Рақам 58
Дар асоси нақша 70
Намуди ҳуҷҷат Дастурамал
Ном бо забони тоҷикӣ Дар бораи санҷиши дахлдори муштарӣ
Ном бо забони русӣ О надлежащей проверки клиента
Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

Дар Вазорати адлияи

Ҷумҳурии Тоҷикистон

таҳти №726 аз “20” январи с.2014

“ба қайд гирифта шудааст”

 

Бо Қарори Раёсати

Бонки миллии Тоҷикистон

таҳти №305 аз “20“ декабри с.2013 “тасдиқ шудааст”

Тағйирот дар Вазорати адлияи

Ҷумҳурии Тоҷикистон

таҳти №726 “а” аз “14” июли с.2014

“ба қайд гирифта шудааст”

Тағйирот бо Қарори Раёсати

Бонки миллии Тоҷикистон

таҳти №144 аз “12“ июни с.2014“тасдиқ шудааст”

 

Тағйирот дар Вазорати адлияи

Ҷумҳурии Тоҷикистон

таҳти №726 “б” аз “11” ноябри с.2016

“ба қайд гирифта шудааст”

Тағйирот бо Қарори Раёсати

Бонки миллии Тоҷикистон

таҳти №94 аз “12“ июли с.2016 “тасдиқ шудааст”

 

Тағйирот дар Вазорати адлияи

Ҷумҳурии Тоҷикистон

таҳти №726 “в” аз “14” марти с.2018

“ба қайд гирифта шудааст”

Тағйирот бо Қарори Раёсати

Бонки миллии Тоҷикистон

таҳти №29 аз “12“ марти с.2018 “тасдиқ шудааст”

 

 

Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар"

 

Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар" (минбаъд - Дастурамал) мутобиқи банди 6 қисми 2 моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом" (минбаъд - Қонун ) таҳия шуда, тартиби аз чониби ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиарро муқаррар менамояд.

 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

 1. Мафҳумҳои асосие, ки дар Дастурамали мазкур истифода мешаванд:

- молик- бенефитсиар– шахси воқеӣ ё якчанд шахсони воқеӣ, ки дар ниҳояти кор бевосита ё бавосита ҳуқуқи моликият доранд, (соҳиби зиёда аз 25 фоизи иштироки афзалиятнок дар сармояи муштарӣ ё миқдори умумии саҳмияҳои муштарӣ бо ҳуқуқи овоз) мебошанд ё муштарӣ ва/ё шахсеро, ки ба манфиати онҳо аҳд/амалиёт анҷом дода мешавад, воқеан назорат мекунанд. Ба ин мафҳум инчунин шахсоне дохил мешаванд, ки дар ниҳояти кор воқеан шахси ҳуқуқиро назорат мекунанд;

- назорати дохилӣ - фаъолияти ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк барои ошкор кардани амалиёти (кӯшиши анҷом додани аҳди шубҳаноки) ҳатман назоратшаванда ва дигар амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва молу мулк вобаста ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда,  маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом амалиёт анҷом медиҳанд;

- амалиёт (аҳд) бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк - амалҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки барои муқаррар кардан, тағйир додан ё қатъ намудани ҳуқуқу уҳдадориҳои гражданӣ нисбат ба маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк равона гардидааст;

- аҳд ва амалиёти шубҳанок - аҳд ва амалиёт (кӯшиши анҷом додани аҳд ва амалиёт) бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк, ки мутобиқи Қонун,ҳамин Дастурамалва феҳристи аломатҳои аҳд ва амалиёти шубҳанок, ҳамчун аҳд ва амалиёти шубҳанок муайян шудааст;

2.Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд (минбаъд –ташкилотҳо), бояд барои муайян ва санҷиши муштарӣ (минбаъд - санҷиши лозимӣ) мустақилона дар ҳолатҳои зерин чораҳо андешанд:

а) ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ(расмӣ);

б) ҳангоми гузаронидани ҳар гуна аҳд ва амалиёти якдафъина, ки мутобиқи қисми 2 моддаи 6 Қонун ҳамчун аҳд ва амалиёти ҳатман назоратшаванда ба ҳисоб мераванд;

в) ҳангоми гумонбар донистани муштарӣ дар қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом ва ҷиноятҳои асосӣ;

г) дар ҳолати шубҳа доштани шахси пешниҳодкунандаи маълумот ба дурустӣ ва мутобиқати маълумоте, ки пештар дар бораи муштарӣ гирифта шудааст.

 1. Ба тадбирҳои гузаронидани санҷиши лозимии муштарӣ, ки ташкилотҳо анҷом медиҳанд, инҳо дохил мешаванд:

а) муайян ва санҷида баромадани шахсияти муштарӣ;

б) муайян намудан ва санҷидани шахсияти молик - бенефитсиар;

в) дастрас намудани иттилоот дар бораи мақсад ва хусусияти муносибатҳои кории (расмии) пешбинишуда;

г) ба таври доимӣсанҷида баромадани муносибатҳои корӣва омӯзиши амиқи амалиётҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк дар доираи ин муносибатҳо анҷом дода мешаванд, барои таъмин кардани мутобиқати амалиётҳои иҷрошаванда ба маълумоти пешниҳодкардаи ташкилот дар бораи ин муштарӣ, фаъолияти у ва хусусияти хавфҳо, аз ҷумла дар ҳолати зарур шуморидан, маълумот дар бораи сарчашмаи маблағҳо;

д) мутобиқи зербандҳои а) ва в) ин банд шахсони ваколатдори ташкилотҳо уҳдадоранд, ки маълумотҳои лозимии муштариёни мавҷударо дар асоси моҳияти амалиёт ва хавф анҷом дода, камаш соле як маротиба ё мунтазам маълумоти дар бораи муштарӣ мавҷудбударо нав намоянд.

31.Ташкилотҳо ҳангоми гузаронидани амалиётҳои якдафъаина санҷиши дахлдори муштариро дар асоси маълумотҳои замимаи 1 ва 2 Дастурамали мазкур гузаронида, хусусиятҳои корӣва фаъолияти онҳоро тибқи талаботи Замимаи 4 Дастурамали мазкур бояд омӯзанд.

Ташкилотҳо уҳдадоранд, ки нусхаи ҳуҷҷатҳое, ки маълумоти тибқи ҳамин банд ва банди 3 Дастурамали мазкур ҷамъшавандаро тасдиқ мекунанд, нусхаи ҳуҷҷатҳое, ки барои муайян кардани шахсият зарур мебошанд, файли суратҳисобҳо ва мукотибаи расмиро на камтар аз панҷ сол баъд аз анҷом ёфтани муносибатҳои корӣ нигаҳдорӣ намоянд. Дастрасии ҳамаи маълумотҳои нигоҳдоришавандаро дар ҳолати зарурӣ ба мақомоти салоҳиятдор таъмин намоянд.

 1. Ташкилотҳо уҳдадоранд шахсонеро, ки бо мақсади ба роҳ мондани муносибатҳои дарозмуддат барои хизматрасонӣқабул карда мешаванд ва шахсонеро, ки ба онҳо хизмат мерасонанд, ё бо онҳо бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт (аҳд) татбиқ менамоянд, новобаста аз намуд, хусусият ва ҳаҷми хизматрасонӣё амалиёти (аҳди) иҷрошаванда, ба истиснои ҳолатҳои пешбиникардаи бандҳои 34, 35 ва 36 ҳамин Дастурамал, муайян намоянд.

Роҳбарияти ташкилот, мақомоти идоракунӣ ва кормадони он, набояд муштариро дар ҳолате, ки маълумот дар бораи онҳо ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом хабар дода мешавад, огоҳ намоянд.

Дар ҳолате, ки ташкилот натавонад талаботи санҷиши зарурии муштариро ба таври шоиста анҷом диҳад, вай уҳдадор аст:

- суратҳисоб накушояд, муносибати корӣ барқарор накунад ва амалиёт анҷом надиҳад, ё муносибатҳои кориро қатъ намояд;

- зарурати фиристодани маълумотро оид ба аҳд/амалиёти шубҳанок (МАШ) нисбат ба муштарӣ баррасӣ намояд.

Дар ҳолатҳое, ки дар хусуси қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом ва ҷиноятҳои асосӣшубҳа пайдо шавад ва онҳо ба таври асоснок бовар дошта бошанд, ки анҷом додани раванди санҷиши зарурии муштарӣ ба ифшо кардани иттилоот ба муштарӣ оварда мерасонад, ташкилот метавонад санҷиши зарурии муштариро нагузаронад ва маълумотро оид ба аҳд/амалиёти шубҳанок (МАШ) ба мақомоти ваколатдор пешниҳод намояд.

 1. Агар аз номи шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ намояндаи у амал намояд, он гоҳ ташкилотҳо уҳдадоранд аз намоянда маълумотҳои заруриро доир ба муносибатҳои қисмҳои муайяни санҷиши лозимии муштарӣ гирифта, яъне шахсияти намоянда ва ваколатҳои уро муайян намоянд.
 2. Ташкилотҳо барои гузаронидан ва муайян намудани шахсияти молик - бенефитсиарро ҳангоми гузаронидани амалиётҳо (аҳдҳо) дар асоси шартномаи намояндагӣ, шартномаҳои супориш, подош ва идоракунии ба боравӣ асосёфта ва дигар ҳуҷҷатҳо бояд муқаррар намоянд.

7.Дар рафти санҷиши лозимии шахсони ҳуқуқӣ ташкилотҳо уҳдадоранд барои муайян кардани шахси воқеӣ - соҳиби ҳақиқии муштарӣ, ки дар ҳақиқат соҳибмулк ба ҳисоб меравад ё муштариро идора менамояд, бо роҳи омӯзиши сохтори моликият ва идоракунии муштарӣ, инчунин муассисони (саҳмиядорони, иштирокчиёни) муштарӣ, тадбирҳои асоснок ва дастрас андешанд.

8.Агар муштарӣ ё соҳиби ҳақиқии муштарӣ ҷамъияти саҳҳомӣ бошад, ки нисбат ба он талаботи қонунгузорӣ оид ба ифшои маълумот, сохтор ва шакли моликият татбиқ гардад, яъне саҳмдорон (иштирокчиён) аз тарафи мақоми ваколатдор ба қайд гирифта шаванд, он гоҳ муқаррар ва тасдиқ намудани шахсияти муассисон (саҳмиядорон, иштирокчиён) метавонад талаб карда нашавад.

 1. Талабот оид ба муқаррар ва муайян кардани шахсияти молик- бенефитсиар дар ҳамон ҳолат иҷрошуда ҳисоб мешавад, ки агар ташкилотҳо дар асоси маълумотҳои дахлдор, аз ҷумла маълумотҳои дар Замимаи 1 ҳамин Дастурамал зикршуда бо андешидани тадбирҳои асосноку дастрас, муқаррар ва муайян намудани шахсияти молик- бенефитсиарро тасдиқ карда тавонанд.
 2. Ташкилотҳо тартиби муайян ва таҳқиқ кардани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиарро бояд дар доираи қоидаҳои назорати дохилӣ таҳия ва тасдиқ намоянд. Тартиби мазкур бояд қоидаҳои муайян кардан, санҷиши муштариён, муқаррар ва муайян кардани молик-бенефитсиар, аз он ҷумла тартиби баҳо додани дараҷаи хавфи амалиётгузаронии муштарӣ бо мақсади қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом ва асоси баҳо додани чунин хавфро бояд фаро гирад.
 3. Тартиби санҷиш ва муайян кардани шахсият инчунин метавонад муқаррароти дигареро, ки ба салоҳдиди ташкилотҳо дохил карда мешаванд, дар бар гирад.
 4. Ташкилотҳои карзие, ки барои амалӣ намудани фаъолият аз мақомоти салоҳиятдор иҷозатнома мегиранд, дар фаъолияти худ ба таври илова боз тартиби муайян ва тасдиқ кардани шахсияти муштарӣ ва молик- бенефитсиарро, ки мақоми салоҳиятдор муқаррар кардааст, истифода менамоянд.

 

БОБИ 2. ТАРТИБИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ШАХСИЯТИ МУШТАРӢ ВАМОЛИК - БЕНЕФИТСИАР

 1. Бо мақсади муайян намудани шахсияти муштарӣ ва молик- бенефитсиар ташкилотҳо маълумот ва ҳуҷҷатҳои дар замимаи 2 ҳамин Дастурамал пешбинишуда ва инчунин дигар маълумоту ҳуҷҷатҳои заруриро, ки барои анҷом додани амалиётҳо (аҳдҳо) асос мебошанд, ҷамъоварӣ менамоянд.
 2. Кормандони воҳидҳои сохторҳои ташкилотҳое, ки дар гузаронидани амалиёт (аҳд) иштирок мекунанд ва ба муштариён хизмат мерасонанд, вазифадоранд ҳангоми гузаронидани амалиёт (аҳд) аз манбаҳои дигари иловагии (ёридиҳандаи) иттилоот, ки ба онҳо дар асоси Қонун дастрас мебошанд, низ истифода бурда, шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиарро муқаррар ва муайян кунанд.

Ташкилотҳо бояд гирандаи подоши суғуртаро аз рӯйи суғуртаномаи ҳаёт ба сифати омили муҳими хавф ҳангоми ҳалли масъалаи татбиқи тадбирҳои густурдаи санҷиши зарурии муштариро гузаронанд. Агар ташкилот муайян кунад, ки манфиатгиранда (шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ) дорои хавфи баланд аст, бояд ҳатман чораҳои густурда татбиқ гарданд ва ин чораҳо бояд тадбирҳои оқилонаро оид ба муайян ва тасдиқи шахсияти молик-бенефитсиари манфиатгиранда дар лаҳзаи пардохт бо тартиби муқарраркардаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом» дар бар гиранд;

Ташкилотҳо бояд дар он ҷое, ки хавфи баланди қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом мавҷуд аст, тадбирҳои густурдаи санҷиши лозимии муштариро истифода намоянд.

 1. Ҳамаи ҳуҷҷатҳои барои муайян кардани муштарӣ ва шахсияти молик-бенефитсиар истифодашаванда бояд дар таърихи пешниҳод шуданашон эътиборнок бошанд. Ҳуҷҷатҳое, ки пурра ё қисман ба забони хориҷӣ таҳия шудаанд, бояд аз тарафи муштарӣ бо тарҷумаи тасдиқшуда ба забони давлатӣ ба ташкилот пешниҳод гарданд.
 2. Ҳуҷҷатҳое, ки мақомоти давлатии кишварҳои хориҷӣ бо тасдиқи мақоми шахсони ҳуқуқӣ - ғайрирезидентҳо ирсол менамоянд, аз тарафи ташкилотҳо дар сурате қабул карда мешаванд, ки агар онҳо бо тартиби муқарраргардида расмӣ гардонида шуда бошанд (ин ҳуҷҷатҳо дар ҳолате бидуни расмикунонӣ пешниҳод карда мешаванд, ки агар инро шартномаҳои байналмилалии аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон имзошуда пешбинӣ намояд).

17.Муштариёни ташкилотҳо ҳамаи ҳуҷҷатҳоро бояд дар нусхаи асл ё нусхаи ба таври дахлдор тасдиқшуда пешниҳод намоянд. Агар ба муайян кардани муштарӣ вашахсияти молик-бенефитсиар танҳо як қисми ҳуҷҷат дахл дошта бошад, он гоҳ мумкин аст иқтибоси тасдиқшудаи он пешниҳод гардад.

 1. Дар ҳолати пешниҳод шудани нусхаи ҳуҷҷатҳо ташкилот ҳуқуқ дорад, ки нусхаи асли онҳоро барои шиносоӣ ва бо дурустии расмиятдарорӣ талаб намояд.
 2. Барои муайян намудани муштарӣ, муқаррар ва мушаххас кардани шахсияти молик-бенефитсиар ташкилотҳо аз пурсишнома (чамъоварии маълумот тариқи пурсиш) истифода мебаранд. Маълумот дар бораи муштарӣ ва молик-бенефитсиар, ки дар натиҷаи муайянсозии онҳо гирифта шудааст, дар пурсишномаи муштарӣ, ки дар Замимаи 3 ҳамин Дастурамал пешбинӣ шудааст, таҳия карда мешавад. Пурсишномаи муштарӣ метавонад дар шакли қоғазӣ ё электронӣ пур карда шавад. Шакли электронии пурсишномаи муштарӣ ҳангоми ба шакли чопӣ гардондан бо имзои корманди ваколатдор, ки маълумотро пешниҳод кардааст, тасдиқ карда мешавад. Талаботи камтарин ба пурсишнома аз тарафи мақоми ваколатдор бо назардошти хусусиятҳои фаъолияти ташкилотҳо муқаррар карда мешавад. Пурсишномаи муштарӣ аз тарафи ташкилотҳо на камтар аз 5 сол аз рӯзи қатъ шудани муносибат бо муштарӣ нигоҳ дошта мешавад.
 3. Бо салоҳдиди ташкилот ба пурсишномаи муштарӣ инчунин метавонад маълумоти дигар низ ворид карда шавад. Дар ҳолати дигар шудани маълумоти пурсишнома ва (ё) маълумот дар бораи молик-бенефитсиар, муштарӣ уҳдадор аст, ки маълумоти навшуда ва ҳуҷҷатҳоро на дертар аз 1 моҳ аз рӯзи тағйир ёфтани маълумот ба ташкилотҳо пешниҳод намояд.
 4. Ташкилотҳо маълумоти наверо, ки аз муштарӣ гирифтаанд, бояд дар рӯзи қабули он ба пурсишнома ворид кунанд.
 5. Маълумоте, ки дар пурсишномаи муштарӣ қайд мегардад, метавонад дар манбаи маълумоти электронии ташкилотҳо нигоҳ дошта шавад. Кормандони масъули ташкилотҳо барои муайян кардани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар, инчунин хадамоти назорати дохилӣ барои санҷиши маълумот дар бораи муштарӣ ва молик-бенефитсиар бояд имконияти доимии истифодабарӣ дошта бошад.
 6. Ташкилотҳо ҳуқуқ доранд муайянсозии такрории муштарӣ ва шахсияти молик-бенефитсиарро анҷом надиҳанд, агар ин гуна муштарӣ ва молик-бенефитсиар пештар аз тарафи ҳамин ташкилотмуайян шуда, мутобиқи Қонун ва ин Дастурамал ба маълумоти мавҷуда дар бораи ин муштарӣ ва шахсияти молик-бенефитсиар дастрасии фаврӣ ба таври доимӣтаъмин бошад.
 7. Ташкилотҳо вазифадоранд:

- дар ҳолати пайдо шудани шубҳа ба дурустии маълумоте, ки пештар дар натиҷаи муайян кардани муштарӣ гирифта шуда буд, муайянсозии такрории муштарӣ ва шахсияти молик-бенефитсиарро анҷом диҳанд;

- маълумотҳоидар бораи шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар дастрасшударобо рӯйхатҳои шахсони алоқаманд бо терроризм ва паҳнкунии силоҳи қатли оммуқоиса намуда, боварӣ ҳосил намоянд, ки онҳо бо шахсони дар ин рӯйхатҳо буда алоқаманд намебошанд;

- мониторинги мунтазами муносибатҳои кориро бо муштариён оид ба баррасииҳуҷҷатҳо, маълумоту иттилооти марбута барои бовар кардан ба он, ки онҳо навшуда ва қобили қабул мебошанд, гузаронанд;

- мониторинги фаъолияти муштариро (аз ҷумла ҳисоббаробаркуниҳои нақдӣ ва ғайринақдӣ) гузаронанд, то бовар ҳосил карда шавад, ки онҳо ба хусусияти фаъолияти муштарӣ, самти хавфи муштарӣ ва сарчашмаи маблағҳо мувофиқат мекунанд;

- оид ба ошкор кардани амалиёти мураккаб, тарҳҳои калон ё ғайримаъмули аҳдҳо, ки мақсади  равшани иқтисодӣ ё қонунӣ надоранд ва метавонанд ба қонунигардонии (расмикунонии) даромаҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом далолат кунанд, чораҳо андешанд.

- нисбат ба муштариёне, ки шахси ҳуқуқӣ мебошанд, хусусияти фаъолияти ин муштарӣ, инчунин сохтор, шакли моликият ва идоракунии онро донад.

 1. Ташкилотҳо ҳангоми қабули хизматрасонӣба муштариён ва шахсони бонуфузи сиёсӣ, илова ба санҷиши лозимии муштариён, ки дар боло пешбинӣ шудаанд, чунин корҳоро анҷом медиҳанд:

а) барои муайян намудани шахсони бонуфузи сиёсӣ аз байни муштарӣ ва молик бенефитсиар, ки ба онҳо хизмат расонида мешавад ё барои хизматрасонӣқабул карда мешаванд, чораҳои асоснок ва дастрас меандешанд;

б) муштарӣ ва молик-бенефитсиар, ки шахсони бонуфузи сиёсӣ мебошанд,танҳо дар асоси иҷозати хаттии роҳбар ё муовини роҳбари ташкилот, инчунин роҳбар ё муовини роҳбари шуъбаи масъули ташкилот, ки ба вай ваколатҳои дахлдор дода шудааст, барои хизматрасонӣқабул менамоянд;

в) дар ҳолати ошкор намудани манбаи пайдоиши маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулки муштарӣ ва молик-бенефитсиар, ки шахсони бонуфузи сиёсӣ мебошанд,чораҳои асоснок ва имконпазир меандешанд;

г) маълумотеро, ки оид ба шахсони бонуфузи сиёсӣ дар ихтиёр доранд, мунтазам нав менамоянд;

д) ба амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк, ки дар ташкилот аз ҷониби шахсони бонуфузи сиёсӣ, хешовандони наздики онҳо (зан (шавҳар), фарзандон, падару модар, бародарон, хоҳарон, инчунин падару модар, бародарон, хоҳарон ва фарзандони зан (шавҳар), кудоҳо, келинҳо, домодҳо, ҷиянҳо инчунин дигар шахсоне, ки бо шахси ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахси ба он баробаркардашуда якчоя зиндагӣ карда, хоҷагии умумӣ мебаранд, шахсони ба фарзандхонӣ қабулкарда ва фарзандхондҳо) ё аз номи ин шахсон анҷом дода мешаванд, таваҷҷуҳи хос зоҳир намоянд.

 1. Ташкилотҳо хавфро аз рӯи дараҷаи баланд ва паст бо назардошти талаботи ҳамин Дастурамал ва тавсияҳои муқарраркардаи мақоми ваколатдор баҳо медиҳанд.
 2. Ташкилотҳо инчунин метавонанд меъёрҳои иловагии баҳогузории дараҷаи хавфро истифода намоянд.
 3. Ташкилотҳо маълумотҳоеро, ки дар натиҷаи муайян кардани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар гирифтаанд, уҳдадоранд дар сурати баланд будани дараҷаи хавф на камтар аз як маротиба дар як сол ва дар дигар ҳолатҳо на камтар аз як маротиба дар се сол нав кунанд. Онҳо инчунин дараҷаи хавфро ҳангоми дигар шудани маълумоти мушаххаскунанда ё тағйир ёфтани дараҷаи хавф ё дар ҳолатҳои зерин бояд бознигарӣ кунанд:

- агар нисбати муштарӣ, молик-бенефитсиар ё амалиёти (аҳди) онҳо шубҳа пайдо шавад, ки бо қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом алоқамандӣ доранд;

- агар амалиёт (аҳд) хусусияти номаълум ё ғайримуқаррарӣ дошта, аз набудани мазмуни равшани иқтисодӣ ё мақсади  қонунӣ шаҳодат диҳад ё анҷом додани чунин амалиёт (аҳд) аз он гувоҳӣ диҳад, ки мақсади  гузаронидани он саркашӣ аз риояи талаботи Қонун мебошад.

 1. Ташкилотҳо инчунин метавонанд дараҷаи хавфро бознигарӣ карда, маълумотҳоеро, ки дар натиҷаи муайян намудани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар гирифтаанд, нав кунанд, аз тарафи ташкилотҳо дар дигар ҳолатҳо ин корро аз рӯи тартиб ва мӯҳлати муқарраркарда анҷом диҳанд.

 

БОБИ 3. ДАРАҶАИ ХАВФИ БАЛАНД ВА ТАРТИБИ МУАЙЯН

НАМУДАНИ ОН

 1. Ба дараҷаи хавфи баланд шахсон, ҳолатҳо ё объектҳои зерин дохил мешаванд:

а) шахси ҳуқуқӣ, ки дар кишварҳо ва минтақаҳои оффшорӣ ба қайд гирифта шудааст (фаъолият мекунад) ё муштарӣ-шахси воқеие, ки дар кишварҳо ва минтақаҳои оффшорӣ зиндагӣ мекунад;

б) муштарӣ - ғайрирезидент;

в) фаъолияти бонкии хусусӣ;

г) шахсони ҳуқуқӣ ё муссисаҳо, ки бо мақсади  нигаҳдории амволи хусусӣ дар шакли идорасозии ба боравӣ асосёфта (траст) ташкил шудаанд;

д) робитаю муносибати корӣё амалиёти якдафъаина бо давлатҳое (минтақаҳое), ки дар онҷо талаботи байналмилалии муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда,маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (мутобиқи феҳристи муқаррарнамудаи мақоми ваколатдор ё ташкилотҳои байналмилалӣ) ба таври зарурӣ истифода намешавад, инчунин бо кишварҳое, ки нисбати онҳо Созмони Милали Муттаҳид таҳрим эълон кардааст;

е) истиқомат кардани (будубоши) муштарӣ дар давлатҳое (минтақаҳое), ки дар зербанди д) ҳамин банд зикр шудаанд;

ё) ташкилотҳои хайрия ва ғайритиҷоратӣ;

з) коғазҳои қиматноки тақдимкунанда (аз ҷумла, чекҳои тақдимкунанда), ки дар рафти муносибатҳои корӣгардиш мекунанд ё худ воситаи амалиёти якдафъаина мебошанд;

и) дар ҳолати пайдо шудани шубҳа ба дурустӣ ва мутобиқати маълумоти муайянкунанда, ки пештар гирифта шудааст, аз ҷумла дар бораи мавҷудияти молик-бенефитсиар ва дурустии маълумотҳо дар бораи вай;

к) дар ҳолати маълум гардидани он, ки ба роҳ мондани муносибати корӣбо муштарӣ ё гузаронидани амалиёт (аҳд) аз тарафи ташкилотҳои дигар рад шуда бошад;

л) дар ҳолатҳое, ки муштарӣ муомилоти калонро бо пули нақд, муносибати корӣё амалиёти якдафъаинаро низ бо маблағи калони нақдӣ анҷом медиҳад;

м) муштариёне, ки тариқи суратҳисобҳои онҳо ба ташкилотҳои молиявии гуногун мунтазам ва беасос маблағ интиқол мегардад;

н) бо шахсони бонуфузи сиёсӣ, бо аъзои оилаи онҳо ва шахсони бо онҳо вобаста муносибатҳои корӣё амалиёти (аҳди) якдафъаина анҷом медиҳанд;

о) пешниҳоди хизматрасониҳои бонкӣ ба шумораи маҳдуди муштариёни гурӯҳимахсус;

п) тасдиқи муносибати корӣ бидуни алоқаи мустақим ё анҷом додани амалиёти якдафъаина тариқи электронӣ ё тариқи муросилот (муносибат бидуни алоқаи мустақим);

р) муносибати корӣ ё амалиёти (аҳди) якдафъаина тариқи суратҳисоб ё бо тарзе, ки тавассути он шаш моҳи охир ягон амалиёт (аҳд) гузаронида нашудааст;

с) амалиёт тариқи муносибатҳои муросилотии бонкӣ;

т) қарздиҳӣ ба муштарӣ, дар ҳолате, ки қарз бо ҷалбнамоии пасандоз дар ҳамин бонк таъмин карда шавад.

 1. Ташкилотҳо мутобиқи санадҳои ҳуқуқии дохилӣ инчунин метавонанд дараҷа ва талаботи дигарро нисбат ба хавфҳои баланд пешбинӣ намоянд.
 2. Барои муайян намудани дараҷаи хавфи баланд имкон дорад инчунин ҳолатҳои зерин ба назар гирифта шаванд:

а) агар муштарӣ шаҳрванд ё резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон набошад ё шаҳрвандии ҳозира ё гузаштаи ӯ, ё резидентии ӯ аз нуқтаи назари муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом хавфи баландро дар назар дошта тавонад;

б) агар дар гузашта муштарӣ ба муносибати корӣё амалиёте (аҳде) ҷалб шуда бошад, ки он аз нуқтаи назари муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда,  маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом шубҳанок ба ҳисоб равад;

в) агар суратҳисобҳо, маблағҳо ё нуфузи шахси ҳуқуқӣ бо мақсади  муомилоти (гардиши) дороиҳои шахси воқеӣ истифода бурда шаванд;

г) агар сохтор ва идорасозии шахси ҳуқуқӣ беасос мураккаб шуда бошад;

д) агар ошкор кардани иштирокчиёни шахси ҳуқуқӣ мушкил ё номумкин бошад;

е) агар муштарӣ - шахси ҳуқуқӣ коғазҳои қиматноки тақдимкунанда нашр намояд.

