Рақам 9
Дар асоси нақша 12
Намуди ҳуҷҷат Тартиб
Ном бо забони тоҷикӣ Тартиби ҳисобкунии таносуби меъёрии маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)
Ном бо забони русӣ Порядок расчета страховой (перестраховочной) организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств
Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

Пештар чунин санади меъёрии хукуки кабул нашуда буд.

Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

Раньше не принимался такой нормативный правовой акт.

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

Бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон                                  №___ аз ___ _________с.20___, тасдиқ шудааст

Тартиби ҳисобкуниитаносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

     Тартиби ҳисобкунии  таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) (минбаъд – Тартиб) мутобиқи моддаи 26 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ” таҳия гардида, бо мақсади таъмини устувории молиявию иқтисодӣ ва пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ),инчунин тартиби ҳисобкунии таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)-ро муқаррар менамояд. 

 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

 1. Дар Тартиби мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) - аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳамчун таносуби маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ ба андозаи ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ ҳисоб карда шуда, кифоягии дороиҳои худии (сармояи) ташкилотҳои суғуртавиро (азнавсуғуртакуниро) иникос менамояд;

- маблағҳои худии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) – сармояи оинномавӣ, сармояи захиравӣ, сармояи иловагӣ, фонди ҳавасмандгардонӣ, инчунин фоидаи тақсимнашудаи солҳои гузаштаро дар бар мегирад;

- пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) –имконияти аз тарафи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) саривақт ва пурра иҷро намудани уҳдадориҳо дар назди суғурташудагон;

- мақоми назорати суғуртавӣ – Бонки миллии Тоҷикистон, ки вазифаҳои танзиму назоратро дар соҳаи фаъолияти суғуртавӣ анҷом медиҳад;

- маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) – таносуби байни маблағи худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ);

- сармоягузории кӯтоҳмуддат – сармоягузорие, ки ба муҳлати на зиёда аз 12 моҳ анҷом дода мешавад;

- сармоягузории миёнамуддат – сармоягузорие, ки ба муҳлати то 5 сол анҷом дода мешавад;

- сармоягузории дарозмуддат – сармоягузорие, ки ба муҳлати зиёда аз 5 сол анҷом дода мешавад;

- сармояи захиравӣ – маблағҳои пулии ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) буда аз ҳисоби фоидаи софи солҳои гузашта бо қарори маҷлиси умумии саҳмдорони (иштирокчиёни) он ҷиҳати мустаҳкам намудани устувории молиявии ташкилот, ташаккул дода шудааст;

- сармояи иловагӣ – арзиши амволе, ки аз ҳисоби саҳмдорони (иштирокчиёни) ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ташаккул дода шудааст, инчунин маблағҳои ҳисобкардашуда ҳангоми аз нав баҳодиҳии амволи мазкур;

- мукофоти суғуртавӣ – маблағи пулии дар шартнома дарҷшуда, ки онро суғурташаванда уҳдадор аст ба ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бо тартиб ва дар муҳлатҳои дар шартномаи суғурта муқарраргардида пардохт намояд;

- маблағи суғуртавӣ – маблағи пулие, ки ба он объекти суғуртавӣ суғурта карда шудааст ва он ҳаҷми ниҳоии масъулияти ташкилоти суғуртавиро (азнавсуғуртакуниро) ҳангоми рух додани ҳодисаи суғуртавӣ дар бар мегирад;

- суғуртаи ҳатмӣ – шакли суғурта, ки ҳар як намуди мушаххаси он бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардида, пардохти мукофоти суғуртавӣ аз ҳисоби шахсони воқеъӣ ва ҳуқуқӣ ҳатмӣ мебошад;

- мукофоти депо – як қисми мукофоти суғуртавӣ, ки ҳангоми бастани шартномаи азнавсуғуртакунӣ ба сифати кафолати иҷрои уҳдадории азнавсуғуртакунанда дар ташкилоти азнавсуғурташаванда (седент) нигоҳ дошта мешавад;

- мукофоти суғуртавии асосӣ –мукофоти суғуртавӣ бо тарҳи мукофотпулии комиссионӣ барои хизматрасониҳои миёнаравӣ оид ба бастани шартномаҳои суғурта (азнавсуғуртакунӣ) ва захираи тадбирҳои пешгирикунанда, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст;

- тантема –мукофоти комиссионии пардохтшаванда аз ҷониби ташкилоти азнавсуғуртакунӣ ба ташкилоти суғуртавӣ (седент) дар натиҷаи амалиёти азнавсуғуртакунӣ;

- седент – ташкилоти суғуртавие, ки қисми хавфи суғурташударо ба азнавсуғуртакунӣ додааст.

 1. Талаботи Тартиби мазкур нисбат ба суғуртаи ҳатмии давлатӣ татбиқ намегардад.
 2. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадоранд аз рӯзи мавриди амал қарор гирифтани Тартиби мазкур, фаъолияти худро ба талаботҳои ба он ишорашуда мутобиқ созанд.

 

БОБИ 2. ҲАДДИ АҚАЛИ МАРЖАИ ПАРДОХТПАЗИРӢ БАРОИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ (АЗНАВСУҒУРТАКУНӢ), КИ ФАЪОЛИЯТИ ХУДРО АЗ РӮИ ШАКЛҲОИ СУҒУРТАИ ҲАТМӢ ВА ИХТИЁРӢ АМАЛӢ МЕНАМОЯНД 

 1. Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ барои ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), ки фаъолиятро аз рӯи шаклҳои суғуртаи ҳатмӣ ва ихтиёрӣ амалӣ менамоянд, бо усулҳои дар банди 5 Тартиби мазкур муқарраргардида ҳисоб карда мешавад.
 2. Тартиби ҳисобкунии ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ бо ду тарз амалӣ карда мешавад:
 • бо тарзи ҳисобкуни мукофотҳои суғуртавӣ – ҲАМП1. Ҳисобкунӣ бо назардошти маҷмӯи маблағи мукофотҳои суғуртавии аз рӯи шартномаҳои суғурта (азнавсуғуртакунӣ) қабулшудаи дар давраи ҳисоботӣ ё худ аз рӯи маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии бадастомадаи соли молиявии гузашта, ки аз он барои ҳисобкунӣ қимати калонтарин қабул карда мешавад. Маҷмӯи маблағи мукофотҳои суғуртавии аз рӯи шартномаҳои суғурта (азнавсуғуртакунӣ) қабулгардида дар давраи ҳисоботӣ, ба маблағи хароҷотҳо вобаста ба пардохти мукофотпулии комиссионӣ, захираи тадбирҳои пешгирикунӣ аз рӯи фаъолияти суғуртавӣ, тибқи муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (мукофоти суғуртавии асосӣ) ва мукофотҳои ба азнавсуғуртакунӣ додашуда инчунин ба маблағи андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ аз рӯи фаъолияти асосӣ кам карда мешавад;
 • бо тарзи ҳисобкунии уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) – ҲАМП2. Ҳисобкунӣ бо тарзи уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), аз маҷмӯи уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилот  уҳдадории ба азнавсуғуртакунӣ додашуда тарҳ карда мешавад.

