳанд.
 2. Санҷиши операторони низоми пардохтӣ, ки ташкилоти қарзии молиявӣ мебошанд, тибқи Тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотҳои қарзии молиявӣ, ҷамъбаст ва пешниҳоди натиҷаҳои он, ки бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 30 январи соли 2014, №13 тасдиқ ва дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 27 марти соли 2014 таҳти №192«б» ба қайди давлатӣ гирифта шудааст, гузаронида мешавад.
 3. Санҷиши нақшавии ташкилоти назоратшаванда на зиёда аз як маротиба дар ду сол аз ҷониби гурӯҳи санҷишӣ тибқи талаботи Тартиби мазкур гузаронида мешавад.
 4. Санҷиши ғайринақшавӣ ҳангоми халалдор шудани фаъолияти муттасили низоми пардохтии аҳамиятнок тибқи талаботи Тартиби мазкур гузаронида мешавад.
 5. Санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда аз нуқтаи назари назорати ба хавф нигаронидашуда дар доираи тавсияҳои Принсипҳои инфрасохтори бозори молиявӣ аз 16 апрели соли 2012, ки дар ҳамбастагӣ аз ҷониби Бонки ҳисоббаробаркуниҳои байналмилалӣ ва Ташкилоти байналмилалии комиссияҳои коғазҳои қиматнок таҳия шудаанд, бо дарназардошти таҳлили масъалаҳои зерин гузаронида мешавад:
  • сохтори ташкилию ҳуқуқӣ;
  • қоидаҳои низоми пардохтӣ;
  • вазъи молиявӣ;
  • мақоми роҳбарикунандаи низоми пардохтӣ;
  • таҳлили хавфҳо ва ба хавф дучор шудан;
  • таъмини фаъолияти муттасили низоми пардохтӣ;
  • баҳогузории низоми идоракунии хавфҳо ва ташкили назорати дохилӣ;
  • сиёсати бехатарӣ ва ҳифзи иттилоот;
  • дурустии баҳисобгирӣ ва ҳисобдорӣ;
  • натиҷаҳои санҷишҳои қаблӣ.
 6. Бонки миллии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои худ ҳамчун мақоми назоратӣ мониторинги мунтазами низоми пардохтиро бо роҳи тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ҷамъоварӣ кардани ҳисоботи ташкилотҳои назоратшаванда ва таҳвилгарони хизматрасониҳои пардохтӣ, инчунин дигар маълумот оид ба фаъолияти низомҳои пардохтӣ амалӣ менамояд. Ҳисобот (маълумот) барои баҳогузории хавфҳои марбут ба фаъолияти низоми пардохтӣ, арзёбии фаъолияти низоми пардохтӣ, гузаронидани санҷишҳо, инчунин омода намудани таклифҳо оид ба тағйир додани фаъолияти ташкилотҳои назоратшаванда ва иштирокдорони низоми пардохтӣ истифода бурда мешавад.
 7. Бонки миллии Тоҷикистонбароигузарониданисанҷишиташкилотиназоратшаванда дар ҳайатинакамаз 2 (ду) нафар гурӯҳисанҷишӣ таъсис дода, роҳбар ва аъзои онро таъин менамояд. ГурӯҳисанҷишӣазҳисобикормандонивоҳидисохторииБонкимиллииТоҷикистон, ки вазифаи назорати низоми пардохтиро иҷро менамояд, ташкил карда мешавад, аммо дар ҳолатҳоизарурӣбаҳайатионкормандонивоҳидҳоисохтории дигари Бонки миллии Тоҷикистонниз шомил карда мешаванд.
 8. Нақшаи санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда аз ҷониби воҳиди сохтории Бонки миллии Тоҷикистон, ки вазифаи назорати низоми пардохтиро иҷро менамояд, барои ҳар ду сол мутобиқи замимаи №1 ба Тартиби мазкур таҳия шуда, аз ҷониби муовини Раиси Бонки миллии Тоҷикистон – сарпарасти ҳамин воҳиди сохторӣ тасдиқ карда мешавад.

 

2.МАҚСАДИ ГУЗАРОНИДАНИ САНҶИШИ ТАШКИЛОТҲОИ НАЗОРАТШАВАНДА

 1. Мақсади асосии гузаронидани санҷиши фаъолияти ташкилоти назоратшаванда санҷиши мутобиқат ва риояи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ» ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии мутобиқи қонуни мазкур қабулшуда мебошад.
 2. Мақсади гузаронидани санҷиш инҳоянд:
  • баҳогузории вазъи умумии ҳолати молиявии ташкилоти назоратшаванда;
  • муайян намудани хавфҳои марбут ба фаъолияти низомҳои пардохтӣ, ки метавонанд ба фаъолияти ташкилоти назоратшаванда ва иштирокдорони он, дар маҷмуъ ба низоми пардохтии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири манфӣ расонанд;
  • баҳогузории самаранокии низоми идоракунии хавфҳои ташкилоти назоратшаванда ва ташкили назорати дохилӣ дар он;
  • баҳогузории дурустӣ ва саҳеҳии ҳисоботҳое, ки ташкилоти назоратшаванда ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод менамояд;
  • омода намудани тавсияҳо ҷиҳати тағйир додани фаъолияти ташкилоти назоратшаванда ва бартарафсозии камбудиҳои ошкоршуда дар фаъолияти ташкилоти назоратшаванда;
  • арзёбии иҷрои тавсияҳо ва амалҳое, ки барои бартарафсозии камбудиҳои дар натиҷаи гузаронидани санҷиши қаблӣ ошкоршуда равона гардидаанд.
 3. Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади гузаронидани санҷиш баҳогузории фаъолияти ташкилоти назоратшавандаро дар самтҳои зерин амалӣ менамояд:
  • хусусият ва аҳамиятнокии низоми пардохтӣ ва хизматрасонии пардохтӣ, ки аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда пешниҳод карда мешаванд;
  • миқдор ва намудҳои хизматрасониҳои пардохтӣ;
  • низоми идоракунии хавфҳо, сохторвасиёсатиидоракуниихавфҳоиташкилотиназоратшаванда;
  • хавфҳое, ки метавонанд ба иштирокдорони он, дигар сохторҳо ва муштариён интиқол дода шаванд;
  • шумораи иштирокдорон ва муштариёни низоми пардохтӣ;
  • шумора ва маблағи амалиётҳои коркардшудаи иштирокдорон ва муштариёни низоми пардохтӣ;
  • ҳамкорӣ бо дигар низомҳои пардохтӣ;
  • банақшагирии дурусти таъмини фаъолияти муттасили низоми пардохтӣ;
  • эътимоднокии равандҳоиидоракунӣваамалиётииташкилотиназоратшаванда;
  • эътимоднокии технологияҳои иттилоотии истифодашаванда;
  • мутобиқатироҳбаримақомииҷроиявасармуҳосибиташкилотиназоратшаванда ба талаботи тахассусӣ;
  • таъмини ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагони хизматрасониҳои пардохтӣ;
  • риояи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом;
  • чорабиниҳои бурунсупории (аутсорсинги) вазифаҳои алоҳидаи ташкилоти назоратшаванда, идоракунӣ ва назорати онҳо.

 

3.ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ ГУРӮҲИ САНҶИШӢ

 1. Гурӯҳи санҷишӣ ҳуқуқ дорад аз ташкилотҳои назоратшаванда тамоми маълумоти зарурӣ ва ҳуҷҷатҳоро дар самти фаъолияти низоми пардохтӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои пардохтӣ талаб намояд.
 2. Ҳангоми гузаронидани санҷиши ташкилоти назоратшаванда гурӯҳи санҷишӣ дорои ҳуқуқҳои зерин мебошад:
  • тафтиш намудани ҳуҷҷатҳои ташкилоти назоратшаванда ва ҳангоми зарурат ҳамроҳ намудани нусхаи ҳуҷҷатҳо ба маводи санҷиш;
  • гирифтани тавзеҳоти шифоҳӣ ва хаттӣ доир ба фаъолияти ташкилоти назоратшаванда;
  • дастрасӣ ба ҷойҳои амалисозии фаъолияти ташкилоти назоратшаванда;
  • дастрасӣ ба низомҳои иттилоотии ташкилоти назоратшаванда (дар реҷаи мутолиа), аз ҷумла барои гирифтани иттилоот дар шакли коғазӣ ё электронӣ.
 3. Гурӯҳи санҷишӣ ҳангоми гузаронидани санҷиш уҳдадор аст:

- ба роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ӯро ивазкунанда) супоришнома дар бораи гузаронидани санҷишро супорад;

- ба роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ӯро ивазкунанда) дар бораи ҳуқуқу уҳдадориҳо ва ваколатҳои гурӯҳи санҷишӣ, роҳбар ва аъзои он, сабабу мақсади санҷиш, ҳуқуқу уҳдадориҳо ва масъулияти ташкилоти назоратшаванда ва кормандони он хабар диҳад;

- номгӯи ҳуҷҷатҳои барои санҷиш зарурӣ ва муҳлати пешниҳоди онҳоро муайян намояд.

 1. Гурӯҳи санҷишӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои худ уҳдадор аст риояи тартиб ва муҳлатҳои муқаррарнамудаи Тартиби мазкур, ҳифзи маълумоти ба он маълумшударо, ки сирри хидматӣ, бонкӣ, андоз, тиҷоратӣ ва дигар сирри тибқи қонунгузорӣ ҳифзшаванда мебошанд, таъмин намояд.

 

4.ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ ТАШКИЛОТИ НАЗОРАТШАВАНДА

 1. Ташкилоти назоратшаванда уҳдадор аст ба гурӯҳи санҷишӣ барои гузаронидани санҷиш мусоидат намояд.
 2. Роҳбари ташкилоти назоратшаванда дар ҳамон рӯзи корие, ки санҷиш оғоз мегардад, уҳдадор аст:
  • шахсони мансабдор ва кормандони сохторҳои дахлдори ташкилоти назоратшавандаро, ки бояд бо роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ ҳамкорӣ намоянд, салоҳият ва масъулияти онҳоро оид ба таъмини дастрасӣ баҳуҷҷатҳо (маълумот) ва низомҳои иттилоотӣ, пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот), инчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои гузаронидани санҷишро муайян намояд;
  • рӯйхати кормандони ташкилоти назоратшавандаро, ки барои ҳамкорӣ намудан бо роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ масъул мебошанд, ба роҳбари гурӯҳи санҷишӣ ба таври хаттӣ пешниҳод намояд.
 3. Роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ва шахсони масъули ташкилоти назоратшаванда бо мақсади мусоидат намудан барои гузаронидани санҷиш уҳдадоранд:
  • ба бино ва дигар иншооти ташкилоти назоратшаванда дастрасии бемамониатро дар рӯзҳоигузарониданисанҷиштаъминнамоянд;
  • ба гурӯҳи санҷишӣ ҷойҳои кориро дар утоқи алоҳидаи ташкилоти назоратшаванда таъмин намоянд;
  • ба гурӯҳи санҷишӣ дастрасӣ баҳуҷҷатҳо (маълумот) ва низомҳои иттилоотии ташкилоти назоратшаванда (дарреҷаимутолиа), инчунин гирифтани нусхаи ҳуҷҷатҳо ва дигар маълумоти ташкилоти назоратшавандаро дар шакли коғазӣ ва (ё) электронӣ таъмин намоянд;
  • ба гурӯҳи санҷишӣ тавзеҳоти шифоҳӣ ва хаттии роҳбар ва кормандони ташкилоти назоратшавандаро пешниҳод намоянд.
 4. Ташкилоти назоратшаванда уҳдадор аст пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот)-ро дар муҳлати дар дархости роҳбари гурӯҳи санҷишӣ дарҷ гардида иҷро намояд.
 5. Нусхаи ҳуҷҷатҳои (маълумот) ташкилоти назоратшаванда дар шакли коғазӣ, ки аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда бо дархости гурӯҳи санҷишӣ дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) пешниҳод карда мешаванд, бояд боимзои роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё кормандони масъули ташкилоти назоратшаванда тасдиқ карда шаванд.
 6. Рӯйхати ҳуҷҷатҳои (маълумот) электронӣ ва феҳристи намунаҳои иттилоот (маҷмуи сабтҳо), киазҷониби ташкилоти назоратшаванда бо дархост дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) пешниҳод мешаванд, бояд бо имзои роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё кормандони масъули ташкилоти назоратшаванда ва муҳри ташкилоти назоратшаванда (агар зарур бошад) тасдиқшуда бошанд.
 7. Маълумоте, ки дорои сирри давлатӣ мебошад, бо риояи талаботи муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сирри давлатӣ дархост ва ба гурӯҳи санҷишӣ пешниҳод карда мешавад.
 8. Ҳангоми дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи дархост дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳо (маълумот) ва (ё) ба миён омадани ҳолатҳое, ки дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи дархост дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) барои пешниҳоди онҳо монеъ мешаванд, роҳбар (шахси ӯроивазкунанда) ё кормандони масъули ташкилоти назоратшаванда бояд то ба охир расидани муҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) бароҳбари гурӯҳи санҷишӣ пешниҳод намояд:
  • шарҳи хаттии сабабҳои иҷро накардани дархост дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот);
  • гузориши асоснок дар бораи тамдиди муҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) дар ҳолати зарурӣ.
 9. Роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ва кормандони масъули ташкилоти назоратшаванда ҳуқуқ надоранд:
  • воситаҳои техникии аз тарафи гурӯҳи санҷишӣ истифодашавандаро тафтиш намоянд, ҳуҷҷатҳои расмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳоро, ки дар рафти санҷиш ҷамъоварӣ карда шудаанд, азназар гузаронанд;
  • гурӯҳи санҷиширо ҳангоми гузаронидани санҷиш аз имконияти истифодаи ҳуҷҷатҳои дархостшаванда маҳрум созанд;
  • аз гурӯҳи санҷишӣ додани ҳамагуна тавзеҳоти шифоҳӣ ва (ё) хаттиро талаб кунанд;
  • ба утоқҳои кории ташкилоти назоратшаванда, ки бароҳбар ва (ё) аъзои гурӯҳи санҷишӣ пешниҳод шудаанд, ҳангоми набудани онҳо ворид шаванд.