 1. Мавҷудияти гурӯҳи хавфи баланд дар вақти омӯзиши амиқи муштарӣ муайян карда мешавад. Ташкилотҳо бо мақсади маълум намудан ва баҳо додани дараҷаи баланди хавф инҳоро муқоиса мекунанд:

а) маълумоте, ки шахсияти муштариро муайяну мушаххас мекунад;

б) сифатҳои кории муштарӣ;

в) муносибатҳои кории муштарӣ;

г) хусусият ва мақсади  амалиёти якдафъаинаи муштарӣ;

д) маълумотҳое, ки аз манбаҳои дастрас гирифта шудаанд;

е) ҳолатҳои дигар.

 1. Ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣё бастани аҳд бидуни алоқаи мустақим ташкилот ҳадди ақал чораҳои иловагии зеринро амалӣ менамояд:

а) ҳисоббаробаркуниҳоро танҳо тариқи ғайринақдӣ амалӣ менамояд, ба ғайр аз пардохтҳои нақдӣ, ки тариқи терминалҳо ва банкоматҳо анҷом дода мешаванд;

б) ҳуҷҷатҳои иловагӣ, ба монанди шартномаҳо, расидхати пардохт ё ҳуҷҷатҳои дигари тасдиқкунандаро талаб мекунад.

 1. Барои муайян кардани шахсони бонуфузи сиёсӣташкилот метавонад амалҳои зеринро анҷом диҳад:

а) аз муштариёни эҳтимолӣ маълумот талаб менамояд ё дар бораи хусусияти фаъолияти муштариён ва шахсони бо онҳо вобаста маълумот дастрас мекунад;

б) аз манбаи маълумоти пулакӣ маълумоти дастраси умумро омӯхта, дар бораи шахсони бонуфузи сиёсӣ маълумот мегирад (World-check (пойгоҳҳои байналмилалии маълумотии пулакӣ ва сарчашмаҳои муътамад, ки дар он маълумотҳои муфассал оид ба шахсони сиёсии мансабдор, террористон, ҷинояткорон, гурӯҳҳои экстримистӣ, террористӣ ва аъзоёни онҳо маҳфуз мебошад) ва ҳоказо).

 

БОБИ 4. ДАРАҶАИ ХАВФИ ПАСТ

 1. Ба дараҷаи хавфи паст шахсон, ҳолатҳо ё объектҳои зерин дохил мешаванд:

а) мақомоти давлатӣ;

б) мақомоти худидоракунии маҳаллӣ;

в) ташкилотҳои таъсисдодаи давлат;

г) маблағҳое, ки ба бучети мутаҳиди давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд;

д) пардохтҳо барои хизматрасонии ҷамъиятӣ.

е) ташкилотҳое, ки аз нуқтаи назари муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом таҳти назорат мебошанд.

 

БОБИ 5. ХУСУСИЯТҲОИ МУАЙЯН КАРДАНИ ШАХСИЯТИ МУШТАРӢ ВА МОЛИК - БЕНЕФИТСИАР ҲАНГОМИ АНҶОМ ДОДАНИ НАМУДҲОИ АЛОҲИДАИ АМАЛИЁТ (АҲД)

 1. Муайян кардани шахси воқеӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият дар ҳолатҳои зерин сурат мегирад:

- интиқоли маблағҳои пулӣ бо супориши шахсони воқеӣ бе кушодани суратҳисобҳои бонкӣ;

- амалиёти (аҳд) мубодилаи пули нақди миллӣ ё асъори хориҷӣ бо шахсони воқеӣ, амалиёти нақдгардонии чекҳое (аз ҷумла чекҳои сафарӣ), ки арзиши номиналиашон бо асъори хориҷӣ нишон дода шудааст.

 1. Муайянсозии шахси воқеӣ маълум кардани ному насаб ва номи падар (агар қонун ё одатҳои миллӣ чизи дигаре муқаррар накарда бошад), мушаххасоти ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти муштариро пешбинӣ менамояд.
 2. Муайянсозии шахси воқеӣ, ки дар банди 38 ҳамин Дастурамал пешбинӣ шудааст, танҳо дар ҳолати мавҷуд будани шартҳои зерин (дар як вақт) сурат мегирад:

- мутобиқи моддаи 6 Қонун назорати ҳатмии амалиёт (аҳд) лозим нест;

- ному насаб ва номи падар, инчунин дигар маълумот дар бораи шахси воқеӣ бо маълумоти дар номгӯи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ зикршуда, ки аз хусуси иштироки онҳо дар фаъолияти террористӣ (маблағгузории терроризм) дарак медиҳад, мутобиқат накунад;

- агар нисбати алоқаманд будани муштарӣ ё амалиёт (аҳд) бо қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом дар ташкилотҳо шубҳае пайдо нашавад;

- агар амалиёт (аҳд) хусусияти номаълум ё ғайримуқаррарӣ надошта бошад ва аз мазмуни равшани иқтисодӣ ё мақсади  аниқи қонунӣ доштани он дарак диҳад ва анҷом додани ин гуна амалиёт ба он асос шуда натавонад, ки мақсади  он саркашӣ аз риояи талаботи Қонун мебошад.

 1. Ҳангоми анҷом додани амалиёт (аҳд) воситаҳои пулӣ дар шакли нақдӣ боистифодаи тачҳизоти барномавӣ-техникӣ, хазинадорони электронӣ, банкоматҳо ва дигар воситаҳои барномавӣ-техникӣ (ба истиснои амалиёт бо истифодаи кортҳои пардохт), муайян кардани шахсияти муштарӣ ва молик- бенефитсиар аз тарафи ташкилотҳо дар ҳолате гузаронида мешавад, ки агар маблағи амалиёти (аҳди) иҷрошаванда баробар ба 20 нишондиҳанда барои ҳисобҳо,ё зиёда аз он ё баробар ба маблағи асъори хориҷии ҳамарзиши 20 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он бошад ё тавассути суратҳисоби дар бонки ғайрирезидент кушодашуда гузаронида шавад. Ҳангоми гузаронидани амалиёт (аҳд) бо истифодаи кортҳои пардохтӣ, муайян кардани дар асоси мушаххасоти корти пардохтӣ, инчунин тариқи гузарвожаҳо амалӣ карда мешавад.
 2. Ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои муросилотӣ бо бонки ғайрирезидент бонкҳои тиҷоратӣ уҳдадоранд, ки ҳатман маълумотҳои дар банди 1 замимаи 2 ҳамин Дастурамал пешбинишударо талаб кунанд. Инчунин онҳо бояд дар бораи тадбирҳое, ки бонки ғайрирезидент оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом меандешад, маълумот талаб намоянд. Қарор дар бораи ба роҳ мондани муносибатҳои муросилотӣ бо бонки ғайрирезидент дар сурати розӣ будани роҳбари ташкилотҳои карзӣ қабул карда мешавад.
 3. Муайян кардани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар дар ҳолатҳои зерин метавонад гузаронида нашавад:

- пардохтпулиҳои марбут ба ҳисоббаробаркунӣ бо буҷети давлатӣ (аз ҷумла, буҷетҳои мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва дигар қисматҳои он) ва дигар пардохтҳои тибқи муқаррароти қонунгузорӣ анҷомдодашаванда, ки яке аз қисмҳои пардохти буҷети давлатӣ мебошанд;

- вобаста ба пардохтҳои алимент.

 1. Нисбат ба мақомоти давлатӣ санҷиши лозимӣ гузаронида намешавад.
 2. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани Дастурамали мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани Дастурамали мазкур мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

 

 

 

Замимаи1

ба Дастурамали №200"Дар бораи муайян ва

санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар"

 

1) Маълумоте, ки бо мақсади  муайян кардани шахсони воқеӣ дастрас мегардад

 1. Ному насаб ва номи падар (агар дар қонун ва одатҳои миллӣ чизи дигаре пешбинӣ нашуда бошад).
 2. Шаҳрвандӣ.
 3. Маълумотҳое, ки шахсиятро тасдиқ мекунанд: силсила ва рақами ҳуҷҷат, таърихи дода шудани ҳуҷҷат, номи мақомоте, ки ҳуҷҷатро додааст ва рамзи (коди) воҳиди сохторӣ (агар бошад).
 4. Маълумоти ҳуҷҷате, ки ба шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи будубошро (истиқомат) медиҳад: силсила (агар бошад) ва рақами ҳуҷҷат, санаи оғози муҳлати амали ҳуқуқи будубош (истиқомат), санаи анҷоми муҳлати амали ҳуқуқи будубош (истиқомат), аз ҷумла корти муҳоҷират: рақами корт, санаи оғози муҳлати будубош ва санаи анҷоми муҳлати будубош.
 5. Суроғаи ҷойи истиқомат (ҷойи кайд) ё ҷойи будубош.
 6. Рақами мушаххаси андозсупор.
 7. Маълумот дар бораи ҳуҷҷатҳое, ки ваколати истифодаи маблағҳои пулӣ ва амволро тасдиқ менамоянд.
 8. Рақами телефонҳо барои тамос ва рақами факс (агар бошад).
 9. Маълумот дар бораи ҷойи кор ва фаъолият.

 

Эзох:

10) Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият инҳоянд:

а) Барои шаҳрвандон:

- шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- шаҳодатномаи мақомоти Сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ дар бораи таваллуди шаҳрванд — барои шаҳрванди Тоҷикистон то синни 16- сола;

- билети ҳарбӣ;

- дигар ҳуҷҷатҳое, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият дониста мешаванд.

б) Барои шаҳрвандони хориҷӣ:

- шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ ё ҳуҷҷати дигаре, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият муқаррар шудааст.

в) Барои шахсони бешаҳрвандӣ:

- ҳуҷҷате, ки аз тарафи давлати хориҷӣ дода шудааст ва мутобиқи шартномаҳои байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кардааст, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахси бешаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад;

- иҷозат барои истиқомати муваққатӣ;

- иҷозат барои зиндагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дигар ҳуҷҷатҳое, ки қонунгузорӣ пешбинӣ кардааст ё тибқи шартномаҳои байналмилалии аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон қабулшуда ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахсони бешаҳрвандӣ ба ҳисоб мераванд.

г) Барои фирориҳо:

- шаҳодатномаи тасдиқкунандаи фирорӣ будани шахс, ки аз тарафи ташкилоти дипломатӣ ё консулӣ ва ё мақомоти муҳоҷирати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст;

- шаҳодатномаи фирорӣ.

д) Ба ҳуҷҷатҳое, ки ҳуқуқи шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрвандиро барои будубош (зиндагӣ) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунанд, инҳо дохил мешаванд:

- иҷозат барои зиндагӣ;

- иҷозат барои истиқомати муваққатӣ;

- раводид;

- дигар ҳуҷҷате, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи будубоши (зиндагӣ кардани) шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрвандиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.

 

2) Ҳуҷҷатҳое, ки бо мақсади  муайян намудани шахсони воқеӣ талаб кардамешаванд

 1. Барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон (нусхаи асл, ки аз он нусхабардорӣ карда мешавад);

- шаҳодатномаи мақомоти Сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ, мақоми иҷроияи ҳокимият ё мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ дар бораи таваллуди шаҳрванд - барои шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон синнаш то 16 - сола (намояндаи қонунӣ нусхаи асли онро пешниҳод менамояд, ки аз руи он нусхабардорӣ карда мешавад);

- шаҳодатнома дар бораи шахсияти хизматчии ҳарбӣ ё билети ҳарбӣ (нусхаи асл пешниҳод мегардад, ки аз руи он нусхабардорӣ карда мешавад);

- шаҳодатномаи ҳифзи иҷтимоӣ (нусхаи асл пешниҳод мегардад, ки аз он нусхабардорӣ мешавад);

 1. Барои шаҳрвандони хориҷӣ:

- шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ ё ҳуҷҷате, ки қонунгузорӣ муқаррар кардааст ва ё тибқи шартномаҳои байналмилалии аз тарафи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабулшуда ба сифати ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият хизмат мекунад (нусхаи асл пешниҳод мегардад, ки аз он нусхабардорӣ карда мешавад);

- ҳуҷҷате, ки ҳуқуқи будубоши (истиқомати) шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрвандиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад: иҷозат барои зиндагӣ, иҷозат барои истиқомати муваққатӣ (ҳуҷҷати асл пешниҳод мегардад, ки аз он нусхабардорӣ карда мешавад) ва ё дигар ҳуҷҷате, ки аз тарафи мақомоти расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст.

 

 

 

Замимаи 2

ба Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва

санҷидани шахсияти муштарӣва молик - бенефитсиар"

 

1) Маълумотҳое, ки бо мақсади  муайян кардан шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ гирифта мешаванд

 1. Маълумотҳое, ки бо мақсади муайян кардани шахсони ҳуқуқӣ гирифта мешаванд:

- номи пурра, инчунин (агар бошад) номи мухтасар ва ё ном бо забони хориҷӣ;

- шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ;

- рақами мушаххаси андозсупор - барои резидент, рақами мушаххаси андозсупор ё рамзи (коди) ташкилоти хориҷӣ - барои ғайрирезидент (агар бошад);

- маълумот дар бораи қайди давлатӣ: таърих, рақам, номи мақомоти бақайдгиранда, ҷойи бақайдгирӣ;

- суроға, маҳалли ҷойгиршавӣ ва суроғаи почта;

- маълумот дар бораи иҷозатнома оид ба доштани ҳуқуқ барои фаъолият: намуд, рақам, таърихи дода шудани иҷозатнома, аз тарафи кӣ дода шудааст, муҳлати амал, намудҳои фаъолият аз рӯи иҷозатнома;

- рамзи (коди) мушаххаси бонкӣ - барои бонкҳои тиҷоратӣ-резидентҳо;

- маълумот дар бораи мақомоти шахси ҳуқуқӣ (сохтор ва ҳайати шахсии мақомоти идории шахси ҳуқуқӣ);

- маълумот дар бораи андозаи сармояи (андухтаи) оинномавии бақайдгирифта ва пардохтшуда ё андозаи фонди оинномавӣ, молу мулк;

- маълумот дар бораи будан ё набудани шахси ҳуқуқӣ дар маҳалли ҷойгиршавӣ, мақомоти доимоамалкунандаи идории вай, мақомоти дигар ё шахсоне, ки аз номи шахси ҳуқуқӣ бе ваколатнома ҳуқуқи фаъолиятро доранд;

- рақами телефонҳо барои тамос ва рақами факс.

 1. Маълумотҳое, ки бо мақсади муайян кардани соҳибкорони инфиродӣ гирифта мешаванд:

- маълумотҳое, ки дар замимаи 1 ҳамин Дастурамал пешбинӣ шудаанд;

- маълумот дар бораи бақайдгирии соҳибкори инфиродӣ: таърихи бақайдгирӣ, рақами давлатии қайд, номи мақоми бақайдгиранда, макони бақайдгирӣ;

- маълумот дар бораи иҷозатнома барои анҷом додани фаъолияте, ки бояд иҷозатнома дошта бошад: намуд, рақам, таърихи дода шудани иҷозатнома, аз тарафи кӣ дода шудааст, муҳлати амал, намудҳои фаъолият аз рӯи иҷозатнома;

- Суроғаи почта ва рақами телефонҳо барои тамос, рақами факс.

 

2) Ҳуҷҷатҳое, ки бо мақсади  муайян кардани шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ талаб карда мешаванд

 1. Барои шахсони ҳуқуқӣ:

- шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ (нусха);

- нусхаи оиннома бо тартиби муқаррар тасдиқшуда);

- шартномаи таъсисӣ - агар қонунгузорӣ пешбинӣ карда бошад (агар ҷамъиятро як нафар тасдиқ карда бошад, он гоҳ нусхаи ҳуҷҷати тасдиқшуда дар бораи таъсис);

- тагйиротҳо (иловаҳо) ба ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва шаҳодатномаи кайди давлатии чунин тағйиротҳо (иловаҳо);

- шаҳодатнома дар бораи ба қайди мақомоти андоз гузоштан;

- ҳуҷҷатҳое, ки ваколати шахсони дорои ҳуқуқи имзои аввал ва дуюмро дар корти намунаи имзоҳо ва нақши муҳр тасдиқ мекунанд (қарори мақомоти идорӣ, фармонҳо, ваколатномаҳо ва ғайра) (нусхаи асл ва нусхаи аз тарафи худи ташкилот тасдиқшуда);

- иҷозатнома, ки ҳуқуқи фаъолияти соҳибкориро медиҳад ва барои муштарӣ гирифтани иҷозатнома ҳатмӣ мебошад (нусха);

- беруннависи феҳристи давлатии шахсони ҳуқуқӣ - бо талаби иловагӣ

 1. Барои соҳибкорони инфиродӣ:

- ҳуҷҷатҳое, ки дар замимаи 1 ҳамин Дастурамал пешбинӣ шудаанд;

- шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии соҳибкори инфиродӣ (нусха);

- иҷозатнома, ки ҳуқуқи анҷом додани фаъолияти соҳибкориро медиҳад ва барои муштарӣ гирифтани иҷозатнома ҳатмӣ аст - ҳангоми зарурат (нусха).

3) Маълумотҳое, ки бо мақсади  муқаррар ва муайян намудани шахсияти молик-бенефитсиар гирифта мешаванд :

 1. Маълумот дар бораи асосҳое, ки аз хусуси ба манфиати дигар шахс фаъолият кардани муштарӣ ҳангоми гузаронидани амалиёт (аҳд) шаҳодат медиҳанд.
 2. Маълумот дар бораи шахсияти молик-бенефитсиар.

 

 

 

Замимаи 3

ба Дастурамали №200"Дар бораи муайян ва

 санҷидани шахсиятимуштарӣ ва молик - бенефитсиар"

 

Маълумотҳое, ки ба пурсишномаи муштарӣ дохил шудаанд

 1. Маълумоте, ки дар натиҷаи муайян кардани муштарӣ, муқаррар ва мушаххас кардани шахсияти молик-бенефитсиар гирифта шуда, дар замимаҳои 1-3 ҳамин Дастурамал нишон дода шудааст.
 2. Маълумот дар бораи дараҷаи хавф, аз ҷумла асосноккунии баҳодиҳии он.
 3. Санаи ба роҳ мондани муносибат бо муштарӣ, аз ҷумла санаи кушодани аввалин суратҳисоби бонкӣ (амонату пасандозҳо).
 4. Санаи пур ва нав кардани пурсишномаи муштарӣ.
 5. Ному насаб ва номи падар, вазифаи корманде, ки барои кор бурдан бо муштарӣ вобаста шудааст, инчунин корманде, ки суратҳисоб кушода, онро тасдиқ кардааст, нозири суратҳисоб (агар бошад).
 6. Имзои шахсе, ки пурсишномаи муштариро дар шакли қоғазӣ пур кардааст (бо нишон додани ному насаб ва номи падар, вазифа ё ному насаб ва номи падар ва вазифаи шахсе, ки пурсишномаи муштариро дар шакли электронӣ пур кардааст).
 7. Дигар маълумотҳое, ки ташкилот дастрас намудааст.

 

 

 

 

 

Замимаи 4

ба Дастурамали №200 "Дарбораи муайян ва

 санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар"

 

Маълумотҳои зарурӣ оид ба муносибатҳои кории муштарӣ ҳангоми анҷом додани амалиёти якдафъаина ва меъёрҳои хавфнокии он

Маълумотҳои оид ба муносибатҳои корӣ:

- намуди амалиёт ва асос барои анҷом додани он;

- таърихи анҷом додани амалиёт ва микдори маблағи амалиёт;

- ҳадафҳо ва омилҳои иктисодии амалиёт;

- манбаи пайдоиши маблағи амалиёти гузаронидашаванда;

- маълумоти зарурӣ оид ба шахсияти муштарӣ, ки амалиётро анҷом медиҳад тибқи Замимаи 1 ва 2 Дастурамали мазкур;

- маълумоти зарурӣ барои муайян кардани шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки бо супориш ё аз номи ӯ амалиёт анҷом дода мешавад;

- маълумот оид ба робитаю муносибати кории иштирокчиёни амалиёт;

-маълумот оид ба гирандаи интиқол ва давлати интиқолгиранда.

Меъёрҳо ва омилҳои хавфнокии муносибатҳои корӣҳангоми гузаронидани амалиёти якдафъаина:

-амалиёти якдафъаина анҷом дода мешавад, бо давлатҳое (минтақаҳое), ки дар он ҷо талаботи байналмилалии муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (мутобиқи феҳристи муқаррарнамудаи мақоми ваколатдор ё ташкилотҳои байналмилалӣ) ба таври зарурӣ истифода намешавад, инчунин бо кишварҳое, ки нисбати онҳо Созмони Милали Муттаҳид таҳрим эълон кардааст;

-муштарӣ амалиётро бо пули нақд, муносибати корӣё амалиёти якдафъаинаро низ бо маблағи калони нақдӣ анҷом медиҳад;

- муштарӣ бо шахсони бонуфузи сиёсӣ, бо аъзои оилаи онҳо ва шахсони бо онҳо вобаста муносибатҳои корӣё амалиёти (аҳди) якдафъаина анҷом медиҳанд;

- муносибати корӣё амалиёти якдафъаина тариқи суратҳисоб ё бо тарзе, ки тавассути он шаш моҳи охир ягон амалиёт (аҳд) гузаронида нашудааст;

- шартҳои аҳд ё амалиёт (муносибати корӣ) ба хусусиятҳои кории муштарӣ, рост намеояд;

- шартҳои ин гуна аҳдҳои (муносибатҳои корӣ) маъмулан дар ин соҳаи соҳибкорӣбасташаванда ё ба анъанаҳои муомилоти корӣмувофик намеоянд ва ғ.

 

Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО» Министерством юстиции Республики Таджикистан за №726 от 20 января 2014г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением Правления Национального банка Таджикистана за №305 от 20 декабря 2013г.

 

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Изменение Министерством юстиции Республики Таджикистан за№726 «а» от 14 июля 2014г.

 

«УТВЕРЖДЕНО»

Изменения Постановлением Правления Национального банка Таджикистана за №144 от 12 июня 2014

 

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО» Министерством юстиции Республики Таджикистан за №726 “б” от 11 ноября 2016г.

«УТВЕРЖДЕНО»

ИзмененияПостановлением Правления Национального банка Таджикистана за №94 от 12 июля 2016г.

 

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО» Министерством юстиции Республики Таджикистан за №726 “в” от 14 марта 2018г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Измененияи дополнения Постановлением Правления Национального банка Таджикистана за №29 от 12 марта 2018г.

 

 

 

Инструкция №200 «Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника»

 

Инструкция №200 «Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника» (далее - Инструкция) разработана в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 5 Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» (далее - Закон), устанавливает процесс идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Основные понятия, применяемые в настоящей Инструкции:

- бенефициарный собственник – физическое лицо или несколько физических лиц, которое/ые в конечном итоге, прямо или косвенно обладают правами собственности (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса) или реально контролируют клиента и/или лицо, в чьих интересах совершается операция/сделка. В это понятие также включаются те лица, которые в конечном итоге реально контролируют юридическое лицо.

-внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом по выявлению операций (попыток совершения подозрительных сделок), подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;

-операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц, направленные на установление,изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении денежных средств или иного имущества;

-подозрительная сделка и операция - сделка и операция (попытка совершения сделки и операции) с денежными средствами и иным имуществом определенные как подозрительные сделки и операции в соответствии с Законом, настоящей Инструкцией и перечнем признаков подозрительных операций и сделок.

 1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (далее–организации) должны самостоятельно принимать меры по идентификации и проверке личности клиента (далее - надлежащая проверка) в следующих случаях:

а) при установлении деловых отношений (официально);

б) при проведении любых разовых сделок и операций, подлежащих обязательному контролью в соответствии с частью 2 статьи 6 Закона;

в) при подозрении клиента в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированиютерроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и основным преступлениям;

г) при наличии у лица, предоставляющего сведения, сомнений в достоверности и соответствии полученных ранее сведений, касающихся личности клиента.

 1. Меры по надлежащей проверке клиента, принимаемые организациями, включают:

а) идентификацию и проверку личности клиента;

б) идентификацию и проверку личности бенефициарного собственника;

в) получение информации о цели и характера деловых (официальных) отношений;

г) проведение на постоянной основе проверки деловых отношений и тщательного изучения операций с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемых в сфере таких отношений для обеспечения того, чтобы осуществляемые операции соответствовали представленным сведениям организации об этом клиенте, его деятельности и характере рисков, в том числе, когда необходима информация об источнике средств;

д) в соответствии с подпунктами а) и в) этого пункта уполномоченные лица организации обязаны проводить надлежащая проверка существующих клиентов на основе сущности и риска, не реже одного раза в год или регулярно обновлять имеющиеся сведения о клиенте.

Организации во время проведения разовых операций осуществляют надлежащую проверку клиента на основании информации приложений 1 и 2 настоящей Инструкции, а также должны изучать характер деловых отношений и их деятельность согласно приложению 4 настоящей Инструкции.

Организации обязаны хранить копии документов, подтверждающих сведения, указанные в  данном пункте и пункте 3 настоящей Инструкции, копии документов, необходимых для идентификации личности, файлы счетов и деловую переписку не менее пяти лет после завершения деловых отношений. Обеспечить, чтобы все данные, подлежащие хранению, при необходимости были доступны компетентным органам.

 1. 4. Организации обязаны идентифицировать как лиц, которые принимаются на обслуживание для установления длительных отношений, так и лиц, которым оказываются услуги, либо с которыми совершаются операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, вне зависимости от вида, характера и размера оказываемых услуг, либо совершаемых операций (сделок), за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 34, 35 и 36 настоящей Инструкции.

Руководители организации, ее органы управления и сотрудники не должны предупреждать клиентов, когда информация о них сообщается в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

В случае если организация не в состоянии применять меры надлежащей проверки клиента она обязана:

- не открывать счет, не вступать в деловые отношения и не осуществлять операцию или прекратить деловые отношения;

-рассмотреть необходимость направления сообщения о подозрительной операции (СПО) в отношении клиента.

При возникновении подозрения в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и основным преступлениям, и уверенности в том, что осуществление процесса надлежащей проверки клиента приведет к разглашению информации клиенту, организация может не проводить данную проверку клиента, а направить сообщения о подозрительной операции (СПО)

 1. В случае, если от имени физического или юридического лица действует его представитель, то организации обязаны получить от представителя необходимую информацию в отношении определенных элементов процесса надлежащей проверки клиента, то есть идентифицировать и проверить личность представителя и его полномочия.
 2. Организации должны устанавливать и идентифицировать бенефициарного собственника, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления и других документов, при проведении операций (сделок).
 3. 7. В процессе надлежащей проверки юридических лиц организации обязаны предпринять обоснованные и доступные меры по идентификации физического лица - реального владельца клиента, который в конечном итоге является собственником или контролирует клиента, в том числе путем изучения структуры собственности и управления клиента, а также учредителей (акционеров, участников) клиента.
 4. Если клиентом или реальным владельцем клиента является акционерное общество, на которого распространяются требования законодательства о раскрытии информации, о структуре собственности, т.е. регистрация акционеров, (участников) осуществляется уполномоченным органом, то установление и подтверждение личности учредителей (акционеров, участников) такого общества могут не потребоваться.

9.Требование об установлении и идентификации бенефициарного собственника считается выполненным, если организации могут на основании соответствующих сведений, в том числе указанных в Приложении 1 к настоящей Инструкции, подтвердить, что ими предприняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению и идентификации бенефициарного собственника.

 1. Организации в рамках правил внутреннего контроля должны разработать и утвердить процедуру идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника. Процедура идентификации должна включать порядок идентификации, верификации и проверки клиентов, установления и идентификации бенефициарных собственников, в том числе порядок оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и основания оценки такого риска.
 2. Процедура идентификации и проверка личности также может содержать иные положения, включаемые по усмотрению организаций.
 3. Кредитные организации, получающие лицензии на осуществление деятельности от компетентных органов, дополнительно используют порядок идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника, установленный компетентным органом.

 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА И БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА

 

 1. В целях идентификации клиента и бенефициарного собственника организациями осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных Приложением 2 к настоящей Инструкции, являющихся основанием совершения операций (сделок), а также иной необходимой информации и документов.
 2. Сотрудники структурных подразделений организаций, участвующие в осуществлении операции (сделки) и обслуживающие клиентскую базу, обязаны при совершении ими операции (сделки) использовать иные дополнительные (вспомогательные) источники информации, доступные им на законных основаниях для идентификации и установления клиента и бенефициарного собственника.