 

БОБИ 3. ҲИСОБКУНИИ   МАРЖАИ ПАРДОХТПАЗИРИИ ҲАҚИҚИИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ (АЗНАВСУҒУРТАКУНӢ)

 1. Маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ, ҳисоб карда мешавад ҳамчун

1) ҷамъи маблағҳои:

- сармояи оинномавии пардохтшуда;

- сармояи захиравӣ;

- сармояи иловагӣ;

- фонди ҳавасмандгардонӣ;

- фоидаи тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ;

- фоидаи тақсимнашудаи солҳои гузашта (аз ҷумла фондҳои захиравии аз ҳисоби фоидаи софи солҳои гузашта ташаккулёфта) бо тарҳи суди (дивиденди) саҳмияҳо, ки санаи пардохташ наздик омадааст.

2) тарҳи арзиши:

- зарари нопӯшонидаи давраи ҳисоботӣ;

- зарари нопӯшонидаи солҳои гузашта;

- дороиҳои ғайримоддӣ, ки барои амалӣ намудани фаъолият харидорӣ шудаанд;

- қарздорӣ дар назди ташкилотҳои қарзӣ;

- қарздорӣ дар назди ташкилотҳои азнавсуғуртакунӣ аз рӯи мукофоти Депо;

- қарздорӣ дар назди Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

 1. Ҳангоми ҳисоб кардани маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ сармояи иловагии ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бояд аз 30% маҷмуии маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ зиёд набошад.

 

БОБИ 4. МЕЪЁРИ КИФОЯТИИ МАРЖАИ ПАРДОХТПАЗИРӢ

 1. Меъёри кифоятии маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), ҳамчун таносуби байни маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ ва ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ, бо формулаҳои зерин ҳисоб карда мешаванд:

1) ҳисобкунӣ бо тарзи мукофотҳои суғуртавӣ;

 2)ҳисобкунӣ бо тарзи уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ);

 дар инҷо:

М1(1) ва М1(2) - меъёри кифоятии маржаи пардохтпазирӣ;

ҲАМП1 - андозаи ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ бо тарзи ҳисобкунии  мукофотҳои суғуртавӣ;

ҲАМП2 - андозаи ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ аз рӯи уҳдадориҳои қабулгардида;

МПҲ - маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ.

Меъёри кифоятии маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳангоми ҳисобкунӣ бо ҳарду тарз бояд ба коэффитсиентҳои нишондодашуда ҷавобгӯй бошанд.

 1. Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадориро аз рӯи як шартномаи суғурта зиёда аз 100 фоизи ҳаҷми дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ қабул карда наметавонад. Ҳангоми аз ҳаҷми дороиҳои пардохтпазириаш баланди ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) зиёд будани маблағи уҳдадории чунин шартномаи суғурта, ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бояд қисми уҳдадориро ба ташкилоти азнавсуғуртакунӣ интиқол диҳад.
 2. Хавфҳои суғуртавӣ метавонанд ба ташкилотҳои азнавсуғуртакунии – ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо миёнаравӣ ё бе миёнаравии брокери суғуртавии – резидент ва ё ғайрирезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба азнавсуғуртакунӣ интиқол карда шаванд, агар азнавсуғуртакунанда:
 • дорои иҷозатномаи дахлдори (бақайдгирии) мақоми назорати суғуртавӣ бошад;
 • дорои рейтинги байналмилалии на пастар аз ВВВ, Ваа ва ё ВВВ+ ки аз тарафи агентиҳои рейтингдиҳандаи байналмилалӣ дошта бошанд.
 1. Ҳангоми интиқол намудани мукофотҳои суғуртавӣ ба ташкилотҳои азнавсуғуртакунии ғайрирезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи шартномаи азнавсуғуртакунӣ маҷмӯи мукофотҳои интиқолшаванда аз 80 фоизи маҷмӯи мукофотҳои қабулгардида зиёд набошанд.

БОБИ 5. ДОРОИҲОИ ПАРДОХТПАЗИРИАШ БАЛАНД

 1. Ҳангоми ҳисоб кардани маблағи дороиҳои пардохтпазириаш баланди ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бо назардошти  шаклҳои онҳо аз рӯи сифат ва пардохтпазирӣ, дохил мешаванд:
 • воситаҳои пулӣ:
 • воситаҳои пулии дар хазина буда - дар ҳаҷми сад фоиз аз арзиши тавозунӣ;
 • воситаҳои пулии дар суратҳисобҳои бонкии ташкилотҳои қарзӣ мавҷуд буда (аз ҷумла бо асъори хориҷӣ) - дар ҳаҷми сад фоиз аз арзиши тавозунӣ;
 • воситаҳои пулии дар кортҳои пластикии ташкилотҳои қарзӣ - дар ҳаҷми сад фоиз аз арзиши тавозунӣ;
 • амонатҳои дар ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда (аз ҷумла бо асъори хориҷӣ);
 • пасандозҳои дар ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда, (аз ҷумла бо асъори хориҷӣ):
 • пасандозҳои то дархостӣ - дар ҳаҷми сад фоиз аз маблағи дар суратҳисобҳои бонкии ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда (бо назардошти маблағи асосӣ ва фоизи ҳисобшуда);
 • пасандозҳои муҳлатнок - дар ҳаҷми сад фоиз аз маблағи дар суратҳисобҳои бонкии ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда (бо назардошти маблағи асосӣ ва фоизи ҳисобшуда);
 • коғазҳои қиматноки дар сархатҳои сеюм ва чоруми банди 14 Тартиби мазкур нишондодашуда - дар ҳаҷми сад фоиз аз нархи тавозунӣ (бо назардошти маблағи асосӣ ва фоизи ҳисобшуда);
 • мукофоти комиссионии аз ташкилоти азнавсуғуртакунӣ (брокери суғуртавӣ) гирифташуда (Тантема) дар натиҷаи амалиёти азнавсуғуртакунӣ.
 1. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) кифоятии дороиҳои пардохтпазириаш баланди худро нигоҳ дошта, онҳоро ҳамчун таносуби арзиши дороиҳои пардохтпазириаш баланд дар ҳаҷми захираҳои суғуртавӣ бо тарҳи ҳиссаи азнавсуғуртакунанда, тибқи формулаи зерин ҳисоб мекунанд:

 

 

дар инҷо:

М2 – меъёри кифоятии дороиҳои пардохтпазириашон баланд;

ДПБ – дороиҳои пардохтпазириаш баланд дар охири моҳ, ки дар замимаи 5 Тартиби мазкур нишон дода шудааст;

ЗС - маҷмӯи захираҳои суғуртавии ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бо тарҳи ҳиссаи азнавсуғуртакунанда дар охири моҳи ҳисоботӣ, тибқи талаботи муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Кифоятии дороиҳои пардохтпазириаш баланд бояд аз меъёри дар формула муқарраршуда кам набошад.