 

5.ОМОДАГӢ  БАРОИ ГУЗАРОНИДАНИ САНҶИШ

 1. Ҳангоми омодагӣбарои гузаронидани санҷиш гурӯҳисанҷишӣбоядтамомиҳуҷҷатҳои (маълумоти) мавҷудародарбораиташкилотиназоратшаванда, кидаронсанҷишгузаронидамешавад, ҷамъоварӣ, мураттабватаҳлилнамояд. Сатҳиомодагӣ ба мураккабии сохтори ташкилоти назоратшаванда ва намудҳоихизматрасониионвобастамебошад.
 2. Пеш аз оғозисанҷишгурӯҳисанҷишӣбоядмаълумотизеринробаррасӣватаҳлилнамояд:
  • иҷозатномаи ба ташкилоти назоратшаванда додашуда ва шартҳои он;
  • ҳуҷҷатҳои аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда пешниҳодшуда ҳангоми муроҷиат барои гирифтани иҷозатнома;
  • риояи талабот ба низоми идоракунии хавфҳо, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон вобаста ба фаъолияти ташкилоти назоратшаванда муқаррар намудаанд;
  • ҳама гуна мактубҳо/дастурҳо/амрномаҳо/маҳдудиятҳо/чораҳое, ки қаблан нисбат ба ташкилоти назоратшаванда татбиқ гардидаанд;
  • ҳисоботҳое, ки дар доираи пешниҳоди маълумоти оморӣ, таҳлилҳо ва арзёбии фаъолияти ташкилоти назоратшаванда омода карда шудаанд;
  • аҳамиятнокии низоми пардохтӣ;
  • натиҷаҳои санҷишҳои қаблӣ ва амалҳо оид ба ислоҳи камбудиҳо;
  • ҳуҷҷатҳои мукотибаи дохилӣ, аз ҷумла санадҳои санҷишӣ;
  • ҳисоботҳо ва хулосаҳои аудитории шахсони сеюм.
 3. Пеш аз оғоз намудани санҷиши нақшавӣ, ба ташкилоти назоратшаванда огоҳиномаи пешакӣ дар бораи гузаронидани санҷиш бо руйхати хуҷҷатҳои зарурӣ ирсол карда мешавад. Огоҳиномаи пешакӣ дар бораи гузаронидани санҷиш мутобиқи замимаи №2 ба Тартиби мазкур таҳия карда мешавад.
 4. Огоҳиномаи пешакӣ дар бораи гузаронидани санҷиши нақшавӣ аз ҷониби воҳиди сохтории Бонки миллии Тоҷикистон, ки вазифаи назорати низоми пардохтиро иҷро менамояд, ба роҳбари (шахси ӯро ивазкунанда) ташкилоти назоратшаванда ба таври дастсупурд ё тавассути почта (аз ҷумла, почтаи электронӣ) на дертар аз 10 (даҳ) рӯзи корӣ пеш аз оғоз шудани санҷиш пешниҳод карда мешавад.
 5. Дар огоҳиномаи пешакӣ дар бораи гузаронидани санҷиш талабот ба ташкилоти назоратшаванда доир ба таъмини мусоидат ба гузаронидани санҷиш дарҷ карда мешавад, аз ҷумла:
  • омода намудани ҳуҷҷатҳо (маълумот) доир ба масъалаҳое, ки таҳти санҷиш қарор дода мешаванд, аз ҷумла ҳуҷҷатҳо (маълумот) дар шакли электронӣ;
  • таъин кардани кормандони масъули ташкилоти назоратшаванда ва дар ин бора огоҳ намудани роҳбари гурӯҳи санҷишӣ;
  • иҷрои чорабиниҳо вобаста ба таъмини ташкилию техникии гузаронидани санҷиш, аз ҷумла ҷудо кардани утоқи алоҳида барои гурӯҳи санҷишӣ ва муҷаҳҳазгардонии утоқ бо воситаҳои ташкилию техникӣ;
  • иҷрои дигар амалҳо барои таъмини мусоидат ба гузаронидани санҷиш.

 

6.ГУЗАРОНИДАНИ САНҶИШ

 1. Ҳуҷҷате, ки ваколати гурӯҳи санҷиширо барои гузаронидани санҷиши ташкилоти назоратшаванда тасдиқ менамояд (минбаъд – супоришнома барои гузаронидани санҷиш), мутобиқи замимаи №3 ба Тартиби мазкур дар ду нусха тартиб дода шуда, бо имзои раис ё муовини раиси Бонки миллии Тоҷикистон (шахси ӯро ивазкунанда) – сарпарасти воҳиди сохторие, ки вазифаи назорати низоми пардохтиро иҷро менамояд ва нақши муҳр тасдиқ карда мешавад.
 2. Давомнокии умумии гузаронидани санҷиш наметавонад аз 20 (бист) рӯзи корӣ зиёд бошад.
 3. Дар супоришнома барои гузаронидани санҷиш бояд маълумот дар бораи санаи оғози санҷиш, санаи ба охир расидани санҷиш, масъалаҳои санҷидашаванда, давраи санҷиш, инчунин ҳайати гурӯҳи санҷишӣ дарҷ карда шаванд.
 4. Дар рӯзи якуми санҷиш роҳбари гурӯҳи санҷишӣ нусхаи якуми супоришнома барои гузаронидани санҷишро ба роҳбари (шахси ӯро ивазкунанда) ташкилоти назоратшаванда пешниҳод менамояд.
 5. Нусхаи якуми супоришнома барои гузаронидани санҷиш бо қайд дар бораи сана ва вақти қабул намудан, ки бо имзои роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ва муҳри ташкилоти назоратшаванда тасдиқ шудааст, ба гурӯҳи санҷишӣ баргардонида мешавад, нусхаи дуюм дар ташкилоти назоратшаванда боқӣ мемонад.
 6. Дар оғози санҷиш гурӯҳи санҷишӣ бояд бо роҳбари (шахси ӯро ивазкунанда) ташкилоти назоратшаванда вохӯрӣ гузаронида, дар рафти он масъалаҳои зеринро баррасӣ намояд:
  • супоридани супоришнома барои гузаронидани санҷиш;
  • муҳокимаи тартиби гузаронидани санҷиш;
  • мавзуъҳо ва масъалаҳои санҷидашаванда;
  • шинос намудани аъзои гурӯҳи санҷишӣ ва доираи уҳдадориҳои онҳо;
  • муайян кардани тартиби тамос бо роҳбарият ва кормандони масъули ташкилоти назоратшаванда.
 7. Дар рӯзи якуми гузаронидани санҷиш ташкилоти назоратшаванда уҳдадор аст гурӯҳи санҷиширо бо ҷойҳои корӣ дар утоқи алоҳида ва таҷҳизоти зарурӣ таъмин намояд. Дар утоқи корӣ набояд таҷҳизоти садо/видео сабткунанда вуҷуд дошта бошад. Дар сурати дар утоқи корӣ мавҷуд будани таҷҳизоти садо/видео сабткунанда, ташкилоти назоратшаванда уҳдадор аст дар давоми муҳлати гузаронидани санҷиш сабти садо/видеоро дар утоқи мазкур қатъ намояд.
 8. Дар рӯзи якуми гузаронидани санҷиш ташкилоти назоратшаванда уҳдадор аст ҳамаи ҳуҷҷатҳои дар огоҳиномаи пешакӣ дарҷгардидаро ба гурӯҳи санҷишӣ пешниҳод намояд. Далели набудани як ё якчанд ҳуҷҷатҳои дар огоҳиномаи пешакӣ дархостшуда дар шакли санади алоҳида ба расмият дароварда шуда, аз ҷониби роҳбари гурӯҳи санҷишӣ ва роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда имзо карда мешавад.
 9. Гурӯҳи санҷишӣ ба роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ӯро ивазкунанда) дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳое (маълумот), ки барои гузаронидани санҷиш заруранд, бо зикри таърих ва муҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳои (маълумот) зарурӣ дархости хаттӣ равон мекунад.
 10. Ҳуҷҷатҳои (маълумот) дархостшуда, ки барои гузаронидани санҷиш заруранд, бояд аз ҷумла дар бар гиранд:

- сохтори ташкилию ҳуқуқӣ;

- қоидаҳои низоми пардохтӣ;

- сохтори идоракунӣ;

- низоми идоракунии хавфҳо;

- тартиби фаъолияти муттасили низоми пардохтӣ;

- сиёсати бехатарӣ ва таъмини ҳифзи иттилоот;

- технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ;

- намудҳои хизматрасонӣ;

- ҳисобот ва ҳисобдорӣ;

- ҳолатҳои вайрон кардани қоидаҳо;

- таъмини иҷрои уҳдадориҳои иштирокдорони низоми пардохтӣ ва кифоятии пардохтпазирӣ;

- ҳолатҳои халалдор шудани фаъолияти амалиётии низом;

- ҳолатҳои қаллобӣ ва амалиётҳои шубҳанок;

- тартиби ҷалби операторони хизматрасониҳои инфрасохтори пардохтӣ ва бурунсупории (аутсорсинги) иҷрои вазифаҳо;

- норасоиҳои техникӣ ва амалиётӣ.