Организации должны включать выгодаполучателя страховой премии по полису страхования жизни в качестве важного фактора риска при решении вопроса о применимости расширенных мер надлежащей проверки клиента. Если организация определяет, что выгодаполучатель (юридическое или физическое лицо) представляет собой повышенный риск, должны быть применены расширенные меры, которые включают разумные меры по определению и подтверждению личности бенефициарного собственника выгодаполучателя, в момент выплаты в порядке определенном Законом Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»;

Организации должны применять расширенные меры надлежащей проверки клиента, где имеется повышенный риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 1. Все документы, позволяющие идентифицировать клиента и бенефициарного собственника, должны быть действительными на дату их предъявления. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны представляться клиентами, переведёнными на таджикский язык и надлежащим образом заверенными.
 2. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются организациями в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами, подписанными Республикой Таджикистан).
 3. Все документы должны быть представлены клиентами организаций в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации клиента и бенефициарного собственника имеет отношение только часть документа, то может быть представлена заверенная выписка из него.
 4. В случае представления копий документов, организация вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления и правильного оформления.
 5. Для идентификации клиента, установления и идентификации бенефициарного собственника организации используют анкетирование - сбор информации с помощью анкеты. Сведения о клиенте и бенефициарном собственнике, полученные в результате идентификации, фиксируются в анкете клиента, составленной в зависимости от статуса клиента и бенефициарного собственника по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящей Инструкции. Анкета клиента может заполняться на бумажном носителе или в электронном виде. Анкета клиента, заполненная в электронном виде, при переносе на бумажный носитель заверяется подписью уполномоченного сотрудника, представляющего сведения. Минимальные требования к анкете клиента устанавливается уполномоченным органом (Национальным банком Таджикистана), с учетом особенностей деятельности организации. Анкета клиента подлежит хранению организациями не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.
 6. По усмотрению организации в анкету клиента также могут быть включены иные сведения. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете клиента и (или) бенефициарного собственника, клиент обязан представить организациям обновленную информацию и документы, не позднее 1 месяца со дня прошедших изменений.

21.Организациям следует внести в анкету клиента полученные от него обновленные сведения в день их получения.

 1. Сведения, указываемые в анкете клиента, могут фиксироваться и храниться организациями в электронной базе данных, к которой сотрудникам этой организации, осуществляющим идентификацию клиента и бенефициарного собственника, в том числе службе внутреннего контроля, должен быть обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме для проверки информации о клиенте и бенефициарном собственнике.
 2. Организации вправе не проводить повторную идентификацию клиента и бенефициарного собственника, если такой клиент и бенефициарный собственник уже был ранее идентифицирован данной организацией, или в соответствии сЗаконом и настоящей Инструкцией к существующим сведениям об этом клиенте и бенефициарном собственнике обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме.

24.Организации обязаны:

- провести повторную идентификацию клиента и бенефициарного собственника, если у них возникают сомнения в достоверности сведений, полученных ранее в результате идентификации;

- сравнить полученные сведения о клиенте и бенефициарном собственике со списками лиц, связанных с терроризмом и распространением оружия массового поражения и удостоверится в том, что они не связаны с лицами, включенными в список;

- непрерывный мониторинг деловых отношений с клиентом по рассмотрению документов, относящихся данных и информации, для убеждения, они являются обновленными и релевантными;

- мониторинг деятельности (в том числе наличных и безналичных расчетов) клиента, для убеждения, что они соответствуют характеру бизнеса клиента, профилю риска клиента и источнику средств;

- меры по выявлению сложных операций, крупных или необычных схем сделок, которые не имеют явной экономической или законной цели и которые могут указывать на легализацию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

- в отношении клиентов, являющими юридическими лицами понимать характер хозяйственной деятельности клиента, а также структуру его собственности и управления.

 

 1. Организации в дополнение к мерам надлежащей проверки клиентов, предусмотренным выше, при приеме на обслуживание и обслуживании политически значимых лиц, осуществляют следующие действия:

а) принимают обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди клиентов и бенефициарных собственников, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, политически значимых лиц;

б) принимают на обслуживание клиентов и бенефициарных собственников являющихся политически значимым лицомтолько на основании письменного разрешения руководителя организации, либо его заместителя, а также руководителя обособленного подразделения организации, которому руководителем указанной организации либо его заместителем делегированы соответствующие полномочия;

в) принимают обоснованные и доступные меры в случаях выявления источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов и бенефициарных собственников являющихся политически значимым лицом;

г) на регулярной основе обновляют имеющуюся в распоряжении организации информацию о находящихся у них на обслуживании политических значимых лицах;

д) уделяют повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в организации политически значимыми лицами, близкими родственниками (женой (мужем), детьми, отцом, матерью, братьями, сестрами, а также отцом, матерью, братьями, сестрами и детьми жены (мужа), сватами, снохами, зятьями, племянниками а также другими лицами, совместно проживающими и ведущими общее хозяйство с лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к ним лицом, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц.

26.Организации оценивают уровень (категории) риска с учетом категорий высокого и низкого, определенных настоящей Инструкцией и рекомендацией, установленных уполномоченным органом.

 1. Организации могут также использовать дополнительные критерии оценки уровня (категории) риска.
 2. Организации должны обновлять сведения, полученные в результате идентификации клиента и бенефициарного собственника, не реже одного раза в год при повышенном уровне (категории) риска и не реже одного раза в три года в иных случаях, а также пересматривать уровень (категорию) риска по мере изменения идентификационных сведений или изменения уровня (категории) риска, либо в случае, когда:

- в отношении клиента, бенефициарного собственника или их операции (сделки) возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;

- если операция (сделка) имеет запутанный или необычный характер, свидетельствующий об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, или совершение указанной операции (сделки) и дает основания полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренного Законом.

 1. Организации также могут пересматривать уровень (категории) риска и обновлять сведения, полученные в результате идентификации клиента и бенефициарного собственника, в иных случаях, в порядке и сроки, устанавливаемые организациями.

 

ГЛАВА 3. КАТЕГОРИИ ВЫСОКОГО РИСКА И ПОРЯДОК ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

30.К категориям высокого риска относятся следующие лица, случаи или объекты:

а) зарегистрированное (осуществляющее деятельность) в оффшорных странах и территориях юридическое лицо или проживающее в оффшорных странах или территориях клиент - физическое лицо;

б) клиент - не резидент;

в) частная банковская деятельность;

г) юридические лица или образования, такие как трасты, являющиеся инструментами хранения личных средств;

д) связь делового отношения или разовой сделки клиента с такими государствами (территориями), где должным образом не применяются международные требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМП) (согласно перечню, установленному уполномоченным органом или международными организациями), а также с теми странами, к которым применяются санкции объявленные Организация Обедненных Наций;

е) проживание (нахождение) клиента в государствах (территориях), указанных в подпункте д) настоящего пункта;

ж) благотворительные и некоммерческие организации;

з) ценные бумаги на предъявителя (в том числе чеки на предъявителя), которые обращаются в процессе делового отношения или являются предметом разовой операции;

и) те случаи, когда возникают подозрения относительно точности и адекватности полученных ранее идентификационных данных, в том числе относительно наличия бенефициарного собственника и истинности данных, связанных с ними;

к) те случаи, когда становится известным, что установление делового отношения с клиентом или осуществление сделки с ним было отклонено иными организациями;

л) те случаи, когда клиент осуществляет крупные обороты наличности, деловое отношение или разовая операция с крупным оборотом наличности;

м) клиенты, по счетам которых осуществляются частые и необъяснимые движения средств в различные финансовые учреждения;

н) деловые отношения или разовые операции (сделки) с лицами, имеющими политическое влияние, членами их семей, аффилированными с ними лицами;

о) предоставление банковских услуг ограниченному количеству клиентов специальной категории;

п) утверждение делового отношения без непосредственного контакта или осуществление разовой сделки электронным способом или посредством корреспонденции (отношения без непосредственного контакта);

р) деловое отношение или разовая операция (сделка) через такой счет или таким способом, посредством которого последнее 6 месяцев не совершалась ни одна операция (сделка);

с) корреспондентские банковские отношения;

т) кредитование клиента, когда предоставляемые кредиты обеспечиваются привлеченным в этом же банке депозитом.

 1. Внутренними правовыми актами организации могут предусматривать так же иные категории и требования высоких рисков.
 2. Для определения категорий высоких рисков могут учитываться также и следующие обстоятельства:

а) клиент не является гражданином или резидентом Республики Таджикистан, или его прошлое или настоящее гражданство, или резидентство с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМП предполагает высокий риск;

б) клиент в прошлом был вовлечен в деловое отношение или операцию (сделку), которое с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМП являлось подозрительным;

в) счета, средства или авторитет юридического лица используется с целью обращения активов физического лица;

г) структура и управление юридического лица необоснованно усложнена;

д) невозможно или сложно раскрыть участников юридического лица;

е) клиент - юридическое лицо выпускает ценные бумаги на предъявителя.

 1. Наличие категорий высокого риска определяется в процессе надлежащего изучения клиента. С целью выяснения и оценки категорий высокого риска организации сопоставляют:

а) данные, идентифицирующие клиента;

б) деловую характеристику клиента;

в) деловые отношения клиента;

г) характер и цель разовых сделок клиента;

д) сведения, полученные из общедоступных источников;

е) иные обстоятельства.

 1. При установлении делового отношения или заключения сделки без непосредственного контакта, организация, по меньшей мере, предпринимает следующие дополнительные действия:

а) осуществляет расчеты только безналичным способом, за исключением наличных платежей, осуществляемых через терминалы и банкоматы;

б) требует дополнительные документы, такие как договора, платежные квитанции или иные обосновывающие документы.

 1. Для выяснения факта политического влияния лица, организация может осуществлять следующие действия:

а) запрашивает данные у потенциальных клиентов или получает данные о характере деятельности клиентов и связанных с ними аффилированных лиц;

б) используя платную информационную базу данных, изучает общедоступную информацию о лицах, имеющих политическое влияние (World-check (международные платные поисковые информационные базы и наджжные источники в которых содержится информация о политических деятелях, преступниках, террористах, экстримистских и терористических группах и их членах) и т.д.).

 

ГЛАВА 4. КАТЕГОРИИ НИЗКОГО РИСКА

 1. К категориям низкого риска относятся следующие лица, случаи или объекты:

а) государственные органы;

б) органы местного самоуправления;

в) организации, учрежденные государством;

г) платежи, поступающие в консолидированный бюджет Республики Таджикистан;

д) платежи за общественные услуги;

е) организации, контролируемые с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМП.

 

ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА И БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ

ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК)

 1. Идентификация физического лица может проводиться на основании документа, удостоверяющего личность, при осуществлении:

- переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;

- операций (сделок) по обмену наличной национальной или иностранной валюты с физическими лицами, по обналичиванию чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.

 

 1. Идентификация физического лица предполагает установление фамилии, имени и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность клиента.
 2. Идентификация физического лица, предусмотренная пунктом 38 настоящей Инструкции, проводится только в случае, если наличествуют в совокупности (одновременно) следующие условия:

- операция (сделка) не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Закона;

- фамилия, имя и отчество, а также другая имеющаяся у организации информация о физическом лице не совпадает с информацией, содержащейся в перечень физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности (финансировании терроризма);

- в отношении клиента или операции (сделки) у организации не возникаютподозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;

- операция (сделка) не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренного Законом.

 

 1. При осуществлении операции (сделки) с денежными средствами в наличной форме с использованием программно-технического оборудования, электронных кассиров, банкоматов и других программно-технических комплексов (за исключением операций с использованием платежных карт), идентификация клиента и бенефициарного собственника осуществляется организациями, если сумма проводимой операции (сделки) равна или превышает 20 показателей для расчетов либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 20 показателям для расчетов или превышает её, либо платеж осуществляется на счет, открытый в банке-нерезиденте. При совершении операции (сделки) с использованием платежных (банковских) карт идентификация осуществляется на основе реквизитов платежной (банковской) карты, а также кодов (паролей).
 2. При установлении корреспондентских отношений с банком - нерезидентом коммерческие банки обязаны потребовать представления сведений, предусмотренных пунктом 1 Приложения 2 к настоящей Инструкции, а также сведений о принимаемых банком-нерезидентом мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Решение об установлении корреспондентских отношений с банком – нерезидентомпринимается при наличии согласия руководителя кредитных организаций.
 3. Идентификация клиента и бенефициарного собственника могут не проводиться в следующих случаях:

- связанных с расчетами с государственным бюджетом (в том числе, с бюджетами местных органов власти и другими его компонентами), и другие осуществляемые в соответствии с положением законодательства платежи, являющиеся одной из частей поступлений государственного бюджета;

- связанных с уплатой алиментов;

43.Надлежащая проверка не проводится в отношении государственных органов.

 1. Ответственность за нарушение настоящей Инструкции

Физические и юридические лица за нарушение настоящей Инструкции привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

 

 

Приложение 1

к Инструкции №200 «Об идентификации и

 проверки личности клиента и бенефициарного собственника»

 

 

1) Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц

 1. Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
 2. Гражданство.
 3. Данные документов, удостоверяющие личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
 4. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Таджикистан: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в том числе миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.
 5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания .
 6. Идентификационный номер налогоплательщика.
 7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом.
 8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).
 9. Информация о месте работы и деятельности

 

Примечание:

10) К документам, удостоверяющим личность, относятся:

а) Для граждан Республики Таджикистан:

- паспорт гражданина Республики Таджикистан;

- свидетельство органов ЗАГС о рождении гражданина — для гражданина Республики Таджикистан, не достигшего 16 лет;

- военный билет;

- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Республики Таджикистан документами, удостоверяющими личность.

б) Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законодательством Республики Таджикистан в качестве документа, удостоверяющего личность.

в) Для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международными договорами Республики Таджикистан в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

- разрешение на временное проживание;

- вид на жительство в Республике Таджикистан;

- иные документы, предусмотренные законодательством или признаваемые в соответствии с международными договорами Республики Таджикистан в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

г) Для беженцев:

- свидетельство о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением либо органами по вопросам миграции Республики Таджикистан;

- удостоверение беженца.

д) К документам, подтверждающим право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Таджикистан относятся:

- вид на жительство;

- разрешение на временное проживание;

- виза;

- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Республики Таджикистан право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Таджикистан.

 

2) Документы, требуемые в целях идентификации физических лиц

 1. Для граждан Республики Таджикистан:

- паспорт гражданина Республики Таджикистан (предоставляется оригинал, с которого снимается копия);

- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Республики Таджикистан, не достигшего 16 лет (законным представителем предоставляется оригинал, с которого снимается копия);

- удостоверение личности военнослужащего или военный билет (предоставляется оригинал, с которого снимается копия);

- удостоверение социальной защиты (предоставляется оригинал, с которого снимается копия).

 1. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международными соглашениями Республики Таджикистан в качестве документа, удостоверяющего личность (предоставляется оригинал, с которого снимается копия);

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Таджикистан: вид на жительство, разрешение на временное проживание (предоставляется оригинал, с которого снимается копия) или другой документ, заверенный официальными органами Республики Таджикистан.

 

 

Приложение 2

к Инструкции №200«Об идентификации и

проверки личности клиента и бенефициарного собственника»

 

 

1) Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц и

 

индивидуальных предпринимателей

 1. Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц:

- полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке;

- организационно-правовая форма;

- идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются);

- сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;

- адрес местонахождения и почтовый адрес;

- сведения о лицензии на право осуществления деятельности: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;

- банковский идентификационный код - для коммерческих банков-резидентов;

- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица);

- сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества;

- сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- номера контактных телефонов и факсов.

 1. Сведения, получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей:

- сведения, предусмотренные приложением 1 к настоящему Положению;

- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;

- сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;

- почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов.

 

2) Документы, требуемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

 1. Для юридических лиц:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия);

- устав (копия, заверенная в установленном порядке);

- учредительный договор - если предусмотрено законодательством (если общество утверждается одним лицом, то официально заверенная копия о создании);

- изменения (дополнения) в учредительные документы и свидетельство о государственной регистрации таких изменений (дополнений);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право первой и второй подписи в карточке с образцами подписей и оттиском печати (решения органов управления, приказы, доверенности и др.) (оригинал или копии, заверенные самой организацией);

- лицензия на право осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей обязательному лицензированию клиента (копия);

- выписка из государственного реестра юридических лиц - по дополнительному требованию.

 1. Для индивидуальных предпринимателей:

- документы, предусмотренные в Приложении 1 к настоящей Инструкции;

- свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (копия);

- лицензия на право осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей обязательному лицензированию клиента - при необходимости (копия).

 

3) Сведения, получаемые в целях установления и дентификации бенефициарного собственника

 1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций (сделок).
 2. Сведения о бенефициарном собственнике.

 

 

Приложение 3

к Инструкции №200 «Об идентификации и

 проверки личности клиента и бенефициарного собственника»

 

 

Сведения, включенные в анкету клиента

 1. Сведения, полученные в результате идентификации клиента, установления и идентификации бенефициарного собственника, указанные в приложениях 1 - 3 к настоящему Положению.
 2. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска.
 3. Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (депозита, вклада).
 4. Дата заполнения и обновления анкеты клиента.
 5. Фамилия, имя и отчества, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом, а также сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета (если имеется).
 6. Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени и отчества, должности или фамилии, имени и отчества, должность лица, заполнившего анкету клиента в электронном виде).
 7. Иные сведения, полученные организацией.

 

 

Приложение 4

к Инструкции №200 «Об идентификации и

проверки личности клиента и бенефициарного собственника»

 

 

Необходимая информация о деловом отношении клиента во время совершения разовых операций и критерии их риска

Сведения о деловом отношении:

- вид операции и основание для их совершения;

- дата совершения и сумма операции;

- экономическая цель и принципы операции;

- необходимая информация о клиенте, который совершает операцию согласно Приложений 1 и 2;

- необходимая информация для определения физических и юридических лиц, которые согласно его поручениям или от его имени совершают операции;

- сведения о деловом отношении участников операции;

- сведения о получателе и государстве получателя перевода.

 

Меры и принципы риска деловых отношений во время проведения разовых операций:

- разовая сделка клиента с такими государствами (территориями), где должным образом не применяются международные требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМП) (согласно перечню, установленному уполномоченным органом или международными организациями), а также с теми странами, к которым применяются санкции объявленные Организацией Объединенных Наций;

- клиент совершает сделки с привлечением крупных сумм, деловые отношения или разовые операции, которые тоже совершает сделки с привлечением крупных сумм;

- клиент ведёт деловое отношение или совершает разовую операцию с политическими значимыми лицами, с членами их семьи и лиц связанными с ними;

- деловые отношения или разовая операция через счет, через который последние шесть месяцев не проводилось ни одной операции (сделки);

- условия операции или сделки (деловое отношение) не сходятся с деловым характером клиента;

- условия таких сделок (деловых отношений) общепринятых в сфере предпринимательства или традиционные деловые отношения не сходятся и т. д.

 

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

ЛОИҲА

 

Бо қарори Раёсати

Бонки миллии Тоҷикистон

аз «__» _______ с. 20___, №__

тасдиқ шудааст

 

 

Дастурамали № ___дар бораи санҷиши дахлдори муштарӣ

 

Дастурамали № ___дар бораи санҷиши дахлдори муштарӣ (минбаъд – Дастурамал) мутобиқи қисми 7 моддаи 9 ва моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом» (минбаъд – Қонун) таҳия шуда, тартиби гузарондани санҷиши дахлдори муштарӣ ва молик-бенефитсиари оназ тарафи субъектҳои ҳисоботдиҳанда, инчунин шартҳои истифода аз хизматрасонии миёнаравон ё тарафҳои дигари сеюм барои гузаронидани чунин санҷишромуқаррарменамояд.

 

 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

 

 1. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

1) мақоми ваколатдор – мақомимуқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом;

2) мушаххаскунии муштарӣ – маҷмуи чорабиниҳо оид ба муайян кардани маълумоти мушаххаскунанда вобаста ба муштарӣ (намояндаи муштарӣ);

3) мушаххаскунии фосилавии муштарӣ – маҷмуи чорабиниҳо оид ба гузарондани мушаххаскунии муштарӣ бо истифода аз технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи Дастурамали мазкур барои анҷом додани амалиёти дорои хавфи паст;

4) муштарӣ – шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, инчунин созмони ҳуқуқии хориҷӣ, ки таҳти хизматрасонии субъекти ҳисоботдиҳанда мебошад;

5) нозир – шахси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки тибқи қонунгузории давлати (ҳудуди) хориҷӣ, дар асоси шартнома ё қонуни шахсиисозмони ҳуқуқии хориҷӣ дорои ваколати назорат намудани фаъолияти мудири(сарпарасти) созмони ҳуқуқии хориҷӣ мебошад ё дар фаъолияти он иштирок менамояд;

6) санҷиши дахлдори муштарӣ – маҷмуи чорабиниҳо оид ба мушаххаскунӣ ва санҷиши шахсияти муштарӣ, молик – бенефитсиар ва намояндаи муштарӣ бо мақсади гирифтани маълумот оид ба ҳадафу хусусияти муносибатҳо, мунтазам гузарондани таҳлили муносибатҳо бо онҳо, аз ҷумла санҷиши амалиёт ва аҳдҳо бо онҳо, навкунии ҳуҷҷатҳо ва маълумоти зимни гузарондани ин чорабиниҳо бадастоварда, кибо тартиби муқаррарнамудаи Қонун ва Дастурамали мазкурамалӣ карда мешаванд;

7) созмони ҳуқуқии хориҷӣ – низоми муносибатҳои ҳуқуқӣ (трастҳо ва сохторҳои дигари шабеҳ), ки аз ҷониби шахси воқеӣ (муассиси созмони ҳуқуқии хориҷӣ) мутобиқи қонунгузории давлати хориҷӣ таъсис дода шуда, дар он молу мулк (воситаҳо)-и ба ӯ тааллуқдошта таҳти назорат ва идоракунии шахси воқеии дигар (мудир ё сарпараст) қарор дода мешавад, то ки аз ин молу мулк (воситаҳо) ба манфиати бадастоварандаи фоида ё бо мақсади муайян даромад (фоида) гирифта шавад ва ба шарте ки мудир ё сарпараст дар амалҳои худ нисбат ба истифода бурдан ё ихтиёрдорӣ кардани ин молу мулк (воситаҳо) дастурҳои барои ӯ муқарраргардида ва талаботи қонунгузории давлати хориҷиро дастури амал қарор диҳад;

8) субъектҳои ҳисоботдиҳанда – субъектҳое, ки дар моддаи 6 Қонунпешбинӣ шудаанд;

9) хавф – маҷмуи таҳдидҳо, осебпазирии қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом ва оқибатҳои бо онҳо алоқаманд барои давлат, мақомоти давлатӣ ва (ё) субъектҳои ҳисоботдиҳанда;

 1. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда санҷиши дахлдори муштариёнро дар ҳолатҳои зерин мегузаронанд:

1) ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ;

2) ҳангоми анҷом додани ҳар гуна амалиёт ва аҳди якдафъаина ё якчанд амалиёт, ё аҳди ба ҳам алоқаманд ба маблағи баробар ба 350 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он ё баробар ба маблағи асъори хориҷии ҳамарзиши 350 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар бандҳои 3-7 Дастурамали мазкур пешбинӣ шудаанд;

3) ҳангоми анҷом додани интиқоли якдафъаинаи электронии маблағҳои пулӣ ба маблағи баробар ба 20 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он ё баробар ба маблағи асъори хориҷии ҳамарзиши 20 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар бандҳои 6 ва 7 Дастурамали мазкур пешбинӣ шудаанд;

4) ҳангоми мавҷуд будани шубҳа ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом новобаста аз маблағи амалиёт ё аҳд ё ягон истиснои дигар;

5) дар ҳолате, ки субъекти ҳисоботдиҳанда ба дурустӣ ё мутобиқатии иттилооти қаблан дар бораи мушаххаскунии муштарӣ дастрасшуда шубҳа дошта бошад.

 1. Шахсоне, ки ба таври касбӣ амалиётро бо молу мулки ғайриманқул анҷом медиҳанд, санҷиши дахлдори муштариёнро дар ҳолате мегузаронанд, ки агар онҳоамалиёти хариду фурӯши молу мулкиғайриманқулро барои муштариёни худ анҷом диҳанд.
 2. Ташкилот ва субъектҳои дигаре, ки тотализатор ва идораҳои букмекерӣ доранд, инчунин бозии лото, лоторея ва бозиҳои дигарро, аз ҷумла дар шакли электронӣ мегузаронанд ва дар онҳо фонди ҷоизавӣ аз маблағҳои ҷалбшудаи иштирокдорони он таъсис дода мешавад, ҳангоми аз ҷониби муштарӣ (намояндаи муштарӣ) ё дигар шахси воқеӣ гирифтани бурди бозӣ аз рӯйи шарт, қиморбозӣ, инчунин лоторея, аз ҷумла дар шакли электронӣ ба маблағи аз 20 то 350 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ёмаблағи асъори хориҷии ҳамарзиши аз 20 то 350 нишондиҳанда барои ҳисобҳо мушаххаскунии шахсияти муштарӣ – шахси воқеиро дар асоси ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият мегузаронанд.
 3. Ҳангоми анҷом додани ҳама гуна амалиёти якдафъаина ё якчандамалиёти ба ҳам алоқаманди мубодилавӣ бо асъори хориҷии нақд (амалиёти харид ва фурӯши асъори хориҷӣ бо пули миллӣ, инчунин мубодилаи як асъори хориҷӣ ба асъори хориҷии дигар) санҷиши дахлдори муштарӣ дар ҳолате гузаронда мешавад, ки агар маблағи онҳо баробар ба 1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он ё баробар ба маблағи асъори хориҷии ҳамарзиши 1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он бошад.

Ҳангоми анҷом додани ҳама гуна амалиёти мубодилавии якдафъаина ё якчанд амалиёти ба ҳам алоқамандбо асъори хориҷии нақд (амалиёти харидва фурӯши асъори хориҷӣ бо пули миллӣ, инчунин мубодилаи як асъори хориҷӣ ба асъори хориҷии дигар) ба маблағи аз 350 то 1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маблағи асъори хориҷии ҳамарзиши аз 350 то 1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо мушаххаскунии шахсияти муштарӣ дар асоси ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсиятгузаронида мешавад. 

 1. Ҳангоми анҷом додани ҳамагуна амалиёти якдафъаина ё якчанд амалиёти интиқолии бе кушодани суратҳисобҳои бонкииба ҳам алоқамандсанҷиши дахлдори муштарӣ дар ҳолате гузаронда мешавад, ки агар маблағи онҳо баробар ба 150 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он ё баробар ба маблағи асъори хориҷии ҳамарзиши 150 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё зиёда аз он бошад.

Ҳангоми анҷом додани амалиёти интиқолӣ бе кушодани суратҳисобҳои бонкӣ ба маблағи то 150 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маблағи асъори хориҷии ҳамарзиши то 150 нишондиҳанда барои ҳисобҳо мушаххаскунии шахсияти муштарӣ дар асоси ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият гузаронда мешавад.

 1. Интиқоли маблағҳои электронӣбо назардоштиқисми 21 моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ» анҷом дода мешавад. Дар ҳолате, киагар нисбат бадорандаиҳамёни электронӣ – шахси воқеӣ санҷиши дахлдори муштарӣ гузаронда нашуда бошад, маблағҳои воридшудатанҳо барои пардохти мол ва хизматрасонӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мегарданд.
 2. Агар амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молумулк бо асъори хориҷӣ анҷом дода шавад (намуди асъор ҳатман нишон дода мешавад), маблағион бо пули миллӣ аз рӯйи қурби расмии Бонки миллии Тоҷикистон, ки дар санаи анҷом додани чунин амалиёт муқаррар шудааст, муайян карда мешавад.
 3. Чораҳои санҷиши дахлдори муштарӣ, ки дар Қонун ва Дастурамали мазкур пешбинӣ шудаанд, нисбат бамуштариёни нав ва ҷойдоштаи субъекти ҳисоботдиҳанда бо назардошти санҷиши дахлдори қаблан гузарондашудаимуштарӣ ва дараҷаи хавфи муштарӣ татбиқ мегарданд.
 4. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд дар доираи барномаҳои назорати дохилӣрасмиёт ва қоидаҳои дохилии санҷиши дахлдори муштариропешбинӣ намоянд. Чунин расмиёт ва қоидаҳо бояд тартиби мушаххаскунӣ ва санҷиши шахсияти муштарӣ, мушаххаскунӣ ва муайянкунии молик-бенефитсиар, инчунин андешиданидигар чораҳои санҷиши дахлдори муштариро, ки дар Қонун ва Дастурамали мазкур пешбинӣ шудаанд, дар бар гиранд. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда дар доираи барномаҳои назорати дохилӣ метавонанд дар расмиёт ва қоидаҳои дохилии худ оид ба санҷиши дахлдори муштарӣинчунин дигар муқарраротро, ки ба Қонун ва Дастурамали мазкур мухолифат намекунанд, пешбинӣ намоянд.
 5. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадорандмутобиқи талаботи моддаи 7 Қонун муштариёни худро аз рӯйидараҷаихавф (баланд, миёна ва паст) таснифбандӣ намоянд.Мақоми ваколатдор метавонад меъёрҳои хоси хавфҳои баланд ва пастро муқаррар намуда, ба субъектҳои ҳисоботдиҳанда пешниҳоднамояд.
 6. Нисбат ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии кишварҳо ва ҳудудҳои дорои хавфи баланд чораҳои қатъии санҷиши дахлдори муштарӣ, ки дар банди 36Дастурамали мазкур пешбинӣ шудаанд, татбиқ мегарданд.

 

 1. ТАРТИБИ МУШАХХАСКУНӢ ВА САНҶИШИ ШАХСИЯТИ МУШТАРӢ ВА МОЛИК-БЕНЕФИТСИАР

 

 1. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд то ё ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ ё анҷом додани амалиёти якдафъаина шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиарро мушаххас ва санҷиш намоянд.