 1. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳуқуқ доранд маблағҳои пулии худро дар дороиҳои пардохтпазириашон баланди зерин ҷойгир намоянд:
 • маблағҳои пулӣ дар хазина дар ҳаҷми то 4 фоиз аз сармояи (фонди) оинномавии ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), вале на зиёда аз 1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо. Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадор аст ҳар рӯз меъёри мазкурро риоя кунад;
  • маблағҳои пулӣ дар суратҳисобҳои бонкии ташкилотҳои қарзӣ, дар амонат ва пасандозҳои ташкилотҳои қарзӣ (аз ҷумла бо асъори хориҷӣ);
 • дар коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 • дар векселҳои давлатии хазинадории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шудаанд.
 1. Ҳангоми ҳисоб кардани дороиҳои пардохтпазириаш баланди ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) тибқи бандҳои 12 ва 14 Тартиби мазкур, дороиҳои зерин ба ҳисоб гирифта намешаванд:
 • дороиҳои ғайримоддӣ ва воситаҳои асосие, ки барои пешбурди фаъолияти ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) харидорӣ шудаанд;
 • суди (дивиденди) саҳмияи саҳмиядорон аз фоидаи софи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) аз рӯи натиҷаи фаъолияти соли гузашта, ки муҳлати пардохташ наздик омадааст.
 1. Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) наметавонад даромади софи худро ҳамчун суди (дивиденди) саҳмия байни саҳмиядорони худ тақсим кунад, агар ин гуна амал боиси риоя нашудани меъёри кифоятии маржаи пардохтпазирии ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) гардад.
 2. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бояд дорои сармояи (фонди) оинномавии ҳадди ақали муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд.
 3. Дар ҳолати номутобиқ буданифаъолияти ташкилоти сғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ба меъёрҳои дар Тартиби мазкур ишорашуда, чунин ташкилот уҳдадор аст дар муҳлати муқаррарнамудаи мақоми назорати суғуртавӣ нақшаи солимгардонии вазъи молиявии худро пешниҳод намояд.

БОБИ 6. МЕЪЁРИ ДИВЕРСИФИКАТСИЯИ ДОРОИҲО

 1. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадоранд меъёри диверсификатсияи дороиҳои зеринро риоя намоянд.

Андозаи маблағгузориҳои (сармоягузориҳои) ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) тибқи банди 14 Тартиби мазкур набояд аз чунин нишондиҳандаҳо зиёд бошанд:

 • дар як ташкилоти қарзӣ ҳамчун амонат, пасандоз ва дардигар суратҳисобҳои бонкӣ (аз ҷумла бо асъори хориҷӣ) – на зиёда аз 40 фоизи дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ;
 • ба коғазҳои қиматнок тибқи талаботи зербандҳои сеюм ва чоруми банди 14 Тартиби мазкур – на зиёда аз 30 фоизи дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ;
 • ба ташкилотҳои фаръии худ ва ё ҳангоми таъсис додани як ташкилоти нав ҳамчун саҳмдор – на зиёда аз 50 фоизи дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ;
 • сармоягузории кӯтоҳмуддат ба сармояи дигар шахсони ҳуқуқӣ – на зиёда аз 30 фоизи дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ;
 • сармоягузории миёнамуддат ба сармояи дигар шахсони ҳуқуқӣ – на зида аз 20 фоизи дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ;
 • сармоягузории дарозмуддат ба сармояи дигар шахсони ҳуқуқӣ – на зида аз 20 фоизи дороиҳои пардохтпазириаш баланди худ;
 • ба воситаҳои асосӣ (биноҳо, иншоот, тачҳизот ва дигар молу мулк) барои амалӣ намудани фаъолият заруранд – на зиёда аз 30 фоизи дороиҳои худ.
 1. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳангоми амалӣ намудани сармоягузории кутоҳмуддат, миёнамуддат ва ё дарозмуддат ба сармоя дигар шахсони ҳуқуқӣ, барои гирифтани даромади иловагӣ, инчунин харидорӣ намудани воситаҳои асосӣ барои амалӣ намудани фаъолияти худ заруранд, чунин амалиётҳоро метавонанд танҳо аз ҳисоби маблағҳои мувақаттан озоди худ анҷом диҳанд.

БОБИ 7. ПЕШНИҲОД НАМУДАНИ ҲИСОБОТ

ОИД БА ИҶРОИ МЕЪЁРҲО

 1. Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадоранд ҳар моҳ, на дертар аз санаи понздаҳуми рӯзи корӣ баъд аз моҳи ҳисоботӣ, ҳисоби меъёрҳоро (минбаъд – ҳисобот) аз рӯи шаклҳои дар Замимаҳои 1, 2, 3, 4, 5, ва 6 Тартиби мазкур нишондодашуда ба мақоми назорати суғуртавӣ пешниҳод намоянд.
 2. Давраи ҳисоботӣ як соли пурраро дар бар мегирад. Ҳангоми мавҷуд будани шартномаҳои суғуртавии дарозмуҳлат, ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадориашро аз рӯи шартнома дар ҳисобот дарҷ мекунад.
 3. Дар ҳолати мавҷуд будани зарурати ворид намудани тағйирот ё ин ки иловаҳо ба ҳисобот, ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) дар муҳлати се рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ҳисобот ба мақоми назорати суғуртавӣ дархости хаттӣ оид ба ворид намудани тағйирот ё ин ки иловаҳо бо эзоҳномаи сабабҳои лозим будани воридкунии тағйирот ё ин ки иловаҳоро пешниҳод менамояд.