 1. Гурӯҳи санҷишӣ метавонад дар рафти санҷиш аз ташкилоти назоратшаванда ҳуҷҷатҳои (маълумот) иловагӣ талаб намояд, аз ҷумла:
  • ҳисоботҳои омории зарурӣ;
  • маълумот аз низомҳои амалиётӣ;
  • сертификатҳои зарурӣ, сертификатҳои навшуда ва ҳисобот оид ба мутобиқат;
  • маълумоти намунавӣ, ҳуҷҷатҳо ё бланкаҳо;
  • тағйирот дар сохтори шурои нозирон ва мақоми идоракунии ташкилоти назоратшаванда;
  • тағйирот дар суроғаи ҷойгиршавӣ;
  • тағйирот дар низом (яъне тағйирот дар низомҳои амалиётӣ, дастгоҳҳо, барномаҳо ва замимаҳои нав ба низом ва ғ.);
  • тағйирот дар фаъолият, стратегия, маҳсулот ва хизматрасониҳои пешниҳодшаванда;
  • тағйирот дар сиёсати бехатарӣ ва ҳифзи иттилоот;
  • рӯйхати навшудаи операторони хизматрасониҳои инфрасохтори пардохтӣ ва таҳвилгарони хизматрасониҳо;
  • намунаи шартномаҳои ташкилоти назоратшаванда бо таҳвилгарон ва муштариён;
  • ҳисоботи аудити берунӣ ва дохилӣ;
  • чораҳои ислоҳӣ, ки баъди санҷиши охирин бо дарназардошти тавсияҳо андешида шудаанд;
  • масъалаҳое, ки ба пешбурди фаъолияти ташкилоти назоратшаванда таъсири манфӣ мерасонанд;
  • номгӯи хизматрасониҳое, ки аз тарафи ташкилоти назоратшаванда бурунсупорӣ (аутсорсинг) карда мешаванд;
  • рӯйхати таҳвилгарони асосии хизматрасониҳои технологӣ ва таҳвилгарони хизматрасониҳои муҳим.
 2. Дар ҳолати аз ҷониби роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ӯро ивазкунанда) рад карда шудани дархости шифоҳии роҳбар ё аъзои гурӯҳи санҷишӣ барои пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) ё нусхаи онҳо, аз ҷумла дар шакли электронӣ, роҳбари гурӯҳи санҷишӣ ба роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ӯро ивазкунанда) дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳое (маълумот), ки барои гузаронидани санҷиш заруранд, бо зикри таърих ва муҳлати пешниҳоди онҳо дархости хаттӣ равон мекунад.
 3. Дар ҳолати зарурӣ аз ҷониби Раис ё муовини Раиси Бонки миллии Тоҷикистон (шахси ӯро ивазкунанда) – сарпарасти воҳиди сохторие, ки вазифаи назорати низоми пардохтиро иҷро менамояд, муҳлати гузаронидани санҷиш метавонад то 10 (даҳ) рӯзи корӣ тамдид карда шавад.
 4. Ҳангоми тамдид намудани муҳлати гузаронидани санҷиш супоришномаи иловагӣ мутобиқи замимаи №4 ба Тартиби мазкур дар ду нусха тартиб дода шуда, бо имзои Раис ё муовини Раиси Бонки миллии Тоҷикистон (шахси ӯро ивазкунанда) – сарпарасти воҳиди сохторие, ки вазифаи назорати низоми пардохтиро иҷро менамояд ва бо нақши муҳр тасдиқ карда мешавад.
 5. Дар хотимаи санҷиш гурӯҳи санҷишӣ бояд бо роҳбарияти ташкилоти назоратшаванда оид ба муҳокимаи санҷиши гузаронидашуда ва натиҷаҳои он, қарорҳои қабулшуда ва тавсияҳо барои рафъи камбудиҳои ошкоршуда вохӯрии ҷамъбастӣ гузаронад.

 

7.ТАЛАБОТ НИСБАТ БА САНАДИ САНҶИШ

 1. Баъд аз ба охир расидани муҳлати санҷиш гурӯҳи санҷишӣ бояд санади санҷиш омода намояд. Санади санҷиш бояд дар бар гирад:
  • шарҳи умумии фаъолияти ташкилоти назоратшаванда ва тавсифи самтҳои санҷидашудаи он;
  • маълумоти муфассал оид ба натиҷаҳои санҷиш, ки бо далелҳои таҳлилшуда (маълумот, омор, ҷадвалҳо, графикҳо, унсурҳои сифатӣ, муқоисаҳо ва ғайра) тасдиқ шудаанд;
  • маълумот дар бораи таҳлил ва арзёбии хавфҳои асосие, ки дар фаъолияти ташкилоти назоратшаванда ва иштирокдорони низоми пардохтӣ ҷой доранд;
  • ҷиҳатҳои заифӣ ва тавоноии фаъолияти ташкилоти назоратшаванда;
  • рӯйхати муфассали амалҳои тавсияшаванда барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта ва муҳлати иҷрои онҳо;
  • маълумот оид ба далелҳои мухолифат ба гузаронидани санҷиш.
 2. Санади санҷиш мутобиқи талаботи Тартиби мазкур дар ду нусха дар шакли хаттӣ ба расмият дароварда мешавад.
 3. Санади санҷиш аз қисмҳои муқаддимавӣ, таҳлилӣ ва хотимавӣ иборат мебошад.
 4. Қисми муқаддимавии санади санҷиш бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:
  • таърих ва маҳалли тартиб додани санади санҷиш;
  • рақами бақайдгирӣ ва рақами иҷозатномаи ташкилоти назоратшаванда, ки дар Феҳристи операторони низоми пардохтӣ сабт гардидааст;
  • маълумот дар бораи таъсис ва маҳалли ҷойгиршавии ташкилоти назоратшаванда;
  • маълумоти умумӣ дар бораи фаъолияти ташкилоти назоратшаванда;
  • хусусиятҳои гузаронидани санҷиш ва ба расмият даровардани натиҷаҳои санҷиши ташкилоти назоратшаванда бо нишон додани далелҳои мамониат кардан ба гузаронидан ё боздоштан ё қатъ кардани санҷиш.
 5. Қисми таҳлилии санади санҷиш бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:
  • дар бораи ҳуҷҷатҳое (иттилооте), ки ташкилоти назоратшаванда дар давоми муҳлати гузаронидани санҷиши ташкилоти назоратшаванда пешниҳод кардааст (накардааст);
  • дар бораи дуруст будани баҳисобгирии (ҳисоботдиҳии) ташкилоти назоратшаванда;
  • дар бораи далелҳои (ҳолатҳои) камбудиҳои дар фаъолияти ташкилоти назоратшаванда ошкоршуда (бо нишон додани муқаррароти мушаххаси қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, ки талаботи онҳоро ташкилоти назоратшаванда вайрон кардааст ва дар лаҳзаи ошкоршавӣ бартараф карда нашудаанд) бо замимаи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда;

 - дар бораи аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда дар таърихи ба анҷомрасии санҷиш бартараф карда шудани камбудию қонунвайронкуниҳои дар фаъолияти он ошкоргардида.

 1. Дар қисми таҳлилии санади санҷиш инчунин бояд хулосаҳои роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ аз рӯи натиҷаи санҷиши ташкилоти назоратшаванда, ҳамчунин маълумоти дигар, ки барои муайян кардани вазъи молиявӣ, андозаи хавфҳо, баҳогузории низоми идоракунии хавфҳо ва ташкили назорати дохилӣ, таъмини ҳифзи иттилоот ва дурнамои фаъолияти он зарур мебошанд, дарҷ гарданд.
 2. Қисми хотимавии санади санҷиш бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:
  • маълумоти ҷамъбастӣ (хулоса) оид ба натиҷаҳои асосии санҷиши ташкилоти назоратшаванда;
  • тавсияҳо барои рафъи камбудиҳои дар рафти гузаронидани санҷиш ошкоршуда.
 3. Гурӯҳи санҷишӣ барои таҳияи санади санҷиш масъул мебошад. Нусхаи якуми санади санҷиш ба Бонки миллии Тоҷикистон ва нусхаи дуюми он ба ташкилоти назоратшаванда пешниҳод карда мешавад.
 4. Нусхаи ҳуҷҷатҳои дорои маълумот дар бораи далелҳои камбудиҳои ошкоршуда, ки бо имзои корманди масъул ва муҳри ташкилоти назоратшаванда тасдиқ шудаанд, ба санади санҷиш замима карда мешаванд ва ҷузъи ҷудонашавандаи он ба ҳисоб мераванд.
 5. Гурӯҳи санҷишӣ бояд ба роҳбарияти ташкилоти назоратшаванда санади санҷишро мутобиқи замимаи №5 ба Тартиби мазкур таҳия намуда, барои шиносоӣ пешниҳод намояд.
 6. Санади санҷиш дар асоси пайнавишти қабулу супурди санади санҷиш, ки дар ду нусха мутобиқи замимаи №6 ба Тартиби мазкур таҳия мегардад, барои шиносоӣ ба ташкилоти назоратшаванда супорида мешавад.
 7. Дар ҳолати аз ҷониби роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда рад шудани гирифтани санади санҷиш барои шиносоӣ ё саркашӣ кардани корманди масъул аз қабули санади санҷиш барои супурдани он ба роҳбарияти ташкилоти назоратшаванда барои шиносоӣ, дар ҳар ду нусхаи санади санҷиш дар ин бора қайд карда шуда, вазифа, ному насаби корманди масъул нишон дода мешавад ва бо имзои роҳбар ва на кам аз як аъзои гурӯҳи санҷишӣ тасдиқ карда мешавад.
 8. Ҳангоми зарурат, аз ҷумла дар мавриди гузаронидани санҷиши фосилавии ташкилоти назоратшаванда, санади санҷиш метавонад тавассути алоқаи почта ё почтаи электронӣ ба роҳбари (шахси ӯро ивазкунанда) ташкилоти назоратшаванда фиристода шавад.
 9. Роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ӯро ивазкунанда) уҳдадор аст бо санади санҷиш дар муҳлати на зиёда аз 5 рӯзи корӣ аз рӯзи имзо шудани пайнавишти қабулу супурди санади санҷиш ё рӯзи фиристода шудани санади санҷиш тавассути алоқаи почта ё почтаи электронӣ шинос гардад.
 10. Далели шиносоӣ бо санади санҷиш дар ҳар ду нусхаи санади санҷиш бо нишон додани таърихи шиносоӣ бо санади санҷиш бо имзои роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда ва бо муҳри он тасдиқ карда мешавад.
 11. Роҳбарияти ташкилоти назоратшаванда пас аз шиносоӣ бо санади санҷиш метавонад ба гурӯҳи санҷишӣ оид ба натиҷаҳои санҷиш ва тавсияҳои додашуда хулосаи худро пешниҳод намояд.
 12. Дар сурати пешниҳод гардидани хулосаи роҳбарияти ташкилоти назоратшаванда оид ба баррасии санади санҷиш, гурӯҳи санҷишӣ бояд дар санади санҷиш хулосаи роҳбарияти ташкилоти назоратшавандаро нисбат ба натиҷаҳои санҷиш ва тавсияҳои дар доираи санҷиш қабулшуда дарҷ намояд, инчунин:
  • хулосаи роҳбарияти ташкилоти назоратшавандаро баррасӣ намуда, дар сурати асоснок будани он, дар санади санҷиш инъикос намояд;
  • дар асоси андешаҳои мувофиқашудаи аъзои гурӯҳи санҷишӣ ба санади санҷиш ислоҳоти зарурӣ ворид намояд;
  • масъалаҳоеро, ки оид ба онҳо бо роҳбарияти ташкилоти назоратшаванда созиш ба даст наомадааст, муайян намуда, ба санади санҷиш дохил намояд.
 13. Санади санҷиш бо имзои роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ ва имзои роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ва муҳри ташкилоти назоратшаванда тасдиқ карда мешавад. Агар роҳбари (шахси ӯро ивазкунанда) ташкилоти назоратшаванда аз имзо намудани санади санҷиш саркашӣ кунад, дар он дар бораи радкунӣ бо нишон додани вазифа, ному насаби роҳбари (шахси ӯро ивазкунанда) ташкилоти назоратшаванда қайди дахлдор ворид карда мешавад ва бо имзои роҳбар ва на кам аз як аъзои гурӯҳи санҷишӣ тасдиқ карда мешавад.
 14. Ҳангоми ғайриимкон будани гирифтани имзои аъзои алоҳидаи гурӯҳи санҷишӣ (беморӣ, рухсатӣ, сафари хидматӣ ва дигар сабабҳои узрнок), роҳбари гурӯҳи санҷишӣ оид ба сабаби набудани имзои аъзои он дар санади санҷиш қайд мекунад.
 15. Роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ӯро ивазкунанда) дар ҳолати розӣ набудан бо натиҷаҳои санҷиш, ки дар санади санҷиш инъикос ёфтаанд, ҳуқуқ дорад ҳангоми имзои санади санҷиш дар он дар бораи мавҷудияти норозигӣ қайд гузорад. Норозигӣ нисбат ба санади санҷиш дар шакли хаттӣ тартиб дода шуда, бо имзои роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ӯро ивазкунанда) ва бо муҳри он тасдиқ карда мешавад. Норозигӣ нисбат ба санади санҷиш, инчунин ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ё нусхаҳои онҳо ба санади санҷиш замима карда мешаванд.
 16. Санади санҷиш моликияти Бонки миллии Тоҷикистон мебошад. Ташкилоти назоратшаванда бояд нигоҳдории санади санҷишро таъмин намояд. Паҳн намудани санади санҷиш дар шакли коғазӣ ё электронӣ манъ мебошад.
 17. Санади санҷиш ба таври дастсупурд ба роҳбари ташкилоти назоратшаванда ё дар ҳолати ба таври дастсупурд ғайриимкон будани пешниҳоди он, тавассути алоқаи почта ё почтаи электронӣ бо мактуби расмӣ на дертар аз 10 (даҳ) рӯзи корӣ аз рӯзи баргузории вохӯрии ҷамъбастӣ бо роҳбарияти ташкилоти назоратшаванда фиристода мешавад. Гирифтани тасдиқи қабули санади санҷиш, аз ҷумла вазифа ва ному насаби шахсе, ки санади санҷишро қабул кардааст, ҳатмӣ мебошад.
 18. Ташкилоти назоратшаванда ҳуқуқ дорад ба ташкилоти аудиторӣ (аудитори инфиродӣ), ки аудити ташкилоти назоратшавандаро мегузаронад, барои шиносоӣ санади санҷишро (нусхаи санади санҷиш) пешниҳод намояд, ба шарте ки дар муҳлати на камтар аз 3 (се) рӯзи корӣ пеш аз рӯзи пешниҳоди санади санҷиш ба ташкилоти аудиторӣ (аудитори инфиродӣ), ба воҳиди сохтории Бонки миллии Тоҷикистон, ки вазифаи назорати низоми пардохтиро иҷро мекунад, тибқи замимаи №8 ба Тартиби мазкур огоҳинома фиристад. Пешниҳоди санади санҷиш аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда ба шахсони сеюм бо иҷозати Бонки миллии Тоҷикистон сурат мегирад.