14.Бо мақсади мушаххаскунии муштарӣ ва молик-бенефитсиар субъектҳои ҳисоботдиҳанда ҷамъоварии маълумоти зарурии зеринро дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ва дигар ҳуҷҷатҳои эътиборноква боэътимод, ки дар замимаи 1 Дастурамали мазкур пешбинӣ шудаанд, анҷом медиҳанд:

1) бароимуштарӣ - шахсони воқеӣ ва молик – бенефитсиарон:

 • насаб, ном ва номи падар (агар бошад);
 • санаи таваллуд;
 • ҷойи таваллуд (агар дар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бошад);
 • миллат (агар дар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бошад);
 • шаҳрвандӣ;
 • ҷинс;
 • суроғаи ҷойи истиқомат (бақайдгирӣ) ё ҷойи будубош (агар дар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бошад ё аз сухани муштарӣ);
 • вазъи оилавӣ (агар дар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бошад ё аз сухани муштарӣ);
 • рақами мушаххаси андозсупоранда (агар бошад);
 • маълумоти ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият:ном, силсила (агар бошад) варақам, санаи додани ҳуҷҷат, номи мақоме, ки ҳуҷҷатро додаастварамзивоҳиди сохторӣ (агар бошад), маълумоти ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд барои будубош (истиқомат) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ном, силсила (агар бошад) ва рақам, санаи оғози эътибори ҳуқуқи будубош (истиқомат) ва санаи анҷоми эътибори ҳуқуқи будубош (истиқомат), аз ҷумламаълумоти корти муҳоҷират (рақами корт, санаи оғози эътибори будубош ва санаи анҷоми эътибори будубош) –агар доштани чунин ҳуҷҷатҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳури Тоҷикистон ё шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ бошад;
 • маълумот барои тамос: рақами телефон (хонагӣ, корӣё мобилӣ), суроғаи почтаи электронӣ, суроғаи почта (аз сухани муштарӣ);

2) барои шахсони ҳуқуқӣ ва созмонҳои ҳуқуқии хориҷӣ:

 • номи пурра, инчунин (агар бошад) номи кӯтоҳ ва ном бо забони хориҷӣ;
 • шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ;
 • рақами мушаххаси андозсупоранда – барои резидент;
 • рақами мушаххаси андозсупоранда ё рамзи ташкилоти хориҷӣ – барои ғайрирезидент (агар бошанд);
 • маълумот дар бораиқайдидавлатӣ: санаи бақайдгирӣ, рақами ягонаимушаххас (барои резидент) ё рақами бақайдгирӣ аз рӯйиҷойи ташкил ва бақайдгирӣ (барои ғайрирезидент), номи мақоми бақайдгиранда, ҷойи бақайдгирӣ;
 • суроғаи ҷойгиршавӣ ва суроғаи почта;
 • маълумот дар бораииҷозатномаоид ба доштани ҳуқуқ барои фаъолият (агар бошад): намуд, рақам, санаи додани иҷозатнома,мақоме, ки иҷзотнома додааст,муҳлати эътибор, рӯйхати намудҳои фаъолияти иҷозатномадодашаванда;
 • рамзи мушаххаси бонкӣ – барои бонкҳои тиҷоратӣ – резидентҳо;
 • маълумот дар бораимақомоти шахси ҳуқуқӣ (сохтор ва ҳайати кормандони мақомоти идоракунии шахси ҳуқуқӣ);
 • маълумот дар бораиандозаи сармояи оинномавии (андӯхтаи) бақайдгирифта ва пардохтшуда ё андозаи фонди оинномавӣ, молумулк;
 • маълумот дар бораидар маҳалли ҷойгиршавии худбудан ё набуданишахси ҳуқуқӣ,мақоми доимоамалкунандаи идоракунии он, мақомоти дигари он ё шахсоне, ки ҳуқуқи аз номи шахси ҳуқуқӣ бе ваколатнома амал карданро доранд;
 • маълумот барои тамос: рақами телефон (хонагӣ, корӣ ё мобилӣ), суроғаи почтаи электронӣ, суроғаи почта (аз сухани муштарӣ);

3) барои соҳибкорони инфиродӣ:

 • маълумоте, ки дар зербанди 1) банди 14 Дастурамали мазкур пешбинӣ шудааст;
 • маълумот дар бораибақайдгириисоҳибкори инфиродӣ: санаи бақайдгирӣ, рақами бақайдгирии давлатӣ, номи мақоми бақайдгиранда, ҷойи бақайдгирӣ;
 • маълумот дар бораииҷозатнома барои анҷом додани фаъолияте, ки бояд иҷозатнома дошта бошад: намуд, рақам, санаи додани иҷозатнома,аз тарафи кӣ дода шудааст, муҳлати амал, намуди фаъолияти иҷозатнома додашуда;
 1. Дар ҳолате ки аз номи муштарӣ намоянда ё шахси ваколатдори ӯбаромад намояд, субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд шахсияти шахсеро, ки муштариро намояндагӣ менамояд, инчунин ваколатҳои дахлдор доштани ӯро мушаххас ва санҷиш намоянд.

Агар ба сифати намояндаи муштарӣ – шахси ҳуқуқӣ шахсе баромад намояд, ки мақоми яккасардории иҷроияи оннамебошад, дар ин ҳолат субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд инчунин мақоми яккасардориииҷроияи ин шахси ҳуқуқиро мушаххас намоянд.

16.Субъектҳои ҳисоботдиҳанда ҳангоми мушаххаскунии намояндагони муштарӣ маълумотеро, ки дар банди 14 Дастурамали мазкур пешбинӣ шудааст, муқаррарменамоянд.

 1. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд дурустии маълумоти ҳангоми мушаххаскунии шахсияти муштарӣ ва намояндаи ӯ бадастовардаро дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ва дигар ҳуҷҷатҳои эътиборноква боэътимоде, ки дар замимаи 1Дастурамали мазкур пешбинӣ шудаанд, санҷиш намоянд.

18.Субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд барои санҷиши шахсияти молик-бенефитсиар дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, дигар ҳуҷҷатҳои эътиборноква боэътимоде, ки дар замимаи 1 Дастурамали мазкур пешбинӣ шудаанд чораҳои зарурӣ андешанд. Молик-бенефитсиари муштарӣ – шахси воқеӣ ҳаминшахс ҳисобида мешавад, ба истиснои ҳолатҳои ҷой доштаниасосҳои кофӣ, ки молик-бенефитсиар шахси воқеиидигар мебошад.

 1. Санҷиши шахсияти молик-бенефитсиари муштарӣ, ки шахси ҳуқуқӣ мебошад, дар асоси маълумоти зерин гузаронда мешавад:
 • маълумоти мушаххаскунандаи шахси (шахсони) воқеие, ки бевосита ё бавосита (тавассути шахсони сеюм, аз ҷумла тавассути силсилаи соҳибият) соҳиби ҳиссаи иштироки назоратии (соҳиби иштироки афзалиятнок дар сармояи) шахси ҳуқуқӣ мебошад (мебошанд);
 • маълумоти мушаххаскунандаи шахси (шахсони) воқеие, ки шахси ҳуқуқиро аз рӯйи дигар асосҳо назорат мебарад (мебаранд) – дар ҳолатҳое ки доирба молик-бенефитсиар будани шахси (шахсони) бо ҳиссаииштироки назоратӣ шубҳа ҷой дошта бошадё агар ягон шахси воқеӣ назоратро тавассути ҳиссаи соҳибиятанҷом надиҳад;
 • агар шахси (шахсони) воқеие, ки дар зербандҳои 1) ва 2) банди мазкур пешбинишудамуайян карда нашавад(нашаванд), пас субъекти ҳисоботдиҳанда уҳдадор аст шахсияти шахси воқеии дахлдореро, ки дар шахси ҳуқуқӣ вазифаи баланди роҳбарикунандаро ишғол менамояд, мушаххас ва барои санҷидани шахсияти ончораҳои зарурӣ андешад.

20.Санҷиши шахсияти молик-бенефитсиарони созмонҳои ҳуқуқии хориҷӣ дар асоси маълумоти зерин гузаронда мешавад:

 • барои трастҳо: маълумоти шахсии муассиси траст, роҳбар ё сарпараст,нозир (агар бошад), фоидагиранда (фоидагирандагон) ва дилхоҳ дигаршахси воқеие, ки бевосита ё бавосита (тавассути шахсони сеюм, аз ҷумла тавассути занҷираи назорат ё соҳибӣ) воқеан трастро назорат мекунад;
 • барои намудҳои дигари созмонҳои ҳуқуқии хориҷӣ: маълумоти шахсии шахсоне, ки вазифаҳои баробар ё монандро ишғол менамоянд.
 1. Мушаххаскунӣ ва санҷиши шахсияти молик-бенефитсиар дар ҳолати ба хизматрасонӣ фаро гирифтани муштариёни зерин анҷом дода намешаванд:
 • мақомоти ҳокимияти давлатӣ ё худидоракунии маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар мақомоти давлатӣ, инчунин муассисаҳое, ки таҳти идораи онҳо қарор доранд;
 • ташкилотҳои байниҳукуматии байналмилалӣ, давлатҳои хориҷӣ ё воҳидҳои маъмурию ҳудудии давлатҳои хориҷие, ки дорои қобилияти мустақилиҳуқуқӣ мебошанд.
 1. Ҳамаи ҳуҷҷатҳое, ки барои мушаххас карданимуштарӣва молик-бенефитсиар имкон медиҳанд, бояд дар санаи пешниҳоди онҳо эътиборнок бошанд. Ҳуҷҷатҳои аз ҷониби муштарӣпешниҳодшаванда, ки пурра ё қисман бо забони хориҷӣ тартиб дода шудаанд, бояд ба забони давлатӣтарҷума гардида, ба таври дахлдор тасдиқ карда шаванд.
 2. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда ҳуҷҷатҳоеро, ки аз ҷониби мақомоти давлатии давлати хориҷӣ ирсолшуда, мақоми шахси ҳуқуқӣ – ғайрирезидентро тасдиқ мекунанд, дар ҳолате қабул менамоянд, ки агар онҳо бо тартиби муқарраргардида расмӣ гардонида шуда бошанд (чунин ҳуҷҷатҳо метавонанд дар ҳолате бидунирасмикунонӣпешниҳод карда шаванд, киагар инро шартномаҳои байналмилалииҶумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намояд).
 3. Ҳамаи ҳуҷҷатҳоро муштариёни субъектҳои ҳисоботдиҳанда бояд дар нусхаи асл ё нусхаи ба таври дахлдор тасдиқшуда пешниҳод намоянд.Агар ба мушаххаскунии муштарӣ ё молик-бенефитсиар танҳо як қисми ҳуҷҷат дахл доштабошад,он гоҳ мумкин аст иқтибоси тасдиқшудаи он пешниҳод карда шавад.
 4. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда ҳангоми санҷиши муштарӣ ва молик-бенефитсиар инчунин маълумоти иловагиро (ёридиҳандаро), ки аз манбаъҳои боэътимод ба даст оварда шудаанд, истифода бурда метавонад.

 

 1. ЧОРАҲОИ ИЛОВАГИИ САНҶИШИ ДАХЛДОРИ МУШТАРИЁН, КИ НИСБАТ БА БАЪЗЕ КАТЕГОРИЯҲОИ ШАХСОН АМАЛӢМЕГАРДАНД

 

 1. Нисбат ба шахсони мансабдори оммавӣ, хешовандони наздики онҳо (зан, шавҳар, фарзандон, падар ва модар, бародарон, хоҳарон, фарзандхондагон, фарзандхондшудагон, инчунин шахсони дигаре, ки бо шахси мансабдори оммавӣ ба таври доимӣ якҷоя зиндагӣ карда, хоҷагии умумӣ мебаранд) ва шахсоне, ки аз номи шахсони мансабдори оммавӣ амал мекунанд, субъектҳои ҳисоботдиҳанда чораҳои иловагии санҷиши дахлдори муштариро, ки дар моддаи 13 Қонун пешбинӣ шудаанд, татбиқ менамоянд.
 2. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд низоми идоракунии хавфҳоро барои аз байни муштариён ва молик-бенефитсиарони онҳо ошкор намудани шахсони таҳти хизматрасонӣ қарордошта ё ба хизматрасонӣ қабулшаванда, ки бо шахсони мансабдори оммавӣ муносибати наздик (шарикони тиҷоратии онҳо, намояндагони расмӣ, дигар алоқаҳои наздик) доранд, татбиқ намоянд.Дар ҳолати ошкор намудани чунин шахсон субъектҳои ҳисоботдиҳанда нисбат ба онҳо чораҳои иловагии санҷиши дахлдори муштариро, ки дар бандҳои 2)-4) қисми 1 моддаи 13 Қонун пешбинӣ шудаанд, татбиқ менамоянд.
 3. Нисбат башартномаҳои(полисҳои)суғуртаи ҳаёт вадигар шартномаҳои(полисҳои) суғурта, ки басармоягузориҳоалоқаманд мебошанд, субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд илова ба чораҳои санҷиши дахлдори муштариён, ки дар моддаи 9 Қонун ва Дастурамали мазкур пешбинӣ шудаанд, чораҳои зерини санҷиши дахлдорро нисбат ба фоидагиранда аз рӯйи чунин шартномаҳо (полисҳо)татбиқ намоянд:
 • мушахас намудани шахсияти фоидагиранда (фоидагирандагон) – дарҳолате, ки агар фоидагиранда (фоидагирандагон)шахси (шахсони) воқеӣ ё ҳуқуқӣ ё созмони ҳуқуқии хориҷии дақиқ муайяншуда бошанд;
 • гирифтани маълумоти кофӣ дар бораи фоидагиранда, ки барои мушаххас намудан ва санҷиши шахсияти фоидагиранда дар лаҳзаи пардохти суғуртавӣ имкон медиҳад – дар ҳолате, ки агар фоидагиранда (фоидагирандагон) аз рӯи хусусият, сатҳ (гурӯҳ) ва ё тарзидигар муайян карда шаванд.
 1. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд шахсияти фоидагирандаро, ки тибқи талаботи банди 28Дастурамали мазкур мушаххас гардидааст,дар лаҳзаианҷом додани пардохти суғуртавӣ санҷиш намуда, маълумоти дастрасшударо тибқи моддаи 16 Қонун ва бандҳои 43-50 Дастурамали мазкур ҳуҷҷатгузорӣ ва нигоҳдорӣнамоянд.
 2. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд нисбат ба фоидагиранда аз рӯйишартномаи (полиси) суғуртаи ҳаёт ва дигар шартномаҳои (полисҳои) суғурта, ки ба сармоягузориҳо алоқаманд мебошанд, чораҳои қатъии санҷиши дахлдори муштариро, ки дар Дастурамали мазкур пешбинӣ шудаанд, татбиқ намоянд, агар фоидагиранда, ки шахси ҳуқуқӣ ё созмони ҳуқуқии хориҷӣ мебошад, дорои хавфи баланди қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом бошад. Дар ҳолати ба вуқуъ омадани ҳодисаи суғуртавӣ ва ошкор намудани хавфи баланд, чораҳои қатъии санҷиши дахлдори муштарӣ нисбат ба молик-бенефитсиари фоидагиранда то пардохти суғуртавӣ аз рӯйишартномаи (полиси) суғуртаи ҳаёт ва дигар шартномаҳои (полисҳои) суғурта, ки ба сармоягузориҳо алоқаманд мебошанд, татбиқ мегарданд.
 3. На дертар аз лаҳзаианҷом додани пардохти суғуртавӣ аз рӯйи шартномаҳои(полисҳои) суғуртаи ҳаёт вадигар шартномаҳои (полисҳои) суғурта, кибасармоягузориҳоалоқаманд мебошанд, субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд барои муайян намудани шахси мансабдори оммавӣ будан ё набудани фоидагиранда ё молик-бенефитсиари фоидагирандачораҳои зарурӣандешанд. Ҳангоми ошкор намудани хавфи баланди қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли оми марбут ба шартномаҳои (полисҳои) суғуртаи ҳаёт вадигар шартномаҳои (полисҳои) суғурта, ки басармоягузориҳоалоқаманд мебошанд, субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд то анҷом додани пардохти суғуртавӣ дар ин хусус роҳбари субъекти ҳисоботдиҳанда ё муовини ӯё роҳбари воҳиди сохтории алоҳидаи субъекти ҳисоботдиҳандаро, ки ба он аз ҷониби роҳбари субъекти ҳисоботдиҳанда ё муовини ӯ ваколатҳои дахлдор дода шудаанд, хабардор намуда, нисбат ба муштарӣ, дорандаи полиси суғуртавӣ, фоидагиранда ва молик-бенефитсиари онҳо чораҳои қатъии санҷиши дахлдорро андешанд,инчунин зарурати ирсол намудани хабарнома оид ба амалиёт ва аҳди шубҳанокро ба мақоми ваколатдор тибқи тартиби муқаррарнамудаи Қонун баррасӣ намоянд.
 4. Дар ҳолати ғайриимкон будани татбиқичораҳои қатъии санҷиши дахлдори муштарӣ нисбат ба фоидагиранда субъектҳои ҳисоботдиҳанда зарурати нисбат ба муштарӣ ирсол намудани хабарнома оид ба амалиёт ва аҳди шубҳанокро ба мақоми ваколатдор тибқи тартиби муқаррарнамудаи Қонун баррасӣ менамоянд.

 

 1. ЧОРАҲОИ СОДАШУДА ВА ҚАТЪИИ САНҶИШИ ДАХЛДОРИ МУШТАРӢ

 

 1. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда ҳангоми гузарондани санҷиши дахлдори муштарӣ уҳдадоранд имконияти татбиқ намудани чораҳои муқаррарӣ, қатъӣ ва содашудаи санҷиши дахлдори муштариро бо истифодаи равиши ба хавф нигаронидашуда баррасӣнамоянд.
 2. Дар ҳолати муайян намудани хавфи пасти қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом ва мавҷуд будани шартҳои дар қисми 1 моддаи 11 Қонун пешбинишуда, субъектҳои ҳисоботдиҳанда метавонанд чораҳои содашудаи зерини санҷиши дахлдори муштариротатбиқ намоянд:
 • даст кашидан аз ҷамъоварии маълумоти мушаххас ё андешидани чораҳои мушаххас, ки барои донистани ҳадафу хусусияти эҳтимолии муносибатҳои корӣ заруранд ва хулосабарорӣ намудан оид ба ҳадафу хусусияти муносибатҳо аз рӯйи намуди аҳдҳо ё муносибатҳои кории ба роҳ мондашуда;
 • санҷиши шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар пас аз ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ;
 • кам кардани даврияти (такроршавии) навкунии маълумоти мушаххаскунандаи муштарӣ ва молик-бенефитсиар то ба 1 маротиба дар 3 сол;
 • коҳиш додани сатҳи мониторинги амалиёти муштарӣ бо истифодаи низоми автоматишудаи санҷидани амалиёт (аҳдҳо) дар асоси маҳдудияте, ки субъекти ҳисоботдиҳанда муайян менамояд.
 1. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда чораҳои содашудаи санҷиши дахлдори муштариро муносиб ба дараҷаи хавфипасти қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом татбиқ менамоянд. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда чораҳои содашудаи санҷиши дахлдори муштариро ҳангоми мавҷуд будани шубҳа ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва (ё) маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли омё вақте ки нисбат ба муштарӣ ё амалиёт имконияти татбиқи ҳолатҳои мушаххаси хавфи баланд ҷой доранд, татбиқ наменамоянд.

36.Агар хавфи баланди қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва (ё) маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом муайян шуда бошад, субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд чораҳои қатъиисанҷиши дахлдори муштариро татбиқ намоянд, ки метавонанд аз инҳо иборат бошанд:

 • дарёфт карданва ҷамъоварии маълумоту ҳуҷҷатҳо оидба муштарӣ аз манбаъҳоииттилооти дастрас ва боэътимод (ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ва дигарҳуҷҷатҳоиэътиборнок вабоъэтимод) ва истифодаи чунин маълумот ҳангоми баҳодиҳии хавфҳои ба муштарӣалоқаманд;
 • дарёфт ва ҷамъоварӣкардани иттилооти иловагӣ дар бораи муштарӣ ва молик-бенефитсиар барои нисбатан пурра намуданифаҳмиши хавфи эҳтимолияти алоқаманд будани чунин муштарӣ ва молик-бенефитсиар ба фаъолияти ҷинояткорӣ;
 • дархости иттилооти иловагӣ аз муштарӣ дар бораи мақсад ва хусусияти эҳтимолии муносибатҳои корӣ, инчунин оид ба манбаи маблағҳои пулии муштарӣ;
 • санҷиши манбаъҳои пайдоиши маблағҳои пулии муштарӣ, ки ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ истифода мешаванд, бо мақсади бовар ҳосил намудан ба он, ки маблағҳои пулӣ даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда намебошанд;
 • навкунии мунтазами маълумоти мушаххаскунандаи муштарӣ ва молик-бенефитсиар – на камтар аз 1 маротиба дар 1 сол;
 • дархости иттилооти иловагӣ аз муштарӣ барои муайян намудани сабабҳо ёмақсади (асоси) иқтисодии амалиёти (аҳдҳои) банақшагирифта ё анҷомдодашуда;
 • амалӣ намудани назорати қатъии муносибатҳои корӣ тавассути мониторинги ҳаррӯзаи амалиёт (аҳдҳо), таҳлили иттилоот, шиносоӣ бо маълумот оид батаъинотимаблағҳо ва ҳуҷҷатгузории онҳо, аз ҷумла бо реҷаи дастӣ, бо мақсади ошкор намудани аломатҳои амалиёти (аҳдҳои) шубҳанок ва амалиёте (аҳдҳое), ки мақсади (асоси) муайяни иқтисодӣ ё мақсади муайяни қонунӣ надоранд, инчунинхабар доданоид ба натиҷаи мониторинг ба воҳиди сохтории назорати дохилии субъекти ҳисоботдиҳанда ё шахси барои риояи барнома ва қоидаҳои назорати дохилӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва (ё) маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли оммасъули субъекти ҳисоботдиҳанда;
 • барои ба роҳ мондан ва идома додани муносибатҳои корӣ бо муштарӣ гирифтани иҷозати хаттии роҳбари субъекти ҳисоботдиҳанда ё муовини ӯ ё роҳбари воҳиди сохтории алоҳидаи субъекти ҳисоботдиҳанда, ки ба он аз ҷонибироҳбари субъекти ҳисоботдиҳада ё муовини ӯ ваколати дахлдор додашудааст;
 • пешниҳодоид ба гузарондани амалиёт (аҳд) тавассути суратҳисоби бонкӣ, агар аз аввал гузарондани амалиёт (аҳд) бе кушодани суратҳисоби бонкӣ ба нақша гирифта шуда бошад.

37.Субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд зарурати татбиқи чораҳои қатъии санҷиши дахлдори муштариёнро барои самарабахшии идоракунии хавфҳо ва (ё) коҳиш додани онҳо ҳуҷҷатгузорӣ намоянд.

 

 1. ШАРТҲОИ ҶАЛБИ ТАРАФҲОИ СЕЮМ БАРОИ ГУЗАРОНДАНИЧОРАҲОИ САНҶИШИ ДАХЛДОРИ МУШТАРӢ

 

 1. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда мутобиқи моддаи 15 Қонун метавонанд барои гузарондани чораҳои санҷиши дахлдори муштарӣмиёнаравон ётарафҳоидигарисеюмро истифода баранд ва ба чораҳои андешидаи онҳо эътимоднамоянд, ба шарте ки субъекти ҳисоботдиҳанда:
 • бовар ҳосил намояд, ки фаъолияти миёнарав ё тарафи сеюм танзим шуда, онҳо таҳти назорат қарор доранд ва ин миёнарав ё тарафи сеюм барои иҷрои талаботи санҷиши дахлдори муштарӣва нигоҳдории маълумот мутобиқи моддаҳои 9 ва 16 Қонун ва талаботи Дастурамали мазкурчораҳо меандешад;
 • аз миёнаравон ётарафҳои дигарисеюм иттилоотизаруриро оид ба муштарӣ ва молик-бенефитсиар, ки дар натиҷаи гузарондани санҷиши дахлдори муштарӣ ба даст оварда шудаанд, фаврандастраснамояд;
 • барои дар асоси дархостаз миёнарав ё тарафи сеюмфаврандастраснамудани нусхаи маълумоти мушаххаскунанда ва ҳуҷҷатҳои дигари зарурӣ, киботалаботи санҷиши дахлдори муштарӣалоқаманданд, чораҳо андешад.
 1. Ба субъектҳои ҳисоботдиҳанда истифода намудани миёнаравон ётарафҳои дигарисеюм ваэътимодкардан ба чораҳои андешидаионҳо вобаста ба санҷиши дахлдори муштарӣ дар ҳолатҳои зерин манъ мебошад:
 • ҳангомимавҷуд будани шубҳа ба қонунигардонӣ
  (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом;
 • дар ҳолате ки субъекти ҳисоботдиҳандаба дурустӣ ё кифоятиииттилооти қаблан дар бораи муштарӣ ва молик-бенефитсиардастраснамуда шубҳа дошта бошад;
 • агар миёнаравон ё тарафҳои дигари сеюм дар кишвар ё ҳудуди дорои хавфи баланди қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом ҷойгир бошанд ёдар онҷо фаъолият намоянд.
 1. Ҳангоми истифода намудани минёнаравон ё тарафҳои дигари сеюме, ки дар давлати хориҷиеба қайд гирифта шудаанд ё фаъолият менамоянд, ки ба рӯйхати кишварҳо ва ҳудудҳои дорои хавфи баланд дохил нестанд, субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд хавфи қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли омро дар ин давлат ба назар гирифта, илова ба чораҳои дар банди 40 Дастурамали мазкур пешбинишуда чораҳои дигари мутаносиб ба хавфҳоро татбиқ намоянд.
 2. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда метавонанд ба маълумоти тарафи сеюме, кидар як гурӯҳи молиявӣ дохил мебошад, дар ҳолатҳои зерин истифода ва ба он эътимод намоянд:
 • дар доираи гурӯҳи молиявӣ талабот оид ба санҷиши дахлдори муштарӣ ва нигоҳдории маълумоти мутобиқ ба талаботи моддаҳои 9, 13 ва 16 Қонун ва Дастурамали мазкур амалӣ мегарданд;
 • дар сатҳи гурӯҳӣ барномаи муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом мутобиқи моддаи 23 Қонун амалӣ мегардад;
 • дар сатҳи гурӯҳӣ назорати иҷрои талаботи зербандҳои 1) ва 2) банди 41 Дастурамали мазкур ба роҳ монда шудааст;
 • иттилоот оид ба муштарӣ ва молик-бенефитсиар, инчунин дигар маълумот ва ҳуҷҷатҳое, ки тарафи сеюм дар натиҷаи гузарондани санҷиши дахлдори муштарӣ ба даст овардааст, ба субъекти ҳисоботдиҳанда дастрас мебошад ва ҳангоми зарурат имкони фавран дастрас намудани нусхаи онҳоро дорад.
 1. Маълумоти дорои сирри бонкӣ байни субъекти ҳисоботдиҳанда ва миёнаравон ва тарафҳои дигари сеюм ё дар доираи гурӯҳи молиявӣ дар асоси розигии муштарӣ, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст оварда шудааст, мубодила карда мешавад.

 

 1. ҲУҶҶАТГУЗОРӢ ВА НАВКУНИИ ҲУҶҶАТҲО ВА МАЪЛУМОТЕ, КИ ҲАНГОМИ ГУЗАРОНДАНИ САНҶИШИ ДАХЛДОРИ МУШТАРИЁН ҶАМЪОВАРӢ ШУДААНД

 

43.Субъектҳои ҳисоботдиҳанда ҳангоми гузарондани санҷиши дахлдори муштарӣ уҳдадоранд маълумоти зеринро дар асоси ҳуҷҷат ба қайд гиранд:

 • маълумот ва ҳуҷҷатҳо дар бораи тамоми амалиёти (аҳдҳои) анҷомдодашуда, аз ҷумла:

-намуди амалиёт ва асоси анҷом додани он;

- санаи анҷом додани амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молумулк, инчунин маблағи амалиёт;

 • маълумот дар бораи муштарӣ ва молик-бенефитсиар, ки дар натиҷаи гузарондани санҷиши дахлдори маштарӣ ба даст оварда шудааст ва дар банди 14 Дастурамали мазкур пешбинӣ шудааст;
 • маълумоте, ки дар натиҷаи мушаххаскунӣ ва санҷиши шахсияти намояндаи муштарӣ ё шахси ваколатдори ӯба даст оварда шудааст, аз ҷумла дар ҳолати аз номи муштарӣ баромад кардани намоянда ё шахси ваколатдори ӯ ваколати дахлдордоштани онҳо;
 • маълумот оид ба мақсад ва хусусияти эҳтимолии муносибатҳои корӣ;
 • натиҷаи таҳлилҳои гузарондашудаи амалиёти (аҳдҳои) муштарӣ, аз ҷумла дараҷаи хавфи муштарӣ, санҷиши ӯ аз рӯйи рӯйхатҳои таҳримӣ (санаи санҷиш, натиҷаи санҷиш);
 • маълумот оид ба он ки оё муштарӣ ё молик-бенефитсиар шахси мансабдори оммавӣ (вазифаи ишғолнамуда, санаи қабули розигии хаттии ба хизматрасонӣ фаро гирифтан ё идомаи хизматрасонӣ) ё хешованди наздики ӯ (бо нишон додани дараҷаи хешовандӣ) мебошанд ё бо ӯ бо дигар тарз алоқамандӣ доранд (бо нишон додани намуди алоқамандӣ);
 • дигар маълумот ва мукотибаи корие, ки дар Қонун ва Дастурамали мазкур пешбинӣ шудааст.
 1. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда маълумотеро, ки дар банди 43 Дастарамали мазкур пешбинӣ шудааст, дар шакли коғазӣ ва электронӣба қайд мегиранд.