 

БОБИ 8. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

 1. Иҷрои талаботҳои Тартиби мазкур барои ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ҳатмӣ мебошад.
 2. Дар ҳолати риоя нагардидани меъёрҳои дар Тартиби мазкур ишорашуда аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), мақоми назорати суғуртавӣ ҳуқуқ дорад ба чунин ташкилоти суғуртавӣ амрнома ҷиҳати бартарафсозии камбудиҳои ҷойдошта ирсол намояд. Муҳлати иҷрои амрномаро мақоми назорати суғуртавӣ муқаррар менамояд.
 3. Дар ҳолати иҷро нагардидани амрнома дар муҳлати муқарраргардида, аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), мақоми назорати суғуртавӣ ҳуқуқ дорад тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти онҳоро боз дорад.

 

 

 

Замимаи №1 ба Тартиби ҳисобкуниитаносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

 

Маҷмӯи уҳдадориҳо ва мукофотҳои суғуртавии

барои азнавсуғуртакунӣ ба ташкилотҳои азнавсуғуртакунандаи

ғайрирезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон додашуда, ки бо

рейтингҳои байналмилалӣ эътимоднокии молиявии

азнавсуғуртакунанда баркашида шудааст

 

ба ҳолати «___» ___________ 20 ___ сол

____________________________________________________________________________

(номгӯи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))

 

 

 

 Номгӯи ташкилоти

азнавсуғуртакунӣ ва

давлати бақайдгирии он

Номгӯи агентии рейтингдиҳанда

Рейтинги байналмилалии эътимоднокии молиявии азнавсуғуртакунандаи

ғайрирезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Маҷмӯи мукофотҳои ба азнавсуғуртакунӣ додашуда

Маҷмӯи уҳдадориҳои ба азнавсуғуртакунӣ додашуда

 

Маҷмӯи мукофотҳои қабулкардашуда аз амалиёти азнавсуғуртакунӣ (Тантема)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

ҳамагӣ

 

 

 

 

 

 

 

Директор___________________________________________                 _________

(ному насаб)                                                                                                (имзо)

 

Сармуҳосиб __________________________________________                           _________

                                                                               (ному насаб)                                                                                                (имзо)

Замимаи №2 ба Тартиби ҳисобкунии таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

 

Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирии ташкилоти

суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

ба ҳолати «___» ____________ 20 ___сол

_______________________________________________________

(номгӯи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))

 (ҳаз.сомонӣ)

 

Ҳисобкунии  ҳадди ақали маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бо тарзи ҳисобкунии  мукофотҳои суғуртавӣ – ҲАМП1

Рамзи сатр

Маблағ

1

Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии қабулкардашуда аз рӯи шартномаҳои

суғурта (азнавсуғуртакунӣ), дар давраи ҳисоботӣ

1010

 

2

Маҷмӯи мукофотҳои комиссионии пардохтшуда аз рӯи шартномаҳои

суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), дар давраи ҳисоботӣ

1020

 

3

Маҷмӯи захираҳои тадбирҳоипешгирикунӣ

1030

 

4

Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии ба азнавсуғуртакунӣ додашуда

1040

 

5

Маҷмӯи маблағҳои пардохтшуда ба андоз аз даромад аз рӯи фаъолияти

шахси ҳуқуқӣ дар давраи ҳисоботӣ

1050

 

6

Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии (азнавсуғуртакунии) қабулшуда аз рӯи шартномаҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бо тарҳи хароҷотҳо (“1010”-“1020”-“1030”-“1040”-“1050”) дар давраи ҳисоботӣ

1000

 

7

Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии бадастомада аз рӯи шартномаҳои суғуртавӣ

(азнавсуғуртакунӣ) дар соли молиявии гузашта

1100

 

8

Маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии қабулшуда аз рӯи шартномаҳои суғуртавӣ

(азнавсуғуртакунӣ) ва ё маҷмӯи мукофотҳои суғуртавии бадастомада аз рӯи

шартномаҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) барои ҳисоби минбаъда (агар

“1100”>”1000” бошад, дар он сурат барои ҳисоб “1100” қабул карда мешавад;

агар “1100”<”1000” бошад, дар он сурат барои ҳисоб “1000” қабул карда мешавад)

1200

 

9

Ҳисобкунии  ҳадди ақали маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) аз рӯи уҳдадориҳои қабулгардида – ҲАМП2

 

 

10

Уҳдадории қабулнамудаи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

1310

 

11

Уҳдадориҳои ба азнавсуғуртакунӣ додашуда

1320

 

12

Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ азанавсуғуртакунӣ) аз рӯи уҳдадориҳои қабулгардида (“1310” – “1320”)

1300

 

 

 

Директор___________________________________________                 _________

(ному насаб)                                                                                                (имзо)

 

Сармуҳосиб __________________________________________                           _________

                                                                               (ному насаб)                                                                                                (имзо)

 

Замимаи №3 ба Тартиби ҳисобкунии таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

 

Маржаи пардохтпазирии ҳақиқии  ташкилоти

суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

 ба ҳолати «___» ____________ 20 ___сол

 

_______________________________________________________

(номгӯи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))

 

(ҳаз.сомонӣ)

 №

 

Рамзи сатр

Маблағ

1

Сармояи оинномавӣ

1410

 

2

Сармояи иловагӣ

1420

 

3

Сармояи захиравӣ

1430

 

4

Фоидаи тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ

1440

 

5

Фоидаи тақсимнашудаи солҳои гузашта

1450

 

6

Фонди ҳавасмандгардонӣ

1460

 

7

Ҷамъи қисми I

1400

 

8

Зарари нопӯшонидаи давраи ҳисоботӣ

1510

 

9

Зарари нопӯшонидаи солҳои гузашта

1520

 

10

Қарздориҳо дар назди ташкилотҳои қарзӣ

1530

 

11

 

Қарздориҳо дар назди ташкилотҳои азнавсуғуртакунӣ аз рӯи

мукофоти Депо

1540

 

12

 

Қарздориҳо дар назди Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии    

Тоҷикисто

1550

 

13

Ҷамъи қисми II

1500

 

14

Маржаи пардохпазирии ҳақиқӣ “1400” – “1500”   (МПҲ)

1600

 

 

 

 

Директор___________________________________________                 _________

(ному насаб)                                                                                                (имзо)

 

Сармуҳосиб __________________________________________                           _________

                                                                               (ному насаб)                                                                                                (имзо)

 

 

Замимаи №4 ба Тартиби ҳисобкунии таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

 

 

 

Маржаи пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

ба ҳолати «___» ____________ 20 ___сол

 

_______________________________________________________

(номгӯи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))

 

        

(ҳаз.сомонӣ)

 

Ҳисобкунии  маржаи пардохтпазирӣ бо тарзи мукофотҳои

суғуртавӣ – М1(1)

Рамзи сатр

Маблағ

1

Маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ (МПҲ)

1600

 

2

Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ (ҲАМП1)

1200

 

3

 