 

8.БА РАСМИЯТ ДАРОВАРДАНИ САНАД ДАР БОРАИ МАМОНИАТ БА ГУЗАРОНИДАНИ САНҶИШ

 1. Ҳангоми ошкор гардидани далелҳои аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда иҷро накардан ё ба таври номатлуб иҷро намудани талабот оид ба мусоидат дар гузаронидани санҷиши ташкилоти назоратшаванда, роҳбари гурӯҳи санҷишӣ дар ҳолатҳои зерин санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷишро тартиб медиҳад:
  • наандешидани чораҳо ҷиҳати таъмини дастрасии бемамониати биноҳо ва иншооти дигари ташкилоти назоратшаванда ба роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ;
  • таъмин накардани ҷои корӣ дар утоқи алоҳидаи ташкилоти назоратшаванда (ба истиснои ҳолатҳое, ки пешниҳод кардан имконнопазир аст) ба роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ;
  • иҷро накардан ё сари вақт иҷро накардани талабот оид ба андешидани чораҳо ҷиҳати мусоидат ба гузаронидани санҷиш, ки дар огоҳиномаи пешакӣ оид ба санҷиши ташкилоти назоратшаванда ва (ё) дар дархост дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо (маълумот) дарҷ гардидаанд;
  • саркашӣ кардани роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда аз пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳои (маълумот) дар рафти санҷиш дархостшуда;
  • саркашӣ кардани роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда аз иҷро, иҷро накардан ё сари вақт иҷро накардани дигар уҳдадориҳои пешбининамудаи Тартиби мазкур.
 2. Санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш аз ҷониби роҳбари гурӯҳи санҷишӣ мутобиқи замимаи №7 ба Тартиби мазкур дар ду нусха тартиб дода шуда, аз ҷониби роҳбар ва на кам аз як аъзои гурӯҳи санҷишӣ, инчунин роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда имзо карда мешавад.
 3. Дар сурати аз ҷониби роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда имзо накардани санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш, дар ин бора дар санад навиштаҷоти дахлдор ворид карда шуда, бо имзои роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ тасдиқ карда мешавад.
 4. Нусхаи дуюми санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш аз ҷониби роҳбари гурӯҳи санҷишӣ ба роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё ба корманди масъули ташкилоти назоратшаванда барои супурдан ба роҳбарияти он дода мешавад. Корманди масъули ташкилоти назоратшаванда, ки санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷишро қабул кардааст, вазифадор аст на дертар аз рӯзи кории баъди рӯзи қабули санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш онро ба роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ӯро ивазкунанда) пешниҳод намояд.
 5. Далели гирифтани санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш бо имзои роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё корманди ташкилоти назоратшаванда, ки барои ҳамкорӣ бо гурӯҳи санҷишӣ масъул аст, бо нишон додани ному насаб ва вазифаи ӯ, инчунин сана ва вақти қабули он тасдиқ карда мешавад.
 6. Агар роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда аз қабули санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш ё бо имзои худ тасдиқ намудани далели қабули санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷишро саркашӣ намояд, он гоҳ роҳбари гурӯҳи санҷишӣ дар ҳамаи нусхаҳои санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш «қабули санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш рад карда шуд» бо нишон додани ному насаб, вазифаи роҳбар (шахси ӯро ивазкунанда) ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда ва таърихи рад кардани онро қайд мекунад.
 7. Дар сурати рад гаштани қабули санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш, нусхаи санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш ба роҳбари ташкилоти назоратшаванда (шахси ӯро ивазкунанда) ва (ё) шурои директорони (шурои нозирон) ташкилоти назоратшаванда (агар бошад) тавассути алоқаи почта ё почтаи электронӣ фиристода мешавад.
 8. Тартиб додани санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш барои боздоштан ё қатъ намудани санҷиш асос шуда наметавонад.
 9. Нусхаи якуми санад дар бораи мамониат ба гузаронидани санҷиш ба роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон барои қабули қарор дар бораи татбиқи чораҳои фаврии ислоҳӣ ва таъсиррасонӣ нисбати ташкилоти назоратшаванда пешниҳод карда мешавад.

 

9.МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

 1. Бонки миллии Тоҷикистон махфияти санади санҷиш ва ҳуҷҷатҳоеро (маълумотеро), ки дар рафти гузаронидани санҷиш аз ҷониби ташкилоти назоратшаванда пешниҳод шудаанд, эътироф намуда, ба шахсони сеюм ифшо накардани онҳоро, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон,  таъмин менамояд.
 2. Бонки миллии Тоҷикистон метавонад минбаъд бо ташкилоти назоратшаванда ҳамкорӣ намуда, вазъи иҷрои нақшаи чорабиниҳоро, ки аз санади санҷиш бармеояд, назорат намояд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замимаи № 1

ба Тартиби гузаронидани санҷиши

ташкилотҳои назоратшаванда

 

 

 

 

Нақшаи санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда

 барои давраи солҳои  20___ - 20___

 

Номгӯи ташкилоти назоратшаванда

Номгӯи низоми пардохтӣ

Намуди санҷиш

Муҳлати гузаронидани санҷиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахси мансабдори Бонки миллии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи имзо кардани нақшаи санҷиши ташкилотҳои назоратшавандаро дорад:

 

_________________   _________________

                                                 (имзо)                                    (ному насаб)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замимаи №2

ба Тартиби гузаронидани санҷиши

ташкилотҳои назоратшаванда

 

Ба роҳбари ________________________

(номи ташкилоти назоратшаванда)

__________________________________

                                                                                (ному насаб, вазифа)

ОГОҲИНОМАИ  ПЕШАКӢ

дар бораи  гузаронидани санҷиши ташкилоти назоратшаванда

(намуна)

№___                                                                                      аз «___» _______ соли 20__

 

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ» ва «Тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда»  _____________________________________________________________________________

                                                               (номи пурраи ташкилоти назоратшаванда)

огоҳ карда мешавад, ки тибқи Нақшаи тасдиқшудаи Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи гузаронидани санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда аз «___» __________ соли 20__ то «___» __________ соли 20__ санҷиши нақшавӣ гузаронида мешавад.

Ташкилоти назоратшаванда уҳдадор аст дар муҳлати то «___» __________ соли 20__  ба гурӯҳи санҷишӣ дастрасии бемамониатро ба бино ва дигар иншооти хизматии ташкилоти назоратшаванда, утоқи алоҳида корӣ, таҷҳизоти техникӣ, пешниҳоди ҳуҷҷатҳои (маълумоти) заруриро, аз ҷумла дар шакли электронӣ, таъмин намуда, барои гузаронидани санҷиш мусоидат намояд.

Давраи санҷиш аз «___» ______соли 20__ то «___» _______ соли 20__-ро ташкил медиҳад.

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ дар бораи гузаронидани санҷиш ташкилоти назоратшаванда метавонад ба шуъбаи назорати низоми пардохти идораи низоми пардохти Бонки миллии Тоҷикистон тавассути рақами телефони _____________ муроҷиат намояд.

 

 

Замимаи огоҳинома: дар____варақ.

(номгӯи ҳуҷҷатҳои (маълумоти) дархостшуда ва нусхаи онҳо)

 

Шахси мансабдори Бонки миллии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи имзо кардани огоҳиномаи пешакӣ дар бораи гузаронидани санҷишро дорад:

 

 

_________________   _____________________

ҷ.м.                                                      (имзо)                                   (ному насаб)

 

 

 

Замимаи №3

ба Тартиби гузаронидани санҷиши

ташкилотҳои назоратшаванда

 

БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

СУПОРИШНОМА

барои гузаронидани санҷиши ташкилоти назоратшаванда

(намуна)

 

Барои истифодаи хизматӣ

Нусхаи №____

 

№___                                                                                      аз «___» _______ соли 20__

 

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ» ва «Тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда» ба роҳбари гурӯҳи санҷишӣ

_____________________________________________________________________________

    (ному насаб)

ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ

_____________________________________________________________________________

(ному насаб)

супориш дода мешавад, ки дар

__________________________________________________________________________

          (номи пурраи ташкилоти назоратшаванда)

санҷиш гузаронанд.

Мавзуи санҷиш:

 

 

Роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷиш намояндагони Бонки миллии Тоҷикистон буда, барои гузаронидани санҷиши ташкилоти назоратшаванда дар асоси супоришномаи мазкур ваколатҳои дахлдор доранд.

Роҳбар ва кормандони ташкилоти назоратшаванда вазифадоранд, ки мутобиқи супоришномаи мазкур дар гузаронидани санҷиш ба роҳбар ва аъзои гурӯҳи санҷиш мусоидат намоянд.

 

Супоришнома то «___» __________ соли 20__эътибор дорад.

Шахси мансабдори Бонки миллии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи имзо кардани супоришномаро барои гузаронидани санҷиш дорад:

 

_________________   _____________________

ҷ.м.                                                      (имзо)                                   (ному насаб)

 

Супоришнома гирифта шуд: «___» _________ с. 20 _ , соати ___: ___ дақиқа

 

Роҳбари ташкилоти назоратшаванда:

 

_________________   _____________________

ҷ.м.                                                      (имзо)                                 (ному насаб)

 

Замимаи №4

ба Тартиби гузаронидани санҷиши

ташкилотҳои назоратшаванда

 

 

БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

 

СУПОРИШНОМАИ ИЛОВАГӢ

барои гузаронидани санҷиши ташкилоти назоратшаванда

(намуна)

Барои истифодаи хизматӣ

Нусхаи №____

 

№___                                                                                        аз «___» _______ соли 20__

 

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ» ва «Тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда» ба роҳбари гурӯҳи санҷишӣ

 _____________________________________________________________________________

(ному насаб)

ва аъзои гурӯҳи санҷишӣ _____________________________________________________________________________

(ному насаб)

супориш дода мешавад, ки

дар__________________________________________________________________________

              (номи пурраи ташкилоти назоратшаванда)

санҷишро дар масъалаҳои __________________________________________ идома диҳанд.

 

Супоришномаи иловагӣ ҷузъи таркибии супоришнома барои гузаронидани санҷиш аз «___» __________ соли 20__, №_____ ба ҳисоб меравад.

 

 

Супоришномаи иловагӣ то «___» __________ соли 20__ эътибор дорад.