Агар маълумоти дар банди 43 Дастурамали мазкур пешбинишуда, ки бояд ҳуҷҷатӣ ба қайд гирифта шавад, дар шакли электронӣ қайд ва нигоҳдорӣшуда бошад, ҳангоми даршакли коғазӣ интиқол додани он бояд бо имзои корманди ваколатдори субъекти ҳисоботдиҳанда, ки маълумотро пешниҳод менамояд, тасдиқ карда шавад.

 1. Субъекти ҳисоботдиҳанда метавонад бо салоҳдиди худ дигар маълумоти дар банди 43 Дастурамали мазкур пешбининашударо низ ҳуҷҷатгузорӣ намояд.
 2. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд мунтазам (на камтар аз як маротиба дар як сол ҳангоми хавфи баланд ва на камтар аз як маротиба дар се сол дар дигар ҳолатҳо) маълумот, ҳуҷҷатҳо ё иттилоотеро, ки дар раванди санҷиши дахлдори муштарӣ мутобиқи Қонун ва Дастурамали мазкур ҷамъоварӣ шудаанд, дар ҳолатҳои зерин азнав намоянд:
 • тағйир ёфтани ҳуҷҷатҳои муштарӣ (ҳуҷҷатҳое, ки дар асоси онҳо санҷиши дахлдори муштарӣ ва молик-бенефитсиар гузаронда шудааст);
 • аз ҷониби муштарӣ пешниҳод шудан ё аз ҷониби субъекти ҳисоботдиҳанда ошкор намудани маълумоти нав оид ба муштарӣ ва молик-бенефитсиар;
 • шубҳа доштани субъекти ҳисоботдиҳанда ба дурустӣ ё мутобиқатии иттилооти қаблан дар бораи муштарӣ ва молик-бенефитсиар дастрасшуда;
 • гузаштани муҳлати азнавкунии маълумот, ҳуҷҷатҳо ё иттилоот оид ба муштарӣ ва молик-бенефитсиар.
 1. Дар ҳолати тағйир ёфтани маълумот, ҳуҷҷатҳо ё иттилооти барои санҷиши дахлдори муштарӣ зарур, муштарӣ уҳдадор аст иттилоот ва ҳуҷҷатҳои навро дар кӯтоҳтарин муҳлати оқилона аз рӯзи тағйироти бавуҷудомада ба субъекти ҳисоботдиҳанда пешниҳод намояд. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда бояд маълумоти дастрасшударо дар давоми як рӯзи корӣ аз лаҳзаи қабули маълумоти мазкуразнав намуда, ҳуҷҷатӣ ба қайд гиранд.
 2. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда метавонанд маълумот оид ба муштарӣ ва молик-бенефитсиарро, ки дар натиҷаи санҷиши дахлдори муштарӣ ба даст оварда шудаанд, вобаста ба намуди муштарӣ (шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ) дар пурсишномаи муштарӣ ва пурсишномаи молик-бенефитсиармутобиқишаклҳои дар замимаҳои 2-5 Дастурамали мазкур пешбинишудаба қайд гиранд.

Пурсишномаи муштарӣ ва молик-бенефитсиар дар шакли коғазӣ ё электронӣпур карда мешавад. Дар ҳолати пур кардани пурсишнома дар шакли электронӣ, маълумоти онҳангоми ба шакли коғазӣ интиқол додан бо имзои корманди ваколатдори субъекти ҳисоботдиҳанда, ки маълумотро пешниҳод менамояд, тасдиқ карда мешавад.

49.Субъектҳои ҳисоботдиҳанда ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ бо муштарӣ ва бо ӯ бастани шартномаи дахлдор бояд дар шартнома уҳдадории муштариро оид ба фавран пешниҳод намудани иттилоот ва ҳуҷҷатҳо дар ҳолати азнавкунии маълумот ва ҳуҷҷатҳои барои санҷиши дахлдори муштарӣ зарурӣ пешбинӣ намоянд.

 1. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд маълумот ва ҳуҷҷатҳоро бо тартиб ва андозаи пешбининамудаимоддаи 16 Қонун нигоҳдорӣнамоянд.

 

 1. МУНТАЗАМ ГУЗАРОНДАНИ САНҶИШИ ДАХЛДОРИ МУНОСИБАТҲОИ КОРӢ БО МУШТАРӢ

 

 1. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд чораҳои санҷиши дахлдори муштариёнро дар давоми тамоми давраи муносибатҳои корӣ бо муштарӣ бо назардошти хусусият ва миқёси муносибатҳои корӣ ва дараҷаи хавф татбиқ намоянд.
 2. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда уҳдадоранд мунтазам санҷиши дахлдори муносибатҳои кориро бо муштарӣ гузаронанд, ки инҳоро дар бар мегирад:

1) таҳлили дақиқи амалиёти (аҳдҳои) аз ҷониби муштарӣ анҷомшаванда барои таъмини он, ки амалиёти иҷрошаванда ба маълумоти субъекти ҳисоботдиҳандадар бораи муштарӣ, фаъолияти хоҷагиивай ва хусусияти хавф, аз ҷумла дар ҳолати зарурӣ оид ба манбаи маблағҳо мутобиқ бошад;

2) нигоҳдории иттилоот ва ҳуҷҷатҳои дар натиҷаи санҷиши дахлдори муштарӣ дастрасшуда дар ҳолатикунунӣ (актуалӣ) ва шакли дахлдортавассути санҷиш ва навкунии иттилооти мавҷуда дар бораи муштарӣ, хусусан нисбат ба муштариёни дорои хавфи баланд.

 1. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда санҷиши муқаррарӣ, содашуда ва қатъии муносибатҳои кориро бо муштарӣ бо истифода аз равиши ба хавф нигаронидашуда анҷом медиҳанд.

 

 1. ХУСУСИЯТҲОИ ГУЗАРОНДАНИ САНҶИШИ ДАХЛДОРИ МУШТАРИЁН БА ТАВРИ ФОСИЛАВӢ ВА ҲАНГОМИ АНҶОМ ДОДАНИ НАМУДҲОИ АЛОҲИДАИ АМАЛИЁТ (АҲДҲО)

 

 1. Ҳангоми ҷой доштани хавфи пасти қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом ба ташкилотҳои қарзии молиявӣ иҷозат дода мешавад, ки мушаххаскунии шахсияти муштарӣ – шахси воқеиро ҳангоми кушодани суратҳисоби бонкӣ ё ҳамёни электронӣ, аз ҷумла пешниҳоди қарзҳои хурд (қарзи исломӣ) бо истифода аз усулҳои зерини мушаххаскунии фосилавии муштарӣ гузаронанд:

1) бо роҳи аксбардории муштарӣ бо ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият тавассути барномаҳои махсус;

2) гузарондани мусоҳиба бо муштарӣ тавассути воситаҳои алоқаи видеоӣ.

 1. Гузарондани мушаххаскунии фосилавии муштарӣ бо истифода аз усулҳои дар банди 54 Дастурамали мазкур пешбинишуда бояд бо риояи ҳатмии шартҳои зерин анҷом дода шавад:
 • муштарӣ танҳо шахси воқеӣ – резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад;
 • амалиёт бо пули миллӣ анҷом дода шуда, хусусияти фаромарзӣ надошта бошад;
 • маблағи ниҳоии амалиёти якдафъаина аз 80 нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд набошад ва маблағи умумии амалиёт дар давоми як моҳи тақвимӣ бо истифода азсуратҳисоби бонкӣ ва ҳамёнҳои электронӣ аз 350 нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд набошад;
 • ҳангоми интиқоли маблағҳои пулӣмаблағи умумӣ, кимуштарӣ – шахси воқеӣ гирандаи маблағҳои пулӣ аз шахси воқеии дигар ё ирсолкунандаи маблағҳои пулӣ ба манфиати шахси воқеии дигар мебошад, аз 80 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар давоми як моҳи тақвимӣ зиёд набошад;
 • бақияи суратҳисоби бонкӣ ё ҳамёни электронии муштарӣ – шахси воқеие, ки ба таври фосилавӣ мушаххас карда шудааст, набояд аз 350 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар як моҳ зиёд бошад. Агар бақия ё қисми бақияи маблағи суратҳисоби бонкӣ ё ҳамёни электронии муштарӣ – шахси воқеӣ, ки ба таври фосилавӣ мушаххас карда шудааст аз 350 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар як моҳ зиёд бошад, пас бақияи он ё қисми бақияи он метавонад ба суратҳисоби бонкӣ ё бе кушодани суратҳисоби бонкӣ (ба истиснои интиқоли фаромарзии маблағҳо) интиқол дода шавад, ё дар асоси супориши муштарӣ бо шарти гузарондани мушаххаскунӣ ва санҷиши шахсияти маблағгиранда мутобиқи Қонун ва Дастурамали мазкур нақдӣ дода шавад;
 • дар ҳолате, ки агар байни ташкилоти қарзии молиявӣ ва муштарӣ якчанд шартнома оид ба кушодани суратҳисобҳои бонкӣ ё ҳамёнҳои электронӣ баста шуда бошад, маҳдудиятҳои дар зербандҳои 1)-5) банди мазкур пешбинишуда барои ҳар як муштарӣ – шахси воқеӣ ҳисоб карда мешавад.
 1. Барои гузарондани мушаххаскунии фосилавии муштарӣ бо истифода аз усулҳои дар банди 54 Дастурамали мазкур пешбинишуда ташкилотҳои қарзии молиявӣ уҳададоранд:
 • имконияти гузарондани мушаххаскунӣва санҷиши фосилавии муштариро тавассути низомҳои иттилоотӣ-коммуникатсионе, ки барои пешниҳоди хизматрасониҳои фосилавии бонкӣ (аз ҷумла, тавассути сомонаҳои интернетии ташкилоти қарзии молиявӣ, барномаи телефонӣ) истифода мешаванд, таъмин намоянд. Чунин низоми иттилоотӣ-коммуникатсионӣ бояд имконияти аксбардорӣ ё сабти видеоиро таъмин намояд, ки дар ин ҳолат тасвири акс (сурат) ё сабти видеоӣ бояд ба талаботи муқаррарнамудаи замимаи 6 Дастурамали мазкур ҷавобгӯ бошад;
 • пеш аз аксбардорӣ ё сабти видео бо истифодаи низоми иттилоотӣ ҷамъоварии маълумоти мушаххаскунандаи муштариро, ки дар зербанди 1) банди 14 Дастурамали мазкур пешбинӣ шудааст,амалӣ намуда, онро ба қайд гиранд.Бақайдгирии маълумоти мушаххаскунанда метавонад дар пурсишномаи муштарӣ ва молик-бенефитсиар, ки тибқи банди 48 Дастурамали мазкур тартиб дода шудааст, анҷом дода шавад;
 • то гузарондани мушаххаскунӣ ва санҷиши фосилавии шахсияти муштарӣ розигии муштариро барои коркарди маълумоти шахсӣ ва пешниҳоди он ба мақомоти андоз ва оператори алоқаи мобилӣ дар шакли электронӣгиранд;
 • ба мониторинги муносибатҳои корӣ, ки ҳангоми гузарондани мушаххаскунии фосилавӣ бо мақсади муайян намудани мутобиқатии амалиёти иҷрошаванда ба маълумот оид ба муштарӣ, соҳаи хавфи он, аз ҷумла бо назардошти меъёрҳои амалиёти шубҳанок аҳамияти ҷиддӣ дода, мунтазам онро анҷом диҳанд;
 • баҳисобгирии муштариёнеро, ки мушаххаскунии фосилавиро гузаштаанд, анҷом дода, нигоҳдории маълумоти мушаххаскунандаи дастрасшуда, аз ҷумла аксҳо ва сабтҳои видеоиро тибқи тартиби пешбининамудаи моддаи 16 Қонун ва Дастурамали мазкур таъмин намоянд;
 • то ҷорӣ кардани расмиёти мушаххаскунии фосилавии муштарӣ мақоми ваколатдорро дар ин бора дар шакли хаттӣ хабар диҳанд.
 1. Ҳангоми мушаххаскунии фосилавии муштарӣ бо роҳи аксбардории муштарӣ бо ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, муштарӣ худро бо шиносномааш (агар шиносномаи намунаи бароришаш 1996 бошад, саҳифаи асосии он) ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият аксбардорӣ менамояд. Дар як акс бояд дар як вақт рӯйи муштарӣва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти ӯ тасвир шуда бошад. Акс бояд ба талаботи техникии дар Замимаи 6овардашуда ҷавобгӯ бошад. Низоми иттилоотӣ бояд ба боргузории (загрузкаи) аксҳои то лаҳзаи мушаххаскунии муштарӣ гирифташуда, инчунин тағйир додани аксро (ретушонӣ, гузоштани обполо (филтр) ва ғайра) имкон надиҳад.
 2. Ҳангоми мушаххаскунии фосилавии муштарӣ тавассути воситаҳои алоқаи видеоӣ ташкилоти қарзии молиявӣ бо муштарӣ мусоҳиба анҷом дода, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсиятро талаб намуда, иттилооти қаблан дастрасшударо дар бораи муштарӣбо ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият месанҷад.Бо риояи талаботи Қонун ва Дастурамали мазкур мусоҳиба бо муштарӣ метавонад инчунин бо реҷаи автоматишуда бо истифодаи барномаи махсуси таъминотӣ гузаронда шавад.
 3. Барои санҷиши шахсияти муштарӣ ҳангоми мушаххаскунии фосилавӣ ташкилоти қарзии молиявӣ:

1) ба рақами телефони нишондодаи муштарӣ, ки минбаъд барои тамос бо муштарӣ истифода мешавад, паёмак бо рамзи (гузарвожаи) махфии яккарата ирсол менамояд. Муштарӣ рамзи яккаратаи мазкурро дар низоми иттилоотӣ-коммуникатсионӣ бо мақсади тасдиқи шахсияти худ ва доштани дастрасӣ ба рақами телефони мобилӣ тасдиқ менамояд;

2) дурустии маълумоти мушаххаскунандаи дастрасшуда оид бамуштариро, ки тариқи фосилавӣ дастрас гардидааст, бо истифода аз маълумоти дар низомҳои иттилоотии мақомоти давлатӣ (масалан, низоми иттилоотии мақомоти андоз) ё аз дигар низомҳои боэътимод (масалан, махзани иттилоотии операторони алоқаи мобилӣ) ҷойдоштасанҷиш менамояд. Дастрасӣ ба чунин низомҳои иттилоотӣ метавонад дар асоси созишномаҳои дутарафа пешниҳод карда шавад.Аз натиҷаи санҷиши гузаронидашуда ташкилоти қарзии молиявӣ муштариро дар шакли электронӣ хабар медиҳад.

 1. Муштарӣ бояд мушаххаснашуда ва гузарондани мушаххаскунии фосилавӣ номуваффақ ва татбиқнашаванда ҳисобида шавад, агар:
 • тасвири видеоӣ ё акси (сурати) муштарӣ ошкоро ба акси (сурати) ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият мувофиқ набошад;
 • сифати тасвири видеоӣ ё акси (сурати) муштарӣ барои ба таври дахлдор мушаххас кардани муштарӣ имкон надиҳад;
 • маълумоти мушаххаскунандаи дастрасшудадар бораи муштарӣ ба маълумоте, ки аз низомҳои иттилоотии мақомоти давлатӣ (масалан, низоми иттилоотии мақомоти андоз) ё аз дигар низомҳои иттилооти боэътимод (масалан, махзани иттилоотии операторони алоқаи мобилӣ) ба даст оварда шудааст, мутобиқ набошад;
 • муштарӣ рамзи махфии яккаратаро, ки ба рақами телефони мобилӣ ирсол шудааст, нодуруст нишон диҳад;
 • оид ба дурустии маълумоти дастрасшудашубҳа мавҷуд бошад.

 

 1. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

 

 1. Санҷиши дахлдори муштарӣ ва молик-бенефитсиар метавонад бо риояи талаботи Қонун ва Дастурамали мазкур пас аз ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ бо шартҳо ва ҳолатҳои дар моддаи 10 Қонун пешбинишуда гузаронда шавад.
 2. Дар ҳолати аз ҷониби муштарӣ пешниҳод накардани маълумот ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои гузарондани санҷиши дахлдори муштарӣ ва молик-бенефитсиар субъектҳои ҳисоботдиҳанда чораҳои дар қисми 3 моддаи 9 Қонун пешбинишударо амалӣ менамоянд.
 3. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Дастурамали мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

 

 

Замимаи№1

ба Дастурамали №____ «Дар бораи санҷиши дахлдори муштарӣ»

 

 

ҲУҶҶАТҲОЕ, КИ БАРОИ ГУЗАРОНДАНИ САНҶИШИ ДАХЛДОРИ МУШТАРИЁН, НАМОЯНДАГОНИ МУШТАРИЁН ВА МОЛИК-БЕНЕФИТСИАРОН ТАЛАБ КАРДА МЕШАВАНД

 

 1. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти шахси воқеӣ инҳоянд:
 • барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон:
 • шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз ҷумла шиносномаи дипломатӣ, хизматӣ ё шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷӣ);
 • шаҳодатномаи таваллуд – барои шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синаш ба 16 нарасидааст (аз ҷониби намояндаи қонунӣ нусхаи асл пешниҳод карда мешавад);
 • ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти хизматчии ҳарбӣ;
 • шаҳодатномаи ронандагӣ ё хизматӣ;
 • дигар ҳуҷҷатҳое, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият эътироф шудаанд.
 • барои шаҳрвандони хориҷӣ:
 • шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ ё дигар ҳуҷҷате, ки дар қонун пешбинӣ шудааст ё тибқи созишномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият эътироф мешавад;
 • ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд барои будубош (истиқомат) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: гувоҳномаи иқомат, иҷозат барои истиқомати муваққатӣ, раводид ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрвандро барои будубош (истиқомат) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамоянд, аз ҷумла корти муҳоҷират – агар доштани чунин ҳуҷҷатҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шартномаҳоибайналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ бошад;
 • барои шахсони бешаҳрванд – гувоҳномаи иқомат барои шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ё шаҳодатномаи шахси бешаҳрванд;
 • барои гурезагон:
 • шаҳодатномаи муваққатии паноҳҷӯянда;
 • шаҳодатномаи гуреза.
 • дигар ҳуҷҷатҳое, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият эътироф мешаванд.
 1. Ҳуҷҷатҳое, ки бо мақсади мушаххаскунии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ талаб карда мешаванд:
 • барои шахсони ҳуқуқӣ:
 • шаҳодатномаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ (нусха) ё иқтибос аз феҳристи давлатии шахсони ҳуқуқӣ;
 • оиннома (нусхаи тибқи тартиби дахлдор тасдиқшуда);
 • шартномаи таъсисӣ, агар қонунгузорӣ пешбинӣ карда бошад (агар ҷамъиятро як шахс ташкил карда бошад, он гоҳ нусхаи ҳуҷҷати тасдиқшуда дар бораи таъсис);
 • тағйирот (иловаҳо) ба ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва шаҳодатномаи қайди давлатии чунин тағйирот (иловаҳо);
 • шаҳодатнома дар бораи ба қайди мақомоти андоз гузоштан;
 • ҳуҷҷатҳое, ки ваколати шахсони дорои ҳуқуқи имзои аввал ва дуюмро дар корти намунаи имзоҳо ва нақши муҳр тасдиқ мекунанд (қарори мақомоти идорӣ, фармонҳо, ваколатномаҳо ва ғайра) (нусхаи асл ва нусхаи аз тарафи худи ташкилот тасдиқшуда);
 • иҷозатнома, ки ҳуқуқи фаъолияти соҳибкориро медиҳад ва барои муштарӣ гирифтани иҷозатнома ҳатмӣмебошад (нусха);
 • беруннависи феҳристи давлатии шахсони ҳуқуқӣ –бо дархости иловагӣ.
 • барои соҳибкорони инфиродӣ:
 • ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти соҳибкори инфиродӣ;
 • шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии соҳибкори инфродӣ;
 • иҷозатнома,ки ҳуқуқи фаъолияти соҳибкориро медиҳад ва барои муштарӣ гирифтани иҷозатнома ҳатмӣ мебошад – ҳангоми зарурат нусха пешниҳод карда мешавад.

                                                                                     

 

Замимаи №2

ба Дастурамали №____ «Дар бораи санҷиши дахлдори муштарӣ»

 

 

ШАКЛИ НАМУНАВИИ ПУРСИШНОМАИ МУШТАРӢ – ШАХСИ ВОҚЕӢ

 

 

_________________________________________________________________ (номи субъекти ҳисоботдиҳанда)

_________________________________________________________________ (номи воҳиди субъекти ҳисоботдиҳанда)

 

Намуди пурсишнома(заруриро интихоб кунед)

 

Пурсишномаи аввалия

 

 

Пурсишномаи навшуда

 

 

 

Номгӯ

Маълумот дар бораи муштарӣ

1.Маълумоти мушаххаскунанда

1)

Вазъи муштарӣ(заруриро интихоб кунед)

1)Резидент

2)Ғайрирезидент

2)

Насаб

 

3)

Ном

 

4)

Номи падар(агар бошад)

 

5)

Санаи таваллуд

 

6)

Ҷойи таваллуд(агар дар ҳуҷҷат бошад)

 

7)

Миллат(агар дар ҳуҷҷат бошад)

 

8)

Шаҳрвандӣ

 

9)

Ҷинс

 

10)

Суроғаи ҷойи истиқомат (бақайдгирӣ) ё будубош(агар дар ҳуҷҷат бошад ё аз рӯйи сухани муштарӣ)

 

11)

Вазъи оилавӣ (агар дар ҳуҷҷат бошад ё аз рӯйи сухани муштарӣ)

 

12)

Рақами мушаххаси андозсупоранда (агар бошад)

 

13)

Маълумотҳои ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият:

-номи ҳуҷҷат

 

- силсила ва рақами ҳуҷҷат

 

- санаи додани ҳуҷҷат

 

- санаи анҷоми эътибори ҳуҷҷат

 

-номи мақоме, ки ҳуҷҷатро додааст

 

- рамзи воҳид (агар бошад)

 

14)

Маълумот барои тамос бо муштарӣ:

- рақамҳои телефонҳо (хонагӣ, корӣ ва мобилӣ)

 

- почтаи электронӣ (агар бошад аз рӯйи сухани муштарӣ пур карда мешавад)электронӣ

 

- суроғаипочта(агарбошадазрӯйисуханимуштарӣпуркардамешавад)

 

- дигар маълумот барои алоқа(агар бошад)

 

1.1.   Танҳобароишаҳрвандонихориҷӣвашахсонибешаҳрандпуркардамешавад

15)

Маълумоти ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд барои будубош (истиқомат) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- номиҳуҷҷат:гувоҳномаииқомат, иҷозатбароибудубошимуваққатӣ, раводид, кортимуҳоҷиратёдигарҳуҷҷатҳое, китибқиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонҳуқуқишаҳрвандихориҷӣёшахсибешаҳрвандробароибудубош (истиқомат) дарҶумҳурииТоҷикистонтасдиқменамоянд – агардоштаничунинҳуҷҷатҳотибқиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонёшартномаҳоибайналмилалииҶумҳурииТоҷикистонҳатмӣбошад(заруриронишондиҳед)

 

- силсила (агар бошад) ва рақами ҳуҷҷат

 

- санаиоғозиэътибориҳуқуқибудубош (истиқомат)

 

- санаианҷомиэътибориҳуқуқибудубош (истиқомат)

 

2.Маълумот оид ба соҳаи фаъолияти муштарӣ

16)

Мақсад ва хусусияти эҳтимолии муносибатҳои кории муштарӣ

 

17)

Оё муштарӣ шахси мансабдори оммавӣ (ШМО) мебошад ё не (заруриро интихоб намоед)

1)Ҳа

2)Не

Агар ШМО бошад,пурсишномаи ШМО пур карда мешавад

18)

Маълумот оид ба молик-бенефитсиар доштани муштарӣ (заруриро интихоб кунед)

1)Дорад

2)Надорад

Агар дошта бошад, пурсишномаи молик-бенефитсиар пур карда мешавад

19)

Маълумот оид ба ҳуҷҷатҳои муштарӣ, ки ваколатро барои тақсими маблағҳои пулӣ ё молу мулк (тибқи корти намунаҳои имзоҳо) тасдиқ менамояд

 

2.1. Танҳо барои соҳибкорони инфиродӣ пур карда мешавад

20)

Маълумот оид ба бақайдгирӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ:

- санаи бақайдгирӣ

 

- рақами бақайдгирии давлатӣ

 

- номи мақоми бақайдгиранда

 

- ҷойи бақайдгирӣ

 

21)

Маълумот оид ба иҷозатнома барои ҳуқуқи амалӣ намудани фаъолияти соҳибкории иҷозатномадодашаванда

- намуди иҷозатнома

 

 - рақами иҷозатнома

 

 - санаи додани иҷозатнома

 

 - мақоми иҷозатномадиҳанда

 

 - муҳлати эътибори иҷозатнома

 

 - рӯйхати намудҳои фаъолияти иҷозатномадодашаванда

 

3.Иттилоот оид ба санҷиши дахлдори муштарӣ ва дараҷаи хавфи ӯ

(субъектҳои ҳисоботдиҳанда мустақилона пур менамоянд)

22)

Маълумот оид ба гузарондани санҷиши муштарӣ ва натиҷаҳои санҷиш (заруриро интихоб намоед)

- гузаронда шуд

 - гузаронда нашуд

 - дигар шарҳ:

 - санаи гузарондан:

23)

Маълумот оид ба санҷиши муштарӣ аз рӯйи рӯйхатҳои таҳримӣ ва натиҷаҳои санҷиш (заруриро интихоб намоед)

- дар рӯйхат ҷой надорад

- дар рӯйхат ҷой дорад

- сана ва вақти санҷиш:

24)

Маълумот оид ба санҷиши муштарӣ аз рӯйи дигар рӯйхатҳое, ки мақоми ваколатдор барои мониторинг бо мақсади муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли омтаҳияё пешниҳод намудааст ва натиҷаҳои санҷиш (заруриро интихоб намоед)

номи рӯйхат:_______________

- дар рӯйхат ҷой надорад

- дар рӯйхат ҷой дорад

- сана ва вақти санҷиш:

 

25)

Дараҷаи хавф(заруриро интихоб намоед)

1)Хавфи баланд

2)Хавфи паст

26)

Асоснокии баҳодиҳии дараҷаи хавф (аз рӯйи меъёрҳои хавфи баланд)

 

27)

Санаи хонапурӣ ё навкунии охирини маълумоте, ки дар пурсишнома дарҷ шудааст (дар ҳолати набудани тағйирот ва иловаҳои муҳим дар пурсишнома, пурсишномаи нав пур карда намешавад)

 

28)

Санаи навкунии навбатии маълумоте, ки дар пурсишнома дарҷ шудааст (дар асоси натиҷаи баҳодиҳии хавф)

 

29)

Санаи ба махзани маълумотворид намудани иттилооти дар пурсишномаи мазкур нишондодашуда ва ному насаби корманди масъули субъекти ҳисоботдиҳанда

Ному насаб:

Сана:

 

         

 

 

Ман, _____________________________________________________ ,

(Ному насаби муштарӣ/намояндаи муштарӣ)

дурустии маълумоти дар пурсишномаи мазкур нишондодашударо тасдиқ менамоям.

Мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон«Дар бораи ҳифзи маълумоти шахсӣ» розигии худро барои коркарди маълумоти шахсӣ бо мақсади иҷрои талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли оммедиҳам.

 

 

__________________________ /______________/ «____» ___________ с.20___       

(Номунасаб)(имзо) (сана) Ҷ.М.