Маржаи пардохпазирӣ аз рӯи мукофотҳои

қабулкардашуда “1600”/”1200”≥ 1

 

 

4

 

Ҳисобкунии  маржаи пардохтпазирӣ бо тарзи уҳдадориҳои

қабулгардида – М1(2)

 

 

5

Маржаи пардохтпазирии ҳақиқӣ (МПҲ)

1600

 

6

Ҳадди ақали маржаи пардохтпазирӣ (ҲАМП2)

1300

 

7

Маржаи пардохтпазирӣ аз рӯи уҳдадориҳо “1600”/ ”1300” * 100 ≥ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор___________________________________________                 _________

(ному насаб)                                                                                                (имзо)

 

Сармуҳосиб __________________________________________                           _________

                                                                               (ному насаб)                                                                                                (имзо)

 

 

 

Замимаи №5 ба Тартиби ҳисобкунии таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

 

Дороиҳои пардохтпазириашон баланд

 ба ҳолати «___» ____________ 20 ___сол

 

_______________________________________________________

(номгӯи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))

(ҳаз.сомонӣ)

 Номгӯи дороиҳо

Рамзи сатр

Маблағ

1

Маблағҳои пулии дар хазина буда

101

 

2

 

Маблағҳои пулии дар суратҳисобҳои бонкии ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда

102

 

3

 

Маблағҳои пулии дар кортҳои пластикии ташкилотҳои қарзӣ  ҷойгирбуда

103

 

4

Маблағҳои пулӣ (101+102+103):

100

 

5

Амонатҳо дар ташкилотҳои қарзӣ ҷойгирбуда

201

 

6

Пасандозҳои то дархости

202

 

7

Пасандозҳои муҳлатнок

203

 

8

 

Амонатҳо ва Пасандозҳои дар ташкилотҳои қарзӣ гузошташуда (201+202+203):

200

 

9

Векселҳои давлатии хазинадории Ҷумҳурии Тоҷикистон

301

 

10

Коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон

302

 

11

Коғазҳои қиматнок (301+302)

300

 

12

 

Мукофотҳои комиссионӣ аз ташкилоти азнавсуғуртакунӣ қабулкардашуда (Тантема)

400

 

13

Маҷмӯи дороиҳои пардохтпазириашон баланд (100+200+300+400) – ДПБ

500

 

14

Маҷмӯи захираҳои суғуртавӣ – ЗС

600

 

15

 

Меъёрикифоятиидороиҳои пардохтпазириашон баланд

(“500”/ “600” ≥1) – М2

1000

 

 

 

 

Директор___________________________________________                 _________

(ному насаб)                                                                                                (имзо)

 

Сармуҳосиб __________________________________________                           _________

                                                                               (ному насаб)                                                                                                (имзо)

 

 

Замимаи №6 ба Тартиби ҳисобкунии таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

 

 

Меъёри диверсификатсияи дороиҳои

ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)

 ба ҳолати «___» ____________ 20 ___сол

 

_______________________________________________________

(номгӯи ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ))

 

Номгӯи шахсони ҳуқуқӣ

Намуди

 маблағгузорӣ

(сармоягузорӣ)

Ҳаҷми

маблағгузорӣ

(сармоягузорӣ)

Муҳлати маблағгузорӣ (сармоягузорӣ)

 

 

 

 

Фоизи даромаднокии маблағгузорӣ (сармоягузорӣ)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Директор___________________________________________                 _________

(ному насаб)                                                                                                (имзо)

 

Сармуҳосиб __________________________________________                           _________

                                                                               (ному насаб)                                                                                                (имзо)

 

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

Утверждено

постановлением Правления

Национального банка Таджикистана

от ___________ 20___ года, № ___

 

Порядок расчета  страховой (перестраховочной) организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств

 

    Порядок расчета  страховой (перестраховочной) организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 26 Закона Республики Таджикистан «О страховой деятельности» с целью обеспечения финансово-экономической устойчивости и платёжеспособности страховых (перестраховочных) организаций, а также установления порядка расчета  нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

- соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств –рассчитывается страховой организацией как отношение фактического размера маржи платежеспособности к минимальному размеру маржи платежеспособности и отражает достаточность собственных средств (капитала) страховой организации.

- собственные средства страховых (перестраховочных) организаций – включают в себя уставной капитал, резервный капитал, добавочный капитал, стимулирующие фонды и нераспределенную прибыль;

- платёжаспособность страховых (перестраховочных) организаций –вазможность своевременного и полного выполнения обязательств страховыми (перестраховочными) организациями перед страхователями;

- орган страхового надзора – Национальный банк Таджикистана, осуществляющий функции по регулированию и надзору в сфере страховой деятельности;

- маржа платёжеспособности страховых (перестраховочных) организаций – соотношение между собственными средствами (капиталом) и принятыми на себя обязательствами страховых (перестраховочных) организаций;

- краткосрочное инвестирование – инвестирование, которое осуществляется на срок не более чем 12 месяцев;

- среднесрочное инвестирование – инвестирование, которое осуществляются  сроком до 5 лет;

- долгосрочное инвестирование–инвестиции, которые осуществляются  сроком более 5 лет;

- резервный капитал - средства страховой организации (перестраховочной), сформированные за счет чистой прибыли прошлых лет по решению общего собрания ее акционеров (участников) для укрепления финансовой устойчивости организации;

- добавочный капитал - стоимость имущества, сформированного за счет акционеров (участников) страховой (перестраховочной) организации, а также начисленных средств при переоценке этого имущества;

- страховая премия – обусловленная договором плата, которую страхователь обязан уплатить страховой (перестраховочной) организации в порядке и сроки, установленные договором страхования;

- страховая сумма – сумма денег, на которую застрахован объект страхования, и которая представляет собой предельный объем ответственности страховой (перестраховочной) организации при наступлении страхового случая;

-обязательное страхование – форма страхования, каждый конкретный вид которого устанавливаются законодательством Республики Таджикистан и постановлением Правительства Республики Таджикистан и соответственно оплата страховых премий по ним производится физическими и юридическими лицами в обязательном порядке.

- депо премия – частьстарховой премии удерживаемой при заключении договора перестрахования как гаранта исполнения своих обязательств перестрахователем перед престраховочной организацией  (цедентом);

- основная страховая премия – страховая премия за минусом комиссионного вознаграждения для оказания посреднических услуг относящихся к заключению страховых (перестраховочных) договоров и резерва предупредительных мероприятий установленных Правителством Республики Таджикистан;

- тантьема – оплачиваемое комиссионное вознаграждение перестраховочной организацией страховым организациям (цедентам) при осуществлении перестраховочной деятельности;

- цедент – страховая организация, передаваемая часть застрахованного риска на перестрахование.