Шахси мансабдори Бонки миллии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи имзо кардани супоришномаро барои гузаронидани санҷиш дорад:

 

_________________   _________________

ҷ.м.                                                      (имзо)                           (ному насаб)

 

Супоришномаи иловагӣ гирифта шуд: «___» _________ с. 20__ , соати ___: ___ дақиқа

 

 

Роҳбари ташкилоти назоратшаванда:

 

_________________   _________________

ҷ.м.                                                      (имзо)                           (ному насаб)

 

Замимаи №5

ба Тартиби гузаронидани санҷиши

ташкилотҳои назоратшаванда

 

 

БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

 

САНАДИ САНҶИШИ ТАШКИЛОТИ НАЗОРАТШАВАНДА

(намуна)

 

Барои истифодаи хизматӣ

Нусхаи №___

 

№___                                                                                      аз «___» _______ соли 20__

 

Оғози санҷиш: «___» _______ соли 20__

Анҷоми санҷиш: «___» _______ соли 20__

 

Санади мазкур аз рӯи натиҷаи санҷиши _____________________________________________________________________________,

                                               (номи пурраи ташкилоти назоратшаванда)

ки мутобиқи супоришнома барои гузаронидани санҷиш аз «___» ______ соли 20__ , №___ гузаронида шудааст, таҳия гардид.

 

Санади санҷиш, сохтор ва мазмуни он мутобиқи «Тартиби гузаронидани санҷиши ташкилотҳои назоратшаванда» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон тартиб дода мешаванд.

 

Замима ба санади санҷиш: дар____варақ.

(бо нишон додани номгӯи ҳуҷҷатҳои замимашаванда (нусхаи онҳо).

 

Санади мазкур дар ду нусха, ки ҳар ду эътибори ягонаи ҳуқуқӣ доранд, таҳия шудааст.

 

Роҳбари гурӯҳи санҷишӣ ______________                      _______________________

                                                        (имзо)                                                           (ному насаб)

Аъзои гурӯҳи санҷишӣ    ______________                       _______________________

                                                       (имзо)                                                            (ному насаб)

Санаи тартиб додани санад «___» _________ соли 20_____

 

 

Бо санади санҷиши ташкилоти назоратшаванда шинос шудам:

Роҳбари ташкилоти назоратшаванда

 

_________________   _________________

ҷ.м.                                                      (имзо)                             (ному насаб)

 

Норозигӣ ба санади санҷиш дар «___» варақ замима мегардад.

Роҳбари ташкилоти назоратшаванда:

_________________   _________________

ҷ.м.                                                      (имзо)                             (ному насаб)

 

Замимаи №6

ба Тартиби гузаронидани санҷиши

ташкилотҳои назоратшаванда

 

БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

 

ПАЙНАВИШТИ

қабулу супурди санади санҷиши ташкилоти назоратшаванда

(намуна)

Барои истифодаи хизматӣ

Нусхаи №___

 

№___                                                                                        аз «___» _______ соли 20__

 

 

Пайнавишти мазкур вобаста ба супурдани санади санҷиши______________________

_________________________________________________________________________

(номи пурраи ташкилоти назоратшаванда)

мутобиқи супоришнома барои гузаронидани санҷиш аз «___» _________ соли 20__ , №___ барои шинос намудани роҳбари ташкилоти назоратшаванда _____________________________________________________________________________

                                                           (вазифа, ному насаб)

таҳия шудааст.

Гурӯҳи санҷишӣ барои шинос намудани мақоми роҳбарикунандаи ташкилоти назоратшаванда дар асоси ҳуҷҷатҳои (маълумоти) аз ташкилоти назоратшаванда гирифташуда дар давраи аз «___» ________ соли 20__ то «___» ________ соли 20__ дар ду нусха санади санҷишро, ки ҳар кадоми он эътибори якхелаи ҳуқуқӣ дорад, таҳия намуд ва нусхаи санади мазкурро барои шиносоӣ ба ташкилоти назоратшаванда месупорад.

Ба роҳбар ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда зарур аст, ки ҳифзу нигаҳдории санади санҷишро таъмин намуда, дар муҳлати на дертар аз 5 рӯзи корӣ аз рӯзи имзо шудани пайнавишти мазкур бо он шинос шавад.

 

Далели шинос шудан бо санади санҷиш бо имзои роҳбар ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда ва нақши муҳри ташкилоти назоратшаванда дар ҳар ду нусхаи санади санҷиш «___» __________ соли 20__соати ___: ___ дақиқа дар бинои ташкилоти назоратшаванда ё бинои Бонки миллии Тоҷикистон бо нишонии: _________________________________________________________ тасдиқ карда шудааст.

 

Ифшои маълумоте, ки дар санади санҷиш маҳфуз аст, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

Пайнавишти мазкур дар ду нусха таҳия шудааст.

 

Роҳбари гурӯҳи санҷишӣ ____________________          ________________________

                                                                     (имзо)                                                        (ному насаб)

Аъзои гурӯҳи санҷишӣ    ____________________           ________________________

                                                                     (имзо)                                                        (ному насаб)

Роҳбар ё корманди масъули ташкилоти назоратшаванда:

                ______________________             ________________________

ҷ.м.                                                             (имзо)                                                         (ному насаб)

Замимаи №7

ба Тартиби гузаронидани санҷиши

ташкилотҳои назоратшаванда

 

 

БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

 

САНАД ДАР БОРАИ МАМОНИАТ  БА ГУЗАРОНИДАНИ САНҶИШ ДАР ТАШКИЛОТИ НАЗОРАТШАВАНДА

(шакли намуна)

 

Барои истифодаи хизматӣ

Нусхаи №___

 

№___                                                                                        аз «___» _______ соли 20__

 

 

Санади мазкур дар асоси далели мамониат ба гузаронидани санҷиши

________________________________________________________________________,

(номи пурраи ташкилоти назоратшаванда)

мутобиқи супоришнома барои гузаронидани санҷиш аз «___» _______соли 20__, №___ тартиб дода шуд.

Гурӯҳи санҷишӣ дар ҳайати _______________________________________________

дар __________________________________________________________________________

(номи пурраи ташкилоти назоратшаванда)

аз «___» _________ соли 20_____ санҷиш гузаронд (бояд ба санҷиш оғоз мекард).

 

Барои гузаронидани санҷиш ба гурӯҳи санҷишӣ гирифтани иҷозати ворид шудан ба бино ва дигар иншооти хизматии ташкилоти назоратшаванда, инчунин ҳуҷҷатҳои (маълумоти) барои санҷиш зарур, нусхабардорӣ кардани ин ҳуҷҷатҳо, гирифтани тавзеҳот ва ғайра) зарур аст.

 

Роҳбари ташкилоти назоратшаванда _______________________________________

                                                                                                                      (ному насаб, вазифа)

иҷозати ворид шудан ба бино ва дигар иншооти хизматии ташкилоти назоратшаванда,  пешниҳоди ҳуҷҷатҳоро (маълумотро) рад намуд, ки ин боиси имконнопазир гардидани гузаронидани санҷиш дар ташкилоти назоратшаванда гардид.

 

Роҳбари гурӯҳи санҷишӣ _____________________        ________________________

                                                               (имзо)                                                     (ному насаб)

Аъзои гурӯҳи санҷишӣ    _____________________         ________________________

                                                               (имзо)                                                     (ному насаб)

Санаи тартиб додани санад «___» _________ соли 20_____

 

Нусхаи санади мазкур гирифта шуд:

«___» _________ соли 20_____

 

Роҳбари ташкилоти назоратшаванда:

_________________               ______________________              

ҷ.м.                                                      (имзо)                                      (ному насаб)                     

Замимаи №8

ба Тартиби гузаронидани санҷиши

ташкилотҳои назоратшаванда

 

 

Бонки миллии Тоҷикистон

___________________________

(воҳиди сохторие, ки вазифаи назорати

низоми пардохтиро иҷро менамояд)

 

 

ОГОҲИНОМА

дар барои пешниҳоди санади санҷиш ба ташкилоти аудиторӣ

(шакли намуна)

 (номи пурраи ташкилоти назоратшаванда)

_____________________________________________________________________________

(номи пурраи низоми пардохтӣ)

иттилоъ медиҳад, ки санади санҷиш (нухаи санади санҷиш), ки дар асоси супоришнома барои гузаронидани санҷиш аз «___» ______ соли 20__, №___ гузаронида шудааст, ҷиҳати шиносоӣ ба __________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

(ному насаб, вазифаи корманд ва номи пурраи ташкилоти аудиторӣ)

пешниҳод карда мешавад.

 

Роҳбари ташкилоти назоратшаванда:

_________________   _________________

ҷ.м.                                                      (имзо)                            (ному насаб)

 

 

 

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

                                                                                                                

 

 

Порядок проведения проверки поднадзорных организаций

 

    Порядок проведения проверки поднадзорных организаций (далее- Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 29 Закона Республики Таджикистан «О платёжных услугах и платёжной системе» и устанавливает порядок проведения проверки поднадзорных организаций, обобщения и предоставления её результатов.

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
  • поднадзорные организации – операторы платёжных систем и операторы услуг платёжной инфраструктуры, не являющиеся кредитными финансовыми организациями;
  • инспекционная группа – уполномоченные представители (служащие) Национального банка Таджикистана, осуществляющие на основании поручения Национального банка Таджикистана проверку деятельности поднадзорной организации.
 2. Проверка операторов платёжных систем, являющихся кредитными финансовыми организациями, проводится в соответствии с Порядком проведения проверок кредитных финансовых организаций, обобщения и оформления её результатов, утвержденным постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 30 января 2014 года, №13 и прошедшим государственную регистрацию 27 марта 2014 года за №192 «б» в Министерстве юстиции Республики Таджикистан.
 3. Плановая проверка поднадзорной организации проводится не более одного раза в два года инспекционной группой в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
 4. Внеплановая проверка проводится при нарушении бесперебойной деятельности значимой платёжной системы в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
 5. Проверка поднадзорных организаций проводится с точки зрения риск-ориентированного надзора в рамках рекомендаций Принципов инфраструктуры финансового рынка от 16 апреля 2012 года, разработанных совместно Банком международных расчетов и Международной организацией комиссий ценных бумаг с учётом анализа следующих вопросов:

- организационно-правовая структура;

- правила платёжной системы;

- финансовое состояние;

- орган управления платёжной системой;

- анализ рисков и подверженность риску;

- обеспечение бесперебойной деятельности платёжной системы;

- оценка системы управления рисками и организации внутреннего контроля;

- политика безопасности и защиты информации;

        - правильность учета и бухгалтерского учета;

        - результаты предыдущих проверок.

 1. Национальный банк Таджикистана в рамках своих полномочий в качестве надзорного органа осуществляет регулярный мониторинг платёжной системы путём сбора отчётов поднадзорных организаций и поставщиков платёжных услуг, а также иной информации о деятельности платёжных систем в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка Таджикистана. Отчёт (сведения) используется для оценки рисков, связанных с деятельностью платёжной системы, оценки деятельности платёжной системы, проведения проверок, а также подготовки предложений по изменению деятельности поднадзорных организаций и участников платёжной системы.
 2. Национальный банк Таджикистана для проверки поднадзорной организации создает инспекционную группу в составе не менее 2 (двух) человек и назначает её руководителя и члена (членов). Инспекционная группа формируется из числа сотрудников структурного подразделения Национального банка Таджикистана, выполняющего функцию надзора платёжной системы, но в необходимых случаях в её состав включаются также сотрудники других структурных подразделений Национального банка Таджикистана.
 3. План проверки поднадзорных организаций составляется структурным подразделением Национального банка Таджикистана, выполняющем функцию надзора платёжной системы на каждые два года согласно приложению №1 к настоящему Порядку и утверждается заместителем Председателя Национального банка Таджикистана - куратором данного структурного подразделения.