(агар бошад)

 

 

Замимаи №3

ба Дастурамали №____ «Дар бораи санҷиши дахлдори муштарӣ»

 

 

ШАКЛИ НАМУНАВИИ ПУРСИШНОМАИ МУШТАРӢ – ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

 

________________________________________________________________ (номи субъекти ҳисоботдиҳанда)

________________________________________________________________ (номи воҳиди субъекти ҳисоботдиҳанда)

 

Намуди пурсишнома(заруриро интихоб намоед)

Пурсишномаи аввалия

 

Пурсишномаи навшуда

 

 

 

Номгӯ

Маълумот дар бораи муштарӣ

 

1.Маълумоти мушаххаскунанда

 

1)

Вазъи муштарӣ(заруриро интихоб намоед)

1)Резидент

2)Ғайрирезидент

 

2)

Номи пурра

 

 

3)

Номи кӯтоҳ(агар бошад)

 

 

4)

Ном бо забони хориҷӣ(агар бошад)

 

 

5)

Шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ

 

 

6)

Рақами мушаххаси андозсупоранда(бароирезидент)

 

 

7)

Рақами мушаххаси андозсупорандаё рамзиташкилоти хориҷӣбарои ғайрирезидент(агар бошад)

 

 

8)

Маълумот оид ба қайди давлатӣ:

 

 - сана

 

 

 - рақамиягонаимушаххас (бароирезидент) ёрақамазрӯйиҷойиташкилвабақайдгирӣ (бароиғайрирезидент)

 

 

- номи мақоме, ки ба қайд гирифтааст

 

 

- ҷойи бақайдгирӣ(суроғаи ҳуқуқӣ)

 

 

9)

Суроғаиҷойгиршавӣвасуроғаипочта

 

 

10)

Намуди (хусусияти) фаъолият

 

 

11)

Шакли моликият

 

12)

Рақами мушаххаси бонкӣ (барои бонкҳои тиҷоратӣ-резидентҳо)

 

13)

Маълумот барои тамос бо муштарӣ:

- рақамҳои телефонҳо(корӣвамобилӣ)

 

- суроғаи почтаи электронӣ(агар бошад)

 

- суроғаиҷойгиршавиивоқеӣвасуроғаипочта (дарҳолатепуркардамешавад, киагарсуроғаиҷойгиршавиивоқеӣазсуроғаиҷойгиршавииҳуқуқӣфарқнамояд)

 

- дигар маълумот барои тамос (агар бошад)

 

2.Маълумот оид ба ҳуҷҷатҳои оинномавии муштарӣ – шахси ҳуқуқӣ

 

14)

Маълумот дар бораи мақомоти шахси ҳуқуқӣ (сохтор ва ҳайати кормандони мақоми идоракунии шахси ҳуқуқӣ:

- номи мақом

 

-ному насабиаъзои мақоми идоракунӣ

 

- шахсони мансабдоре, ки ҳуқуқи имзо гузоштанро доранд (шахсони ваколатдор)

 

15)

Маълумот дар бораи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ваколат барои тақсими маблағҳои пулӣ ё молу мулк (тибқи корти намунаи имзоҳо)

 

16)

Маълумот дар бораи андозаи сармояи оинномавии (андӯхтаи) бақайдгирифта ва пардохтшуда ё андозаи фонди оинномавӣ,  молу мулк

 

17)

Маълумот дар бораи дар маҳалли ҷойгиршавии худ будан ё набудани шахси ҳуқуқӣ, мақоми домоамалкунандаи идоракунии он, мақомидигари он ё шахсе, ки ҳуқуқи аз номи шахси ҳуқуқӣ  бе ваколатнома дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон амал карданро дорад   

 

18)

Маълумот дар бораи филиалҳо ва намояндагиҳои шахси ҳуқуқӣ (агар бошанд)

 

19)

Маълумот дар бораи молик-бенефитсиари шахси ҳуқуқӣ (заруриро интихоб намоед)

1)Резидент

2)Ғайрирезидент

Пурсишномаи молик-бенефитсиар пур карда мешавад

 

20)

Маълумот дар бораимавҷуд будани шахси мансабдори оммавӣ (ШМО) дар сохтори моликияти (идоракунии)  муштарӣ–шахсиҳуқуқӣ(заруриро интихоб намоед)

1)Дорад

2)Надорад

Агар ШМО дошта бошад, пурсишномаи ШМО пур карда мешавад

 

3.Маълумот дар бораи соҳаи фаъолияти муштарӣ

 

21)

Маълумот дар бораи иҷозатнома барои анҷом додани фаъолияте, ки бояд иҷозатнома дошта бошад (агар бошад)

 

- намуди иҷозатнома

 

 

- рақами иҷозатнома

 

 

- санаи додани иҷозатнома

 

 

- иҷозатномааз тарафи кӣ дода шудааст

 

 

- муҳлати эътибори иҷозатнома

 

 

- намуди фаъолияти иҷозатномадодашуда

 

 

22)

Намудҳои асосии фаъолият, аз ҷумла молҳои истеҳсолшаванда, корҳои иҷрошаванда, хизматҳои пешниҳодшаванда

 

 

23)

Ҳадаф ва хусусияти эҳтимолии муносибатҳои кории муштарӣ

 

 

4.Маълумотдар бораи санҷиши (тафтиши) муштарӣ ва дараҷаи хавфи ӯ

(аз ҷониби субъектҳои ҳисоботдиҳанда мустақилона пур карда мешавад)

 

24)

Маълумот дар бораи гузарондани санҷиши муштарӣ ва натиҷаҳои санҷиш (заруриро интихоб намоед)

- гузаронда шуд

- гузаронда нашуд

- дигар шарҳ:

- санаи гузарондан:

 

25)

Маълумот дар бораисанҷиши муштарӣ бо рӯйхатҳои таҳримӣ ва натиҷаҳои санҷиш (заруриро интихоб намоед)

- дар рӯйхат ҷой надорад

- дар рӯйхат ҷой дорад

- сана ва вақти санҷиш:

 

26)

Маълумот дар бораи санҷиши муштарӣ бо дигар рӯйхатҳое, ки мақоми ваколатдор барои мониторинг бо мақсади муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом таҳия ё пешниҳод намудааст ва натиҷаҳои санҷиш (заруриро интихоб намоед)

номи рӯйхат: _______________

- дар рӯйхат ҷой надорад

- дар рӯйхат ҷой дорад

- сана ва вақти санҷиш:

 

 

27)

Дараҷаи хавф(заруриро интихоб намоед)

1)Хавфи баланд

2)Хавфи паст

 

28)

Асоснокии баҳодиҳии дараҷаи хавф (аз рӯйи меъёрҳои хавфи баланд)

 

 

29)

Санаи хонапурӣ ё навкунии охирини маълумоте, ки дар пурсишнома дарҷ шудааст (дар ҳолати набудани тағйиру иловаҳои муҳим дар пурсишнома, пурсишномаи нав пур карда намешавад)

 

30)

Санаи навкунии навбатии маълумоте, ки дар пурсишнома дарҷ шудааст (дар асоси натиҷаи баҳодиҳии хавф)

 

31)

Санаи ба махзани маълумотворид намудани иттилооти дар пурсишномаи мазкур нишондодашуда ва ному насаби корманди масъули субъекти ҳисоботдиҳанда

Номунасаб:

Сана:

         

 

 

 

Ман, _____________________________________________________ ,

(Ному насаби муштарӣ/намояндаи муштарӣ)

дурустии маълумоти дар пурсишномаи мазкур нишондодашударо тасдиқ менамоям.

Мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон«Дар бораи ҳифзи маълумоти шахсӣ» розигии худро барои коркарди маълумоти шахсӣ бо мақсади иҷрои талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом медиҳам.

 

 

__________________________ /______________/ «____» ___________ с.20___       

(Номунасаб)                            (имзо) (сана) Ҷ.М.

(агар бошад)

 

 

 

Замимаи №4

ба Дастурамали №____ «Дар бораи санҷиши дахлдори муштарӣ»

 

 

ШАКЛИ НАМУНАВИИ ПУРСИШНОМАИ МОЛИК-БЕНЕФИТСИАР

 

________________________________________________________________ (номи субъекти ҳисоботдиҳанда)

________________________________________________________________ (номи воҳиди субъекти ҳисоботдиҳанда)

 

Намуди пурсишнома(заруриро интихоб кунед)

Пурсишномаи аввалия

 

Пурсишномаи навшуда

 

 

Номгӯ

Маълумот дар бораи муштарӣ

1.Маълумоти умумӣ

1)

Намуди молик-бенефитсиар (заруриро интихоб намоед)

1)молик-бенефитсиари муштарӣ–шахси ҳуқуқӣ;

2)молик-бенефитсиари муштарӣ–шахси воқеӣ

2)

Номимуштарие, кибаманфиати
молик-бенефитсиарамалмекунад

номипурраварақамимушаххасиандозсупорандаимуштарӣ – шахсиҳуқуқӣёному насаб ва рақамимушаххасиандозсупорандаимуштарӣ – шахсивоқеӣ нишон дода мешавад

3)

Рақам ва санаи хонапурӣ крдани пурсишномаи муштарӣ (агар бошад)

 

                                                        

 

4)

Меъёрҳо барои эътирофи шахси воқеӣ ҳамчун молик-бенефитсиар (заруриро интихоб намоед):

-                        шахси воқеӣ бевосита ё бавосита (тавасути тарафҳои сеюм, аз ҷумла тавассути занҷираи соҳибӣ) дорои ҳуқуқи молу мулкӣ мебошад, (дорои иштироки афзалиятнок дар сармояи муштарӣ мебошад) – агар соҳибӣ бавосита (тавассути тарафҳои сеюм)бошад,нишон додани алоқамандӣзарур мебошад);

-                        шахси воқеие, ки аз ном ва/ё ба манфиати ӯ муштарӣ амалиётро (аҳдро) бо маблағҳои пулӣ ё молу мулк анҷом медиҳад, аз ҷумла дар ҳолате, ки агар шахси воқеии нишондодашуда ҳуқуқи молу мулкӣ ба маблағҳои пулӣ ё молу мулк надорад, инчунин муштариро назорат намекунад; 

-                        шахси воқеие, ки имкон дорад бевосита ё бавосита ба анҷом додани амалиёт (аҳдҳо) бо маблағҳои пулӣ ё молу мулк аз ҷониби муштарӣ дар асоси шартномаи бо муштарӣ басташуда таъсир расонад. (Дар ин ҳолат рақам ва санаи шартнома, муҳлати эътибори шартнома, мавзуи шартнома, дигар шартҳои заруриро нишон диҳед);

-                        шахси воқеӣ дорои ҳуқуқи молу мулкӣ ба маблағҳои пулӣ ё молу мулк мебошад, ки бо онҳо амалиёт (аҳд) анҷом дода мешавад;

-                        шахси воқеие, ки метавонад муштарӣ – шахси ҳуқуқиро аз рӯйи вазифаи ишғолнамудааш дар сохтори шахси ҳуқуқӣ идора намояд (барои қабули қарорҳои стратегӣ масъул мебошад, назорати иҷроияро анҷом медиҳад, вобаста ба масъалаҳои молиявӣ қарор қабул менамояд);

-                        шахси воқеие, ки дар ниҳояти кор созмони ҳуқуқии хориҷиро соҳибӣ ё назорат менамояд, аз ҷумла шахсонеро, ки созмони ҳуқуқии хориҷиро бевосита назорат мекунанд;

-                        шахси воқеӣ ҳамчун соҳибмулки (мудири) ваколатдори траст ё дигар созмони ҳуқуқии хориҷии муайян баромад менамояд; 

-                        шахси воқеӣ метавонад, ки воқеан амалиёти муштариро бо дигар тарз назорат намояд (дар чунин ҳолат сабаберо, ки молик-бенефитсиар метавонад аз рӯйи он амалиёти муштариро назорат намояд, нишон диҳед (шарҳи муштарӣ); 

-                        дигар омилҳо (ба ихтиёри муштарӣ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

Ҳисса дар сармояи оинномавии шахси ҳуқуқӣ, ки иштирокчии (саҳмиядори) он молик-бенефитсиар -  шахси воқеӣ мебошад (бо фоиз)

 

6)

Шакли таъсиррасонии молик-бенефитсиар (барои муштарӣ – шахси воқеӣ)

(заруриро интихоб намоед)

- волидайн

- писархондкунанда

- васӣ

- парастор

- дигар

7)

Қарори субъекти ҳисоботдиҳанда оид ба эътирофи шахси воқеӣ – молик-бенефитсиари муштарӣ ва асоснокии қабули қарор (заруриро интихоб намоед)

1) шахси воқеие, ки дар пурсишномаи мазкур нишон дода шудааст, молик-бенефитсиари муштарӣ мебошад;

2) молик-бенефитсиари муштарӣ вобаста ба сабабҳои зерин муайянкарда нашуд:

- муштарӣ воқеан молик-бенефитсиар надорад;

- муштарӣ оид ба молик-бенефитсиари худ иттилоот надорад;

- муштарӣ пешниҳод намудани маълумотрооид ба молик-бенефитсиари худ рад мекунад;

-иттилоот оид ба молик-бенефитсиари муштарӣ дар манбаъҳои иттилоотии дастрас ҷой надорад

2.Маълумоти мушаххаскунанда

8)

Вазъи молик-бенефитсиар (заруриро интихоб намоед)

1)Резидент

2)Ғайрирезидент

9)

Насаб

 

10)

Ном

 

11)

Номи падар(агар бошад)

 

12)

Санаи таваллуд

 

13)

Ҷойи таваллуд(агар дар ҳуҷҷат бошад)

 

14)

Миллат(агар дар ҳуҷҷат бошад)

 

15)

Ҷинс

 

16)

Шаҳрвандӣ

 

17)

Вазъи оилавӣ (агар дар ҳуҷҷат бошад ё аз сухани муштарӣ)

 

18)

Маълумоти ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият(агарбошад):

- номи ҳуҷҷат

 

- силсила ва рақами ҳуҷҷат

 

 - санаи додани ҳуҷҷат

 

- санаи анҷоми эътибори ҳуҷҷат

 

- номи мақоме, ки ҳуҷҷатро додааст

 

- рамзи воҳид (агар бошад)

 

19)

Рақами мушаххаси андозсупоранда

 

20)

Суроғаи ҷойи бақайдгирӣ(агар дар ҳуҷҷат бошад)

 

21)

Суроғаи ҷойи истиқомат ё будубоши воқеӣ (аз сухани муштарӣ)

 

22)

Маълумот барои тамос бомолик-бенефитсиар (агар бошад):

- рақамҳои телефонҳо(корӣ ва мобилӣ)

 

- суроғаи почтаи электронӣ

(приналичии)

 

- дигар маълумотбарои тамос (агар бошад)

 

2.1. Танҳо барои молик-бенефитсиаре пур карда мешавад, ки шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд мебошад

23)

Маълумотҳои ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд барои будубош (истиқомат) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- номиҳуҷҷат: гувоҳномаииқомат, иҷозатбароибудубошимуваққатӣ, раводид, кортимуҳоҷиратёдигарҳуҷҷатҳое, китибқиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонҳуқуқишаҳрвандихориҷӣёшахсибешаҳрвандробароибудубош (истиқомат) дарҶумҳурииТоҷикистонтасдиқменамоянд – агардоштаничунинҳуҷҷатҳотибқиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонёшартномаҳоибайналмилалииҶумҳурииТоҷикистонҳатмӣбошад (заруриронишондиҳед)

 

- силсила (агар бошад) ва рақами ҳуҷҷат

 

- санаиоғозиэътибориҳуқуқибудубош (истиқомат) 

 

- санаианҷомиэътибориҳуқуқибудубош (истиқомат)

 

24)

Оё молик-бенефитсиар шахси мансабдори оммавӣ (ШМО) мебошад ё не (заруриро интихоб намоед)

1)Ҳа

2)Не

Агар ШМО бошад, пурсишномаи ШМО пур карда мешавад

3.Иттилоот дар бораи санҷиши шахсияти молик-бенефитсиар

(субъектҳои ҳисоботдиҳанда мустақилона пур менамоянд)

25)

Маълумот дар бораи гузарондани санҷиши молик-бенефитсиар (заруриро интихоб намоед)

- гузаронда шуд

- гузаронда нашуд

- дигар шарҳ

 

26)

Маълумот дар бораи санҷиши молик-бенефитсиар бо рӯйхатҳои таҳримӣ ва натиҷаҳои санҷиш (заруриро интихоб намоед)

- дар рӯйхат ҷой надорад

- дар рӯйхат ҷой дорад

- сана ва вақти санҷиш:

27)

Маълумот дар бораи санҷиши молик-бенефитсиарбо дигар рӯйхатҳое, ки мақоми ваколатдор барои мониторинг бо мақсади муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли омтаҳия ё пешниҳод намудааст ва натиҷаҳои санҷиш (заруриро интихоб намоед)

номи рӯйхат: _______________

- дар рӯйхат ҷой надорад

- дар рӯйхат ҷой дорад

- сана ва вақти санҷиш:

28)

Санаи хонапурӣ ё навкунии охирини маълумоте, ки дар пурсишнома дарҷ шудааст (дар ҳолати набудани тағйирот ва иловаҳои муҳим дар пурсишнома, пурсишномаи нав пур карда намешавад) 

 

29)

Санаи навкунии навбатии маълумоте, ки дар пурсишнома дарҷ шудааст (дар асоси натиҷаи баҳодиҳии хавф)

 

30)

Санаи ба махзани маълумотворид намудани иттилооти дар пурсишномаи мазкур нишондодашуда ва ному насаби корманди масъули субъекти ҳисоботдиҳанда

Номунасаб:

Сана:

 

 

Ман, _____________________________________________________ ,

(Ному насаби муштарӣ/намояндаи муштарӣ)

дурустии маълумоти дар пурсишномаи мазкур нишондодашударо тасдиқ менамоям.

Мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон«Дар бораи ҳифзи маълумоти шахсӣ» розигии худро барои коркарди маълумоти шахсӣ бо мақсади иҷрои талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом медиҳам.

 

 

__________________________ /______________/ «____» ___________ с.20___       

(Номунасаб)                            (имзо) (сана) Ҷ.М.

(агар бошад)

 

 


Замимаи №5

ба Дастурамали №____ «Дар бораи санҷиши дахлдори муштарӣ»

 

 

ШАКЛИ НАМУНАВИИ ПУРСИШНОМАИ ШАХСИ МАНСАБДОРИ ОММАВӢ

 

________________________________________________________________ (номи субъекти ҳисоботдиҳанда)

________________________________________________________________ (номи воҳиди субъекти ҳисоботдиҳанда)

 

Намуди пурсишнома(заруриро интихоб намоед)

Пурсишномаи аввалия

 

Пурсишномаи навшуда

 

 

 

Номгӯ

Маълумот дар бораи муштарӣ

 

1.Маълумоти мушаххаскунанда

 

1)

Вазъ(заруриро интихоб намоед)

1)Резидент

2)Ғайрирезидент

 

2)

Насаб

 

 

3)

Ном

 

 

4)

Номи падар(агар бошад)

 

 

5)

Санаи таваллуд

 

 

6)

Ҷойи таваллуд(агар дар ҳуҷҷат бошад)

 

 

7)

Миллат(агар дар ҳуҷҷат бошад)

 

 

8)

Ҷинс

 

 

9)

Шаҳрвандӣ

 

 

10)

Вазъи оилавӣ (агар дар ҳуҷҷат бошад ё аз сухани муштарӣ)

 

 

11)

Маълумоти ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият:

 

- номи ҳуҷҷат

 

 

- силсила ва рақами ҳуҷҷат

 

 

- санаи додани ҳуҷҷат

 

 

- санаи анҷоми эътибори ҳуҷҷат

 

 

- номи мақоме, ки ҳуҷҷатро додааст

 

 

- рамзи воҳид (агар бошад)

 

 

12)

Рақами мушаххаси андозсупоранда

 

 

13)

Рақами суратҳисоби бонкӣ (агар бошад)

 

 

14)

Суроғаи ҷойи бақайдгирӣ (агар дар ҳуҷҷат бошад)

 

 

15)

Суроғаи ҷойи истиқомати воқеӣ (агар дар ҳуҷҷат бошад ё аз рӯйи сухани муштарӣ)

 

2.Маълумот дар бораи шахси мансабдори оммавӣ

16)

- Маълумот оид ба вазифаи ишғолнамуда

 

- санаи таъин шудан ба вазифа

 

- санаи озод шудан аз вазифа

 

17)

- маълумот дар бораи манбаи даромади маблағҳои пулӣ ва молу мулки шахси мансабдори оммавӣ

 

18)

- маълумот дар бораи розигии хаттӣ барои қабули шахси мансабдори оммавӣ ба хизматрасонӣ

 

3.Маълумоти мушаххаскунанда оид ба хешовандони наздики шахси мансабдори оммавӣ

19)

Дараҷаи хешовандӣ(заруриро дарҷ намоед)

 

20)

Насаб

 

21)

Ном

 

22)

Номи падар(агар бошад)

 

23)

Ҷинс

 

24)

Санаи таваллуд

 

25)

Рақами мушаххаси андозсупоранда

 

26)

Шаҳрвандӣ

 

4.Маълумоти мушаххаскунанда оид ба шахсоне, ки аз номи шахси мансабдори оммавӣ амал менамоянд

27)

Дараҷаи алоқа(заруриро дарҷ намоед)

 

28)

Насаб

 

29)

Ном

 

30)

Номи падар(агар бошад)

 

31)

Ҷинс

 

32)

Санаи таваллуд

 

33)

Рақами шахсӣ

 

34)

Шаҳрвандӣ

 

         

 

Ман, _____________________________________________________ ,

(Ному насаби муштарӣ/намояндаи муштарӣ)

дурустии маълумоти дар пурсишномаи мазкур нишондодашударо тасдиқ менамоям.

Мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон«Дар бораи ҳифзи маълумоти шахсӣ» розигии худро барои коркарди маълумоти шахсӣ бо мақсади иҷрои талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом медиҳам.

 

__________________________ /______________/ «____» ___________ с.20___       

(Номунасаб)                            (имзо) (сана) Ҷ.М.

(агар бошад)

 

 

Замимаи №6

ба Дастурамали №____ «Дар бораи санҷиши дахлдори муштарӣ»

 

 

ТАЛАБОТИ ТЕХНИКӢ БАРОИ САНҶИШИ ДАХЛДОРИ МУШТАРӢ – ШАХСИ ВОҚЕӢ БА ТАВРИ ФОСИЛАВӢ

 1. Талабот нисбат баакси муштарӣ ҳангоми мушаххаскунии фосилавӣ бо роҳи аксбардории муштарӣ бо ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият:
 • таъминоти барномавӣ бояд ба истифодаи акси қаблан гирифташуда,аз ҷумла аксбардории тасвири бетароват (беҳаракат)-ро имкон надиҳад. Аксбардорӣ бояд танҳо дар ҳолати кунунӣ (воқеӣ) анҷом дода шавад;
 • тасвир бояд ранга бошад;
 • дар акс (сурат) бояд рӯй ва китфҳои муштарӣ баръало намоён бошанд. Рӯйи муштарӣ бояд комилан кушода бошад, мавҷудияти объектҳое, ки рӯйро мепӯшонанд, қатъиян манъ аст (барои шахсоне, ки эътиқоди диннии онҳо нишон додани рӯйро бе кулоҳ (рӯймол) иҷозат намедиҳад, гирифтани аксҳо бо кулоҳ (рӯймол)иҷозат дода мешавад, ба шарте, ки он тарҳи рӯйи шахсро напӯшонад).Рӯйи муштарӣ набояд пурра ё қисман бо соя пинҳон бошад;
 • дар акс (сурат)тасвир ёфтани дигар шахсон манъ аст;
 • акс бояд дар як кадр тасвири рӯйи муштарӣ ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияташро дошта бошад. Дар акс бояд маълумоти ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият баръало намоён бошад. Агар маълумоти ҳуҷҷат дар ду тарафи он бошад, бояд ҳарду тарафи ҳуҷҷат аксбардорӣ карда шавад (ки баъдан аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ санҷиш карда мешавад);    
 • сифати акс бояд барои дақиқ муайян кардани монандии рӯйи муштарӣ ваакси ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти ӯ, инчунин хонда шудани маълумоти тасдиқкунандаи шахсият имкон диҳад.
 1. Талабот барои алоқаи видеоӣ ҳангоми мушаххаскунии фосилавӣ бо роҳи гузарондани мусоҳиба бо муштарӣ тариқи алоқаи видеоӣ:
 • таъминоти барномавии истифодашаванда бояд гирифтани навори видеоиро дар реҷаи вақти кунунӣ (воқеӣ), бе имкони истифодаи навори видеоии қаблан сабтшуда таъмин намояд;
 • навори видеоӣ бояд ранга ва овоз доштабошад;
 • мавҷудияти фосила (танаффус) дар видеонавор манъ аст;
 • дар навори видеоӣ бояд дақиқан рӯй ва китфҳои муштарӣ дида шаванд. Рӯйи муштарӣ бояд комилан кушода бошад, мавҷудияти объектҳое, ки рӯйи муштариро мепӯшонанд, манъ аст (барои шахсоне, ки эътиқоди диннии онҳо нишон додани рӯйро бе кулоҳ (рӯймол) иҷозат намедиҳад, гирифтани навори видеоӣ бо кулоҳ (рӯймол)иҷозат дода мешавад, ба шарте, ки тарҳи рӯйи шахс пӯшида набошад);
 • ҳангоми гузарондани мусоҳиба муштарӣ бояд дар ҳуҷраи равшан бошад. Рӯйи муштарӣ набояд қисман ё пурра бо соя пӯшонда бошад;
 • дар навори видеоӣтасвир ёфтани дигар шахсон манъ аст;
 • дар ҷараёни мусоҳиба бо муштарӣ корманди ташкилоти қарзии молиявӣ бояд аз пурсишнома, ки қаблан аз тарафи ташкилоти қарзии молиявӣ тасдиқ шудааст, истифода барад. Дар баробари ин, барои роҳ надодан ба иваз кардани (сохтакории) навори видеоӣ саволҳо бояд бо тартиби номураттаб пешниҳод гарданд.
 • корманди ташкилоти қарзии молиявӣ метавонад муштариро вобаста ба тарзи гузарондани мусоҳибаи видеоӣ (масалан, барои айнакро гирифтан, гузаштан ба ҳуҷраи нисбатан равшантар ва ғайра)роҳнамоӣ намояд;
 • дар ҳолате ки агар ташкилоти қарзии молиявӣ бо мақсади ба таври автоматӣ гузарондани мусоҳиба аз барномаҳои махсуси таъминотӣ истифода намояд, бояд кафолати онро диҳад, ки мусоҳиба дар реҷаи вақти кунунӣ (воқеӣ) гузаронда мешавад.

 

 

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

ПРОЕКТ

 

Утверждена

постановлением Правления

Национального банка Таджикистана

от «___» ________ 20___ года, №__

 

 

Инструкция № ___онадлежащей проверке клиента

 

Инструкция № ___о надлежащей проверке клиента(далее — Инструкция)разработана в соответствии с частью 7 статьи 9 и статьи 15 Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» (далее — Закон), и устанавливает порядок проведения подотчетными субъектами надлежащей проверки клиента и его бенефициарного собственника, а такжеусловия использования посредников или других третьих сторон для проведения такой проверки.

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:
 • уполномоченный орган – уполномоченный орган противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;
 • идентификация клиента – совокупность мероприятий по определению идентификационных данных клиента (представителя клиента);
 • дистанционная идентификация клиента – совокупность мероприятий по проведению идентификации клиента с использованием информационных коммуникационных технологий в порядке, предусмотренномнастоящей Инструкцией для совершения операций пониженного риска;
 • клиент – физическое или юридическое лицо, а также иностранное юридическое образование, находящееся на обслуживании подотчетного субъекта;
 • протектор– физическое или юридическое лицо, наделенноев соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного законаиностранного юридического образования полномочиями осуществлять контроль действийуправляющего (попечителя) иностранного юридического образования или участвующеев ее деятельности;
 • надлежащая проверка клиента – совокупность мероприятий по идентификации и проверки личности клиента, бенефициарного собственника и представителя клиента в целях получения информации о цели и предполагаемом характере отношений, проведения на постоянной основе анализа отношений с ними, в том числе проверка операций и сделок сними, обновление документов и данных, полученныхпри проведенииэтих мероприятий, осуществляемые в порядке, установленном Законом и настоящей Инструкцией;
 • иностранное юридическое образование — система правовых отношений (трасты и иные аналогичные структуры), создаваемые физическим лицом (учредителем иностранного юридического образования) в соответствии с законодательством иностранного государства, при которых принадлежащее ему имущество (средства) передаётся под контроль и управление другого физического лица (управляющего или попечителя) с тем, чтобы извлечь доход (прибыль) из этого имущества (средств) в пользу выгодоприобретателя или с определенной целью, и при условии, что управляющий или попечитель в своих действиях относительно использования и распоряжения этим имуществом (средствами) руководствуется установленными для него инструкциями и требованиями законодательства иностранного государства;
 • подотчетные субъекты –субъекты, предусмотренные статьёй 6 Закона;
 • риск – совокупность угроз, уязвимости легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения и связанных с ними последствий для государства, государственных органов и (или) подотчетных субъектов.
 1. Подотчетные субъекты проводят надлежащую проверку клиентов в следующих случаях:

1) при установлении деловых отношений;

2) при осуществлении любых разовых или нескольких взаимосвязанных операций и сделок на сумму, равную или превышающую 350 показателей для расчетов либо равную или превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентной 350 показателям для расчетов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3-7 настоящей Инструкции;

3) при осуществлении разового перевода электронных денежных средств на сумму, равную или превышающую 20 показателей для расчетов либо равную или превышающую суммув иностранной валюте,эквивалентную20 показателямдля расчетов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами6 и 7 настоящей Инструкции;

4) при наличии подозрений в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансированиятерроризма и финансированияраспространения оружия массового поражения, независимо от суммы операции или сделки, или каких-либо иных исключений;

5) при наличии у подотчетного субъекта сомнений в достоверности или достаточности полученной ранее информации об идентификации клиента.