 1. Настоящий Порядок не распостраняется на обязательное государственное страхование.
 2. Страховые (перестраховочные) организации со дня вступления в силу настоящего Порядка обязаны произвести расчетнормативного соотнощения собственных средств (капитала) и принятых обязательствв соответствии с указанными требованиями.

 

ГЛАВА 2. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МАРЖИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ДЛЯ СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТАХОВОЧНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

 1. 4. Минимальный размер маржи платежеспособности для страховых (перестраховочных) организаций, осуществляющих деятельность по формам «обязательное страхование» и«добровольное страхование»рассчитывается согласно методам, установленным пунктом 5 настоящего Порядка.
 2. Порядок расчета минимального размера маржи платежеспособности рассчитывается двумя способами:

- способом расчета страховых премий – ММП1. Расчет осуществляется исходя из совокупной суммы страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования) за отчётный период или совокупной заработанной страховой премии за предыдущий финансовый год, из которых для расчета принимается наибольшая величина. Сумма совокупных страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования) за отчётный период уменьшается на сумму расходов по выплате комиссионного вознаграждения, по страховой деятельности, резерва предупредительных мероприятий установленных Правительством Республики Таджикистан (основная страховая премия), страховуюпремиюпереданную на перестрахование, а также на сумму подоходного налога от основной деятельности.

- методом принятых на себя обязательств страховых (перестраховочных) организаций – ММП2. Расчет производится методом принятых на себя обязательствза минусом обязательств, которые переданы на перестрахование.

 

ГЛАВА 3. РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ МАРЖИПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЫХ

(ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

 1. Фактическая маржа платежеспособности рассчитывается как 1) сумма:

- оплаченного уставного капитала;

- резервного капитала;

- добавочного капитала;

- стимулирующих фондов;

- нераспределенной прибыли отчетного периода;

-нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе резервных фондов, сформированных за счет чистой прибыли прошлых лет), за минусом дивидендов, подлежащих к выплате; 2) минус:

- непокрытые убытки отчетного периода;

- непокрытые убытки прошлых лет;

- нематериальные активы которые приобретены для ведения деятельности;

- задолженность перед кредитными организациями;

- задолженность перед перестраховочными организациями по депо премиям;

- задолженность перед Налоговым комитетом при Правительстве Республики Таджикистан.

 1. При расчете фактической маржи платежеспособности, добавочный капитал страховой (перестраховочной) организации не должен привышать от 30% совокупности фактической маржи платежеспособности.

 

ГЛАВА 4. НОРМАТИВ ДОСТАТОЧНОСТИ МАРЖИ

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

 1. Норматив достаточности маржи платежеспособности страховых (перестраховочных) организаций как соотношение между маржей платежеспособности и минимальным размером маржи платежеспособности рассчитывается по следующим формулам:

1) расчёт методом  страховых премий;

                  

 

2) расчет методом принятых обязательства;

 

где:

М1 (1 и 2) - норма достаточности маржи платежеспособности;

ММП1 - минимальный размер маржи платежеспособности методом расчёта страховых премий;

ММП2- минимальный размер маржи платежеспособности по принятым обязательствам;

ФМП - фактическая маржа платёжеспособности.

Норматив достаточности маржи платежеспособности страховых (перестраховочных) организаций при расчете по обоим методами должна соответствовать указаным коэффициентам.

 1. Страховая (перестраховочная) организация не имеет право принять на себя обязательства более чем 100 процентов от своих высоколиквидных активов по одному страховому договору. В случае превышения принятой суммыобязательства такого договорастрахования от обьёма высоколиквидных активов,страховая (перестраховочная) организация должна передать часть своих обязательств на перестрахование.
 2. Страховые риски могут передаваться на перестрахование нерезидентам Республики Таджикистан при посредничестве или без посредничества страховых брокеров - резидентов и нерезидентов Республики Таджикистан, если перестраховщик имеет:
 • соответствующую лицензию органа страхового надзора;
 • международный рейтинг не ниже от ВВВ, Ваа и ВВВ+ который выдан международными рейтинговыми агенствами.
 1. При передаче страховых премий перестраховочным организациям нерезидентам Республики Таджикистан по перестраховочным договорам, сумма передаваемой премии не должна перевышать 80 процентов от общей суммы принятых премий.

 ГЛАВА 5. НОРМАТИВ ДОСТАТОЧНОСТИ ВЫСОКОЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ

 1. К высоколиквидным активам страховой (перестраховочной) организации относятся:

1) Денежные средства:

 • денежные средства в кассе - в размере 100 процентов от балансовой стоимости;
 • денежные средства на банковских счетах в кредитных организациях (в том числе в иностранной валюте) - в размере 100 процентов от балансовой стоимости;
 • денежные средства на пластиковых карточках кредитных организаций - в размере 100 процентов от балансовой стоимости;

2) сбережения, которые размещены в кредитных организациях (в том числе в иностранной валюте);

3) депозиты, которые размещены в кредитных организациях (в том числе в иностранной валюте);

 • депозиты до востребования в размере 100 процентов от суммы, размещенной в кредитных организациях (с учетом основной суммы и начисленного процента);
 • срочные депозиты – в размере 100 процентов от суммы, которая размещена в кредитных организациях (с учетом основной суммы и начисленного процента);

4) ценные бумаги указанные в третьей и четвертой строке пункта 14 настоящего Порядка – в размере 100 процентов от балансовой стоимости (с учетом основной суммы и начисленного процента);

5) комиссионное вознаграждение, полученное от перестраховочной организации (страхового брокера) в результате проводимой операции по перестрахованию (тантьема).

 1. Страховые (перестраховочные) организации придерживая достаточности своих высоколиквидных активов, также рассчитывают их как соотношение стоимости высоколиквидных активов в объеме страховых резервов с вычетом доли перестраховщика согласно следующей формулой:

 

где:

М2 – норматив достаточности высоколиквидных активов;

ВА – высоколиквидные активы в конце месяца, которые указаны в приложении 5 настоящего Порядка;

СР – Сумма страховых резервов страховой (перестраховочной) организации за вычетом  доли перестраховщика в конце отчетного месяца в соответствии с требованием законадательства Республики Таджикистан.

Достаточность высоколиквидных активов должна быть не менее установленной в формуле нормы.