 

2.ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПОДНАДЗОРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 1. Основной целью проведения проверки деятельности поднадзорной организации является проверка соответствия и соблюдения требований Закона Республики Таджикистан «О платёжных услугах и платёжной системе» и нормативных правовых актов, принятых в соответствии с указанным Законом.
 2. Целью проведения проверки являются:
  • оценка общего финансового состояния поднадзорной организации;
  • выявление рисков, связанных с функционированием платёжных систем, которые могут оказать негативное влияние на деятельность поднадзорной организации и её участников, в целом на платёжную систему Республики Таджикистан;
  • оценка эффективности системы управления рисками поднадзорной организации и организации внутреннего контроля в ней;
  • оценка правильности и достоверности отчётов, представляемых поднадзорной организацией в Национальный банк Таджикистана;
  • подготовка рекомендаций по изменению деятельности поднадзорной организации и устранению выявленных недостатков в деятельности поднадзорной организации;
  • оценка выполнения рекомендаций и действий, направленных на устранение недостатков, выявленных в результате предыдущей проверки.
 3. Национальный банк Таджикистана с целью проведения проверки оценивает деятельность поднадзорной организации по следующим направлениям:
  • особенность и значимость платёжной системы и платёжных услуг, предоставляемых со стороны поднадзорной организации;
  • количество и виды платёжных услуг;
  • система управления рисками, структура и политика управления рисками поднадзорной организации;
  • риски, которые могут быть переданы её участникам, другим структурам и клиентам;
  • количество участников и клиентов платёжной системы;
  • количество и сумма транзакций, обработанных участниками и клиентами платёжной системы;
  • сотрудничество с другими платёжными системами;
  • надлежащее планирование для обеспечения бесперебойной работы платёжной системы;
  • надежность управленческих и операционных процессов поднадзорной организации;
  • надежность используемых информационных технологий;
  • соответствие руководителя исполнительного органа и главного бухгалтера поднадзорной организации квалификационным требованиям;
  • обеспечение защиты прав потребителей платёжных услуг;
  • соблюдение требований законодательства Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;
  • деятельность по аутсорсингу отдельных функций поднадзорной организации, их управление и контроль.

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ

 1. Инспекционная группа вправе требовать от поднадзорных организаций всю необходимую информацию и документацию в сфере деятельности платёжной системы и оказания платёжных услуг.
 2. При проведении проверки поднадзорной организации инспекционная группа обладает следующими правами:
  • проверять документы поднадзорной организации и при необходимости, прилагать копии документов к материалам проверки;
  • получать устные и письменные пояснения о деятельности поднадзорной организации;
  • иметь доступ к местам осуществления деятельности поднадзорной организации;
  • иметь доступ к информационным системам поднадзорной организации (в режиме чтения), в том числе для получения информаций в бумажном или электронном виде.
 3. В ходе проверки инспекционная группа обязана:
  • вручить поручение о проведении проверки руководителю поднадзорной организации (лицу, его замещающему);
  • информировать руководителя поднадзорной организации (лицо, его заменяющее) о правах, обязанностях и полномочиях инспекционной группы, её руководителя и членов, о причине и цели проверки, о правах, обязанностях и ответственности поднадзорной организации и её сотрудников;
  • определить перечень документов, необходимых для проверки, и срок их представления.
 4. При выполнении своих задач инспекционная группа обязана соблюдать порядок и сроки, установленные настоящим Порядком, обеспечить защиту известных ей сведений, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую и иную, охраняемую законом, тайну.

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДНАДЗОРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 1. Поднадзорная организация обязана оказывать содействие инспекционной группе в проведении проверки.
 2. В тот же рабочий день, когда начинается проверка, руководитель поднадзорной организации обязан:
  • определить должностных лиц и сотрудников соответствующих структур поднадзорной организации, которые должны взаимодействовать с руководителем и членами инспекционной группы, их полномочия и ответственность за обеспечение доступа к документам (сведениям) и информационным системам, представление документов (сведений), а также создание благоприятных условий для проведения проверки;
  • предоставить в письменной форме руководителю инспекционной группы список сотрудников поднадзорной организации, ответственных за взаимодействие с руководителем и членами инспекционной группы.
 3. Руководитель поднадзорной организации (лицо, его замещающее) и ответственные лица с целью содействия проведению проверки обязаны:
  • обеспечить беспрепятственный доступ в здание и иные объекты поднадзорной организации в дни проведения проверки;
  • обеспечить инспекционную группу рабочими местами в отдельном помещении поднадзорной организации;
  • предоставить инспекционной группе доступ к документам (сведениям) и информационным системам поднадзорной организации (в режиме чтения), а также в получении копии документов и иной информации поднадзорной организации в бумажном и (или) электронном виде;
  • представить устные и письменные пояснения руководителя и сотрудников поднадзорной организации инспекционной группе.
 4. Поднадзорная организация обязана представить документы (сведения) в срок, указанный в запросе руководителя инспекционной группы.
 5. Копии документов (сведения) проверяемой организации на бумажном носителе, предоставляемые поднадзорной организацией по запросу инспекционной группы о представлении документов (сведений), должны быть заверены подписью руководителя (лица, его замещающего) или ответственных сотрудников поднадзорной организации.
 6. Перечень электронных документов (сведений) и реестр образцов сведений (свод записей), представляемых поднадзорной организацией по запросу на представление документов (сведений), должны быть заверены подписью руководителя (лица, его замещающего) или ответственных сотрудников поднадзорной организации и печатью поднадзорной организации (при необходимости).
 7. Сведения, составляющие государственную тайну, запрашиваются и представляются инспекционной группе в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Таджикистан о государственной тайне.
 8. В случае непредставления документов (сведений) в сроки, установленные запросом о представлении документов (сведений), и (или) возникновения обстоятельств, препятствующих их представлению в сроки, установленные запросом о представлении документов (сведений), руководитель (лицо, его замещающее) или ответственные сотрудники поднадзорной организации должны представить руководителю инспекционной группы до истечения срока представления документов (сведений):
  • письменное объяснение причин неисполнения запроса о представлении документов (сведений);
  • обоснованное обращение о продлении срока представления документов (сведений) в случае необходимости.
 9. Руководитель (лицо, его замещающее) и ответственные сотрудники поднадзорной организации не вправе:
  • проверять технические средства, используемые инспекционной группой, просматривать официальные документы и другие документы, собранные в ходе проверки;
  • лишать инспекционную группу возможности пользоваться запрошенными документами в ходе проверки;
  • требовать от инспекционной группы дачи устных и (или) письменных пояснений;
  • входить в рабочие помещения поднадзорной организации, предоставленные руководителю и (или) члену инспекционной группы, в случае их отсутствия.

 

5.ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

 1. При подготовке к проведению проверки, инспекционная группа должна собрать, систематизировать и проанализировать все имеющиеся документы (сведения) о поднадзорной организации, в которой проводится проверка. Уровень подготовки зависит от сложности структуры поднадзорной организации и видов её услуг.
 2. Перед началом проверки инспекционная группа должна рассмотреть и провести анализ:
  • лицензии, выданной поднадзорной организации, и её условия;
  • документов, представляемых поднадзорной организацией при подаче заявления на получение лицензии;
  • соблюдения требований к системе управления рисками, установленных законодательством Республики Таджикистан и нормативными правовыми актами Национального банка Таджикистана, относительно деятельности поднадзорной организации;
  • любых писем/указаний/предписаний/ограничений/мер, ранее применявшихся к поднадзорной организации;
  • отчётов, подготовленных в рамках предоставления статистической информации, анализов и оценок деятельности поднадзорной организации;
  • значимости платёжной системы;
  • результатов предыдущих проверок и действий по устранению недостатков;
  • документов внутренней корреспонденции, в том числе актов проверки;
  • аудиторских отчётов и заключения третьих лиц.
 3. До начала плановой проверки в поднадзорную организацию направляется предварительное уведомление о проведении проверки с перечнем необходимых документов. Предварительное уведомление о проведении проверки составляется в соответствии с приложением №2 к настоящему Порядку.
 4. Предварительное уведомление о проведении плановой проверки со стороны структурного подразделения Национального банка Таджикистана, выполняющего функцию надзора платёжной системы, предоставляется руководителю поднадзорной организации (лицу, его замещающему) лично или по почте (в т.ч. по электронной почте) не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала проверки.
 5. В предварительное уведомление о проведении проверки включаются требования к поднадзорной организации об оказании содействия в проведении проверки, в том числе:
  • подготовка документов (сведений) по вопросам, подлежащим проверке, в том числе документов (сведений) в электронной форме;
  • назначение ответственных сотрудников поднадзорной организации и информирование об этом руководителя инспекционной группы;
  • осуществление мероприятий, связанных с организационно-техническим обеспечением проверки, в том числе выделение отдельного помещения для инспекционной группы и оснащение помещения организационно-техническими средствами;
  • совершение иных действий, содействующих проведению проверки.

 

6.ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

 1. Документ, подтверждающий полномочия инспекционной группы на проведение проверки поднадзорной организации (далее - поручение о проведении проверки), составляется в двух экземплярах в соответствии с приложением №3 к настоящему Порядку и заверяется подписью председателя или заместителя председателя Национального банка Таджикистана (лица, его замещающего) - куратора структурного подразделения, выполняющего функцию надзора платёжной системы, и оттиском печати.
 2. Общая продолжительность проведения проверки не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
 3. Поручение о проведении проверки должно содержать сведения о дате начала проверки, дате окончания проверки, вопросах, подлежащих проверке, периоде проверки, а также о составе инспекционной группы.
 4. В первый день проведения проверки руководитель инспекционной группы вручает первый экземпляр поручения о проведении проверки руководителю поднадзорной организации (лицу, его замещающему).
 5. Первый экземпляр поручения о проведении проверки возвращается инспекционной группе с отметкой о дате и времени получения, заверенный подписью руководителя (лица, его замещающего) и печатью поднадзорной организации, второй экземпляр остается в поднадзорной организации.
 6. В начале проверки инспекционная группа должна провести встречу с руководителем (лицом, его замещающим) поднадзорной организации, в ходе которой должны быть обсуждены следующие вопросы:
  • вручение поручения о проведении проверки;
  • обсуждение порядка проведения проверки;
  • темы и вопросы, которые необходимо проверить;
  • ознакомление с членами инспекционной группы и кругом их обязанностей;
  • определение порядка обращения к руководству и ответственным сотрудникам поднадзорной организации.
 7. В первый день проведения проверки поднадзорная организация обязана предоставить инспекционной группе рабочие места в отдельном помещении и необходимое оборудование. В офисе не должно быть аудио/видеозаписывающей аппаратуры. При наличии в помещении аудио/видеозаписывающей аппаратуры, поднадзорная организация обязана прекратить аудио/видео запись в этом помещении на период проведения проверки.
 8. В первый день проведения проверки поднадзорная организация обязана представить инспекционной группе все документы, включенные в предварительное уведомление. Доказательства отсутствия одного или нескольких документов, запрошенных в предварительном уведомлении, оформляются в виде отдельного документа и подписываются руководителем инспекционной группы и руководителем (лицом, его замещающим) или ответственным сотрудником поднадзорной организации.
 9. Инспекционная группа направляет письменный запрос руководителю поднадзорной организации (лицу, его замещающему) о представлении документов (сведений), необходимых для проведения проверки, с указанием даты и срока представления необходимых документов (сведений).
 10. Запрошенные документы (сведения), необходимые для проведения проверки, должны в том числе включать:

- организационно-правовую структуру;

- правила платёжной системы;

- структуру управления;

- систему управления рисками;

- порядок бесперебойного функционирования платёжной системы;

- политику безопасности и обеспечение защиты информации;

- информационно-коммуникационную технологию;

- типы услуг;

- отчёты и бухгалтерский учёт;

- случаи нарушения правил;

- обеспечение выполнения обязательств участников платёжной системы и достаточность ликвидности;

- случаи нарушения операционной деятельности системы;

- случаи мошенничества и подозрительных операций;

- порядок привлечения операторов услуг платёжной инфраструктуры и аутсорсинг выполнения задач;

- технические и операционные недостатки.