 1. Лица, профессионально осуществляющие операции с недвижимым имуществом проводят надлежащую проверку клиентов в случаях, если они осуществляют для своих клиентов операции по купле-продаженедвижимого имущества.
 2. Организации и другие субъекты, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие игры лото, лотереи и иные игры, в том числе в электронной форме, в которых призовой фонд складывается из привлеченных средств их участников при полученииклиентом (представителем клиента) или иным физическим лицом выигрыша, по результатам пари, азартныхигр, а также лотереи, в том числе в электронной форме на сумму от 20 до 350 показателей для расчетов либо сумме в иностранной валюте эквивалентной от 20 до 350 показателямдля расчетов устанавливают личностьклиента – физического лица на основе документа, удостоверяющего личность.
 3. При осуществлении любых разовых или нескольких взаимосвязанных обменных операций с наличной иностранной валютой (операции покупки и продажи иностранной валюты на национальную валюту, а также обмен одной иностранной валюты на другую иностранную валюту) надлежащая проверка клиента проводится в случае, если их сумма равна или превышает 1750 показателей для расчетов либо равна или превышает сумму в иностранной валюте,эквивалентную 1750 показателям для расчетов.

При осуществлении любых разовых или нескольких взаимосвязанных обменных операций с наличной иностранной валютой (операции покупки и продажи иностранной валюты в национальной валюте, а также обмен одной иностранной валюты на другую иностранную валюту) на сумму от 350 до 1750 показателей для расчетов либо суммув иностранной валюте эквивалентной от 350 до 1750 показателямдля расчетов,осуществляетсяустановление личности клиента на основе документа, удостоверяющего личность.

 1. При осуществлении любых разовых или нескольких взаимосвязанных переводных операций без открытия банковских счетов надлежащая проверка клиента проводится в случае, если их сумма равна или превышает 150 показателей для расчетов либо равна или превышает сумму в иностранной валюте,эквивалентную150 показателямдля расчетов.

При осуществлении переводных операций без открытия банковских счетов на сумму до 150 показателей для расчетов, либо сумме в иностранной валюте, эквивалентной до 150 показателямдля расчетов осуществляетсяустановление личности клиента на основе документа, удостоверяющего личность. 

 1. Перевод электронных денежных средств осуществляется с учетом требований части 21 статьи 9 Закона Республики Таджикистан «О платежных услугах и платежной системе». В случае, если в отношении владельца электронного кошелька – физического лица не проводилась надлежащая проверка клиента, зачисленные средства могут быть использованы только для оплаты товаров и услуг на территории Республики Таджикистан.
 2. Если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте (тип валюты указывается обязательно), ее размер в национальной валюте определяется по официальному курсу Национального банка Таджикистана, действующему на дату совершения такой операции.
 3. Меры надлежащей проверки клиента, установленные в Законе и настоящей Инструкции, применяются к новым и существующим клиентам подотчетного субъекта, с учетом ранее проведенной надлежащей проверки клиента и уровня его риска.
 4. Подотчетные субъекты в рамках программ внутреннего контроля обязаны определить внутренние процедуры и правила по проведению надлежащей проверки клиента. Такиепроцедуры и правила должны включать порядок идентификации и проверки (верификации) личности клиента, идентификации и установление бенефициарного собственника, а также принятия иных мер надлежащей проверки клиентов, установленные Законом и настоящей Инструкцией. Подотчетные субъекты в рамках программ внутреннего контроля также могут предусмотреть в своихвнутреннихпроцедурах и правилах по надлежащей проверкеклиента иные положения, не противоречащие Закону и настоящей Инструкции.
 5. Подотчетные субъекты обязаны с соблюдением требований статьи 7 Закона классифицировать своих клиентов с учетом критериев риска (высокий, средний и низкий). Уполномоченный орган может установить и направить подотчетным субъектам типичные критерии высоких и низких рисков.
 6. В отношении физических или юридических лиц из стран и территорий с повышенным уровнем риска применяются усиленные меры надлежащей проверки клиента, установленные в пункте 36настоящей Инструкции.

 

 1. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРОВЕРКИ ЛИЧНОСТИ КЛИЕНТА И БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА

 

 1. Подотчетные субъекты обязаны до или во время установления деловых отношений или осуществления разовых операций идентифицировать и проверить личность клиента и бенефициарного собственника.

14.В целях идентификации клиента и бенефициарного собственника подотчетными субъектами осуществляется сборследующих необходимых сведений на основе документов,удостоверяющихличность, и иных действительных, достоверных документов, предусмотренных приложением1 к настоящей Инструкции:

1) в отношении клиентов - физических лиц и бенефициарных собственников:

 • фамилия, имя и отчество (при его наличии);
 • дата рождения;
 • место рождения (при наличии в документе, удостоверяющем личность);
 • национальность (при наличии в документе, удостоверяющем личность);
 • гражданство;
 • пол;
 • адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (при наличии в документе, удостоверяющем личность, или со слов клиента);
 • семейное положение (при наличии в документе, удостоверяющем личность, или со слов клиента);
 • идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
 • реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии), данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Таджикистан: наименование, серия (при наличии) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в том числе данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) – если наличие таких документов обязательно в соответствии с законодательством Республики Таджикистан или международными договорами Республики Таджикистан;
 • контактные данные: номер телефона (домашний, рабочий, или мобильный), адрес электронной почты, почтовый адрес (со слов клиента);

2) в отношении юридических лиц и иностранных юридических образований:

 • полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке;
 • организационно-правовая форма;
 • идентификационный номер налогоплательщика - для резидента;
 • идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются);
 • сведения о государственной регистрации:дата регистрации, единый идентификационный номер (для резидента) или регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента), наименование регистрирующего органа, место регистрации;
 • адрес местонахождения и почтовый адрес;
 • сведения о лицензии на право осуществления деятельности (если имеется): вид, номер, дата выдачи лицензии,кем выдана,срок действия,перечень видов лицензируемой деятельности;
 • банковский идентификационный код - для коммерческих банков-резидентов;
 • сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица);
 • сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества;
 • сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
 • контактные данные: номер телефона (домашний, рабочий, или мобильный), адрес электронной почты, почтовый адрес (со слов клиента);

3) в отношении индивидуальных предпринимателей:

 • сведения, предусмотренные подпунктом 1) пункта 14 настоящей Инструкции;
 • сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;
 • сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; вид лицензируемой деятельности.
 1. В случае, если от имени клиента выступает его представитель или доверенное лицо, подотчетные субъекты обязаны идентифицировать и проверять личность лица, представляющего клиента, а также наличие у него соответствующих полномочий.

Если в качестве представителя клиента – юридического лица выступает лицо, не являющееся его единоличным исполнительным органом, подотчетные субъекты идентифицируют также единоличный исполнительный орган данного юридического лица.

 1. Подотчетные субъекты при идентификации представителей клиента устанавливают сведения, указанные в пункте 14 настоящей Инструкции.
 2. Подотчетные субъекты обязаны проверить достоверность полученных при идентификации личности клиента и его представителя сведенийна основе документов, удостоверяющих личность и иных действительных, достоверных документов, предусмотренных приложением 1 к настоящей Инструкции.

18.Подотчетные субъекты обязаны принимать разумные меры для проверки личности бенефициарного собственника, на основе документов, удостоверяющих личность, иных действительных, достоверных документов, предусмотренных приложением 1 к настоящей Инструкции. Бенефициарным собственником клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, когдаимеются разумные основания полагать, что бенефициарным собственником является иное физическое лицо.

 1. Проверка личностибенефициарного собственника клиента,являющегося юридическим лицом,проводится на основеследующей информации:
 • идентификационные данные физического(их) лица(лиц),которое(ые)прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через цепочку владения) владеет(ют)контрольной долей участия(имеет(ют) преобладающее участие в капитале)юридического лица;
 • идентификационные данные физического(их) лица(лиц), которое(ые) осуществляет(ют) контрольнад юридическим лицомна иных основаниях— в случаях, если имеются сомнения относительно того, является ли лицо (лица) с контрольной долей участия бенефициарным собственником (собственниками) либо если ни одно физическое лицо не осуществляет контроль через долювладения;
 • если физическое(ие) лицо (лица), указанное в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, не выявлено, то подотчетный субъект обязан идентифицировать и принять разумные меры для проверки личности соответствующего физического лица, занимающего высшую руководящую должность в юридическом лице.

20.Поверка личностибенефициарных собственниковиностранных юридических образованийпроводитсяна основе следующей информации:

 • для трастов:личные данные учредителя траста, управляющего или попечителя, протектора (если есть), выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), и любого другого физического лица, которое прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через цепочку контроля или владения) осуществляетдействительный контроль над трастом;
 • для других видов иностранных юридических образований: личные данные лиц, занимающих эквивалентные или аналогичные должности.
 1. Идентификация и проверка личности бенефициарного собственникане проводится в случае принятия на обслуживание следующих клиентов:
 • органы государственной власти или местного самоуправления Республики Таджикистан, иные государственные органы, а также учреждения, находящиеся в их ведении;
 • международные межправительственные организации, иностранные государства, или административно-территориальные единицы иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью.
 1. Все документы, позволяющие идентифицировать клиентаи бенефициарного собственника, должны быть действительными на дату их предъявления. Предоставляемые клиентомдокументы,составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть переведены на государственныйязык и надлежащим образом заверены.
 2. Подотчетные субъекты принимают документы, исходящие от государственных органов иностранных государств и подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентовпри условии, что они были легализованы в установленном порядке (такие документы могут предоставляться без прохождения легализации в случаях, предусмотренныхмеждународными договорами РеспубликиТаджикистан).
 3. Все документы должны предоставляться клиентами подотчетных субъектоввподлиннике или надлежащим образом заверенной копии. В случае, если к идентификацииклиента или бенефициарного собственника имеет отношение только часть документа, то может быть предоставлена заверенная выписка из него.
 4. Подотчетные субъекты при проверке клиента и бенефициарного собственника также могут использовать дополнительную (вспомогательную) информацию, полученную из достоверных источников.

 

 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ, ПРИНИМАЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ

 

 1. В отношении публичных должностных лиц, их близких родственников (жена, муж, дети, отец и мать, братья, сестры, усыновители, усыновленные, а также другие лица, которые постоянно, совместно проживающие и ведущие общее хозяйство с публичным должностным лицом), и лиц, действующих от имени публичных должностных лиц подотчетные субъекты принимают дополнительные меры надлежащей проверки клиента, предусмотренные статьёй 13 Закона.
 2. Подотчетные субъекты обязаны задействовать систему управления рисками для выявления среди клиентов и их бенефициарных собственников, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание лиц, с которыми публичные должностные лица поддерживают близкие отношения (их деловые партнеры, официальные представители, иные близкие связи). В случае выявления таких лиц подотчетные субъекты принимают в их отношении дополнительные меры надлежащей проверки клиента, предусмотренные в пунктах 2) – 4)части 1 статьи13 Закона.
 3. В отношениидоговоров (полисов)страхования жизни и по другим договорам (полисам) страхования, связанных с инвестированием подотчетные субъекты обязаны в дополнение к мерам по надлежащей проверке клиентов, предусмотренных в статье 9 Закона, и настоящей Инструкции применить следующие меры надлежащей проверки в отношении выгодоприобретателя по этимдоговорам(полисам):
 • идентифицировать личность выгодоприобретателя (выгодоприобретателей) – в случае, если выгодоприобретатель является конкретно установленными физическим(ими) или юридическим(ими) лицом(лицами), или иностранным(ыми)юридическим(ими) образованием(ями);
 • получить достаточную информацию о выгодоприобретателе, позволяющуюидентифицировать и проверить личность выгодоприобретателя в момент выплаты страхового возмещения– в случае, если выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) определяются по характеристикам, классу (группы) или иным способом.
 1. Подотчетные субъекты обязаны проверить личность выгодоприобретателя, идентифицированногов соответствии с пунктом28настоящей Инструкции в момент страховой выплаты, и документально фиксировать и хранить полученную информацию согласно требованиям статьи 16 Закона и пунктов43-50настоящей Инструкции.
 2. Подотчетные субъекты обязаны применятьв отношении выгодоприобретателя по договорам (полисам) страхования жизни или по другим договорам(полисам) страхования, связанных с инвестированиемусиленные меры надлежащей проверки клиента, предусмотренные настоящей Инструкцией, если выгодоприобретатель, являющийся юридическим лицом, или иностранным юридическим образованием представляет повышенный риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения. При наступлении страховогослучая и определения повышенного риска, усиленные меры надлежащей проверки в отношении бенефициарного собственникавыгодоприобретателя принимаются до выплаты страховых возмещений (страховой выплаты) по договорам(полисам) страхования жизни ипо другим договорам(полисам) страхования, связанных с инвестированием.
 3. Не позднеемомента выплаты страховых возмещений (страховой выплаты) по договорам(полисам) страхования жизни ипо другим договорам (полисам) страхования, связанных с инвестированием подотчетные субъекты обязаны принятьразумные меры для определения того, является ли выгодоприобретатель или бенефициарный собственник выгодоприобретателя публичным должностным лицом. При выявлении повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражениясвязанного с договорами(полисами) страхования жизни или по другим договорам(полисам) страхования, связанным с инвестированием подотчетные субъекты обязаны уведомить об этом руководителя подотчетного субъекта или его заместителя, или руководителя обособленного подразделения подотчетного субъекта, которому руководителем подотчетного субъекта либо его заместителем делегированы соответствующие полномочия до выплаты возмещения, и принять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиента, держателя страхового полиса, выгодоприобретателя и их бенефициарных собственников,а также рассматривают необходимость направления уполномоченному органу сообщения о подозрительной операции и сделки в порядке, установленном Законом.
 4. В случае невозможности применения в отношении выгодоприобретателя усиленных мер надлежащей проверки клиента, подотчетные субъекты рассматривают необходимость направления уполномоченному органу сообщения о подозрительной операции и сделки в отношении клиента в порядке, установленном Законом.

 

 1. УПРОЩЕННЫЕ И УСИЛЕННЫЕ МЕРЫ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА
 2. Подотчетные субъекты при проведении надлежащей проверки клиента обязаны рассмотреть возможность применения стандартных, усиленныхили упрощенныхмер надлежащей проверки клиента, с использованием риск – ориентированногоподхода.
 3. В случае установлениянизкого уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, и при наличии условий, предусмотренных частью 1 статьи 11 Закона,подотчетные субъектымогут принимать следующие упрощенные меры надлежащей проверки клиентов:
 • отказ от сбора конкретной информации или принятия конкретных мер, необходимых для понимания цели и предполагаемого характера деловых отношений, и делать вывод о цели и характере отношений из типа сделок или установленных деловых отношений;
 • проверка личности клиента и бенефициарного собственника после установления деловых отношений;
 • сокращение периодичности (частоты) обновления идентификационных данных клиента и бенефициарного собственникадо одного раза в три года;
 • снижение уровня мониторинга операций клиента с использованием автоматизированной системы проверки операций (сделок) на основе лимита, определяемого подотчетным субъектом.
 1. Подотчетные субъекты применяют упрощенные меры надлежащей проверки клиента, соразмерные низкому уровню риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения. Подотчетные субъекты не применяют упрощенные меры надлежащей проверки клиента при наличии подозрений в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и (или) финансировании распространения оружия массового поражения, или, когда в отношении клиента, или операции имеется возможность применения конкретных сценариев повышенного риска.
 2. Если установлен повышенный риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового поражения, подотчетные субъекты обязаны принимать усиленные меры надлежащей проверки клиента, которые могут включать следующее:
 • получение и сбор дополнительных идентификационных сведений и документов в отношенииклиента из доступных и надежных источников информации (документов,удостоверяющихличность, и иных действительных, достоверных документов), и использование данных сведений при оценке риска, связанного с клиентом;
 • получение и сбор дополнительной информации о клиенте и бенефициарном собственнике для формирования более глубокого представления о риске возможной причастности такого клиента и бенефициарного собственника к преступной деятельности;
 • запрос дополнительной информации у клиента относительно цели и предполагаемого характераделовых отношений, а также об источнике денежных средств клиента;
 • проверка источников происхождения денежных средств клиента, используемых в рамках установления деловых отношений, для того чтобы убедиться, что денежные средства не являются доходами, полученными преступным путем;
 • регулярное обновление идентификационных данных клиента и бенефициарного собственника— не реже одного раза в год;
 • запрос у клиента дополнительной информации для выяснения причин или экономического смысла (обоснования) планируемых или совершенных операций (сделок);
 • осуществление усиленного контроля деловых отношенийчерез ежедневныймониторинг операций (сделок), анализ информации, ознакомлениес данными о назначении средств и ихдокументальное фиксирование, в том числе в ручном режиме, в целях выявления признаков подозрительных операций (сделок) и операций (сделок), не имеющих очевидного экономического смысла (обоснования) или очевидной законной цели, а также информирование о результатах мониторинга структурную подразделения внутреннего контроля подотчетного субъекта или лиц, ответственных за соблюдение программ и правил внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового поражения в подотчетном субъекте;
 • получить разрешениена установление или продолжение деловых отношений с клиентом от руководителя подотчетного субъекта или его заместителя, или руководителя обособленного подразделения подотчетного субъекта, которому руководителем подотчетного субъекта либо его заместителем делегированы соответствующие полномочия;
 • предложение о проведении операции (сделки) через банковский счет, если изначально планировалось проведение операции (сделки) без открытия банковского счета.

37.Подотчетные субъекты обязаны документально фиксировать необходимость принятия усиленных мер надлежащей проверки клиентов для эффективного управления рисков и (или) их снижения.

 5. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ СТОРОН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕР НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА

 

 1. Подотчетные субъекты,в соответствии со статьёй15 Закона,могут использовать посредников или других третьихсторондля принятия мер по надлежащей проверке клиента, и полагаться на принятые ими мерыпри условии, что подотчетный субъект:
 • удостоверяется в том, что деятельность посредника или третьей стороны регулируется, что над ней осуществляется надзор или контроль и что этот посредник или третья сторона принимает меры по выполнению требований надлежащей проверки клиентаи хранения данных в соответствии со статьями9 и 16 Закона и требованиями настоящей Инструкции;
 • незамедлительно получает от посредников или других третьих сторон необходимую информацию о клиенте и бенефициарном собственнике, полученные в результате проведения надлежащей проверки клиента;
 • предпринимает меры, чтобы иметь возможность незамедлительно получать от посредника или третьей стороны копии идентификационных данных и других важных документов, связанных с требованиями надлежащей проверки клиентов, по запросу.
 1. Подотчетным субъектам запрещается использовать посредников или иных третьих сторон, и полагаться на принятые ими меры по надлежащей проверке клиента в следующих случаях:
 • при наличии подозрений в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового поражения;
 • при наличии у подотчетного субъекта сомнений в достоверности или достаточности полученной информации о клиенте и бенефициарном собственнике;
 • если посредники или иные третьи стороны находятся или осуществляют деятельность в стране или территории с повышенным рискомлегализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения;
 1. При использованиипосредников или иных третьих сторон, зарегистрированных или осуществляющих деятельность в иностранном государстве, не входящих в перечень стран и территорий с повышенным риском,подотчетный субъект обязан учитывать рискилегализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения в этом государстве, и в дополнение к мерам, указанным в пункте 38настоящей Инструкции принимать иные меры, соразмерные рискам.
 2. Подотчетные субъектымогут использовать и полагаться на сведения третьей стороны,состоящих в однойфинансовой группе, в следующей ситуации:
 • в рамках финансовой группы применяются требования о надлежащей проверке клиентов и хранении данных,соответствующие требованиямстатьей9, 13 и 16 Закона и настоящей Инструкции;
 • на уровне группы реализуются программы попротиводействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в соответствии со статьёй 23 Закона;
 • на групповом уровне осуществляется надзор за реализацией требований подпунктов 1) и 2) пункта 41настоящей Инструкции;
 • информация о клиенте и бенефициарном собственнике, а также иные сведения и документы, полученные третьей стороной в результате проведения надлежащей проверки клиента доступны подотчетному субъекту, и при необходимости имеет возможность незамедлительно получать их копии.
 1. Сведения, составляющие банковскую тайну,обмениваются между подотчетным субъектом и посредников и иными третьимисторонами, или в рамкахфинансовых групп на основе согласия клиента, полученного в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

 

 1. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ДАННЫХ, СОБРАННЫХПРИ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОВЕРКЕКЛИЕНТОВ

 

 1. Подотчетные субъекты при проведении надлежащей проверки клиентаобязаны документально фиксироватьследующие сведения:
 • сведения и документы обо всех проведенных операциях (сделках), в частности:

-вид операции и основания для ее совершения;

- дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена;

 • сведения о клиенте и бенефициарном собственнике, полученные в результате проведения надлежащей проверки клиента, и предусмотренные пунктом14настоящей Инструкции;
 • сведения, полученные в результате идентификации и проверки личности представителя клиента или его доверенного лица, в том числе наличие у них соответствующих полномочий в случае, если от имени клиента выступает его представитель или доверенное лицо;
 • сведения о цели и предполагаемом характере деловых отношений;
 • результаты проведенных анализов операций (сделок) клиента, в том числеуровень риска, присвоенный клиенту, о проверке в санкционных списках (дата проверки, результат проверки);
 • сведения отом, является ли клиент или бенефициарный собственник публичнымдолжностным лицом (занимаемая должность, дата получения письменного разрешения по принятию на обслуживаниеили продолжении обслуживания) или его близким родственником (с указанием степени родства) или связан с ним иным способом (с указанием типасвязи);
 • иные сведения и деловую переписку, предусмотренные Законом и настоящей Инструкцией.
 1. Подотчетные субъекты фиксируют сведения, указанные в пункте 43в бумажноми электронном виде.

Если сведения, подлежащие документальному фиксированию, указанные в пункте 43зафиксированы и хранятся в электронной форме, то при их переносе на бумажный носитель они должны заверяться подписью уполномоченного сотрудника подотчетного субъекта, представляющего сведения. 

 1. По усмотрению подотчетного субъекта также могут быть документально зафиксированы и иные сведения, не предусмотренные в пункте 43настоящей Инструкции.
 2. Подотчетные субъекты обязаны регулярно (не реже одного раза в год при повышенных рисках, и не реже одного раза в три года в иных случаях) обновлять данные, документыили информацию, собранные в процессе надлежащей проверки клиента в соответствии с Законом и настоящей Инструкцией в следующих случаях:
 • изменение клиентской документации (документы, на основании которых проводилась надлежащая проверка клиента и бенефициарного собственника);
 • представление клиентом или обнаружение подотчетным субъектом новой информации о клиенте и бенефициарном собственнике;
 • наличие у подотчетного субъекта сомнений в достоверности или достаточности, полученной ранее информации о клиенте и бенефициарном собственнике;
 • истечение срока обновления данных, документов или информациио клиенте и бенефициарном собственнике.
 1. В случае изменения данных, документов или информации, требуемых для надлежащей проверки клиента,клиент обязан предоставить подотчетному субъекту обновленную информацию и документы в кратчайшие разумные срокисо дня происшедших изменений. Подотчетным субъектам следует обновить и документально фиксировать полученные сведения в течение одного рабочего дня с момента их получения.
 2. Подотчетные субъекты могут фиксировать сведения о клиенте и бенефициарном собственнике полученныев результате надлежащей проверки клиента, в его анкете, составленной в зависимости от типа клиента (физическое или юридическое лицо), и анкете бенефициарного собственника, по форме, приведенной в Приложениях2 – 5 к настоящей Инструкции.

Анкета клиента и бенефициарного собственника заполняется в бумажном или электронномвиде. В случае заполнения анкеты в электронном виде, при переносе на бумажный носитель заверяется подписью уполномоченного сотрудника подотчетного субъекта, представляющего сведения.

 1. Подотчетные субъекты при установлении деловых отношений с клиентом и заключении с ним соответствующего договора должны предусмотреть в договоре обязанность клиента о незамедлительном предоставлении информации и документов в случае обновления данных и документов, необходимых для надлежащей проверкиклиента.
 2. Подотчетные субъекты обязаны хранить сведения и документы, в порядке и в объеме, предусмотренными статьёй 16 Закона.

 

 1. ПРОВЕДЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОВЕРКИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМНА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

 

 1. Подотчетные субъекты обязаны применять меры по надлежащей проверке клиентов на протяжении всего периода деловых отношений с клиентом, исходя из характера и масштаба деловых отношений и уровня риска.
 2. Подотчетные субъекты обязаны проводить на постоянной основе надлежащую проверку деловых отношений с клиентом, которая включает:

1) тщательный анализ операций (сделок), проводимых клиентом, для обеспечения соответствияосуществляемых операций сведениям, представленным подотчетным субъектом о клиенте, его хозяйственной деятельности и характере рисков, включая, в случае необходимости, источнике средств;

2) хранение информации и документов, полученных в результате надлежащей проверки клиента, в актуальном состоянии и соответствующемвиде, путем проверки и обновления имеющейся информации о клиенте, особенно в отношении клиентов с повышенным риском.

 1. Подотчетные субъекты применяют стандартную, упрощенную или усиленную проверку деловых отношений с клиентом с использованием риск-ориентированного подхода.

 

 1. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ И ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК)

 

 1. При наличии пониженных рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения кредитным финансовым организациям разрешается провести идентификацию личности клиента – физического лица с использованием следующих методов дистанционной идентификации клиентадля открытия банковского счета или электронного кошелька, в том числе предоставления микрокредитов (исламского кредита):

1) фотографированиеклиента с документом, удостоверяющим личность, посредством специального программного приложения;

2) интервьюс клиентом черезсредства видеосвязи.

 1. Проведениедистанционной идентификации клиента с использованием методов, указанных в пункте 54настоящей Инструкции,должно осуществлятьсяпри обязательном соблюдении следующих условий:
 • клиент является физическим лицом – резидентом Республики Таджикистан;
 • операции осуществляются в национальной валюте, и не имеют трансграничный характер;
 • максимальная сумма разовой операций не превышает 80 показателей для расчетов, а общая сумма операций с использованием банковского счета и электронных кошельков - 350 показателей для расчетов в течение одного календарного месяца;
 • при переводе денежных средств в которомклиент-физическое лицо является их получателем от другого физического лица или отправителем денежных средств в пользу другого физического лица, общая сумма которых не превышает 80 показателей для расчетовв течение одного календарного месяца;
 • остаток банковского счета или электронного кошелька клиента – физического лица, идентифицированного дистанционно не должен превышать 350 показателей для расчетов в месяц. Если остаток или часть остатка суммы банковского счета или электронного кошелька клиента – физического лица, идентифицированного дистанционно превысить 350 показателей для расчетов в месяц, то его остаток или часть остатка может переводиться на банковские счета, или без открытия счета (за исключением трансграничных денежных переводов) либовыдаваться наличными на основании поручения клиента при условии проведения идентификации и проверки личности получателя денежных средств согласно Закону и настоящей Инструкции;
 • в случае, если между кредитной финансовой организацией и клиентом заключенонесколько договоров об открытии банковских счетов или электронных кошельков, ограничения, предусмотренные в подпунктах 1) – 5) настоящего пункта, рассчитываются по каждому клиенту – физическому лицу.
 1. Для проведения дистанционной идентификации клиента с использованием методов, указанных в пункте 54настоящей Инструкции, кредитные финансовые организации обязаны:
 • обеспечивать возможность проведения дистанционной идентификации и проверки личности клиента посредством информационно-коммуникационных систем, используемых для предоставления дистанционных банковских услуг, (в том числе, посредством вебсайта кредитной финансовой организации, мобильного приложения). Такая информационно-коммуникационная система должна обеспечивать возможность осуществления фотографирования или видеозаписи, при этом изображения или видеозаписи должны соответствовать требованиям, изложенными в Приложении 6к настоящей Инструкции;
 • перед фотографированием или сеансом видеосвязи с применением информационной системы осуществлять сбор идентификационных данных клиента, предусмотренных в подпункте 1) пункта 14 настоящей Инструкции, и фиксироватьих. Фиксирование идентификационных данных может осуществляться в анкете клиента и бенефициарного собственника, составленного согласно пункту 48настоящей Инструкции;
 • до проведения дистанционной идентификации и проверки личности клиента получитьсогласиеклиента на обработку персональных данных, их предоставление налоговому органуи оператору мобильной связи в электронной форме;
 • уделять особое внимание и проводить на постоянной основе мониторинг деловых отношений, установленных при проведении дистанционной идентификации сцелью обеспечения соответствияосуществляемых операцийсведениям о клиенте, профилю его риска, в том числе с учетом критериев подозрительных операций;
 • вести учет клиентов, прошедших дистанционную идентификацию, и обеспечить хранение полученных идентификационных данных, в том числе фотографийи видеозаписейв порядке, предусмотренномстатьёй 16 Законаи настоящей Инструкцией;
 • до внедрения процедур дистанционной идентификации клиента письменно уведомить об этом уполномоченный орган.
 1. При дистанционной идентификации путем фотографирования клиента с документом, удостоверяющим личность клиент фотографирует себя вместе с паспортом (при наличии паспорта образца 1996 года с основной страницей паспорта) или иным документом, удостоверяющим личность. Одна фотография должна одновременно отображать лицо клиента и основную страницу документа, удостоверяющего личность. Изображение должно соответствовать техническим требованиям, изложенным в Приложении 6 к настоящей Инструкции. При этом, информационная система не должна допускать загрузку фотографий (изображений), сделанных до момента идентификации клиента, а также возможность внесения изменений в фотографию (ретуширование, наложение фильтров и прочее).
 2. При дистанционной идентификации клиента черезсредства видеосвязи кредитная финансовая организация проводить интервью с клиентом, требует предъявить документ, удостоверяющий личность, и проверяет ранее полученную информацию о клиенте с документом,удостоверяющимличность. При соблюдении требований Закона и настоящей Инструкции, интервью с клиентом может проводиться также в автоматическом режиме, с использованием специализированного программного обеспечения.
 3. Для проверки личности клиента при дистанционной идентификации кредитная финансовая организация:

1) направляет на номер мобильного телефона, указанный клиентом, который впоследствии будет использоваться для контактас клиентом,сообщение с одноразовым секретным кодом (паролем). Клиент подтверждает данный одноразовый код в информационно-коммуникационной системе с цельюподтверждения своей личностии наличиядоступа к номеру мобильного телефона;

2) проверяет достоверность идентификационных данных клиента, полученных дистанционно с использованием информации из информационных систем государственныхорганов (например, информационной системыналогового органа) или из иных надежных информационных систем (например, базы данных операторов мобильной связи).Доступ к таким информационным системамможет быть предоставлен на основе соответствующих двусторонних соглашений. Орезультатахпроведённой проверки кредитная финансовая организация уведомляет клиента в электронной форме.