 1. Страховые (перестраховочные) организаций имеют право осуществлять размещение своих активов в следующие высоколиквидные активы:
 • денежные средства в кассе в размере до 4 процентов от уставного капитала страховой (перестраховочной) организации, но не более 1750 показателей для расчетов. Страховая (перестраховочная) организация обязана ежедневно соблюдать данную норму.
  • денежные средства в банковских счетах кредитных организаций, депозиты и сбержения в кредитных организациях (в том числе в иностранной валюте);
 • ценные бумаги Национального банка Таджикистана в соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан;
 • векселя Казначейства Республики Таджикистан, которые выпущены Министерством финансов Республики Таджикистан.
 1. При расчете высоколиквидных активов в соответствии с пунктами 12 и 14 настоящего Порядка не учитываются следующие активы:
 • нематериальные активы и основные средства, которые приобретены для ведения деятельности страховой (перестраховочной) организации;
 • дивиденды акционеров от чистой прибыли страховой (перестраховочной) организации по результатам деятельности прошлого года, срок выплаты которых приближается.
 1. Страховая (перестраховачная) организация не может распределять свой чистый доход среди акционеров в виде дивиденда, если такое действие приводит к несоблюдению нормы достаточности маржи платежеспособности страховой (перестраховочной) организации.
 2. Страховые (перестраховочные) организации должны иметь полностью оплаченный минимальный уставный капитал (фонд) в соответствии с постановлением Правительства Республики Таджикистан.
 3. В случае несоответствия деятельности страховой (перестраховочной) организации нормативам указанных в Порядке, в соответсвии с установленные сроки органом страхового надзора, данная организация обязана представить свой оздравительный план финансового состояния уполномоченному органу.

ГЛАВА 6. НОРМАТИВ ДИВЕРСИФИКАЦИИ АКТИВОВ

 1. Страховые (перестраховочные) организации обязаны соблюдать следующие нормативы диверсификации активов.

Размер финансирования (инвестирования) страховых (перестраховочных) организаций в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка не должен превышать следующих показателей:

 • депозиты,сбержения или на другие банковские счета в одной кредитной организации (в том числе в иностранной валюте) – не более 40 процентов от своих высоколиквидных активов;
 • размещение в ценные бумаги согласно требованиям третьей и четвертой строке пункта 14 настояшего Порядка – не более 30 процентов от своих высоколиквидных активов;
 • дочерные организации или создание новой организации в качестве акционера – не более 50 процентов от своих высоколиквидных активов;
 • краткосрочное инвестирование в капитал других юридических лиц – не более 30 процентов от своих высоколиквидных активов;
 • среднесрочное инвестирование в капитал других юридических лиц – не более 20 процентов от своих высоколиквидных активов;
 • долгосрочное инвестирование в капитал других юридических лиц – не более 20 процентов от своих высоколиквидных активов;
 • основные средства (здания, сооружения, оборудование и другое имущество), необходимые для осуществления деятельности – не более 30 процентов своих активов.

 20. Страховых (перестраховочных) организации могут осуществлять краткосрочное,среднесрочное или долгосрочное инвестирование в капитале других юридических лиц для получения дополнительных доходов а также покупкиосновных средств, которые необходимы для ведения деятельности страховой (перестраховочной) организациитолько за счет своих временно свободных средств.

ГЛАВА 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ

 1. Страховые (перестраховочные) организацииобязаны ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа рабочего дня после отчетного месяца, предоставляют в орган страхового надзора отчет о нормативах (далее - отчет) по формам, указанным в Приложениях 1, 2, 3,4, 5 и 6.
 2. Отчетный период включает в себя один год. При наличии долгосрочных договоров страхования, страховая (перестраховочная) организация отражает в отчете обязательство по такому договору.
 3. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчет, страховая (перестраховочная) организация в течение трех рабочих дней со дня предоставления отчета предоставляет в орган страхового надзора письменное ходатайство о внесении изменений и/или дополнений с объяснением причин их необходимости.

 

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Выполнение указанных в настоящем Порядке требований является обязательным для страховых (перестраховочных) организаций.
 2. В случае несоблюдение нормативов указанных в настоящем Порядке страховыми (перстраховочными) организациями, в соответствии со своими полномочиями уполномоченный орган страхового надзора имеет право направить предписание по устранению имеющихся недостатков. Срок исполнения предписаний установлывается органом страхового надзора.
 3. В случае невыполнения предписаний в установленных сроках страховыми (перстраховочными) организациями, в соответствии с требованиями нормативно-парвовыми актами Республики Таджикистан орган страхового надзора имеет право приостановливать их деятельности.

 

Приложение №1

Порядок расчета  страховой (перестраховочной) организациейнормативного соотношения

собственных средств (капитала)

и принятых обязательств

 

Совокупность обязательств и страховых премий, переданных на перестрахование перестраховочным организациям - нерезидентам Республики Таджикистан,где оценка финансовойустойчивости перестраховщика проведена международными

рейтинговыми агентствами

по состоянию на «___» ___________ 20 ___ год

____________________________________________________________________________

(название страховой (перестраховочной) организации)

 

 

 

 Название перестраховочной организации и государства, в котором она зарегистрирована

Название рейтингового агенства

Международный рейтинг финансовой усточивости перестраховщика -нерезидента Республики Таджикистан

Совокупность страховых премий переданных на перестрахование

Совокупность обязательств переданных на перестрахование

 

Совокупность премии принятых от перестраховщика в резултате операции перестрахования (тантьема)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель __________________________________                       _________

(ФИО)                                                                                           (подпись)

 

Главный бухгалтер______________________________________                         _________

 (ФИО)                                                                                                (подпись)

 

 

 

Приложение №2

Порядок расчета  страховой (перестраховочной) организациейнормативного соотношения

собственных средств (капитала)

и принятых обязательств

 

Минимальный размер маржи платёжаспособности

страховой (перестраховочной) организации

по состоянию на «___» ____________ 20 ___год

_______________________________________________________

(название страховой (перестраховочной) организации)

(тыс. сом.)