 1. В ходе проверки инспекционная группа может запросить у поднадзорной организации дополнительные документы (сведения), в том числе:
  • необходимые статистические отчёты;
  • информацию из операционных систем;
  • необходимые сертификаты, обновленные сертификаты и отчёты о соответствии;
  • образцы информации, документов или бланков;
  • изменения в структуре наблюдательного совета и органа управления поднадзорной организации;
  • изменение в адресе местонахождения;
  • изменения в системе (т. е. изменения в операционных системах, устройствах, программах и новых приложениях для системы и т. д.);
  • изменения в деятельности, стратегии, предлагаемых продуктах и услугах;
  • изменения в политике безопасности и защиты информации;
  • обновленный список операторов услуг платёжной инфраструктуры и поставщиков услуг;
  • образцы договоров поднадзорной организации с поставщиками и клиентами;
  • отчеты о внешнем и внутреннем аудите;
  • исправительные меры, предпринятые после последней проверки с учётом рекомендаций;
  • вопросы, оказывающие негативное влияние на деятельность поднадзорной организации;
  • перечень услуг, переданных поднадзорной организацией на аутсорсинг;
  • перечень основных поставщиков технологических услуг и поставщиков важных услуг.
 2. В случае отказа руководителя поднадзорной организации (лица, его заменяющего) на устный запрос руководителя или члена инспекционной группы о предоставлении документов (сведений) или их копий, в том числе в электронном виде, руководитель инспекционной группы направляет руководителю поднадзорной организации (лицу, его замещающему) письменный запрос о представлении документов (сведений), необходимых для проведения проверки, с указанием даты и срока их представления.
 3. При необходимости, Председателем или заместителем Председателя Национального банка Таджикистана (лицом, его замещающим) - куратором структурного подразделения, выполняющего функцию надзора платёжной системы, срок проверки может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней.
 4. При продлении срока проверки согласно приложению №4 к настоящему Порядку составляется дополнительное поручение в двух экземплярах, который заверяется подписью Председателя или заместителя Председателя Национального банка Таджикистана (лица, его замещающего)– куратора структурного подразделения, выполняющего функцию надзора платёжной системы, и оттиском печати.
 5. По окончании проверки инспекционная группа должна провести итоговую встречу с руководством поднадзорной организации для обсуждения проведённой проверки и её результатов, принятых решений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

 

7.ТРЕБОВАНИЕ К АКТУ ПРОВЕРКИ

 1. По окончании срока проверки инспекционная группа должна подготовить акт проверки. Акт проверки должен включать следующее:
  • общий обзор деятельности поднадзорной организации и описание её проверенных направлений;
  • подробная информация о результатах проверки, подкрепленная проанализированными доводами (сведения, статистика, таблицы, графики, качественные элементы, сравнения и т. д.);
  • сведения об анализе и оценке основных рисков, существующих в деятельности поднадзорной организации и участников платёжной системы;
  • сильные и слабые стороны поднадзорной организации;
  • подробный перечень рекомендуемых действий по исправлению имеющихся недостатков и сроки их выполнения;
  • сведения о доказательствах противодействия проведению проверки.
 2. Акт проверки оформляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка в письменной форме в двух экземплярах.
 3. Акт проверки состоит из вводной, аналитической и заключительной частей.
 4. Вводная часть акта проверки должна содержать следующую информацию:
  • дата и место составления акта проверки;
  • регистрационный номер и номер лицензии поднадзорной организации, зарегистрированные в Реестре операторов платёжных систем;
  • сведения о создании и местонахождении поднадзорной организации;
  • общие сведения о деятельности поднадзорной организации;
  • особенности проведения проверки и оформления результатов проверки поднадзорной организации с указанием фактов противодействия проведению либо приостановления или прекращения проверки.
 5. Аналитическая часть акта проверки должна включать следующую информацию:
  • о документах (сведениях), представленных (не представленных) поднадзорной организацией в период проведения проверки поднадзорной организации;
  • о правильности учёта (отчётности) поднадзорной организации;
  • о фактах (случаях) выявленных в деятельности поднадзорной организации недостатков (с указанием конкретных положений законодательства и нормативных правовых актов Национального банка Таджикистана, требования которых были нарушены поднадзорной организацией и не были устранены на момент обнаружения) с приложением подтверждающих документов;
  • об устранении недостатков и нарушений законодательства, выявленных в её деятельности поднадзорной организацией на момент завершения проверки.
 6. Аналитическая часть акта проверки должна также содержать выводы руководителя и членов инспекционной группы по результатам проверки поднадзорной организации, а также иную информацию, необходимую для определения финансового состояния, размера рисков, оценки системы управления рисками и организации внутреннего контроля, обеспечения защиты информации и перспективы её деятельности.
 7. Заключительная часть акта проверки должна содержать следующую информацию:
  • сводная информация (резюме) об основных результатах проверки поднадзорной организации;
  • рекомендации по устранению недостатков, выявленных в ходе проведенной проверки.
 8. Инспекционная группа несет ответственность за подготовку акта проверки. Первый экземпляр акта проверки представляется в Национальный банк Таджикистана, а второй экземпляр представляется в поднадзорную организацию.
 9. Копии документов, содержащих сведения о доказательствах выявленных недостатков, заверенных подписью ответственного сотрудника и печатью поднадзорной организации, прилагаются к акту проверки и считаются его неотъемлемой частью.
 10. Инспекционная группа должна подготовить акт проверки в соответствии с приложением №5 к настоящему Порядку и представить его на ознакомление руководству поднадзорной организации.
 11. Акт проверки на основании протокола о приёме-сдаче акта проверки, который составляется в двух экземплярах в соответствии с приложением №6 к настоящему Порядку, передается в поднадзорную организацию для ознакомления.
 12. В случае отказа руководителя (лица, его замещающего) или ответственного сотрудника поднадзорной организации от получения акта проверки для ознакомления, либо отказа ответственного сотрудника от принятия акта проверки в целях передачи руководству поднадзорной организации для ознамкомления, в обоих экземплярах акта проверки делается отметка об этом, указывается должность, имя и фамилия ответственного сотрудника и подтверждается подписью руководителя и не менее одного члена инспекционной группы.
 13. При необходимости, в том числе в случае проведения дистанционной проверки поднадзорной организации, акт проверки может быть направлен руководителю поднадзорной организации (лицу, его замещающему) по почте или электронной почте.
 14. Руководитель поднадзорной организации (лицо, его замещающее) обязан ознакомиться с актом проверки в срок не более 5 рабочих дней со дня подписания протокола о приеме-сдаче акта проверки или дня отправки акта проверки по почте или электронной почте.
 15. Доказательство ознакомления с актом проверки подтверждается в обоих экземплярах акта проверки с указанием даты ознакомления с актом проверки подписью руководителя (лица, его заменяющего) или ответственного сотрудника поднадзорной организации и её печатью.
 16. Руководство поднадзорной организации после ознакомления с актом проверки может представить инспекционной группе своё заключение о результатах проверки и предоставленных рекомендациях.
 17. В случае предоставления заключения руководства поднадзорной организации о рассмотрении акта проверки, инспекционная группа должна включить в акт проверки заключение руководства поднадзорной организации к результатам проверки и принятых рекомендациях в рамках проверки, а также:

- рассмотреть заключение руководства поднадзорной организации и в случае его обоснованности отразить в акте проверки;

- на основании согласованных мнений членов инспекционной группы вносить необходимые изменения в акт проверки;

- определить вопросы, по которым не достигнуто соглашение с руководством поднадзорной организации, и включить их в акт проверки.

 1. Акт проверки заверяется подписью руководителя и членов инспекционной группы и подписью руководителя поднадзорной организации (лица, его замещающего) и ее печатью. При отказе руководителя поднадзорной организации (лица, его замещающего)  подписать акт проверки,  в нём делается соответствующая запись об этом  с указанием должности, имени и фамилии руководителя поднадзорной организации (лица, его замещающего) и подписывается руководителем и не менее одним членом инспекционной группы.
 2. При невозможности подписания акта проверки отдельным членом инспекционной группы (болезнь, отпуск, командировка и другие уважительные причины), руководитель инспекционной группы указывает причину отсутствия подписи её члена в акте проверки.
 3. Руководитель поднадзорной организации (лицо, его замещающее) в случае несогласия с результатами проверки, отраженными в акте проверки, вправе сделать запись в акте проверки о наличии несогласия при его подписании. Несогласие с актом проверки составляется в письменной форме, подписывается руководителем  поднадзорной организации (лицом, его заменяющим) и скрепляется её печатью. Несогласие с актом проверки, а также подтверждающие документы или их копии, прилагаются к акту проверки.
 4. Акт проверки является собственностью Национального банка Таджикистана. Поднадзорная организация должна обеспечить сохранность акта проверки. Распространение акта проверки в бумажном или электронном виде запрещается.
 5. Акт проверки вручается нарочно руководителю поднадзорной организации, или при невозможности его представления нарочно, направляется по почте или по электронной почте официальным письмом не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения итоговой встречи с руководством поднадзорной организации. Получение подтверждения о принятии акта проверки с указанием должности, имени и фамилии лица, принявшего акт проверки является обязательным.
 6. Поднадзорная организация вправе представить аудиторской организации (индивидуальному аудитору), осуществляющей проверку поднадзорной организации, акт проверки (копию акта проверки) для ознакомления при условии, что не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты представления акта проверки в аудиторскую организацию (индивидуальному аудитору), направит уведомление согласно приложению №8 к настоящему Порядку в структурное подразделение Национального банка Таджикистана, выполняющее функцию надзора платёжной системы. Представление акта проверки третьим лицам поднадзорной организацией осуществляется с разрешения Национального банка Таджикистана.

 

8.ОФОРМЛЕНИЕ АКТА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

 1. При обнаружении признаков неисполнения или ненадлежащего исполнения поднадзорной организацией требований об оказании содействия в проведении проверки поднадзорной организации, руководитель инспекционной группы составляет акт о противодействии проведению проверки в следующих случаях:
  • непринятие мер по обеспечению беспрепятственного доступа руководителя и членов рабочей группы в здания и иные объекты поднадзорной организации;
  • необеспечение рабочим местом в отдельном помещении поднадзорной организации (за исключением случаев невозможности предоставления) руководителю и членам инспекционной группы;
  • неисполнение или несвоевременное исполнение требований о принятии мер по содействию в проведении проверки, содержащихся в предварительном уведомлении о проверке поднадзорной организации и (или) в запросе о предоставлении документов (сведений);
  • отказ руководителя (лица, его замещающего) или ответственного сотрудника поднадзорной организации в предоставлении документов (сведений), запрошенных в ходе проверки;
  • отказ руководителя (лица, его замещающего) или ответственного работника поднадзорной организации от исполнения, неисполнения или своевременного исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком.
 2. Акт о противодействии проведению проверки составляется руководителем инспекционной группы в соответствии с приложением №7 к настоящему Порядку в двух экземплярах и подписывается руководителем и не менее чем одним членом инспекционной группы, а также руководителем (лицом, его замещающим) или ответственным сотрудником поднадзорной организации.
 3. В случае неподписания руководителем (лицом, его замещающим) или ответственным сотрудником поднадзорной организации акта о противодействии проведению проверки, в акт вносятся соответствующие записи об этом и подтверждаются подписью руководителя и членов инспекционной группы.
 4. Второй экземпляр акта о противодействии проведению проверки вручается руководителем инспекционной группы руководителю (лицу, его заменяющему) или ответственному сотруднику поднадзорной организации для передачи её руководству. Ответственный сотрудник поднадзорной организации, принявший акт о противодействии проведению проверки, обязан представить его руководителю поднадзорной организации (лицу, его замещающему) не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия акта о противодействии проведению проверки.
 5. Факт получения акта о противодействии проведению проверки подтверждается подписью руководителя (лица, его замещающего) или сотрудника поднадзорной организации, ответственного за взаимодействие с инспекционной группой, с указанием его имени, фамилии и должности, а также даты и времени его принятия.
 6. Если руководитель (лицо, его замещающее) или ответственный сотрудник поднадзорной организации отказывается принять акт о противодействии проведению проверки либо подтвердить своей подписью факт принятия акта о противодействии проведению проверки, тогда руководитель инспекционной группы во всех экземплярах акта о противодействии проведению проверки отмечает «в принятии акта о противодействии проведению проверки отказано» с указанием имени, фамилии и должности руководителя (лица, его замещающего) или ответственного сотрудника поднадзорной организации и дату его отказа.
 7. В случае отказа в принятии акта о противодействии проведению проверки, копия акта о противодействии проведению проверки направляется руководителю поднадзорной организации (лицу, его замещающему) и (или) совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорной организации (при наличии) по почте или электронной почте.
 8. Составление акта о противодействии проведению проверки не может быть основанием для приостановления или прекращения проверки.
 9. Первый экземпляр акта о противодействии проведению проверки представляется руководству Национального банка Таджикистана для принятия решения о применении срочных исправительных мер и мер воздействия к поднадзорной организации.