 1. Клиент должен считатьсяне идентифицированным, и проведение дистанционной идентификации неуспешным, и неприменимым, в случаях, если:
 • видеоизображение или фотография клиента явно не совпадает с фотографией на документе, удостоверяющим личность;
 • качество видеоизображения или фотография клиента не позволяет надлежащим образом идентифицировать клиента;
 • полученные идентификационные данные о клиенте несовпадают с данными, полученными из информационных систем государственных органов (например, информационной системы налогового органа) или из иных надежных информационных систем (например, базы данных операторов мобильной связи);
 • клиент неправильно указывает одноразовый секретный код, отправленныйна номер мобильного телефона;
 • существует сомнения в достоверности полученных сведений.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Надлежащая проверка клиента и бенефициарного собственника может быт завершена с соблюдением требований Закона и настоящей Инструкции после установления деловых отношений при условиях и случаях, предусмотренных статьёй 10 Закона.
 2. В случае непредставления клиентом сведений и документов, необходимых для проведения надлежащей проверки клиента и бенефициарного собственника подотчетные субъекты принимают меры, предусмотренные частью 3 статьи 9 Закона.
 3. Физические и юридические лица за нарушение требований настоящей Инструкции привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

 

 

 

Приложение №1

к Инструкции №____ «О надлежащей проверке клиента»

 

 

ДОКУМЕНТЫ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТАИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ СОБСТВЕННИКОВ

 

 1. Документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:
 • в отношении граждан Республики Таджикистан:
 • паспорт (в том числе дипломатический, служебный или общегражданский заграничный паспорт) гражданина Республики Таджикистан;
 • свидетельство о рождении - для гражданина Республики Таджикистан, не достигшего 16 лет (законным представителем предоставляется оригинал);
 • документ, удостоверяющий личность военнослужащего;
 • водительское или служебное удостоверение;
 • иные документы, признанные в соответствии с законодательством Республики Таджикистан документами, удостоверяющими личность.
 • в отношении иностранных граждан:
 • паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международными соглашениями Республики Таджикистан в качестве документа, удостоверяющего личность;
 • документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Таджикистан: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Республики Таджикистан право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Таджикистан, в том числе миграционная карта – если наличие таких документов обязательно в соответствии с законодательством Республики Таджикистан или международными договорами Республики Таджикистан;
 • в отношении лиц без гражданства - вид на жительство для лица без гражданства в Республике Таджикистан, или удостоверение лица без гражданства;
 • в отношении беженцев:
 • временное удостоверение лица, ищущего убежище;
 • удостоверение беженца.
 • иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Республики Таджикистан документами, удостоверяющими личность.
 1. Документы, требуемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
 • для юридических лиц:
 • свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия) или выписка из государственного реестра юридических лиц;
 • устав (заверенная надлежащим образом копия);
 • учредительный договор, если предусмотрено законодательством (если обществоучреждаетсяодним лицом, официально заверенная копия документа о ее создании);
 • изменения (дополнения) в учредительные документы и свидетельство о государственной регистрации таких изменений (дополнений);
 • свидетельство опоставке на учет в налоговом органе;
 • документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право первой и второй подписи в карточке с образцами подписей и оттиском печати (решения органов управления, приказы, доверенности и др.) (оригинал или копии, заверенные самой организацией);
 • лицензия на право осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей обязательному лицензированию клиента (копия);
 • выписка из государственного реестра юридических лиц – по дополнительному требованию;
 • для индивидуальных предпринимателей:
 • документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя;
 • свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
 • лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей обязательному лицензированию клиента – при необходимости предоставляется копия.

                                                                                     

 

Приложение №2

к Инструкции №____ «О надлежащей проверке клиента»

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА АНКЕТЫ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

 

 

_________________________________________________________________ (наименование подотчетного субъекта)

_________________________________________________________________ (наименование подразделения подотчетного субъекта)

 

Виданкеты(нужноеподчеркнуть)

 

Первичнаяанкета

 

 

Обновленнаяанкета

 

 

 

Наименование

Сведенияоклиенте

1.Идентификационныесведения

1)

Статусклиента(нужное подчеркнуть)

1)Резидент

2)Нерезидент

2)

Фамилия

 

3)

Имя

 

4)

Отчество(приналичии)

 

5)

Датарождения

 

6)

Месторождения(приналичиив документе)

 

7)

Национальность(приналичиив документе)

 

8)

Гражданство

 

9)

Пол

 

10)

Адресместажительства (регистрации) или пребывания(приналичиив документе или со слов клиента)

 

11)

Семейноеположение(приналичиивдокументеили сослов клиента)

 

12)

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

 

13)

Реквизитыдокумента,удостоверяющеголичность:

-наименованиедокумента

 

- серияи номердокумента

 

- датавыдачидокумента

 

- дата окончаниясрокадействиядокумента

 

-наименованиеоргана,выдавшего документ

 

- кодподразделения(еслиимеется)

 

14)

Контактныеданныеклиента:

- номерателефонов(домашний, рабочийимобильный)

 

- электронная почта (при наличии заполняется со слов клиента)

 

- почтовый адрес (при наличии заполняется со слов клиента

 

- иные контактные данные (при наличии)

 

1.1.Заполняетсятолькодляиностранныхгражданилицбезгражданства

15)

Реквизитыдокумента,подтверждающего правоиностранного гражданинаилилицабезгражданстванапребывание(проживание)в Республике Таджикистан:

- наименованиедокумента: вид на жительство, разрешение на временное пребывание, виза, миграционная карта или иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Республики Таджикистан право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Таджикистан – если наличие таких документов обязательно в соответствии с законодательством Республики Таджикистан или международными договорами Республики Таджикистан (нужное указать)

 

- серия (еслиимеется)иномер документа

 

- датаначаласрокадействияправапребывания(проживания)

 

- датаокончаниясрокадействияправапребывания(проживания)

 

2.Сведенияоделовомпрофилеклиента

16)

Цельипредполагаемыйхарактерделовыхотношенийклиента

 

17)

Являетсяликлиентпубличнымдолжностным     лицом(ПДЛ)(нужноеподчеркнуть)

1)Да

2)Нет

ЕслиявляетсяПДЛ,заполняетсяанкетаПДЛ

18)

Сведенияоналичииуклиентабенефициарногособственника (нужноеподчеркнуть)

1)Имеется

2)Не имеется

Еслиимеется,заполняется анкетабенефициарного собственника

19)

Сведенияодокументахклиента,подтверждающихполномочияпораспоряжениюденежнымисредствамиилиимуществом(согласно карточкеобразцовподписей)

 

2.1. Заполняетсятолькодляиндивидуальногопредпринимателя

20)

Сведенияорегистрациивкачествеиндивидуальногопредпринимателя:

- датарегистрации

 

- государственный регистрационныйномер

 

- наименованиерегистрирующегооргана

 

- месторегистрации

 

21)

Сведенияолицензиина право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

 - видлицензии

 

 - номерлицензии

 

 - датавыдачилицензии

 

 - кем выданалицензия

 

 - срок     действиялицензии

 

 - переченьвидовлицензируемой деятельности

 

3.Информацияопроверкеличности клиента иего уровнериска

(заполняетсяподотчетными субъектами самостоятельно)

22)

Сведения о проведении проверкиклиентаиорезультатахверификации(нужноеподчеркнуть)

 - проведена

 - не проведена

 - иноепримечание:

 - датапроведения:

23)

Сведения опроверкеклиентав Санкционныхспискахи орезультатах проверки(нужноеподчеркнуть)

- отсутствует в списке

- присутствуетвсписке

- датаи времяпроверки:

24)

Сведенияопроверкеклиентавиных списках, формированных или предоставленных уполномоченным органом для мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения,иорезультатах проверки(нужноеподчеркнуть)

наименование списка:_______________

- отсутствует в списке

- присутствуетвсписке

- датаи времяпроверки:

25)

Уровеньриска(нужноеподчеркнуть)

1)Высокийриск

2)Низкийриск

26)

Обоснованиеоценкиуровняриска(покритериямвысокогориска)

 

27)

Дата заполнения или последнегообновлениясведений,изложенных в анкете (вслучае отсутствиясущественных изменений и дополнений ванкетеклиента,новаяанкетанезаполняется)

 

28)

Датаочередногообновлениясведений,изложенныхванкете(наосноверезультатаоценкириска)

 

29)

Датазанесениявбазуданныхинформации, указанной в настоящей анкете,иФ.И.О.ответственногосотрудникаподотчетного субъекта

Ф.И.О.

Дата:

         

 

Настоящимя,________________________________________________,

(Ф.И.О.клиента/представителяклиента)

подтверждаюдостоверностьданных,указанныхвнастоящейанкете.

В соответствии с требованиями ЗаконаРеспублики Таджикистан «О защите персональных данных» даюсогласиенаобработкуперсональных данныхвцеляхвыполнениятребованийзаконодательства Республики Таджикистанв сферепротиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

 

 

___________________________ /_____________/ «____» ___________ 20____г.

(Ф.И.О.)(подпись)(дата) М.П.

(приналичии)

 

 

Приложение №3

к Инструкции №____ «О надлежащей проверке клиента»

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА АНКЕТЫ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

 

_________________________________________________________________ (наименование подотчетного субъекта)

_________________________________________________________________ (наименование подразделения подотчетного субъекта)

 

Виданкеты(нужноеподчеркнуть)

Первичнаяанкета

 

Обновленнаяанкета

 

 

 

Наименование

Сведенияоклиенте

 

1.Идентификационныесведения

 

1)

Статусклиента(нужное подчеркнуть)

1)Резидент

2)Нерезидент

 

2)

Полноенаименование

 

 

3)

Сокращенноенаименование(еслиимеется)

 

 

4)

Наименованиенаиностранномязыке(еслиимеется)

 

 

5)

Организационно-правовая форма

 

 

6)

Идентификационныйномерналогоплательщика(длярезидента)

 

 

7)

Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации для нерезидента(если имеется)

 

 

8)

Сведенияо государственнойрегистрации:

 

- дата

 

 

 - единый идентификационный номер (для резидента) или номерпо месту учреждения и регистрации (для нерезидента)

 

 

- наименованиерегистрирующегооргана

 

 

- место регистрации(юридическийадрес)

 

 

9)

Адрес местонахождения и почтовый адрес

 

 

10)

Вид(характер)деятельности

 

 

11)

Формасобственности

 

12)

Банковский идентификационный код (для коммерческих банков-резидентов)

 

13)

Контактныеданныеклиента:

- номерателефонов(рабочийи мобильный)

 

- адресэлектроннойпочты(при наличии)

 

- адрес фактическогоместонахождения ипочтовыйадрес (заполняетсявслучае, еслифактическое местонахождение отличаетсяотюридического адреса)

 

- иные контактные данные (при наличии)

 

2.Сведения,относящиесякуставнымдокументамклиента-

юридическоголица

14)

Сведенияоборганахюридическоголица(структураиперсональный

составоргановуправленияюридическоголица):

- наименованиеоргана

 

-Ф.И.О.членоворгана управления

 

- должностныелица,имеющиеправо

подписи(доверенныелица)

 

15)

Сведенияодокументах,подтверждающихполномочияпо распоряжениюденежнымисредствамиилиимуществом(согласнокарточке образцовподписей)

 

16)

Сведенияовеличинезарегистрированногоиоплаченного уставного (складочного) капиталаиливеличинеуставногофонда,имущества

 

17)

Сведенияоприсутствииилиотсутствиипосвоему местонахождению юридического лица,егопостоянно действующего органауправления,иного органаилилица,которыеимеют право действовать отимени  юридическоголица без доверенности на территорииРеспублики Таджикистан

 

18)

Сведенияофилиалахипредставительствахюридическоголица(еслиимеются)

 

19)

Сведения о бенефициарном собственнике юридическоголица (нужное подчеркнуть)

1)Резидент

2)Нерезидент

Заполняетсяанкетабенефициарногособственника

 

20)

Сведенияоналичиипубличногодолжностноголица(ПДЛ)в структуресобственности (управления) клиента- юридическоголица (нужное подчеркнуть)

1)Имеется

2)Не имеется

ЕслиимеетсяПДЛ, заполняетсяанкетаПДЛ

 

3.Сведенияоделовомпрофилеклиента

 

21)

Сведенияолицензиинаправоосуществлениядеятельности,подлежащейлицензированию(приналичии):

 

- видлицензии

 

 

- номерлицензии

 

 

- датавыдачилицензии

 

 

- кем выданалицензия

 

 

- срокдействиялицензии

 

 

- видлицензируемой деятельности

 

 

22)

Основныевидыдеятельности,втомчисле,производимыетовары, выполняемыеработы,предоставляемыеуслуги

 

 

23)

Цельипредполагаемыйхарактерделовыхотношенийклиента

 

 

4.Информацияопроверке(верификации) клиента иего уровнериска

(заполняетсяподотчетными субъектами самостоятельно)

 

24)

Сведенияопроведениипроверкиклиентаирезультатахпроверки(нужноеподчеркнуть)

- проведена

 - не проведена

 - иноепримечание:

 - датапроведения:

 

25)

Сведения опроверкеклиентав Санкционныхспискахи орезультатах проверки(нужноеподчеркнуть)

- отсутствует в списке

- присутствуетвсписке

- датаи времяпроверки:

 

26)

Сведенияопроверкеклиентавиных списках, формированных или предоставленных уполномоченным органом для мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения,иорезультатах проверки(нужноеподчеркнуть)

наименование списка:_______________

- отсутствует в списке

- присутствуетвсписке

- датаи времяпроверки:

 

27)

Уровеньриска(нужноеподчеркнуть)

1)Высокийриск

2)Низкийриск

 

28)

Обоснованиеоценкиуровняриска(покритериямвысокогориска)

 

 

29)

Датазаполненияилипоследнегообновлениясведений,изложенныхв анкете(вслучае отсутствия изменений и дополненийванкетеклиента,новаяанкетанезаполняется)

 

30)

Дата очередногообновления  сведений,изложенных в анкете(наосновеоценки рискаклиента)

 

31)

Дата занесения в базу данныхинформации,указанной внастоящей анкете, иФ.И.О.ответственного сотрудникаподотчетного субъекта

Ф.И.О.

Дата:

         

 

Настоящимя,_______________________________________________,

(Ф.И.О.клиента/представителяклиента)

подтверждаюдостоверностьданных,указанныхвнастоящейанкете.

В соответствии с требованиями ЗаконаРеспублики Таджикистан «О защите персональных данных» даюсогласиенаобработкуперсональных данныхвцеляхвыполнениятребованийзаконодательства Республики Таджикистанв сферепротиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

 

 

_________________________ /_____________/ «____» ___________ 20____г.

(Ф.И.О.)(подпись)(дата) М.П.

(приналичии)

 

 

 

Приложение №4

к Инструкции №____ «О надлежащей проверке клиента»

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА АНКЕТЫ БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА

 

_________________________________________________________________ (наименование подотчетного субъекта)

_________________________________________________________________ (наименование подразделения подотчетного субъекта)

 

Виданкеты(нужноеподчеркнуть)

Первичнаяанкета

 

Обновленнаяанкета

 

 

Наименование

Сведенияоклиенте

1.Общиесведения

1)

Типбенефициарного собственника(нужноеподчеркнуть)

- бенефициарный собственникклиента-юридическоголица;

- бенефициарный собственникклиента-физическоголица

2)

Наименованиеклиента,действующегов интересахбенефициарногособственника

указываютсяполноенаименование иИННклиента-юридического лицаили Ф.И.О.иИНН клиента- физическоголица

3)

Номер и дата заполнения анкеты клиента(при наличии)

 

4)

Критерии для признанияфизического лицавкачестве бенефициарного собственника (нужноеотметить):

-     физическое лицо, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через цепочку владения) владеет правом собственности, (имеетпреобладающее участие в капитале клиента) - если владениекосвенно(черезтретьих лиц), необходимоуказатьвзаимосвязь);

-     физическоелицо,отимении/или в интересах которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, втомчислевслучае, когдауказанноефизическоелицоне имеетправасобственности на денежные средстваилиимущество, атакжене контролируетклиента;

-     физическое лицо, имеющее возможность прямоиликосвенно влиятьнасовершение клиентом операций(сделок) сденежными средствами или имуществом на основаниизаключенногодоговорас клиентом. (Вданномслучаеукажитеномери дату договора, срок    действия, предмет договора, иныесущественныеусловия);

-     физическое лицо обладает правомсобственностинаденежные средстваилиимущество, с которымиосуществляетсяоперация (сделка);

-     физическоелицо,котороеможет осуществлятьуправлениеклиентом –юридическим лицомзасчет позиций,занимаемых вструктуре юридического лица(ответственное запринятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимаетрешениепофинансовым вопросам);

-     физическое лицо,вконечном счете, владеет или осуществляет контроль над иностранным юридическим образованием, включаятехлюдей, которые осуществляют непосредственный контрольнад иностранным юридическимобразованием;

-     физическое лицо выступает в ролидоверительного собственника (управляющего) определенного траста или иного иностранного юридического образования;

-     физическое лицо обладает возможностью реально контролировать действияклиентаиным способом (вданном случае укажите причину, по которойбенефициарныйсобственникимеет возможность контролировать действия клиента(разъяснениеклиента);

-     иныефакторы(поусмотрению клиента).

 

5)

Доля в уставномкапиталеюридического лица, участником (акционером) которого является бенефициарный собственник- физическоелицо (в процентах)

 

6)

Типвлияниябенефициарного собственника (дляклиента – физическоголица)

(нужноеподчеркнуть)

- родитель

- усыновитель

- опекун

- попечитель

- другое

7)

Решение подотчетного субъектаопризнании физического лица- бенефициарным собственником клиента иобоснование принятого решения(нужное подчеркнуть)

1) физическое лицо, указанное вданной анкете,является бенефициарным собственникомклиента;

2) бенефициарный собственник клиента невыявлен последующим причинам:

- у клиента реально отсутствуетбенефициарный собственник;

- уклиента отсутствует информацияоегобенефициарном собственнике;

- клиент отказывает в предоставлении сведенийосвоем бенефициарномсобственнике;

-отсутствует информация обенефициарномсобственникеклиента вобщедоступных источниках информации

2.Идентификационныесведения

8)

Статусбенефициарного собственника(нужноеподчеркнуть)

1)Резидент

2)Нерезидент

9)

Фамилия

 

10)

Имя

 

11)

Отчество(приналичии)

 

12)

Датарождения

 

13)

Месторождения(приналичиив документе)

 

14)

Национальность(приналичиив документе)

 

15)

Пол

 

16)

Гражданство

 

17)

Семейноеположение (сословклиентаилиприналичиивдокументе)

 

18)

Реквизитыдокумента,удостоверяющеголичность (при наличии):

- наименованиедокумента

 

- серияи номердокумента

 

 - датавыдачидокумента

 

- датаокончаниясрокадействиядокумента

 

- наименованиеоргана,выдавшегодокумент

 

- кодподразделения(если имеется)

 

19)

Идентификационныйномер налогоплательщика

 

20)

Адресместарегистрации(при наличиивдокументе)

 

21)

Адресместафактическогопроживания или пребывания(сословклиента)

 

22)

Контактныеданныебенефициарногособственника (при наличии):

- номера   телефонов(рабочийимобильный)

 

- адресэлектроннойпочты

(приналичии)

 

- иные контактные данные (при наличии)

 

2.1. Заполняетсятолькодлябенефициарного собственника, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства

23)

Реквизитыдокумента,подтверждающегоправоиностранногогражданинаилилицабезгражданстванапребывание(проживание)вРеспублике Таджикистан:

- наименованиедокумента: вид на жительство, разрешение на временное пребывание, виза, миграционная карта или иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Республики Таджикистан право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Таджикистан – если наличие таких документов обязательно в соответствии с законодательством Республики Таджикистан или международными договорами Республики Таджикистан (нужное указать)

 

- серия (еслиимеется)иномер документа

 

- датаначаласрокадействияправапребывания(проживания)

 

- датаокончаниясрокадействияправапребывания(проживания)

 

24)

Является ли бенефициарный собственник публичным должностным лицом(ПДЛ) (нужноеподчеркнуть)

1)Да

2)Нет

ЕслиявляетсяПДЛ,заполняется анкетаПДЛ

3.Информацияопроверкеличности бенефициарного собственника

(заполняетсяподотчетными субъектами самостоятельно)

25)

Сведенияопроведении проверки бенефициарного собственника(нужноеподчеркнуть)

- проведена

- не проведена

- иноепримечание

26)

Сведения опроверкебенефициарного собственникав санкционныхспискахи орезультатах проверки(нужноеподчеркнуть)

- отсутствует в списке

- присутствуетвсписке

- датаи времяпроверки:

27)

Сведенияопроверкебенефициарного собственникавиных списках, формированных или предоставленных уполномоченным органом для мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения,иорезультатах проверки(нужноеподчеркнуть)

наименование списка:_______________

- отсутствует в списке

- присутствуетвсписке

- датаи времяпроверки:

28)

Дата заполнения или последнего обновлениясведений,изложенных в анкете (вслучае отсутствиясущественных изменений и дополнений ванкете клиента, новаяанкетанезаполняется)

 

29)

Датаочередногообновлениясведений,изложенныхванкете(наосноверезультатаоценкириска)

 

30)

Датазанесениявбазуданных информации, указанной в настоящей анкете, и Ф.И.О. ответственного сотрудникаподотчетного субъекта

Ф.И.О.

Дата:

 

Настоящимя,_______________________________________________,

(Ф.И.О.клиента/представителяклиента)

подтверждаюдостоверностьданных,указанныхвнастоящейанкете.

В соответствии с требованиями ЗаконаРеспублики Таджикистан «О защите персональных данных» даюсогласиенаобработкуперсональных данныхвцеляхвыполнениятребованийзаконодательства Республики Таджикистанв сферепротиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

 

 

_________________________ /_____________/ «____» ___________ 20____г.

(Ф.И.О.)(подпись)(дата) М.П.

(приналичии)

 


 

Приложение №5

к Инструкции №____ «О надлежащей проверке клиента»

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА АНКЕТЫ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

 

________________________________________________________________ (наименование подотчетного субъекта)

________________________________________________________________ (наименование подразделения подотчетного субъекта)

 

Виданкеты(нужноеподчеркнуть)

Первичнаяанкета

 

Обновленнаяанкета

 

 

 

Наименование

Сведенияоклиенте

 

1.Идентификационныесведения

 

1)

Статус(нужноеподчеркнуть)

1)Резидент

2)Нерезидент

 

2)

Фамилия

 

 

3)

Имя

 

 

4)

Отчество(приналичии)

 

 

5)

Датарождения

 

 

6)

Месторождения(приналичиив документе)

 

 

7)

Национальность(приналичиивдокументе)

 

 

8)

Пол

 

 

9)

Гражданство

 

 

10)

Семейноеположение(сословклиента илиприналичиивдокументе)

 

 

11)

Реквизитыдокумента,удостоверяющеголичность:

 

- наименованиедокумента

 

 

- серияи номердокумента

 

 

- датавыдачидокумента

 

 

- датаокончаниясрокадействия документа

 

 

- наименованиеоргана,выдавшегодокумент

 

 

- кодподразделения(еслиимеется)

 

 

12)

Идентификационныйномер налогоплательщика

 

 

13)

Номербанковскогосчета(при наличии)

 

 

14)

Адрес места регистрации(приналичии вдокументе)

 

 

15)

Адресместафактического проживания (со слов клиента или приналичии в документе)

 

2.Сведенияопубличномдолжностномлице

16)

- сведенияозанимаемойдолжности

 

- датаназначенияна должность

 

- датаосвобожденияот должности

 

17)

- сведенияобисточникепроисхожденияденежныхсредстви имуществапубличного должностноголица

 

18)

-сведенияописьменномразрешениипопринятиюнаобслуживание публичногодолжностноголица

 

3.Идентификационныесведения о близких родственниках публичногодолжностного лица

19)

Степеньродства(нужноеподчеркнуть)

 

20)

Фамилия

 

21)

Имя

 

22)

Отчество(приналичии)

 

23)

Пол

 

24)

Датарождения

 

25)

Идентификационный номер налогоплательщика

 

26)

Гражданство

 

4.Идентификационныесведенияолицах, действующих от имени публичногодолжностноголица

27)

Степеньсвязанности(нужное подчеркнуть)

 

28)

Фамилия

 

29)

Имя

 

30)

Отчество (при наличии)

 

31)

Пол

 

32)

Дата рождения

 

33)

Персональный номер

 

34)

Гражданство

 

         

 

Настоящимя,_______________________________________________,

(Ф.И.О.клиента/представителяклиента)

подтверждаюдостоверностьданных,указанныхвнастоящейанкете.

В соответствии с требованиями ЗаконаРеспублики Таджикистан «О защите персональных данных» даюсогласиенаобработкуперсональных данныхвцеляхвыполнениятребованийзаконодательства Республики Таджикистанв сферепротиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

 

_________________________ /_____________/ «____» ___________ 20____г.

(Ф.И.О.)(подпись)(дата) М.П.

(приналичии)

 

 

Приложение №6

к Инструкции №____ «О надлежащей проверке клиента»

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯНАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ

 1. Требования к фотографии клиента при дистанционной идентификации путем фотографирования клиента с документом, удостоверяющим личность:
 • программное обеспечение не должно допускать использования ранее сделанной фотографии, в том числе фотографирования статичного изображения. Фотографирование должно осуществляться только в режиме реального времени;
 • изображение должно быть цветным;
 • на фотографии должны быть четко видны лицо и плечи клиента.Лицо клиента должно быть полностью открыто, не допускается присутствие объектов, закрывающих лицо (допускается использование фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов). Лицо клиента не должно быть полностью или частично закрыто тенью;
 • не допускается наличие на фотографии других лиц;
 • фотография должна содержать в одном кадре лицо клиента и его документ, удостоверяющий личность. На фотографии должны быт четко видны данные документа, удостоверяющего личность. Если документ содержит данные на двух сторонах, необходимо сфотографировать с обеих сторон (которые впоследствии должны проверятся финансовыми кредитными организациями);
 • качество изображения должно позволять достоверно определить тождественность лица и фотографии в документе, удостоверяющем личность, а также обеспечить читаемость данных на документе, удостоверяющем личность.
 1. Требования к видеосвязи при дистанционной идентификации методом проведения интервью с клиентом посредством средств видеосвязи:
 • используемое программное обеспечение должно обеспечивать передачу видеоизображения в режиме реального времени, без возможности использования ранее записанного видеоизображения;
 • видеоизображение должно быть цветным и сопровождаться звуком;
 • не допускается наличие перерывов в видеоизображении;
 • на видеоизображении должны быть четко видны лицо и плечи клиента.Лицо клиента должно быть полностью открыто, не допускается присутствие объектов, закрывающих лицо (допускается видеозапись в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов);
 • в ходе проведения интервью клиент должен находиться в освещенном помещении; лицо клиента не должно быть полностью или частично закрыто тенью;
 • не допускается присутствие на видеоизображении других лиц;
 • в ходе интервью с клиентом сотрудник финансовой кредитной организации должен использовать опросник, заранее утвержденный финансовой кредитной организацией. При этом порядок вопросов должен быть случайным, во избежание подмены видеоизображения;
 • сотрудник финансовой кредитной организации может проинструктировать клиента о том, каким образом можно обеспечить настоящие технические требования (например, снять очки, перейти в более освещенное помещение и т.д.);
 • в случае, если в целях проведения интервью в автоматическом режиме финансовая кредитная организация использует специальное программное обеспечение, оно должно гарантировать, что интервью проводится в режиме реального времени.

 

Ҳуҷҷатҳои иловагӣ L00058-HI-(3).pdf
Таҳлили таъсири танзимкунӣ вобаста ба муносибатҳои санади меъёрии ҳуқуқӣ L00058-TTT-(3).pdf
Санаи оғози машварати оммавӣ 18.05.2023
Мӯҳлати қабули пешниҳодҳо 17.06.2023
Дастрас он-лайн
Хулосаи мақоми ваколатдор оид ба ТТТ L00058-MMK-#58Hulosa-TTT.pdf
Қабул шуд Дар барраси
Мутасаддӣ оид ба таҳияи лоиҳаи лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ Бонки миллии Точикистон
Нусхаи ниҳоӣ
Санаи нусхаи ниҳоӣ
Санаи ворид 18.05.2023
Админ 0