 

Расчет минималного размера маржи платежаспособностистраховых (перестраховочных) организаций путём расчета страховых премий – ММП1

Код строки

Сумма денег

1

Совокупность страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования) за отчетный период

1010

 

2

Совокупность оплаченного комиссионного вознаграждения по договарам страхования (перестрахования) за отчетный период

1020

 

3

Совокупность резервов предупредительных мероприятий

1030

 

4

Совокупность страховых премий, переданных на перестрахование

1040

 

5

Совокупность оплаченных денежных средств на налог по деятельности юридического лица за отчетный период

1050

 

6

Совокупность принятых страховых (перестраховочных) премий по договарам страхования (перестрахования) за минусом расходов (“1010”-“1020”-“1030”-“1040”-“1050”) за отчетный период

1000

 

7

Совокупность заработанных страховых премий по договорам страхования (перестрахования) за предыдущий финансовый год

1100

 

8

Совокупность принятых страховых премий по договорам страхования (перестрахования) и/или совокупность заработанных страховых премий по договорам страхования (перестрахования) (будут приняты для дальнейшего расчета, если «1100» > «1000» , тогда для расчета принимается «1100», если «1100» < «1000» ,тогда для расчета принимается «1000»)

1200

 

9

Расчет минималного размера маржи платежаспособности страховых (перестраховочных) организаций путём расчета принятых обязательств –ММП2

 

 

10

Принятые обязательства страховых (перестраховочных) организаций

1310

 

11

Переданные обязательства на перестрахование

1320

 

12

Минималный размер маржи платежаспособности страховых (перестраховочных) организаций по принятым обязательствам («1310» «1320»)

1300

 

 

Руководитель __________________________________                       _________

(ФИО)            (подпись)

 

Главный бухгалтер______________________________________                        _________

                                                         (ФИО)                 (подпись)

Приложение №3

Порядок расчета  страховой (перестраховочной) организацией нормативного соотношения

собственных средств (капитала)

и принятых обязательств

 

Фактическая маржа платежаспособности

страховой (перестраховочной) организации

 по состоянию «___» ____________ 20 ___год

_______________________________________________________

(название страховой (перестраховочной) организации)

 

(тыс. сом.)

 №

 

Код строки

Сумма денег

1

Уставной капитал

1410

 

2

Добавочный капитал

1420

 

3

Резервный капитал

1430

 

4

Нераспределенная прибыль отчетного периода

1440

 

5

Нераспределенная прибыль прошлых лет

1450

 

6

Стимулирующие фонды

1460

 

7

Итого по разделу I

1400

 

9

Непокрытый убыток отчетного периода

1510

 

8

Непокрытый убыток прошлых лет

1520

 

10

Задолженность перед кредитными организациями

1530

 

11

 

Задолженность перед перестраховочными организациями по Депо премии

1540

 

12

 

Задолженность перед Налоговым комитетом при Правительстве Республики Таджикистан

1550

 

13

Итого по разделу II

1500

 

14

Фактическая маржа платежеспособности “1400” – “1500”   (М3)

1600

 

 

 

 

Руководитель _________________________________________                       _________

(ФИО)                 (подпись)

 

Главный бухгалтер_____________________________________                         _________

                                                                 (ФИО)                                                 (подпись)

 

 

Приложение №4

Порядок расчета  страховой (перестраховочной) организациейнормативного соотношения

собственных средств (капитала)

и принятых обязательств

 

Маржа платежеспособности страховых (перестраховочных) организаций

 по состоянию на «___» ____________ 20 ___год

 

_______________________________________________________

(название страховой (перестраховочной) организации)

 

 

(тыс. сом.)

 

Способ расчета маржи платежеспособности по страховым премиям – М1(1)

Код строки

Сумма денег

1

Фактическая маржа платежеспособности (ФМП)

1600

 

2

Минималный размер маржи платежеспособности (ММП1)

1200

 

3

Маржа платежеспособности по страховым премиям “1600”/”1200”≥ 1

 

 

4

Способ расчета маржи платежеспособности по принятым обязательствам – М1(2)

 

 

5

Фактическая маржа платежеспособности (ФМП)

1600

 

6

Минималный размер маржи платежеспособности (ММП2)

1300

 

7

Маржа платежеспособности по принятым обязательствам

 “1600”/ ”1300” * 100 ≥ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ___________________________________________                       _________

(ФИО)                                                                                     (подпись)

 

Главный бухгалтер______________________________________                         _________

                                                                   (ФИО)                                                      (подпись)

 

Приложение №5

Порядок расчета  страховой (перестраховочной) организациейнормативного соотношения

собственных средств (капитала)

и принятых обязательств

 

Высоколиквидные активы

  по состоянию на «___» ____________ 20 ___год

 

_______________________________________________________

(название страховой (перестраховочной) организации)

(тыс. сом.)

 Наименовании активов

Код строки

Сумма денег

1

Денежные средства в кассе

101

 

2

Денежные средства на банковских счетах в кредитных организациях

102

 

4

Денежные средства на пластиковых карточках кредитных организаций

104

 

5

Денежные средства (101+102+103+104)

100

 

6

Депозиты, размещенные в кредитных организациях

201

 

7

Депозиты до востребования

202

 

8

Срочные депозиты

203

 

9

10

Депозиты и сбержения, которые размещены в кредитных организациях (201+202+203):

200

 

11

Векселя Казначейства Республики Таджикистан

301

 

12

Ценные бумаги Национального банка Таджикистана

302

 

13

Ценные бумаги (301+302)

300

 

14

 

Комисионные вознаграждения, полученные от перестраховочных организаций (тантьема)

400

 

15

Совокупность высоколиквидных активов (100+200+300+400)

500

 

16

Совокупность страховых резервов

600

 

17

 

Норматив достаточности высоколиквидных активов

(“500”/ “600” ≥1)

1000

 

 

 

Руководитель __________________________________________                       _________

(ФИО)                                                                              (подпись)

 

Главный бухгалтер______________________________________                       _________

                                                                     (ФИО)                                                                                                (подпись)

Приложение №6

Порядок расчета  страховой (перестраховочной) организациейнормативного соотношения

собственных средств (капитала)

и принятых обязательств

 

Диверсификация активов страховых

(перестраховочных) организаций

 по состоянию на «___» ____________ 20 ___год

 

_______________________________________________________

(название страховой (перестраховочной) организации)

 

Название юридического лица

Вид финансирования

(инвестирования)

Размер

финансирования

(инвестирования)

Срок финансирования

(инвестирования)

 

 

Процент рентабельностифинансирования

(инвестирования)

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель __________________________________________                       _________

(ФИО)                                                                                           (подпись)

 

Главный бухгалтер______________________________________                         _________

                                                                        (ФИО)                                                                                                (подпись)

 

 

 

Ҳуҷҷатҳои иловагӣ L00009-HI-.pdf
Таҳлили таъсири танзимкунӣ вобаста ба муносибатҳои санади меъёрии ҳуқуқӣ L00009-TTT-.pdf
Санаи оғози машварати оммавӣ 27.01.2020
Мӯҳлати қабули пешниҳодҳо 27.02.2020
Дастрас он-лайн
Хулосаи мақоми ваколатдор оид ба ТТТ L00009-MMK-TTT-aznavsugurtakuni.pdf
Қабул шуд
Мутасаддӣ оид ба таҳияи лоиҳаи лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ Бонки миллии Точикистон
Нусхаи ниҳоӣ
Санаи нусхаи ниҳоӣ 11.06.2020
Санаи ворид 27.01.2020
Админ 0