 

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Национальный банк Таджикистана признает конфиденциальность акта проверки и документов (сведений), представленных поднадзорной организацией в ходе проведения проверки, обеспечивает их неразглашение третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.
 2. Национальный банк Таджикистана может в дальнейшем сотрудничать с поднадзорной организацией и осуществлять контроль выполнения плана мероприятий, вытекающего из акта проверки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

к Порядку проведения проверки

поднадзорных организаций

 

 

 

 

План проверок поднадзорных организаций

на период 20___ - 20___ г.г.

 

Н

Наименование поднадзорной организации

Список платёжных систем

Тип проверки

Срок проведения проверки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностное лицо Национального банка Таджикистана, имеющее право подписи плана проверок поднадзорной организации:

 

_________________   _________________

                                                                   (подпись)                       (имя и фамилия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2

к Порядку проведения проверки

поднадзорных организаций

 

Руководителю ____________________

(название поднадзорной организации)

_________________________________________

                                                             (имя и фамилия, должность)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении проверки поднадзорной организации

(образец)

№___                                                                                       от « ___ » _______ 20__ года

 

Согласно Закону Республики Таджикистан "О платёжных услугах и платёжной системе» и «Порядку проведения проверки поднадзорных организаций»

 _____________________________________________________________________________

                   (полное название поднадзорной организации)

уведомляется, что в соответствии с утвержденным планом Национального банка Таджикистана о проведении проверок поднадзорных организаций с «___ » __________ 20__ года по « ___ » __________ 20__ года будет проведена  плановая проверка.

Поднадзорная организация обязана обеспечить беспрепятственный доступ инспекционной группы к зданию и иным служебным помещениям поднадзорной организации, отдельным рабочим помещением, техническими средствами, предоставить необходимые документы (сведения), в том числе в электронной форме, и оказать содействие в проведении проверки.

Период проведения проверки составляет с « ___ » ______ 20__ года  по « ___ » _______ 20__ года.

Для получения дополнительной информации о проведении проверки поднадзорная организация может обратиться в отдел надзора платёжных систем управления платёжных систем Национального банка Таджикистана по номеру телефона _____________.

 

 

Приложение к уведомлению: на ____ листах.

(перечень запрашиваемых документов (сведений) и их копии)

 

Должностное лицо Национального банка Таджикистана, имеющее право подписи предварительного уведомления о проведении проверки:

 

 

_________________           _________________

м.п.                                                 (подпись)                                      (имя и фамилия)

 

 

 

 

Приложение №3

к Порядку проведения проверки

поднадзорных организаций

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА

ПОРУЧЕНИЕ

о проведении проверки поднадзорной организации

(образец)

 

 

Для служебного пользования

Копия №____

 

№___                                                                                       от «___ » _______ 20__ года

 

Согласно Закону Республики Таджикистан «О платёжных услугах и платёжной системе» и «Порядку проведения проверки поднадзорных организаций» руководителю инспекционной группы

_____________________________________________________________________________

(имя и фамилия)

и членам инспекционной группы _________________________________________________

                                                                                                                    (имя и фамилия)

поручается провести проверку в

_____________________________________________________________________________

             (полное название поднадзорной организации)

Темы проверки:

 

 

Руководитель и члены инспекционной группы являются представителями Национального банка Таджикистана и обладают соответствующими полномочиями для проведения проверки поднадзорной организации на основании настоящего поручения.

Руководитель и сотрудники поднадзорной организации обязаны оказывать содействие руководителю и членам инспекционной группы при проведении проверки в соответствии с настоящим поручением.

 

Поручение действует до « ___ » __________ 20__ года.

Должностное лицо Национального банка Таджикистана, имеющее право подписи поручения о проведении проверки:

 

_________________      ____________________

м.п.                                                               (подпись)                                    (имя и фамилия)

 

Поручение получено: « __ _» _________ с. 20 _ , в ___ часов ___ минут

 

Руководитель поднадзорной организации:

 

_________________      ____________________

м.п.                                                               (подпись)                                    (имя и фамилия)

 

 

Приложение №4

к Порядку проведения проверки

поднадзорных организаций

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

о проведении проверки поднадзорной организации

 (образец)

Для служебного пользования

Копия №____

 

№___                                                                           от « ___ " _______ 20__ года

 

Согласно Закону Республики Таджикистан «О платёжных услугах и платёжной системе» и «Порядку проведения проверки поднадзорных организаций» руководителю инспекционной группы

_____________________________________________________________________________

(имя и фамилия)

и членам инспекционной группы _________________________________________________

                                                                                                                    (имя и фамилия)

поручается продолжить проведение проверки в _____________________________________________________________________________

                   (полное название поднадзорной организации)

по вопросам __________________________________________ .

 

Дополнительное поручение является составной частью поручения о проведении проверки от « ___ » __________ 20__ года, №_____.

 

 

Дополнительное поручение действует до « ___ » __________ 20__ года .

Должностное лицо Национального банка Таджикистана, имеющее право подписи поручения о проведении проверки:

 

_________________               _________________

м.п.                                                                (подпись)                                         (имя и фамилия)

 

Дополнительное поручение было получено: «___» _________ с. 20__, в ___ часов ___ минут.

 

 

Руководитель поднадзорной организации:

 

_________________               _________________

м.п.                                                                (подпись)                                         (имя и фамилия)

 

 

 

Приложение №5

к Порядку проведения проверки

поднадзорных организаций

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА

 

АКТ ПРОВЕРКИ ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(образец)

 

Для служебного пользования

Копия №___

 

№___                                                                         от « ___ » _______ 20__ года

 

Начало проверки: «___ » _______ 20__ года

Завершение проверки: «___ » _______ 20__ года

 

Данный акт составлен на основе результатов проведённой проверки ____________________________________________________________________________

                                               (полное название поднадзорной организации)

в соответствии с поручением о проведении проверки от « ___ » ______ 20__ года № ___.

 

Акт проверки, структура и его содержание составляется в соответствии с «Порядком проведения проверки поднадзорных организаций» и другими нормативными правовыми актами Национального банка Таджикистана.

 

Приложение к акту проверки: на ____ листах.

(с указанием перечня прилагаемых документов (их копий).

 

Настоящий акт составляется в двух экземплярах, каждый из которых имеет единую юридическую силу.

 

Руководитель инспекционной группы _____________               __________________                                                                                 (подпись)                                    (имя и фамилия)

Член инспекционной группы              _____________                 __________________                                                                                 (подпись)                                    (имя и фамилия)

Дата составления акта « ___ » _________ 20_____ года

 

 

С актом проверки поднадзорной организации ознакомлен:

Руководитель поднадзорной организации

 

_________________   _________________

м.п.                                               (подпись)                            (имя и фамилия)

 

Несогласие к акту проверки прилагается в «___ » листах.

Руководитель поднадзорной организации:

_________________   _________________

м.п.                                               (подпись)                            (имя и фамилия)

 

Приложение №6

к Порядку проведения проверки

поднадзорных организаций

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА

 

ПРОТОКОЛ

приёма-сдачи акта проверки поднадзорной организации

(образец)

Для служебного пользования

Копия №___

 

№___                                                                           от " ___ " _______ 20__ года

 

 

Данный протокол составлен в связи с вручением акта проверки __________________

_____________________________________________________________________________

(полное название поднадзорной организации)

в соответствии с поручением о проведении проверки от «___ » ________ 20__ года № ___ для ознакомления руководителя поднадзорной организации __________________________

(должность, имя)

Для ознакомления органа управления поднадзорной организации на основании документов (сведений), полученных от поднадзорной организации в период с «___ » ________ 20__ года по « ___ » ________ 20__ года инспекционная группа составила акт проверки в двух экземплярах, каждая из которых имеет одинаковую юридическую силу и представляет копию настоящего акта в поднадзорную организацию для ознакомления.

Руководителю или ответственному сотруднику поднадзорной организации необходимо обеспечить сохранность и хранение документа проверки и ознакомиться с ним в срок, не позднее 5 рабочих дней со дня подписания настоящего протокола.

 

Факт ознакомления с актом проверки подтверждается подписью руководителя или ответственного сотрудника поднадзорной организации и печатью поднадзорной организации на обоих экземплярах акта проверки «___ » __________ 20__ года в __: ___ минут в здании поднадзорной организации или здании Национального банка Таджикистана по адресу: ___________________________________________________.

 

Раскрытие сведений, содержащихся в акте проверки, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

 

Руководитель инспекционной группы _____________               __________________                                                                                 (подпись)                                    (имя и фамилия)

Член инспекционной группы              _____________                 __________________                                                                                 (подпись)                                    (имя и фамилия)

 

Руководитель или ответственный сотрудник поднадзорной организации:

___________________________       ______________________

м.п.                                    (подпись)                                                       (имя и фамилия)

 

 

Приложение №7

к Порядку проведения проверки

поднадзорных организаций

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА

 

АКТ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ В ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(образец)

 

Для служебного пользования

Копия №___

 

№___                                                                           от " ___ " _______ 20__ года

 

 

Данный акт составлен на основании факта противодействия проведению проверки

_____________________________________________________________________________,

(полное название поднадзорной организации)

согласно поручению о проведении проверки от « ___ » _______ 20__ года №___ .

Инспекционная группа в составе ____________________________________________

с « ___ » _________ в 20_____года провела проверку (должна была приступить к проверке) в ____________________________________________________________________________

(полное название поднадзорной организации)

 

 

Для проведения проверки инспекционной группе необходимо получение разрешения на вход в здание и другие служебные помещения поднадзорной организации, а также документов (сведений), необходимых для проведения проверки, копирование этих документов, получение пояснений и т.п.

 

Руководитель поднадзорной организации _____________________________________

                                                                                     (имя и фамилия, должность)

отказал в допуске в здание и иные служебные помещения поднадзорной организации, представлении документов (сведений), что сделало невозможным проведение проверки в поднадзорной организации.

 

Руководитель инспекционной группы _____________               __________________                                                                                 (подпись)                                    (имя и фамилия)

Член инспекционной группы              _____________                 __________________                                                                                 (подпись)                                    (имя и фамилия)

Дата составления акта « ___ » _________ 20_____ года

 

 

Копия данного акта была получена:

« ___ » _________ 20_____ года

 

Руководитель поднадзорной организации:

_________________               ________________________

м.п.                                                       (подпись)                                         (имя и фамилия)                                                    

 

Приложение №8

к Порядку проведения проверки

поднадзорных организаций

 

 

Национальный банк Таджикистана

___________________________

(структурное подразделение, выполняющее

                                                                                                                       функцию надзора платёжной системы)

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

о предоставлении акта проверки в аудиторскую организацию

(образец)

(полное название поднадзорной организации)

_____________________________________________________________________________

(полное название платёжной системы)

информирует, что акт проверки (копия акта проверки), проведённой на основании поручения о проведении проверки от « ___ » ______ 20__ года № ___, предоставляется для ознакомления в ________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

(имя и фамилия, должность сотрудника и полное название аудиторской организации)

 

 

Руководитель поднадзорной организации:

_________________   _______________________

м.п.                                                     (подпись)                                   (имя и фамилия)

 

 

 

Ҳуҷҷатҳои иловагӣ L00054-HI-(4).pdf
Таҳлили таъсири танзимкунӣ вобаста ба муносибатҳои санади меъёрии ҳуқуқӣ L00054-TTT-(1).pdf
Санаи оғози машварати оммавӣ 10.02.2023
Мӯҳлати қабули пешниҳодҳо 12.03.2023
Дастрас он-лайн
Хулосаи мақоми ваколатдор оид ба ТТТ L00054-MMK-#54Hulosa-TTT.pdf
Қабул шуд Дар барраси
Мутасаддӣ оид ба таҳияи лоиҳаи лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ Бонки миллии Точикистон
Нусхаи ниҳоӣ
Санаи нусхаи ниҳоӣ
Санаи ворид 10.02.2023
Админ 0